Międzynarodowe prawo jazdy.

Transkrypt

Międzynarodowe prawo jazdy.
Międzynarodowe prawo jazdy.
Data publikacji:
piątek, 23 maj 2014
Data modyfikacji: poniedziałek, 06 lipiec 2015
Symbol sprawy:
DRKXX e
Sprawa:
Prawo jazdy
Referat:
Komunikacji
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy:
1. założyć konto na platformie ePUAP,
2. wypełnić wniosek na platformie ePUAP o założenie Profilu Zaufanego,
a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzającego Profil Zaufany. W Piotrkowie
Trybunalskim są trzy takie punkty:
●
●
●
Punkt Informacyjny w Urzędzie Miasta na ul. Szkolnej 28,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ul. Armii Krajowej 9,
Urząd Skarbowy na ul. Wroniej 65.
3. zarejestrować się na elektronicznej skrzynce podawczej systemu pojazd i kierowca (PWPW)
Pomoc:
ePUAP
PWPW
Formularz elektroniczny na platformie ePUAP(usługa PWPW): Międzynarodowe prawo jazdy

Podobne dokumenty