WIBIT MATERIAŁ

Komentarze

Transkrypt

WIBIT MATERIAŁ
Materiał PVC
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
PVC
PVC materialMateriał
explanation
Dostępne
PVC is available?
What kinds materiały
of PVC material
1. Reinforced
Zbrojony materiał
PVC
stosowany
w dmuchanych
łodziach.
(supported)
PVC
material isnp.
used
for inflatable boats
and also for Wibit products
Wszystkie
produkty
Wibit
ze which
zbrojonego
materiału
PVC. Zbrojenie
wykonaWibit products
are made
out wykonane
of reinforcedsąPVC
means it
has a polyester
mesh
“sandwiched”
between 2siatki
layersumieszczone
of PVC sheets.pomiędzy
The thickness
of the 2arkuszy
layers determines
the
ne
jest z poliestrowej
2 warstwy
PVC.
weight of the reinforced PVC material.
Wykończenie (akryl/PVDF)
• Finish
samoczyszczące
(Acrylic/PVDF)
• trwałe
Self-cleaning
• możliwość
nadruku
Weather resistance
• kwasoodporne
printable
• odporne
na działanie proacid resistance
mieni
UV
UV-protective
• wytrzymałe
na otarcia
Abrasion resistance
Coating
Powłoka
•Flexible
elastyczna
•Waterproof
wodoodporna
•Flame-retardant
wydłużona ognioodporność
protection
•Textile
osłonięta
tkaniną
0,44 mm
Materiał
0,9 mm
0,44 mm
Textile mesh
Siatka
Reinforcement
•Tensile
wytrzymała
na rozciąganie
strength
•Tearing
wytrzymała
na rozdarcia
strength
•Dimensional
dodaje stabilności
stability
Wibit
1.100g/m
(razeminkl.
z siatką)
Wibit material is Materiał
1.100 g/m²
(weight
of the material
the mesh 1.000 denier)
2
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
2.
NiezbrojonyPVC
materiał
PVC stosowany
u konkurencji
i np.aswair
materacach,
dmuchanych
2. Unsupported
vinyl material
is mostly for
private use, such
mattresses, pool
floats etc. basenach.
tani
ale słabyPVC vinyl is cheap but weak
Unsupported
nie
posiada
siatki
It does
not have
a polyester mesh
jedna
warstwa
PVC
It is simply 1 layer of PVC vinyl
podatny
przekłucia
Thereforena
it tears
and punctures easily
Materiał
niezbrojony
800g/m
Unsupported PVC vinyl
material
is 300 g/m²
(weight of the material)
2
1/6
PVC
PVC materialMateriał
explanation
Waga
materiału
What does
g stand for?
Waga
materiału
sięthe
doweight
jego masy
The term
g (gram)odnosi
refers to
of thejedmanego
metra
kwadratowego.
Im
większa
terial per square meter. The higher the gramwaga
number, the
heavier
and jest
thicker
the material is.
materiału
tym
materiał
trwalszy.
For example 1.100 g means that the material
weighs 1.100
g per square
meter.PVC:
Other bardziej
manufacKorzyści
zbrojonego
materiału
turers
usually
use
600
g
or
800
g
material.
wytrzymały, odporny na przebicia, długowieczny.
800 g/m²
The advantages of heavier reinforced PVC is the
material will be more resistant, difficult to puncture
and increases the life span.
1.100 g/m²
other
suppliers
inni
producenci
1m
1m
1 m² = 1100 g
1 m² = 800 g
1m
Materiał
Wibit
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
other
2/6
PVC
PVC materialMateriał
explanation
Czym
jest denier
materiał
DENIER?
What does
stand
for?
Waga
włókien
materiału
na metr,
która determinuje
wytrzymałość.
The weight
of the
thread which
determines
the strength jego
is measured
in denier:
1 denier
=
1g/9.000
m.
denier = 1 g/9.000 m
Gęstość (ilość włókien na cm2) siatki zbrojeniowej wyraża jej wytrzymałość. Im wyższa gęThe density
(Densitywytrzymały
= Number ofmateriał.
thread/cm²) of the polyester mesh used in reinforced PVC
stość
tym bardziej
Material expresses the strength of the material. The denser the mesh is the stronger the
PVC material.
W materiałach Wibit, denier wynosi 1.000, gęśtość siatki wynosi 10 x 11 na cm2. Materiały
2
innych
producentów
odpowiednio
denier
a gęstość
6 x 5,5
cmmanufacturers
.
Wibit uses
1.000 denierwynoszą
and a thread
count of 11800
x 10
threads
per cm² where
as na
other
normally use only 800 denier with only 6 x 5,5 threads per cm².
Materiał
Wibit
other suppliers
other
1.000
1.000denier
denier
2
11 x 10
na xcm
and a gęstość
thread count
of 11
10
per cm²
800denier
denier
800
gęstość
6 xthreads
5,5 na cm
with only
6 x 5,5
per2 cm²
Obciążenie
What does N stand for?
Dopuszczalne
obciążenie
Wibit
wynosi
110 N/5
cm.N/5
Materiały
innych producentów
The newton (N) is
the derivedmateriałów
unit of force.
The Wibit
material
is 110
cm.
posiadają
wytrzymałóść
40 N/5value
cm. Oznacza
to,40żeN/5
arkusze
PVC
nie that
przylegają
tak mocno
Other materials
have an adhesion
of less than
cm. That
means
the PVCaż
coating
does
do
zbrojeniowej
i przez
powodują
powstawanie
powietrza
przecieków.
notsiatki
stick to
the mesh inside
veryto
well
and causes
bubbles and pęcherzyków
leaks to the material
and iti is
easily
damaged.się,
Make
that
adhesion values
are tested bysą
3rd przez
partiesniezależne
(independent
test laboratories such
Upewnij
żesure
testy
materiałów
przeprowadzane
instytucje.
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
as TÜV) to ensure the values are correct.
3/6
Materiał PVC
Różnice materiałów
Specyfikacja
Gęstość,
waga siatki
wynik
Gęstość całkowita
wynik
Waga całkowita
wynik
Obciążenie
wynik
Odporność UV
Materiał
wynik
Metale ciężkie
wynik
Plastyfikatory
wynik
Testerzy
wynik
Wibit
1.000 denier
inni producenci
~800 denier
im wyższya wartość denier tym materiał jest mocniejszy
0,9 mm
~0,6 mm
im większa gęstość tym większa szczelność i wytrzymałość materiału
1.100 g/m2
~800 g/m2
im wyższa waga tym większa wytrzymałość materiału na przebicie
powyżej 110 N/5cm
~40 N/5cm
im większe obciążenie dopuszczalne tym większa spójność materiału
powyżej 2 lat
?
im lepsza powłoka UV tym dłużej utrzymują się kolory
nie wykryto
?
brak substacji toksycznych
nie wykryto
?
brak substacji toksycznych
TÜV, SGS
?
materiał jest bezpieczny
Testy zgodne z:
Specyfikacja
Wibit
inni producenci
Spójność
DIN 53357
?
Rozciąganie
DIN 53354
?
Rozdarcie
DIN 53356
?
Temperatura
DIN 53361
?
Warunki pogodowe
DIN 54004
?
Gwarancja
Specyfikacja
Wibit
inni producenci
Szwy
2 lata
?
Zawory
2 lata
?
Materiał PVC
2 lata
?
Szwy PVC
PVC seam explanation
Szwy
naseams:
zakład:
Overlap
Szwy
czołowe:
Butt seams:
Szef
na zakład
Overlap
seam
Szef
na zakład
taśmą
Overlap
seam podklejany
with seam tape
Materiał
Szef
na zakład
taśmą
podklejaOverlap
seam przykrywany
with cover strap
andiseam
tape
ny taśmą
Szef
na zakład
taśmą,
wzmacOverlap
seam przykrywany
with clear cover
strap,
niany
dodatkową
przezroczystą
taśmą
i
PVC cover strap and seam tape
podklejany taśmą
Szef
czołowy
przykrywany
taśmą
butt
seams with
cover strap
Szef czołowy przykrywany taśmą i
butt seam with cover strap
podklejany taśmą
and seam tape
Szef czołowy przykrywany taśmą, podklejany
od butt
spodu,wzmacniany
seam with clear dodatkową
cover strap, przezroczystą
taśmą
cover strap and seam tape
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
taśma
przykrywająca
cover strap
taśma
wzmacniająca
clear cover
strap
szef
seam tape
5/6
Materiał
TM
FlatTop
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
Materiał
FlatTopTM
FlatTopTM material
explanation
TM
TM
Co
toisjest
materiał
FlatTop
What
FlatTop
material?
What are the advantages?
Protection
layer
Warstwa ochronna
PVC coated
•
powłoka PVC
density ofabric
•Highmateriał
wysokiej
gęstości
Construction layer
Warstwa
konstrukcyjna
PVC
coated mesh
• powlekany
fabric materiał PVC
All rights reserved © Wibit Sports GmbH 2013
The content of this document, particularly
text, photographs and drawings, is protected
by copyright. Wibit Sports GmbH owns exclusive
exploitation rights, unless labeled otherwise.
A reproduction, even in extracts, is strictly forbidden.
Materiał
Retention
Warstwa
utrzymująca
High-density
• Drop-stitch
wysoka gęstość
core
• rdzenie utrzymujące
TM
Technologia
FlatTop
jest oparta
systemie
podwójnych
ścianek.
Pozwala
to stworzć produkty
The Wibit FlatTop™
technology
has been
designed
using a unique
double-wall
construction.
oThis
niskim
profilu,
jednocześnie
utrzymując
ich płaską
powierzchnię.
method
allows
our products to
take on exciting
new low-profile
shapes while keeping the surface
virtually flat.
Materiał
składa się z tysięcy włokien pomagających utrzymać płaskość materiału. Materiał
TM of thousands of threads inside the material that keeps the flat shape. The Wibit FlatTopTM
It consists
FlatTop
posiada dodatkowe warstwy PVC o grubości 1 mm na wierzchu i spodzie. Czyni to
material also
has an
extra layer ofna
approx.
1 mm PVC
material
on the top and bottom
This
materiał
bardzej
wytrzymałym
przekłucie
i bardziej
długowiecznym.
Jest tosurfaces.
dość kosztowmakes
a
big
difference
as
it
is
more
resistant
against
damage
(such
as
punctures)
and
greatly
increases
na technologia ale Wibit używa tylko najlepszych materiałów.
the life span. As the result this special technique is quite costly but Wibit represents the best materials
used.
6/6

Podobne dokumenty