metro group - Liderzy w Edukacji

Komentarze

Transkrypt

metro group - Liderzy w Edukacji
Programy
edukacyjne
METRO GROUP
w Polsce i wyzwania
ZUM HANDELN
GESCHAFFEN
.
stojące przed nimi
Konferencja
– Przywództwo
– Zarządzanie”,
Łódź, 14.06.2010
Programy „Edukacja
edukacyjne
METRO GROUP
w Polsce
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Jean-Pierre
Schneuwly, METRO AG
METRO GROUP na świecie.

Trzeci pod względem wielkości obrotów koncern
handlowy świata

2.100 placówek handlowych w 33 krajach świata

290.000 pracowników, ponad 150 narodowości

Cztery sieci handlowe:
Metro / Makro Cash & Carry: handel hurtowy
 Real: handel detaliczny
 Media Markt i Saturn: markety z elektroniką użytkową
 Galeria Kaufhof: domy towarowe

1
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Sieci handlowe METRO GROUP.
2
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
METRO GROUP w Polsce.

Jedno z największych przedsiębiorstw handlowych w
Polsce

Najcenniejsza firma w branży handlowej 2009
(„Newsweek”)

24.000 pracowników

Obroty: 16,8 mld PLN (2009)

139 placówek handlowych
MAKRO Cash & Carry
 Real
 Media Markt
 Saturn

3
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Opis praktyki.
Programy
edukacyjne
METRO GROUP
Metro Sprzedawca
zasadnicza
szkoła zawodowa
4
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Metro Edukacja
technikum
handlowe
Metro Student
wyższa szkoła
handlowa
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Cele programów edukacyjnych METRO GROUP.

Stworzenie miejsc pracy i perspektyw zawodowych dla młodych
ludzi na wszystkich etapach edukacji w zakresie handlu

Pomoc w dostosowywaniu oferty edukacyjnej szkół do potrzeb
pracodawcy

Zwiększanie konkurencyjności szkół handlowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ponadzawodowych
młodych ludzi podejmujących pracę w handlu

Rozwijanie umiejętności deficytowych: praca w zespole,
komunikacja, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja
5
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Programy główne.

Metro Edukacja


Cel:
Nowoczesna wiedza o handlu
podczas nauki w szkole i
rozwój umiejętności
praktycznych podczas dwóch
miesięcznych praktyk
1200 uczestników

Metro Sprzedawca


Cel:
Rozwój umiejętności
praktycznych niezbędnych do
efektywnej pracy:
przygotowanie zawodowe
pracowników młodocianych
15 uczestników
Metro Student


6

METRO GROUP. MADE TO TRADE
Cel:
Rekrutacja kadry menedżerskiej średniego szczebla dla
sieci handlowych Real i MAKRO Cash & Carry, rozwój
umiejętności praktycznych zintegrowanych z teorią
22 studentów
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Programy komplementarne.

„Umiejętności praktyczne
w handlu”



Kurs certyfikacyjny PolskoNiemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej
Co roku 3 miasta, 9
opiekunów, 18 uczestników
prestiżowy certyfikat

ETEK „Rozwój
międzynarodowych
kompetencji w handlu”


Kilkunastu praktykantów z
Niemiec
Wspólna z polskimi uczniami
praca nad projektami i
praktyki w sieciach Real /
Makro w Polsce
Projekty społeczne


7

METRO GROUP. MADE TO TRADE
Aktywne współdziałanie szkół handlowych i placówek
handlowych METRO GROUP w działaniu non profit dla
dobra społeczności lokalnej
Wsparcie finansowe METRO GROUP na realizację
projektu
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Współpraca ze szkołami handlowymi.
 Program „Metro Edukacja” realizujemy w 24
technikach handlowych i 2 zasadniczych szkołach
zawodowych w 24 miastach:








8
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Czeladź
Częstochowa
Gdańsk
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Mysłowice
Olsztyn
Opole
Poznań
Radom
Rzeszów
Słupsk
Toruń
Warszawa
Zabrze
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Praktyki METRO Edukacja.
9
METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Metro Student – profil kandydata

Profil kandydata: absolwent liceum lub technikum (przeważnie 19-20
lat), który w roku rekrutacji zdał maturę, na ogół bez doświadczenia
zawodowego, spoza wielkich aglomeracji, zaangażowany,
komunikatywny, wyobrażający sobie swoją przyszłość w pracy z
ludźmi i towarem w placówkach handlu wielkopowierzchniowego
10 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Metro Student – założenia programu

Opis programu: dzienne studia licencjackie w Wyższej Szkole
Handlowej we Wrocławiu, kierunek zarządzanie, specjalizacja
„handel i marketing”

W programie studiów: praktyki w różnych miastach w Polsce i w
centrali koncernu w Warszawie

Warsztaty, szkolenia i spotkania z kadrą menedżerską METRO
GROUP

Kwota miesięcznego dofinansowania na jednego studenta: 1100 zł
przez cały okres studiów

Gwarancja pracy po studiach (zakładamy, że będzie to stanowisko
kierownicze po okresie wdrożenia)

Rozwijamy umiejętności ważne w przyszłej pracy

Obecnie 22 studentów w programie
11 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Praktyki METRO Student.
12 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
„Umiejętności praktyczne w handlu” – konferencja
prasowa, rozdanie certyfikatów
13 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Wyzwania stojące przed rozwojem programu.

Dotarcie do odpowiednich, zmotywowanych kandydatów, ich
pozyskanie i utrzymanie w istniejących warunkach (m.in. bardzo
krótki cykl praktyk w technikum handlowym)

Nierealistyczne wyobrażenia uczniów o pracy zawodowej, brak
zaangażowania, inicjatywy i umiejętności pracy w zespole

Brak przygotowania kandydatów do udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym (Metro Student)

Brak komunikacji kandydatów z rodzicami, nauczycielami i między
sobą

Brak gotowości do zmiany miejsca zamieszkania (przeprowadzka
do Wrocławia dużym wyzwaniem)

Rozwój narzędzi wspierających efektywne nauczanie (e-learning)
14 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Jak szkoły mogą się włączyć w prezentowane działania?

Wystarczy nawiązanie kontaktu przez dyrektora lub nauczyciela z
koordynatorem programu

Możliwa współpraca w różnych formach (praktyki, wycieczki do
placówek handlowych METRO GROUP, rozwój i recenzowanie
materiałów dydaktycznych przez nauczycieli, wsparcie działań
rekrutacyjnych szkół, rekomendowanie uczniów do programu Metro
Student)
15 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010
Kontakt

Jean-Pierre Schneuwly
Corporate Education &
Consultancy
Schlüterstraße 1
40235 Düsseldorf
tel.: +49 211 68 86 18 41
e-mail: [email protected]
www.metrogroup.de

Grzegorz Robak
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
tel.: +48 22 500 96 96
tel. kom.: +48 668 16 92 46
e-mail: [email protected]
www.metroedukacja.pl
16 METRO GROUP. MADE TO TRADE
Czerwiec 2010 | © METRO AG 2010

Podobne dokumenty