Pobierz Polski

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Polski
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
DRIVESYSTEMS
Mat.-Nr. 6000013/1810
PL
G1000
STAŁA PRĘDKOŚĆ
DRIVESYSTEMS
6SLVWUHĤFL
2EMDĞQLHQLDWHFKQLF]QHUHGXNWRU\$
Reduktory walcowe%
5HGXNWRU\ZDOFRZHZNRUSXVLHSáDVNLP ....................C 1
5HGXNWRU\ZDOFRZRVWRĪNRZH...................D 1
5HGXNWRU\ZDOFRZRĞOLPDNRZH......................E 1
www.nord.com
I
6SLVWUHĤFL
6LOQLNL ........................................................ F 1
6LOQLNL]KDPXOFHPLKDPXOFH ...............G 1
Wykaz części zamiennych ................................... H 1
II
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
OPIS REDUKTORÓW
Reduktory walcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reduktory walcowe w korpusie płaskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reduktory walcowo-stożkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reduktory walcowo-ślimakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adapter wejściowy typu W i IEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motokonsola MK do mocowania silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2
A2
A3
A3
A4
A4
INFORMACJE O REDUKTORACH I MOTOREDUKTORACH
Pionowa pozycja montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca na zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalne warunki pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechowywanie przed uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowietrzniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reduktory wielostopniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napędy mieszadeł, mieszalników, mikserów i wentylatorów . . . . .
DOBÓR PRZEKŁADNI
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
Kryteria doboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moc napędu i współczynnik pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasyfikacja obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obciążenie wału wyjściowego siłami promieniowymi i
osiowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6
A6
A7
NAZEWNICTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
A9
DOSTĘPNE WYKONANIA
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A14
Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A15
OBJAŚNIENIA TECHNICZNE
Stożkowy pierścień zaciskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Element mocujący, amortyzator gumowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wzmocnione łożyskowanie wału wyjściowego VL2/VL3 . . . . . . . .
Blokada ruchu wstecznego, kierunek obrotów . . . . . . . . . . . . . . . .
Adapter do silników serwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motokonsola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbiornik rozprężny oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbiornik oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłodnica oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłodzenie wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smary stałe do łożysk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oznaczenia korków oleju i pozycji montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lakierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A22
A27
A30
A31
A33
A34
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A43
INFORMACJE I DEFINICJE
Informacje dot. rysunków wymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe elementy zwiększające wymiary przekładni . . . . . . . .
Tolerancjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje zawarte w tabeli doboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Układ tabeli z parametrami technicznymi
Typ motoreduktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykonanie W i IEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strona wykonanie wałów wyjściowych, kołnierzy i
pierścieni zaciskowych dla reduktorów kątowych. . . . . . . . . . . . . .
Położenie puszki przyłączeniowej i wejścia
przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozycja pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABELE
Pozycje pracy wraz z położeniem korków oleju . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagane ilości oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksymalny moment obrotowy M2max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabele przeliczania obciążenia wału wyjściowego . . . . . . . . . . . . .
Tabele przeliczania obciążenia wału adaptera W . . . . . . . . . . . . . .
Reduktory z kołnierzem po stronie wejściowej . . . . . . . . . . . . . . . .
A44
A44
A45
A45
A46
A47
A48
A49
A51
A53
A59
A62
A64
A66
A69
OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA / ATEX WYMAGANIA . . A75-A81
www.nord.com
G1000
A1
PL
Objaśnienia
Techniczne
Opis reduktorów
Konstrukcja nowej generacji reduktorów firmy NORD
bazuje na sprawdzonej koncepcji zwartego korpusu
przekładni typu UNICASE. Dotyczy to wszystkich
jednostek, mocowanych na łapach, kołnierzowo oraz na
wale.
„UNICASE” stanowi jednolity blok obudowy, w którym
zintegrowane są wszystkie gniazda łożysk i który
jest obrabiany przy pojedynczym zamocowaniu w
obrabiarkach
sterowanych
numerycznie
(CNC).
Największa dokładność, sztywność i stabilność to
cechy charakterystyczne UNICASE. Dzięki takiemu
wykonaniu uzyskano precyzję wykonania eliminującą
naprężenia montażowe będące skutkiem niedokładności
wykonania.
Korpusy przekładani odlewane są z żeliwa lub
aluminium. Możliwe jest zamówienie korpusu z żeliwa
sferoidalnego.
Koła zębate wykonane sa ze stali wysokostopowych,
(za wyjątkiem kół ślimakowych) są powierzchniowo
utwardzane.
Zoptymalizowane geometrie przekładni zębatych
oraz dokładne wyosiowanie wału według zasady
UNICASE pozwalają uzyskać długą trwałość użytkową
przy wysokich obciążeniach i niskiej emisji hałasu.
Przekładnie, łożyska i wały obliczane są zgodnie z DIN
3990, DIN ISO 281 (odp. Niemann) dla wszystkich mocy
i prędkości przedstawionych w katalogu. Dzięki temu
wszystkie przekładnie NORD zapewniają maksymalny
poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Łożyska i koła zębate pracują w kąpieli olejowej. Koła
zębate w przekładni, niezależnie od przymusowego
łączenia
wpustowego,
łączone są poprzez
wprasowywanie między wałem a piastą.
Uszczelnienia wałów normalnie wykonane są z
materiału NBR (kauczuk nitrylowy). Dostępne są także
uszczelnienia wykonane z FKM (Vitonu).
Reduktory walcowe
2- i 3-stopniowe przekładnie o
uzębieniu skośnym SK 63 do
SK 103 posiadają ustawiony
współosiowo wał silnika i wał
wyjściowy. SK 02 - SK 52
są dostępne w modelach
dwustopniowych jak również
dla wyższych przełożeń są
dostępne jako 3-stopniowe moduły w nadbudowanych
korpusach. Przekładnie te są oznaczone jako SK 03 SK 53. W przypadku przekładni walcowych o wielkości
co najmniej SK 62/63, reduktory posiadają takie same
obudowy dla wersji dwu- i trójstopniowych.
PL A2
G1000
Dla najwyższych przełożeń, 4- i 5-stopniowe przekładnie
walcowe są dostępne jako przekładnie wielostopniowe.
Przekładnie walcowe są dostępne w wersji zarówno
łapowej jak i w wersji kołnierzowej. W przekładniach
mocowanych kołnierzowo kołnierz jest odlewany, dzięki
czemu nie ma połączeń śrubowych między kołnierzem a
obudową.
Reduktory walcowe:
Zakres mocy 0,12-160 kW,
23.000 Nm podzielonych na 11 rozmiarów.
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
Równoległe przesunięcie osi
silnika i wału wyjściowego daje
bardziej zwartą konstrukcję
w porównaniu z zwykłymi
przekładniami
walcowymi.
W wersji montowanej na
wale (wał drążony) skrzynkę
przekładniową
można
zamontować bezpośrednio
na wale napędowym urządzenia. Przekładnie SK 0182NB
do SK 5282 są dostępne w wersji dwustopniowej. SK
1382NB - SK 5382 dla uzyskania większych przełożeń
są wykonane jako reduktory 3-stopniowe. Dla wersji SK
2382 - SK 5382 osiąga się to przez dobudowanie 3-go
stopnia. W przypadku przekładni w korpusie płaskim
o wielkości SK 6282/SK 6382 i większej, przekładnie
dwu- i trójstopniowe są umieszczane w takich samych
obudowach.
Przekładnie w korpusie płaskim mogą być wykonane z
tuleja drążoną, wałem pełnym lub w/g wymagań
1. Montaż na wale, bez obrabianych powierzchni
zewnętrznych z ramieniem reakcyjnym.
2. Montaż kołnierzowy, wykonanie z kołnierzem B14 i B5
3. Montaż łapowy
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
Zakres mocy 0,12-200 kW,
90.000 Nm podzielonych na 14 wielkości.
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Reduktory walcowo-stożkowe
Przekładnie
walcowostożkowe
z
uzębieniem
skośnym są przekładniami
kątowymi, w których wał
silnika i wał zdawczy tworzą
kąt 90°. Dzięki temu powstaje
korzystny układ zabudowy
napędu.
Przekładnie walcowo-stożkowe
przekładniami wielostopniowymi.
NORD
sa
zawsze
Konfiguracja stopni:
Stopień walcowy
Stopień walcowy
Stopień stożkowy
Stopień walcowy
2 stopniowa
3 stopniowa
4 stopniowa
-1 stopień
2 stopień
--
-1 stopień
2 stopień
3 stopień
1 stopień
2 stopień
3 stopień
4 stopień
Przekładnie walcowo stożkowe są dostępne z wbudowaną
blokadą ruchu wstecznego.
Przekładnię stożkową można umieścić na lewo lub
prawo od stożkowego koła zębatego, przez co można
zmienić kierunek obrotu wału wyjściowego względem
wału napędzającego.
Sprawność η:
Wielką zaletą przekładni walcowo-stożkowych jest
niemal stała sprawność w całym zakresie przełożenia
przekładni, praktycznie równa sprawności przekładni
walcowej i przekładni w korpusie płaskim.
Reduktory walcowo-stożkowe:
Zakres mocy 0.12 – 200 kW,
50.000 Nm, podzielonych na 16 wielkości.
Reduktory walcowo-ślimakowe
Przekładnie
walcowoślimakowe są przekładniami
kątowymi, w których wał
silnika
i
wał
zdawczy
tworzą kąt 90°. Dzięki
temu powstaje korzystny
układ zabudowy napędu.
Przekładnie
walcowo-ślimakowe
wymienione
w
niniejszym katalogu są przekładniami wielostopniowymi.
NORD oferuje również po bardzo korzystnych cenach
serię przekładni ślimakowych jednostopniowych, które
zostały wyszczególnione w katalogu G1035. Prosimy o
zamówienie tego katalogu.
Walcowe (skośne) koła zębate przekładni walcowoślimakowych są wykonane ze stali stopowych; zęby ich są
utwardzane powierzchniowo. Zoptymalizowana geometria
przekładni zębatych i wprowadzenie odpowiednich
poprawek oraz dokładne wyosiowanie według zasady
UNICASE pozwalają uzyskać długą trwałość użytkową
i niski poziom hałasu przy najwyższych obciążeniach.
Przekładnia ślimakowa posiada utwardzony cylindryczny
ślimak oraz ślimacznicę stanowiącą przyspawany pierścień
wykonany ze specjalnego brązu. Takie połączenie
zapewnia długą trwałość użytkową. Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych obrabiarek sterowanych numerycznie
(CNC) oferujemy najwyższą z możliwych jakość produkcji
gwarantowaną dzięki ciągłej kontroli.
Przekładnie ślimakowe są nasmarowane fabrycznie wysokiej
jakości trwałym olejem na bazie poliglikolu na cały czas
eksploatacji. Ten syntetyczny olej pozwala uzyskać bardzo
wysoką wydajność i długą trwałość użytkową urządzenia
dzięki zmniejszonemu tarciu.
Przekładnie walcowo-ślimakowe SK 02040 do SK 42125
są oferowane jako dwustopniowe. Dla wyższych przełożeń,
mogą one również być wykonane jako urządzenia 3stopniowe w nadbudowanych korpusach. Przekładnie te są
oznaczone SK 13050 - SK 43125.
Reduktory walcowo-ślimakowe:
Zakres mocy 0,12-15 kW,
3.000 Nm podzielonych na 6 rozmiarów.
Sprawność η:
Reduktory walcowo-ślimakowe NORD osiągają sprawność
do 92%.
Nowa
przekładnia
ślimakowa
wymaga
dotarcia.
Współczynnik tarcia przed docieraniem jest większy niż
później. W efekcie wydajność po dotarciu nieznacznie
rośnie. Zjawisko to narasta przy niższym kącie nachylenia
ślimaka, a więc przy niższej liczbie zwojów ślimaka.
Bazując na doświadczeniu następujące poprawki powinny
zostać uwzględnione:
-
Ilość skoków gwintu ślimaka jest wymieniona w tabelach
przedstawiających wydajność i przełożenia przekładni
zębatych. Procedura docierania jest zakończona po
około 25 godzinach pracy urządzenia pod maksymalnym
obciążeniem. Aby uzyskać wydajność określoną w tabelach,
należy spełnić następujące warunki:
-
www.nord.com
G1000
ślimak 1-zwojowy do około 12%
ślimak 2-zwojowy do około 6%
ślimak 3-zwojowy do około 3%
ślimak 6-zwojowy do około 2%
przekładnia powinna być całkowicie dotarta
przekładnia powinna osiągnąć stałą temperaturę
przekładnia powinna być napełniona wymaganym
olejem
należy dociążyć przekładnię momentem znamionowym,
lub jak najbardziej zbliżonym
A3
PL
Objaśnienia
Techniczne
Adaptery W oraz IEC
W przypadku przekładni typu W (z wolnymi wałami
wejściowymi) obowiązuje maksymalna wydajność napędu
podana w tabelach przedstawiających wydajność i
przełożenia przekładni zębatych. Do przekładni typu IEC
odnosi się standardowa moc każdej wielkości urządzenia
zgodnie z DIN EN 50347, ale przy maksymalnej mocy podanej
w wyżej wymienionych tabelach. Specjalne środki mogą
być wymagane dla prędkości obrotowych przekraczających
wartości podane w tabelach przedstawiających wydajność
i przełożenia przekładni zębatych. Prosimy o zapytania w
tym zakresie.
W przekładniach typu W łożyska wału wejściowego
wymagają regularnego smarowania (dla przekładni
dwustopniowych SK 62 i SK 6282 i większych oraz
przekładni trójstopniowych SK 73, SK 7382 i SK 9072.1 i
większych). Zalecamy, aby zewnętrzne łożyska toczne wału
wejściowego były smarowane przy pomocy dołączonej
smarowniczki. Należy używać około 20 do 25 g smaru mniej
więcej co 2.500 godzin pracy. Zalecane smary: Petamo GHY
133 N (Klüber Lubrication). W miarę potrzeby oferujemy
automatyczną smarownicę: prosimy o zapytania.
Przekładnie dwustopniowe z adapterem IEC ≥ 160 : SK
62 i SK 6282 i większe oraz przekładnie trójstopniowe z
adapterem IEC ≥ 160 : SK 73, SK 7382 i SK 9072.1 i większe
są zwykle wyposażone w automatyczną smarownicę
podającą smar do zewnętrznych łożysk tocznych wału
napędowego (patrz strona H18, poz. 145). Smarownica
doprowadza smar stały do łożyska i ma pojemność 120
cm3. Przed oddaniem przekładni do eksploatacji należy
uruchomić smarownicę, a następnie wymieniać smar co 12
miesięcy. Dotyczy to średniego przebiegu 8 godzin/dzień.
W przypadku większych przebiegów urządzenia odstęp
między wymianami smaru należy skrócić do 6 miesięcy.
Smarownica jest zaprojektowana do normalnej pracy w
temperaturze otoczenia w zakresie 0°C do 40°C. Jeżeli
temperatura otoczenia odbiega od podanej wartości
standardowej przez dłuższy czas, należy zastosować
specjalne smarownice: prosimy o zapytania.
W pewnych warunkach pracy, adapter IEC nie jest zalecany
dla silnika wielkości ≥ 160 posiadającego automatyczną
smarownicę, w przypadku pionowego ustawienia silnika.
W tej sytuacji szczególnie zalecamy silnik montowany
bezpośrednio. Pionowy adapter IEC dla silnika wielkości
≥ 160 (pozycja montażowa M2 lub M4) powinien być
sprawdzony i zatwierdzony przez NORD (dla rzeczywistych
warunków pracy). Należy na to zwrócić uwagę.
Przy ustawieniach pionowych z silnikiem skierowanym w
dół (pozycja montażowa M2), skróceniu może ulec trwałość
użytkowa uszczelnienia.
PL A4
G1000
W takim przypadku zalecamy krótsze odstępy między
przeglądami i konserwacją. Mniejsze przekładnie z
adapterami IEC do wielkości SK 52 i SK 5282 (dla przekładni
dwustopniowych) oraz do SK 63, SK 6382 i SK 9052.1
(dla przekładni trójstopniowych) posiadają łożyska, które
są specjalnie uszczelnione i nasmarowane na cały okres
eksploatacji. Urządzenia te są bezobsługowe.
Adapter IEC dla wielkości silnika 63 do 180 nie jest odporny
na uszkodzenia. (Wyjątek: wielkości silnika IEC 160 i 180
w przypadku stosowania automatycznej smarownicy.
Począwszy od IEC 200 wzwyż, stosowane połączenia są
odporne na uszkodzenia.) Specjalne środki są wymagane
w przypadku wyciągów, podnośników i innych zastosowań
grożących obrażeniami: prosimy o zapytania w tym
zakresie.
W porównaniu z silnikiem montowanym bezpośrednio,
adapter IEC posiada dodatkowe połączenie wału i
dodatkowe gniazda łożysk. Ponadto, występują tu wyższe
straty jałowe. Zalecamy montowanie silnika bezpośrednio,
gdyż jest to nie tylko korzystne pod względem technicznym,
ale również pod względem cenowym.
Maksymalne dopuszczalne masy silnika
IEC-BG
63
71
80
90
100
112
132
kg
25
30
40
50
60
80
100
IEC-BG
160
180
200
225
250
280
315
kg
200
250
350
500
700
1000
1500
Motokonsola montażowa MK
Dzięki zastosowaniu motokonsoli MK, konstruktor uzyskuje
szersze możliwości projektowania maszyn i układów.
Motokonsola MK jest zaprojektowana w taki sposób, aby
można ją było łączyć z każdą przekładnią NORD UNICASE
we wszystkich pozycjach montażowych.
Główne zalety motokonsoli MK NORD dla użytkownika:
•
Lekka, tłumiąca drgania konstrukcja z aluminium
•
Odporna na korozję, łatwa w obsłudze regulacja
wysokości dla optymalnego naciągu pasa
•
Odporne na korozję elementy mocujące
•
Można ją stosować we wszystkich pozycjach
montażowych
•
Możliwy obrót we wszystkich kierunkach o 90°
•
Proponowany współczynnik iv = 1,0; zgodnie z tabelą
•
Wspornik silnika z otworami dla silników różnych
wielkości
Pięć rozmiarów motokonsol MK obsługuje każdą możliwą
kombinację reduktora z silnikiem.
Tabela wyboru przedstawia właściwe zastosowania
odnoszące się też do odpowiednich przekładni
wielostopniowych.
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Informacje o reduktorach i motoreduktorach
Pionowa pozycja montażowa reduktorów i
motoreduktorów
Odpowietrzniki
Reduktory i motoreduktory można montować w pozycjach
z pionowym wałem (wyjątek: adaptery IEC określonych
wielkości). W przypadku takich pozycji montażowych
napełnia się je większą ilością oleju. Niektóre typy skrzynek
przekładniowych są również wyposażone w specjalnie
uszczelnione łożyska smarowane smarem stałym. Takie
pozycje montażowe wykazują zwiększone straty przy
smarowaniu rozbryzgowym, powodując większy wzrost
temperatury podczas pracy (ograniczenia termiczne
– patrz strona A6). W przypadku silników montowanych
pionowo do góry (pozycja montażowa M4) i przełożeń < 20,
bezwzględnie zalecamy stosowanie zbiorników rozprężnych
w celu uniknięcia wycieków przez korek odpowietrznika.
Prosimy o kontakt, abyśmy mogli zaproponować właściwe
rozwiązanie dla konkretnego przypadku napędu.
Montaż na zewnątrz, praca w warunkach
tropikalnych
W przypadku montażu na zewnątrz, w wilgotnych
pomieszczeniach lub użytkowania w warunkach tropikalnych,
wymagane są specjalne uszczelnienia i zabezpieczenia
antykorozyjne. Prosimy o informację o takich warunkach
podczas zamawiania.
Szczególne warunki otoczenia
Przykładowe szczególne warunki otoczenia to:
występujące w otoczeniu substancje agresywne lub
•
powodujące korozję (zanieczyszczone powietrze, gazy,
kwasy, podłoże, sól)
wysoka wilgotność powietrza lub kontakt z cieczami
•
silne zabrudzenie, zapylenie lub zapiaszczenie
•
silne wahania ciśnienia atmosferycznego
•
promieniowanie
•
ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury otoczenia,
•
lub wahania temperatury
wibracje, przyspieszenia, wstrząsy lub uderzenia
•
Jeżeli szczególne warunki mają miejsce w trakcie transportu
lub przechowywania przed właściwą eksploatacją, to również
powinno to być uwzględnione w trakcie projektowania.
Prosimy o pytania.
Przechowywanie przed eksploatacją
Przed oddaniem do eksploatacji reduktory i motoreduktory
należy przechowywać w suchym miejscu. W przypadku
długotrwałego przechowywania wymagane są specjalne
środki zabezpieczające. Prosimy o zapoznanie się z
instrukcją specjalną „długotrwałe składowanie”, którą można
pobrać ze strony internetowej www.nord.com.
www.nord.com
G1000
Reduktory (za wyjątkiem SK 0182NB, SK 0282NB i SK
1382NB) są zwykle wyposażone w odpowietrznik, który
wyrównuje różnice ciśnienia powietrza między wnętrzem
reduktora, a powietrzem atmosferycznym. W momencie
dostawy odpowietrznik jest zamknięty aby uniknąć
wycieków oleju podczas transportu. Przed rozpoczęciem
eksploatacji
urządzenia
należy
usunąć
zaślepkę
uszczelniającą i uruchomić odpowietrznik. Dostępne są
również odpowietrzniki ciśnieniowe.
Przekładnie wielostopniowe
W przypadku przekładni cztero-, pięcio- i sześciostopniowych
występują znaczące straty pracy biegu jałowego w związku
z dużą ilością części wirujących i względnie małą mocą
wejściową napędu. W efekcie, w tabelach wydajności
uwzględniono straty pracy biegu jałowego wynoszące około
40 watów dla silników 4-biegunowych do 0,75 kW.
Napędy dla aeratorów,
mieszadeł i wentylatorów
mieszalników,
Podczas normalnej eksploatacji, napędy dla aeratorów,
mieszalników i mieszadeł w oczyszczalniach ścieków i w
przetwórstwie materiałów oraz napędy wentylatorów (np.
w wieżach chłodniczych) są narażone na skrajnie trudne
warunki eksploatacji:
•
•
•
•
•
•
ciągła praca 24 godziny na dobę przy mocy znamionowej
lub wydajności znamionowej
duże masy bezwładności od strony wału wyjściowego
reduktora przy niskich przełożeniach
gdy wały mieszadła i/lub wentylatora są łączone
bezpośrednio z reduktorem
pionowe ustawienie
warunki zewnętrzne, tj. wilgoć i substancje agresywne,
oraz duże zmiany temperatury z kondensacją
wymagany wysoki poziom ochrony środowiska, tj.
całkowita szczelność instalacji olejowej i niski poziom
hałasu
Na podstawie własnych doświadczeń firma NORD
opracowała zestaw rozwiązań mających na celu spełnienie
wymagań dotyczących specjalnych warunków eksploatacji.
Zalecamy użytkownikom wdrożenie tych rozwiązań
specjalnych; prosimy o zapytania. W przypadku napędów
mieszadeł i mieszalników ze względu na ich ekstremalne
obciążenia nalezy przyjmować współczynnik pracy fB
nie mniejszy niż 1,7. Nord zaleca współczynnik pracy
większy niż 2,0. Napedy współpracujące z przetwornicami
częstotliwości mogą doznawaćwibracji rezonansowych
wynikających z kompensacji poślizgu. Wibracji takich
nalezy unikać. Prosimy zauważyć że wzrost prędkości przy
zastosowaniu przetwornicy częstotliwości powoduje wzrost
pobieranej mocy. Dlatego minimalny współczynnik pracy fB
zawsze musi odpowiadać największej prędkości pracy.
A5
PL
Objaśnienia
Techniczne
Dobór przekładni
Przy wyborze przekładni, NORD zakłada stosowanie
trójfazowych silników asynchronicznych na prąd zmienny
lub jednofazowych silników na prąd zmienny, oraz silników
porównywalnych pod względem technicznym. W przypadku
stosowania innych silników prosimy o konsultację z NORD.
Nieprzestrzeganie istotnych wytycznych dotyczących
doboru przekładni może skutkować przeciążeniem. W takim
przypadku nastąpi utrata gwarancji.
Jeżeli macie Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt z
właściwym Biurem Sprzedaży NORD tak, abyśmy mogli
razem znaleźć właściwy model przekładni. W naszym
wspólnym interesie leży unikanie wszystkich problemów
związanych z przeciążeniem przekładni.
Kryteria doboru
Kryteriami doboru są:
1. Maksymalna
moc
przenoszona
mechanicznie
- zawarta jest ona w postaci współczynnika pracy
fB w katalogu, w odpowiedniej tabeli. Określenie
wymaganego współczynnika pracy fB odbywa się za
pomocą poniższego diagramu.
2. Maksymalna moc cieplna - nie może ona być
przekraczana przez dłuższy czas (3 godziny), aby nie
nastąpiło przegrzanie reduktora. Maksymalna moc
przenoszona termicznie stanowi wartość graniczną
tylko w przypadku większych reduktorów wielkości SK
62 i SK 6282 oraz większe (jednostki dwustopniowe)
i wielkości SK 73, SK 7382, SK 9072.1 oraz większe
(jednostki trzystopniowe). Prosimy o kontakt z firmą
NORD i dokładnie przeanalizowanie konkretnego
zastosowania, jeżeli dotyczą Państwa dwa lub więcej z
wymienionych niżej punktów:
•
•
•
•
•
•
Moc wejściowa i współczynnik fB
Wymaganą moc wejściową dla każdego zastosowania
określa się w drodze pomiarów lub obliczeń. Następnie należy
dobrać moc znamionową silnika „P1”. Jej wartość jest zwykle
nieznacznie wyższa od mocy wymaganej, gdyż wymagane
jest
zapewnienie
współczynników
bezpieczeństwa
dotyczących specjalnych warunków pracy w przypadku
danego zastosowania, zaś poziom wydajności znamionowej
silnika można zwykle dobrać w standardowych zakresach.
Nie ma konieczności uwzględniania krótkotrwałych i
rzadkich impulsów momentu obrotowego przy wybieraniu
mocy znamionowej instalowanego trójfazowego silnika
na prąd zmienny. Gdy trójfazowy silnik na prąd zmienny
jest wyposażony w przemiennik częstotliwości, na wybór
wydajności znamionowej mają wpływ dodatkowe czynniki;
w takim przypadku prosimy Państwa o szczegółowe
zapytania.
W przeciwieństwie do silnika, krótkotrwałe i rzadkie impulsy
momentu obrotowego mają znaczny wpływ na obciążenie
przekładni, co stanowi ważną przesłankę przy doborze
przekładni. Współczynnik fB uwzględniający warunki
pracy i zużywanie się części przekładni z wystarczającą
dokładnością uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na
żywotność przekładni. Schemat 1 przedstawia minimalną
wymaganą wartość współczynnika fBmin w zależności od:
dziennego czasu eksploatacji, liczby cykli na godzinę „Z”,
oraz kategorię obciążenia dla danego zastosowania „A”, „B”
lub „C”.
* Czas pracy dni/godziny
pionowe położenie napędu (pozycja pracy M2 lub M4,
patrz str. A51)
montaż silnika typu IEC lub wykonanie z wałem
wyjściowym typu W
moc wejściowa P1 > 100 kW
przełożenie iges < 20 (w przypadku reduktorów
stożkowych iges < 40)
prędkości obrotowe na wejściu n1 > 1500 min-1
podniesiona temperature otoczenia > 40°C
Generalnie, prosimy Państwa o skonsultowanie się z
nami w przypadku występowania specjalnych warunków
instalacyjnych, takich jak potrzeba obudowania przekładni,
występowanie promieniowania cieplnego, przestrzeni
zamkniętych, itp. Oferujemy specjalne rozwiązania
zapobiegające przeciążeniu cieplnemu (chłodnica oleju,
itp.); prosimy o zapytania.
PL A6
G1000
fBmin
Z [1/h]
Diagram 1: Minimalna wymagana wartość
współczynnika fBmin
Rozróżnia się trzy kategorie obciążenia w zależności od
równomierności pracy i współczynnika przyspieszenia
masy. Podczas gdy wpływ napędzanej maszyny jest
opisany w kategorii równomierności pracy, to współczynnik
przyspieszenia masy określa wartości szczytowe obciążenia
przy uruchamianiu. Poniższy wykaz typowych przykładów
zastosowań jest oparty na długim doświadczeniu w
dziedzinie klasyfikacji równomierności pracy.
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Dobór przekładni
Klasyfikacja rodzajów pracy:
A) praca jednostajna
Lekkie przenośniki walcowe, napędy taśm montażowych,
lekkie przenośniki taśmowe, podnośniki, urządzenia do
napełniania, maszyny czyszczące, urządzenia kontrolne.
B) umiarkowane wstrząsy, praca niejednostajna
Wciągarki, mechanizmy podawania w maszynach
do obróbki drewna, windy, gwinciarki, średniej wielkości
mieszalniki, ciężkie przenośniki taśmowe, wciągarki,
wrota przesuwne, zgarniacze, urządzenia pakujące,
betoniarki, mechanizmy jezdne dźwignic, młyny, giętarki,
pompy zębate.
C) mocne wstrząsey, praca silnie niejednostajna
Duże mieszalniki, nożyce, prasy, wirówki, walcarki,
ciężkie wciągarki i windy, kruszarki, przenośniki
kubełkowe, dziurkarki, bieżnie rolkowe, samotoki,
oczyszczarki bębnowe, rozdrabniacze, wibratory.
Kategoria obciążenia wynika z równomierności pracy
oraz współczynnika przyspieszenia masy „maf”, zgodnie z
poniższą tabelą. Tutaj zastosowanie ma wyższa kategoria
obciążenia wynikająca z rodzaju pracy lub współczynnika
przyspieszenia masy. (Przykład: nierównomierna praca i
maf = 0,2 daje obciążenie klasy B)
Współczynnik przyspieszenia mas maf
Klasa
obciążenia
Praca
praca jednostajna
B
praca niejednostajna
C
praca silnie
niejednostajna
Jex.
Jex.red.
JMot.
iges
=
fB
=
P1
=
9550 . P1 . η
n2
[Nm]
P1[kW], n2[min-1]
M2max
M2
M2 . n2
[kW]
η . 9550
M2 [Nm], n2 [min-1]
Przy prawidłowym doborze przekładni, współczynnik fB
określony na podstawie mocy i prędkości jest większy lub
taki sam jak minimalny współczynnik pracy fBmin wynikający
z diagramu 1.
maf ≤ 0,25
0,25 < maf ≤ 3
3 < maf ≤ 10
fB ≥ fBmin
gdzie, maf jest współczynnikiem przyspieszenia mas:
Jex.red.
JMot.
M2 =
Współczynnik
przyspieszenia mas
A
maf =
Współczynnik przyspieszenia mas ma znaczny wpływ na
poziom impulsów momentu obrotowego w przekładni podczas
rozruchu i hamowania oraz w przypadku wibracji. Ponadto,
momenty bezwładności mas zewnętrznych uwzględniają
obciążenia, np. występujące przy transportowaniu materiału
na taśmach przenośników. Należy skonsultować się z
NORD w następujących przypadkach: jeżeli maf > 10 lub
występuje duży luz w przenoszonych elementach, oraz
gdy występują wibracje w układzie, a także w przypadku
niejasności dotyczących kategorii obciążenia lub przy innych
wątpliwościach.
Współczynnik fB uwzględniający warunki pracy i zużywanie
się części przekładni jest podawany w zależności od mocy i
prędkości. Współczynnik ten przedstawia zależność między
maksymalnym momentem obrotowym na wale przekładni
M2max a momentem obrotowym na wale M2 wynikającym
z mocy zainstalowanej silnika P1, prędkości wyjściowej n2
oraz sprawności przekładni η.
Jex.
JMot.
.(
1
iges
Przekładnie walcowe, z wałem równoległym i przekładnie
walcowo-stożkowe charakteryzują się bardzo wysoką
sprawnością (około 98% lub η = 0,98 dla każdego stopnia
przekładni). W ten sposób uproszczona sprawność
przekładni η = 1,0 zwykle pozwala uzyskać wystarczająco
dokładne wyniki. Wydajność η dla przekładni walcowoślimakowych została podana w tabelach mocy i przełożeń
przekładni dla każdej wartości prędkości wyjściowej n2.
2
)
momenty bezwładności wszystkich mas
zewnetrznych (lub momenty bezwładności
mas od strony wału wyjściowego reduktora)
momenty bezwładności wszystkich mas
zewnetrznych zredukowanych na wał silnika
momenty bezwładności silnika
przełożenie całkowite reduktora
Dla reduktora typu W (z wałkiem po stronie wejściowej)
zainstalowana moc wejściowa najczęściej może być:
P1
Współczynnik przyspieszenia mas „maf” przedstawia związek
między masami zewnętrznymi po stronie wyjściowej reduktora,
a mającymi dużą prędkość masami po jego stronie wejściowej.
=
M2max . n2
[kW]
9550 . fBmin . η
M2max[Nm], n2[min-1]
Maksymalna moc P1max nie może być przekroczona.
P1 ≤ P1max
www.nord.com
G1000
A7
PL
Objaśnienia
Techniczne
Dobór przekładni
Tabele przełożeń motoreduktorów i reduktorów typu W
i IEC podają dla każdej wartości prędkości wyjściowej
n2 maksymalny moment obrotowy na wale M2max oraz
maksymalna moc silnika oraz P1max dla przekładni.
W przypadku
wyboru przekładni z hamulcami
zainstalowanymi po stronie napędowej, np. silniki hamujące,
należy również brać pod uwagę moment hamowania. W
przypadku zastosowań charakteryzujących się względnie
wysokimi momentami bezwładności masy zewnętrznej (maf
> 2) – jak to często jest w przypadku napędów przesuwnych,
napędów obrotników, stołów obrotowych, napędów
bramowych, mieszalników i aeratorów powierzchniowych –
zaleca się dobór momentu hamowania nie przekraczającego
1,2 krotności momentu znamionowego silnika. Jeżeli mają
być stosowane wyższe wartości momentu hamowania,
należy to uwzględnić przy doborze przekładni. Prosimy o
zapytania.
Silniki elektryczne o dużej sprawności klasy: EFF1 i
EPAct (patrz strona F14) charakteryzują się wyższymi
momentami krytycznymi przy zachowaniu rezerwy. W
szczególnych przypadkach, gdzie nie będzie ograniczeń
energetycznych, silniki te mogą pracować w sposób ciągły
przy maksymalnych obciążeniach wykorzystując rezerwę
wydajności. Przewidywane ekstremalne warunki pracy
winny być uwzględnione przy doborze przekładni.
Dobierając przekładnię, należy zwracać szczególną uwagę
na nietypowe zastosowania i ekstremalne warunki pracy,
takie jak blokady, ruch zatrzymywany przez ograniczniki,
zmiana kierunku w czasie trwania ruchu, zmiana obciążeń
podczas przestoju oraz zmiana przełożeń przekładni
zębatych na większe prędkości. Prosimy o pytania.
Uwaga dotycząca reduktorów ślimakowych:
Podczas projektowania przekładni ślimakowych należy
pamiętać, że ślimaki wielokrotne (ograniczona możliwość
samohamowności) należy stosować wówczas gdy mogą
wystąpić impulsy momentu obrotowego, odwracanie
momentu obrotowego na wale lub duże wartości
współczynnika przyspieszenia mas maf. Liczba zwojów
ślimaka z1 została podana w tabelach mocy i przełożeń
przekładni zębatych. Zastosowanie znajdują:
maf ≤ 0,25
maf ≤ 3,00
maf ≤ 10,00
dla wszystkich krotności zwojów z1
zalecana liczba zwojów z1 – 3
zalecana liczba zwojów z1 – 6
współczynnik pracy fB1
Diagram 3:
współczynnik pracy fB2
ED = współczynnik wypełnienia
tB = czas pracy pod obciążeniem
min/godz.
Przy prawidłowym doborze przekładni, określony w
zależności od mocy i prędkości współczynnik pracy fB jest
większy lub taki sam jak iloczyn minimalnego współczynnika
pracy fBmin oraz współczynników fB1 i fB2.
fB ≥ fBmin . fB1 . fB2
Dla reduktora ślimakowego typu W (z wałkiem po stronie
wejściowej) zainstalowana moc wejściowa P1 najczęściej
może być:
P1
=
M2max . n2
[kW]
9550 . fBmin . fB1 . fB2 . η
M2max [Nm]
n2 [min-1]
Maksymalna moc P1max nie może być przekroczona.
W przypadku przekładni ślimakowych, niezależnie od
współczynnika fBmin wyznaczonego z diagramu 1 (strona
A6), należy wziąć pod uwagę współczynnik korygujący
fB1 uwzględniający wpływ temperatury otoczenia Tu oraz
współczynnik fB2 dla współczynnika wypełnienia ED.
Współczynniki fB1 i fB2 można znaleźć na diagramach 2 i 3.
PL A8
Diagram 2:
G1000
P1 ≤ P1max
Tabele wielkości reduktorów
typu W i IEC podają
maksymalny moment obrotowy na wale przekładni M2max,
sprawność przekładni η oraz maksymalną moc silnika P1max
dla każdej wartości prędkości wyjściowej n2. Sprawność
przekładni η należy wprowadzić do powyższej formuły w
postaci współczynnika, np. 0,9 = 90%.
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Dobór przekładni
Siły poprzeczne i osiowe
Tabele przedstawiające wydajność i prędkość podają
dopuszczalne siły promieniowe FR i siły osiowe FA, które
mogą oddziaływać na wał zdawczy. Dla wielu typów
przekładni dostępne są alternatywne wzmocnione łożyska
wałów zdawczych. W tabelach siły promieniowe i osiowe
działające na wzmocnione łożyska zostały oznaczone
symbolem VL.
Wyszczególnione siły promieniowe i osiowe dotyczą
przekładni montowanych na stopach i kołnierzach z pełnymi
wałami. Przy określeniu podanych wartości sił przyjęto, że
siły promieniowe i osiowe nie występują jednocześnie.
Ponadto, współczynnik uwzględniający warunki pracy i
zużywanie się części przekładni fBF=1 dla sił promieniowych
i osiowych stanowi podstawę dla sił podanych w tabelach
w zakresie wydajności i prędkości. W przypadku
sił typu impulsowego i dłuższych czasów pracy (>8
godzin dziennie), należy również rozważyć odpowiedni
współczynnik uwzględniający warunki pracy i zużywanie
się części przekładni fBF > 1 dla sił promieniowych i
osiowych. Dopuszczalne siły promieniowe FR i osiowe FA
są odpowiednio zmniejszane.
Wyszczególnione siły promieniowe dotyczą siły działającej
na środek końcówki wału. Na potrzeby określenia
dopuszczalnych sił promieniowych założono najbardziej
niekorzystny kierunek działania siły i kierunek obrotu.
Również podczas wyznaczania dopuszczalnych sił osiowych
przyjęto najbardziej niekorzystny kierunek działania siły
i kierunek obrotu. Potencjalnie możliwe są większe siły
promieniowe i osiowe — w celu ich dokładnego obliczenia
prosimy o podanie szczegółów dotyczących rzeczywistego
kierunku działania siły i kierunku obrotu oraz wymaganego
okresu eksploatacji.
Jeżeli do wału zdawczego przymocowane są elementy
przenoszące, przy wyznaczaniu siły promieniowe należy
uwzględnić odpowiedni współczynnik (fz).
Otrzymane siły promieniowe działające na wał przekładni
zostały ustalone jak poniżej:
fz
Uwagi
Koło zębate
1,1
z ≤ 17 zębów
Koło łańcuchowe
1,4
z ≤ 13 zębów
Koło łańcuchowe
1,2
z ≤ 20 zębów
Koło pasowe z pasem
klinowym
1,7
Koło pasowe z pasem
płaskim
zależni od naciągu
wstępnego
2,5
. f ≤ F
z
R
=
FRvorh
siła promieniowa działająca
na wał przekładni
FR
dopuszczalne siły promieniowe z tabeli
momentów wyjściowych i prędkości
obrotowych
M2
wyjściowy moment przekładni
fZ
siła promieniowa - współczynnik z tabeli
do
rzeczywisty wymiar kołowy
do
[kN]
[kN]
[Nm]
[mm]
Jeśli siła nie została określone w środku długości wału,
dopuszczalna siła promieniowa w każdym punkcie „x” może
być obliczona według wzoru I i II
Wzór I
FRXL
=
Wzór II
FRXW
=
z
y+x
. F
R
c
(f + x) . 1000
FRXL
dopuszczalna siła promieniowa przyłożona w
punkcie x - trwałość łożysk
[kN]
FRXW
dopuszczalna siła promieniowa przyłożona w
punkcie x - sztywność wału
[kN]
FR
siła promieniowa z tabel, przyłożona w
środku długości wału
x
odległość podtoczenia na wale reduktora
do punktu przyłożenia siły
Współczynnik fz
Elementy przenoszące
napęd
2 . M2
FRvorh
[kN]
[mm]
c
[Nmm]
cVL
[Nmm]
f
Współczynniki: patrz tabele
na stronach A64-A65
[mm]
y
[mm]
z
[mm]
Należy pamiętać, aby wszelkie obliczenia zawsze
wykonywać zgodnie z wzorem I (trwałość) oraz wzorem II
(sztywność wału); po wykonaniu obliczeń mniejszą wartość
należy przyjąć jako dopuszczalną.
www.nord.com
G1000
A9
PL
Objaśnienia
Techniczne
Nazewnictwo
Reduktory walcowe
Wielkości
1-stopniowa
2-stopniowa
3-stopniowa
4-stopniowa
5-stopniowa
6-stopniowa
przekładnia wielostopniowa
SK 02
SK 03
SK 11 E
SK 12
SK 13
SK 12/02
SK 21 E
SK 22
SK 23
SK 22/02
SK 31 E
SK 32
SK 33 N
SK 32/12
SK 41 E
SK 42
SK 43
SK 42/12
SK 51 E
SK 52
SK 53
SK 52/12
SK 62
SK 63
SK 63/22
SK 63/23
SK 72
SK 73
SK 73/22, SK 73/32
SK 73/23
SK 82
SK 83
SK 83/32, SK 83/42
SK 83/33 N
SK 92
SK 93
SK 93/42, SK 93/52
SK 93/43
SK 102
SK 103
SK 103/52
SK 103/53
Przykładowe zamówienia:
SK 31 E - 71 S/4
4-polowy
3-fazowy silnik 71S
1-stopniowa przekładnia walcowa
SK 52 F - W
Adapter wejściowy typu W
Kołnierz B5
2-stopniowa przekładnia walcowa
SK 93/42 VL - IEC 100
Adapter IEC dla silnika o wielkości mechanicznej
Wzmocnione łożyskowanie wału wyjściowego
5-stopniowa przekładnia walcowa
PL A10
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Nazewnictwo
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
Wielkości
2-stopniowa
3-stopniowa
4-stopniowa
5-stopniowa
przekładnia wielostopniowa
SK 0182 NB
SK 0282 NB
SK 1282
SK 1382 NB
SK 1282/02
SK 2282
SK 2382
SK 2282/02
SK 3282
SK 3382
SK 3282/12
SK 4282
SK 4382
SK 4282/12
SK 5282
SK 5382
SK 5282/12
SK 6282
SK 6382
SK 6382/22, SK 6382/32
SK 7282
SK 7382
SK 7382/22, SK 7382/32
SK 8282
SK 8382
SK 8382/32, SK 8382/42
SK 9282
SK 9382
SK 9382/42, SK 9382/52
SK 10282
SK 10382
SK 10382/52
SK 11282
SK 11382
SK 11382/52
SK 12382
Przykładowe zamówienia:
SK 0282NB / V F - 71 S/4
4-polowy
3-fazowy silnik 71S
Kołnierz B5
Wał pełny
2-stopniowa przekładnia walcowa w korpusie płaskim
SK 8382 A G B - W
Adapter wejściowy typu W
Element mocujący
Podkładka amortyzująca
Wał drążony
3-stopniowa przekładnia walcowa w korpusie płaskim
SK 10382/52 A Z S H - IEC 132
Adapter IEC dla silnika o wielkości mechanicznej 132
Pokrywa pierścienia zaciskowego
Pierścień zaciskowy
Kołnierz: B14
Wał drążony
3-stopniowa przekładnia walcowa w korpusie płaskim
www.nord.com
G1000
A11 PL
Objaśnienia
Techniczne
Nazewnictwo
Reduktory walcowo-stożkowe
Wielkości
2-stopniowa
3-stopniowa
4-stopniowa
5-stopniowa
6-stopniowa
przekładnia wielostopniowa
SK 92072
SK 9012.1
SK 9013.1
SK 92172
SK 9016.1
SK 9017.1
SK 92372
SK 9022.1
SK 9023.1
SK 92672
SK 9032.1
SK 9033.1
SK 92772
SK 9042.1
SK 9043.1
SK 9052.1
SK 9053.1
SK 9072.1
SK 9072.1/32, SK 9072.1/42
SK 9082.1
SK 9082.1/42, SK 9082.1/52
SK 9086.1
SK 9086.1/52
SK 9092.1
SK 9092.1/52
SK 9096.1
SK 9096.1/62
SK 9096.1/63
Przykładowe zamówienia:
SK 92372 L X - 71 S/4
4-polowy
3-fazowy silnik 71S
Korpus w wykonaniu łapowym
Wał pełny z obu stron przekładni
2-stopniowa przekładnia walcowo-stożkowa
SK 9033.1 A F - W
Adapter wejściowy typu W
Kołnierz B5
Wał drążony
4-stopniowa przekładnia walcowo-stożkowa
SK 9086.1/52 A Z K - IEC 160
Adapter IEC dla silnika o wielkości mechanicznej 160
Ramię reakcyjne typu K
Kołnierz B14
Wał drążony
5-stopniowa przekładnia walcowo-stożkowa
PL A12
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Nazewnictwo
Reduktory walcowo-ślimakowe
Wielkości
2-stopniowa
3-stopniowa
SK 02040
SK 02050
SK 13050
SK 12063
SK 13063
SK 12080
SK 13080
SK 32100
SK 33100
SK 42125
SK 43125
Przykładowe zamówienia:
SK 12080 - 71 S/4
4-polowy
3-fazowy silnik 71S
2-stopniowa przekładnia walcowo-ślimakowa, wał pełny
Korpus przekładni w wykonaniu łapowym
SK 32100 A Z D - W
Adapter wejściowy typu W
Ramie reakcyjne
Kołnierz B14
Wał drążony
2-stopniowa przekładnia walcowo-ślimakowa
SK 43125 V F - IEC 100
Adapter IEC dla silnika o wielkości mechanicznej 100
Kołnierz B5
Wał pełny
3-stopniowa przekładnia walcowo-ślimakowa
www.nord.com
G1000
A13
PL
Objaśnienia
Techniczne
Przegląd możliwych wykonań
Oznaczenie
Wyjaśnienie
Reduktory
walcowe
Reduktory
walcowe
w płaskim
korpusie
brak
Wał pełny, mocowanie na łapach
A
Wał drążony

AF
Wał drążony, mocowanie kołnierzowe B5
Reduktory
walcowostożkowe




5)

1)

AX
Wał drążony, mocowanie na łapach
AXF
Wał drążony, mocowanie na łapach lub kołnierzowo B5

AXZ
Wał drążony, mocowanie na łapach lub
kołnierzowo B14

AZ
Wał drążony, mocowanie kołnierzowe B14
1)
5)


AZD
Wał drążony, mocowanie kołnierzowe B14 lub za
pomocą ramienia reakcyjnego typu D
2)5)
AZK
Wał drążony, mocowanie kołnierzowe B14 lub za
pomocą ramienia reakcyjnego typu K

B
Elementy mocujące dla wału drążonego
E
Pojedyńczy stopień
EA
Wał drążony z wielowypustem, DIM 5480
EF
Pojedyńczy stopień, kołnierz B5

F
Wał pełny, kołnierz B5

G
Podkładka amortuzująca w ramieniu reakcyjnym

H
Pokrywa wału drążonego

IEC
Adapter do mocowania silników IEC B5
Wał pełny z obu stron przekładni, mocowanie na łąpach
R
Zintegrowana blokada ruchu powrotnego
Blokada ruchu powrotnego w adapterze W
S
V


4)
4)


LX
RLS
Reduktory
walcowoślimakowe













Wał drążony z pierścieniem zaciskowym



Wał pełny

VF
Wał pełny, mocowanie kołnierzowe

5)

VL
Wzmocnione łożyskowanie wału wyjściowego




VL2
Wykonanie dla mieszadeł


VL 3
Wykonanie dla mieszadeł typu “Drywell”


VX
Wał pełny, mocowanie na łapach
VXF
Wał pełny, mocowanie na łapach lub kołnierzowo B5
VXZ
Wał pełny, mocowanie na łapach lub kołnierzowo B14
VZ
Wał pełny, mocowanie kołnierzowe B14
1)


W
Adapter typu W
XF
Wał pełny, mocowanie na łapach lub kołnierzowo B5
3)
XZ
Wał pełny, mocowanie na łapach lub kołnierzowo B14
3)

1)
5)



Zaznaczone możliwe wykonania
1)
2)
3)
4)
5)
SK xx82NB i od SK 9282 włącznie z obrobionymi bocznie listwami podstawy pod łapy
Dostępne do SK9072.1 (włącznie)
Dostępne do SK52 (włącznie)
Nie dostępne dla xx82NB i SK 92xxx
Wykonanie posiada gwintowane otwory w podstawie reduktora;
nie należy wykorzystwać ich do mocowania reduktora,  D116
PL A14
G1000

www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: możliwe wykonania przekładni walcowych
Mocowanie na łapach
Mocowanie kołnierzowe (F)
SK 11 E(F) - 90 S/4
Jednostopniowy motoreduktor
walcowy
SK 12 (F) - 90 S/4
Dwustopniowy motoreduktor walcowy
SK 13 (F) - 71 S/4
Trójstopniowy motoreduktor walcowy
SK 62 (F) - 132 S/4
SK 63 (F) - 100 L/4
Dwu- lub trójstopniowy motoreduktor
walcowy
SK 12/02 (F) - 63 S/4
Czterostopniowy motoreduktor
walcowy
SK 63/22(F) - 80 S/4
Pięcio- lub sześciostopniowy
motoreduktor walcowy
Opcje
Korpus kołnierzowo-łapowy
Kołnierz B14, wykonanie XZ
Kołnierz B5, wykonanie XF
Wszystkie przekładnie walcowe są również dostępne:
- z wełem wejściowym (wykonanie W)
- z kołnierzem IEC (wykonanie IEC)
www.nord.com
G1000
A15
PL
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: możliwe wykonania przekładni walcowych w korpusie płaskim
w wykonaniu z wałem drążonym
SK 1282 A - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony
(wykonanie A)
SK 1282 AG - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
podkładka amortyzująca (wykonanie AG)
SK 1282 AB - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
element mocujący (wykonanie AB)
SK 1282 ASH - 80 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
pierścień zaciskowy z pokrywą (wykonanie ASH)
SK 1282 AZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
kołnierz B14 (wykonanie AZ)
SK 1282 AF - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
kołnierz B5 (wykonanie AF)
SK 1282 AX - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
korpus łapowy (wykonanie AX)
SK 1282 AXSH - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał drążony,
pierścień zaciskowy z pokrywą, korpus łapowy (wykonanie
AXSH)
PL A16
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: możliwe wykonania przekładni walcowych w korpusie płaskim
w wykonaniu z wałem pełnym
SK 1282 V - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał pełny
(wykonanie V)
SK 1282 VZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał pełny,
kołnierz B14 (wykonanie VZ)
SK 1282 VF - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał pełny,
kołnierz B5 (wykonanie VF)
SK 1282 VX - 90 L/4
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim, wał pełny, korpus
łapowy (wykonanie VX)
www.nord.com
G1000
A17
PL
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: możliwe wykonania przekładni walcowo-stożkowych w wykonaniu
z wałem pełnym
SK 9032.1 - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, korpus łapowy, wał pełny
po stronie A, trójstopniowy
SK 9032.1 LX - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach, wał
pełny po stronie A i B, trójstopniowy, (oznaczenie LX)
SK 9032.1 VXF - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach, wał
pełny po stronie A, kołnierz B5 po stronie A, trójstopniowy,
(oznaczenie VXF). To wykonanienie może być użyte jako
zamocowanie kołnierzowe, w tym wypadku powinno być
zastosowane wykonanie VF
SK 9032.1 VXZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach,
wał pełny po stronie A, kołnierz B14 po stronie A i B,
trójstopniowy, (oznaczenie VXZ). To wykonanienie może
być użyte jako zamocowanie kołnierzowe, w tym wypadku
powinno być zastosowane wykonanie VZ
SK 9032.1 VF - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał pełny po stronie A,
kołnierz B5 po stronie A, trójstopniowy, (oznaczenie VF)
SK 9032.1 VZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał pełny po stronie A,
kołnierz B14 po stronie A i B, trójstopniowy, (oznaczenie VZ)
SK 9032.1 LXZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach,
wał pełny po stronie A i B, kołnierz B14 po stronie A i B,
trójstopniowy, (oznaczenie LXZ)
PL A18
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: dostępne wykonania reduktorów walcowo-stożkowych z wałem
drążonym
SK 9032.1 AZ - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A i B, trójstopniowy, (oznaczenie AZ)
SK 9032.1 AF - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał drążony, kołnierz B5 po
stronie A, trójstopniowy, (oznaczenie AF)
SK 9032.1 AX - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach, wał
drążony, trójstopniowy, (oznaczenie AX)
SK 9032.1 AXZ - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach,
wał drażony, kołnierz B14 po stronie A i B, trójstopniowy,
(oznaczenie AXZ). To wykonanienie może być użyte jako
zamocowanie kołnierzowe, w tym wypadku powinno być
zastosowane wykonanie AZ
SK 9032.1 AXF - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, mocowany na łapach, wał
drażony, kołnierz B5 po stronie A, trójstopniowy, (oznaczenie
AXF). To wykonanienie może być użyte jako zamocowanie
kołnierzowe, w tym wypadku powinno być zastosowane
wykonanie AF
SK 9032.1 AZSH - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał drążony, kołnierz
B14 po stronie A i B, pierścień zaciskowy po stronie B,
trójstopniowy, (oznaczenie AZSH)
SK 9032.1 AZD - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał drążony, ramię
reakcyjne typu D po stronie A, trójstopniowy, (oznaczenie
AZD)
SK 9032.1 AZK - 90 L/4
Motoreduktor walcowo-stożkowy, wał drążony, ramię
reakcyjne typu K, trójstopniowy, (oznaczenie AZK)
www.nord.com
G1000
A19
PL
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: dostępne wykonania reduktorów walcowo-ślimakowych
z wałem pełnym
SK 12080 - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, mocowany na łapach, wał
pełny po stronie A
SK 12080 VF - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał pełny po stronie A,
kołnierz B5 po stronie A, trójstopniowy, (oznaczenie AF)
SK 12080 LX - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, mocowany na łapach, wał
pełny po stronie A i B, (oznaczenie LX)
PL A20
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Przykłady: dostępne wykonania reduktorów walcowo-ślimakowych
z wałem drążonym
SK 12080 AZ - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A, (oznaczenie AZ)
SK 12080 AF - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B5
po stronie A, (oznaczenie AF)
SK 12080 AZD - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A, ramię reakcyjne po stronie A (oznaczenie AZD)
SK 12080 AZSH - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A , pierścień zaciskowy po stronie B (oznaczenie
AZSH)
SK 12080 AZB - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A, element mocujący po stronie B (oznaczenie
AZB)
SK 12080 AZH - 90 S/4
Motoreduktor walcowo-ślimakowy, wał drążony, kołnierz B14
po stronie A, pokrywa wału po stronie B (oznaczenie AZH)
www.nord.com
G1000
A21
PL
Objaśnienia
Techniczne
Pierścienie zaciskowe
W szczególności w przypadku przekładni w wykonaniu
z wałem drążonym zalecamy stosowanie pierścieni
zaciskowych dla zapewnienia lepszego i łatwiejszego
montażu. Długość wału napędowego urządzenia, która jest
wprowadzana do wału drążonego przekładni, powinna w
tym przypadku odpowiadać długości wału drążonego (mH).
Średnicę końcówki wału należy przewidzieć zgodnie z ISO
h6 lub f6. (f6 = łatwiejszy montaż). Granica plastyczności
materiału wykonania końcówki wału od strony urządzenia
zewnętrznego powinna wynosić co najmniej Re = 360 N/mm2
tak, aby można było zapewnić siłę ściskania wystarczającą
do utworzenia połączenia ciernego i żeby nie występowały
żadne odkształcenia.
M2max
s
Zs
MA
max. dopuszczalny moment
wyjściowy reduktora
wsp. bezpieczeństwa pierścienia przy
tolerancji pasowania h6 lub f6 i M2max
ilość śrub mocujących
moment dokręcenia śrub mocujących
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
Typ reduktora
Śruby mocujace
DIN 931 / DIN 933* 10.9 Vz
Pierścień zaciskowy
Type
M2max
[Nm]
sh6
sf6
dxl
Zs
MA
[Nm]
SK 0282 NB
ASH
SN 30 / 40 V
165
5,9
5,2
M6 x 35*
8
12
SK 1382 NB
ASH
SN 35 / 46 V
370
3,8
3,4
M6 x 35*
10
12
SK 1282
ASH
SN 30 / 40 V
296
3,3
2,9
M6 x 35*
8
12
SK 2282
ASH
SN 35 / 46 V
563
2,6
2,2
M6 x 35*
10
12
SK 3282
ASH
SN 40 / 55 V
1039
2,3
2,0
M8 x 40
8
30
SK 4282
ASH
SN 50 / 62 V
2000
2,2
2,0
M8 x 40
10
30
SK 5282
ASH
SN 60 / 76 V
3235
2,5
2,3
M10 x 50
10
59
SK 6282
ASH
SN 70 / 90 V
6000
2,3
2,2
M12 x 70*
10
100
SK 7282
ASH
SN 80 / 108 V
8300
2,5
2,4
M12 x 70*
14
100
SK 8282
ASH
SN 100 / 128 V
13200
2,3
2,2
M16 x 80*
8
250
SK 9282
ASH
SN 125 / 158 V
25400
2,3
2,2
M16 x 80*
12
250
SK 10282
ASH
SN 160 / 210 V
37200
3,6
3,4
M20 x100
14
490
SK 11282
ASH
SN 180 / 230 V
69000
1,9
1,8
M20 x 100*
12
490
SK 12382
ASH
SN 180 / 230 VV
90000
4,5
4,4
M30 x 200
16
1700
Pierścień zaciskowy w wykonaniu wzmocnionym typu VS
Typ reduktora
Śruby mocujace
DIN 931 10.9 Vz
Pierścień zaciskowy
Type
M2max
[Nm]
sh6
sf6
dxl
Zs
MA
[Nm]
SK 7282
AVSH
SN 85 / 108 VS
8300
3,90
3,65
M16 x 90
10
250
SK 8282
AVSH
SN 100 / 128 VS
13200
3,57
3,35
M20 x 100
8
490
SK 9282
AVSH
SN 130 / 158 VS
25400
3,89
3,71
M20 x 130
12
490
SK 11282
AVSH
SN 180 / 230 VS
69000
3,69
3,57
M24 x 150
16
840
Dane te mają zastosowanie dla reduktorów walcowych w korpusie płaskim o większej ilości stopni A11, A25, A26
PL A22
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Pierścienie zacisowe
Reduktory walcowo-stożkowe
Typ reduktora
Śruby mocujace
DIN 931 / DIN 933* 10.9 Vz
Pierścień zaciskowy
Type
M2max
[Nm]
sh6
sf6
dxl
Zs
6
MA
[Nm]
SK 92072
AZSH
SN 25 / 34 V
90
4,19
3,28
M5 x 25
7
SK 92172
AZSH
SN 25 / 35 V
120
4,23
3,43
M5 x 25
8
7
SK 92372
AZSH
SN 30 / 40 V
230
4,26
3,73
M6 x 35*
8
12
SK 92672
AZSH
SN 35 / 46 V
380
3,77
3,27
M6 x 35*
10
12
SK 92772
AZSH
SN 40 / 55 V
660
3,53
3,09
M8 x 40
8
30
SK 9012.1
AZSH
SN 35 / 46 V
400
3,58
3,11
M6 x 35*
10
12
SK 9016.1
AZSH
SN 40 / 46 V
610
3,40
3,19
M6 x 35*
10
12
SK 9022.1
AZSH
SN 40 / 55 V
860
2,71
2,37
M8 x 40
8
30
SK 9032.1
AZSH
SN 50 / 62 V
1550
2,83
2,63
M8 x 40
10
30
SK 9042.1
AZSH
SN 60 / 76 V
2800
2,90
2,69
M10 x 50
10
59
SK 9052.1
AZSH
SN 70 / 90 V
4800
2,87
2,69
M12 x 70*
10
100
SK 9072.1
AZSH
SN 95 / 108 V
8500
3,70
3,56
M12 x 70*
14
100
SK 9082.1
AZSH
SN 110 / 138 V
13000
2,66
2,54
M16 x 70
8
250
SK 9086.1
AZSH
SN 125 / 158 V
20000
2,91
2,77
M16 x 80*
12
250
SK 9092.1
AZSH
SN 150 / 185 V
32000
2,66
2,56
M16 x 80*
14
250
SK 9096.1
AZSH
SN 150 / 195 V
50000
2,71
2,61
M20 x 100*
14
490
Pierścień zaciskowy w wykonaniu wzmocnionym typu VS (niszczarka)
Typ reduktora
Śruby mocujace
DIN 931 10.9 Vz
Pierścień zaciskowy
Type
M2max
[Nm]
sh6
sf6
dxl
Zs
MA
[Nm]
SK 9072.1
AZVSH
SN 95 / 108 VS
8500
4,95
4,80
M16 x 90
10
250
SK 9082.1
AZVSH
SN 110 / 138 VS
13000
6,26
5,99
M20 x 130
12
490
SK 9086.1
AZVSH
SN 130 / 158 VS
20000
4,95
4,71
M20 x 130
12
490
SK 9092.1
AZVSH
SN 150 / 195 VS
32000
3,93
3,70
M20 x 100
14
490
SK 9096.1
AZVSH
SN 155 / 195 VS
50000
3,80
3,70
M24 x 180
14
835
Dane te mają zastosowanie także dla reduktorów walcowo-stożkowych o większej ilości stopni przełożeniaA12
www.nord.com
G1000
A23
PL
Objaśnienia
Techniczne
Pierścienie zaciskowe
Reduktory walcowo-ślimakowe
Typ reduktora
Śruby mocujace
DIN 931 / DIN 933* 10.9 Vz
Pierścień zaciskowy
Type
M2max
[Nm]
sh6
sf6
dxl
Zs
MA
[Nm]
SK 02050
AZSH
SN 25 / 35 V
182
2,8
2,3
M5 x 25
8
7
SK 02050
AZSH
SN 30 / 40 V
182
5,4
4,7
M6 x 35*
8
12
SK 12063
AZSH
SN 30 / 40 V
383
2,6
2,2
M6 x 35*
8
12
SK 12063
AZSH
SN 35 / 46 V
383
3,0
3,2
M6 x 35*
10
12
SK 12080
AZSH
SN 40 / 55 V
779
3,0
2,6
M8 x 40
8
30
SK 12080
AZSH
SN 45 / 55 V
779
4,1
3,8
M8 x 40
8
30
SK 32100
AZSH
SN 50 / 62 V
1604
2,7
2,6
M8 x 40
10
30
SK 32100
AZSH
SN 60 / 76 V
1604
5,1
4,7
M10 x 50
10
59
SK 42125
AZSH
SN 60 / 76 V
3120
2,6
2,4
M10 x 50
10
59
SK 42125
AZSH
SN 70 / 90 V
3120
4,4
4,1
M12 x 70*
10
100
Dane te mają zastosowanie także dla reduktorów walcowo-ślimakowych o większej ilości stopni przełożenia A13
PL A24
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Pierścienie zaciskowe
Możliwość wykonania motoreduktorów walcowych w korpusie płaskim z pierścieniem zaciskowym
Typ reduktora
Silnik
63
S/L
71
S/L
80
S/L


SK 2282 ASH

SK 3282 ASH

SK 0282 NB ASH

SK 1282 ASH

SK 1382 NB ASH

SK 3382 ASH
90
S/L
100
L/LA







132
S/M



SK 5282 ASH

SK 6282 ASH


250
M
280
S/M





*













*






*


















SK 8282 ASH
SK 8382 ASH
225
S/M

SK 7282 ASH
SK 7382 ASH
160
180
200
M/L MX/LX L
315
S/M
315
MA/L



SK 4282 ASH
SK 6382 ASH
112
M
SK 9282 ASH
SK 9382 ASH



SK 10282 ASH


SK 10382 ASH





SK 11282 ASH
SK 11382 ASH


SK 12382 ASH



















*







Pierścień zaciskowy w wykonaniu wzmocnionym typu VS
SK 7282 AVSH
SK 7382 AVSH


SK 8282 AVSH
SK 8382 AVSH














SK 9282 AVSH
SK 9382 AVSH



*






SK 11282 AVSH
SK 11382 AVSH






* na zapytanie
Wszystkie motoreduktory walcowe w korpusie płaskim 4-ro i więcej stopniowe są dostępne z pierścieniem
zaciskowym
www.nord.com
G1000
A25
PL
Objaśnienia
Techniczne
Pierścienie zaciskowe
Możliwość wykonania reduktorów walcowych w korpusie płaskim z pierścieniem zaciskowym i adapterem IEC
Typ reduktora
SK 0282 NB ASH
SK 1282 ASH
SK 1382 NB ASH
SK 2282 ASH
SK 2382 ASH
SK 3282 ASH
SK 3382 ASH
SK 4282 ASH
SK 4382 ASH
SK 5282 ASH
SK 5382 ASH
SK 6282 ASH
SK 6382 ASH
SK 7282 ASH
SK 7382 ASH
SK 8282 ASH
SK 8382 ASH
SK 9282 ASH
SK 9382 ASH
SK 10282 ASH
SK 10382 ASH
SK 11282 ASH
SK 11382 ASH
SK 12382 ASH
IEC adapter
IEC
63
IEC
71
IEC
80
IEC
90

















IEC
100
IEC
112









































IEC
132
IEC
160
IEC
180
IEC
200
IEC
225
IEC
250
IEC
280



























IEC
315











































































Pierścień zaciskowy w wykonaniu wzmocnionym typu VS
SK 7282 AVSH
SK 7382 AVSH
SK 8282 AVSH
SK 8382 AVSH
SK 9282 AVSH
SK 9382 AVSH
SK 11282 AVSH
SK 11382 AVSH




Wszystkie reduktory walcowe w korpusie płaskim 4-ro i więcej stopniowe SK 2282/02 i większe są dostępne w
wykonaniu z adapterem IEC i W z pierścieniem zaciskowym
PL A26
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Elementy mocujące
Wał bez podtoczenia
A
I
Elementy mocujące są dostępne jako opcja dla reduktorów
mocowanych na wale urządzenia.
Wymagane do zastosowania:
II
Wał napędowy maszyny musi mieć wykonany nagwintowany
otwór zgodnie z normą DIN 332/2.
B
Wał z podtoczeniem
Elementy mocujące mocują zarówno wał pełny bez
podtoczenia ( I ) jak i wał pełny z podtoczeniem ( II ).
Kiedy montujemy wg I, wał pełny jest zablokowany poprzez
pierścień zabezpieczający umieszczony w wale drązonym
(poz. A).
I
Kiedy montujemy wg II, podtoczony wał pełny opiera się
bezpośrednio o wał drązony (poz. B)
II
L = Długość wału napędzanego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wał drązony
Podkładka z gniazdem
Śruba wg DIN 912
Podkładka spręzynująca
DIN 127
* Podkładka oporowa
* Nakrętka oporowa
7)
8)
9)
*
Montaż:
1. Nałożyć reduktor na wał napędowy (poz. 1)
2. Umieścić podkładkę z gniazdem (poz. 2) w tulei
drązonej
3. Włożyć śrubę (poz. 3) z podkładką (poz. 4) do
podkładki z gniazdem i wkręcić do wału urządzenia.
Wymagania:
• Wał napędzany musi być wyposażony w otwór
gwintowany wg DIN 332/2.
• Kiedy mamy do czynienia z wariantem II wał
urządzenia nie może przekraczać wymiaru L;
jeżeli będzie przekraczał to nie będzie można użyć
elementów oporowych do demontażu (poz. 5, 6, 7)
www.nord.com
G1000
Pierścień zabezpieczający
wg DIN 472
* Śruba
Wał napędzany
Propozycja; nie dostarczane
przez NORD
Demontaż:
Jeżeli mamy zamocowanie wg wariant II (wał z
podtoczeniem), demontaż będzie łatwiejszy gdy
zastosujemy elementy oporowe wg poniższel instrukcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odkręcic srubę (poz. 3)
Zdjąć podkładkę z gniazdem (poz. 2)
Założyć podkładkę oporową (poz. 5)
Założyć nakrętkę oporową (poz. 6)
Zamontować pierścień zabezpieczający (poz. 7)
Wypychać wał napędzany z tuleji drązonej poprzez
wkręcanie śruby (poz. 8)
A27
PL
Objaśnienia
Techniczne
Elementy mocujące
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
Type
1
2
3
d x mH
a
SK 0182 NB ..B
25 x 100
19
38
M10 x 45
SK 0282 NB ..B
30 x 122
19
40
M10 x 45
SK 1382 NB ..B
35 x 176
23,5
45
SK 1282 ..B
30 x 122
19
40
SK 2282 ..B
35 x 139
23,5
SK 3282 ..B
40 x 174
23,7
SK 4282 ..B
50 x 195
SK 5282 ..B
60 x 230
SK 6282 ..B
70 x 290
29,3
SK 7282 ..B
80 x 310
29
SK 8282 ..B
100 x 366
34,5
SK 9282 ..B
120 x 430
34,5
4
5
D
6
7
8
9
d2
s
d3
s3
L
A 10
24,9
3
24,9
12
M10
l 25 x 1,5
M10
79
A 10
29,9
3
29,9
12
M12
l 30 x 1,5
M12
100
M12 x 55
A 12
34,9
3
34,9
16
M16
l 35 x 1,75
M16
149
M10 x 45
A 10
29,9
3
29,9
12
M12
l 30 x 1,2
M12
100
45
M12 x 55
A 12
34,9
3
34,9
16
M16
l 35 x 1,5
M16
110
55
M16 x 70
A 16
39,9
4
39,9
16
M16
l 40 x 1,75
M16
140
24,7
65
M16 x 70
A 16
49,9
4
49,9
20
M20
l 50 x 2,0
M20
160
29
75
M20 x 90
A20
59,9
5
59,9
24
M24
l 60 x 2,0
M24
185
95
M20 x 90
A20
69,9
5
69,9
24
M24
l 70 x 2,5
M24
245
102
M20 x 100
A20
79,9
8
79,9
30
M30
l 80 x 2,5
M30
250
120
M24 x 110
A24
99,9
8
99,9
30
M30
l 100 x 3,0
M30
310
150
M24 x 110
A24
119,9
10
119,9
32
M36
l 120 x 4,0
M36
370
Dane te mają zastosowanie także dla reduktorów walcowych w korpusie płaskim o większej liczbie stopni przełożenia
A11
Reduktory walcowo-stożkowe
Type
1
2
3
4
D
5
6
7
8
9
d x mH
a
d2
s
d3
s3
SK 92072 AXB
SK 92072 A..B
25 x 116
25 x 116
19
19
38
38
M10 x 45
M10 x 45
A 10
A 10
24,9
24,9
3
3
24,9
24,9
12
12
M12
M12
l 25 x 1,5
l 25 x 1,5
M12
M12
L
94
94
SK 92172 AXB
SK 92172 A..B
20 x 134
25 x 138
14
19
30
38
M6 x 30
M10 x 45
A6
A10
19,9
24,9
3
3
19,9
24,9
10
12
M10
M12
l 20 x 1,5
l 25 x 1,5
M10
M12
110
115
SK 92372 AXB
SK 92372 A..B
30 x 164
30 x 164
19
19
40
40
M10 x 45
M10 x 45
A 10
A 10
29,0
29,0
3
3
29,0
29,0
12
12
M12
M12
l 30 x 1,5
l 30 x 1,5
M12
M12
140
140
SK 92672 AXB
SK 92672 A..B
35 x 170
35 x 170
23,5
23,5
45
45
M12 x 55
M12 x 55
A 12
A 12
34,9
34,9
3
3
34,9
34,9
16
16
M16
M16
l 35 x 1,75
l 35 x 1,75
M12
M12
140
140
SK 92772 AXB
SK 92772 A..B
40 x 192
40 x 192
24
24
55
55
M16 x 70
M16 x 70
A 16
A 16
39,9
39,9
4
4
39,9
39,9
16
16
M16
M16
l 40 x 2,0
l 40 x 2,0
M16
M16
160
160
SK 9012.1 AXB
SK 9012.1 A..B
30 x 148
35 x 148
19
23,5
40
45
M10 x 45
M12 x 55
A 10
A 12
29,0
34,9
3
3
29,0
34,9
12
16
M12
M16
l 30 x 1,5
l 35 x 1,5
M12
M16
120
120
SK 9016.1 AXB
SK 9016.1 A..B
30 x 148
40 x 148
19
24
40
55
M10 x 45
M16 x 70
A10
A16
29,0
39,9
3
4
29,0
39,9
12
16
M12
M16
l 30 x 1,5
l 40 x 2,0
M12
M16
120
120
SK 9022.1 AXB
SK 9022.1 A..B
35 x 180
40 x 180
23,5
24
45
55
M12 x 55
M16 x 70
A12
A16
34,9
39,9
3
4
34,9
29,9
16
16
M16
M16
l 35 x 1,5
l 40 x 2,0
M12
M16
150
150
SK 9032.1 AXB
SK 9032.1 A..B
40 x 210
50 x 210
24
25
55
65
M16 x 70
M16 x 70
A16
A16
39,9
49,9
4
4
39,9
49,9
16
20
M16
M20
l 40 x 2,0
l 50 x 2,5
M16
M20
170
170
SK 9042.1 AXB
SK 9042.1 A..B
50 x 240
60 x 240
25
29
65
75
M16 x 70
M20 x 90
A16
A20
49,9
59,9
4
5
49,9
59,9
20
24
M20
M24
l 50 x 2,5
l 60 x 3,0
M20
M24
200
195
SK 9052.1 AXB
SK 9052.1 A..B
60 x 300
70 x 300
29
29,5
75
95
M20 x 90
M20 x 90
A20
A20
59,9
69,9
5
5
59,9
69,9
24
24
M24
M24
l 60 x 3,0
l 70 x 3,0
M24
M24
255
255
SK 9072.1 AXB
SK 9072.1 A..B
90 x 350
90 x 350
34
34
102
102
M24 x 110
M24 x 110
A24
A24
89,9
89,9
8
8
89,9
89,9
30
30
M30
M30
l 90 x 4,0
l 90 x 4,0
M30
M30
290
290
SK 9082.1 AXB
SK 9082.1 A..B
100 x 420
110 x 420
34,5
34,5
120
135
M24 x 110
M24 x 110
A24
A24
99,9
109,9
8
10
99,9
109,9
30
30
M30
M30
l 100 x 4,0
l 110 x 5,0
M30
M30
365
360
SK 9086.1 AXB
SK 9086.1 A..B
110 x 500
120 x 500
34
34,5
135
150
M24 x 110
M24 x 110
A24
A24
109,9
119,9
10
10
109,9
119,9
30
32
M30
M36
l 110 x 5,0
l 120 x 5,0
M30
M36
440
440
Dane te mają zastosowanie także dla reduktorów walcowo-stożkowych o większej ilości stopni przełożeniaA12
PL A28
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Elementy mocujące
Reduktory walcowo-ślimakowe
Type
1
d x mH
SK 02040 AZB
SK 02050 AZB
SK 12063 AZB
SK 12080 AZB
SK 32100 AZB
SK 42125 AZB
2
a
3
4
5
D
6
d2
s
d3
s3
7
8
9
L
20 x 120
14
30
M6 x 30
A6
19,9
3
19,9
10
M10
l 20 x 1,5
M10
100
25 x 132
30 x 132
30 x 148
35 x 148
40 x 168
45 x 168
50 x 202
60 x 202
60 x 250
70 x 250
19
19
19
23,5
24
25
25
29
29
29
38
40
40
45
55
60
65
75
75
95
M10 x 45
M10 x 45
M10 x 45
M12 x 55
M16 x 70
M16 x 70
M16 x 70
M20 x 70
M20 x 90
M20 x 90
A10
A10
A10
A12
A16
A16
A16
A20
A20
A20
24,9
29,9
29,9
34,9
39,9
44,9
49,9
59,9
59,9
69,9
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
24,9
29,9
12
16
39,9
44,9
49,9
59,9
59,9
69,9
12
12
12
16
16
16
20
24
24
24
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M24
M24
M24
l 25 x 1,2
l 30 x 1,2
l 35 x 1,5
l 40 x 1,75
l 40 x 1,75
l 45 x 2,0
l 50 x 2,0
l 60 x 2,0
l 60 x 2,0
l 70 x 2,5
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M24
M24
M24
110
110
125
120
135
135
165
155
205
205
Dane te mają zastosowanie także dla reduktorów walcowo-ślimakowych o większej ilości stopni przełożenia A13
Podkładki amortyzujące
Podkładki amortyzujące typu G oraz wzmocnione
wykonanie podkładek amortyzujących typu VG są
dostępne jako opcja dla reduktorów mocowanych na
wale urządzenia.
Reduktory walcowo-stożkowe od wielkości SK9082.1
są dostarczane w wykonaniu AZK z podkładką
amortyzującą.
Podkładki amortyzujące są dostarczane w kompletach
(2 szt.).
Dla większego tłumienia, możemy użyć szeregowo kilku
podkładek amortyzujących.
Całkowite ugięcie: sFD tot = n x sFD [mm]
sFD
n
ugięcie dla jednej podkładki amortyzującej [mm]
ilość podkładek amortyzujących zamontowana w
szeregu
Ostrzeżnie:
Podczas monażu, podkładki amortyzujące mogą być
ściskane dopóki luz pomiędzy powierzchniami nie będzie
wyeliminowany.
Dane techniczne C116, D93, D95, D97, D99
www.nord.com
G1000
FD
c
sFD
siła ścikająca podkładkę amortyzującą [kN]
szerokość
ugięcie dla jednej podkładki amortyzującej [mm]
A29
PL
Objaśnienia
Techniczne
Wzmocnione łożyskowanie wałów wyjściowych VL2/VL3
VL2
1
NORD oferuje wzmocnione łożyskowanie wałów
wyjściowych pozwalające na zwiększenie obciążalności
łożysk wału wyjściowego reduktorów, stosowane,
zwłaszcza dla mieszalników. Łożyska te przenoszą
duże obciążenia poprzeczne i poosiowe, jednocześnie
zapewniając dłuższy okres eksploatacji.
Sferyczne łożysko wałeczkowe (poz. 3) jest szczególnie
użyteczne dla dłuższych wałów mieszalników, ponieważ
częściowo kompensuje błędy wyosiowania.
2
3
Opcja VL3
Wykonanie “DRYWELL” z dodatkowym odrzutnikiem
oleju (poz. 1) wyposażone jest we wskaźnik wycieku
oleju lub czujnik oleju.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem olejem
W przypadku wycieku oleju poprzez jedno z dwóch dolnych
uszczelnień wału wyjściowego, olej ścieka po odrzutniku
oleju do komory olejowej kołnierza „DRYWELL” (poz. 1).
Jest to sygnalizowane układowi sterowania przez czujnik
oleju (poz. 2).
Olej nie przenika do komory mieszalnika.
Twałość użytkowa będzie przeliczona na zapytanie.
Prosimy o podanie następujących danych potrzebnych
do kalkulacji:
Moc nominalna silnika
Obroty wyjsciowe
Siła poprzeczna na wale
Siła osiowa
Ramię działania siły poprzecznej
mierzone od powierzchni kołnierza
Wymagana trwałość łożysk
P
n2
FA
FR
[kW]
[min-1]
[N]
[N]
C [mm]
Lh [h]
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
SK ...82 AF(B) VL2 mm C113
SK ...82 AF(B) VL3
SK ..82 VF VL2 mm C114
SK ..82 VF VL3
SK ..82 AFSH VL2 mm C115
SK ..82 AFSH VL3
Motoreduktory walcowo-stożkowe
SK 90 ...1 AF(B) VL2 mm D113
SK 90.. .1 AF(B) VL3
PL A30
SK 90.. .1 VF VL2 mm D114
SK 90.. .1 VF VL3
G1000
SK 90.. .1 AFSH VL2 mm D115
SK 90.. .1 AFSH VL3
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Blokady ruchu powrotnego
Opcjonalnie dostępnesą również blokady ruchu powrotnego.
Umożliwiają one ruch obrotowy tylko w jednym kierunku;
drugi kierunek obrotu jest zablokowany. Trójfazowe silniki
prądu przemiennego wielkości 80 i większe oraz adaptery
typu W (patrz strony A69-A73, oznaczone jako RLS)
mogą być wyposażone w nie wymagające dodatkowego
smarowania blokady ruchu powrotnego. Blokady tego typu
działają na postoju, natomiast pod wpływem siły odśrodkowej
przy prędkości obrotowej n1 > około 900 min-1, blokada nie
zabezpiecza przed ruchem powrotnym.
Natomiast w przekładniach stożkowo-walcowych serii
SK 9012.1 do SK 9092.1 blokada ruchu powrotnego
standardowo jest umieszczona w reduktorze. W tym
przypadku blokada ruchu powrotnego jest smarowana
olejem przekładni.
W przypadku przekładni wyposażonych w blokady
ruchu powrotnego należy podawać kierunek obrotu wału
wyjściowego przekładni. Podany kierunek obrotu jest
określony przez wał wyjściowy.
CW
=
CCW =
W przypadku przekładni kątowych, strona wyjścia wału
(A lub B, patrz strona A48) określa kierunek patrzenia
do określenia kierunku obrotu. Kierunek patrzenia do
określenia kierunku obrotu zawsze określamy patrząc od
strony wału wyjściowego. Dla jednostek z wałami drążonymi
i pierścieniami zaciskowymi, końcówka wału wyjściowego
znajduje się po stronie przeciwnej do pierścienia zaciskowego.
W przekładniach z wałami drążonymi z rowkami pod wpust
lub z wielowypustem oraz wałami pełnymi na obie strony,
kierunek patrzenia jest od strony A przekładni kątowej.
Uwaga: niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Przed
rozpoczęciem eksploatacji układu należy sprawdzić kierunki
obrotu silnika i przekładni. Strzałki na przekładni wskazują
kierunek obrotu.
Wcześniej podawany był kierunek blokowania zamiast
kierunku obrotu:
Kierunek blokady: lewo = I →Kierunek obrotu w prawo, CW
Kierunek blokady: prawo = II →Kierunek obrotu w lewo, CCW
kierunek zgodny z ruchem wskazówek
zegara, prawe obroty
kierunek przeciwny do ruchu wskazówek
zegara, lewe obroty
www.nord.com
Motoreduktor walcowy
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim
Motoreduktor walcowo-stożkowy - strona B
Motoreduktor walcowo-stożkowy - strona A
Motoreduktor walcowo-ślimakowy - strona B
Motoreduktor walcowo-ślimakowy - strona A
G1000
A31
PL
Objaśnienia
Techniczne
Kierunek obrotu silnika lub wału wejściowego
Kierunek obrotów silnika patrząc od strony wentylatora silnika. Dla wału wejściowego patrząc od strony
końcówki wału.
Typ reduktora
Kierunek obrotu wału
wyjściowego: CW
Kierunek obrotu wału
wyjściowego: CCW
1-stopniowe reduktory walcowe: SK11E to SK51E
Kierunek obrotu silnika CW
Kierunek obrotu silnika CCW
2-stopniowe reduktory walcowe: SK02 to SK102
Kierunek obrotu silnika CCW
Kierunek obrotu silnika CW
3-stopniowe reduktory walcowe: SK03 to SK103
Kierunek obrotu silnika CW
Kierunek obrotu silnika CCW
2-stopniowe reduktory walcowe w korpusie płaskim:
Kierunek obrotu silnika CCW
SK0182NB to SK11282
Kierunek obrotu silnika CW
3-stopniowe reduktory walcowe w korpusie płaskim:
Kierunek obrotu silnika CW
SK1382NB to SK12382
Kierunek obrotu silnika CCW
2-stopniowe reduktory walcowo-stożkowe:
SK92072 to SK92772
Kierunek obrotu silnika CCW
Kierunek obrotu silnika CW
3-stopniowe reduktory walcowo-stożkowe:
SK9012.1 to SK9096.1
Kierunek obrotu silnika CW
Kierunek obrotu silnika CCW
4-stopniowe reduktory walcowo-stożkowe:
SK9013.1 to SK9053.1
Kierunek obrotu silnika CCW
Kierunek obrotu silnika CW
2-stopniowe motoreduktory walcowe: SK02040 do
SK42125. Strona wału wyjściowego A lub
pierścień zaciskowy po stronie B
Kierunek obrotu silnika CW
Kierunek obrotu silnika CCW
2-stopniowe motoreduktory walcowe: SK02040 do
SK42125. Strona wału wyjściowego B lub
pierścień zaciskowy po stronie A
Kierunek obrotu silnika CCW
Kierunek obrotu silnika CW
3-stopniowe motoreduktory walcowe: SK13050 do
SK43125. Strona wału wyjściowego A lub
pierścień zaciskowy po stronie B
Kierunek obrotu silnika CCW
Kierunek obrotu silnika CW
3-stopniowe motoreduktory walcowe: SK13050 do
SK43125. Strona wału wyjściowego B lub
pierścień zaciskowy po stronie A
Kierunek obrotu silnika CW
Kierunek obrotu silnika CCW
(patrz strony A31- Kierunek obrotu)
W miarę potrzeby, w przypadku różnic względem standardowych konstrukcji wymienionych w powyższej tabeli, można
zmieniać kierunek obrotu wału wyjściowego w przekładniach walcowo-stożkowych, ponieważ duże koło stożkowe można
zamontować po lewej lub prawej stronie stopnia wałka z małym kołem stożkowym. W takim przypadku wymagany jest
specjalny wał wyjściowy dla wałów jednostronnych oraz wykonań z pierścieniem zaciskowym.
PL A32
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Adapter dla silników serwo
o
d
a2
e2
b2
a
l
x
s2
f2
Typ
SEP...
Dostępne adaptery
Typ reduktora
Wlk.
wałka
Wielkość silnika
Kołnierz
Typ
silnika
Mknenn
e.g.
[Nm]
Typ
adaptera
a
a2
b2
e2
f2
s2
x
d
l
o
SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080
120
96
80
100
4
M6
15
19
40
125
HJ96
1FK6 04
1FK7 04
10
Servo
100 / 160 S
SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080
165 126
110
130
4
M8
20
24
50
137
HJ116
1FK6 06
1FK7 06
35
Servo
130 / 160 S
SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100
155 126
110
130
4
M8
20
24
50
151
HJ116
1FK6 06
1FK7 06
35
Servo
130 / 250 S
152
MSK070
MSK071
1 FK6 08
1FK7 08
HJ 155
95
Servo
165 / 160 S
95
Servo
165 / 250 S
SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080
186 155
130
165
5
M10
23
32
58
SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100
186 155
130
165
5
M10
23
32
58
167
MSK070
MSK071
1 FK6 08
1 FK7 08
HJ155
SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100
240 192
180
215
5
M12
45
38
80
188
MSK101
1 FK6 10
1FK7 10
95
Servo
215 / 250 S
SK 42, SK 52
SK 4282, SK 5282
SK 9042.1, SK 9052.1
SK 42125
240 192
180
215
5
M12
24
38
80
230
MSK101
1 FK6 10
1 FK7 10
310
Servo
215 / 300 S
SK 42, SK 52
SK 4282, SK 5282
SK 9042.1, SK 9052.1
SK 42125
350 260
250
300
5
M16
26
48
82
232
1FT6 13
1FK7 10
310
Servo
300 / 300 S
SK 62, SK 72, SK 82, SK 92
SK 6282, SK 7282, SK 8282,
SK 9282
SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1,
SK 9092.1, SK 9096.1
350 260
250
300
5
M16
26
48
82
250
1 FT6 13
1FK7 10
310
Servo
300 / 350
Dla silnika z wałem posiadającym wpust stosujesię adapter typu SEP. W przypadku serwomotorów z wałkami bez
wpustów, oferujemy serwo adapter typu SEK z tuleją sprzęgła łubkowego.
Istnieje możliwość zainstalowania wielu innych typów serwomotorów na adapterze IEC przy użyciu kołnierza
przejściowego. Jesteśmy gotowi do rozpatrzenia możliwości każdego połączenia
www.nord.com
G1000
A33
PL
Objaśnienia
Techniczne
Mocowanie silnik – wymiary
Typ
Wymiary przestrzenne i przyłączeniowe
A
B
C
E
R
S
MK I 63 S - 100 LA
222
253
204
45
60
MK II 80 S - 112 M
236
320
250
50
MK III - 1 90 S - 132 MA
303
430
300
MK III -2 90 S - 132 MA
303
430
MK IV 112 M - 200 L
476
MK V 200 L - 280 M
662
PL A34
Wielkość wałka
H
H
min max
Z
o
140
153
173
41
66
145
199
224
58
110
260
254
300
58
110
260
530
400
75
130
690
570
105
382
Kołnierz
d
l
t
u
v
w
119,5
24
50
27
8
5
40
8
160 S
48
113,5
28
60
31
8
5
50
9
250 S
286
61
125
38
80
41
10
5
70
8
300 S
254
286
91
170
42
110
45
12
10
90
8
Ø 250
315
315
355
116
252
65
140
69
18
15
110
8
Ø 350
369
465
515
119
245
65
140
69
18
15
110
12
Ø 450
G1000
x
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Mocowanie silnika – osadzenie
63 S
63 L
71 S
71 L
80 S
80 L
90 S
90 L
100 L
112 M
100 LA
MK I
MK I
MK I
MK I
MK I
MK II
MK II
MK II
MK II
132 S
132 M
132 MA
SK 11 E
SK 12
SK 1282
SK 9012.1 SK 02050 W III
SK 9016.1 SK 12063
SK 9022.1 SK 12080
SK 21 E
SK 31 E
SK 22
SK 32
SK 2282
SK 3282
SK 9032.1 SK 32100 W II
SK 41 E
SK 51 E
SK 42
SK 52
SK 63
SK 4282
SK 5282
SK 6382
SK 9042.1 SK 42125 W III
SK 9052.1
MK III-1
MK III-1
MK III-1
MK III-1
SK 62
SK 72
SK 73
SK 83
SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 9072.1
MK III-2
MK III-2
MK III-2
MK III-2
180 M
180 L
200 L
MK IV
MK IV
W III
112 M
SK 62
SK 72
SK 73
SK 83
SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 9072.1
W IV
W IV
MK IV
MK IV
MK IV
MK IV
MK IV
SK 8282 SK 9082.1
SK 9282
SK 10382
WV
MK IV
MK IV
MK IV
MK IV
MK IV
SK 9086.1
WV
MK IV
MK IV
MK IV
MK IV**
MK IV**
225 S
225 M
250 M
280 S
280 M
SK 93
SK 82
SK 92
SK 103
132 S
160 M
132 M
160 L
132 MA
MK IV
200 L
SK 93
SK 9382
WV
MK V
MK V
MK V
SK 82
SK 92
SK 103
SK 8282 SK 9082.1
SK 9282 SK 9086.1
SK 10382
W IV
MK V
MK V
MK V
SK 102
SK 11382 SK 9092.1
SK 12382 SK 9096.1
W IV
MK V
MK V
MK V
MK V
** Zakres regulacji ograniczony
Przykładowo:
Należy określić typ wymaganej przekładni na podstawie zakładanej mocy i prędkości wyjściowej lub w oparciu o tabelę
mocy i przełożeń przekładni, bazując na odpowiednich założeniach np.: Strona B2 – B38 Reduktory walcowe
4 kW, 87 min-1, i = 16,66
W wyniku doboru: SK 32 - 112 M/4 lub SK 32 - IEC 112.
Z analizy przyłącza wynika, iż wymagana będzie konsola MK II.
Tak więc oznaczenie końcowe będzie następujące SK 32 - MK II - 112.
Dla MK II (strona A36) tabela określa wymagane parametry wałów.
Wymiary podstawowe określono w tabeli (strona A34).
www.nord.com
G1000
A35
PL
Objaśnienia
Techniczne
Zakres stosowanych silników
Sugestie co do wyboru pasów i kół pasowych (nie dostarczane przez NORD)
Typ pasa SPZ
MK I
Silnik
63 S/4
63 L/4
71 S/4
71 L/4
80 S/4
80 L/4
90 S/4
90 L/4
100 L/4
110 LA/4
Moc wyjściowa
Zakres regulacji
Długość pasa
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 80) (i=1) Lw
A
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
216
216
224
224
233
233
243
243
253
253
236
236
244
244
253
253
263
263
273
273
697
697
710
710
737
737
750
750
772
772
223
223
229
229
243
243
249
249
260
260
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 112) (i=1) Lw
A
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
279
279
289
289
299
299
311
304
304
314
314
324
324
336
930
930
950
950
980
980
1000
289
289
299
299
314
314
324
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 160) (i=1) Lw
A
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
7,50
9,20
344
344
354
354
366
386
386
386
376
376
386
386
398
418
418
418
1222
1222
1250
1250
1262
1312
1312
1312
360
360
374
374
380
405
405
405
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 200) (i=1) Lw
A
4,00
5,50
7,50
9,20
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
427
447
447
447
475
475
495
495
515
467
487
487
487
515
515
535
535
555
1500
1550
1550
1550
1600
1600
1650
1650
1700
436
461
461
461
486
486
511
511
536
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 250) (i=1) Lw
A
30,0
37,0
45,0
665
690
690
715
740
740
2182
2207
2207
698
710
710
PL A36
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
Riementyp SPB
MK V
250 M/4
280 S/4
280 M/4
1
1
1
1
2
2
3
3
Typ pasa SPA
MK V
200 L/4
225 S/4
225 M/4
1
1
1
1
1
2
2
Typ pasa XPA
MK IV
112 M/4
132 S/4
132 M/4
132 MA/4
160 M/4
160 L/4
180 M/4
180 L/4
200 L/4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
Typ pasa SPZ
MK III
90 S/4
90 L/4
100 L/4
100 LA/4
112 M/4
132 S/4
132 M/4
132 MA/4
Liczba pasów
Typ pasa XPZ
MK II
80 S/4
80 L/4
90 S/4
90 L/4
100 L/4
100 LA/4
112 M/4
Odległość wałów
[kW]
Amin
Amax
(dwg = 250) (i=1) Lw
A
55,0
75,0
90,0
715
745
745
765
795
795
2240
2310
2310
727
762
762
G1000
4
5
5
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Zbiornik rozprężający oleju dla pionowej pozycji pracy
Przekładnie z silnikiem lub wałem wejściowym zamocowanym
pionowo w górę wymagają podwyższonego poziomu oleju
dla zapewnienia smarowania przekładni. Zastosowanie
opcjonalnego rozwiązania w postaci zbiornika rozprężnego
oleju dla pionowej pozycji montażowej M4 (patrz strona
A51) zapobiega ewentualnym wyciekom oleju przez korek
odpowietrzenia, jeżeli olej będzie się pienił.
NORD szczególnie zaleca stosowanie zbiornika rozprężnego oleju dla przełożeń przekładni zębatych itot < 20,
dla przekładni walcowych od wielkości SK 42 wzwyż, dla
przekładni płaskich SK 4282 do SK 8282 i większych oraz
dla przekładni stożkowych co najmniej wielkości SK 9042.1
w przypadku stosowania pionowej pozycji montażowej M4.
W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek oleju, za co
NORD nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto NORD uważa za wskazane stosowanie zbiorników
rozprężania oleju dla mniejszych rozmiarów oraz innych
typów przekładni, jak np. przekładnie ślimakowe, gdy
przełożenie przekładni itot < 20 a prędkość obrotowa silnika
jest większa niż 1800 min-1 (krzywa charakterystyczna 87
Hz).
Reduktor walcowy
Reduktor walcowy w
korpusie płaskim
Reduktor
walcowy
Reduktor
walcowy w
korpusie płaskim
Reduktor walcowostożkowy
SK 42 / SK 43
SK 52 / SK 53
SK 63
SK 4282 / SK 4382
SK 5282 / SK 5382
SK 6382
SK 9042.1 / SK 9043.1
SK 9052.1 / SK 9053.1
SK 62
SK 72 / SK 73
SK 6282
SK 7282 / SK 7382
SK 82 / SK 83
SK 92 / SK 93
SK 102 / SK 103
SK 8282 / SK 8382
www.nord.com
Reduktor walcowostożkowy
Wielkość
D
H
[kg]
I
100
180
5
SK 9072.1
SK 9082.1
II
150
300
6
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
III
180
300
7
G1000
A37
PL
Objaśnienia
Techniczne
Zbiornik wyrównawczy oleju dla pozycji poziomej
Standardowo zbiornik oleju jest dostarczany w zestawie,
który składa się z wymaganych przewodów olejowych,
elementów mocujących i instrukcji montażu. Pozwala
to na korzystniejsze i bezpieczniejsze transportowanie
przekładni. Położenie zbiornika oleju można określić na
miejscu podczas montażu. Na życzenie chętnie dostarczymy
szczegółowe informacje o możliwościach pozycjonowania i
wymiarach zbiornika oleju (WN 0-521 31).
Zbiorniki wyrównawcze oleju są zlokalizowane nad
przekładnią, przez co pozwalają na podnoszenie
poziom oleju. Poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym
jest zawsze powyżej poziomu oleju w standardowej
przekładni. Wszystkie wirujące części przekładni
znajdują się w całości pod powierzchnią oleju, a tym
samym w znacznym stopniu zapobiegają powstawaniu
piany olejowej. Ponadto wszystkie łożyska przekładni są
smarowane zanurzeniowo olejem.
Przekładnie płaskie SK9282 / SK9382 i SK10282 /
SK10382 są standardowo napełnione olejem w ilości
podanej na stronie A60. Podczas uruchamiania do
zbiornika oleju należy wlać dodatkową ilość oleju
wynoszącą ok. 30 litrów, aby zwiększyć poziom oleju.
Standardowo dodatkowa ilość oleju nie wchodzi w
zakres dostawy. Za dopłatą można zamówić odpowiedni
pojemnik z olejem.
Zbiorniki wyrównawcze oleju są większe od zbiorników
rozprężających oleju i posiadają 2 węże łączące zbiornik
z przekładnią, jeden z nich służy do odpowietrzania.
Dwie rurki oleju łączące zbiornik wyrównawczy z
przekładnią. Należy sprawdzać poziom oleju w zbiorniku
wyrównawczym. NORD zaleca stosowanie zbiorników
wyrównawczych oleju dla dużych przekładni płaskich
SK 9292 do SK 12382 w przypadku pionowej pozycji
montażowej M4 (patrz strona A51). NORD nie ponosi
odpowiedzialności za usterki powstałe w przypadku
niestosowania się do tego zalecenia.
Przekładnie SK11282 / SK11382 i SK12382 są
standardowo dostarczane bez oleju. W przypadku
stosowania zbiornika oleju wymagana ilość oleju
zwiększa się w porównaniu z ilością podaną na stronie
A60 o ok. 40 litrów.
H
D
Typ reduktora
Wielkość
D
H
[mm]
[mm]
Dodatkowa ilość oleju
[L]
Pojemność zbiornika
[L]
SK 9282 / SK 9382
SK 10282 / SK 10382
I
185
390
ok. 30
10
SK 11282 / SK 11382
SK 12382
II
320
390
ok. 40
30
PL A38
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Chłodnica oleju
Chłodnica
Termostat
Termostat
Pompa

▼
Wyjście = linia podciśnienia
Olej przekładni jest pompowany przez pompę i przepływa
przez wymiennik ciepła. Olej jest chłodzony strumieniem
powietrza wytwarzanym przez wentylator. Z wymiennika
ciepła olej jest odprowadzany z powrotem do przekładni.
Wentylator
Poziom oleju = linia ciśnieniowa
Temperaturę kontroluje termostat. Zalecamy również
monitorowanie temperatury.
Wentylator
Pompa
Nie przeznaczone do
pracy w strefie
zagrożonej wybuchem
Wykonanie:
Chłodnica:
Przełożenie:
Silniki:
Wyjście:
Prąd znamionowy:
Prędkość:
Stopień ochrony:
Klasa izolacji:
Klasa temperatury:
TFS/A 8,5-400-F-03-11
Out 1/2“ / In 3/4“
Napięcie 3 x 400 V
0,55 kW
1,7 A
1350 min-1
IP 55
F
B
Dostępne z:
- Napięcie specjalne 60 Hz
- Specjalny silnik
Waga:
www.nord.com
32 kg
G1000
A39
PL
Objaśnienia
Techniczne
Chłodzenie wodą
Zintegrowany wymiennik ciepła jest również dostępny dla
przekładni z korpusem płaskim i przekładni stożkowych.
Woda chłodząca przepływa przez wymiennik ciepła,
który chłodzi przekładnię. NORD zaleca monitorowanie
temperatury lub przepływu wody chłodzącej.
System chłodzenia wodnego NORD (niemiecka
rejestracja
konstrukcji
przemysłowych
„Gebrauchsmusteranmeldung” 20 2005 005 452.6)
charakteryzuje się wysoką niezawodnością.
Chłodzenie wodne można również stosować w
miejscach o potencjalnie wybuchowej atmosferze
(ATEX).
W obszarach o niskiej temperaturze, wymiennik ciepła
może również dostarczać ciepło do przekładni
Możliwe pozycje pracy przy chłodzeniu wodą
Reduktory walcowe w korpusie
płaskim
Pozycja pracy
M1
M2
SK 6282 / SK 6382

SK 7282 / SK 7382
M4
M5
M6









SK 8282 / SK 8382





SK 9282 / SK 9382





SK 10282 / SK 10382





SK 11282 / SK 11382 / SK 12382





M5
M6
Reduktory walcowo-stożkowe
M3
Pozycja pracy
M1
M2
M3
M4
SK 9072.1 *


SK 9082.1


SK 9086.1


SK 9092.1


SK 9096.1


* tylko dostępne na wykonanie AF(B), AZ... und VF, VZ  D90, D91, D108
PL A40
G1000
www.nord.com
Środki smarne
Uwaga:
Tabela przedstawia porównywalne smary pochodzące od różnych producentów. Można stosować oleje pochodzące od różnych
producentów pod warunkiem zachowania jednakowej lepkości i typu. Planowaną zmianę typu oleju należy skonsultować z NORD,
w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego funkcjonowania przekładni.
Rodzaj smaru
Zakres temp.
pracy
Olej mineralny
Reduktory
ślimakowe
ISO VG 680
0...40°C
Degol
BG 680
ISO VG 220
-10...40°C
(wykonanie standardowe)
Degol
BG 220
ISO VG 100
-15...25°C
-
Alpha
SP 680
Degol
BG 680 Plus
Renolin
CLP 680
Klüberoil
GEM 1-680N
CLP 680
Plus
Energol
GR-XP 220
Alpha
SP 220
Renolin
CLP 220
Degol
BG 220 Plus
Alpha
MW 220
CLP 220
Plus
Degol
BG 100
Alpha
MAX 220
Alpha
SP 100
Renolin
CLP 100
Alpha
MW 100
CLP 100
Plus
Energol
GR-XP 100
Degol
BG 100 Plus
Mobilgear 600 Shell
XP 680
Omala 680
Mobilgear
XMP 680
Klüberoil
GEM 1-220
Mobilgear 600 Shell
XP 220
Omala 220
Mobilgear
XMP 220
Klüberoil
GEM 1-100
Mobilgear 600 Shell
XP 100
Omala 100
Mobilgear
XMP 100
Alpha
MAX 100
Olej syntetyczny
(polyglykol)
Olej syntetyczny
(hydrocarbons)
Olej biodegradowalny
Olej dopuszczony
do kontaktu z
żywnością 1)
Reduktory
ślimakowe
ISO VG 680
-20...60°C
(wyk. standard.)
ISO VG 220
-25...80°C
Renolin
PG 680
Klübersynth
GH 6-680
Glygoyle 680
Shell
Tivela S 680
Alphasyn
PG 220
Renolin
PG 220
Klübersynth
GH 6-220
Glygoyle 220
Shell
Tivela S 220
-
-
-
Klübersynth
EG 4-460
Mobil
SHC 634
Shell Omala
460 HD
-
Enersyn
EP-XF
-
Renolin
Unisyn
CLP 220
Klübersynth
EG 4-220
Mobil
SHC 630
Shell Omala
220 HD
-
-
-
Plantogear
680 S
-
-
-
Degol
BAB 220
Biogear
SE 220
Careclub
GES 220
Plantogear
220 S
Klübersynth
GEM 2-220
-
Shell Naturelle
Gear Oil
EP 220
Reduktory
ślimakowe
ISO VG 680
-5...40°C
-
-
-
Geralyn
SF 680
Klüberoil 4
UH1-680N
Mobil DTE
FM 680
Shell Cassida
Fluid GL 680
ISO VG 220
-25...40°C
Eural Gear
220
Mobil DTE
FM 220
Shell Cassida
Fluid GL 220
Glygoyle
Grease 00
Tivela GL 00
Reduktory
ślimakowe
CLP HG
ISO VG 460
-30...80°C*
CLP HC
ISO VG 220
-40...80°C*
Reduktory
ślimakowe
ISO VG 680
-5...40°C
ISO VG 220
-5...40°C
Olej syntetyczny o -25...60°C
niskiej lepkości
Degol
GS 680
Enersyn
SG-XP 680
Degol
GS 220
Enersyn
SG-XP 220
-
Klübersynth
UH1 6-680
Aralub
BAB EPO
-
-
Vitalube
GS 220
Geralyn
AW 220
Klüberoil 4
UH1-220N
Alpha Gel
00
Geralyn
SF 220
Renolit
LST 00
Klübersynth
UH1 6-220
Klübersynth
GE46-1200
UH1-220N
Klübersynth
UH1
14-16001)
* należy stosować specjalne uszczelnienia reduktora gdy temperature otoczenia wykracza poza zakres -30°C do +60°C.
1) oleje i smary z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością wg H1 / FDA 178.3570
www.nord.com
G1000
A41
PL
Środki smarne
Rodzaj smaru
Zakres
temp. pracy
Olej mineralny
-30...60°C
(normal)
Aralub
HL 2
Enegrease
LS 2
Spheerol
AP 2
LZV-EP
Renolit
FWA 160
Klüberplex
BEM 41-132
Mobilux
EP2
-
*-50...40°C
Aralub
SEL 2
-
Spheerol
EPL 2
Renolit
JP 1619
-
-
Shell
Gadus S2
V100 2
*-25...80°C
Aralub
SKL 2
-
Product
783/46
Renolit S2
Isoflex Topas
NCA 52
Mobiltemp
SHC 32
Renolit
HLT 2
Plantogel
2S
Petamo
GHY 133N
Klüberbio
M 72-82
Aero Shell
Grease 16
albo 7
Schmierfett
UE 100 B
Shell
Alvania RLB 2
Klübersynth
UH1 14-151
Mobilgrease
FM 202
Shell
Cassida
RLS 2
Olej syntetyczny
Olej biodegradowalny
-25...40°C
Olej dopuszczony
do kontaktu z
żywnością 1)
-25...40°C
Aralub
BAB EP 2
BP
Biogrease
EP 2
Eural Grease BP
EP 2
Energrease
FM 2
Biotec
Vitalube
Renolit
HT Grease 2 G7 FG1
* należy stosować specjalne uszczelnienia reduktora gdy temperature otoczenia wykracza poza zakres -30°C do +60°C.
1) oleje i smary z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością wg H1 / FDA 178.3570
Środki smarne
Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji oraz
przed długotrwałym składowaniem należy usunąć
zabezpieczenie przy korku odpowietrzającym w celu
uniknięcia podwyższenia ciśnienia, które mogłoby
prowadzić do powstawania wycieków w przekładni.
Reduktory i motoreduktory, za wyjątkiem typów SK 11282,
SK11382 i SK12382, są fabrycznie napełnione olejem.
Pierwsze napełnienie następuje z wykorzystaniem oleju
z kolumny dotyczącej typowej temperatury otoczenia w
tabeli olejów i smarów. Oleje właściwe dla innych wartości
temperatury otoczenia można otrzymać za dodatkową
opłatą.
Jeżeli przekładnia jest zalana olejem mineralnym,
wówczas olej należy wymieniać co 10.000 godzin pracy
lub co dwa lata. Okresy te można dwukrotnie wydłużyć w
przypadku używania syntetycznych środków smarnych.
Zaleca się większą częstotliwość wymian olejów jeżeli
przekładnia jest eksploatowana w ekstremalnych
warunkach otoczenia, takich jak wysoka wilgotność,
agresywne środowisko i wysoka temperatura. Wymianę
olejów i smarów należy łączyć z dokładnym płukaniem
mechanizmu.
Po wymianie środka smarowego, a szczególnie po
pierwszym napełnieniu, w pierwszych godzinach
eksploatacji poziom oleju może się nieznacznie
zmniejszyć, ponieważ dopiero podczas eksploatacji
powoli napełniają się kanały olejowe i puste przestrzenie.
Po ich napełnieniu poziom oleju zawsze mieści się w
dopuszczalnej tolerancji.
we wzierniku był widoczny poziom oleju. Dopiero
wtedy możliwa jest kontrola poziomu oleju za pomocą
wziernika.
Standardowym olejem jest z reguły olej mineralny. Oleje
syntetyczne są dostępne za dopłatą.
Ważne: Nie wolno mieszać olejów mineralnych i
syntetycznych! Nie wolno mieszać olejów syntetycznych
różnych typów i od różnych producentów!
Dotyczy to również olejów utylizowanych.
UWAGA:
Objętości napełnienia są wartościami orientacyjnymi.
Dokładna ilość oleju waha się w zależności od przełożenia
przekładni. Podczas napełniania urządzenia należy
obserwować korek poziomu oleju wskazujący dokładną
objętość oleju. Tabele na stronach A59-A61 przedstawiają
zalecane objętości oleju wprowadzanego do urządzenia
w litrach, w zależności od pozycji montażowej lub
konfiguracji.
Reduktory SK 11282, SK 11382 i SK 12382 są
standardowo dostarczane bez oleju ( A54 /A60).
Jeżeli na wyraźne życzenie klienta zostanie za dopłatą
zamontowany wziernik oleju, zalecamy, aby po czasie
eksploatacji ok. 2 godzin klient skorygował poziom oleju
tak, aby przy zatrzymanej i ostygniętej przekładni
PL A42
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Oznaczenia korków przy określaniu pozycji pracy
Odpowietrznik
Poziom oleju
Spust oleju
W przekładniach walcowo-stożkowych SK 92072 SK92772 dla obudowy montowanej na łapach korek
poziomu oleju znajduje się w pozycji montażowej M1
w pokrywie obudowy na powierzchni przeciwległej
do silnika. Jeżeli przekładnia w tym wykonaniu jest
zamontowana na pionowych szynach, należy zwrócić
uwagę na zapewnienie dostępu do korka poziomu oleju.
Korek może zostać zasłonięty w zależności od sposobu
montażu przekładni.
A55
Powłoki malarskie
Typ
Wykonanie
TFD
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
1 x 1K uniwersalna warstwa podkładowa
40
F2
Serie
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
1 x poliuretanowa warstwa nawierzchniowa (2K PUR)HS
40
40
F3.0
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
1 x 2K poliuretanowa warstwa podkładowa (2K-PUR)
oraz
1 x poliuretanowa warstwa nawierzchniowa (2K PUR)HS
40
F3.1
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
2 x 2K poliuretanowa warstwa podkładowa (2K-PUR)
oraz
1 x poliuretanowa warstwa nawierzchniowa (2K PUR)HS
F3.2
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
2 x 2K poliuretanowa warstwa podkładowa (2K-PUR)
oraz
2 x poliuretanowa warstwa nawierzchniowa (2K PUR)HS
F1
30
40
40
30-70
40-80
C2
C3
C4 / C5
2x70
40
F3.4
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
1 x 2K epoxydowa warstwa podkładowa
oraz
1 x epoxydowa warstwa nawierzchniowa EFDEDUR odporna
chemicznie
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
1 x 2K epoxydowa warstwa podkładowa
oraz
1 x warstwa nawierzchniowa FREOPOX
40
220-260
40
Do wewnątrz i na zewnątrz
budynków przy średnim
oddziaływaniu warunków
środowiskowych
Do wewnątrz i na zewnątrz
budynków przy dużym
oddziaływaniu warunków
środowiskowych (duża
wilgotność, zapylenie itp.)
Tereny nadbrzeżne i
nadmorskie
2x70
2x40
Do wewnątrz i na zewnątrz
budynków przy niewielkim
oddziaływaniu warunków
środowiskowych
180-220
40
2x40
Dla normalnych warunków
otoczenia wewnątrz
budynków
110-150
2x70
40
Zalecane stosowanie
Lakierowanie końcowe wg
wskazań klienta
70
F3.3
Z
EN 12944
Kat.-Kor.
C2
1 x 1K czerwona, wstępna warstwa podkladowa (części żeliwne)
oraz
2 x 2K epoxydowa warstwa podkładowa
oraz
2 x poliuretanowa warstwa nawierzchniowa (2K PUR)HS
F3.5
TFD
suma
C5
220-260
Dla bardzo agresywnego
środowiska
70
40
110-150
Urzadzenia pracujące dla
przemysłu spożywczego
70
40
110-150
Nierówności powierzchni i wgłębienia są wypełniane uzupełniaczem na bazie poliuretanu
1K = jedno komponentowa, 2K = dwu komponentowa, DFT = przybliżona grubośc powłoki malarskiej [μm], HS = wysoka odporność
www.nord.com
G1000
A43
PL
Objaśnienia
Techniczne
Informacje o kartach wymiarowych motoreduktorów i reduktorów
Dodatkowe elementy zwiększające wymiary przekładni
Reduktory i silniki są zwymiarowane na kartach katalogowych.
Dla reduktorów - z elementami przykręconymi
- z dodatkowym stopniem walcowym
- z wałem wyjściowym typ W
- dla przeznaczonych do montażu z silnikami kołnierzowymi IEC
należy uwzględnić kartę wymiarową silnika.
Przykład: Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim typu SK2282A
**
450
*
386
SK 2282A - 80L/4
*
o
SK 2282A - W
*
o
o
qZ
o
**
qZ
o
qA
SK 2282A - IEC80
*
 C78
C78
C103
**
qABre
o
SK 2282/02A - IEC80
**
 C78
 C103
qA
qABre
SK 2282/02A - W
**
C78
 C99
 C99
qz
o
C99
C102
SK 2282/02A - IEC80
C78
**
qz
C99
o
C102
Objaśnienia do * oraz **
*) W przypadku konstrukcji typu W lub IEC, jeżeli na rysunkach wymiarowych występuje kilka wartości „ * ”, generalnie
obowiązuje wartość bez nawiasu. Wartość podaną w poniższej tabeli należy dodać/odjąć dla odpowiednich kombinacji
przekładnia - W lub przekładnia - IEC.
[mm]
Typ
W
IEC
100
IEC
112
IEC
132
IEC
160
IEC
180
IEC
200
IEC
225
IEC
250
IEC
280
IEC
315
SK 82
SK 92
SK 93
SK 103
16
14
0
16
-
-
-
-
-
-
-
16
14
14
16
16
14
14
16
14
16
SK 8282
SK 9282
SK 9382
SK 10382
SK 11382
SK 12382
15
15
0
16
9
9
-
-
-
-
-
-
-
15
15
15
16
-
15
15
15
16
-
15
16
9
9
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
-18
-20
-20
16
0
-18
-
-18
-
-18
-
-18
-
-18
-13
-18
-13
-18
-13
-20
-20
-16
-
-20
-20
-16
-
8
8
-11
-
**) Jeżeli na rysunkach wymiarowych przekładni podwójnych występuje kilka wartości „ ** ”, generalnie obowiązuje
wartość bez nawiasu. Wartość podaną w poniższej tabeli należy dodać/odjąć dla odpowiedniej kombinacji
podwójnych przekładni.
Typ
[mm]
SK 63 / 22, 23
SK 73 /22, 23
SK 73 / 32
4
-22
-22
SK 6382 / 22
SK 7382 / 22
SK 7382 / 32
4
-22
-22
SK 9092.1 / 62
SK 9096.1 / 62
SK 9096.1 / 63
16
-13
-13
Rysunki CAD (rysunki wymiarowe, schematy i modele 3D) można zamawiać online przez Internet lub generować przy
pomocy oprogramowania NORDCAD NORD.
PL A44
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Tolerancjas
Wały wyjściowe i wejściowe
Tolerancja wału
- ø (DIN 748)
ø14 – ø50 mm = ISO k6
> ø 50 mm
= ISO m6
Gwintowane otwory wg DIN 332, str. 2
= ø 13 – ø 16 M5
> ø 16 – ø 21 M6
> ø 21 – ø 24 M8
> ø 24 – ø 30 M10
> ø 30 – ø 38 M12
> ø 38 – ø 50 M16
> ø 50 – ø 85 M20
> ø 85 – ø 130 M24
Wpusty zgodnie z DIN 6885, str. 1 i 3
D70-71
D72-73
* SK 9016.1
SK 9017.1
Wały drążone
Tolerancja wału drążonego - ø (DIN 748)
wg ISO H7
g1Bre
kBre
k1Bre
k2Bre
mBre
nBre
pBre
qABre
Tolerancja wykonania wału urządzenia
zgodnie z ISO h6, dla typu obciżenia
zgodnie z ISO k6 (patrz tabela na str. A7)
L = długość wału
Wały z wielowypustem DIN 5480 9H
DIN 5480 zalecane pasowanie 8f
Tolerancja wału urządzenia dla pierścienia
zaciskowego ISO h6 lub f6
Wpusty zgodnie z DIN 6885, str. 1 i 3
Wpusty zgodnie z DIN 6885, str. 1 i 3
Wal drazony z rowek na wpust
wg DIN 6885, str. 3
Wznios wału
Wznios wału “h” as wg DIN 747
Wał urządzenia
Kołnierze
Tolerancja otworu
- ø (DIN 42 948)
Adaptery IEC i servo
Tolerancja otworu - ø (DIN 42 948)
Tolerancja zamka
- ø (DIN 42 948)
kołnierza
≤ ø 230 mm wg ISO j6
> ø 230 mm wg ISO h6
Tolerancja zamka kołnierza as wg
ISO H7
Wymiary silników mogą być zmienine
Obudowy są wykonane z żeliwa. Z
powodu procesów związanych z produkcją
wymiary nieobrabianych powierzchni
korpusów mogą nieznacznie różnić się od
wymiarów nominalnych.
Wymiary silnika
z hamulcem
Opis symboli
Symbol
fB
1)
Objaśnienie
Jednostka
współczynnik pracy (M2max / M2)
FA
dopuszczalna siła osiowa
[kN]
FR1)
dopuszczalna siła poprzeczna przyłożona w połowie długości wału wyjściowego
[kN]
[N]
FD
siła ściskająca amortyzator gumowy
iges
przełożenie całkowite
z1
ilość zwojów silnika
z2/z1
i1
M2
M2max
przełożenie stopnia ślimakowego
przełożenie stopnia walcowego
wyjściowy moment obrotowy
[Nm]
maksymalny dopuszczalny moment obrotowy
[Nm]
[min-1]
n2
wyjściowa prędkość obrotowa
P1
znamionowa moc silnika
[kW]
maksymalna moc napędowa
[kW]
P1max
VL
η
1)
www.nord.com
łożyska wzmocnione
sprawność
[%]
masa całkowita motoreduktora
[kg]
Znak „-“ oznacza brak możliwości zastosowania reduktora ze wzmocnionymi łożyskami
G1000
A45
PL
Objaśnienia
Techniczne
Opis tabeli: motoreduktor
0,12 kW
Moc silnika motoreduktora
Znamionowa moc silnika
Prędkość obrotowa na wale wyjściowym przy znamionowych obrotach silnika
Wymiary podane
sa stronie
Wyjściowy moment obrotowy
współczynnik pracy
Masa
Całkowite przełożenie reduktora
P1
n2
M2
[kW]
[min-1]
[Nm]
0,12
1,0
1,0
2,0
2,3
2,6
*
*
763
763
573
479
441
fB
iges
0,8
0,8
1,1
1,2
1,4
1412,69
1256,07
629,56
558,25
# 493,12
Typ reduktora
FR
FA
FR VL
FA VL
mm
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]

5,2
5,2
7,6
8,2
8,6
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
SK 9017.1 - 63S/4
Dopuszcalna
wyjściowym
Maks. wyjściowy
moment obrotowy
przy fB = 0,8
siła
40
D72-73
osiowa
na
wale
Dostepne w
wykonaniu Z lub F
Wzmocnione łożyskowanie
(dla reduktorów walcowostożkowych do
SK9072.1 dostępne tylko w wersji na
łapach)
Podane wartości FA są obliczone dla
FR = 0
Dopuszcalna siła poprzeczna na wale
wyjściowym
Dopuszcalna siła poprzeczna na wale
wyjściowym
Standardowe łożyskowanie
Podane wartości FR są obliczone dla
FA = 0
Wzmocnione łożyskowanie
(dla reduktorów walcowostożkowych
do SK9072.1 dostępne tylko w wersji
na łapach)
Podane wartości FR są obliczone dla
FA = 0
Dopuszcalna siła osiowa na wale
wyjściowym
Standardowe łożyskowanie
Podane wartości FA są obliczone dla
FR = 0
PL A46
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Opis tabeli: reduktor z adapterem typu W i IEC
SK 9072.1
Typ reduktora
Współczynniki pracy fB dla wersji z IEC są identyczne jak dla
motoreduktorów o tej samej wielkości silnika, gdzie silnik jest
montowany bezpośrednio do reduktora. Wartości fB są podane w
tabeli danych technicznych motoreduktorów.
Wielkości silnika IEC i
standardowe adaptery IEC
jak wg DIN EN 50347
W
iges
n2
M2max
n =
1
fB = 1
[min-1]
[Nm]
1400min-1
SK 9072.1
n =
1
IEC
fB ≥ 1
P1max
n =
1
fB  D2 - D39
n =
1
1400min-1
930min-1
700min-1
[kW]
[kW]
[kW]
5,7
6,8
7,5
8,9
8500
8500
8500
8500
5,07
6,05
6,68
7,92
3,35
3,99
4,41
5,23
2,54
3,03
3,34
3,96
10,19
9,16
137
153
4700
4700
45,00
45,00
29,70
29,70
22,50
22,50
IEC
112
IEC
132
IEC
160
IEC
180
*
*
*
*
*
*
*
*
IEC
200
IEC
225
. . .
245,76
206,84
186,86
157,27
IEC
100
Maks. moc napędowa dla
typu W
Typ reduktora
Gwiazdka:
Uwaga! Nie przekraczać
maks.
mocy
wejściowej
P1max, jak dla kolumny typu
W
czcionka normalna:
dla P1max współczynnik pracy
fB = 1
Przełożenie
Obroty wyjściowe
Maks. wyjściowy moment
obrotowy dla typu W przy fB = 1
pochylona czcionka:
dla P1max współczynnik
pracy fB > 1
*
*
*
www.nord.com
G1000
Zaciemnione
pole:
IEC
adapter jest dostępny dla
danej wielkości silnika i
danego przełożenia
A47
PL
Objaśnienia
Techniczne
Pozycje stron wału, kołnierza, ramienia reakcyjnego oraz pierścienia
zaciskowego w przekładniach kątowych
W przypadku przekładni walcowo-stożkowych i przekładni walcowo-ślimakowych pozycje wału zdawczego, kołnierza
B5, ramienia reakcyjnego i pierścienia zaciskowego określa się w następujący sposób:
Wał wyjściowy po
stronie B
Wał wyjściowy po stronie A i B
A+B
Wał wyjściowy po stronie A
(standardowo)
B
A
Kołnierz po stronie B
Kołnierz po stronie A i B
A+B
B
Kołnierz po stronie A
(standardowo)
A
Pierścień zaciskowy po stronie A
Pierścień zaciskowy po stronie B
(standardowo)
A
B
Ramię reakcyjne po stronie A
(standardowo)
Ramię reakcyjne po stronie B
B
A
Ramię reakcyjne typu K po stronie B
Ramię reakcyjne typu K po stronie A
(standardowo)
A
B
Strony zamocowania A i B określa się wyjściowo w pozycji M1.
Dodatkowe informacje dotyczące pozycji pracy M1 - M6  A51
PL A48
G1000
www.nord.com
Objaśnienia
Techniczne
Pozycja puszki i wyjścia kabla
Standardowo: Puszka w pozycji 1, wyjście kabla na I.
W przypadku wyboru innej pozycji puszki i wyjścia kabla prosimy o określenie nowej pozycji na zamówieniu.
Wyjście kabla w pozycji IV nie zawsze możliwe.
Wyjście kabla w pozycji I i III jest standard dla silników o wielkościach 63 do 132.
Reduktory walcowe
M1
2
4
1
III
2
II
IV
M2
M6
1
3
I
IV
3
I
4
III
II
II
4
I
III
I
II
1
3
IV
3
2
IV
III
4
2
M3
1
M4
M5
M6
M2
Reduktory walcowe w korpusie płaskim
M1
2
1
1
III
4
II
IV
I
2
3
IV
4
3
III
3
I
IV
III
II
II
4
II
I
3
I
2
IV
1
III
M3
1
4
2
M4
M5
Więcej informacji o pozycjach pracy M1 - M6  A51
www.nord.com
G1000
A49
PL
Objaśnienia
Techniczne
Pozycja puszki i wyjścia kabla
Standardowo: Puszka w pozycji 1, wyjście kabla na I.
W przypadku wyboru innej pozycji puszki i wyjścia kabla prosimy o określenie nowej pozycji na zamówieniu.
Wyjście kabla w pozycji IV nie zawsze możliwe.
Wyjście kabla w pozycji I i III jest standard dla silników o wielkościach 63 do 132.
Reduktory walcowo-stożkowe
M1
2
M5
3
2
3
III
III
1
II
IV
II
IV
4
I
I
1
4
4
1
1
I
II
I
II
IV
IV
2
III
3
III
4
3
2
M6
M3
Reduktory walcowo-ślimakowe
M1
2
M5
3
3
4
III
IV
1
III
II
II
IV
2
I
I
1
4
4
I
3
I
II
1
II
IV
III
1
III
2
IV
4
3
2
M3
M6
Więcej informacji o pozycjach pracy M1 - M6  A51
PL A50
G1000
www.nord.com
M1 - M6
Pozycje pracy – nowe oznaczenia
NORD rozróżnia 6 różnych pozycji montażowych M1 do M6 dla reduktorów i motoreduktorów. Patrz szkice.
M1
M6
M1
M2
M6
Reduktor walcowo-stożkowy
Reduktor
walcowy
M4
M2
M5
M5
M4
M3
M3
M1
M1
M6
M4
Reduktor
walcowy
w korpusie
płaskim
M2
M6
M2
Reduktor
ślimakowy
M5
M4
M5
M3
M3
Pozycje pracy z uwzględnieniem rozmieszczenia korków poziomu oleju, odpowietrznika i korka spustowego są pokazane
na stronie A53.
www.nord.com
G1000
A51
PL
M1
B3/B5
M1
B3/B5
M6
B7/B5III
M2
V6/V3
M6
B7/B5III
SK 11E
SK 21E
SK 31E
SK 41E
SK 51E
SK 02
SK 12
SK 22
SK 32
SK 42
SK 52
M2
V6/V3
M5
B6/B5II
M4
V5/V1
M5
B6/B5II
M4
V5/V1
M3
B8/B5I
M1
B3/B5
*
M1
B3/B5
M6
B7/B5III
M3
B8/B5I
M2
V6/V3
M2
V6/V3
M6
B7/B5III
SK 62
SK 72
SK 82
SK 92
SK 102
SK 63*
SK 73*
SK 83*
SK 93*
SK 103*
SK 03
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 43
SK 53
M5
B6/B5II
M4
V5/V1
*
M5
B6/B5II
M4
V5/V1
M3
B8/B5I
M3
B8/B5I
info  A43
www.nord.com
G1000
A53
M1
H1
M2
H6
M6
H3
SK 1282
SK 2282
SK 3282
SK 4282
SK 5282
SK 0182NB*
SK 0282NB*
SK 1382NB*
*  A5
M1
H1
M5
H4
M4
H5
M2
H6
M6
H3
M3
H2
SK 2382
SK 3382
SK 4382
SK 5382
M1
H1
M2
H6
M6
H3
M4
H5
SK 6282
SK 7282
SK 8282
SK 9282
SK 10282
SK 11282
SK 6382*
SK 7382*
SK 8382*
SK 9382*
SK 10382*
SK 11382*
SK 12382*
M5
H4
M3
H2
*
M4
H5
M5
H4
M3
H2
info  A43
A54
G1000
www.nord.com
M1
B3
M6
V6
SK 92072
M2
B6
M1
B3
M4
B3I
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
M3
B8
M1
B3
M2
B6
M6
V6
M2
B6
M6
V6
M5
V5
M5
V5
M4
B3I
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M3
B8
M5
V5
M4
B3I
M3
B8
info  A43
www.nord.com
G1000
A55
M1
H1/B5I
M6
H6/V3
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
M2
H4/B5
M1
H1/B5I
M4
H3/B5II
M5
H5/V1
M6
H6/V3
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
M3
H2/B5III
M1
H1/B5I
M6
H6/V3
M4
H3/B5II
M5
H5/V1
M4
H3/B5II
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M2
H4/B5
M2
H4/B5
M3
H2/B5III
M5
H5/V1
M3
H2/B5III
info  A43
A56
G1000
www.nord.com
M1
B3
M6
V6
SK 02040
M2
B6
M4
B3I
M5
V5
M3
B8
M1
H1/B5I
M6
H6/V3
SK 02040
M2
H4/B5
M4
H3/B5II
M5
H5/V1
M3
H2/B5III
info  A43
www.nord.com
G1000
A57
M1
B3
M1
B3
M2
B6
M6
V6
M6
V6
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M2
B6
M5
V5
M4
B3I
M5
V5
M4
B3I
M3
B8
M3
B8
M1
H1/B5I
M1
H1/B5I
M6
H6/V3
M6
H6/V3
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M2
H4/B5
M2
H4/B5
M5
H5/V1
M4
H3/B5II
M4
H3/B5II
M5
H5/V1
M3
H2/B5III
M3
H2/B5III
info  A43
A58
G1000
www.nord.com
[L]
A51
A53
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
B3 V6 B8 V5 B6 B7 B5 V3 B5I V1 B5II B5III
SK 11E
0,25 0,50 0,55 0,40 0,35 0,35 0,30 0,35 0,50 0,30 0,40 0,40
SK 21E
0,60 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 0,50 1,40 1,10 0,70 0,90 0,90
SK 31E
1,10 2,70 2,20 2,30 1,70 1,70 0,80 1,30 1,65 1,10 2,00 2,00
SK 41E
1,70 2,60 3,30 2,50 2,60 2,60 1,00 2,60 2,80 1,60 3,30 3,30
SK 51E
2,20 4,40 4,70 4,00 3,40 3,40 1,80 3,50 4,10 3,00 3,80 3,80
[L]
SK 02
0,15
0,60
0,70
0,60
0,40
0,40
0,25
0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
SK 12
0,25
0,75
0,85
0,75
0,50
0,50
0,35
0,85
0,90
0,90
0,60
0,60
SK 22
0,50
1,80
2,00
1,80
1,35
1,35
0,70
2,00
2,00
1,80
1,55
1,55
SK 32
0,90
2,50
3,00
2,90
2,00
2,00
1,30
2,90
3,30
3,10
2,40
2,40
SK 42
1,30
4,50
4,50
4,30
3,20
3,20
1,80
4,40
4,50
4,00
3,70
3,70
SK 52
2,50
7,00
6,80
6,80
5,10
5,10
3,00
6,80
6,20
7,40
5,60
5,60
SK 62
6,50
15,0
13,0
16,0
15,0
15,0
7,00
15,0
14,0
18,5
16,0
16,0
SK 72
9,00
23,0
18,0
26,0
23,0
23,0
10,0
23,0
18,5
28,0
23,0
23,0
SK 82
14,0
35,0
27,0
44,0
32,0
32,0
15,0
37,0
29,0
45,0
34,5
34,5
SK 92
25,0
73,0
47,0
76,0
52,0
52,0
26,0
73,0
47,0
78,0
52,0
52,0
SK 102
36,0
79,0
66,0
102
71,0
71,0
40,0
81,0
66,0
104
72,0
72,0
SK 03
0,30
1,00
0,80
0,90
0,60
0,60
0,50
0,80
0,90
1,10
0,80
0,80
SK 13
0,60
1,25
1,10
1,20
0,70
0,70 0.,85 1,20
1,20
1,20
0,95
0,95
SK 23
1,30
2,40
2,30
2,35
1,60
1,60
1,50
2,60
2,50
2,80
2,80
2,80
SK 33N
1,60
2,90
3,20
3,70
2,30
2,30
1,90
3,40
3,50
4,40
2,60
2,60
SK 43
3,00
5,60
5,30
6,60
3,60
3,60
3,50
5,70
5,00
6,10
4,10
4,10
SK 53
4,50
8,70
7,70
8,70
6,00
6,00
5,20
8,40
7,00
8,90
6,70
6,70
SK 63
13,0
14,5
14,5
16,0
13,0
13,0
13,5
14,0
15,5
18,0
14,0
14,0
SK 73
20,5
20,0
22,5
27,0
20,0
20,0
22,0
22,5
23,0
27,5
20,0
20,0
SK 83
30,0
31,0
34,0
37,0
33,0
33,0
31,0
34,0
35,0
40,0
34,0
34,0
SK 93
53,0
70,0
59,0
72,0
49,0
49,0
53,0
70,0
59,0
74,0
49,0
49,0
SK 103
74,0
71,0
74,0
97,0
67,0
67,0
69,0
78,0
78,0
99,0
67,0
67,0
[L]
[L]
[L]
www.nord.com
G1000
A59
[L]
[L]
A51
A51
A54
M1 M2 M3 M4 M5 M6
H1 H6 H2 H5 H4 H3
SK 0182NB
0,40 0,55 0,60 0,55 0,35 0,35
SK 0282NB
0,70 1,00 0,80 1,10 0,90 0,90
[L]
A54
M1 M2 M3 M4 M5 M6
H1 H6 H2 H5 H4 H3
SK 1382NB
1,30 2,30 1,40 2,10 2,00 1,90
[L]
SK 1282
0,90 1,30 0,90 1,20 0,95 0,95
SK 2282
1,65 2,40 1,90 2,00 1,80 1,80
SK 2382
1,70 2,60 1,90 3,10 1,50 1,50
SK 3282
3,15 4,10 3,24 4,10 3,15 3,15
SK 3382
4,10 4,90 3,30 5,60 3,30 3,30
SK 4282
4,70 6,10 4,75 5,40 4,70 4,70
SK 4382
5,90 6,80 4,90 8,30 4,90 4,90
SK 5282
7,50 8,80 7,50 8,80 7,20 7,20
SK 5382
12,5 12,0 6,70 14,0 8,30 8,30
[L]
[L]
SK 6282
17,0 14,0 12,0 17,5 10,0 14,0
SK 6382
16,5 13,0 9,60 18,0 14,0 12,5
SK 7282
25,0 21,0 20,0 27,0 16,0 21,0
SK 7382
22,0 20,0 16,0 25,0 23,0 19,0
SK 8282
37,0 33,0 30,0 41,0 31,0 31,0
SK 8382
34,0 32,0 25,0 38,0 35,0 30,0
SK 9282
74,0 70,0 55,0 72,0 60,0 59,0
SK 9382
73,0 70,0 45,0 74,0 65,0 60,0
[L]
[L]
SK 10282
90,0 90,0 40,0 90,0 60,0 82,0
SK 10382
85,0 100 73,0 100 80,0 80,0
SK 11282*
165
SK 11382*
160
155
140
210
155
135
SK 12382*
160
155
140
210
155
135
160
145
195
100
140
*  A42
A60
G1000
www.nord.com
[L]
A51
A55/56
SK 92072
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
B3 B6 B8 B3I V5 V6 B5I B5 B5III B5II V1 V3
H1 H4 H2 H3 H5 H6
0,40
0,60
0,90
1,80
2,30
0,60
0,90
1,30
3,50
4,50
0,50
0,95
1,45
3,20
4,60
0,50
1,10
1,60
3,40
5,30
0,40
0,75
1,20
2,60
4,10
0,40
0,62
1,20
2,60
4,10
0,40
0,50
1,15
1,55
2,75
0,60
0,92
1,50
2,80
4,40
0,50
0,87
1,20
2,50
4,50
0,50
1,05
1,70
3,30
5,50
0,40
0,75
1,15
2,40
3,50
0,40
0,65
1,15
2,40
3,50
0,70
0,70
1,30
1,70
4,40
6,50
10,0
17,0
26,0
36,0
70,0
1,60
1,60
2,60
4,80
8,70
16,0
27,5
51,5
73,0
157
187
1,90
1,90
3,50
6,40
10,0
19,0
32,0
62,5
85,0
170
194
2,40
2,40
4,20
6,70
9,80
21,5
36,0
71,5
102
172
254
1,20
1,20
2,00
4,10
6,80
11,0
18,0
33,0
48,0
80,0
109
1,70
1,70
2,80
5,10
7,50
15,5
24,0
46,5
62,0
90,0
152
0,70
0,70
1,30
1,90
3,60
7,50
12,0
21,0
36,0
40,0
98
1,90
1,90
2,60
5,20
9,70
16,5
27,5
54,0
78,0
130
187
1,90
1,90
3,50
6,40
11,4
20,0
33,0
66,0
91,0
154
193
2,40
2,40
4,20
7,30
11,5
21,5
38,5
80,0
101
175
257
1,20
1,20
2,00
3,30
6,50
11,5
19,0
38,0
53,0
82,0
113
1,70
1,70
2,80
5,10
8,20
18,0
26,0
52,0
76,0
91,0
156
1,20
1,20
2,40
3,30
4,60
10,0
2,00
2,00
3,00
6,60
10,2
17,0
2,20
2,20
3,80
7,00
10,7
20,0
3,00
3,00
5,30
7,80
12,8
24,2
1,40
1,40
2,20
4,30
5,20
11,5
1,90
1,90
3,10
5,10
6,70
16,5
1,20
1,20
2,40
3,80
5,70
12,5
2,30
2,30
3,00
5,70
10,2
18,0
2,20
2,20
3,80
6,90
14,7
26,5
3,00
3,00
5,30
8,50
14,7
26,5
1,40
1,40
2,20
3,60
6,60
13,0
1,90
1,90
3,10
5,60
9,60
17,0
[L]
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
[L]
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
[L]
A51
A57/58
SK 02040
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
B3 B6 B8 B3I V5 V6 B5I B5 B5III B5II V1 V3 H1 H4 H2 H3 H5 H6
0,45
0,40
0,60
0,80
1,60
2,80
0,60
1,20
1,70
2,60
5,50
11,0
0,60
0,70
1,20
1,70
3,40
6,20
0,60
1,15
1,55
2,70
5,40
10,3
0,50
0,70
1,00
1,70
3,20
5,80
0,50
0,70
1,00
1,70
3,20
5,80
0,50
0,45
0,50
0,95
1,50
3,30
0,80
1,40
1,60
3,20
7,10
11,2
0,75
0,90
1,40
3,10
4,90
6,10
0,60
1,25
1,80
3,70
7,10
10,4
0,50
1,00
1,50
2,50
4,40
6,80
0,50
1,00
1,50
2,50
4,40
6,80
0,40
0,45
0,50
0,90
1,50
3,20
0,80
1,10
1,45
3,10
5,20
12,9
0,65
0,90
1,20
3,00
3,80
6,10
0,60
1,10
1,40
3,00
5,30
10,5
0,50
0,80
1,10
2,20
3,80
6,30
0,50
0,80
1,10
2,20
3,80
6,30
0,95
0,85
1,70
2,20
7,80
1,55
2,30
3,20
7,60
14,0
1,10
1,60
2,10
4,00
7,20
1,45
2,00
3,40
6,30
13,5
0,95
1,25
1,95
3,70
6,70
0,95
1,25
1,95
3,70
6,70
0,90
0,95
1,40
2,30
4,30
1,80
2,10
4,20
7,60
12,9
1,15
1,65
3,35
5,50
7,10
1,75
2,15
4,20
7,80
12,1
1,25
1,75
2,75
4,85
7,70
1,25
1,75
2,75
4,85
7,70
0,85
0,90
1,70
2,10
4,80
1,75
2,10
3,75
6,10
13,5
1,25
1,55
3,60
4,80
7,40
1,35
2,10
3,60
6,30
14,5
1,15
1,45
2,55
4,20
8,00
1,15
1,45
2,55
4,20
8,00
[L]
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
www.nord.com
G1000
A61
M2max
M2max
M2max
[Nm]
M2max
[Nm]
[Nm]
SK 02
99
SK 03
110
SK 11E
58
SK 12
184
SK 13
194
SK 21E
77
SK 22
374
SK 23
340
SK 31E
185
SK 32
710
SK 33N
SK 41E
290
SK 42
1244
SK 43
1289
SK 51E
492
SK 52
2024
SK 53
2232
M2max
M2max
[Nm]
SK 62
3120
672
[Nm]
SK 63
3700
SK 72
4708
SK 73
5650
SK 82
7246
SK 83
9180
SK 92
10775
SK 93
14000
SK 102
17367
SK 103
23160
info  B40 - B60
M2max
M2max
M2max
[Nm]
[Nm]
[Nm]
SK 0182NB
116
SK 0282NB
165
SK 1382NB
370
SK 1282
296
SK 2282
563
SK 2382
563
SK 3282
1015
SK 3382
1039
SK 4282
2000
SK 4382
2077
SK 5282
3235
SK 5382
3200
M2max
M2max
[Nm]
SK 6282
[Nm]
4537
SK 6382
SK 7282
6473
SK 7382
8300
SK 8282
10618
SK 8382
13200
SK 9282
17930
SK 9382
25400
M2max
M2max
[Nm]
SK 10282
32000
SK 11282
42000
6000
[Nm]
SK 10382
37200
SK 11382
69000
SK 12382
90000
info  C46 - C66
A62
G1000
www.nord.com
M2max
M2max
M2max
[Nm]
M2max
[Nm]
[Nm]
SK 92072
90
SK 9012.1
400
SK 9013.1
400
SK 92172
120
SK 9016.1
610
SK 9017.1
610
SK 92372
230
SK 9022.1
860
SK 9023.1
860
SK 92672
380
SK 9032.1
1550
SK 9033.1
1550
SK 92772
660
SK 9042.1
2800
SK 9043.1
2800
SK 9052.1
4800
SK 9053.1
4800
SK 9072.1
8500
SK 9082.1
13000
SK 9086.1
20000
SK 9092.1
32000
SK 9096.1
50000
info  D42 - D55
M2max
M2max
[Nm]
[Nm]
SK 02040
100
SK 02050
185
SK 13050
195
SK 12063
360
SK 13063
380
SK 12080
710
SK 13080
770
SK 32100
1420
SK 33100
1590
SK 42125
2850
SK 43125
3090
info  E18 - E29
www.nord.com
G1000
A63
FR
y
z
[mm] [mm]
d
l
d
l
d
l
[mm]
[mm]
--
39,0
20
40
SK 21E
77,0
102,0
--
--
50,0
25
50
SK 31E
104,5
134,5
--
--
69,5
30
60
SK 41E
111,5
146,5
--
--
67,0
35
70
SK 51E
125,0
165,0
--
--
74,0
40
80
106
106
SK 02, SK 03
63,8
83,8
0,06 x
11,8
20
40
SK 12, SK 13
73,5
98,5
0,12 x 106
0,18 x 106
14,0
25
50
86,0
116,0
0,19 x
106
106
14,0
30
60
112,5
152,5
0,39 x 106
0,60 x 106
30,0
40
80
106
106
0,10 x
0,30 x
SK 42, SK 43
123,0
168,0
0,42 x
30,0
45
90
SK 52, SK 53
149,5
204,5
0,92 x 106
1,56 x 106
35,0
55
110
SK 62, SK 63
191,0
256,0
1,46 x 106
2,46 x 106
35,0
65
130
106
106
0,73 x
SK 72, SK 73
212,0
282,0
2,13 x
37,0
75
140
SK 82, SK 83
248,5
333,5
4,24 x 106
6,89 x 106
38,0
90
170
106
106
278,0
383,0
41,0
110
210
SK 102, SK 103
323,5
448,5
14,86 x 106
22,84 x 106
46,0
130
250
y
z
c
cVL
f
d
l
80,0
8,07 x
4,45 x
SK 92, SK 93
12,50 x
[Nmm]
[Nmm]
104,5
0,13 x 106
0,18 x 106
[mm] [mm]
0
25
[mm]
50
106
106
SK 0282NB
112,0
138,0
0,12 x
0
25
50
SK 1382NB
145,0
176,0
0,16 x 106
0,26 x 106
0
30
60
95,1
125,1
0,18 x
106
106
0
30
60
109,6
144,6
0,27 x 106
0,44 x 106
0
35
70
106
106
SK 1282
SK 2282, SK 2382
0,17 x
0,27 x
SK 3282, SK 3382
135,6
180,6
0,61 x
0
45
90
SK 4282, SK 4382
158,1
213,1
0,90 x 106
1,48 x 106
0
55
110
SK 5282, SK 5382
179,6
244,6
1,63 x 106
2,60 x 106
0
65
130
106
106
0,94 x
SK 6282, SK 6382
235,6
305,6
1,82 x
0
75
140
SK 7282, SK 7382
253,0
338,0
3,81 x 106
6,19 x 106
0
90
170
106
106
0
110
210
24,92 x 106
0
140
250
106
SK 8282, SK 8382
300,0
405,0
SK 9282, SK 9382
353,6
478,6
8,31 x
16,32 x 106
3,42 x
12,79 x
SK 10282, SK 10382
425,0
575,0
--
18,95 x
0
160
300
SK 11282, SK 11382
453,0
603,0
--
19,15 x 106
0
180
300
--
106
0
180
300
SK 12382
A64
[mm]
[Nmm]
[mm] [mm]
x
l
--
SK 0182NB
FR
d
[Nmm]
SK 32, SK 33N
x
f
85,0
SK 22, SK 23
FR
cVL
65,0
SK 11E
FR
x
c
453,0
G1000
603,0
20,30 x
www.nord.com
FR
y
z
[mm] [mm]
SK 92072
F
x R
d
l
d
l
[Nmm]
[Nmm]
0,06 x 106
--
0
20
40
106
--
0
20
40
--
0
25
50
111,0
131,0
0,05 x
128,0
153,0
0,08 x 106
106
[mm] [mm] [mm]
SK 92672
136,0
166,0
0,12 x
--
0
30
60
SK 9012.1, SK 9013.1
111,0
141,0
0,14 x 106
0,24 x 106
0
30
60
SK 9016.1, SK 9017.1
111,0
146,0
0,25 x 106
0,41 x 106
0
35
70
SK 92772
153,0
188,0
0,16 x 106
--
0
35
70
106
106
SK 9022.1, SK 9023.1
144,0
179,0
0,17 x
0
35
70
SK 9032.1, SK 9033.1
171,5
216,5
0,29 x 106
0,58 x 106
0
45
90
106
106
0,30 x
SK 9042.1, SK 9043.1
181,0
241,0
1,22 x
0
60
120
SK 9052.1, SK 9053.1
237,0
307,0
1,75 x 106
3,08 x 106
0
70
140
SK 9072.1
281,0
366,0
4,49 x 106
7,05 x 106
0
90
170
106
106
1,99 x
SK 9082.1
326,75
431,76
8,36 x
0
110
210
SK 9086.1
422,0
527,0
9,56 x 106
15,60 x 106
0
120
210
SK 9092.1
515,0
640,0
14,40 x 106
24,61 x 106
0
140
250
SK 9096.1
550
710
48,73 x 106
--
0
140
320
y
z
[mm] [mm]
99,5
12,82 x
c
cVL
f
d
l
[mm]
[Nmm]
[Nmm]
[mm]
[mm]
115,5
0,07 x 106
--
0
20
40
106
106
SK 02050, SK 13050
104,0
129,0
0,12 x
0
25
50
SK 12063, SK 13063
118,5
148,5
0,19 x 106
0,30 x 106
0
30
60
106
106
0,19 x
SK 12080, SK 13080
150,0
185,0
0,21 x
0
35
70
SK 32100, SK 33100
179,0
224,0
0,51 x 106
0,94 x 106
0
45
90
293,5
106
106
0
60
120
SK 42125, SK 43125
www.nord.com
f
115,0
SK 92372
SK 02040
d
cVL
SK 92712
FR
x
l
95,0
c
233,5
G1000
1,33 x
0,41 x
2,19 x
A65
FA1 / FR1
W - Adapter
SK 0182NB
SK 0282NB
SK 1382NB
SK 92072
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50
SK 02040
FR1 [kN]
0,55 0,54
FA1 [kN]
1,2 1,1
P1 [kW]
0,12 0,18
FR1 [kN]
0,85 0,82
FA1 [kN]
1,2 1,1
P1 [kW]
0,12 0,18
FR1 [kN]
2,13 2,1
FA1 [kN]
2,9 2,9
P1 [kW]
0,12 0,18
FR1 [kN]
2,3 2,2
FA1 [kN]
3,7 3,5
0,53 0,50 0,47 0,44 0,37 0,30
1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29
0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00
0,78 0,75 0,72 0,70 0,61 0,43 0,42 0,23
1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29 0,20 0,15
0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20
2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0 0,74
2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5 0,98 0,66 0,45 0,28
0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20
2,1 2,1 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3 1,0
3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 1,1
FR1  FA1 = 0
FA1  FR1 = 0
A66
G1000
 A9
www.nord.com
FA1 / FR1
W - Adapter
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 9032.1
SK 9043.1
SK 9053.1
SK 32100
SK 43125
SK 11E
SK 02
SK 12
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 1282
SK 2382
SK 3382
SK 21E
SK 31E
SK 22
SK 32
SK 43
SK 53
SK 2282
SK 3282
SK 4382
SK 5382
SK 41E
SK 51E
SK 42
SK 52
SK 63
SK 4282
SK 5282
SK 6382
SK 62
SK 72
SK 73
SK 6282
SK 7282
SK 6382*
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 9382*
SK 9072.1
SK 8282
SK 9282
SK 10382
SK 8382*
SK 9382*
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
SK 83
SK 93
SK 63*
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 42125
P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00
FR1 [kN]
0,85 0,82
FA1 [kN]
1,2 1,1
P1 [kW]
0,12 0,18
FR1 [kN]
2,1 2,1
FA1 [kN]
2,9 2,9
P1 [kW]
0,37 0,55
FR1 [kN]
2,1 2,8
FA1 [kN]
4,1 3,9
P1 [kW]
0,75 1,10
FR1 [kN]
0,78 0,75 0,72 0,70 0,61 0,43 0,42 0,23
1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29 0,20 0,15
0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50
2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0
2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5 0,98 0,65 0,27
0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0
2,4 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,8 1,3 0,98 0,47
3,8 3,5 3,3 2,7 2,5 2,3 1,6 1,4 1,0 0,59
1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0
4,4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 2,3 1,8 1,2 0,87
FA1 [kN]
6,1 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,4 4,3 3,9 3,3 3,3 2,7 2,2 1,1 0,74
SK 82
SK 92
SK 102
SK 83*
SK 93*
SK 103
P1 [kW]
3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0
FR1 [kN]
11,0 10,9 10,8 10,4 10,1 9,9 9,5 9,3 9,3 8,4 8,1 8,3 7,4 4,6 5,2
FA1 [kN]
4,3 4,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,1 3,0 2,9 2,3 2,0 2,2 1,5 0,78 0,24
SK 10282
SK 10382
SK 11282
SK 11382
SK 12382
P1 [kW]
11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110 132 160 200
FR1 [kN]
17,3 17,1 16,9 11,7 16,1 15,7 15,2 14,5 13,2 12,1 10,7 9,0 6,9 3,6
FA1 [kN]
13,4 13,7 13,4 13,1 12,5 12,0 11,7 11,0 9,6 8,5 7,2 6,8 5,0 2,6
FR1  FA1 = 0
FA1  FR1 = 0
 A9
* W - Adapter VL
www.nord.com
G1000
A67
FR1
W - Adapter
y
z
[mm] [mm]
SK 0182NB
SK 0282NB
SK 1382NB
SK 92072
SK 92172
SK 72372
SK 1282
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 21E
SK 31E
SK 22
SK 32
SK 43
SK 53
SK 41E
SK 51E
SK 42
SK 52
SK 63
SK 62
SK 72
SK 73
SK 83
SK 93
SK 63*
SK 82
SK 92
SK 103
SK 83*
SK 93*
SK 2382
SK 3382
SK 2282
SK 3282
SK 4382
SK 5382
SK 4282
SK 5282
SK 6382
SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 6382*
SK 8282
SK 9282
SK 8382*
SK 9382*
[Nmm]
l1
[mm] [mm]
106
14
40
78,5
0,027 x
58,5
78,5
0,037 x 106
16
40
59,5
69,0
70,0
79,5
94,0
90,0
0,032 x 106
0,109 x 106
3,64 x 104
19
24
16
40
50
40
96,5
121,5
1,07 x 105
24
50
110,5
150,5
4,70 x 105
38
80
SK 9072.1
149,5
204,5
4,60 x 105
42
110
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
207,5
277,5
1,82 x 106
65
140
SK 9096.1
299,0
224,5
413,0
369,0
294,5
482,0
-1,66 x 106
--
70
65
70
140
140
140
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9022.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9032.1
SK 9043.1
SK 9053.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 102
SK 10282
SK 10382
SK 11282
SK 11382
SK 12382
SK 02040
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 32100
SK 43125
SK 42125
 A9
* W-Adapter VL
A68
d1
58,5
SK 92672
SK 92772
SK 03
SK 11E
SK 02
SK 12
c
G1000
www.nord.com
WOWV



a
a1
e
o
s
d
l
t
u
v
w
x
T
SK 11E W0
SK 02 W0
SK 12 W0
SK 03 W0
SK 13 W0
SK 23 W0
SK 33N W0
SK ../02 W0
SK ../12 W0
SK ../23 W0
2
90
--
75
70,5
M5 x 13
14
38,5
16
5
5
30
2
M5
SK 11E WII
SK 02 WII
SK 12 WII
SK 03 WII
SK 13 WII
SK 23 WII
SK 33N WII
SK ../02 WII
SK ../12 WII
SK ../23 WII
2
120
--
100
74,0
M8 x 13
16
40
18
5
4
32
8
M5
SK 21E WIII
SK 31E WIII
SK 22 WIII
SK 32 WIII
SK 43 WIII
SK 53 WIII
SK ../22 WIII
SK ../32 WIII
SK ../43 WIII
SK ../53 WIII
2
120
--
100
113,5
M8 x 13
16
40
18
5
4
32
8
M5
SK 11E WIII
SK 02 WIII
SK 12 WIII
SK 03 WIII
SK 13 WIII
SK 23 WIII
SK 33N WIII
SK ../02 WIII
SK ../12 WIII
SK ../23 WIII
2
150
--
125
119,5
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
SK 21E WI
SK 31E WI
SK 22 WI
SK 32 WI
SK 43 WI
SK 53 WI
SK ../22 WI
SK ../32 WI
SK ../43 WI
SK ../53 WI
1
180
140
125
113,5
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
SK 41E WIV
SK 51E WIV
SK 42 WIV
SK 52 WIV
SK 63 WIV
SK ../42 WIV
SK ../52 WIV
1
180
140
125
124
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
SK 21E WII
SK 31E WII
SK 22 WII
SK 32 WII
SK 43 WII
SK 53 WII
SK ../22 WII
SK ../32 WII
SK ../43 WII
SK ../53 WII
1
180
140
150
113,5
M10 x 18
28
60
31
8
5
50
9
M10
SK 41E WI
SK 51E WI
SK 42 WI
SK 52 WI
SK 63 WI
SK ../42 WI
SK ../52 WI
1
180
140
150
124
M10 x 16
28
60
31
8
5
50
9
M10
SK 62 W0
SK 72 W0
SK 73 W0
SK 83 W0
SK 93 W0
2
180
--
150
124
M10 x 18
28
60
31
8
5
50
9
M10
SK 42 WII
SK 52 WII
SK 63 WII
1
290
250
215
125
M12 x 20
38
80
41
10
5
70
8
M12
SK 62 WI
SK 72 WI
SK 82 W0
SK 73 WI
SK 83 W
SK 93 WII
SK 103 W0
1
290
250
215
170
M12 x 25
38
80
41
10
5
70
8
M12
SK 42 WIII
SK 52 WIII
SK 63 WIII
1
290
250
250
125
M16 x 25
38
80
41
10
5
70
8
M12
SK 62 WII
SK 72 WII
SK 82 WII
SK 73 WII
SK 83 WI
SK 93 WIII
SK 103 WII
1
290
250
250
170
M16 x 25
38
80
41
10
5
70
8
M12
SK 41E WII
SK 51E WII
SK 41E WIII
SK 51E WIII
SK ../42 WII
SK ../52 WII
RLS
RLS
RLS
SK ../42 WIII
SK ../52 WIII
RLS  A31 / A32
www.nord.com
G1000
A69
WOWV



a
a1
e
o
s
d
l
t
u
v
w
x
T
1
290
250
250
170
M16 x 25
42
110
45
12
10
90
8
M16
SK 62 WIII
SK 72 WIII
SK 73 WIII
SK 83 WIII
SK 93 WIII
SK 62 WIV
SK 72 WIV
SK 82 WV
SK 92 WV
SK 73 WIV
SK 83 WIV
SK 93 WIV
SK 103 WIV
1
350
300
300
252
M20 x 30
65
140
69
18
15
110
8
M20
SK 82 WI
SK 92 WI
SK 102 WI
SK 103 WI
1
350
300
250
236
M16 x 25
42
110
45
12
10
90
8
M16
SK 82 WIII
SK 92 WIII
SK 102 WIII
SK 103 WIII
1
350
300
300
236
M20 x 30
65
140
69
18
15
110
8
M20
RLS
RLS
RLS  A31 / A32
A70
G1000
www.nord.com
WOWV



a
a1
e
o
s
d
l
t
u
v
w
x
T
SK 0182NB W0
SK 0282NB W0
SK 1382NB W0
2
120
--
75
61,5
M5 x 11
14
40
16
5
5
30
8
M5
SK 0182NB WII
SK 0282NB WII
SK 1282 W0
SK 1382NB WII
2
120
-90
-120
-120
-150
-180
140
100
61,5
75
70,5
100
74
100
113,5
125
119,5
125
113,5
M8 x 11
16
40
14
38,5
16
40
16
40
24
50
24
50
18
5
16
5
18
5
18
5
27
8
27
8
4
32
5
30
4
32
4
32
5
40
5
40
8
M5
2
M5
8
M5
8
M5
8
M8
8
M8
1
180
140
125
124
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
1
180
140
180
140
180
--
150
113,5
150
124
150
124
M10 x 18
28
60
28
60
28
60
31
8
31
8
31
8
5
50
5
50
5
50
9
M10
9
M10
9
M10
290
250
290
250
215
125
215
170
M12 x 20
38
80
38
80
41
10
41
10
5
70
5
70
8
M12
8
M12
290
250
290
250
250
125
250
170
M16 x 25
38
80
38
80
41
10
41
10
5
70
5
70
8
M12
8
M12
1
290
250
250
170
M16 x 25
42
110
45
12
10
90
8
M16
1
350
300
300
252
M20 x 30
65
140
69
18
15
11
0
8
M20
1
350
300
250
236
M16 x 25
42
110
45
12
10
90
8
M16
1
350
300
250
236
M20 x 30
65
140
69
18
15
11
0
8
M20
3
550
--
500
245
 17,5
65
140
69
18
15
11
0
12
M20
SK 2382 W0
SK 3382 W0
SK 2382 WII
SK 3382 WII
SK 4382 WIII
SK 5382 WIII
SK 2382 WIII
SK 3382 WIII
SK 4382 WI
SK 5382 WI
SK ../02 W0
SK ../12 W0
SK ../02 WII
SK ../12 WII
SK ../22 WII
SK ../32 WII
SK ../02 WIII
SK ../12 WIII
SK ../22 WI
SK ../32 WI
SK 4282 WIV
SK 5282 WIV
SK 6382 WIV
SK ../42 WIV
SK ../52 WIV
SK 2282 WII
SK 3282 WII
SK 4282 WI
SK 5282 WI
SK 6282 W0
SK 7282 W0
SK 4382 WII
SK 5382 WII
SK 6382 WI
SK ../22 WII
SK ../32 WII
SK ../42 WI
SK ../52 WI
SK 1282 WII
SK 2282 WIII
SK 3282 WIII
SK 1282 WII
SK 2282 WI
SK 3282 WI
SK 4282 WII
SK 5282 WII
SK 6282 WI
SK 7282 WI
SK 4282 WIII
SK 5282 WIII
SK 6282 WII
SK 7282 WII
SK 8282 WII
SK 6282 WIII
SK 7282 WIII
SK 6282 WIV
SK 7282 WIV
SK 8282 WV
SK 7382 W0
SK 8382 W0
SK 9382 W0
SK 6382 WII
SK 7382 WI
SK 8382 WI
SK 9382 WI
SK 6382 WIII
SK 7382 WII
SK 8382 WII
SK 9382 WII
SK 7382 WIII
SK 8382 WIII
SK 9382 WIII
SK 7382 WIV
SK 8382 WIV
SK 9382 WIV
SK 10382 WV
SK 8282 WI
SK 9282 WI
SK 10382 WI
SK 11382 WI
SK 12382 WI
SK 8282 WIII
SK 9282 WIII
SK 11382 WIII
SK 10382 WIII
SK 12382 WIII
SK 8282 WIV
SK 9282 WIV
SK 11382 WIV
SK 10382 WIV
SK 12382 WIV
2
RLS
2
2
2
1
RLS
1
2
SK ../42 WII
SK ../52 WII
RLS
1
1
SK ../42 WIII
SK ../52 WIII
SK 10382 WII
SK 11382 WII
1
1
RLS
RLS
M5 x 13
M8 x 13
M8 x 13
M8 x 13
M8 x 13
M10 x 16
M10 x 18
M12 x 25
M16 x 25
RLS  A31 / A32
www.nord.com
G1000
A71
WOWV



SK 92072 W0
SK 92172 W0
SK 92372 W0
SK 92672 W0
SK 92772 W0
SK 92072 WII
SK 92172 WII
SK 92372 WII
SK 92672 WII
SK 92772 WII
SK 9012.1 W0
SK 9016.1 W0
SK 9022.1 W0
SK 9012.1 WII
SK 9016.1 WII
SK 9022.1 WII
SK 9032.1 WIII
SK 9012.1 WIII
SK 9016.1 WIII
SK 9022.1 WIII
SK 9032.1 WI
SK 9042.1 WIV
SK 9052.1 WIV
SK 9032.1 WII
SK 9013.1 W0
SK 9017.1 W0
SK 9023.1 W0
SK 9033.1 W0
SK 9013.1 WII
SK 9017.1 WII
SK 9023.1 WII
SK 9033.1 WII
SK 9043.1 WIII
SK 9053.1 WIII
SK 9013.1 WIII
SK 9017.1 WIII
SK 9023.1 WIII
SK 9033.1 WIII
SK 9043.1 WI
SK 9053.1 WI
SK 9043.1 WII
SK 9053.1 WII
RLS
SK ../32 WIII
s
d
l
t
u
v
w
x
T
2
120
--
75
61,5
M5 x 11
14
40
16
5
5
30
56
M5
2
120
--
100
61,5
M8 x 11
16
40
18
5
4
32
8
M5
2
90
--
75
70,5
M5 x 13
14
38,5
16
5
5
30
2
M5
2
120
--
100
74
M8 x 13
16
40
18
5
4
32
8
M5
2
120
-150
--
100
113,5
125
119,5
M8 x 13
16
40
24
50
15
8
27
8
4
32
5
40
8
M5
8
M8
180
140
180
140
180
140
180
140
180
-290
250
290
250
290
250
290
250
125
113,5
125
124
150
113,5
150
124
150
124
215
125
215
170
250
125
250
170
M8 x 13
24
50
24
50
28
60
28
60
28
60
38
80
38
80
38
80
38
80
27
8
27
8
31
8
31
8
31
8
41
10
41
10
41
10
41
10
5
40
5
40
5
50
5
50
5
50
5
70
5
70
5
70
5
70
8
M8
8
M8
9
M10
9
M10
9
M10
8
M12
8
M12
8
M12
8
M12
290
250
350
300
250
170
300
252
M16 x 25
42
110
65
140
45
12
69
18
10
90
15
110
8
M16
8
M20
1
350
300
250
236
M16 x 25
42
110
45
12
10
90
8
M16
1
350
300
300
236
M20 x 30
65
140
69
18
15
110
8
M20
3
550
--
500
245
17,5
65
140
69
18
15
110
12
M20
SK ../32 WI
1
SK ../42 WIV
SK ../52 WIV
SK ../32 WII
1
SK ../42 WI
SK ../52 WI
SK 9042.1 WII
SK 9052.1 WII
SK 9072.1 WI
SK ../42 WII
SK ../52 WII
SK 9042.1 WIII
SK 9052.1 WIII
SK 9072.1 WII
SK 9082.1 WII
SK 9086.1 WII
SK 9072.1 WIII
SK ../42 WIII
SK ../52 WIII
A72
e
o
2
SK 9042.1 WI
SK 9052.1 WI
SK 9072.1 W0
SK 9072.1 WIV
SK 9082.1 WV
SK 9086.1 WV
SK 9082.1 WI
SK 9086.1 WI
SK 9092.1 WI
SK 9096.1 WI
SK 9082.1 WIII
SK 9086.1 WIII
SK 9092.1 WIII
SK 9096.1 WIII
SK 9082.1 WIV
SK 9086.1 WIV
SK 9092.1 WIV
SK 9096.1 WIV
a
a1
RLS
1
1
2
RLS
1
1
1
1
RLS
1
1
RLS
M8 x 13
M8 x 13
M10 x 18
M10 x 16
M10 x 18
M12 x 20
M12 x 25
M16 x 25
M16 x 25
M20 x 30
RLS  A31 / A32
G1000
www.nord.com
WOWV



a
a1
e
o
s
d
l
t
u
v
w
x
T
SK 02040 W0
2
120
--
75
61,5
M5 x 11
14
40
16
5
5
30
8
M5
SK 02040 WII
2
120
--
100
61,5
M8 x 11
16
40
18
5
4
32
8
M5
2
90
--
75
70,5
M5 x 13
14
16
5
2
38,5
5
30
M5
16
18
4
8
40
5
32
M5
SK 02050 W0
SK 12063 W0
SK 12080 W0
SK 13050 W0
SK 13063 W0
SK 13080 W0
SK 33100 W0
SK 02050 WII
SK 12063 WII
SK 12080 WII
SK 13050 WII
SK 13063 WII
SK 13080 WII
SK 33100 WII
SK 32100 WIII
SK 43125 WIII
2
120
--
100
113,5
M8 x 13
16
40
18
5
4
32
8
M5
SK 02050 WIII
SK 12063 WIII
SK 12080 WIII
SK 13050 WIII
SK 13063 WIII
SK 13080 WIII
SK 33100 WIII
2
150
--
125
119,5
M8 x 13
24
27
5
8
50
8
40
M8
SK 32100 WI
SK 43125 WI
1
180
140
125
113,5
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
1
180
140
125
124
M8 x 13
24
50
27
8
5
40
8
M8
1
180
140
150
113,5
M10 x 8
28
60
31
8
5
50
9
M10
1
180
140
150
124
M10 x 16
28
60
31
8
5
50
9
M10
1
290
250
215
125
M12 x 20
38
80
41
10
5
70
8
M12
1
290
250
250
125
M16 x 25
38
80
41
10
5
70
8
M12
RLS
SK 42125 WIV
SK 32100 WII
SK 43125 WII
RLS
SK 42125 WI
SK 42125 WII
SK 42125 WIII
RLS
2
120
--
100
74
M8 x 13
RLS  A31 / A32
www.nord.com
G1000
A73
Zabezpieczenie przed wybuchem /
Wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
Potencjalnie wybuchowe atmosfery gazowe i pyłowe
występują w różnych dziedzinach przemysłu i rzemiosła.
Są one głównie powodowane przez mieszanie się tlenu z
palnymi gazami lub unoszącym się w powietrzu lub osiadłym
pyłem palnym. W związku z tym urządzenia elektryczne i
mechaniczne dla miejsc zagrożonych wybuchem podlegają
specjalnym państwowym i międzynarodowym normom i
wytycznym. Przepisy ochrony przed wybuchem mają na celu
ochronę osób i przedmiotów w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Zintegrowana ochrona przed wybuchem
wskazuje, że środki zapobiegania eksplozjom powinny być
podejmowane w sposób zorganizowany:
- Zasady uniemożliwiania rozwoju atmosfer potencjalnie
wybuchowych
- Unikanie zapłonu atmosfer potencjalnie wybuchowych
- Utrzymywanie oddziaływania wybuchu w bezpiecznych
granicach
Urządzenia mechaniczna i elektryczne są konstruowane z
uwzględnieniem unikania zapłonu i/lub ograniczania jego
oddziaływania. To jest miejsce, w którym wprowadzane są
wymagania ochrony przed wybuchem.
Termin ATEX, który jest często używany do systemów
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, składa się z pierwszych liter
sta-rego tytułu dyrektywy francuskiej: “Atmospheres
Explosives” – Atmosfery eksplozyjne. Na podstawie tego,
Parlament Europejski wydał dyrektywę EU 94/9/ EC w
marcu 1994, określającą wymagania prawne dla urządzeń i
systemów zabezpieczających przeznaczonych do użytku w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ta dyrektywa jest
również nazywana “dyrektywą urządzeń” w celu odróżnienia
jej od dyrektywy miejsca pracy 99/92/EC dla przedsiębiorstw
z obszarami zagrożonymi wybuchem. Od 1 lipca 2003,
dyrektywa 94/9/EC dla zastosowań przeciwwybuchowych
została przyjęta jako wyłączna i jest obowiązująca w całej
UE. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i zdrowia są
spełnione przez wprowadzenie zharmonizowanych norm,
których przykłady są wymienione poniżej:
“Urządzenie” i “Element składowy”
Dyrektywa 94/9/EC definiuje “urządzenie” jako „maszyny,
aparatura…które, oddzielnie lub łącznie, są przeznaczone
do wytwarzania, przenoszenia, przechowywania, pomiaru,
kontroli i konwersji energii dla przetwarzania materiału i
które są zdolne do powodowania wybuchu poprzez swoje
własne potencjalne źródła zapłonu”. W związku z tym,
wszystkie zespoły przekładni i silniki dostarczanie przez
NORD dla zabezpieczenia przed wybuchem są definiowane
jako urządzenia.
“Elementy składowe” są definiowane jako “dowolny przedmiot
ważny dla bezpiecznego działania urządzeń i systemów
zabezpieczających, ale bez działania autonomicznego”.
Termin “Grupa urządzeń”
Dyrektywa ATEX rozróżnia dwie grupy urządzeń: Grupa
I dotyczy urządzeń przeznaczonych do używania w
kopalniach, podczas gdy grupa II dotyczy wszystkich innych
zastosowań urządzeń. A więc, dla większości zastosowań,
deklaracja zabezpieczenia EX na tabliczce znamionowej
ma na początku “II”, dlatego też cechy specjalne systemów
Grupy I nie będą dalej rozważane.
Kategoria urządzeń (np.: 2G, 3G, 2D lub 3D)
Kategoria urządzeń wskazuje natychmiast, czy urządzenie
jest przeznaczone do użytkowania w atmosferach gazowych
(G = gaz) lub atmosferach pyłowych (D = dust - pył). Wybór
numeru kategorii wykonywany jest na podstawie strefy
zdefiniowanej dla środowiska pracy motoreduktora. Tutaj
ważne jest rozważenie, czy urządzenie jest narażone na
atmosfery potencjalnie wybuchowe.
- krótkotrwale i wyjątkowo
(Strefa 2 dla gazu, Strefa 22 dla pyłu),
- okazjonalnie w normalnych warunkach pracy
(Strefa 1 dla gazu, Strefa 21 dla pyłu),
- ciągle przez długie okresy lub często w normalnych
warunkach pracy
(Strefa 0 dla gazu, Strefa 20 dla pyłu)
Normy dla urządzeń elektrycznych:
DIN EN 60 079 - 0 Wymagania ogólne
DIN EN 60 079 - 1 Obudowa ognioszczelna “d”
DIN EN 60 079 - 7 Stopień ochrony “e”
DIN EN 60 079 - 15 Urzadzenia w wykonaniu “n”
(nieiskrzące)
DIN EN 50281 Pył palny
Normy dla urządzeń mechanicznych
Seria norm EN 13463
zwłaszcza EN 13463-1 Podstawowa metodyka i wymogi oraz
EN 13463-5 Ochrona przez bezpieczeństwo konstrukcyjne
Dyrektywa 94/9/EC oznacza, że oprócz specjalnych silników,
urządzenia mechaniczne i systemy zabezpieczające muszą
również spełniać wymagania szczególne. Ponadto, jako
www.nord.com
dodatkowy środek bezpieczeństwa dodano zapewnienie
jakości. Każdy producent urządzeń elektrycznych EX
(Kategorii 1 lub 2) musi podlegać audytowaniu. Audytowanie
jest przeprowadzane przez Organ Notyfikowany - “Notified
Body”.
→ patrz certyfikat Getriebebau NORD na stronie A80.
G1000
Jako wyjątek, silnik Kategorii 2D jest również wymagany
dla Strefy 22 w przypadku pyłu przewodzącego, np. pyłu
węglowego. Dla środowisk Strefy 20 i Strefy 0, np. wewnątrz
rurociągów, zespoły przekładni elektrycznych są zwykle
niedostępne. Jest to typowa domena dla innych rozwiązań,
takich, jak technologie sprężonego powietrza. Jest to
również przyczyną, dlaczego NORD nie dostarcza żadnych
zespołów przekładni dla kategorii 1.
A75 PL
Zabezpieczenie przed wybuchem /
wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
Kategoriea Stref – Co i Gdzie
Bezpieczeństwo konstrukcyjne, np. “c”
Kategorie Stref dla palnych gazów, par i mgieł
Strefa 0:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera,
powodowana przez mieszaninę powietrza z palnymi
gazami, parami lub mgłami występuje stale, przez długie
okresy lub często.
Strefa 1:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera,
powodowana przez mieszaninę powietrza z palnymi
gazami, parami lub mgłami może występować
okazjonalnie podczas normalnej pracy.
Strefa 2:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera,
powodowana przez mieszaninę powietrza z palnymi
gazami, parami lub mgłami prawdopodobnie nie
wystąpi lub występuje tylko przez krótkie okresy
podczas normalnej pracy.
Zespół przekładni zwykle staje się systemem odpornym
na wybuch (EX-proof) dzięki konstrukcyjnym środkom
bezpieczeństwa zawartym w jego konstrukcji.
Wymagania dla technicznych elementów składowych
są podane szczegółowo w normie EN 13463-5, która
opisuje typ zabezpieczenia “c”. Niektórzy producenci
napędów wydają się być sceptyczni co do faktu, czy
zanurzenie w płynie zgodnie z typem zabezpieczenia
“k” jest odpowiednią alternatywną formą zabezpieczenia
napędów przed wybuchem. Ryzyko wystąpienia iskier
nie może być wykluczone, np. w przypadkach pęknięcia,
przynajmniej w systemach, które są tylko częściowo
zanurzone w oleju.
Podwyższone bezpieczeństwo - obudowa
wzmocniona (EEx e)
Strefa 20:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera w
postaci chmury składającej się z palnego pyłu zawartego
w powietrzu występuje stale, przez długie okresy lub
często.
Strefa 21:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera w
postaci chmury składającej się z palnego pyłu zawartego
w powietrzu może występować okazjonalnie podczas
normalnej pracy.
Strefa 22:
Obszar, w którym potencjalnie wybuchowa atmosfera w
postaci chmury składającej się z palnego pyłu zawartego
w powietrzu prawdopodobnie nie wystąpi lub występuje
tylko przez krótkie okresy czasu podczas normalnej
pracy.
Dla silników podlegających kategoriom urządzeń 2G
oraz 3G, tzn. Strefy EX 1 oraz 2, zgodnie z typem
zabezpieczenia „e”, niemożliwe jest powstanie
iskier i niedozwolonej temperatury (Podwyższone
bezpieczeństwo). Uzyskuje się to poprzez konstruowanie
wentylatorów i osłon wentylatorowych, a także przez
prawidłowe obudowy i skrzynki przyłączeniowe. Jedną z
cech charakterystycznych takich układów są niskie opory
powierzchniowe wentylatorów plastikowych (zależnie
od prędkości obwodowej wentylatora). Występują
znaczne szczeliny pomiędzy wirującymi częściami i duże
odległości w skrzynce przyłączeniowej.
Wybierając model, trzeba mieć świadomość, że napędy
podlegające typowi ochrony “e” często posiadają
mniejszą moc wyjściową, niż odpowiadające im silniki
standardowe. Te silniki posiadają inne uzwojenia, niż
porównywalne silniki zaprojektowane dla miejsc nie
zagrożonych wybuchem. W praktyce objawia się to
niższymi poziomami mocy. Te silniki są zwykle używane
dla temperatur do Klasy temperaturowej T3.
Typ ochrony
Obudowa ognioszczelna (EEx d oraz EEx de)
Za kategorią urządzenia i kategorią zagrożenia, małe
znaki w deklaracji ochrony EX wskazują dokładne typy
ochrony części urządzenia. Główne opcje ochrony, które
muszą być rozważane w przypadku napędów to obudowy
i środki konstrukcyjne. Zależnie od Strefy Zagrożenia i
kategorii urządzenia, możliwe są różne rozwiązania.
Typ ochrony “de” oferuje inny rodzaj ochrony: Te silniki są
zbu-dowane tak, by wytrzymywać wybuch w przestrzeni
wewnętrznej silnika i uniemożliwić jego wydostanie
się do otaczającej atmosfery. Takie silniki posiadają
silniejsze ścianki dla wytrzymania nadmiernego ciśnienia
powstającego wewnątrz nich podczas zapłonu. Te
systemy posiadają również wentylatory o typie ochrony
“e”. Te napędy oferują taką samą moc znamionową, jak
silniki nie ognioszczelne i mogą być zwykle używane
w taki sam sposób, jak napędy o typie ochrony “e” w
Strefie 1 oraz 2. Te silniki są często używane do pracy
z przetwornicami częstotliwości, hamulcami, enkoderami
i/lub w przypadkach, gdy wymagany jest wysoki
stopień bezpieczeństwa. Zwykle silniki ognioszczelne
dostarczane przez NORD spełniają wymagania Grupy
wybuchowej IIC oraz Klasy temperaturowej T4.
Kategorie Stref dla pyłu palnego
Typ ochrony
Elektryczne:
Krótkie oznaczenie:
Obudowa ognioszczelna
d
Podwyższone bezpieczeństwo
e
Nie iskrzące
n
Mechaniczne:
Krótkie oznaczenie:
Bezpieczeństwo konstrukcyjne
c
Zanurzenie w płynie
k
PL A76
G1000
www.nord.com
Zabezpieczenie przed wybuchem /
Wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
Silniki w wykonaniu „n“ nieiskrzące (EEx n)
Silniki podlegające temu typowi
ochrony “n” mogą być używane tylko
w Strefie 2, tzn. dla urządzeń kategorii
3G. Te proste, nie iskrzące systemy
przypominają kon-strukcją typ ochrony
“e”, ale nie osiągają tego poziomów
ochrony. Natomiast posiadają tą samą
moc wyjściową, jak odpowiadające im
silniki standardowe bez zabezpieczenia
przeciwwybuchowego.
Te
silniki
mogą być używane z przetwornicą
częstotliwości, jeżeli silnik i przetwornica
uzyskały dopuszczenie jako komplet.
Silniki nie iskrzące są zwykle używane
do klasy temperaturowej T3.
Klasyfikacja gazu i par dla ochrony przeciwwybuchowej
Klasy temperatury zapłonu
Grupa
wybuchowa
T1: > 450°C
I
metan
IIA
T2: 300°C ...450°C
T3: 200°C ...300°C
T4: 135°C ...200°C
aceton
etan
benzen
tlenek węgla
metanol
propan
n-octan amylu
alkohol etylowy
n-butanenbutyl alkohol
cykloheksan
benzyny
oleje napędowe
diesel
n-heksan
olejek
terpentynowy
Aldehyd octowy
IIB
eter
dwumetylowy
etylen
wodorosiarczek
eter etylowy
IIC
wodór
acetylen
Dla atmosfer krótkotrwałych podlegających klasom temperatur T5 (100°C ...135°C) oraz
T6 (85°C...100°C), zwykle nie ma dostępnej technologii napędu elektrycznego.
Grupy wybuchowe dla silników (IIA, IIB lub IIC)
Gazy, pary i mgły są rozróżniane przez tak zwane grupy
wybuchowe: Grupa I zawiera gazy występujące w górnictwie,
podczas gdy Grupa II obejmuje wszystkie inne zastosowania;
są one podzielona dalej na Grupy IIA, IIB oraz IIC. Wymagania
ochrony dla napędów są najniższe dla A, a najwyższe dla
C. Dla uzyskania odpowiedniej ochrony podawane są różne
specyfikacje dla dopuszczalnych wartości prądu i napięcia,
a także dla wielkości odstępów w przypadku obudów
ognioszczelnych. Dla motoreduktorów podlegających grupie
wybuchowej IIA, dozwolony jest nawet odstęp o szerokości
większej, niż 0,9 mm. Dla urządzeń IIB, odstępy muszą być
nie większe, niż 0,5 do 0,9 mm. Z drugiej jednak strony,
urządzenia Grupy IIC z odstępami mniejszymi, niż 0,5 mm,
nadają się nawet do atmosfer zawierających wodór i inne
szczególnie niebezpieczne gazy.
Grupy wybuchowe dla zespołów przekładni
(IIA, IIB lub IIC)
Urządzenia nieelektryczne mają również przypisaną grupę
wybuchową w kategoriach 1, 2 oraz 3. Do tego szczególnie
ważna jest zdolność elektrycznego ładowania się części z
nie przewodzącego plastiku oraz grubość pokrycia powłoką
malarską.
Jednak, w przeciwieństwie do używania urządzeń dla
pyłu wybuchowego, kiedy istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu gazu, oprócz temperatury powierzchniowej muszą
być brane pod uwagę niebezpieczeństwo zapłonu wewnątrz
urządzeń
Dokumentacja ATEX
Dla dokumentacji w ochronie przeciwwybuchowej są
wysokie wymagania: W dostawie muszą być zawarte dobrze
opracowane instrukcje obsługi i konserwacji, przynajmniej
w języku używanym przez producenta. Jeżeli projektant i/
lub operator maszyny używają innych języków, muszą być
dostarczone dodatkowe wersje dokumentacji w tych językach.
W poszczególnych przypadkach, tzn. dla specjalnych położeń
montowania, konieczna jest dodatkowa dokumentacja. W
czasie opracowywania te-go katalogu, instrukcje obsługi
i konserwacji były do-stępne w następujących językach:
niemieckim, duńskim, angielskim, fińskim, francuskim,
greckim, włoskim, ho-lenderskim, polskim, portugalskim,
szwedzkim, słowac-kim, hiszpańskim, czeskim, węgierskim,
rosyjskim.
Jeżeli nie ma instrukcji obsługi i konserwacji, napęd nie może
być przekazany do eksploatacji. Można zażądać instrukcji
obsługi i konserwacji od firmy NORD lub pobrać ją z internetu
z adresu www.nord.com.
Specyfikacja temperaturowa, np.: 125°C dla pyłu i
klasa temperaturowa T1 do T6 dla gazów
www.nord.com
G1000
30°
W przypadku napędów przeznaczonych do strefy
zagrożenia dla pyłu wybuchowego, deklaracja ochrony
przeciwwybuchowej (EX) na tabliczce znamionowej kończy
się specyfikacją maksymalnej temperatury powierzchni
urządzenia w stopniach Celsjusza. Zależnie od producenta
napędu, standardową wartością graniczną mogłoby być
120°C lub 125°C: Dla większości spotykanych w przemyśle
mieszanin pyłu z powietrzem, te temperatury są wystarczające
i zgodne z eksploatacją.
Gazy są grupowane w klasach temperaturowych. Rysunek
powyżej pokazuje dokładne zakresy temperatur i klasyfikację
często występujących gazów do tych klas i do grup
wybuchowych.
A77 PL
Zabezpieczenie przed wybuchem /
wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
Przykład tabliczki znamionowej zespołu przekładni zębatej:
Pole P1 zawiera
maksymalną
dopuszczalną moc
silnika
Maks. dopuszczalne
obciążenia siłą
promieniową działające na wał wyjściowy
przekładni
Maks. dopuszczalne
obciążenie siłą
osiową działające
na wał wyjściowy
przekładni
Logo EX wskazuje,
że część urządzenia
jest w wykonaniu
przeciwwybuchowym
Znak CE
Communautés
Européennes (European
Community) Unia
Europejska
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
D-22934
Bargteheide
Typ SK 12 - IEC 63 /2G
No. 1003345823
085 0150-0
Pole n1 zawiera
prędkość znamionową
wału wejściowego
napędu przekładni
(może być przekraczana najwyżej o 10%)
Stopień przełożenia
przekładni
1:72,63
i ges 72.63
-1
-1
n 2 18
min n 1 1307.
min IM
M1
M2 96
Nm P 1 0.18
kW
Bj
06/06
FR2 3.35
kN
F
R1
kN
T u -20/+40 °C
FA2 4.00
kN
FA1
kN
xR2 50
mm
MI
h
Oil CLP 220
Rok budowy
Czerwiec 2006
24 000
Dopuszczalny zakres
temperatur otoczenia
Przedział czasowy pracy
Wskazuje, po ilu godzinach
pracy trzeba wykonać
remont generalny
S
II 2G c IIC T4 X
Informacje dodatkowe
X informuje użytkownika, że istnieją ważne
dodatkowe warunki dla bezpiecznego
zastosowania. (patrz instrukcje obsługi i
konserwacji)
Grupa urządzenia
Patrz strona A75
Typ ochrony
c oznacza bezpieczeństwo
konstrukcyjne
Kategoria
2G wskazuje, że ta część urządzenia
może być używana dla gazu w Strefie
1. Strefa 1 oznacza, że urządzenie jest
narażone na ryzyko tylko okazjonalnie.
Grupa wybuchowa
Urządzenie podlegające najwyższej
grupie wybuchowej IIC nadaje się nawet
dla atmosfer zawierających wodór i inne
szczególnie niebezpieczne gazy
Klasa temperaturowa
Gazy są grupowane w klasach
temperaturowych (T1-T4). T4 oznacza
temperaturę zapłonu 135-200°C.
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
D-22934 Bargteheide
Type SK
3
80 S/4 2G TF
Mot.
Mot. Nr.: 33091170/0548/005
PTB 02 ATEX 3119/01
1385
kW
220-242
220
242/380
380-420
420V
50 Hz
COS
Baujahr :
PL A78
1/min 230/400 V
/Y
2,77/1,60
A
/Y
TMS, bei Angabe der t A-Zeit, nur mit
zugelassenem PTC-Auslösegerät nach
0,71
Ex II 2G EExe II
IA/I N:
IP 55 S1
Th.Cl. F
0102
0,55
EN 60034 (H)
0850403-0
Przykład tabliczki znamionowej silnika:
T1 T2 T3
t E [s] : 30 30 29
2005
G1000
T4
TMS, with indication of the t A-time,
only with certified PTC release device
after
II (2) G, PTC DIN 44082-M110
tA 35s
www.nord.com
Zabezpieczenie przed wybuchem /
Wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
Zakres wyrobów NORD w wykonaniu ATEX
Wszystkie zespoły przekładni NORD są dostępne w
wersjach zgodnych z ATEX. Wyjątkami są zespoły
przekładni-wariatorów z kołami ciernymi i zespoły
przekładni ślimakowych Minibloc dla kategorii 2. W
ten sposób do każdego zastosowania jest odpowiedni
zespół przekładni. Przegląd podany jest w tabeli na dole
tej strony.
Dostępne opcje
Kategoria
Typ
ochrony
TF
2TF
TW
RLS
60Hz
T>40°C
<60°C
2G
2G
3G
2D
3D
de
e
n
-
s
9
9
9
9
9
9
9
-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
IP IP
Kategoria
65 66
s
9
Dokonywanie wyboru jest łatwe. Ze strony www.Nord.
com/ ATEX należy pobrać formularz aplikacji (rysunek na
stronie A81 w załączniku) i wysłać go do przedstawiciela
działu sprzedaży. Wyszukamy właściwy dla Was napęd.
Jesteśmy również doskonale przygotowani na wszelkie
specjalne życzenia. Po prostu proszę pytać.
Dodatkowa
Wentylator
Osłona
2-gi koniec
masa
niezależnie
ochronna
wału
bezwładności
zasilany
wlotu powietrza
9
9
9
9
9
9
9
-
9
9
Skrzynka
Możliwa praca
SH
Praca z
3D /
przyłącze-niowa z urządzeniem
Zmiana HamuOgrzewanie
VIK przetwornicą
IG SOSP
2D
z przetwornicą
miękkiego
biegunów lec
antykonczęstotliwości
extra
częstotliwości
startu
densacyjne
2G
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
?
2G
9
-
-
-
-
9
-
-
9
-
-
-
3G
2D
2D
-
S
-
-
-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
?
=
=
Zawarte w wersji standardowej
Tak, opcjonalnie dostępne dla większości wielkości
TF
2TF
TW
RLS
60Hz
T>40°C<60°C
Osłona ochronna
=
=
=
=
=
=
=
2-gi koniec wału
Dodatkowa masa bezwładności
Wentylator niezależnie zasilany
IP 65
IP 66
3D / 2D
SH
IG
SOSP
Zmiana biegunów
Hamulec
VIK
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
?
=
=
9
Nie, niedostępne
Na żądanie
3 Czujniki temperatury (termistory)
2x3 Czujniki temperatury dla ostrzegania i wyłączania
Ochrona temperaturowa - bimetal
Backstop
Silnik odpowiedni dla częstotliwości sieci 60Hz
Temperatura otoczenia
Ochrona przed deszczem i spadającymi przedmiotami dla wersji z osłoną wlotu powietrza
do wentylatora od góry
Do montowania pokrętła
Dla miękkiego startu
Do chłodzenia silnika szczególnie gdy częstotliwości są < 20 Hz
Stopień ochrony przed ciałem obcym (przewidziana w przypadkach pyłu przewodzącego)
Podwyższony stopień ochrony przed pyłem i wodą wnikającą do zespołu
Nadaje się do Kategorii 3D i 2D
Ogrzewanie antykondensacyjne
Enkoder przyrostowy
Napięcie specjalne
Silniki ze zmianą biegunów
Zaprojektowane jako hamulec utrzymujący lub pracujący
Konstrukcja zgodnie z Association of the Energy and Power Generation Industry,
(Stowarzyszenie Energii Przemysłowej i Energetyki)
Dostępne typy zespołów przekładni
Typ przekładni
Seria
Moment od-do [Nm]
Dostępne w Kat.2
Dostępne w Kat.3
Reduktory walcowe
Block
46 - 23.000
9
9
Reduktory walcowe
Nordbloc
41 - 3.200
9
9
Reduktory walcowe
Standard
38 - 658
9
9
Reduktory walcowe „płaskie“
Block
128 - 90.000
9
9
Reduktory walcowe „płaskie“
Nordbloc
73 - 370
9
9
Reduktory stożkowe
Block
45 - 50.000
9
9
Reduktory walcowo-ślimakowe
Block
37 - 3.094
9
9
Reduktor ślimakowy
Universal
30 - 160
9
9
Reduktor ślimakowy
Minibloc
10 - 283
Wariatory pasowe
RGAE
4- 690
9
9
www.nord.com
G1000
9
A79 PL
Zabezpieczenie przed wybuchem /
wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
CERTYFIKATY
Deklaracja Zgodności
PL A80
G1000
www.nord.com
Zabezpieczenie przed wybuchem /
Wymagania ATEX Jakie są szczegóły?
www.nord.com
G1000
A81 PL
Silniki
Wykonania
Typy silników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F2
Opcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F2
Symbole i terminologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F3
Normy i przepisy
Atesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napięcie i częstotliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopuszczalne odchyłki napięcia i częstotliwości . . . . . . . . . . .
Tolerancja napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napięcia znamionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F3
F4
F4
F4
F4
Objaśnienia techniczne
Poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej . .
Klasa izolacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie termiczne silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czujnik termistorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stopnie ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaje pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F4
F5
F5
F5
F5
F6
F6
Opcje silników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F7
Praca z przemiennikiem częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . F9
Wentylator niezależnie zasilany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F10
Enkoder przyrostowy, enkoder bezwzględny,
gniazdo czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F11
Silniki energooszczędne, silniki jednofazowe
EAR1, EHB1, EST, ECR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F12
Parametry silników
Dławiki przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 polowe, 50Hz (jednobiegowe 1500 min-1) . . . . . . . . . . . . .
4 polowe, 50/60Hz (jednobiegowe 1500/1800 min-1) . . . . . .
6 polowe, 50Hz (jednobiegowe1000 min-1) . . . . . . . . . . . . . .
4-2 polowe, 50Hz (dwubiegowe 1500/3000 min-1) . . . . . . . .
8-2 polowe (dwubiegowe 750/3000 min-1). . . . . . . . . . . . . . .
4 polowe energooszczędne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silniki jednofazowe EAR1, EHB1, EST, ECR . . . . . . . . . . . .
F12
F13
F14
F15
F15
F16
F16
F17
Wymiary silników
Wydłużenia silnika ze wzgledu na opcje dodatkowe . . . . . . . F19
www.nord.com
G1000
F1 PL
Silniki
Silniki trójfazowe
100 L A / 4 .…
Rozmiar silnika: 63 - 315
Moc:
0,12 - 200 kW
Liczba biegunów: 4 + 6 polowy
(inne wersje na zapytanie)
Opcje
Wersje wykonań
Liczba biegunów
Silnik o podwyższonych osiągach
Parametr mocy
Rozmiar silnika
Wersje wykonania
Typ silnika
2G
2GXD
3G
2D
3D
EAR1/ECR
EHB1
EST
HE
CUS
Silniki przeciwwybuchowe o budowie wzmocnionej typ “e” (strefa 1)
Silniki przeciwwybuchowe o budowie ognioszczelnej typ “de” (strefa 1)
Silniki przeciwwybuchowe o budowie standardowej typ “n” (strefa 2)
Silniki przeciwwybuchowe dla strefy wybuchowego pyłu strefa 21
Silniki przeciwwybuchowe dla strefy wybuchowego pyłu strefa 22
Silnik jednofazowy z kondensatorem pracy oraz rozruchowym
Silniki jednofazowe z kondensatorem pracy
Silniki jednofazowe z kondensatorem pracy w połaczeniu typu Steinmetz
Silniki o podwyższonej sprawności zgodne z EPACT lub w klasie sprawności EFF1 zgodne z CEMEP
silniki atestowane przez CUS
Opcje
Symbol
BRE
RG
SR
HL
FHL
MIK
IR
DBR
Znaczenie
Symbol
hamulec / moment hamowania
wykonanie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
wykonanie z zabezpieczeniem
przeciwpyłowym i antykorozyjnym
ręczny luzownik hamulca
ręczny luzownik hamulca z blokadą
mikrowyłącznik
przekaźnik prądowy
podwójny hamulec (o obniżonym
poziomie hałasu)
OL
OL/H
KB
EKK
MS
KKV
FEU
TRO
MOL
VIK
BRB
Grzanie antykondensacyjne
ERD
TF
TW
SH
WU
Zewnętrzny zacisk uziemiający
czujnik termistorowy
termostat (wyłącznik termobimetaliczny)
postojowe grzałki antykondensacyjne
wirnik głęboko-żłobkowy (charakterystyka
dźwignicowa)
ciężki wentylator żeliwny
Z
WE
HR
RD
RDD
PL
F2
drugi wał (po stronie wentylatora)
pokrętło ręczne
osłona wentylatora
wzmocniona osłona wentylatora
G1000
Znaczenie
bez wentylatora
bez wentylatora, bez osłony
otwory antykondensacyjne do
odprowadzania skroplin
jednoczęściowa skrzynka zaciskowa
szybkozłącze silnikowe
puszka elektryczna wypełniona żywicą
izolacja zabezpieczająca przed wilgocią
izolacja silnika dla ekstremalnych
warunków klimatycznych „Tropic“
wykonanie dla przemysłu mleczarskiego
Zgodny z wymaganiami “Vereinigung
Industrieller Kraftwirtschaft”
[Stowarzyszenie Energii Przemysłowej i
Energetyki]
F
wentylator niezależnego chłodzenia
(jedno- lub i trójfazowy)
RLS
blokada ruchu powrotnego
IG1 (IG11, IG21) enkoder przyrostowy 1024 impulsy
IG2 (IG12, IG22) enkoder przyrostowy 2048 impulsy
IG4 (IG41, IG42) enkoder przyrostowy 4096 impulsy
IG.K
enkoder z dodatkową puszką
przyłącze- niową
AG
enkoder absolutny
SL
Czujnik w łożysku
RE
Resolwer
www.nord.com
Silniki
Symbol
Objaśnienie
Jednostka
ED
Współczynnik względnego czasu trwania cyklu
[%]
PN
Moc znamionowa
nN
Znamionowa prędkość obrotowa
IA
Prąd rozruchowy
[A]
IN
[kW]
[min-1]
Prąd znamionowy
[A]
IA / IN
Prąd rozruchowy / Prąd znamionowy
[−]
cos 
Współczynnik mocy
[−]
Sprawność
[%]

MA
Moment rozruchowy
[Nm]
MN
Moment znamionowy
[Nm]
MA / MN
MK
M K / MN
MB
Moment rozruchowy / moment znamionowy
[−]
Moment krytyczny
[Nm]
Moment krytyczny/ moment znamionowy
[−]
Moment hamowania
J
Moment bezwładności masy
U
Napięcie
[Nm]
[kgm2]
[V]
LPA
Poziom ciśnienia akustycznego
[dB(A)]
LWA
Poziom mocy akustycznej
[dB(A)]
tE
Dopuszczalny czas pracy silnika w stanie zablokowania (EExe – silniki)
ZO
Dopuszczalna częstość włączeń jałowych
*
[s]
[1/h]
Moce tych silników zawierają się poza zakresem pomiarowym porozumienia CEMEP (patrz strona F12)
Normy i przepisy
NEMA
Silniki atestowane w Chinach
(CCC)
CE - Znakowanie produktów
zgodnych z wymogami Unii
Europejskiej
Silniki atestowane przez UL
63S - 132M File-Nr.: 191510
160M - 315 File-Nr.: E93429
Klasy energooszczędności zgodne
z porozumieniem CEMEP
C
VIK
www.nord.com
Silniki zgodne z National Electrical
Manufacturers Association
Silniki rekomendowane przez
Verband der Industriellen Energieund Kraftwirtschaft e.V.
[Stowarzyszenie energii
przemysłowej i Energetyki]
G1000
US
Silniki atestowane przez CSA i
CUS
Silniki 63S - 132M
Nr pliku.: 1293961 (LR112560)
Silniki 160M - 315
Nr pliku.: LR38727
Silniki testowane przez CSA
silniki energooszczędne
F3 PL
Silniki
Normy i przepisy
Silniki NORD posiadają zamkniętą zwartą konstrukcję , z własnym układem chłodzenia powietrzem, wykonane są w
wersji jedno- lub trójfazowej.
Poniższe normy odnosza się do silników w wykonaniu
przeciwwybuchowym:
Stosowane są następujące normy:
DIN EN 60 034-1
- Postanowienia ogólne
DIN EN 50 014
- Ex silniki, ogólne przepisy
DIN EN 60 034-5
- Stopnie ochrony
DIN EN 50 018
- silniki Exd, obudowa ognioszczelna “d”
DIN EN 60 034-6
- Rodzaje chłodzenia
DIN EN 50 019
- silniki Exe, podwyższone bezpieczeństwo “e”
DIN EN 60 034-8
- Oznaczenia połączeń i kierunek obrotu
DIN EN 50 281-1-1
Wyposażenie elektryczne do użycia w strefach
zagrożonych wybuchem pyłu
(silniki 2D i 3D, strefa 21 i strefa 22)
DIN EN 60 034-9
- Wartości graniczne poziomu hałasu podczas
pracy
Silniki zgodne z normami NEMA, CSA (cCSAus) i UL
( ) również są dostępne.
DIN EN 60 034-11
- Wbudowane zabezp. przed przegrzaniem
DIN EN 60 034-14
- Drgania mechaniczne
Napięcie i częstotliwość
Standardowe, jednobiegowe silniki NORD do mocy
2,2kW, wykonywane są na napięcie zasilania 230/400V
/Y i częstotliwości 50Hz. Dla mocy 3kW i powyżej silniki wykonane są na napięcie zasilania 400/690V /Y i
częstotliwości 50Hz. Dla innych napięć i częstotliwości
można zamawiać silniki NORD ze specjalnie wykonanym
uzwojeniem.
Dopuszczalne
odchyłki
napięcia
częstotliwości zgodnie z DIN EN 60034-1
i
Zgodnie z niniejszą normą silniki zasilane prądem
zmiennym powinny pracować niezawodnie przy napięciu
zasilania nie przekraczającym ± 5 % wartości napięcia
znamionowego ± 2 % częstotliwości znamionowej. Oznacza
to, że dopuszczalny wzrost temperatury może przekroczyć
wartość graniczną kategorii cieplnej (F) maksymalnie o
około 10K. Wielkość napięcia lub zakresy napięć wybite są
na tabliczce znamionowej silnika i stanowią wartości, do
których odnoszą się dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne odchyłki napięcia zgodnie z
NEMA, CSA
Dopuszczalne odchyłki napięcia zgodnie z NEMA i CSA
wynoszą ± 10 % wartości napięcia znamionowego lub
zakresu napięć znamionowych wybitych na tabliczce.
Tolerancja napięcia zgodnie z DIN IEC60038
Tolerancja napięcia pozwala na ujednolicenie powszechnie
stosowanych w Europie napięć znamionowych zasilania
PL
F4
G1000
energią (230V, 400V i 690V), zgodnie z normą DIN IEC
60038. Poprzednio stosowane napięcia sieciowe 220V,
380V i 660V zostaną do 2008 roku zmienione na 230V, 400V
i 690V +6/-10 %, natomiast wcześniej stosowane napięcia
sieciowe 240V i 415V zostaną zmienione odpowiednio
na 230V i 400V +10/-6 %. DIN IEC 60038 zaleca, aby
dopuszczalne odchylenia napięcia w punktach połączeń nie
mogły przekraczać ± 10 % nowowprowadzonych wartości
znormalizowanych.
Napięcia znamionowe silników NORD
Znormalizowane silniki NORD (czterobiegunowe, 50Hz) są
obliczone na zakres napięć 220-240/380-420V i 380-420/
660-725V. Silniki te pracują niezawodnie w sposób ciągły
przy zachowaniu ± 5 % podanych zakresów napięć, co
odpowiada normie DIN EN 60 034. Zapewnia to niezawodne
działanie w zalecanym zakresie znormalizowanych napięć
IEC 230V, 400V i 690V +/-10 %. Silniki NORD zgodne z
normami NEMA, CSA (cCSAus), UL są obliczone tylko na
napięcie znamionowe, a nie na zakres napięć znamionowych.
Dlatego też, dopuszczalne odchyłki napięciowe wynoszą ±
10 % wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
Poziom ciśnienia akustycznego i poziom
mocy akustycznej
Zgodnie z normą DIN21680-1, hałas jest mierzony w
komorze bezechowej przy mocy znamionowej silnika. Hałas
definiuje się jako poziom ciśnienia akustycznego wyrażony
w [db(A)] i poziom mocy akustycznej w [db(A)].
Z zasady stosuje się wartość hałasu wyrażoną jako poziom
ciśnienia akustycznego.
www.nord.com
Silniki
Klasa izolacji
Zabezpieczenie termiczne silnika
Uzwojenia silników NORD są zaprojektowane w klasie
izolacji 155°C (F). Najwyższy dopuszczalny wzrost
temperatury wynosi 105 K (przy pracy w temperaturze
otoczenia 40°C i na wysokości 1000 m). Natomiast
najwyższa dopuszczalna temperatura uzwojenia wynosi
155° C.
Getriebebau NORD oferuje 2 rodzaje czujników,
stanowiące zabezpieczenie cieplne silnika w przypadku
przeciążenia (TW = bimetalowy wyłącznik monitorujący
temperaturę i TF = rezystorowy czujnik temperatury
PTC). Elementy te monitorują temperaturę uzwojenia
przy pełnej mocy silnika. Trzy (jeden na fazę) elementy
TW lub TF w układzie szeregowym są zainstalowane
w uzwojeniu w miejscu o najwyższej temperaturze.
Elementy są wyprowadzone do skrzynki elektrycznej
silnika (na 2 zaciski) i wymagają dalszego podpięcia
do układu sterowania. Zabezpieczenia TW lub TF są
szczególnie zalecane w następujących warunkach pracy
silnika: z przemiennikiem częstotliwości, przy ciężkich
warunkach rozruchu, przełączania, podwyższonej
temperaturze otoczenia, awarii chłodzenia, itp.
Dopuszczalna moc silnika przy podwyższonej temperaturze powietrza chłodzącego i/ lub eksploatacją
urządzenia na większej wysokości nad poziomem
morza.
40°C
45°C
50°C
55°C
60°C
1000 m
100%
96%
92%
87%
82%
1500 m
97%
93%
89%
84%
80%
2000 m
94%
90%
86%
82%
77%
2500 m
90%
86%
83%
78%
74%
3000 m
86%
83%
79%
75%
71%
3500 m
83%
80%
76%
72%
68%
4000 m
80%
77%
74%
70%
66%
Termostat (TW)
Wartości te są inne dla silników pracujących w środowisku
zagrożonym wybuchem.
Praca silników 50 Hz w sieciach 60 Hz
Przeliczniki parametrów z listy katalogowej
50
Hz
60
Hz
nN
PN
MN
IN
MA/MN
MK/MN
IA/IN
230V
230V
1,2
1,0
0,83
1,0
0,83
0,83
400V
400V
1,2
1,0
0,83
1,0
0,83
0,83
400V
460V
1,2
1,0
0,83
0,9
1,10
1,06
400V
460V
1,2
1,15
0,96
1,0
0,96
0,96
500V
500V
1,2
1,0
0,83
1,0
0,83
0,83
500V
575V
1,2
1,0
0,83
0,9
1,10
1,06
500V
575V
1,2
1,15
0,96
1,0
0,96
0,9
(Inne powszechne oznaczenia: termiczny zestyk
otwierający, Clixon, bimetalowy zestyk otwierający).
Termostat to obudowany miniaturowy bimetalowy
przełącznik, zwykle działający jako zestyk otwierający.
Element powinien być podłączony przewodami do
układyu sterowania w taki sposób, aby po osiągnięciu
temperatury przełączenia, przerywał obwód, otwierając
stycznik i wyłączając silnik. Bimetalowy przełącznik nie
zewrze styków do czasu, aż temperatura znacznie nie
spadnie.
Temperatura reakcji: 155° C
Natężenie znamionowe prądu: 1.6 A przy 250 V
Wersja przełącznika: przerywacz (zaciski TB1 + TB2)
Czujnik termistorowy (TF)
(Inne powszechne oznaczenia: rezystor PTC, czujnik
temperatury PTC, termistor PTC)
Po osiągnięciu znamionowej temperatury pracy (NAT),
wartość rezystancji czujnika temperatury gwałtownie
wzrasta osiągając niemal dziesięciokrotność normalnej
wartości.
Czujnik temperatury PTC realizuje swoją funkcję
zabezpieczającą wyłącznie po podłączeniu do
urządzenia wyłączającego!
Urządzenie wyłączające dokonuje
rezystancji i odłącza układ.
oceny
wzrostu
Temperatura reakcji: 155° C
Napięcie maksymalne 30 V
Zaciski TP1 + TP2
Również dostępny jako 2TF do ostrzegania i
wyłączania!
Np. 2TF: 130° C = Ostrzeżenie, 155° C = Wyłączenie
www.nord.com
G1000
F5 PL
Silniki
Obudowa zgodna z DIN EN60034-5
Krótkotrwały wzrost mocy i praca przerywana
Obudowa chroniąca przed kontaktem z ruchomymi
częściami, jak również przed przedostawaniem się do
wnętrza urządzenia zanieczyszczeń stałych pyłu lub
wody. Poziom ochrony wskazują litery IP oraz dwie cyfry.
(np. IP55)
Silnik elektryczny, w odróżnieniu od pracy ciągłej
(S1), może być narażony na wyższe obciążenia w
przypadku pracy krótkotrwałej (S2) i przerywanej (S3,
S6). Współczynniki dopuszczalnego wzrostu mocy w
zależności od mocy znamionowej (PN) dla ciągłej pracy
urządzenia zamieszczono w tabeli poniżej. Generalnie,
wydajność można zwiększać tylko do punktu, w którym
względny moment krytyczny (MK/MN) podzielony
przez współczynnik wzrostu wydajności daje wartość
≥1.6. W indywidualnych przypadkach mogą wystąpić
wyższe wartości współczynników, niż podane w wyżej
wymienionej tabeli. Wartości te możemy udostępnić na
specjalne żądanie klienta.
1.Cyfra
Ochrona
przed
Objaśnienie
5
Pyłem, dotykiem, Ograniczona ochrona przed
ciałami obcymi
dostępem pyłu. Całkowita ochrona
przed dotykiem.
6
Pyłem, dotykiem, Całkowita ochrona przed pyłem i
ciałami obcymi
dotykiem
2.Cyfra
Ochrona
przed
Objaśnienie
5
Wodą
Ochrona przed strugami wody o
niskim ciśnieniu padającymi ze
wszystkich kierunków. Dopuszczalny ograniczony wpływ wody.
6
Wodą
Ochrona przed silnymi strugami
wody padającymi ze wszystkich
kierunków. Dopuszczalny ograniczony wpływ wody.
S2
10min
30min
Praca wewnątrz,
środowisko wilgotne
IP 55 (Standard)
IP 55 (Standard)
Skoki temperaturowe
i/lub wysoka
wilgotność
―
KB, SH, FEU
Pionowa pozycja pracy
RD
RDD
Silnik do pracy na zewnątrz
NORD zaleca następujące opcje do pracy na zewnątrz:
Praca na
zewnątrz
Wykonanie sil.
Skoki temperaturowe
i/lub wysoka
wilgotność
Pionowa pozycja pracy
Ekstremalne warunki otoczenia
IP 55 (Standard)
IP 66
KB, SH, TR or FEU
RD
RDD
Opcja KKV jest dostępna na życzenie klienta Malowanie
- patrz strona A43
Rodzaje pracy
Katalogowe dane silników NORD odnoszą się do ciągłej
pracy urządzeń (S1). W praktyce silniki pracują jednak w
krótkich okresach lub z częstymi przerwami.
PL
F6
25%
40%
60%
Perm.
power
1,33 x PN
1,18 x PN
1,08 x PN
S6
25%
40%
60%
Perm.
power
1,45 x PN
1,35 x PN
1,15 x PN
S1
Ciągła praca pod stałym obciążeniem
NORD zaleca następujące opcje do pracy wewnątrz
pomieszczeń
Wykonanie sil.
S3
Definicje najważniejszych trybów pracy
Silnik do pracy wewnątrz pomieszczeń.
Praca wewnątrz,
środowisko suche
Perm.
power
1,4 x PN
1,15 x PN
G1000
S2
Krótkotrwała praca pod stałym obciążeniem. Nie
zostaje osiągnięta równowaga cieplna. Silnik zostanie
ponownie uruchomiony dopiero po ochłodzeniu do
poziomu maksymalnie 2K powyżej temperatury powietrza
chłodzącego.
Przykład: S2-10 min.
Wartości zalecane do określenia: 10, 30 min
S3
Przerywana praca, obejmująca identyczne cykle
obciążeniowe z okresami stałego obciążenia i
następującymi po nich przerwami. Ani częstotliwość
uruchamiania ani rozruch przy dużym obciążeniu nie
powinny mieć zauważalnego wpływu na temperaturę. Jeżeli
nie zostanie uzgodnione inaczej, zakłada się czas trwania
cyklu wynoszący 10 min. Współczynnik względnego czasu
trwania cyklu wskazuje udział czasu pracy względem czasu
trwania pełnego cyklu.
Przykład: S3-40 % ED: 4 min. obciążenie - 6 min. przerwa.
Wartości zalecane do określenia: 25, 40, 60 %.
S6
Ciągła praca, obejmująca identyczne cykle obciążeniowe
z okresami stałego obciążenia i następującej po nich
pracy na biegu jałowym. Czas trwania cyklu i współczynnik
względnego czasu trwania cyklu jak w przypadku S3.
Przykład: S6 - 40 % ED.
Wartości zalecane do określenia: 25, 40, 60 %.
W przypadku aplikacji związanych z wysoką
częstotliwością
uruchamiania
lub
dużymi
obciążeniami przy rozruchu, dane znamionowe
oraz kategorię pracy silnika należy sprawdzić w
Getriebebau NORD.
Następujące dane powinny zostać określone:
• Współczynnik względnego czasu trwania cyklu
• Częstotliwość uruchamiania
• Moment bezwładności masy zewnętrznej
• Zmiany momentu obciążenia w funkcji obrotów
• Rodzaj hamowania
www.nord.com
Opcje
Silnika
Zewnętrzny zacisk uziemiający (ERD)
Odporny na korozję zacisk uziemiający w postaci zacisku
płaskiego z obejmą zaciskową lub zacisku nakładkowego
jest zamocowany do obudowy silnika.
Np.: 112 M/4 ERD
Uziemienie silnika jest bardzo ważne z punktu
widzenia ochrony pracownika.
Bez wentylatora (OL)
Bez wentyl. oraz bez osłony wentylacji (OL/H)
W tej wersji silnik jest dostarczany bez wentylatora (OL)
lub częściej bez wentylatora i bez osłony wentylacji.
Zaleta: W przypadku rozwiązania OL/H - brak hałasu
emitowanego przez wentylator, mniejsza długość silnika.
Np. 63 S/4 OL/H
Redukcja mocy tylko dla danego trybu pracy
S3 - 40 %
Zabezpieczenie termiczne silnika ( F5)
Getriebebau NORD oferuje 2 rodzaje czujników,
stanowiące zabezpieczenie cieplne silnika w przypadku
przeciążenia
− TW = bimetalowy wyłącznik monitorujący temperaturę
− TF = rezystorowy czujnik temperatury PTC
Izolacja zabezpieczająca przed wilgocią (FEU)
W przypadku eksploatacji silnika w wilgotnym środowisku
zalecamy wersję z izolacją zabezpieczającą przed wilgocią.
Np. 71 L/4 FEU
Izolacja tropikalna (TRO)
Osłona wentylatora (RD)
Zabezpieczenie przed przedostawaniem się do środka
zanieczyszczeń z zewnątrz. Gdy silnik znajduje się w
pozycji pionowej z wałem skierowanym w dół, NORD
zaleca stosowanie daszka zabezpieczającego. Ochrona
ta jest obowiązkowo wymagana dla silników o konstrukcji
pionowej z wałem skierowanym w dół, zgodnie z normą
DIN EN 50014. Np.: 112 M/4 RD
W przypadku eksploatacji silnika w ekstremalnych
warunkach klimatycznych (tropikalnych) zalecamy wersję
z izolacją przystosowaną do warunków tropikalnych. Np.
71 L/4-2 TRO
Wykonanie dla przemysłu mleczarskiego (MOL)
Zwiększone zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem
oraz przedostawaniem się do środka zanieczyszczeń
z zewnątrz w pionowym układzie silnika z wałem
skierowanym w dół. Np. 132 S/4 RDD
Silniki z żeberkami chłodzacymi.
Charakterystyki:
• otwarte otwory odprowadzające skropliny
• skrzynka zaciskowa, formowana
• śruby mocujące osłonę wentylatora z łbem
radełkowanym
• nierdzewna tabliczka znamionowa z V2A
Np. 80 S/4 MOL
Należy określić konstrukcję!
Otwory odprowadzające skropliny (KB)
Wersja VIK (VIK)
W zależności od pozycji montażowej, otwory
odprowadzające skropliny są wykonane w najniższym
punkcie płyty podtrzymującej A lub B. Otwory są
zamykane śrubami z łbem stożkowym soczewkowym.
Np. 71 S/4 KB
Silniki
zgodne
z
wymaganiami
technicznymi
„Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft“
[Stowarzyszenie Energii Przemysłowej i Energetyki]. Np.
100 L/4 VIK Prosimy o zapytania!
Wzmocniona osłona wentylatora (RDD)
Jednoelementowa skrzynka zaciskowa (EKK)
Należy określić konstrukcję!
Otwory należy regularnie otwierać, usuwając skropliny
przed rozpoczęciem eksploatacji i podczas pracy
silnika.
Wersja z małą, jednoelementową skrzynką zaciskową.
Proszę zwracać uwagę na uszczelnienia dla kabli.
Element niedostępny dla silników z hamulcem.
Np. 63L/6 EKK
Grzałki antykondensacyjne (SH)
Grzałki antykondensacyjne należy stosować w przypadku
dużej zmienności temperatury lub ekstremalnych
warunków klimatycznych. Opcja ta zapobiega
gromadzeniu się wilgoci wewnątrz silnika.
Grzałek antykondensacyjnych nie wolno włączać
przy pracującym silniku!
W przypadku konstrukcji z TF lub TW stosuje się skrzynkę
zaciskową dla hamulca.
Wymiary
Dostępne wersje: 110 V; 230 V; 500 V
Prosimy określić żądaną wartość napięcia zasilania!
Np. 100 L/4 SH 230V
www.nord.com
G1000
EKK
63 S/L
71 S/L
80 S/L
90 S/L
100 L
112 M
132 S/M
g1
100
109
124
129
140
150
174
n
75
75
92
92
92
92
105
p
75
75
92
92
92
92
105
S3 (EKK)
2x M16 x 1,5
2x M16 x 1,5
2x M20 x 1,5
2x M20 x 1,5
2x M20 x 1,5
2x M20 x 1,5
2x M25 x 1,5
F7 PL
Opcje
Silnika
Druga końcówka wału (WE)
Wentylator żeliwny / koło zamachowe (Z)
Silniki z drugą końcówką wału, po stronie B. Dla silników
z hamulcem lub bez hamulca. Tej wersji nie można łączyć
z wentylatorem niezależnego chłodzenia (F). Prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie w przypadku łączenia z dowolną
spośród poniższych opcji: montaż enkodera (IG),
zadaszenie ochronne (RD), podwójna osłona wentylacji
(RDD). W przypadku konieczności przenoszenia mocy
przez drugą końcówkę wału, na specjalne życzenie
można uzyskać możliwość dociążenia tego wału siłą
promieniową. Np. 112 MH/4 WE
Motor z wentylatorem żeliwnym.
Moment bezwładności masy JZ (kgm2)
Pokrętło (HR)
Silniki z pokrętłem zainstalowanym na drugiej końcówce
wału. Np. 132 M/40 HR
Size
JZ (kgm2)
63
0,00093
71
0,0020
80
0,0048
90
0,0100
100
0,0113
112
0,0238
132
0,0238
Długość silnika jak z silnikami hamulcowymi, np. 90 S/82 WU Z
Wirnik głęboko-żłobkowy (WU)
Do napędów mechanizmów jazdy i wciągników zasilanych
bezpośrednio z sieci (bez przetwornicy częstotliwości).
Np. 90 S/8-2 WU
Szybkozłącze silnikowe (MS)
III
II
1
I
Puszka elektryczna po stronie 1, dławik w kierunku II (do osłony wentylatora), dławik możliwy jest również
po stronie I oraz III
BG 63
BG 71
BG 80
BG 90
BG 100
BG 112
BG 132
g1 / g1 Bre
140
149
158
163
174
184
204 / 219
n
114
114
114
114
114
114
122
p
114
114
114
114
114
114
122
Na specjalne żądanie klienta możemy również dostarczyć
trójfazowe silniki z hamulcem wielkości 63 do 132 ze
złączem wtykowym. (Oznaczenie typu: MS)
Złącze jest zamocowane z boku skrzynki zaciskowej.
Standardowa wersja skierowana na osłonę wentylatora (w
kierunku II). Dostępne jest również wykonanie w kierunku
I lub III. Stosowane są obudowy z zabezpieczeniem
dwoma poprzecznymi wspornikami.
Po stronie silnika z BG 63 - 112 - wersja wtyku Han 10
ES/Han 10 ESS. Klient powinien zapewnić gniazdko
HAN 10ES. (Producent: Harting).
W przypadku BG 132 po stronie silnika występuje
modułowa wersja wtyku HAN C.
Powyższe rodzaje styków występują w silnikach o stałej
prędkości obrotowej i zmiennobiegunowych (oddzielne
uzwojenie i zmiana bieguna Dahlander’a). Określono
również styki dla czujnika temperatury PTC lub
urządzenia monitorującego temperaturę oraz napięcie
zasilania hamulców.
PL
F8
G1000
Złącze wtykowe silnika jest dostarczane bez gniazdka z
zabezpieczeniem zaślepką przed zanieczyszczeniami.
BG 63 - 112 dane techniczne:
Wtyczka:
Han 10 ES/Han 10 ESS
Ilość styków:
10
Prąd:
16 A max.
Napięcie:
500 V max.
Złączka stykowa
BG 132 dane techniczne:
Wtyczka:
Han 10 C-modular
Ilość styków:
9
Prąd:
40 A max.
Napięcie:
690 V max.
Bolce stykowe
W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o
kontakt.
www.nord.com
Silniki
Blokada ruchu powrotnego (RLS)
Blokady ruchu powrotnego są stosowane jako elementy
zapobiegające ruchowi wstecznemu reduktora wskutek
powrotu obciążenia zewnętrznego po wyłączeniu silnika.
Napęd wyposażony w blokadę może obracać się tylko
w jednym kierunku. Wymagany kierunek obrotu napędu
należy określić w zamówieniu. Obrót w lewo lub w prawo
na wale napędowym. Więcej informacji można znaleźć
na stronie A31 rozdziału „Objaśnienia Techniczne”.
Należy zachować ostrożność w przypadku silników
ze zwiększoną liczbą biegunów (>4) oraz silników
zasilanych z przetwornicy częstotliwości należy
zawsze zwracać uwagę na wartość graniczną
prędkości zwolnienia blokady!
Blokada pracuje bez zużywania się tylko przy
wyższych obrotach.
Rozmiar
Silnika
RLS
[Nm]
Prędkość
wirowania
n [min-1]
Zwiększenie
długości silnika
xRLS [mm]
80 S/L
130
860
64
90 S/L
130
860
75
100 L
130
860
91
112 M
370
750
93
132 S/M
370
750
107
160 M/L
890
670
167
180 MX/LX
890
670
171
200 L
1030
630
167
225 S/M
1030
630
167
250 M
2500
400
250
280 S/M
5800
320
280
Praca z przemiennikiem częstotliwości
Krzywa charakterystyczna 87 Hz
Silniki NORD są przystosowane do pracy ze standardowymi
przemiennikami częstotliwości (przemienniki impulsu).
Uzwojenia silników są zabezpieczone przeciwko
przepięciom poprzed podwójne powlekanie drutów
uzwojeń i odzielną izolację faz.
Stosowanie filtrów typu du/dt lub sinus jest zalecane
w przypadku silników, w których praca przemiennika
przekracza napięcie 500 V.
Silniki wykonane na napięcie 230/400V i częstotliwość
50Hz przy połączeniu w trójkąt mogą być zasilane
poprzez przetwornice częstotliwości napięciem 400V,
przy częstotliwości 87Hz. W takim przypadku prędkość i
moc wzrastają do 173%, zaś moment obrotowy pozostaje
stały.
Przemiennik należy dobrać odpowiednio do zwiększonej
mocy. Dobranie przekładni wymaga konsultacji.
Szczególnie zaleca się stosowanie zabezpieczenia
cieplnego silnika (TW, TF), (patrz strona F5).
Krzywa charakterystyki - 87 Hz
Krzywa charakterystyki - 50 Hz
www.nord.com
G1000
F9 PL
Silniki
Wentylator niezależnie zasilany (F)
-
W wersji jednofazowej
Połączenie Steinmetz’a (220 (230)V - 277V) 50 + 60 Hz
-
W wersji trójfazowej
Połączenie gwiazda (380V - 500V) 50 Hz
Połączenie trójkąt
(220V - 290V) 50 Hz
Połączenie gwiazda (380V - 575V) 60 Hz
Połączenie trójkąt
(220V - 332V) 60 Hz
Wentylator pomocniczy dla silników wielkości 63 - 90 jest
domyślnie nastawiony na pracę jednofazową, natomiast
w przypadku wielkości 100 i większych - na pracę
trójfazową.
1~, 50 Hz
IN [mA]
PN [W] nN
UN[V] IN[mA] UN
Y
UN [V]
3~, 50 Hz  /
[min-1]
[V] IN
59 - 92 380 - 500
Y
F
Oznaczenie w typie F = kategoria
ochrony
IP66
wentylatory zewnętrzne, posiadające odrębną skrzynkę
zaciskową.
Y
W przypadkach, gdy silnik podlega dużym obciążeniom
cieplnym, można dodatkowo zakupić wentylator
pomocniczy.
Typowymi przykładami są: napędy sterowane przez
przemiennik częstotliwości, w przypadku których
występuje pełne obciążenie napędu momentem
obrotowym w dłuższych okresach czasu przy małych
obrotach silnika, albo napędy pracujące cyklicznie z dużą
częstotliwością przełączania (tryb pracy S4). Wentylator
pomocniczy jest wbudowany w osłonę wentylatora
silnika trójfazowego. Wymiary przedstawiono w tabeli na
stronie F19/F20.
Należy pamiętać, że wentylator pomocniczy jest
podłączony niezależnie od silnika trójfazowego.
Dodatkowo, silnik należy zabezpieczyć czujnikami
termicznymi (TF) na wypadek awarii wentylatora
pomocniczego.
[mA] PN [W] nN [min-1]
63 S/L
230 - 277
78 - 94 18,5 - 27 2960 - 2900 220 - 290
24 - 45 16,5 - 27 2830 - 2910
71 S/L
230 - 277
84 - 99 20 - 28 2780 - 2860 220 - 290
60 - 95 380 - 500
27 - 46 17,5 - 30 2780 - 2860
80 S/L
230 - 277
92 - 104 22 - 29 2530 - 2740 220 - 290
62 - 90 380 - 500
57 - 45 18 - 28,5 2640 - 2790
90 S/L
220 - 277 215 - 295 47 - 82 2870 - 2915 220 - 290 215 - 335 380 - 500 120 - 185 46 - 97 2875 - 2925
100 L/LA
220 - 277 240 - 310 53 - 86 2820 - 2885 220 - 290 225 - 345 380 - 500 125 - 190 48 - 100 2835 - 2900
112 M
220 - 277 265 - 305 59 - 85 2700 - 2830 220 - 290 225 - 330 380 - 500 130 - 180 48 - 95 2760 - 2860
132 S/M/MA 230 - 277 216 - 283 53 - 82 1440 - 1460 220 - 290 219 - 320 380 - 500 124 - 179 52 - 95 1430 - 1460
160 M/L
230 - 277 342 - 446 85 - 128 1420 - 1450 220 - 290 361 - 523 380 - 500 207 - 291 74 - 155 1420 - 1450
180 MX/LX
230 - 277 342 - 446 85 - 128 1420 - 1450 220 - 290 361 - 523 380 - 500 207 - 291 74 - 155 1420 - 1450
200 L
230 - 277 342 - 446 85 - 128 1420 - 1450 220 - 290 361 - 523 380 - 500 207 - 291 74 - 155 1420 - 1450
225 S/M
230 - 277 342 - 446 85 - 128 1420 - 1450 220 - 290 361 - 523 380 - 500 207 - 291 74 - 155 1420 - 1450
Schemta podłączenia wentylatora pomocniczego
PL
F10
Zasilanie 3-fazowe
Połączenie trójkąt 
220V - 290V (50Hz)
220V - 332V (60Hz)
G1000
Zasilanie 3-fazowe
Połaczenie gwiazda
380V - 500V (50Hz)
380V - 575V (60hz)
Y
Zasilanie 1-fazowe
Połączenie Steinmetz
220 (230)V - 277V (50 + 60Hz)

www.nord.com
Silniki
Enkoder przyrostowy (IG1, IG2 i IG4)
Montaż enkoderów
Nowoczesne zastosowania napędów często wymagają
sprzężenia zwrotnego informujacego o prędkości.
Z zasady w tym celu stosowane są enkodery
przyrostowe. Enkodery przyrostowe to urządzenia
elektroniczne posiadające standardowy interfejs i różne
rozdzielczości.
Montaż enkoderów jest możliwy w przypadku silników
o wielkościach od 63 do 225. (na specjalne życzenie
klienta: BG250-315). Oferowane silniki mogą posiadać
chłodzenie własne lub pomocnicze i mogą posiadać
hamulce. Enkodery Getriebebau NORD mocowane
na wale są zabezpieczone przez osłonę wentylatora i
montowane bezpośrednio do końcówki wału silnika po
stronie B. Gwarantuje to bezpieczne połączenie bez
narażenia na oddziaływanie sił skręcających. Połączenie
elektryczne jest wykonane przy pomocy gotowego kabla
o długości 1,5 m.
Połączenie jest możliwe poprzez oddzielną skrzynkę
zaciskową.
Opcje: IG1K, IG2K lub IG4K (dopłata)
Połączenie z przemiennikami częstotliwości NORDAC
oferuje rozwiązania dla różnych aplikacji:
•
•
•
•
•
•
Regulacja prędkości w dużym zakresie
Wysoka dokładność ustawienia prędkości
Synchronizacja predkości
Pozycjonowanie
Moment obrotowy postoju
Tolerancja obciążenia szczytowego
Typ / ilość impulsów
Interfejs
Napięcie zasilania
Max. częstotliwość wyj.
Max. prędkość pracy
Temp. otoczenia
[V]
IG1 / 1024
IG2 / 2048
IG4 / 4096
IG11 / 1024
IG21 / 2048
IG41 / 4096
IG12 / 1024
IG22 / 2048
IG42 / 4096
TTL / RS 442
TTL / RS 422
HTL push - pull
4...6
10...30
10...30
[kHz]
300
[min-1]
12000
[°C]
-40...+70
Klasa ochrony
Max. pobór mocy
IP65
[mA]
150
Silniki NORD mogą również być wyposażone w następujące systemy kodujące:
Enkoder bezwzględny (AG)
Gniazdo czujnika (SL)
Silniki NORD mogą być wyposażone w enkoder
bezwzględny.
Na specjalne zamówienie oferujemy wersję silników
NORD BG 63 do 132 z gniazdem czujnika (SL). Sygnał
wyjściowy czujnika składa się z dwóch fal prostokątnych
opóźnionych fazowo o 90° i umożliwia określenie kierunku
obrotu. Liczba impulsów: 32, 48, 64 lub 80.
Typ: CH 58 Multiturn
• Programowana rozdzielczość, maks. 8192 impulsów
na obrót, 4096 obrotów
• Interfejsy: SSI, SSI ze ścieżką przyrostową, profibus
• Technologia przyłączenia: wypust kablowy, złącze
typu Field Bus z 3x zaciskowym mocowaniem
przewodu
• Zasilanie: 24V
Resolwer (RE)
Na specjalne
resolwer!
życzenie
NORD
może
zabudować
Począwszy od wielkości 80, enkoder bezwzględny jest
zamocowany pod osłoną wentylacji, ze złączem typu
Field Bus umieszczonym poza osłoną wentylacji. (na
specjalne żądanie również dla 250 - 315)
Na zamówienie możemy zainstalować złącza dla
enkoderów bezwzględnych od innych producentów.
www.nord.com
G1000
F11 PL
Silniki
Zgodność z CEMEP
Silniki jednofazowe NORD
Energooszczędne silniki NORD
EAR1, EHB1 (tylko 50Hz)
Zgodność z CEMEP, określa kategorie sprawności EFF1
do EFF3 (dotyczy trójfazowych silników indukcyjnych
klatkowych, dwu- i czterobiegunowych, zamkniętych,
z chłodzeniem własnym, o standardowej mocy IEC od
1,1 kW to 90 kW, tryb pracy S1, napięcie 230/400V i
400/690V przy częstotliwości 50Hz).
Serie EAR1 i EHB1 zastępują sprawdzone silniki EAR i
EHB. Charakteryzują się one zwiększonymi wartościami
momentu krytycznego i szerokim zakresem napięć
220-240V (zgodnie z EN60034 +/-5 %), co zapewnia
zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji.
Znormalizowane silniki NORD są projektowane w klasie
sprawności EFF2. Ponadto, dostępne są silniki NORD
trójfazowe dla klasy sprawności EFF1.
ECR (60Hz)
Dla wielkości 112MH/4 wymiary podane w katalogu są
wydłużone o 25mm (F16).
Seria ECR jest przeznaczona do wymagających
warunków eksploatacji przy częstotliwości 60Hz i napięciu
sieciowym 115V lub 230V. Dopuszczalny zakres napięć
to 115/230V +/-10 % bez dodatkowej tolerancji. Silniki te
można przeciążać w sposób ciągły przy zachowaniu 15
% tolerancji napięcia. (SF 1.15).
EPACT/CSA
Oferowane
są
również
wysokowydajne
silniki
przeznaczone na rynek amerykański (USA, Kanada).
EST
Rozwiązanie z obwodem Steinmetz’a rzeznaczone dla
podstawowego zakresu zastosowań.
Dławiki przewodów
63 - 132 BRE
PL
S3
S3 (BRE)
S3 (EKK)
63 S/L
2x M20 x 1,5
4x M20 x 1,5
2x M16 x 1,5
71 S/L
2x M20 x 1,5
4x M20 x 1,5
2x M16 x 1,5
80 S/L
2x M25 x 1,5
4x M25 x 1,5
2x M20 x 1,5
90 S/L
2x M25 x 1,5
4x M25 x 1,5
2x M20 x 1,5
100 L
2x M32 x 1,5
4x M25 x 1,5
2x M20 x 1,5
112 M
2x M32 x 1,5
4x M25 x 1,5
2x M20 x 1,5
132 S/M
2x M32 x 1,5
4x M25 x 1,5
2x M25 x 1,5
160 M/L
2x M40 x 1,5
2x M40 x 1,5
--
180 MX/LX
2x M40 x 1,5
2x M40 x 1,5
--
200 L
2x M50 x 1,5
2x M50 x 1,5
--
225 S/M
2x M50 x 1,5
2x M50 x 1,5
--
250 M
2x M63 x 1,5
2x M63 x 1,5
--
280 S/M
2x M63 x 1,5
2x M63 x 1,5
--
315 S/M/L
2x M63 x 1,5
--
F12
G1000
www.nord.com
1500 min
50 Hz
PN
-1
nN
[kW] [min -1 ]
EFF2
230/400V & 400/690V - S1
IN
IN
(230/400V)
(400/690V)
[A]
[A]
cos
(4/4xP N
(3/4xP N )
[%]
[%]
MN
M A /MN M K /MN I A /IN
L PA
L WA
dB (A) dB (A)
[Nm]
J
[kgm 2 ]
63S/4
0,12
1335
0,95 / 0,55
0,64
49,9
*
*
0,86
2,7
2,7
2,9
44
52
63L/4
0,18
1360
1,18 / 0,68
0,64
56,2
*
*
1,26
2,5
2,6
3,3
44
52
0,00021
0,00028
71S/4
0,25
1380
1,32 / 0,76
0,77
61,6
*
*
1,73
2,2
2,1
3,3
49
57
0,00072
71L/4
0,37
1380
1,89 / 1,09
0,71
64,4
*
*
2,56
2,3
2,5
4,2
49
57
0,00086
80S/4
0,55
1375
2,63 / 1,52
0,73
71,5
*
*
3,82
1,9
2,0
3,3
51
59
0,00109
80L/4
0,75
1375
3,64 / 2,10
0,74
69,6
*
*
5,21
2,0
2,1
3,5
51
59
0,00145
90S/4
1,10
1395
4,87 / 2,81
0,74
76,2
75,9
EFF2
7,53
2,3
2,6
4,4
53
61
0,00235
90L/4
1,50
1395
6,15 / 3,55
0,78
78,5
78,2
EFF2
10,3
2,3
2,6
4,8
53
61
0,00313
100L/4
2,20
1440
9,04 / 5,22
0,74
81,1
81,1
EFF2
14,6
2,3
3,0
5,1
56
64
0,0045
100LA/4
3,00
1415
6,54 / 3,78
0,80
82,6
82,4
EFF2
20,2
2,5
2,9
5,4
56
64
0,006
112M/4
4,00
1445
8,30 / 4,79
0,80
86,0
84,0
EFF2
26,4
2,3
2,8
5,3
58,
66
0,011
132S/4
5,50
1445
11,4 / 6,56
0,81
85,8
85,4
EFF2
36,5
2,1
2,7
5,5
64
72
0,024
132M/4
7,50
1445
14,8 / 8,55
0,84
87,0
86,0
EFF2
49,6
2,5
2,8
5,5
64
72
0,032
132MA/4 9,20
1450
18,8 / 10,9
0,80
87,4
*
*
60,6
2,6
3,1
6,0
64
72
0,035
160M/4
11,0
1460
22,0 / 12,7
0,81
89,0
89,0
EFF2
72,0
2,3
2,7
6,5
67
75
0,061
160L/4
15,0
1460
28,8 / 16,6
0,84
89,9
90,0
EFF2
98,1
2,7
3,1
6,7
67
75
0,082
180MX/4 18,5
1460
35,7 / 20,6
0,82
90,7
90,7
EFF2
121
3,1
3,1
7,1
67
75
0,095
180LX/4
22,0
1460
43,4 / 25,0
0,82
90,9
90,7
EFF2
144
3,1
3,1
6,9
67
75
0,115
200L/4
30,0
1465
55,0 / 32,0
0,86
91,8
91,8
EFF2
196
2,6
3,2
7,0
65
78
0,240
225S/4
37,0
1470
66,0 / 38,0
0,87
92,9
92,9
EFF2
240
2,8
3,2
7,0
65
78
0,320
225M/4
45,0
1470
80,0 / 46,0
0,87
93,4
93,4
EFF2
292
2,8
3,3
7,7
65
78
0,360
250M/4
55,0
1480
100 / 58,0
0,85
93,5
93,8
EFF2
355
2,4
2,8
6,1
67
80
0,690
280S/4
75,0
1485
136 / 79,0
0,85
94,2
94,1
EFF2
482
2,5
3,0
7,1
70
83
1,20
280M/4
90,0
1485
160 / 92,0
0,86
94,6
94,6
EFF2
579
2,5
3,0
7,4
70
83
1,40
315S/4
110
1488
198 / 114
0,85
94,6
*
*
706
2,5
2,8
6,4
70
83
1,90
315M/4
132
1488
235 / 136
0,85
95,2
*
*
847
2,7
2,9
6,8
70
83
2,30
315MA/4
160
1486
280 / 162
0,86
95,7
*
*
1028
2,7
2,8
6,8
70
83
2,90
315L/4
200
1486
340 / 196
0,88
95,9
*
*
1285
2,6
2,8
6,5
70
83
3,50
www.nord.com
G1000
F13
1500 / 1800 min-1
50 / 60 Hz
S1
50 Hz
nN
PN
nN
[kW]
[min-1]
440V
460V
480V
IN [A]
[kW]
[min-1]
IN [A]
IN [A]
IN [A]
63S/4
0,12
1335
0,95 / 0,55
0,55 / 0,32
0,53
IN [A]
IN [A]
IN [A]
0,63
0,14
1635
0,50
0,54
0,57
63L/4
0,18
1360
1,18 / 0,68
0,68 / 0,39
0,65
0,75
0,21
1660
0,63
0,65
0,71
71S/4
0,25
1380
1,32 / 0,76
0,76 / 0,44
0,76
0,76
0,29
1655
0,76
0,76
0,76
71L/4
0,37
1380
80S/4
0,55
1375
1,89 / 1,09
1,09 / 0,63
1,07
1,12
0,43
1680
1,05
1,05
1,08
2,63 / 1,52
1,52 / 0,88
1,52
1,54
0,63
1650
1,50
1,50
1,52
80L/4
0,75
1375
3,64 / 2,10
2,10 / 1,22
1,95
2,2
0,86
1650
2,00
2,10
2,20
90S/4
1,10
1395
4,87 / 2,81
2,81 / 1,63
2,80
2,90
1,27
1675
2,85
2,78
2,81
90L/4
1,50
1395
6,15 / 3,55
3,55 / 2,05
3,50
3,50
1,73
1675
3,65
3,55
3,50
100L/4
2,20
1440
9,04 / 5,22
5,22 / 3,00
5,20
5,60
2,55
1725
5,20
5,20
5,35
100LA/4
3,00
1415
11,3 / 6,54
6,54 / 3,78
6,35
6,82
3,45
1700
6,73
6,35
6,54
112M/4
4,00
1445
14,4 / 8,3
8,30 / 4,79
8,60
7,75
4,60
1735
8,70
8,60
8,30
132S/4
5,50
1445
19,7 / 11,4
11,4 / 6,56
11,8
11,9
6,30
1730
11,8
10,9
11,7
132M/4
7,50
1445
25,6 / 14,8
14,8 / 8,55
15,3
14,2
8,60
1735
15,3
14,6
14,8
132MA/4
9,20
1450
32,6 / 18,8
18,8 / 10,9
19,1
18,9
10,6
1745
18,7
18,1
18,1
160M/4
11,0
1460
38,0 / 22,0
22,0 / 12,7
22,8
22,2
12,6
1760
22,3
22,0
21,6
160L/4
15,0
1460
49,9 / 28,8
28,8 / 16,6
29,8
28,3
17,3
1760
29,8
28,8
28,3
180MX/4
18,5
1460
61,8 / 35,7
35,7 / 20,6
36,6
35,7
21,3
1760
35,8
35,1
34,4
180LX/4
22,0
1460
75,0 / 43,4
43,4 / 25,0
44,1
43,1
25,3
1760
42,8
41,2
41,5
200L/4
30,0
1465
95 / 55
55 / 32
57
54
34,5
1760
57
55
54
225S/4
37,0
1470
114 / 66
66 / 38
69
64
42,5
1770
69
66
64
225M/4
45,0
1470
139 / 80
80 / 46
84
78
52
1770
83
80
78
250M/4
55,0
1480
173 / 100
100 / 58
104
98
63
1780
104
99
97
280S/4
75,0
1485
236 / 136
136 / 79
144
132
86
1785
136
132
130
280M/4
90,0
1485
277 / 160
160 / 92
168
156
104
1785
166
158
154
315S/4
110
1488
—-
198 / 114
205
194
127
1786
205
198
194
315M/4
132
1488
—-
235 / 136
245
230
152
1788
245
235
230
315MA/4
160
1486
—-
280 / 162
295
275
184
1786
295
275
270
315L/4
200
1486
—-
340 / 196
360
330
230
1786
360
340
330
F14
230/400V
60 Hz
PN
400/690V
380V
G1000
420V
www.nord.com
1000 min-1
50 HZ
63S/6
63L/6
71S/6
71L/6
80S/6
80L/6
90S/6
90L/6
100L/6
112M/6
132S/6
132M/6
132MA/6
PN
[kW]
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
230/400V & 400/690V - S1
nN
[min-1]
850
865
910
920
930
920
915
910
940
950
965
960
945
IN 230/400V
IN [A]
0,85/0,49
1,13/0,65
1,23/0,71
1,59/0,92
2,11/1,22
2,67/1,54
3,85/2,22
5,14/2,97
6,63/3,83
9,30/5,40
IN 400/690V
IN [A]
7,30/4,22
9,10/5,30
12,4/7,16
1500 / 3000 min-1
50 Hz
71S/4-2
71L/4-2
80S/4-2
80L/4-2
90S/4-2
90L/4-2
100L/4-2
100LA/4-2
112M/4-2
132S/4-2
132M/4-2
160M/4-2
160L/4-2
180M/4-2
180L/4-2
200L/4-2
www.nord.com
PN
[kW]
0,21
0,28
0,30
0,45
0,48
0,60
0,70
0,85
1,10
1,40
1,50
1,90
2,00
2,40
2,60
3,10
3,70
4,40
4,70
5,90
6,50
8,00
9,30
11,5
13,0
17,0
15,0
18,0
18,0
21,5
26,0
31,0
nN
[min-1]
1410
2780
1385
2715
1390
2785
1355
2770
1400
2780
1380
2775
1400
2380
1380
2825
1435
2905
1465
2905
1450
2915
1455
2930
1455
2930
1470
2950
1465
2950
1465
2940
cos w
0,67
0,62
0,67
0,67
0,70
0,74
0,73
0,77
0,74
0,73
0,72
0,76
0,76
h
[%]
39,6
42,8
54,0
58,5
62,5
69,7
66,8
69,4
76,4
80,5
82,4
93,6
84,3
MN
[Nm]
1,01
1,32
1,89
2,60
3,80
5,71
7,83
11,5
15,2
22,1
29,7
39,8
55,6
MA/MN
MK/MN
IA/IN
2,00
2,10
2,20
2,50
2,40
1,85
2,20
1,90
2,40
1,60
1,55
1,45
1,45
2,00
2,10
2,30
2,60
2,60
2,05
2,40
2,20
2,66
2,40
1,90
1,90
1,90
1,8
1,9
2,8
3,2
3,7
3,3
3,8
3,6
4,6
4,6
3,2
3,2
3,7
J
[kgm2]
0,00028
0,00035
0,00091
0,0012
0,0022
0,0028
0,0037
0,005
0,010
0,018
0,031
0,038
0,045
400V D / YY - S1
IN (400V)
[A]
0,66
0,80
0,98
1,30
1,30
1,66
1,84
2,34
2,68
3,50
3,50
4,70
4,60
5,50
5,62
6,71
7,90
9,60
9,30
12,0
13,0
18,0
18,3
23,4
25,6
32
29,0
37,5
34,5
42,0
48,5
61,0
cos w
h
0,73
0,86
0,75
0,88
0,77
0,82
0,79
0,80
0,84
0,88
0,81
0,82
0,75
0,85
0,87
0,88
0,84
0,83
0,84
0,88
0,83
0,79
0,85
0,89
0,84
0,88
0,83
0,80
0,84
0,85
0,86
0,85
[%]
63,2
58,6
59,2
56,7
68,9
63,9
69,9
65,5
70,8
66,0
76,0
70,8
83,7
74,1
76,4
76,0
80,2
80,0
87,4
80,3
87,0
81,2
87,0
80,0
88,0
87,0
90,0
87,0
90,0
87,0
90,0
87,0
G1000
MN
[Nm]
1,42
0,96
2,07
1,58
3,30
2,06
4,93
2,93
7,50
4,81
10,38
6,54
13,64
8,10
17,99
10,48
24,62
14,46
30,64
19,39
42,81
26,21
61,04
37,48
85,33
55,41
97,45
58,27
117,34
69,60
169,50
100,70
MA/MN
MK/MN
IA/IN
2,14
2,46
2,08
1,57
1,70
1,81
1,64
2,02
1,55
1,62
2,01
2,32
1,74
2,04
1,77
2,10
1,95
2,42
1,93
2,30
2,20
2,56
2,00
1,80
2,50
2,80
2,10
2,20
2,00
2,20
2,60
2,60
2,32
2,70
2,13
1,86
1,82
2,04
1,74
2,05
2,08
2,08
2,14
2,29
2,04
2,17
2,06
2,24
2,60
3,04
2,48
2,68
2,62
2,90
2,60
2,40
3,00
3,00
2,70
3,20
2,60
3,10
2,80
3,30
2,32
2,70
2,13
1,86
1,82
2,04
1,74
2,05
2,08
2,08
2,14
2,29
2,04
2,17
2,06
2,24
2,60
3,04
2,48
2,68
2,62
2,90
2,60
2,40
3,00
3,00
2,70
3,20
2,60
3,10
2,80
3,30
J
[kgm2]
0,00072
0,00086
0,00109
0,00145
0,00235
0,00313
0,0045
0,0060
0,0110
0,0233
0,0317
0,0430
0,06
0,13
0,15
0,24
F15
750 / 3000 min-1
50 Hz
PN
71S/8-2WU
71L/8-2WU
80S/8-2WU
80L/8-2WU
90S/8-2WU
90L/8-2WU
100L/8-2WU
100LA/8-2WU
112M/8-2WU
132S/8-2WU
132M/8-2WU
160M/8-2WU
160L/8-2WU
[kW]
0,045
0,220
0,06
0,30
0,10
0,45
0,13
0,55
0,20
0,80
0,30
1,20
0,40
1,60
0,55
2,20
0,75
3,00
1,00
4,00
1,40
5,50
1,90
7,50
2,50
10,0
400V Y / Y - S3-40% WU
nN
-1
[min ]
645
2150
660
2290
660
2715
585
2620
660
2800
650
2825
670
2745
630
2735
680
2865
685
2810
700
2830
705
2865
710
2880
IN (400V)
cos w
[A]
0,47
0,84
0,57
0,92
0,73
1,37
0,74
1,47
1,31
2,50
1,66
3,17
1,77
4,00
2,43
5,35
3,15
6,94
4,02
8,80
5,26
10,7
6,20
15,8
8,20
20,0
0,60
0,95
0,61
0,96
0,57
0,77
0,70
0,90
0,59
0,87
0,59
0,79
0,61
0,87
0,62
0,85
0,56
0,83
0,63
0,91
0,61
0,93
0,63
0,89
0,62
0,90
1500 min-1
50 Hz
MN
[%]
23,0
39,8
24,9
49,0
34,7
61,6
36,2
60,0
37,4
53,0
44,2
69,2
53,5
66,4
52,7
69,8
61,4
75,2
57,0
72,1
63,0
79,8
70,0
77,0
71,0
80,0
[Nm]
0,67
0,98
0,87
1,25
1,45
1,58
2,12
2,00
2,89
2,73
4,41
4,06
5,70
5,57
8,34
7,68
10,5
10,0
13,9
13,6
19,1
18,6
25,7
25,0
33,6
33,2
MA/MN
MK/MN
IA/IN
nN
IN
cos w
(400/690V)
[A]
h(4/4xPN) h(3/4xPN)
MN
[%]
[%]
[Nm]
J
[kgm2]
2,60
1,50
2,76
1,30
2,00
2,02
1,41
2,10
2,04
2,90
1,66
2,27
2,09
2,21
1,50
2,00
2,20
2,69
1,78
2,35
1,90
2,28
2,00
2,10
2,00
2,30
2,60
1,60
3,00
1,76
2,28
2,78
1,46
2,05
2,25
3,08
1,88
2,81
2,19
2,55
2,30
2,60
2,33
3,45
1,95
2,31
2,31
2,49
2,20
2,30
2,30
2,50
1,50
1,90
1,58
2,39
1,64
3,07
1,62
3,33
1,83
3,92
1,87
4,16
2,37
3,93
2,10
4,40
2,51
5,95
2,49
4,77
2,83
5,31
3,50
5,50
3,60
6,40
0,00072
0,00086
0,00109
0,00145
0,00235
0,00313
0,0045
0,0060
0,0110
0,0240
0,0317
0,040
0,054
EFF1
230/400V & 400/690V - S1
IN
(230/400V)
[kW] [min-1]
[A]
PN
h
MA/MN MK/MN IA/IN LPA
LWA
J
dB(A) dB(A)
[kgm2]
90SH/4
1,1
1430
4,35 / 2,51
0,75
84,0
85,1
7,35
2,8
3,1
5,2
53,2
61,2
0,00344
90LH/4
1,5
1435
6,22 / 3,59
0,71
85,0
85,3
9,98
3,6
3,7
5,6
53,2
61,2
0,00391
100LH/4
2,2
1465
8,45 / 4,88
0,74
87,5
87,9
14,34
3,3
4,0
6,9
55,7
63,8
0,0075
112SH/4
3,0
1460
6,70 / 3,87
0,72
87,4
90,0
19,62
3,3
4,2
7,2
58,2
66,2
0,0119
112MH/4* 4,0
1455
8,90 / 5,10
0,74
88,3
90,2
26,25
3,3
4,0
6,9
58,2
66,2
0,0128
132SH/4
5,5
1450
10,6 / 6,14
0,87
89,2
89,7
36,20
2,1
2,8
6,2
64,3
72,5
0,0317
132MH/4
7,5
1470
15,5 / 8,95
0,77
90,8
91,0
48,72
2,9
3,5
6,6
64,3
72,5
0,0354
160MH/4
11,0
1475
20,5 / 11,9
0,82
91,9
92,5
71,20
3,7
3,8
8,6
66,6
74,9
0,0953
160LH/4
15,0
1475
28,8 / 16,6
0,81
92,4
92,9
97,10
3,8
3,8
6,9
66,6
74,9
0,115
180MH/4
18,5
1465
34,5 / 19,9
0,84
92,5
93,0
121
2,5
3,2
7,0
63
76
0,15
180LH/4
22,0
1465
40,5 / 23,4
0,84
93,0
93,4
143
2,6
3,4
7,3
63
76
0,19
200LH/4
30,0
1465
53,0 / 30,6
0,87
93,5
94,0
196
2,6
3,2
7,0
65
78
0,32
225SH/4
37,0
1480
67 / 39
0,85
94,0
94,4
239
2,7
3,0
6,8
60
73
0,40
225MH/4
45,0
1480
81 / 47
0,85
94,5
94,7
290
2,8
3,0
6,9
60
73
0,49
250MH/4
55,0
1485
96 / 55
0,87
95,1
95,3
354
2,6
3,0
7,5
65
78
0,86
280SH/4
75,0
1485
130 / 75
0,87
95,1
95,2
482
2,5
2,9
6,8
67
80
1,4
280MH/4
90,0
1486
158 / 91
0,86
95,4
95,5
578
2,7
3,1
7,5
67
80
1,7
* ð& F12
F16
G1000
www.nord.com
EAR1
1500 min-1
50 Hz
1~
PN
63 L/4
63 LA/4
71 L/4
71 LA/4
80 L/4
80 LA/4
90 L/4
90 LB/4
nN
IN
-1
[kW]
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
EAR1
EAR1
EAR1
EAR1
EAR1
EAR1
EAR1
EAR1
230 V
[min ]
1405
1405
1430
1425
1440
1435
1445
1425
cos
[A]
1,22
1,71
1,96
2,90
3,87
5,10
7,54
9,02
-
w
0,95
0,91
0,95
0,90
0,90
0,90
0,87
0,94
S1
MN
MA/MN
MK/MN
IA/IN
[Nm]
0,81
1,23
1,66
2,49
3,67
4,97
7,27
9,99
2,30
2,44
2,10
2,12
2,07
2,20
2,20
2,20
2,32
2,14
2,19
2,19
2,16
1,93
2,03
1,90
3,20
3,30
4,10
4,57
4,27
4,29
4,83
5,25
EHB1
1500 min-1
50 Hz
63 L/4
63 LA/4
71 L/4
71 LA/4
80 L/4
80 LA/4
90 L/4
90 LB/4
1~
EHB1
EHB1
EHB1
EHB1
EHB1
EHB1
EHB1
EHB1
PN
nN
IN
[kW]
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
[min-1]
1405
1405
1430
1425
1440
1435
1445
1425
[A]
1,22
1,71
1,96
2,90
3,87
5,10
7,54
9,02
230 V
cos
w
MA/MN
[Nm]
0,81
1,23
1,66
2,49
3,67
4,97
7,27
9,99
MK/MN
0,90
0,98
0,60
0,68
0,33
0,38
0,21
0,32
2,32
2,14
2,19
2,19
2,16
1,93
2,03
1,90
IA/IN
J
2,46
2,60
3,36
3,48
3,86
3,52
4,22
4,04
[kgm2
0,00028
0,00035
0,00086
0,00115
0,00145
0,00195
0,00313
0,00391
EST
1500 min-1
50 Hz
PN
1~
nN
-1
63 S/4 EST
63 L/4 EST
71 S/4 EST
71 L/4 EST
80 S/4 EST
80 L/4 EST
90 S/4 EST
90 L/4 EST
S1
MN
0,96
0,91
0,95
0,90
0,90
0,90
0,87
0,94
EST
-
[kW] [min ]
0,09 1390
0,12 1405
0,18 1425
0,25 1420
0,37 1425
0,55 1420
0,75 1435
1,10 1435
www.nord.com
IN
[A]
0,97
1,19
1,54
1,94
2,62
3,60
4,60
6,46
cos
230 V
w
0,98
0,98
0,98
0,98
0,96
0,96
0,96
0,96
MN
[Nm]
0,62
0,82
1,21
1,68
2,48
3,70
4,99
7,32
-
1800 min-1
60 Hz
S1
MA/MN MK/MN IA/IN
0,81
0,74
0,66
0,54
0,44
0,46
0,40
0,27
1,94
2,20
1,98
1,85
1,50
1,30
1,64
1,55
1,6
1,9
2,5
2,7
2,6
2,6
3,6
3,4
PN
[kW]
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
G1000
nN
-1
[min ]
1665
1695
1710
1700
1720
1700
1730
1725
IN
[A]
0,96
1,20
1,63
2,09
2,38
3,49
4,62
6,31
1~
cos
w
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
MN
[Nm]
0,52
0,62
1,00
1,40
2,05
3,09
4,14
6,09
230 V
-
S1
MA/MN MK/MN IA/IN
0,85
0,81
0,60
0,57
0,20
0,26
0,38
0,13
1,88
1,96
2,10
1,79
1,30
1,30
1,50
1,40
1,8
1,9
2,1
2,3
2,4
2,2
3,1
3,2
J
[kgm2]
0,0002
0,0003
0,0007
0,0009
0,0011
0,0001
0,0024
0,0031
F17
ECR
1800 min-1
60 Hz
1~
PN
63LA/4
71L/4
71LA/4
80L/4
80LA/4
90L/4
90LB/4
90LX/4
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
[kW]
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
(115V)
1740
1760
1750
1765
1760
1770
1765
1745
(230V)
1740
1750
1750
1765
1760
1770
1760
1735
1800 min-1
60 Hz
1~
MA/MN
MN
63 LA/4
71L/4
71LA/4
80L/4
80LA/4
90L/4
90LB/4
90LX/4
F18
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
(115V)
0,66
1,00
1,40
2,01
3,00
4,10
6,00
8,20
(230V)
0,66
1,02
1,40
2,01
3,00
4,10
6,00
8,20
(115V)
2,50
2,10
2,10
2,40
2,55
2,30
2,00
1,70
-
S1
IN
nN
SF
[HP]
0,16
0,25
0,33
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
115 / 230 V
(115V)
3,30
3,46
5,40
6,55
9,40
11,85
15,25
20,30
115 / 230 V
cos
(230V)
1,57
1,89
2,65
3,40
4,70
5,94
7,62
10,40
-
(115V)
0,66
0,89
0,69
0,80
0,71
0,79
0,85
0,86
G1000
(115V)
3,48
3,30
3,00
3,38
2,90
2,90
2,76
2,30
IA/IN
(230V)
3,64
3,27
2,90
3,28
2,83
3,10
2,87
2,30
(230V)
0,70
0,92
0,71
0,79
0,72
0,78
0,84
0,83
S1
MK/MN
(230V)
2,50
2,40
2,20
2,19
2,70
2,27
2,08
1,45
w
(115V)
3,40
4,50
4,50
5,57
5,13
6,30
5,73
5,40
J
(230V)
3,60
5,20
4,70
5,68
5,17
6,80
6,50
5,20
kgm2
0,00035
0,00086
0,00115
0,00145
0,00195
0,00313
0,00391
0,00391
www.nord.com
Standard
Motor
WE
RD
RDD
HR
Option IG
Option F
RD
Option IG F
RD
Standard
Motor
63 S/L
71 S/L
80 S/L
90 S/L
100 L
112 M
132 S/M
160 M/L
180 MX/LX
200 L
225 S
225 M
250 M
280 S
280 M
315 S
315 M
315 L
WE
d
11
11
14
19
24
24
32
38
55
55
55
60
65
65
70
70
70
l
23
23
30
40
50
50
80
80
*
110
110
110
140
140
140
140
140
140
RD
x
0
1
3
7
6
4
18
23
17
17
17
5
5
5
5
5
5
gS
123
138
156
176
194
218
257
250
340
340
340
340
470
525
525
590
590
590
RDD
hS
12
12
16
16
16
16
18
53
80
80
80
80
100
110
110
110
110
110
gD
153
169
183
201
225
265
318
367
403
450
450
450
570
625
625
700
700
700
HR
hD
27
24
31
31
28
38
41
45
70
82
82
82
82
82
82
82
82
82
D1
100
100
100
160
160
160
200
250
h1
39
40
49
67
75
74
116
120
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
IG
F
IG F
ML
56
56
61
72
69
68
63
75
105
207
207
207
*
*
*
*
*
*
ML
88
89
90
104
95
99
115
165
149
156
156
156
135
160
160
160
160
160
ML
158
144
140
149
155
149
155
176
199
207
207
207
*
*
*
*
*
*
F RD / IG F RD
gS
133
150
170
188
210
249
300
338
338
338
338
338
*
*
*
*
*
*
hS
37
37
40
30
28
33
25
32
32
32
32
32
*
*
*
*
*
*
* auf Anfrage / on request / sur demande
www.nord.com
G1000
F19
Standard
BRE
WE
RD
RDD
HR
Option
BRE IG
Option
BRE F
RD
Option IG F
BRE IG F
RD
Bremsmotor
BRE
63 S/L
71 S/L
80 S/L
90 S/L
100 L
112 M
132 S/M
160 M/L
180 MX/LX
200 L
225 S
225 M
250 M
280 S
280 M
315 S
315 M
315 L
WE
d
11
11
14
14
24
24
32
38
55
55
55
48
48
48
l
23
23
30
30
50
50
80
80
*
110
110
110
110
110
110
RD
x
3,5
3,5
4
8
10
7
10
19
17
17
17
5
5
5
gS
123
138
156
176
194
218
257
310
348
385
385
385
470
525
525
RDD
hS
12
12
16
16
16
16
18
19
19
40
40
40
100
110
110
gD
153
169
183
201
225
265
320
367
403
450
450
450
570
625
625
HR
hD
26
24
31
31
22
38
41
45
70
82
82
82
82
82
82
D1
100
100
100
160
160
160
200
250
h1
43
43
50
68
78
77
108
116
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
IG
F
IG F
ML
62
74
56
70
71
64
65
39
50
150
207
207
*
*
*
ML
90
94
89
100
105
105
125
130
145
140
140
140
135
160
160
ML
125
139
139
145
140
140
155
165
215
215
215
215
*
*
*
F RD / IG F RD
gS
133
150
170
188
210
249
300
338
338
338
338
338
*
*
*
hS
37
37
40
30
28
33
25
32
32
32
32
32
*
*
*
*
*
*
* auf Anfrage / on request / sur demande
F20
G1000
www.nord.com
Hamulce
OBJAŚNIENIA TECHNICZNE
Opis
.................................
Oznaczenia hamulców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcje... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oznaczenia mostków prostowniczych . . . . . . . . .
Zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moment hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie momentu hamowania . . . . . . . . . . . . .
G2
G3
G3
G3
G4
G4
G4-G6
G6
KONSTRUKCJA ELEKTRYCZNA
Opis konstrukcji elektrycznej. . . . . . . . . . . . . . . . .
Szybkośc załączania hamulca . . . . . . . . . . . . . . .
Wywołanie efektu hamowania (załączenie) . . . . .
Zwolnienie hamulca (wyłączenie) . . . . . . . . . . . . .
Przekaźniki monitorujące prąd . . . . . . . . . . . . . . .
Grzanie antykondensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikro wyłącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne prostowników . . . . . . . . . . . . . .
Napięcie zasilania hamulców . . . . . . . . . . . . . . . .
Czasy załączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G6
G7
G7
G7
G8
G8
G8
G9
G10
G11
WYKONANIA SPECJALNE
Hamulce do zastosowań teatralnych . . . . . . . . . . G12
WYBÓR WIELKOŚCI HAMULCA
Wybór wielkości hamulca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G13
Objaśnienie skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G13
HAMULCE - DANE TECHNICZNE
Dane techniczne tabelarycznie . . . . . . . . . . . . . . . G14
SPOSOBY PODŁĄCZENIA HAMULCA
Schematy podłączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G15-G18
www.nord.com
G1000
G1 PL
Hamulce
Silniki z hamulcami NORD
Są wyposażone w sterowane elektromagnetycznie
(napięcie stałe) hamulce mechaniczne. Hamulce
przeciwdziałają niepożądanemu obracaniu się napędu
(jako hamulce postojowe), lub służą do zatrzymania
urządzenia (jako hamulec roboczy lub hamulec
bezpieczeństwa)
Kiedy elektromagnes zostaje zasilony odciąga od
okładziny ciernej docisk hamulca o kilka dziesiątych
milimetra, pozwalając na swobodne obracanie się tarczy
hamulcowej. Gdy obwód prądu zostaje przerwany
zanika odciągająca siła magnetyczna, pozwalając na
ponowne zadziałanie siły sprężyn. Efekt hamowania jest
uruchamiany w sposób natychmiastowy.
Środowisko
Tarcze hamulcowe nie zawierają azbestu.
Hamulec działający
Bezpieczeństwo
Kołnierz silnika
Docisk
Hamulec zwolniony
Cewka
Efekt hamowania jest wywołany przerwaniem zasilania
hamulca (zasada zamkniętego obwodu prądu).
Zasada zamkniętego obwodu prądu (typu
bezpiecznego)
Tarcza hamulcowa jest umieszczona pomiędzy
tarczą łożyskową silnika a dociskiem hamulca. Tarcza
hamulcowa jest wyłożona z obu stron okładziną cierną.
Tarcza hamulcowa przenosi moment hamujący przez
piastę na wał silnika. Tarcza przesuwa się osiowo na
piaście. Za pomocą siły sprężyn docisk hamulca dociska
tarczę hamulca do tarczy łożyskowej silnika. Moment
hamujący powstaje wskutek tarcia pomiędzy dociskiem
hamulca i okładziną cierną oraz tarcia pomiędzy
tarczą łożyskową silnika i okładzina cierną. Hamulce
są odłączane za pomocą elektromagnesu (część
załączającą elektromagnesu).
Piasta
Tarcza
Elektromagnes
hamulcowa
sprężyny
Hamulce zwalniające po podaniu zasilania
Po podaniu napięcia zasilanie następuje zwonienie
blokady hamulca. (Więcej szczegółów na zapytanie!)
PL
G2
G1000
www.nord.com
Hamulce
Hamulce - oznaczenie
BRE 100 RG HL [...]
Możliwe opcje
Ręczny luzownik hamulca
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przykład: BRE 40 FHL SR
Hamulec, 40 Nm ręczny luzownik hamulca z
blokadą, wykonanie z zabezpieczeniem
przeciwpyłowym i antykorozyjnym.
Wielkość hamulca/znam. moment
Hamulec
Opcje
Mostek prostowniczy - Oznaczenie
HL
Przykład G H E 4 0 L
Ręczny luzownik hamulca
Ta opcja pozwala na ręczne zwolnienie hamulca
bez podawania napięcia do cewki hamulca.
Aby do zrobić należy pociągnąć dźwignię w
kierunku końca silnika. Powróci ona na swoje
miejsce dzięki sile sprężyny.
Klasa ochrony
Maks. wart. wydajności
prądowej
Zakres napięcia
Sposób łączenia
po stronie DC
Typ prostownika
Prostownik
FHL Ręczny luzownik hamulca z blokadą
Hamulce z ręcznym zwolnieniem można
zablokować w stanie wyłączenia.
MIK
Objaśnienia
Mikrowyłącznik
Dostępne są hamulce z wbudowanym
mikroprzełącznikiem, aby umożliwić proste
elektroniczne monitorowanie funkcji zwolnienia.
poz 1.:
G: Prostownik
poz 2.:
Typ prostownika
H: półokresowy (prostownik jednopołówkowy)
V: całookresowy (prostownik mostkowy)
P: Szybki prostownik (dorywczo całookresowy,
później półokresowy) do wymuszenia
szybszej reakcji hamulca
poz 3.:
Sposób łączenia po stronie prądu
stałego
E: przez zewnętrzny stycznik (ochrona)
U: przez wewnętrzny obwód elektroniczny
NRB1 Hamulec wytłumiony
Aby wytłumić odgłosy łączenia, hamulec można
zamówić z pierścieniem typu O-ring pomiędzy
płytą docisku a częścią magnetyczną.
poz 4.:
Zakres napięcia
2: do 275VAC
4: do 480VAC
5: do 575VAC
NRB2 Hamulec ze zmniejszonym poziomem hałasu
Hałas powodowany oscylacjami momentu
obrotowego wywołanymi pracą przemiennika
częstotliwości lub pochodzącymi z silników
jednofazowych można skutecznie zmniejszyć
przy pomocy pierścieni typu O-ring na piaście
hamulca.
poz 5.:
Maksymalna wartość wydajności
prądowej
0: 0,5A (75°C)
1: 1,5 A (75°C)
poz 6.:
Ochrona elektronicznych elementów
przed wstrząsami i wilgocią
L - Powłoka z farby
V - Uszczelniony
RG
Zabezpieczenie antykorozyjne
Pomalowana tarcza łożyskowa silnika i
dodatkowa, odporna na korozję płyta.
SR
Zabezpieczenie przeciwpyłowe i antykorozyjne
Tak jak opcja RG, lecz z dodatkową opaską
chroniącą przed kurzem.
IR
Przekaźnik prądowy
DBR Wykonanie dla zastosowań w teatrze
Połączenie dwóch hamulców, w jedną,
wytłumioną konstrukcję pozwala sprostać
wymaganiom bezpieczeństwa i poziomu hałasu w
wykonaniu teatralnym.
Sposoby łączenia, zobacz stronyę G15
BRB Grzanie antykondensacyjne
(Uzwojenia bifilarne)
www.nord.com
G1000
G3 PL
Hamulce
Zabezpieczenia przed korozją, pyłem, brudem i wilgocią.
1)
Antykorozyjna tarcza cierna (opcja RG)
(dostępna jedynie przy IP55)
Pierścień przeciwpyłowy (opcja SR), i
antykorozyjna tarcza cierna
(dostępna jedynie przy IP55)
Klasa ochrony IP66 - proszę pytać!
2)
3)
Przekroje
937
938
946
971
990
992
993
995
996
997
998
999
Ręczny luzownik hamulca
Piasta hamulca
Śruba mocująca
Pierścień uszczelniający
Tarcza cierna
Pierścień przeciwpyłowy
Tarcza hamulcowa
Sprężyna
Pressure element
Pierścień nastawczy
5 - 40 Nm
Tuleja / Płytka uszczelniająca
Pierścień typu V
4)
5)
Szczelina powietrzna
a
Hamulec zwolniony
IP55
IP55 SR
IP55 RG
IP66
Moment hamujący (MB)
Dynamiczny
moment
obrotowy,
jako
wartość
charakterystyczna hamującego momentu obrotowego,
jest zwykle definiowany jako moment obrotowy
wytwarzany przez średnią prędkość powierzchni trących
wynoszącą 1 m/s (DIN VDE 0580/10.94, dyrektywa
niskonapięciowa Nr 72/23 EWG ). Dotyczy warunków
hamowania przy docieraniu. Jeżeli skuteczny hamujący
moment obrotowy nie jest dokładnie taki sam jak
dynamiczny moment obrotowy, to musi być traktowany
jako wartość orientacyjna. Wielkość rzeczywistego
skutecznego
hamującego
momentu
obrotowego
zależy od temperatury, prędkości (prędkości tarcia),
warunków otoczenia(zanieczyszczenia, wilgotności) i
warunków zużycia. Trzeba to wziąć pod uwagę podczas
projektowania.
Pełny hamujący moment obrotowy osiągany jest
po krótkiej wstępnej fazie docierania.
Powierzchnie cierne hamulców muszą być suche.
Nie mogą wejść w kontakt z tłuszczem lub olejem!
Tłuszcz i olej na powierzchniach ciernych drastycznie ograniczy hamujący moment obrotowy.
PL
G4
Klasa ochrony IP67 (hamulce odporne na
działanie wody morskiej), prosze pytać!
Hamulce w wykonaniu bifilar (grzałki
antykondensacyjne), prosze pytać!
G1000
Zależność
hamującego
obrotowego od prędkości
momentu
Średnie wartości pomiędzy dwoma charakterystykami,
górna charakterystyka – małe hamulce (od 5 Nm), dolna
charakterystyka – duże hamulce (400 ... 1200 Nm)
www.nord.com
Hamulce
Typowe hamulce do silników 4-polowych (50Hz jednobiegowych 1500 min-1)
MB [Nm]
Motor BG
BRE 5
63 S/L**
71 S/L**
80 S**
80 L
90 S
90 L
100 L
100 LA
112 M
132 S
132 M
132 MA
160 M
160 L
180 MX/LX
200 L
225 S/M
250 M
280 S/M
5
5
54)
BRE 10 BRE 20 BRE 40 BRE 60 BRE 100 BRE 150 BRE 250 BRE 400 BRE 800 BRE 1200
10*1)
10
20*
5
10
20*
10
20
20
204)
40*
40
60*1)
20
40
60*1)
20
40
60
60
100
150*
60
100
150*
60
100
100
150*
150
100
150
10*
10
40*
150
250
250
250
250
400
400
800*2)
800*2)
800*2)
1200*3)
Masa hamulca [kg]
2
3
5,5
7
10
16
22
32
50
80
100
J [10-3 kgm2]
0,015
0,045
0,153
0,45
0,86
1,22
2,85
6,65
19,5
39
39
Hamujące momenty obrotowe pokazano pogrubionym
drukiem: Konstrukcja standardowa.
* IP66 nie dostępne
** ekonomiczny, nieregulowane modele hamulca
utrzymującego BRH z niższymi momentami
obrotowymi. Szczegóły na życzenie.
1) Dźwignia ręcznego zwolnienie nie jest możliwe!
2) W przypadku użycia jako hamulca roboczego są
niezbędne dodatkowe obliczenia pracy hamowania!
3) Dozwolony wyłącznie jako hamulec utrzymujący, z
funkcją ZATRZYMANIA AWARYJNEGO!
4) W przypadku pracy jako często załączany hamulec
roboczy zalecamy użycie hamulca o następnej
ielkości i momencie obrotowym dopasowanym do
zastosowania.
Hamulce BRE 800 i BRE 1200 możnasterować
tylko z szybkiego prostownika (nadwzbudzenie), należy wziąć pod uwagę maksymalne
dopuszczalne prądy prostownika!
Wybór hamulca ze standardowego zestawu musi być
szczegółowo sprawdzony. Moment hamujący musi być
ustalony stosownie do potrzeb zastosowania.
Czyniąc to, ważne jest wzięcie pod uwagę, że silniki tego
samego typu, ale z różną liczbą biegunów wytwarzają
różniące się poziomy momentu, zwłaszcza silniki 4biegunowe w porównaniu z silnikami 8-2-biegunowymi.
www.nord.com
G1000
(Momenty nominalne, rozruchowe i maksymalne patrz
tabela na stronie F13-F18).
Przy projektowaniu napędów należy uwzględnić nie
tylko wymagania zastosowania dotyczące momentu
obrotowego, ale również moment obrotowy po stronie
silnika. Hamujący moment obrotowy może dlatego być
znacznie zmniejszony (patrz tabela na stronie G6), tak
aby reduktor nie był przeciążony przy hamowaniu dużych
bezwładnych mas (patrz „Wybór wielkości hamulca” na
stronie G13 poniżej).
Hamulec postojowy – hamulec roboczy
– hamulec do zatrzymania awaryjnego
Pojęcia „hamulec postojowy”, „hamulec roboczy” i
„hamulec zatrzymania awaryjnego” są zdefiniowane
przez typ zastosowania. Zadaniem hamulca postojowego
jest zapobiec ruchowi urządzenia w stanie postoju lub
częściowego postoju. Hamulec jest traktowany jako
hamulec roboczy od momentu, kiedy jest zmuszony do
wykonania jakiejkolwiek zauważalnej pracy tarcia. Przy
wyborze hamulca (patrz strona G13, patrz G14) musi
być określona i wzięta pod uwagę odpowiednia praca
tarcia i częstotliwość łączenia. Od hamulca, aby został
zakwalifikowany jako hamulec awaryjny wymaga się, aby
natychmiast zahamował bardzo duże masy i był poddany
odpowiednio dużym obciążeniom energetycznym. W tym
przypadku wybór hamulca opiera się na maksymalnym
dopuszczalnym poziomie pracy tarcia dla każdej operacji
hamowania (patrz G14).
G5 PL
Hamulce
Ustawienia wartości momentu hamującego
obrotowego
Możliwa jest jeszcze dokładniejsza regulacja momentu
hamującego przez obrót pierścienia regulacyjnego
(wyłącznie BRE 5 do BRE 40).
Hamulce mogą być na życzenie dostarczone ze
zmniejszonym momentem hamującym (z wyjątkiem BRE
1200).
Moment hamujący można zmniejszyć przez usunięcie
sprężyn.
Ilość
sprężyn
8
7
6
5
4
3
Czasy łączenia zmienia się zmniejszając
moment hamujący! (szybsze wyłączenie –
wolniejsze załączenie)
MB [Nm]
BRE 5
BRE 10
BRE 20
BRE 40
BRE 60
BRE 100
BRE 150
5
10
20
40
60
100
150
3,5
7
14
28
43
70
107
3
6
12
23
34
57
85
2
4
8
17
26
42
65
Skok regulacji
Najmniejsza wartość momentu hamującego
BRE 400
BRE 800
250
400
800
187
300
600
125
200
400
BRE 5
BRE 10
BRE 20
BRE 40
[Nm]
0,2
0,2
0,3
1
[Nm]
0,8
1,6
4,4
5
Zmniejszenie momentu hamujacego przez pierścień nastawczy
•
•
BRE 250
Zużycie
Okładziny cierne hamulca podlegają zużyciu zależnym
od zastosowania. Grubość tarczy hamulcowej zmniejsza
się o grubość zużytego materiału, a szczelina powietrzna
zwiększa.
Po osiągnięciu maksymalnej szczeliny powietrznej
muszą być ponownie wyregulowane. Po osiągnięciu
minimalnej dopuszczalnej grubości tarczy hamulcowej
tarcza hamulcowa musi zostać wymieniona. Hamulce
BRE 800 i BRE 1200 mają po 2 tarcze hamulcowe.
Ze zwiększeniem się szczeliny powietrznej rośnie
czas reakcji hamulca!
Konstrukcja elektryczna
Uzwojenia hamulca zaprojektowano do pracy ciągłej. W
stanie ciągłego zwolnienia pod napięciem znamionowym
rozgrzewają się zgodnie z klasą izolacji 130°C (B).
(Przyrost temperatury _ 80K). Hamulce są zasilane
stałym napięciem. Napięcie z sieci prądu zmiennego jest
prostowane
U [V]
Dostępne są prostowniki półokresowe i całookresowe oraz
prostowniki szybkie, których funkcja zostanie objaśniona
w następujących rozdziałach. Prostowniki powinno się
dobierać zgodnie z wymaganiami zastosowania. W
celu ochrony okładziny przed przymarzaniem, hamulce
mogą być ogrzewane elektrycznie, patrz również
„Przeciwkondensacyjne grzałki hamulców z cewką
nawiniętą bifilarnie”, (opcja BRB)”.  G8/G9. Proszę
pytać.
U [V]
U [V]
t
Sinusoida napięcia
zasilającego (AC)
PL
G6
t
t
Przebieg napięcia po
prostowniku
półokresowym
UDC = UAC x 0,45
G1000
Przebieg napięcia po
prostowniku
pełnookresowym
UDC = UAC x 0,9
www.nord.com
Hamulce
Załączanie hamulca
Powstanie pola magnetycznego do zwolnienia hamulców
oraz jego zanik przy uruchomieniu hamulca wymaga
pewnego czasu. Ta zwłoka jest często nieporządana, ale
może być skutecznie zmniejszona.
Wywołanie efektu hamowania (zadziałania)
Łączenie po stronie napięcia zmiennego (prostowniki
GVE, GHE, GPE)
• Powolne powstanie efektu hamowania
Jeżeli tylko zmiennoprądowa strona mostka lub
prostownika jednopołówkowego jest odłączona od
zasilania, to przepływ mocy prądu stałego przez
prostownik trwa nadal dopóki nie zaniknie pole
magnetyczne w hamulcu.
Po zmniejszeniu się pola magnetycznego do minimalnego
poziomu następuje działanie hamulca. Czas potrzebny
do zaniku pola zależy od indukcyjności hamulca oraz
wartości rezystancji jego uzwojeń. W momencie dostawy
zaciski 3 i 4 standardowego prostownika są połączone
mostkiem.
Nie wolno ich usuwać dla łączenia po stronie napięcia
zmiennego.
Łączenie po stronie napięcia stałego (prostowniki
GVE, GHE, GPE)
• Przyspieszenie powstawania efektu hamowania
Pole magnetyczne hamulca zanika szybko i efekt
hamowania rozwija się gwałtownie, jeżeli przepływ
prądu jest przerwany po stronie napięcia stałego,
pomiędzy prostownikiem i hamulcem. To przerwanie
może być wykonane przez styk pomiędzy zaciskami
3 i 4 prostownika (patrz również przykłady łączenia).
Styk musi być odpowiedni do łączonego obciążenia
stałoprądowego.
Styki muszą zostać rozłączone dla łączenia po stronie
napięcia stałego.
Przy połowie napięcia energia pola magnetycznego
jest zmniejszona do jednej czwartej energii przy pełnym
napięciu (to samo dotyczy grzania się uzwojeń).
Przerwanie przepływu prądu nastąpi po stronie napięcia
stałego. Osłabione pole magnetyczne zanika szybciej niż
pełne pole. Dlatego hamulec ze słabszym polem zadziała
szybciej niż hamulec z nieosłabionym polem. W przypadku
tej kombinacji łączeniowej nie jest możliwe przyspieszone
zwolnienie hamulca przez nadwzbudzenie!
Folia mosiężna
Użycie hamulca z folią mosiężną jest inną możliwością
wywołania efektu hamowania możliwie najszybciej. Folia
mosiężna jest umieszczona pomiędzy płytą docisku
a magnetyczną częścią hamulca i ma grubość 0,3
mm. Wprowadza ona do obwodu hamulca duży opór
magnetyczny, przez który może powstać tylko osłabione
pole. W przypadku osłabionego pola magnetycznego
zadziałanie hamulca jest analogiczne jak w przypadku
niedowzbudzenia. Zwolnienie hamulca z folią mosiężną
trwa dłużej niż zwolnienie bez folii mosiężnej. Jego
rezerwa na zużycie jest zmniejszona o grubość folii
mosiężnej. Użycie hamulców z folią mosiężną w
połączeniu z szybkim prostownikiem do nadwzbudzenia
zaleca się tylko wtedy, gdy wymagany jest pełny
hamujący moment obrotowy. Hamulce z folią mosiężną
w połączeniu ze standardowymi prostownikami powinno
się używać tylko przy hamującym momencie obrotowym
zmniejszonym do połowy.
Nie zaleca się użycia w połączeniu z szybkimi
prostownikami do niedowzbudzenia!
Zwolnienie hamulca (wyłączenie)
•
Normalne zwolnienie hamulca
Efekt zwolnienia hamulca opisano już w ustępie „Zasada
zamkniętego obwodu prądu”. (patrz strona G2).
Niedowzbudzenie przez szybki prostownik
(GPU20, GPE 20)
• Najszybsze wywołanie efektu hamowania
Nadwzbudzenie przez szybkie prostowniki
(GPU20, GPE20, GPU40, GPE40)
• Przyspieszenie zwolnienie hamulca
Jeżeli zmniejszenie czasu zadziałania przez łączenie
stałoprądowe jest niewystarczające, to wtedy zaleca
się niedowzbudzenie hamulca w połączeniu z szybkim
prostownikiem. Po wyłączeniu hamulca szybki prostownik
przełącza się z prostownika mostkowego na prostownik
jednopołówkowy. To powoduje gwałtowne odebranie
energii zgromadzonej w cewce hamulca (w stanie
wyłączenia hamulca napięcie na cewce elektromagnesu
może zostać zmniejszone do około 30% jego znamionowej
wartości).
Szybki prostownik działa przez krótki czas jako prostownik
mostkowy (wymuszenie). Do hamulca zostaje podane
podwójne napięcie znamionowe. Siła, z którą część
magnetyczna pobudza płytę zwory ulega olbrzymiemu
wzrostowi z uwagi na podwojone napięcie, przez co płyta
zwory zwalnia tarczę hamulcową znacząco szybciej i
hamulec wyłącza się szybciej niż w przypadku normalnego
wzbudzenia. Po zwolnieniu hamulca szybki prostownik
przełącza się na prostownik jednopołówkowy. Wtedy
zostaje przyłożone znamionowe napięcie hamulca.
W przypadku tej kombinacji łączeniowej nie jest
możliwe przyspieszone wywołanie efektu hamowania
przez niedowzbudzenie!
www.nord.com
G1000
G7 PL
Hamulce
Przekaźniki monitorujące prąd (IR)
Grzałki antykondensacyjne (BRB)
(Przyspieszone wywołanie hamowania)
Hamulce z uzwojeniem bifilarnym mają 2 niezależne
częściowe uzwojenia o jednakowych parametrach. Te
obydwa częściowe uzwojenia są łączone szeregowo. Dla
zwolnienia hamulca zapewnia się przepływ identycznych
prądów przez te obydwa częściowe uzwojenia. Dla grzania
hamulca zapewnia się przepływ prądów w kierunkach
przeciwnych przez te obydwa częściowe uzwojenia. Nie
powstaje żadne pole magnetyczne. Hamulec nie wyłącza
się, ale jego cewkę ogrzewa prąd.
Gdy prostowniki są dołączone przewodami bezpośrednio
do zacisków silnika hamulec jest zasilany bezpośrednio z
zasilania silnika. Po wyłączeniu silnika hamulec pozostaje
połączony elektrycznie z silnikiem przez prostownik. Do
momentu zatrzymania się silnika działa on jak prądnica
i częściowo zasila hamulec przez prostownik, przez co
wywołanie efektu hamowania jest znacząco opóźnione.
Szczególnie w przypadku urządzeń podnoszących może
dojść do niedopuszczalnego przemieszczenia przy
opuszczaniu ciężaru.
W celu zapewnienia krótkich czasów zadziałania także
w tym wariancie łączenia musi być użyty przekaźnik
monitorujący prąd. Jeżeli silnik jest wyłączony, to
przekaźnik monitorujący prąd rozwiera swoje styki.
Pojawia się prąd stały odcięcia hamulca. Wskutek
wewnętrznych czasów reakcji zostaje wywołany efekt
hamowania, naturalnie z mniejszą prędkością niż w
przypadku normalnego odcięcia prądu stałego.
Przekaźnik monitorujący prąd może być tylko użyty
w połączeniu z prostownikami GVE, GHE i GPE!
Dane techniczne przekaźników
monitorujących prąd (IR)
Napięcie załaczania
Prąd przełączający
Prąd załączający
Przeciążalnośc prądowa
Prąd podtrzymujący
Max. temperatura pracy
PL
G8
Działanie ogrzewania przy napięciu znamionowym
jest dozwolone wyłącznie w przypadku temperatur
otoczenia maksymalnie 0°C! (Tylko wtedy ma sens
ogrzewanie hamulców.)
Jeżeli hamulec powinien być ogrzewany również w
temperaturach otoczenia do 40°C lub wyższych, to
wtedy to można robić przy zmniejszonym napięciu
zasilania cewek!
Mikrowyłącznik (MIK)
Jeżeli konieczna, lub żądana jest kontrola luzowania
hamulca, należy zainstalować mikrowyłącznik. Gdy tarcza
dociskowa przylega do elektromagnesu, mikrowyłącznik
uruchamia stycznik silnikowy.
Rozruch silnika możliwy jest dopiero wtedy, gdy nastąpi
zwolnienie hamulca. Po osiągnięciu maksymalnej
szczeliny powietrznej „a“ elektromagnes przestaje
przyciągać tarczę hamulcową. Stycznik silnikowy nie jest
przełączany, silnik nie uruchamia się. Należy ponownie
wyregulować szczelinę powietrzną „a“.
42...550VDC
2,0ADC
25ADC
75 A (0,2 sec)
> 0,7 ADC
75°C
G1000
www.nord.com
Hamulce
Dane techniczne prostowników
Prostownik pełnookresowy
GVE20L/V
Napięcie zasilania
230VAC
Zakres napięcia zasilania
110V...275V+10%
Napięcie wyjściowe
205VDC (UDC = UAC x 0,9)
Max. pobór prądu w temperaturze 40°C
1,5A
Max. pobór prądu w temperaturze 75°C
1,0A
Rozłączenie po stronie DC
Możliwe zastosowanie zewnętrznego wyłczania
Prostownik półokresowy
GHE40L/V
GHE50L/V
Napięcie zasilania
480VAC
575VAC
Zakres napięcia zasilania
230V...480V+10%
230V...575V+10%
Napięcie wyjściowe
216VDC (UDC = UAC x 0,45)
259VDC (UDC = UAC x 0,45)
Max. pobór prądu w temperaturze 40°C
1,0A
1,0A
Max. pobór prądu w temperaturze 75°C *
0,5A
0,5A
Rozłączenie po stronie DC
Możliwe zastosowanie zewnętrznego wyłczania
Krótkookresowy jako pełnookresowy a
później jako półokresowy
GPU20L/V
GPU40L/V
Napięcie zasilania
230V
480V
Zakres napięcia zasilania
200V...275V+/-10%
380V...480V+/-10%
Napięcie wyjściowe
104VDC (UDC =UAC x 0,45)
225VDC (UDC =UAC x 0,45)
Max. pobór prądu w temperaturze 40°C
0,7A
0,7A
Max. pobór prądu w temperaturze 75°C *
0,5A
0,5A
Rozłączenie po stronie DC
Działa automatycznie! Dezaktywowany mostkiem 3-4!
Krótkookresowy jako pełnookresowy a
później jako półokresowy
GPE20L/V
GPE40L/V
Napięcie zasilania
230V
480V
Zakres napięcia zasilania
200...275V+/-10%
380V...480V+/-10%
Napięcie wyjściowe
104VDC (UDC =UAC x 0,45)
225VDC (UDC =UAC x 0,45)
Max. pobór prądu w temperaturze 40°C
0,7A
0,7A
Max. pobór prądu w temperaturze 75°C *
0,5A
0,5A
Rozłączenie po stronie DC
Możliwe zastosowanie zewnętrznego wyłczania
* W normalnych przypadkach prostownik może być włożony do skrzynki zaciskowej silnika. W przypadkach wyższych
temperatur pracy prostownik musi zamontowany na zewnątrz skrzynki zaciskowej, na przykład, w oddzielnej skrzynce
zaciskowej na pokrywie wentylatora lub w szafie elektrycznej.
www.nord.com
G1000
G9 PL
Hamulce
Napięcie zasilania hamulców
Hamulce są dostaczone z napięciem zasilania cewek elektromagnesów:
24 VDC, 105 VDC, 180 VDC, 205 VDC, 225 VDC, 250 VDC
Wytłuszczone zostały napięcia standardowe.
Napięcie zasilania [VAC]
110 - 128
Typowy prostownik
GVE20
180 - 220
GVE20
205 - 250
210 - 256
GVE20
GHE40
225 - 275
GVE20
360 - 440
GHE40
410 - 480
GHE40
410 - 500
GHE50
450 - 550
Napięcie cewki hamulca [VDC]
GHE50
105
180
Napięcie zasilania [VAC]
200 - 256 (230)
205
Prostownik szybki
GPU20 / GPE20
380 - 440 (400)
GPU40 / GPE40
380 - 480 (460)
GPU40 / GPE40
450 - 480
Napięcie cewki hamulca [VDC]
GPU40 / GPE40
105
180
Napięcie zasilania [VAC]
200 - 275 (200)
205
225
Prostownik szybki
GPU20 / GPE20
200 - 275 (230)
GPU20 / GPE20
200 - 275 (250)
Napięcie cewki hamulca [VDC]
225
GPU20 / GPE20
180
205
225
Wartości typowe zostały podane w nawiasie
PL
G10
G1000
www.nord.com
Hamulce
Czasy reakcji hamulca (wartości uśrednione dla nominalnej wielkosci szczeliny powietrznej)
VAC
VDC
PrzełąMostek proNapięcie Napięcie czanie
stowniczy
mostka hamulca
GHE 4...
230
103
GHE 4...
400
180
GHE 5...
500
225
GVE 2...
230
205
GHE 4...
230
103
GHE 4...
400
180
GHE 5...
500
225
GVE 2...
230
205
GPU 2...
230
205
GPU 2...
230
103
GPU 4...
400
180
GPU 4...
480
225
GPE 2...*
230
103
GPE 4...*
400
180
GPE 4...*
480
225
GPE 2...*
230
103
GPE 4...*
400
180
GPE 4...*
480
225
BRE5
BRE10
BRE20
BRE40
BRE60
BRE100
BRE150
BRE250
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
tav
ttr
[ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms]
AC
35
130
60
150
85
200
100
180
120
200
150
230
270
300
300
520
DC
external
35
18
60
20
85
25
100
20
120
22
150
24
270
28
300
38
35
30
60
34
85
37
100
34
120
35
150
37
270
39
300
46
18
35
24
40
38
45
55
40
70
42
85
44
120
48
140
58
DC
external
18
5
24
5
38
8
55
8
70
12
85
20
120
25
140
34
DC IR
18
23
24
23
38
24
55
25
70
31
85
34
120
40
140
50
DC
wewnątrz
* Hamulec z folią mosiężną
Czasy łączenia dotyczą wyłącznie hamulców z nominalna szczelina powietrzną!
Definicje
MB
=
Hamujący moment obrotowy
IB
=
Prąd cewki
tav
=
Zwłoka w zadziałaniu hamulca. Czas p
omiędzy wyłączeniem prądu i powstaniem
hamującego momentu obrotowego.
www.nord.com
G1000
taz
=
Czas narastania, czas do osiągnięcia
90% znamionowej wartości hamującego
momentu obrotowego. Czas taz hamującego
momentu
obrotowego
zależy
głównie
od prędkości obrotowej, dlatego może być
tylko przewidywany z niewystarczającą
dokładnością.
ttr
=
Czas wyłączenia, czas pomiędzy włączeniem
prądu i zmniejszeniem się hamującego
momentu obrotowego do 10%
G11 PL
Hamulce
Wykonanie dla zastosowań w teatrze (DBR)
Dostępne jest również połączenie dwóch hamulców,
aby sprostać wymaganiom bezpieczeństwa w sektorze
teatralnym. W celu zmniejszenia hałasu (<50 dB(A) w
przypadku zasilania napięciem przemiennym), hamulce
w wykonaniu dla zastosowań w teatrze mają pierścienie
typu O-ring pomiędzy płytą zwory i elementem
magnetycznym.
Zgodnie z normą DIN 56950 tarcze hamulcowe muszą
być obciążane przez sprężynę (tj. zwolnione w momencie
podania napięcia, automatycznie zamknięte gdy nie
podane jest napięcie (failsafe)). Redundancja jest
również wymagana (znaczenie: systemy bezpieczeństwa
technicznego muszą istnieć równolegle po to, aby w
przypadku awarii jednego elementu drugi był gotowy do
pracy) w odniesieniu do hamulców; dlatego w naszej linii
produktów znajdują się hamulce DBR.
Podwójne hamulce są przymocowane do tylnej pokrywy
silnika, co zwiększa długość silnika (prosimy o kontakt
celem uzyskania szczegółów). Nastawa hamulca
w wykonaniu teatralnym jest zgodna z momentem
obrotowym obciążenia.
Zgodnie z normą DIN 56950 hamulec musi wytrzymać
przynajmniej 1,25-krotne obciążenie próbne. Zalecamy
ustawić hamulec dla przynajmniej ok. 1,6-krotności do
maksimum 2,0-krotności momentu obrotowego na wale.
Nasze hamulce w wykonaniu teatralnym osiągną swój
pełny moment hamujący już przy pierwszym zadziałaniu.
Nie jest potrzebne docieranie okładzin ciernych
hamulca.
Napięcia cewki odpowiadają wartościom podanym
tutaj w katalogu. Do podwójnego hamulca
potrzebne są dwa prostowniki. Na ogół są one
wbudowane w puszce elektrycznej silnika. Kable
hamulca są umieszczone na wolnych zaciskach
w skrzynce zaciskowej hamulca.
Note:
Zalecamy stosowanie hamulców jeden zaraz po
drugim, gdyż równoczesne działanie powoduje
sumowanie
się
hamujących
momentów
obrotowych, co mogłoby doprowadzić do
uszkodzenia przekładni i układu. W przypadku
możliwości zatrzymania awaryjnego lub spadku
napięcia przekładnie muszą być liczone na pełny
hamujący moment obrotowy obydwu hamulców!
Hamulce do zastosowań w teatrze
Wielkość silnika
MB [Nm]
Pełny moment
hamowania
Zredukowany moment
hamowania
Zredukowany moment
hamowania
63 S/L
DBR6
2x6
2x4
2 x 3,5
71 S/L
DBR6
2x6
2x4
2 x 3,5
80 S
DBR6
2x6
2x4
2 x 3,5
80 L
DBR12
2 x 12,5
2 x 8,5
2x7
90 S
DBR12
2 x 12,5
2 x 8,5
2x7
90 L
DBR25
2 x 25
2 x 17,5
2 x 14
100 L
DBR25
2 x 25
2 x 17,5
2 x 14
100 LA
DBR50
2 x 50
2 x 35
2 x 28
112 M
DBR50
2 x 50
2 x 35
2 x 28
132 S
DBR75
2 x 75
2 x 52
2 x 42
132 M
DBR125
2 x 125
2 x 89
2 x 70
160 M
DBR187
2 x 187
2 x 132
2 x 107
160 L
DBR187
2 x 187
2 x 132
2 x 107
180 MX/LX
DBR300
2 x 300
2 x 225
2 x 150
200 L
DBR500
2 x 500
2 x 375
2 x 250
225 S/M
DBR500
2 x 500
2 x 375
2 x 250
PL
G12
G1000
www.nord.com
Hamulce
Wybór wielkości hamulca
Objaśnienie skrótów
Momenty obrotowe i momenty bezwładności zależy od prędkości
silnika. Momenty obrotowe na wale muszą być zawsze przeliczane
przez przełożenie wyjściowe. Momenty bezwładności na wale
muszą być zawsze przeliczane przez kwadrat przełożenia
wyjściowego.
c/h
= Liczba hamowań na godzinę
J [kgm2]
= Suma wszystkich napędzanych
momentów bezwładności, na
podstawie prędkości silnika
postojowe)
i
= Przełożenie przekładni zębatej
Merf = Mstat = MLast x K
K
= Współczynnik bezpieczeństwa, w
zależny od zastosowania, dobór
zgodnie z indywidualnymi zasadami
konstrukcyjnymi
Wartości odniesienia:
0.8...3.0
Urządzenia podnoszące: >2
Urządzenia podnoszące bezpieczne
dla personelu:
2...3
Napędy jazdy:
0.5...1.5
MB [Nm]
= Hamujący moment obrotowy użyty
przez hamulce
Mdyn [Nm]
= Dynamiczny moment obrotowy
(moment opóźniający)
Merf [Nm]
= Wymagany hamujący moment
obrotowy
MLast [Nm]
= Obciążający moment obrotowy,
wypadkowy
Mstat [Nm]
= Statyczny moment obrotowy
(moment utrzymania)
n [min-1]
= Prędkość silnika
tr [sec]
= Czas poślizgu, czas w którym dojdzie
do zatrzymania napędu
W [J]
= Praca tarcia na hamowanie
Wmax [J]
= Maksymalna dopuszczalna praca
tarcia dot. pracy tarcia zależnej od
częstotliwości łączenia (G14)
1. Wybór w oparciu o obciążenia statyczne (hamulce
2. Projekt w oparciu o obciążenia statyczne i dynamiczne
(working brakes)
J = JMotor +
JLast
i2
Inne momenty bezwładności (hamulca, przekładni) można
ogólnie pominąć.
Mdyn =
J x n
9,55 x tr
Merf = (Mdyn ± MLast) x K
Obciążenie napędzające: Dodatne MLast!
Obciążenie hamujące: Ujemne MLast!
3. Sprawdzenie maksymalnej dopuszczalnej pracy tarcia
W=
n2
Jx
182,5
x
MB
MB ± MLast
 W ≤ Wmax !
Obciążenie napędzające: Ujemne MLast!
Obciążenie hamujące: Dodatne MLast!
Dopuszczalne wartości Wmax → Wykres „Zależność
częstotliwości łączenia od pracy tarcia”
Z powodów technicznych oraz ekonomicznych
hamulce nie powinny być przewymiarowane!
Silniki z różnych serii, np. 8-2 biegunowe mają
znacznie mniejsze znamionowe momenty
obrotowe niż 4-biegunowe standardowe silniki.
Zalecamy bardzo ostrożne postępowanie
przy doborze hamulców do napędów jazdy i
podobnych zastosowań. Zwykle celowe jest
zmniejszenie momentu hamującego (Ustawienie
momentu hamującego, strona G6).
www.nord.com
G1000
G13 PL
Hamulce
Praca tarcia zależna od częstotliwości łączenia
Wmax [J]
Wmax jest podana dla każdego cyklu hamowania.
c/h
Hamulce
BRE
5
BRE
10
BRE
20
BRE
40
BRE
60
BRE
100
BRE
150
BRE
250
BRE
400
BRE BRE
800 1200
Ma
[Nm]
5
10
20
40
60
100
150
250
400
800
1200
PSpule
[W]
22
28
34
42
50
64
76
100
140
140
140
Znamionowa wartośc szczeliny powietrznej
[mm]
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
Regulacja szczeliny pow.
[mm]
0,6
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
[mm]
3,0
3,0
2,8
3,0
3,0
3,5
3,5
5,5
3,5
3,5
3,5
[mm]
4,5
5,5
7,5
9,5
11,5
12,5
14,5
16,5
16,5
16,5
16,5
Moment hamujący
Napięcie znamionowe cewki
Maksymalne zużycie tarczy
Minimalna grubośc okładziny
Maks. dopuszczalna praca
tarcia podczas hamowania
Wmax [Jx103]
3
6
12
25
35
50
75
105
150
225
225
Regulacja pracy tarcia
WRN [Jx107]
5
12
20
35
60
125
200
340
420
420
420
Maks. dopuszczalne
obciążenie termiczne
PR
[W]
80
100
130
160
200
250
300
350
400
600
600
Wartość prądu cewki 24VDC*
IN
ADC
0,92
1,17
1,42
1,69
2,18
3,33
3,20
4,20
6,00
6,00
6,00
Wartość prądu cewki 105VDC
Wartość prądu cewki 180VDC
IN
ADC
0,21
0,32
0,39
0,46
0,60
0,88
0,90
1,10
1,40
1,40
1,40
IN
ADC
0,12
0,16
0,19
0,25
0,30
0,46
0,40
0,60
0,80
0,80
0,80
Wartość prądu cewki 205VDC
IN
ADC
0,11
0,13
0,15
0,24
0,28
0,44
0,30
0,50
0,70
0,70
0,70
Wartość prądu cewki 225VDC
Wartość prądu cewki 250VDC
IN
ADC
0,09
0,13
0,16
0,20
0,22
0,35
0,30
0,40
0,60
0,60
0,60
IN
ADC
0,09
0,11
0,14
0,18
0,19
0,31
0,30
0,40
0,60
0,60
0,60
* 24VDC Wartość napięcia 24 VDC musi być zapewniona ze strony użytkownika.
Wartości pogrubione: Weź pod uwagę maksymalne dopuszczalne prądy znamionowe prostownika.
PL
G14
G1000
www.nord.com
Hamulce
Warianty połączeń silników z wbudowanym hamulcem (przykłady)
Poniższe opcje przedstawiają najczęściej stosowane warianty połączeń jednobiegowych silników z wbudowanym
hamulcem. Wybór prawidłowej kombinacji prostownika i napięcia cewki hamulca musi zostać dokonany zgodnie z
istniejącym napięciem zasilania na podstawie tabeli na stronie G10.
1. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Mostek prostowniczy półokresowy: GHE40L
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
400VAC
Napięcie hamulca:
180VDC
Rozłączenie:
strona AC
2. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Mostek prostowniczy pełnookresowy: GVE20L
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
230VAC
Napięcie hamulca:
205VDC
Rozłączenie:
strona AC
3. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Mostek prostowniczy półokresowy: GHE40L
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
400VAC
Napięcie hamulca:
180VDC
Rozłączenie:
strona AC
4. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Mostek prostowniczy pełnookresowy: GVE20L
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
230VAC
Napięcie hamulca:
205VDC
Rozłączenie:
strona AC
www.nord.com
G1000
G15 PL
Hamulce
5. Połączenie silnika w :
Połączenie silnika w Y:
Mostek prostowniczy pełnookresowy:
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
Brakes:
Rozłączenie:
230VAC 
400VAC
GVE20L
6. Połączenie silnika w :
Połączenie silnika w Y:
Mostek prostowniczy półokresowy:
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
Brakes:
Rozłączenie:
230VAC
205VDC
Strona AC
Hamowanie zachodzi bardzo wolno!
7. Połączenie silnika w :
Połączenie silnika w Y:
Szybki prostownik:
Brakes:
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
Rozłączenie:
G16
400VAC
180VDC
Strona AC
Hamowanie zachodzi bardzo wolno!
400VAC
400VAC
GPU40L
180VDC
400VAC
Strona DC, wewnątrz
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
PL
400VAC
400VAC
GHE40L
G1000
8. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Szybki prostownik:
GPU20L
Brake:
105VDC
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
230VAC
Rozłączenie:
Strona DC, wewnątrz
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
www.nord.com
Hamulce
9. Połączenie silnika w :
400VAC
Połączenie silnika w Y:
400VAC
Szybki prostownik:
GPU20L
Brakes:
205VDC
Napięcie zasilania z zacisków
stycznika:
230VAC
Rozłączenie:
Strona DC, wewnątrz
10. Połączenie silnika w :
400VAC
Mostek prostowniczy półokresowy: GHE40L
Brakes:
180VDC
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
400VAC
Rozłączenie:
Styk rozłączający
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
12. Połączenie silnika w :
400VAC
Szybki prostownik:
GPE40L
Bremse:
180VDC
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
400VAC
Rozłączenie:
Styk rozłączający
11. Połączenie silnika w Y:
400VAC
Mostek prostowniczy półokresowy: GHE40L
Brakes:
180VDC
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
400VAC
Rozłączenie:
Styk rozłączający
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
P
www.nord.com
G1000
G17 PL
Hamulce
14. Połączenie silnika w :
230VAC
Mostek prostowniczy pełnookresowy: GVE20L
Brakes:
205VDC
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
230VAC
Rozłączenie:
Styk rozłączający
13. Połączenie silnika w Y:
400VAC
Szybki prostownik:
GPE40L
Brakes:
180VDC
Napięcie zasilania z zacisków
silnika:
400VAC
Rozłączenie:
Styk rozłączający
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
PL
G18
G1000
Podłączenie dla szybkiego zwolnienia hamulca.
Uwaga na podłączenie przekaźnika prądowego
hamulca!
www.nord.com
Spis Treści
REDUKTORY WALCOWE
Jedno- i dwustopniowe ............................................H2
Trójstopniowe, reduktor podwójny ...........................H3
REDUKTORY WALCOWE W KORPUSIE PŁASKIM
Dwustopniowe..........................................................H4
Trójstopniowe ...........................................................H5
Reduktor podwójny ..................................................H6
Wykonanie kołnierzowe ...........................................H6
Wał wyjściowy z pierścieniem zaciskowym .............H6
REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE
Dwustopniowe.................................................... H7/H8
Trójstopniowe, mocowanie na łapach ......................H9
Trójstopniowe, mocowanie kołnierzowe ................H10
Trójstopniowe, mocowanie na wale ....................... H11
Czterostopniowe, reduktor podwójny .....................H12
REDUKTORY WALCOWO-ŚLIMAKOWE
Dwustopniowe, mocowanie na łapach ...................H13
Dwustopniowe, mocowanie kołnierzowe ...............H13
Dwustopniowe, mocowanie na wale ......................H14
Trójstopniowe .........................................................H14
Z ramieniem reakcyjnym ........................................H15
Z obustronnym wąłem wyjściowym........................H15
Z pierścieniem zaciskowym na kołnierzu B5 .........H15
SILNIKI TRÓJFAZOWE .............................................H16
ADAPTER WEJŚCIOWY TYPU W ............................H17
ADAPTER IEC ...........................................................H18
www.nord.com
G1000
H1 PL
Wykaz części
zamiennych
SK 11 E - SK 51 E
patrz H16
SK 02 - SK 52
patrz H16
SK 62 - SK 102
patrz H16
PL
H2
G1000
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
47
49
130
131
132
Koło zębate (napędowe)
Wał zębaty
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy
Wpust
Uszczelnienie wału
Uszczelnienie wału
Pierścień sprężynujący
Wał wyjściowy
Pierscień
Uszczelnienie
Obudowa przekładni
Tuleja dystansująca
Korek odpowietrzający
Uszczelnienie
Śruba imbusowa
Wpust
Tuleja dystansująca
Wał wyjściowy
Pierścień podtrzymujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprężynujący
Śruba z uchem
Śruba mocująca
Uszczelka
Tuleja dystansowa
Pokrywa boczna
Łożysko
Uszczelnienie
Wpust
Korek spustowy
Uszczelnienie
Tuleja dystansująca
Łożysko
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Zaślepka
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Pierścień sprążynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprążynujący
Podkładka ustalająca
Pierscień
Pierscień
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
52
53
54
58
55
56
27
59
6O
57
3
4
61
SK 03 - SK 53
patrz II
H2
35
34
44
45
3O
46
45
4
5O
6
5
5
28
29
6
48
62
63
I
29
46
patrz H16
SK 63 - SK 103
patrz III
H2
I
patrz H16
34
1O9
124
35 51
34 35 3O 48 47
3 49
112
125
121
119
12O
SK 12/02 - SK 103/52
5
6
27
28
29
30
34
35
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
109
112
114
115
116
117
118
119
120
121
124
125
Koło zębate (napędowe)
Wał napędowy
SK 63 - SK 103
Koło zębate
Wieniec zębaty
Śruba mocująca
Uszczelka
Tuleja dystansowa
Pokrywa boczna
Korek spustowy
Uszczelnienie
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Uszczelka
Pierścień uszczelniający
Łożysko
Tarcza pośrednicząca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Tuleja łożyskowa
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
I
patrz H16
II
patrz II / III H2
www.nord.com
114
115
116
117
118
G1000
H3 PL
Wykaz części
zamiennych
201
202
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
patrz H16
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
SK 0282NB +
229
SK 6282 - SK 11282
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
patrz H16 241
242
243
250
254
SK 0182 NB +
SK 1282 - 5282
PL
H4
G1000
Koło zębate
Wał napędowy
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy (drążony)
Wpust
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko kulkowe
Zaślepka
Podkładka
Podkładka
Śruba imbusowa
Śruba imbusowa
Uszczelka
Pierścień podtrzymujący
Pokrywa reduktora
Pierścień sprężynujący
Uszczelka
Wpust
Korek spustowy
Uszczelka
Pierścień podtrzymujący
Łożysko
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Zaślepka
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Zaślepka
Tuleja dystansowa
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 2382 - SK 5282
patrz H16
patrz
II
SK 1382 NB +
SK 6382 + SK 12382
patrz H16
www.nord.com
G1000
5
6
27
28
29
30
45
46
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
203
204
205
207
208
223
229
234
235
244
245
246
247
248
249
250
254
Koło zębate
Wieniec zębaty
Śruba mocująca
Uszczelka
Tuleja dystansowa
Pokrywa boczna
Łożysko
Wpust
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Uszczelka
Koło zębate
Wał napędowy
SK 6382 - SK 9382
Koło zębate
Wał wyjściowy (drążony)
Wpust
Zaślepka
Pierścień podtrzymujący
Korek spustowy
Uszczelka
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Pierścień podtrzymujący
Zaślepka
Tuleja dystansowa
H5 PL
Wykaz części
zamiennych
patrz II / III
H4
109
112
114
115
116
SK 1282/02 - SK 11382/52
117
118
119
120
121
124
125
207
208
216
patrz H16 223
251
252
253
Pierścień uszczelniający
Łożysko
Tarcza pośrednicząca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Tuleja łożyskowa
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Wał wyjściowy
Wpust
Kołnierz
Zaślepka
Pierścień zaciskowy
Ramię reakcyjne
Śruba imbusowa
SK 0182NB - SK 11282
SK 1382NB - SK 12382
patrz II / III
H4
patrz H16
PL
H6
G1000
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 92072
patrz H16
www.nord.com
G1000
703
705
706
707
708
710
711
712
713
714
715
716
719
720
721
722
723
724
741
742
743
744
745
746
747
748
749
751
752
753
754
755
766
767
Para kół zębatych stożkowych
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy
Wpust
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Tuleja dystansowa
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Spust oleju
Tuleja
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Kołnierz
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Kołek ustalający
Pierścień zaciskowy
Amortyzator gumowy
Śruba imbusowa
Pokrywa
Śruba imbusowa
Pierścień sprężynujący
Śruba sześciokątna
H7 PL
Wykaz części
zamiennych
SK 92172 - SK 92772
patrz H16
PL
H8
G1000
703
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
719
720
721
722
723
724
728
730
731
732
739
741
742
743
744
745
746
747
748
749
751
752
753
754
755
765
766
767
769
775
Para kół zębatych stożkowych
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy
Wpust
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Tuleja dystansowa
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Spust oleju
Tuleja
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Pierścień sprężynujący
Uszczelka
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Kołnierz
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Kołek ustalający
Pierścień zaciskowy
Ramię reakcyjne
Śruba imbusowa
Pokrywa
Śruba imbusowa
Nakrętka łożyskowa
Podkładka łożyskowa
Śruba imbusowa
Śruba sześciokątna
Pierścień podtrzymujący
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 9012.1 - SK 9096.1
Mocowanie na łapach
patrz H16
www.nord.com
G1000
701
702
703
705
706
707
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
729
731
732
733
734
735
737
738
739
740
741
742
743
745
746
747
748
750
751
752
753
755
756
765
766
770
773
774
775
Koło zębate
Wał zębaty
Para kół zębatych stożkowych
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy (drążony)
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Tuleja dystansowa
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Zaślepka
Podkładka
Podkładka sprężynujaca
Śruba imbusowa
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Uszczelka
Wpust
Korek spustowy
Uszczelka
Łożysko
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Spust oleju
Pierścień zaciskowy
Ramię reakcyjne
Śruba imbusowa
Amortyzator gumowy
Śruba z uchem
Nakrętka łożyskowa
Podkładka łożyskowa
Sprzęgło jednokierunkowe
Wpust
Pierścień sprężynujący
Pierścień podtrzymujący
H9 PL
Wykaz części
zamiennych
SK 9012.1 - SK 9096.1
Mocowanie kołnierzowe
patrz H16
PL
H10
G1000
701
702
703
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
729
731
732
733
734
735
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
750
753
756
765
766
770
773
774
775
Koło zębate
Wał zębaty
Para kół zębatych stożkowych
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy
Wpust
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Tuleja dystansowa
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Spust oleju
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Uszczelka
Wpust
Korek spustowy
Uszczelka
Łożysko
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Kołnierz
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Spust oleju
Śruba imbusowa
Śruba z uchem
Nakrętka łożyskowa
Podkładka łożyskowa
Sprzęgło jednokierunkowe
Wpust
Pierścień sprężynujący
Tuleja dystansowa
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 9012.1 - SK 9096.1AZ
Mocowanie na wale
patrz H16
www.nord.com
G1000
701
702
703
705
706
707
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
724
725
726
729
731
732
733
734
735
737
738
739
740
741
742
743
745
746
747
748
750
751
752
753
755
756
765
766
770
773
774
775
Koło zębate
Wał zębaty
Para kół zębatych stożkowych
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy (drążony)
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Tuleja dystansowa
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Podkładka
Podkładka sprężynujaca
Śruba imbusowa
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Uszczelka
Wpust
Korek spustowy
Uszczelka
Łożysko
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Reduktor
Łożysko
Wpust
Podkładka ustalająca
Łożysko
Spust oleju
Pierścień zaciskowy
Ramię reakcyjne
Śruba imbusowa
Amortyzator gumowy
Śruba z uchem
Nakrętka łożyskowa
Podkładka łożyskowa
Sprzęgło jednokierunkowe
Wpust
Pierścień sprężynujący
Pierścień podtrzymujący
H11 PL
Wykaz części
zamiennych
SK 9013.1 - SK 9053.1
Mocowanie na łapach
Mocowanie kołnierzowe VF
Mocowanie na wale AZ
5
6
27
28
29
30
45
46
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
SK 9072.1/32 - SK 9096.1/63
Mocowanie na łapach
Mocowanie kołnierzowe VF
Mocowanie na wale AZ
PL
H12
G1000
109
112
114
115
116
117
118
119
112
121
124
125
Koło zębate
Wieniec zębaty
Śruba mocująca
Uszczelka
Pierścień podtrzymujący
Pokrywa boczna
Łożysko kulkowe
Wpust
Łożysko kulkowe
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Uszczelka
Pierścień uszczelniający
Łożysko kulkowe
Tarcza pośrednicząca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Podkładka sprężynujaca
Śruba mocująca
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Tuleja łożyskowa
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 02040 - SK 42125
Mocowanie na łapach
301
302
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
323
324
325
328
329
332
333
334
335
336
337
patrz H16
SK 02040F - SK 42125F
Mocowanie kołnierzowe
Ślimacznica
Ślimak
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy
Wpust
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko kulkowe
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Korek spustowy
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Zaślepka
Śruba z uchem
Reduktor
Uszczelka
Zaślepka
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Łożysko
patrz H16
www.nord.com
G1000
H13 PL
Wykaz części
zamiennych
SK 02040A - SK 42125A
Mocowanie na wale AZ
patrz H16
SK13050 - SK 43125
Motoreduktor ślimakowy,
Trójstopniowy
52 53 54 58 55 56 27 59 6O 57 61
3O
45 46
6
5 29 48 28 62 63
I
patrz H16
PL
H14
G1000
5
6
27
28
29
30
45
46
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
301
302
305
306
307
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
322
323
324
325
328
329
332
333
334
335
336
337
340
341
342
Koło zębate
Wieniec zębaty
Śruba mocująca
Uszczelka
Pierścień podtrzymujący
Pokrywa boczna
Łożysko kulkowe
Wpust
Łożysko kulkowe
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Wałek zębaty
Wałek zębaty
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Uszczelka
Ślimacznica
Ślimak
Koło zębate
Wieniec zębaty
Wał wyjściowy (drążony)
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Łożysko kulkowe
Uszczelka
Pokrywa reduktora
Korek spustowy
Korek odpowietrzający
Uszczelka
Śruba imbusowa
Wpust
Tuleja dystansowa
Śruba z uchem
Reduktor
Uszczelka
Zaślepka
Pierścień podtrzymujący
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Pierścień podtrzymujący
Łożysko
Podkładka
Podkładka
Śruba imbusowa
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
SK 02040 - SK 42125
SK 13050 - SK 43125
Ramię reakcyjne do mocowania na wale
307 Wał wyjściowy po dwóch
stronach
308 Wpust
309 Pierścień uszczelniający
345 Ramię reakcyjne
346 Śruba imbusowa
347 Amortyzator gumowy
350 Kołnierz
354 Pierścień zaciskowy
patrz H16
Obustronny wał wyjściowy
Pierścień
zaciskowy
Kołnierz B5
www.nord.com
G1000
H15 PL
Wykaz części
zamiennych
900
902
904
905
906
907
908
909
910
911
916
918
919
920
921
922
923
924
925
928
929
932
933
939
940
942
947
948
949
950
952
955
PL
H16
G1000
Wirnik z wałem gładkim
Przedni kołnierz silnika
Pierścień uszczelniający
Łożysko
Podkladka ustalająca
Rama skrzynki zaciskowej
Pokrywa skrzynki zaciskowej
Uszczelka ramy skrzynki
zaciskowej
Uszczelka pokrywy skrzynki
zaciskowej
Tablica zaciskowa
Korpus stojana
Wpust
Pierścień sprężynujący
Spust oleju
Uszczelka
Podkładka sprężynujaca
Śruba
Śruba
Nakrętka
Śruba
Łożysko
Tylni kołnierz silnika
Uszczelnienie wału
Wentylator
Pokrywa wentylatora
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Pierścień sprężynujący
Wkręt
Wkręt
Pierścień zabezpieczający
Spust oleju
www.nord.com
Wykaz części
zamiennych
64
66
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
139
SK 11E - SK 51E
SK 02 - SK 52
SK 03 - SK 63
SK 0182 NB - SK 1382 NB
SK 1282 - SK 5282
SK 2382 - SK 6382
SK 02040 - SK 42125
SK 13050 - SK 43125
SK 62 - SK 72 / SK 73 - SK 93
SK 6282 - SK 7282 / SK 7382 - SK 9382
SK 9072.1
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień uszczelniający
Podkładka
Śruba sześciokątna
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Łożysko
Łożysko
Śruba sześciokątna
Podkładka
Wpust
Pierścień Gamma
Pokrywa łożyska
Pierścień sprężynujący
Podkładka ustalająca
Wał
Wałek uzębiony
Korek spustowy
Uszczelka
Obudowa łożyska
Pierścień uszczelniający
Podkładka ustalająca
SK 82 - SK 102 / SK 103
SK 8282 - SK 9282
SK 9082.1 - SK 9092.1
SK 10282 - SK 12382
SK 9096.1
www.nord.com
G1000
H17 PL
Wykaz części
zamiennych
IEC 132 - 180
IEC 63 - 112
IEC160 - 315
PL
H18
G1000
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Pierścień sprężynujący
Wpust
Pierścień uszczelniający
Podkładka
Śruba
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Tuleja dystansowa
Pierścień sprężynujący
Łożysko
Pierścień sprężynujący
Wpust
Wpust
Sprzęgło
Sprzęgło
Sprzęgło
Śruba ustalająca
Wał sprzęgłowy
Wał sprzęgłowy uzębiony
Uszczelka
Spust oleju
Korpus IEC
Pierścień Gamma
Podkładka ustalająca
Podkładka ustalająca
Podkładka ustalająca
Podkładka ustalająca
Śruba imbusowa
Pokrywa
Smarownica automatyczna
Adapter
Podkładka ustalająca
Śruba
Podkładka
Pierścień uszczelniający
www.nord.com
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
DRIVESYSTEMS
Mat.-Nr. 6000013/1810
PL
G1000
STAŁA PRĘDKOŚĆ
DRIVESYSTEMS

Podobne dokumenty