informator

Komentarze

Transkrypt

informator
INFORMATOR
PIC Polska Sp. z o.o.
ul. Wazów 8a, 01-986 Warszawa
Tel: 022/ 569 57 40 Fax: 022/ 569 57 50
www.pic.com/poland, [email protected]
PIC
* NASI KLIENCI * TECHNOLOGIE * ZDROWIE* AKTUALNOŚCI *
SZANOWNI KLIENCI
PIC POLSKA
SZANOWNI KLIENCI
PIC Polska
Dziękuję wszystkim za pozytywne
komentarze docierające do nas, jak i
sugestie co należy poprawić, dodać. Ciekawe, że do tej pory nie dotarł do mnie
ani jeden komentarz dotyczący sposobu
liczenia zużycia paszy i różnicy w przyrostach. Czyżby było to tak oczywiste. Ciekawy jestem czy policzyli Państwo jakie
oszczędności są możliwe w waszym przypadku. Czekam na komentarze pod adresem mailowym:[email protected]
żu, który wkładamy w naszą codzienną
pracę, decyzje powinny być racjonalne i
oparte na ekonomii. To ona ostatecznie
jest wyznacznikiem sukcesu dla każdego
z nas. Dlatego decyzja o zamieszczeniu
artykułu o powstaniu PIC 408. Opisujemy w jaki sposób PIC taki produkt tworzy. Jak wiele czynników bierzemy pod
uwagę zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek. W dzisiejszym świecie,
nie ma zbyt wiele miejsca na pomyłki.
Współpraca z PIC to nie tylko zakup materiału
hodowlanego, to także wspólna
produkcja i sprzedaż.
W trzecim Informatorze PIC chcemy zaprezentować artykuły, które pomogą Wam podejmować decyzje dotyczące
nadchodzącego
gorącego
okresu lata, doboru materiału ojcowskiego do krzyżowań i jak uzyskać dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstwa.
Pierwszy artykuł kontynuuje serię dotyczącą sukcesów naszych klientów,
dzisiaj wiedzą , że podjęli dobrą decyzję.
Pokazuje także, że współpraca z PIC to
nie tylko zakup materiału hodowlanego
to także wspólna produkcja i sprzedaż.
To prawo do wykorzystania znaku towarowego PIC, wsparcie przy organizacji
swojego biznesu opartego na partnerstwie. Na mapce obok kilka dodatkowych
przykładów identycznej współpracy.
Drugi artykuł określa sposób tworzenia produktów w PIC. Pokazuje , że
pomimo całego emocjonalnego baga-
PLN(Wartość
prosięcia)
PLN/ 200loch = 32,5
Oczywiście dalej możemy liczyć utracone dochody. Jednak dzisiaj wiemy, że o 1% mniejsze upadki przed
odsadzeniem to w stadzie 200 loch
mniejszy dochód o 6.500 PLN na rok.
2. Jaką wartość mają mniejsze upadki o
1% na tuczarni ?
Załóżmy, że tuczniki sprzedajemy w
wadze 110 kg, mamy stado 200 loch.
110kg * 4,7 PLN(Cena sprzedaży) = 517
PLN * 1% = 5,2 PLN/tucznika
Trzeci artykuł dotyczy zdrowia stada, tak istotnego w naszej produkcji.
Utrzymanie właściwych warunków na
budynkach, i zmiany podejścia do obsługi zwierząt jest potrzebne. Przecież
sami odczuwamy upały. Nie zapominajmy w takim razie o stworzeniu odpowiednich warunków dla podstawy
funkcjonowania naszego gospodarstwa.
Czyli 5,2 PLN * 4.800 tuczników = 24.900
PLN rocznie.
A na koniec jak zwykle para wyliczanek:
Życzę Państwu planowania, systematyczności i konsekwencji.
1. Jaką wartość mają mniejsze upadki o
1% przy dosadzeniu ?
W tym przypadku zmniejszenie upadków w tuczu o 1% daje oszczędności w wysokości 25.000 PLN rocznie.
Czy liczysz tak samo? Czy zgadzasz się
z tym?
Załóżmy że mamy stado 200 loch,
i średnio odsadzamy 25 szt./lochę/rok. Produkujemy w roku 200
loch * 25 sztuk = 5.000 prosiąt.
5.000 prosiąt * 1% = 50 sztuki * 130
PIC408 CIESZY UTRZYMANIE I
WSPÓŁPRACA Z OKO I KIESZEŃ ŻYWIENIE ŚWIŃ W
PIC INACZEJ
str. 4 OKRESIE UPAŁÓW
str. 2 str. 11
Kwartalnik
=
6.500
PLN/lochę
Andrzej Łukijańczuk
AKTUALNOŚCI/
ANALIZA
str. 15
Nr 3/2009
NASI KLIENCI
WSPÓŁPRACA Z PIC INACZEJ....
Pierwsze loszki z PIC zostały zamówione przez Pana Zbigniewa Plitta w
2004r. Wówczas stado macior liczyło ok.
40 szt. Nikt wtedy nie sprawdzał statusu zdrowia własnych macior, bo po co?
Mimo to, loszki PIC dostarczone były
w statusie najwyższym czyli wolne od
PRRS, MHP, ZZZN, APP i innych chorób ważnych z ekonomicznego punktu
widzenia. Pan Zbigniew jak każdy Klient
PIC był poinformowany o konieczności
przeprowadzenia kwarantanny i aklimatyzacji nowo dostarczonych zwierząt, ale
jak najczęściej w tamtych latach bywało
jedno wiedzieć, a drugie móc. Brak pomieszczenia na kwarantannę, oraz obawa przed zaproponowanymi procedurami. Dodatkowo stare przyzwyczajenia
żywieniowe miały wpływ na wyniki produkcyjne. Nie trudno się więc domyśleć
jakie wyniki mógł Pan Zbigniew osiągać
na nowo dostarczonych zwierzętach. Co
tu dużo mówić nie były one najciekawsze.
Dopiero zwierzęta w 3 i 4 cyklu pokazały
na co je stać. I tak prawdopodobnie byłoby do dzisiaj gdyby nie podjęta decyzja
bardzo dobre wyniki w rozrodzie, ale o
jakości prosiąt i tucznika już nic dalej się
nie mówi. No i co tu ukrywać każdy z nas
na te cechy zwraca bardzo dużo uwagę.
Jeszcze przed zasiedleniem toczyły
się rozmowy z Panem Zbigniewem jakim rodzajem loszki zasiedlić fermę. Jak
to zrobić, aby wyniki w rozrodzie poprawić i utrzymać wysoką jakość tucznika.
Każdy zdaje sobie sprawę z tego,
że aby Klient chciał kupić
to musi otrzymać to czego oczekuje.
w 2005 r. o depopulacji stada i wybudowaniu nowej chlewni na 250 macior. Pan
Zbigniew miał już dość ciągłych problemów ze zdrowiem świń oraz zwiększających się kosztów. Podjęta decyzja
zaowocowała chlewnią, która zasiedlona została w sierpniu 2007r. Decyzja o
wyborze genetyki PIC nie była łatwa patrząc wstecz na wyniki jakie były uzyskiwane na starych, schorowanych lochach.
Jedyne co wskazywało na PIC była to
bardzo wysoka jakość tucznika, bardzo
dobre tempo przyrostu i wykorzystanie
paszy. Zawsze jednak można postawić
pytanie – Czy można mieć dobrego tucznika i bardzo wydajną lochę w rozrodzie?
Jest wiele firm na rynku, które obiecują
GR Plitt Zbigniew
Kwartalnik
Urodził się więc pomysł, że do Łasina
zostaną dostarczone loszki GGP1020
i GP1050 (loszki praprarodzicielskie i
prarodzicielskie), które będą wystarczająco plenne jak i pokryte odpowiednim
knurem dadzą wysokiej jakości tucznika.
W czasie tych rozmów, tuż przed wysłaniem loszek, doszliśmy do wniosku, że
zasiedlane stado może równie dobrze
produkować loszki hodowlane na potrzeby PIC jak też na potrzeby okolicznych
producentów tucznika. I tak tuż przed
zasiedleniem, PIC podpisało z Panem
Zbigniewem Kontrakt o Namnażanie
loszki towarowej na potrzeby własnego
stada jak też na sprzedaż własną. Knu-
ry do produkcji tucznika PIC408 zostały
zamienione na knury GP1125 do produkcji loszki. Dzięki temu istnieje możliwość dodatkowego zarobienia pieniędzy
z premii hodowlanej za wyprodukowane
loszki. Pan Zbigniew może także sam
sprzedać loszki Klientom, którzy są zainteresowani zakupem bezpośrednio
u niego. Jednak, aby móc sprzedawać
loszki, warunkiem koniecznym do spełnienia jest utrzymanie wysokiego statusu zdrowia produkowanych loszek.
Od początku inwestycji wszystko postawiono na jedną kartę – tylko jakość
pracy własnej, jakość paszy i jakość
budynku zadecyduje o wynikach produkcyjnych. Wszystkie współpracujące
firmy zostały postawione na baczność.
Na wyniki nie trzeba było długo czekać.
Dostarczone loszki zostały pokryte bez
większych problemów, wyproszenia
przebiegały i dalej przebiegają bez zastrzeżeń. Cyfry mówią same za siebie.
Powtórki w stadzie średniorocznie na
poziomie 12%, urodzone ogółem 13,6
prosiaka na miot przy średniej masie
urodzeniowej 1,5 kg. Odsadzenie na
poziomie 10,9 – 11,1. Aby utrzymać te
bardzo dobre wyniki oraz wyprodukować wysokiej jakości loszki hodowlane
Camborough24 i GP1080 Pan Zbigniew
korzysta z nasienia knurów czystoliniowych ze Stacji Knurów PIC w Skotnikach. Dla utrzymania maksymalnego
postępu genetycznego w stadzie nasienie jest produkowane z knurów o najwyższych indeksach hodowlanych, pochodzących z importów własnych PIC z
Kanady. Jakość produkowanych loszek
jest bardzo wysoka. Szczególna uwaga
jest przykładana do ilości sutek, mocnej,
twardej nogi. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że aby Klient chciał kupić to
musi otrzymać to czego oczekuje. Loszki
są selekcjonowane jak dla siebie, a poprzeczka jest stawiana bardzo wysoko.
Sprzedaż loszek jest już prowadzona
od 10 miesięcy i jak do tej pory żadna
pełnowartościowa loszka nie została
skierowana do rzeźni – każda znajduje swoje miejsce wśród Klientów PIC.
Jakie plany współpracy z PIC na przy-
Nr 3/2009
szłość? – Bardzo ambitne. Dalsza praca nad wyprodukowaniem loszek jeszcze lepszych, z jeszcze większą ilością
sutek, a co najważniejsze z utrzymaniem
bardzo wysokich parametrów tucznych
swojego potomstwa. Obecne wyniki z
tuczu przedstawiają się bardzo ciekawie. Zużycie paszy na kg sprzedanego
żywca liczone od urodzenia średnio 2,55
kg. Trzeba tutaj zaznaczyć, że loszki najczęściej sprzedawane są w wadze ok.
100 kg, a odpady hodowlane (selekty loszek i kastraty) w wadze średniej 115kg.
Co dla tej hodowli jest bardzo ważne to
fakt, że produkt który produkuje, czyli:
Camborough24 i GP1080, nie daje strat
w postaci gorszej jakości tucznika. Jest
on równie dobry jak z produkcji towarowej stad, które produkują pełnowartościowe tuczniki. Warto tutaj powiedzieć,
że średnia mięsność odpadów hodowlanych jest na poziomie 57-58%, przy
wadze żywej uboju 115kg. Tylko brak
pomieszczeń tuczowych powstrzymuje
Pana Zbigniewa od trzymania tuczników
do wyższej wagi ubojowej. Hodowaca
już zauważył, że przy prawidłowym żywieniu zwierzęta PIC można sprzedawać bez uszczerbku na mięsności przy
wysokich wagach. A dzisiaj przy niskich
3
kosztach paszy bardzo się to opłaca!!!!
Przykład współpracy Pana Zbigniewa
Plitta z PIC nie jest odosobniony. Jeszcze
kilku Klientów pracuje z PIC na podobnych zasadach. Motto tej współpracy jest
jedno „Produkować jak najwięcej, jak najtaniej, aby wszystkim żyło się dostatniej”.
Tym artykułem chciałbym podziękować wszystkim Klientom PIC z którymi mam przyjemność współpracować
i życzyć sobie takich Klientów jak najwięcej.
Bronisław Breninek
Przedstawiciel PIC Polska
1
2 4
5
6
Gospodarstwo Rolne
Produkt
Telefon
1. GR Plitt Zbigniew
C24, GP1080
0 605 229 907
2. GR Siemianowski Roman
C24, GP1080
0 502 258 419
3. GR Wrzalik Mieczysław
C24, GP1080
0 696 068 427
4. GR Jargieło Barbara i Wiesław
C24, GP1080
0 668 437 287
5. GR Siepietowski Krzysztof
C46
0 606 307 515
6. GR Wojciech Stanisław
C24
0 602 265 951
Camborough22
Camborough24
”Produkcyjność i trwałość” “Mięsność i ekonomika
produkcji”.
Kwartalnik
Camborough46
“Tempo przyrostu i
plenność”.
GP1080
“Plenność, tempo przyrostu i
wykorzystanie paszy”.
Nr 3/2009
TECHNOLOGIE
PIC408 - CIESZY OKO I KIESZEŃ !
Od połowy lat pięćdziesiątych
obserwujemy na świecie dynamiczny
rozwój prac hodowlanych mających na
celu poprawę jakości oraz ekonomikę
produkcji trzody chlewnej. Jedną z ras,
która już na początku zwróciła uwagę
hodowców poszukujących komponentu męskiego był Pietrain. Powstała ona
w Belgi, najprawdopodobniej w wyniku
krzyżowania rasy z Yorkshire z rasą Bayeux (posiadającą w swoim rodowodzie
geny Berkshir’a). Po wstępnym entuzjazmie spowodowanym wybitnym umięśnieniem łopatki oraz szynek przyszła
chwila zwątpienia gdy ujawniły się pro-
ekonomiczny, zapoczątkował aktywne
poszukiwania następnych, w których
PIC jest niekwestionowanym liderem …
PIC widząc ogromny potencjał drzemiący w rasie Pietrain, wprowadziła
ją do hodowli w roku 1978. Jak widać
obchodzimy
obecnie
trzydziestolecie pracy hodowlanej, której efektem
jest już ponad 60 pokoleń zwierząt
tak odległych od swego pierwowzoru.
Od samego początku podeszliśmy do
pracy genetycznej bardzo nowatorsko. Cała populacja wyjściowa była już
wtedy innowacyjnie selekcjonowana w
oparciu o BLUP, gdzie składowe sza-
Potomstwo PIC408 przyrastało dziennie o
ponad 100 gram szybciej i osiągnęło wagę
ubojową o ponad 2 tygodnie wcześniej !
blemy związane z podatnością na stres.
Wkrótce do faktorów limitujących jego
wykorzystanie doszły także niezbyt wysokie tempo przyrostów oraz niska wartość przetwórcza produkowanego mięsa.
W 1974 roku po raz pierwszy zastosowano test halotanowy, który pozwolił
odrzucić zwierzęta wrażliwe – podatne
na stres. Niestety metoda ta była daleka od doskonałości, ponieważ nie pozwalała wyodrębnić heterozygot („zwierząt nosicieli”). O skali problemu mogą
świadczyć badania prowadzone na po-
cunkowe wartości hodowlane pozwalają
bardzo dokładnie wybrać osobniki najbardziej predysponowane do rozrodu.
PIC w przeciwieństwie do innych firm,
oprócz mięsności i konformacji skupiła
się tu na tempie przyrostu i wykorzystaniu paszy, a później także na jakości
mięsa. W ten sposób określono długofalowy cel, którym miała być unikalna
dobrze rosnąca bezstresowa, wysokomięsna linia pozwalająca produkować
najwyższej jakości powtarzalne tusze.
Narzędziem pozwalającym prowadzić
Dobrym przykładem odpowiadającym
twierdząco na postawione pytanie jest
knur PIC408. Standardowy index wykorzystywany przez hodowców polskich
oraz zagranicznych w selekcji knurów
typu pietrain opiera się tylko na pomiarze
mięsności oraz tempa przyrostu. Wynikiem tego jednokierunkowego programu
jest zwykle produkt obdarzony dużą mięsnością jednak wolno rosnący, źle wykorzystujący paszę i cechujący się niską
jakością mięsa, a także nie koniecznie
„bezstresowy”. PIC natomiast wykorzystuje dodatkowo w programie hodowlanym dla knura PIC408 następujące
szacunkowe wartości hodowlane (EBV):
• przyżyciowe tempo przyrostu tuszy
• dzienny pobór paszy (apetyt)
• tłuszcz grzbietowy (jakość tuszy)
• oko polędwicy (jakość tuszy)
• pH oka polędwicy (jakość mięsa)
• marmurkowatość oka polędwicy (jakość
mięsa)
• ocena konformacji (budowa)
• ocena jakości aparatu ruchu
Monitoring Produktu PIC408 x Camborough22 (8 354 sztuk z 3 ferm, dane AutoFOM, Polska)
Ferma
sztuk
WBC
mięsność %
szynka %
schab %
łopatka %
boczek %
ferma MT
380
72,40
57,40
61,90
56,40
58,90
54,90
ferma KP
3 545
70,60
57,23
61,65
56,30
58,82
54,78
ferma KP
1 512
74,63
57,16
61,67
56,20
58,80
54,72
ferma SW
466
75,60
56,85
61,54
55,84
58,62
54,36
ferma MT
2451
76,60
57,45
61,94
56,84
58,92
54,96
8 354
74,14
57,49
61,76
56,45
58,90
54,78
Tabela 1
czątku lat osiemdziesiątych, z których
wynikało, że od 80 do 96% populacji
jest wrażliwa na stres … i zaraz potem nastąpił przełom – zidentyfikowano
punktową mutację genu RYR1. Odkrycie to pozwoliło laboratoryjnie określić
status RYR1 zwierzęcia, ich pierwszy
„duży” gen mający ogromny wpływ
Kwartalnik
skuteczną selekcję i realizować często
przeciwstawne cele hodowlane jest duża
baza danych (PICtraq) oraz prawidłowo
skomponowany program hodowlany.
Należy zadać sobie pytanie czy można
prowadzić hodowlę poprawiając mięsność i konformację nie tracąc tempa
przyrostu, apetytu oraz jakości mięsa?
Od kilku lat prowadzimy także unikalny
program Xbred, który polega na równoczesnym wykorzystaniu nasienia knurów
ze szczytu piramidy hodowlanej (GN)
do krycia loch u jej podstawy, czyli na
fermach klientów. Wyniki zbierane ze
„zwykłych ferm” uzupełniają wiedzę jaką
posiadamy o wynikach osiąganych przez
nasze zwierzęta w każdych warunkach
Nr 3/2009
lepsza od konkurenta o 0,07/kg. przyrostu. W zakładach mięsnych jego mięso
cechowało się lepszymi parametrami
jakościowymi: pH, kolor, i minimalnym
wyciekiem. Potwierdziła to mniejsza
W ostatnich latach zebraliśmy z całego
świata wiele pozytywnych opinii na temat
większej odporności potomstwa
PIC408 na PMWS.
Kwartalnik
utrata przetwórcza produktu podczas
gotowania, wędzenia i została wyceniona przez zakład na 18,5 zł/ubitą sztukę.
Bezstresowy knur PIC408 od czasu
wprowadzenia na rynek jest nieustannie testowany zarówno w różnych konfiguracjach z loszkami Camborough
jak również z materiałem hodowlanym
konkurencji, a także tym nieznanego pochodzenia. Linia ta była także dokładnie
TABELA 2
„Nasienie knura PIC408, wykorzystujemy do krycia wszystkich typów
loch PIC i konkurencji. Korzystają z
niego również hodowcy mający lochy
nieznanego pochodzenia, którzy chcą
szybko poprawić jakość swoich prosiąt i tucznika”
lek. wet. Stanisław Pędziwiatr (właściciel stacji knurów WetRol).
produkt PIC408 vs gr. Kontrolna
60,0 zł
58
57
Mięsność %
50,0 zł
tucznik PIC408
56
55
ekstra marża generowana przez tucznika PIC
54
40,0 zł
30,0 zł
53
20,0 zł
52
51
grupa kontrolna
50
49
10,0 zł
0,0 zł
61
-6
2
63
-6
4
65
-6
6
67
-6
8
69
-7
0
71
-7
2
73
-7
4
75
-7
6
77
-7
8
79
-8
0
81
-8
2
83
-8
4
85
-8
6
87
-8
8
89
-9
0
91
-9
2
94
-9
5
<6
0
rane w ramach tego programu. Dlatego
już dziś sprzedawane w Polsce knury
terminalne mają również szacowaną:
• śmiertelność przed odsadzeniową potomstwa
• śmiertelność potomstwa w tuczu
• prawdopodobieństwo wystąpienia przepuklin
PIC bierze także aktywny udział w wykorzystaniu technologii markerów genetycznych i testowaniu następnych genów
mających wpływ na pożądane z punktu
widzenia hodowlanego cechy produkcyjne. Obecnie do codziennej selekcji
wykorzystujemy 140 z 52000 znajdujących się w naszej bazie danych. Tak
dokładna wiedza o naszym produkcie
pozwala nam idealnie wyceniać nasze
knury. Klienci otrzymują pewność poprawy pożądanych parametrów hodowlanych bez pogorszenia innych, ważnych dla całości ekonomiki produkcji.
W ostatnim roku przeprowadziliśmy na
dwóch fermach niemieckich test porównujący naszego knura ze swoim dalekim
pierwowzorem – Pietrainem belgijskim
(klasyczny typowy ekstremalny Pietrain).
Wyniki potwierdziły słuszność naszych
założeń sprzed lat mających na celu poprawę cech ważnych dla hodowcy z ekonomicznego punktu widzenia przy utrzymaniu mięsności i konformacji tucznika.
Potomstwo PIC408 przyrastało dziennie
o ponad 100 gram szybciej i osiągnęło
wagę ubojową o ponad 2 tygodnie wcześniej! Testujący byli także pod wrażeniem
poprawy wykorzystania paszy, która była
Hiszpanii, Portugali, Republice Czeskiej,
Rumunii, Grecji, Cyprze, a także już od
9 lat w Polsce. Ciągle doskonalony jest
bardzo chętnie używany przez naszych
klientów, którzy potwierdzają jego wysoką mięsność, konformację i jakość tuszy.
Producenci
warchlaków
doceniają w jego potomstwie wigor, niską
śmiertelność i wygląd a kupujący je
tuczarze łatwość adaptacji w różnych warunkach odchowu i tuczu.
W ostatnich latach zebraliśmy z całego świata wiele pozytywnych opinii na temat większej odporności potomstwa PIC408 na PMWS.
przewaga zł/tuszę
fermowych. Wykorzystując bazę zebranych wyników w ostatnim roku rozbudowaliśmy program hodowlany dla wszystkich naszych knurów w tym PIC408 o
szacunkowe wartości hodowlane zbie-
WBC
wyceniana przez Instytut Zootechniki w
Balicach, gdzie badano zarówno jej właściwości tuczne jak i jakość tuszy (pełna
dysekcja). Od wielu lat udowadnia ona
swój potencjał, jakość i powtarzalność
parametrów tucznika na fermach i w
zakładach mięsnych. Knur PIC 408 wykorzystywany do krycia loch Camborough24 daje najlepiej zbudowanego i najbardziej mięsnego tucznika PIC w Polsce.
(Tabela 1.) Potomstwo PIC408 porównywane ze średnią linią ubojową potwierdza wysokie parametry tuszy - nawet na
wysokich WBC. Testowane tusze w wadze 85-90 WBC miały większą wartość w
ubojni średnio o 30-35zł/sztukę.
(Tabela 2.) Knur PIC408 od wielu lat jest
przez nas sprzedawany w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji,
Średnie wyniki offtestowe zakwalifikowanych knurków PIC408 na fermie w
Kwakowie.
Testowe tempo przyrostów 938 g/
dzień
Tłuszcz grzbietowy 7,2 mm
Oko polędwicy 65,3 mm
Mięsność 62,5 %
Arkadiusz Wasiczek Kontroler Jakości Produktu
PIC Polska
Nr 3/2009
NAJTAŃSZE
ROZWIĄZANIE
REMONTU
STADA
NASIENIE MOŻNA ZAMÓWIĆ W STACJACH:
SKOTNIKI TEL. 094 361 78 56
WETROL TEL. 012 386 27 94
NASIENIE DOSTĘPNE TAKŻE W OPAKOWANIU TYPU GEDIS.
KNURY DO RPODUKCJI LOSZEK
GP1010
GP1020 GP1075
Kwartalnik
GP1125
Nr 3/2009
Loszki PIC
GP1080 „plenność, tempo przyrostu i wykorzystanie paszy”
GP1080 - loszka ta to nowy podstawowy komponent programu hodowlanego PIC.
Jej uniwersalność pozwala wykorzystać jej potencjał w krzyżowaniu
z różnymi knurami prarodzicielskimi PIC – otrzymujemy wtedy loszki
Camborough mogące spełnić wyszukane oczekiwania hodowców.
NOWOŚĆ
Podstawowe cechy:
Wysoka plenność
Dobra mleczność i opiekuńczość
Długa efektywna produkcyjność w stadzie
Bardzo wysokie tempo przyrostu , dobre wykorzystanie paszy i
mięsność!
Zalecany knur prarodzicielski to GP1010 - produkt to loszka
Camborough46
Camborough 22 „produkcyjność i trwałość”
C22 - jest wynikiem krzyżowania loszki GP1050 z knurem GP1075.
Knur ten to syntetyczny biały duroc, który wnosi bardzo duże tempo
przyrostu, wykorzystanie paszy przy zachowaniu wysokiej mięsności i
jakości mięsa!
Podstawowe cechy:
Wysoka plenność
Dobra mleczność i opiekuńczość
Długa efektywna produkcyjność w stadzie i odporność na
niesprzyjające warunki
Bardzo dobre tempo przyrostu, wykorzystanie paszy i żerność.
Krzyżowana z PIC337 daje najszybciej rosnącego do wysokich wag
tucznika PIC
Camborough 24 „mięsność i ekonomika produkcji”
C24 - to sprawdzony wynik wykorzystania nowego knura prarodzicielskiego PIC. Knur GP1125 to uniwersalna linia syntetyczna, który
po latach selekcji przebojem wdarł się na rynki USA i Europy zostając
uznanym za niekwestionowanego rekordzistę w ekonomice produkcji.
Hodowcy docenili jego niesamowity potencjał nieograniczonego tempa
przyrostu i jakości tuszy na wysokich wagach.
Podstawowe cechy:
Wszechstronna w wykorzystaniu
Dobra plenność i opiekuńczość
Dobre tempo przyrostów i wykorzystanie paszy
Bardzo dobra konformacja
Krzyżowana z PIC408 daje najbardziej mięsnego i doskonale
zbudowanego Produkt
Liczba miotów
Żywo urodz.
Odsadzonych
Wsp. wypr.
Ods./loch/rok
GP1080
18 835
12,0
11,0
2,31
25,4
Camborough22
225 041
11,9
10,9
2,32
25,2
Camborough24
7388
11,7
10,8
2,30
24,8
„pełny program - pewny zysk”
Kwartalnik
Nr 3/2009
10 przykazań ...
Dziesięć Przykazań Produkcyjności Loch
1. Należy izolować wprowadzane loszki przez 30 dni - w tym czasie potwierdzamy ich wysoki status zdrowotny wyni
kami serologicznymi, a później aklimatyzujemy je przez 60-120 dni, w zależności od statusu zdrowia stada i rekomendacji weterynaryjnych.
2. Do 140 dnia karm loszki podobnie jak tucznika, później dostosuj dawkę pokarmową do zapotrzebowania loszki hodowlanej.
3. Od wieku 140 dni: Rozpocznij ich stymulację używając dojrzałego knura (min. 1 knur / 150 loszek). Zapewnij min.
1.6 m2 / odchowywaną loszkę.
4. Loszki możemy kryć, jeżeli spełniają następujące kryteria: wiek > 210 dni, waga > 135 kg, kondycja: 16-18 mm
tłuszczu grzbietowego, dojrzałość fizjologiczna, prawidłowa budowa
5. Monioruj występujące ruje, stosuj stymulację żywieniową i kryj przygotowane loszki nie wcześniej niż w 3 rui.
6. Prowadź dwukrotną detekcję rui w ciągu dnia, aby dokładnie określić czas inseminacji.
7. Codziennie dokładnie prowadź detekcję rui oraz prośności, aby zminimalizować liczbę dni pustych.
8. Stymuluj pobór paszy i wody podczas laktacji, zapewniając lochom pełen komfort.
9. Od dnia odsadzenia karm lochy do woli (przynajmniej 2 razy dziennie) i rozpocznij stymulację knurem (min. 1 knur /
250 loch). Zwróć szczególną uwagę na te w słabszej kondycji.
10. Pamiętaj by udział loch w stadzie w cyklach 3-6 wynosił min. 50%
Selekcja loszek
PIC od lat daje swoim klientom możliwość namnażania loszek remontowych na potrzeby własnych stad (CHM). W
ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą ofertę o nasienie knurów GP. Pozwala to dokonywać własnych i niezależnych
wyborów dotyczących jakości oraz pokroju wprowadzanych zwierząt dostosowanych do indywidualnych potrzeb
fermy.
Wymaga to jednak profesjonalizmu w odchowie i selekcji loszek. Poniższe rekomendacje pozwolą państwu bez kłopotów przejść wszystkie etapy selekcji wybranego materiału hodowlanego tak, by w przyszłości maksymalnie wykorzystać jego potencjał produkcyjny.Remontując stado we własnym zakresie należy pamiętać by stado prarodzicielskie
stanowiło minimum 12% stada podstawowego – umożliwi to ostrzejszą selekcję w przyszłości.
Zaraz po wyproszeniu należy oznakować młode loszki tatuażem z datą urodzenia (np. wg kalendarza PIC) – pozwoli
to właściwie przygotować je do krycia jak również zabezpieczyć przed zagubieniem na fermie.
I ETAP (wybór loszek warchlakowych w dniu odsadzenia)
Upewnij się, że wybrane zwierzęta są płci żeńskiej.
Wybierz loszki harmonijnie zbudowane oraz mające dobrą kondycję i wagę.
Odrzuć wszystkie te, które mają widoczne wady (opuchnięcia stawów, czy inne dyskwalifikujące urazy)
Oznakuj kolczykiem wybrane sztuki (zarejestruj kolczyk oraz tatuaż w fermowej bazie danych )
Zalecany jest wspólny odchów wybranych loszek - pozwoli to łatwiej śledzić ich kondycję.
II ETAP (przerzut z warchlakarni na sektor odchowu loszek – ok. 25kg)
Podobnie jak w pierwszym etapie odrzucamy wszystkie najsłabsze sztuki odstające od grupy.
Odrzucamy zwierzęta z opuchniętymi stawami, silnymi otarciami i uszkodzeniami ciała (uszy, ogon,
wargi sromowe).
Odrzucamy loszki mające nieprawidłową linię grzbietu oraz wady postawy.
Oglądamy wymię i wstępnie określamy ilość, jakość i budowę sutków. W tym etapie selekcji zwracamy
również szczególną uwagę na możliwość wystąpienia przepukliny pępkowej.
W razie potrzeby uzupełniamy zagubione kolczyki.
III ETAP (ostatni etap odchowu loszek i przygotowanie do krycia – ok. 80kg)
Loszki cechują się właściwym dla danej rasy pokrojem, kolorem a ich wiek koresponduje z wagą.
Posiadają prawidłowo wykształconymi zewnętrznymi narządami płciowymi.
Nie mają żadnych zewnętrznych urazów, opuchlizn oraz wad, które mogłyby wpłynąć na ich późniejszą
produkcyjność.
Cechują się prawidłową postawą nóg przednich oraz tylnych, a także dobrym stanem racic.
Mają właściwą budowę listwy wymienia, pożądaną ilość prawidłowo zbudowanych sutków.
„pełny program - pewny zysk”
Kwartalnik
Nr 3/2009
Knury PIC
PIC408 „jakość tuszy i mięsa”
PIC408 to knur, którego wartość szczególnie możemy zaobserwować w
zakładach mięsnych.
Jego użytkownicy uzyskują dodatkowy profit otrzymując tuszę o wybitnej mięsności i bardzo dobrej konformacji.
Wszystkie testy potwierdzają wysoką jakość mięsa i wartość wyrębów
otrzymywanych od tego bezstresowego knura.
Testowe tempo przyrostów 938 g/dzień*
Tłuszcz grzbietowy 7,2 mm
Oko polędwicy 65,3 mm
Mięsność 62,5 %
PIC410 „tempo przyrostu i jakość tuszy”
PIC410 to spełnienie oczekiwań naszych klientów poszukujących knura
uniwersalnego – szybko rosnącego a równocześnie obdarzonego wysoką mięsnością.
Doskonale nadaje się do krycia loch o nieznanym pochodzeniu by
wielokierunkowo podnieść wartość tuczną ich potomstwa.
Testowe tempo przyrostów 1096 g/dzień*
Tłuszcz grzbietowy 8,2 mm
Oko polędwicy 64,2 mm
Mięsność 62,1 %
PIC337 „tempo przyrostu i wydajność w rzeźni”
PIC337 generuje zysk poprzez maksymalizowanie tempa przyrostu i
wykorzystania paszy a co za tym idzie produkcję cięższych tuczników
oraz wzrost efektywności wykorzystania posiadanych budynków.
Osiąga wysoką mięsność przy wysokich wagach przy zachowaniu
doskonałej jakości mięsa i wyrębów.
PIC337 to lider PIC w tempie przyrostów i ekonomice produkcji.
Testowe tempo przyrostów 1274 g/dzień*
Tłuszcz grzbietowy 8,2 mm
Oko polędwicy 63,3 mm
Mięsność 61,7 %
PRODUKT
PIC337 x C22
PIC408 x C22
PIC410 x C22
SZTUK
WBC kg
Mięsność %
%S/E/U
12 915
90,3
56,0
95
3 545
72,6
57,1
98
16 612
81,7
56,1
97
1 513
74,6
57,8
99
5 434
85,4
56,5
96
1 786
78,6
57,5
99
* Średnie przyrosty testowe zakwalifikowanych knurów - I kwartał 2008
„pełny program - pewny zysk”
Kwartalnik
Nr 3/2009
10 przykazań ...
10 przykazań wprowadzenia i eksploatacji knura.
1. Knur po dostawie umieszczamy w obiekcie kwarantanny, na co najmniej 30 dni. W tym czasie potwierdzamy jego
wysoki status zdrowotny wynikami serologicznymi, badamy także nasienie w wyspecjalizowanym laboratorium
weterynaryjnym oraz wykonujemy zabiegi profilaktyczne.
2. Podczas kwarantanny knur musi oddawać nasienie przynajmniej raz na tydzień.
3. Właściwa eksploatacja knura w zależności od wieku:
• do 10 miesięcy – 1 skok / tydzień,
• 10 - 12 miesięcy – 3 skoki / 2 tygodnie,
• pow. 12 miesięcy – 2 skoki / tydzień.
4. W warunkach fermowych 1 knur inseminacyjny obsługuje 150-175 macior.
5. Optymalne warunki utrzymania knura:
• kojec o pow. min. 6 m2,
• temp. pomieszczenia 20 oC,
• wilgotność 60-75%,
• oświetlenie sztuczne przez 12-14 h/dobę,
• wypływ wody ze smoczka min. 1 l/min.,
• wymiana powietrza 50 m3/h/knura (zima), 250-300 m3/h/knura (lato).
6. Higiena podczas pobierania i obróbki nasienia jest podstawą sukcesu w inseminacji.
7. Przeprowadzaj badanie morfologiczne i bakteriologiczne nasienia w wyspecjalizowanym laboratorium
weterynaryjnym przynajmniej, co 6 miesięcy.
8. Przed pobraniem nasienia od knura sprawdź jego temperaturę - nie może być wyższa, niż 39 oC.
9. Eksploatacja knura na fermie nie powinna trwać dłużej niż 2 lata - po tym okresie podejmij decyzję o jego
wymianie.
10. Porcja nasienia nie powinna zawierać mniej niż 2 mld plemników.
10 przykazań wykorzystania nasienia na fermie
1. Nasienie wykorzystywane na fermie musi spełniać wysoki standard zdrowotny, genetyczny i jakościowy – pamiętaj, że każda porcja nasienia to 4 tuczniki na twojej fermie!
2. Pamiętaj, że ruch plemników zależy od wielu czynników: temperatur nasienia, szkiełka i stolika mikroskopu a,
także używanego rozcieńczalnika. Dlatego aby prawidłowo ocenić jakość nasienia zaopatrz się w mikroskop z
podgrzewanym stolikiem.
3. Nasienie zawsze przechowuj w termoboksie z dala od światła i źródeł ciepła w temp. 17 oC (co pewien czas
sprawdź prawidłowość odczytu temperatury).
4. Dwa/trzy razy dziennie sprawdzaj temperaturę w termoboksie zapisując odczyt min/max równocześnie obracaj
przechowywane nasienie.
5. Przed użyciem partii nasienia sprawdź pod mikroskopem ruchliwość plemników.
6. Wszystko, co styka się z nasieniem, również podczas oceny pod mikroskopem musi być sterylnie czyste. Zanie
czyszczenia chemiczne a nawet kurz mogą zaburzać widoczny ruch plemników.
7. Ostrożnie podgrzewaj nasienie przed inseminacją. Pamiętaj, że powinno jak najszybciej trafić do dróg rodnych
lochy/loszki.
8. Inseminuj w momencie tolerancji. Stymuluj zasysanie nasienia przez maciorę (obecność knura!, aktywna stymulacja lochy/loszki – „bądź knurem”). To maciora musi zdecydować o pobraniu nasienia – nie wciskaj go na siłę.
9. Nasienie, które raz opuściło termoboks nie powinno już do niego wracać …
10. Nie eksperymentuj, w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze zapytaj dostawcę nasienia PIC!
„pełny program - pewny zysk”
Kwartalnik
Nr 3/2009
ZDROWIE
UTRZYMANIE I ŻYWIENIE ŚWIŃ
W OKRESIE UPAŁÓW.
Na zapopotrzebowanie pokarmowe
świń wpływa cały szereg czynników,
wśród których wymienić należy genetykę, płeć, wiek, warunki sanitarno-higieniczne oraz klimat. Nie ma co do tego
wątpliwości, że świnie rosną najszybciej
w warunkach komfortu cieplnego. Należy zauważyć, że zachodzące na Ziemi
zmiany klimatyczne (tzw. ocieplanie się
klimatu) nie omija także i Polski. Ostatnie lata także i u nas były wyjątkowo
upalne, co niewątpliwie miało negatywny wpływ na produkcyjność świń. Zbliża się kolejne lato, czy równie upalne
jak poprzednie, wszystko wskazuje na
to, że chyba tak??? W związku z tym
w niniejszym opracowaniu chciałbym
skoncentrować się na wpływie wysokiej
trza, które jest z reguły chłodniejsze.
* Radiacja. Wymiana ciepła pomiędzy
zwierzęciem, a powierzchnią otoczenia
Temperatura otoczenia oC
Ciepłota skóry (oC)
22,7
33,9
35,1
37,0
37,9
Wewnętrzna ciepłota ciała (oC)
39,0
39,1
39,5
40,4
Liczba oddechów/min.
Pobieranie paszy (g/dzień)
Kategoria wiekowa świń
(ściana, sufit etc).
* Parowanie. Ma małe znaczenie u świń ze
względu na ograniczoną ilość gruczołów
potowych. Mechanizm ten można wyraźnie uaktywnić poprzez spryskanie/zroszenie świń wodą. W takich okolicznościach
ciepło ze skóry jest uwalniane na skutek
przekształcenia wody w parę wodną.
* Pobieranie wody. Ogrzanie pobranej wody wpływa na obniżenie
wewnętrznej
ciepłoty
ciała.
* Proces oddychania. Powietrze wydychane ma zwykle wyższą temperaturę i jest
bardziej wilgotne niż powietrze wdychane.
Ten proces eliminacji ciepła z organizmu
jest szczególnie ważny w okresie upałów.
Mechanizmy fizjologiczne stałocieplności.
Temperatura komfortu cieplnego (oC)
Warchlaki w wadze 20-30 kg
18-20
Świnie w wadze 35-60 kg
16-18
Tuczniki w wadze 60-100 kg
12-18
Lochy
12-25
Tabela 2
ces produkcji mleka czy mięsa. W trakcie
procesów życiowych organizmu wytwarza się duża ilość energii, która musi być
uwolniona z organizmu, aby temperatura
ciała nie ulegała podwyższeniu. Jest to
naturalna funkcja organizmu, jednak wymagająca pewnego wysiłku, co wpływa
na obniżenie produkcyjności. W okresie
upałów świnie mają ogromne trudności
w utrzymaniu równowagi pomiędzy ciepłem wytwarzanym przez organizm, a
temperaturą otoczenia. Dodatkowo wysoka temperatura otoczenia obniża apetyt, co jeszcze bardziej potęguje problem.
Drogi utraty ciepła przez organizm:
* Kondukcja. Część ciepła jest oddawana z organizmu poprzez skórę, na skutek jej kontaktu z powierzchnią chłodniejszą np. podłoga.
* Konwekcja. Absorbcja ciepła z powierzchni skóry na skutek ruchu powie-
Kwartalnik
25,9
28,5
31,4
27
51
85
112
2846
2340
1888
900
Tabela 1
Aby utrzymać stałą temperaturę ciała zwierzę
traci ok. 80% energi pobranej z paszą,
a tylko 20% przeznacza na proces
produkcji mleka, czy mięsa.
temperatury zewnętrznej na behawioryzm świń oraz możliwościach minimalizowania niekorzystnych skutków upałów na produkcyjność trzody chlewnej.
Świnia jest zwierzęciem stałocieplnym,
co oznacza, że utrzymuje wewnętrzną
ciepłotę ciała na stałym poziomie ok.
39C, niezależnie od temperatury otoczenia. Aby utrzymać stałą temperarturę ciała zwierzę traci ok. 80% energii pobranej
z paszą, a tylko 20% przeznacza na pro-
nie wzrasta poziom adrenaliny, a spada
ilość wydzielanej noradreanaliny. Powoduje to istotne zmiany w przepływie
Świnia rejestruje zmiany termiczne poprzez receptory nerwowe zlokalizowane
w skórze oraz w mózgu. Receptory skórne są mniej „wrażliwe” i są w stanie reagować na różnice większe niż 1C. Receptory mózgowe są bardzo czułe i są w stanie
wykrywać różnice rzędu 1/1000 stopnia
Celsjusza. Są one zlokalizowane w podwzgórzu u podstawy mózgu. Rceptory
odpowiedzialne za zimno są zlokalizowane w tylnej części podwzgórza, te zaś
które reagują na ciepło umieszczone są
w jego przedniej części. W trakcie ich aktywacji dochodzi do stymulacji podwzgórza i uwalniania do krwi hormonu ACTH,
który stymuluje nadnercza do produkcji
adrenaliny i noradrenaliny. To te hormony są odpowiedzialne za fizyczne i metaboliczne zmiany, najważniejsze w procesie utrzymania stałej temperatury ciała.
W momencie stresu cieplnego wyraź-
krwi w organizmie zwierzęcia. Następuje zwiększone przemieszczanie się
krwi do naczyń obwodowych (skóra)
kosztem ukrwienia organów wewnętrznych ciała, co w następstwie wstrzymuje procesy trawienne i obniża poziom
energii konieczny dla procesów produkcyjnych (produkcja mleka, przyrosty).
W czasie stresu cieplnego obserwuje
się także zwiększoną produkcję hormonów korowych, wpływających na obniżenie aktywności makrofagów poprzez
zahamowanie produkcji interleukiny.
W efekcie osłabiony zostaje układ immunlologiczny, czym tłumaczyć należy
większą zachorowalność świń. Stres
cieplny zwiększa produkcję tłuszczu.
Dzieje się tak na skutek zwiększonego
metabolizmu lipidów, które są gromadzone w oklicy jamy brzusznej i gotowe
do wykorzystania w przypadku takiej potrzeby. Zwierzęta tracą apetyt w związku z ograniczoną aktywnością tarczycy.
Oznaki
dyskomfortu
cieplnego:
* Wzrost zewnętrznej ciepłoty ciała.
Zwiększony przepływ krwi przez naczynia
obwodowe skóry pozwala na utratę przez
zwierzę dużej ilości ciepła. Temperatura
skóry może wzrastać nawet o 7-11%.
* Behawioryzm. Zwierzęta piją więcej wody oraz szukają bardziej wilgotnych, chłodniejszych miejsc do leżenia.
* Obniżenie apetytu. Zaznacza się wyraźnie w czasie upałów. Zmniejszone
pobieranie paszy obniża poziom energii
metabolicznej. U karmiących loch zaobserwowano zmniejszenie pobierania
paszy o 0,1 kg/dzień na każdy stopień
temperatury otoczenia powyżej komfortu
cieplnego tj. >25C. U zwierząt eksponowanych na wysoką temperaturę fizjologicznie dochodzi do obniżenia aktywności
tarczycy, a tym samym osłabienia apetytu.
* Przyspieszony oddech. Z uwagi na
brak wystarczającej ilości gruczołów
potowych w sytuacji wysokiej temperatury świnie zaczynają intensywnie
oddychać, aby nadmiar ciepła wydalić
Pobieranie paszy
(kg)
Spadek masy ciała
(kg)
3,2
22
4,1
14
5,0
10
Tabela 3
Nr 3/2009
poprzez drogi oddechowe. U świń jest
to najbardziej wydajny proces eliminacji nadmiaru ciepła z organizmu (ok.
90% w temp. 38oC). U ciężarnych loch
niana łącznie z wilgotnością, ruchem powietrza, wielkością grupy świń jak również
warunkami technicznymi pomieszczeń.
Wymienione czynniki decydują o tzw. „
Spożycie paszy (kg/dzień)
2,9
3,6
4,3
5,0
Spadek masy ciała (kg)
27
19
16
9
Zmniejszenie grubości słoniny w punkcie P2(mm)
6,4
5,7
4,2
4,0
Lochy, które weszły w kolejny cykl rujowy w ciągu 8 dni
po odsadzeniu (%)
50,0
58,3
58,3
83,8
Tabela 4
przebywających w temp. 30oC w warunkach słabej wentylacji częstotliwość
oddechów wzrasta nawet o 20/min.
* Zaburzenia elektrolitowe. Zwiększenie liczby oddechów doprowadza do
zasadowicy oddechowej wskutek wydalania dużej ilości CO2. W celu utrzymania równowagi organizm zmienia
wydalanie dwuwęglanów z moczem,
doprowazdając do tzw. kwasicy metabolicznej. To pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy CO2 a dwuwęglanami.
* Przegrzanie. W przypadku przedłużania się stresu cieplnego dochodzi do zaburzeń w gospodarce
wodnej, elektrolitowej oraz jonów wodorowych w organizmie. Doprowadza to
do przegrzania i wyczerpania zwierzęcia i w efekcie często do jego śmierci.
* Aklimatyzacja. Obserwacje terenowe
wykazały, że istnieje możliwość adaptacji
świń do wysokich temperatur. Verhagen
(1987) zauważył, że świnie potrzebują
5 dni na adaptację do temp. 25C, 7 dni
do temp. 15C, a 6 dni na przystosowanie się do temp. w zakresie 15-25C.
W tab. 1. przedstawione są fizyczne i
behawioralne zmiany, rejestrowane w
przeciągu 48 godzin stresu cieplnego, u
świń w wadze 90 kg (Gilles i wsp. 1990).
Temperatury optymalne dla świń.
Zakres komfortu cieplnego zależy od
wieku świń. Czym zwierzę starsze tym
bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę otoczenia, co związane jest z trudnością eliminacji ciepła wytworzonego
w wyniku procesów metabolicznych.
Dzieje się tak dlatego, że wraz z wiekiem zwiększa się grubość skóry oraz
tkanki tłuszczowej, co uniemożliwia wydalanie ciepła. Z tego powodu u starszych zwierząt nabiera znaczenia wyparowywanie ciepła drogą oddechową.
W tab. 2. przedstawiono optymalny zakres temperatury zewnętrznej
dla świń w różnym wieku przy ruchu powietrza 0,2 m/s (Naas, 1989).
Zapotrzebowanie świń na inne parametry bioklimatu.
Temperatura zarejestrowana na termometrze nie jest wystarczającym wyznacznikiem warunków atmosferycznych
panujących w pomieszczeniu dla świń.
Temperatura otoczenia powinna być oce-
efektywnej temperaturze otoczenia”. W
przypadku, gdy efektywna temperatura
otoczenia wychodzi poza zakres komfortu termicznego wówczas zarówno zachowanie świń oraz ich wydajność produkcyjna są zaburzone. Szybkość przepływu
powietrza decyduje o utracie ciepła poprzez skórę zwierzęcia. Wzrost ruchu powietrza w temp. 300C z 0,05 m/s do 1,58
m/s zwiększa ubytek ciepła aż o 25%.
Należy jednak pamiętać, że zwiększony przepływ powietrza wskazany jest w
wyższych temperaturach otoczenia; w
niższych może doprowadzać do ozię-
Spadek masy ciała w okresie laktacji (kg)
Cykl reprodukcyjny
0-5
5-7,5
7,5-12,5
>12
1 cykl (liczba dni)
9,5
10
11,7
14,7
2 cykl (liczba dni)
6,7
6,7
8,0
8,5
3 cykl (liczba dni)
6,0
6,3
6,5
6,5
Tabela 5
bienia pomieszczeń (np. 0,8 m/s wskazane w temp. 300C, ale nie w temp.
100C). Dla zwierząt w sektorze tuczu
optymalna wentylacja powinna wynosić
0,1 – 0,3 m/s. Dla loch przebywających
w temp. 30oC optymalny poziom wentylacji to 2-5 m/s. Wilgotność względna
nie wydaje się odgrywać negatywnej roli
w przyrostach świń pod warunkiem, że
temperatura otoczenia znajduje się w zakresie poniżej poziomu krytycznego. W
przypadku jednak wysokiej temperatury
i wilgotności zaznacza się ograniczone
wydalanie ciepła drogą oddechową, a
w konsekwencji zmniejszenie apetytu.
Wielu autorów zaobserwowało, że zwiększenie poziomu wilgotności względnej z
45 do 90% w temp. 21oC skutkowało w
obniżeniu o 8% utraty ciepła. W warunkach normalnej temperatury otoczenia
idealny poziom wilgotności względnej
dla świń powinien wynosić 60-80%.
Oczywistym jest też fakt, że czym liczniejsza grupa świń w pomieszczeniu tym
większa produkcja ciepła. W zależności
od pory roku może to mieć pozytywny
skutek (zima) lub niekorzystny wpływ na
zachowanie i produkcyjność świń (lato).
Największym problemem współczesnych, wysoce mięsnych i wydajnych
Temperatura otoczenia (oC)
18
22
25
27
29
5,66
5,42
4,95
4,52
3,08
Ubytek m.c. (kg)
23
22
25
30
35
Zmniejszenie tłuszczu grzbietowego w
punkcie P2 (mm)
2,1
1,9
2,7
3,5
3,5
Pobieranie paszy (kg)
Tabela 6
Kwartalnik
ras i linii świń jest ograniczone spożycie
paszy w okresie laktacji, co skutkuje niejednokrotnie nadmiernym ubytkiem masy
ciała. Generalnie charakteryzują się one
mniejszą pojemnością żołądka oraz obniżonym apetytem nawet w warunkach
normalnej temperatury otoczenia, co
w okresie laktacji ogranicza możliwość
pełnego pokrycia potrzeb pokarmowych.
Współczesna locha, rodząca 11-13 prosiąt i produkująca 10l mleka/dzień przez
okres 3-4 tygodni powinna pobierać ok. 8
kg paszy/dzień. Średnie pobranie paszy
w normalnych warunkach wynosi tylko
ok. 5-6 kg/dzień. Powstała różnica 2-3
kg/dzień musi być uzupełniona własnymi rezerwami energetyczno-białkowymi.
W warunkach wysokiej temperatury otoczenia ilość pobieranej, przez lochy karmiące, paszy jeszcze bardziej się obniża.
W tabeli 3. przedstawiono wpływ ilości
pobieranej paszy przez lochę w okresie
laktacji na ubytek masy ciała (Nelson,
1985).
Postępujący ubytek masy ciała ma bardzo negatywny wpływ na reprodukcję,
szczególnie odnośnie do liczby samic
wchodzących w kolejny cykl rujowy w
ciągu pierwszych 5-7 dni po odsadzeniu.
Związane to jest ze stopniową atrofią
jajników oraz zmniejszeniem poziomu
cholesterolu, który jest podstawowym
składnikiem w syntezie niezbędnych w
tym zakresie hormonów.
W tabeli 4. przedstawiono zależność pomiędzy ilością pobranej przez lochę, w
okresie laktacji, paszy a czasem wystąpienia rui po odsadzeniu (King i Dunking,
1996).
Ubytek masy ciała jest bardziej zauważalny u pierwiastek (po I porodzie). Wynika to z faktu, że samice te mają mniejszą
pojemność żołądka, w związku z tym pobierają mniej paszy, a co najważniejsze
są one jeszcze wciąż w fazie wzrostu,
co wymaga dodatkowego zapotrzebowania na składniki odżywcze. W przypadku pierwiastek spadek masy ciała w
okresie laktacji powyżej 7,5% skutkuje
wyraźnym wydłużeniem okresu czasu od
odsadzenia do wystąpienia rui. Starsze
samice są mniej wrażliwe ze względu
na pobieranie większej ilości karmy oraz
fakt, że nie potrzebują dodatkowej paszy niezbędnej do utrzymania wzrostu.
W tabeli 5 pokazano zależność pomiędzy ubytkiem masy ciała u samic, w różnych cyklach produkcyjnych, a okresem
czasu od odsadzenia do wystąpienia rui
(Vesseur, 1994).
Reasumując można powiedzieć, że
„dzisiejsze” lochy posiadają ogromny
potencjał genetyczny ukierunkowany na
wysoką plenność, jednak często nie idzie
to w parze z ilością pobieranej przez nie
paszy w okresie laktacji. Problem ten zaznacza się z jeszcze większą ostrością
Nr 3/2009
Temp.(oC)
20
29
Poziom białka
(%)
17,6
14,2
17,6
14,2
Pobranie paszy
(kg/dzień)
6,71
6,51
3,56
4,05
Producja mleka
(kg/dzień)
10,0
9,6
7,4
7,7
Spadek m.c.(kg)
16
15
41
29
Tabela 7
w warunkach wysokiej temperatury otoczenia. Ten czynnik w największym stopniu wpływa na obniżenie apetytu. Warto
przypomnieć, że optymalna temperatura
dla loch wynosi 18-25oC. Im wyższa temperatura otoczenia, tym mniejsze pobieranie paszy, a co za tym idzie większy
ubytek masy ciała.
W tabeli 6. zaprezentowano wpływ
temperatury otoczenia na kondycję lochy w okresie laktacji (Quiniou i Noblet,1999).
Żywienie loch w okresie upałów
Zapotrzebowanie pokarmowe świń zostało bardzo dokładnie określone dla optymalnych parametrów środowiskowych,
w których utrzymywane są zwierzęta.
Jednak w warunkach wysokiej temperatury otoczenia świnie pobierają wyraźnie
mniej paszy, aby w ten sposób obniżyć
produkcję tzw. ciepła metabolicznego, a
co za tym idzie utrzymanie równowagi
termicznej organizmu. Należy pamiętać,
że u loch w okresie laktacji zapotrzebowanie na składniki odżywcze wzrasta
2-3 krotnie w porównaniu do samic ciężarnych. Locha produkując 9-10 litrów
mleka/dzień wytwarza ok. 570 g tłuszczu oraz ok. 440 g białka/dzień. Aby tak
wysoka produkcja mogła być utrzymana
niezbędnym warunkiem jest dostarczenie zwierzęciu odpowiedniej ilości i jakości składników odżywczych z paszą. Jest
to szczególnie ważne w okresie upałów,
kiedy zmniejsza się wyraźnie ilość pobieranej przez zwierzęta paszy.
W oparciu o nowoczesną wiedzę i praktykę podjęto wiele prób opracowania odpowiednich schematów postępowania w
zakresie żywienia świń w okresie upałów,
aby minimalizować ich negatywny wpływ
na produkcyjność zwierząt.
Zaobserwowano, że przyrost masy ciała
w okresie upałów był niższy u świń żywionych wysoką dawką białka ogólnego
(19,8%) w porównaniu do świń, które
dostawały 16% dobrze zbilansowanego
białka z dodatkiem odpowiedniej ilości lizyny. Tłumaczy się to tym, że w procesie
trawienia białko generuje więcej energii
metabolicznej (26%) niż tłuszcz (9%), co
potęguje stres termiczny a w rezultacie
obniża apetyt. Jest to wynikiem całego
szeregu reakcji metabolicznych aminoSkładnik pokarmowy
kwasów, wchodzących w jego skład.
Wykazano, że tuczniki żywione paszą
zawierającą 13,9% białka ogólnego
produkowały 1,379 MJ energii/kg masy
ciała, świnie otrzymujące 17,4% białka
wytwarzały 1,417 MJ energii/kg. Biorąc
powyższe pod uwagę, w celu obniżenia
poziomu energii metabolicznej, a co za
tym idzie stresu termicznego zaleca się
raczej stosowanie niższego poziomu
białka ogólnego, uzupełnionego dodatkiem niezbędnych aminokwasów syntetycznych takich jak: lizyna, tryptofan,
metionina czy treonina. Karmiąca locha
wydziela poprzez mleko ok. 400-500 g
białka dziennie. Co oznacza, że w ciągu 8-10 dni laktacji samica wydziela tyle
białka ile locha ciężarna potrzebuje na
rozwój prosiąt w ciągu 114 dni ciąży. Fakt
ten uzmysławia nam raz jeszcze jak ważne jest zapewnienie samicom w okresie
Pasza sypka
Pasza granulowana
Spożyta pasza (kg)
2,29
2,17
Przyrost dzienny (g/dzień)
754
781
Zużycie paszy
3,08
2,82
Grubość słoniny (mm)
14,5
14,4
Tabela 8
laktacji odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka, aby uniknąć problemów
w kolejnych stadiach cyklu reprodukcyjnego samicy. Stopniowe zwiększanie
poziomu lizyny w paszy dla loch karmiących obniżało wyraźnie spadek masy
ciała samicy, zwiększała się waga prosiąt
odsadzanych oraz wzrastał odsetek loch
pokrytych w ciągu 14 dni po odsadzeniu.
Wykazano, że dla loch wysoko produkcyjnych optymalny poziom lizyny w paszy powinien wynosić 0,92%.
W tabeli 7. przedstawiono wpływ stosowania różnych poziomów białka w
paszy dla loch karmiących na wyniki produkcyjne w różnym zakresie temperatury
otoczenia (Noblet, 2000).
Z danych zawartych w tabeli wynika
jednoznacznie, że dieta ze stosunkowo
niskim poziomem białka, ale z dobrze
zbilansowanym poziomem aminokwasów wpływa najbardziej korzystnie na
ilość pobranej paszy w warunkach stresu
termicznego.
Tłuszcze są doskonałym źródłem łatwo
przyswajalnej energii dla świń, szczgólnie w okresie upałów, aby rekompensować mniejsze spożycie paszy przez
zwierzęta. Szczególnie cenne w żywieniu zwierząt są tłuszcze roślinne ze
względu na wysoką zawartość kwasu
linolowego oraz linolenowego. Stosowanie tłuszczów nie zwiększa poziomu
ogólnej energii metabolicznej w dawce
Zawartość włóknika
ogółem (%)
Strawność energii (%)
Tuczniki
Lochy
Kukurydza
2,8
88,9
91,6
Soja (w całości)
5,6
73,2
81,7
Mączka sojowa
7,5
84,5
89,4
Mączka pszenna
10,0
58,5
64,6
Mączka ryżowa
10,2
56,2
63,7
Tabela 9
Kwartalnik
pokarmowej, ale zwiększa ilość energii
pochodzącej z tłuszczu roślinnego lub
zwierzęcego. W związku z tym, że tłuszcze są łatwiej metabolizowane w organizmie świni niż skrobia czy białko, mniej
też generuje się energii metabolicznej
w procesie ich trawienia, co ma ogromne znaczenie szczególnie w warunkach
wysokich temperatur otoczenia. Należy
jednak pamiętać, że zbyt duży dodatek
tłuszczu hamuje spożycie paszy i pogarsza jej wykorzystanie. W badaniach
na tucznikach wykazano, że w okresie
upałów suplementacja diety przy użyciu
5-7% tłuszczu wpłynęła korzystnie na
przyrost masy ciała oraz wykorzystanie
paszy. Podobny efekt uzyskano także
u loch karmiących. Zwiększając poziom
energii poprzez dodatek 5% oleju sojowego do paszy dla loch karmiących uzyskano wyższą produkcję mleka, pomimo
nieco mniejszego pobrania paszy przez
zwierzęta. Ponadto zaobserwowano
mniejszy ubytek masy ciała w porównaniu do zwierząt otrzymujących paszę bez
dodatku oleju. Zarejestrowano też pozytywny wpływ dodatku oleju na ilość oraz
skład jakościowy produkowanego mleka
(więcej tłuszczu), a w konsekwencji na
jakość odsadzanych prosiąt.
Na ilość wytwarzanej energii metabolicznej niemały wpływ ma stan fizyczny
karmy, stosowanej w żywieniu świń. Wykazano, że granulacja poprawia strawność tłuszczu zawartego w paszy aż o
61-77% w porównaniu do karmy sypkiej.
Należy pamiętać, że czym lepsza strawność paszy tym mniejsze wytwarzanie
ciepła metabolicznego w trakcie trawienia, co ma duże znaczenie w okresie
upałów. Ponadto poprawia się zużycie
paszy oraz przyrost świń. Oczywiście
proces granulacji zwiększa koszt paszy.
Przed podjęciem decyzji o jej zmianie
powinien być przeprowadzony rachunek
ekonomiczny takiego przedsięwzięcia.
Tab. 8. Wpływ stosowania paszy sypkiej i
granulowanej na parametry produkcyjne
tuczników w wadze 35 – 87 kg (Walker,
1990).
Pasze o dużej zawartości włóknika indukują produkcję dużej ilości ciepła i nie
powinny być stosowane u świń w okresie wysokiej temperatury zewnętrznej.
W miarę wzrostu poziomu włóknika w
dawce pokarmowej spada strawność, a
wzrasta wyraźnie produkcja ciepła. Dzieje się tak dlatego, że niestrawiony włóknik przesuwa się do jelit grubych, gdzie
stymuluje namnażanie flory jelitowej, która w procesie fermentacji generuje duże
ilości ciepła. W badaniach doświadczalnych na ciężarnych lochach o m.c. 260
kg stwierdzono, że w trakcie stosowania
diety zawierającej 12% włóknika powstawało 0,455MJ energii/kg m.c., podczas
Nr 3/2009
Typ koryta
Wspólne
Rodzaj paszy
Indywidualne
Sucha
Sucha
Mokra
2,35
Ilość pobranej paszy (kg)
2,19
2,18
Przyrost dzienny (g)
764
764
852
Zużycie paszy
2,88
2,86
2,79
Grubość słoniny (mm)
13,10
12,80
14,00
Tabela 10
gdy w przypadku diety zawierającej 34%
włóknika wytwarzanej było 0,479 MJ
energii/kg m.c. zwierzęcia.
Tab. 9. Strawność energii wybranych
składników pokarmowych stosowanych
w paszy dla świń i tuczników (Noblet i Le
Goff, 2000).
Jedną z najbardziej skutecznych metod
zwiększenia pobrania paszy przez świnie
w okresie upałów jest stosowanie żywienia na mokro. Wpływa ono korzystnie nie
tylko na ilość pobranej karmy, ale także
ogranicza jej straty, a przede wszystkim
poprawia zużycie paszy oraz przyrosty.
wyprowadzili Amerykanie, wykazując,
że lochy mające stały dostęp do paszy
pobierały ją w porównywalnej ilości zarówno w dzień jak i w nocy. Powszechnie praktykowane karmienie świń tylko
w porze dnia wynika jedynie z rozkładu
planu pracy człowieka zatrudnionego
przy obsłudze zwierząt. Świnie mające
swobodny dostęp do paszy spożywają
ją wielokrotnie w ciągu doby. Biorąc to
pod uwagę zasadnym jest instalowanie
automatycznych stacji kamienia szczególnie dla loch ciężarnych. Mobilizuje to
Żywienie na sucho –
do woli
Ilość pobranej paszy (kg/dzień)
Ilość pobranej energii (kcal)
Żywienie na mokro –
dwa razy dziennie
4,72
5,28
14,890
16,563
29,8
23,2
Ubytek masy ciała (kg)
Tabela 11
Jedynym minusem żywienia na mokro
jest nieco większa grubość słoniny. Fakt
ten łatwo można wyelimonować poprzez
użycie lepszych genetycznie, mięsnych
linii świń. Żywienie na mokro staje się
coraz powszechniej stosowanym systemem karmienia świń. Wykazano, że u
tuczników żywionych paszą mokrą przyrost dzienny wzrastał o 5-6%. U loch karmiących spożycie paszy mokrej wzrasta
o 12%, a co za tym idzie zwiększa się
ilość pobranej energii, a przez to mniejszy ubytek masy ciała w okresie laktacji.
Tab. 10. Wpływ żywienia paszą suchą
oraz mokrą na wydajność produkcyjną
świń w wadze 35-87 kg (Walker, 1990)
Tab. 11. Wpływ systemu karmienia na
wydajność loch karmiących.
Na uwagę zasługuje także fakt, że
czym więcej rodzajów pasz stosuje się w
żywieniu tuczników, tym lepsze uzyskuje
się wskaźniki produkcyjne. Innymi słowy
stosowanie kilku diet pokarmowych pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania świń, w różnym stadium rozwoju, na
określone składniki pokarmowe. W konsekwencji poprawia się wydajność i rentowność stada oraz zmniejsza się ilość
wyprodukowanej energii metabolicznej u
świń, co ma niebagatelne znaczenie w
okresie upałów.
Tab. 12. Wpływ stosowania różnych
diet pokarmowych (poziom lizyny) na
wydajność świń w okresie tuczu.
Interesujące wnioski ze swoich badań
zwierzęta do nocnego pobierania karmy,
wtedy kiedy temperatura w pomieszczeniach jest wyraźnie niższa. Hodowcy,
którzy nie mają takiej możliwości powinni
żywić lochy 4 razy dziennie, a w okresie
upałów jedno karmienie powinno być
przeprowadzone późnym wieczorem lub
wczesnym rankiem.
Na temat znaczenia wody dla życia
i produkcyjności świń pisałem już w jednym z wcześniejszych wydań Hoduj z
głową. W tym miejscu chciałbym jeszcze
raz podkreślić znaczenie wody w obniżaniu temperatury wewnętrznej ciała
świni. Woda działa jak system chłodzenia i jest w stanie obniżyć krytyczną temperaturę nawet o 0,5OC. Tak więc, gdy
wzrasta temperatura otoczenia zwiększa
się zapotrzebowanie zwierząt na wodę.
Optymalna temperatura wody do picia
dla świń wynosi 12-18OC. W upalne dni
obserwuje się wyraźną zależność pomiędzy temperaturą wody, a ilością jej
pobrania. W badaniach doświadczalnych
wykazano, że w przypadku podniesienia
temperatury otoczenia powyżej 25OC pobranie wody o temp. 30OC zmniejszyło
się u świń aż o 60% w porównaniu do
konsumpcji wody o temp. 12OC. Zmniejszone pobranie wody związane jest także z siłą strumienia jej przepływu przez
poidło.
Tab. 13. Zapotrzebowanie na wodę (l/dzień) oraz optymalny przepływ wody
Zapotrzebowanie
min.
Zapotrzebowanie
max.
Minimalny
przepływ
Świnie 25-50 kg
4,0
7,0
0,7
Swinie 50-100 kg
5,0
10,0
1,0
Lochy ciężarne
15,0
23,0
2,0
Lochy karmiące
20,0
35,0
2,0
Zwierzęta
w poidle (l/min) w przypadku loch oraz
warchlaków i tuczników (Bodman,1994).
Należy pamiętać, że lochy niemające stałego dostępu do wody tracą 3 razy
więcej masy ciała w ciągu 21 dni laktacji w porównaniu do zwierząt korzystających z poideł automatycznych. Lochy
ciężarne powinny mieć swobodny dostęp
do wody w celu ograniczenia wystąpienia zapalenia pęcherza moczowego, co
jest jedną z głównych przyczyn padnięć
oraz wybrakowań samic z dalszego chowu. Warto podkreślić, że właściwe pod
względem ilości i jakości pobranie wody
przez lochy poprawia konsumpcję paszy,
a w konsekwencji produkcję mleka oraz
wagę odsadzanych prosiąt.
Inne możliwości obniżania temp. otoczenia w pomieszczeniach dla świń.
W praktyce używa się różnych metod
obniżania temperatury w pomieszczeniach dla świń. Najczęściej stosowany
jest system grawitacyjnej lub mechanicznej wentylacji, która pozwala na usunięcie wilgoci, gazów oraz nadmiaru ciepła z
pomieszczeń inwentarskich. Optymalna
wymiana powietrza w pomieszczeniach
dla loch powinna wynosić 180 do 230 m/
godz. W upalne dni wymiana powietrza
powinna być na jeszcze wyższym poziomie, co jest możliwe tylko przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. W ten
sposób duża ilość ciepła jest usuwana
poprzez konwekcję i parowanie. Dodatkowe zastosowanie zamgławiaczy (neDieta
pokarmowa
Poziom lizyny
(%)
Dni do
uzyskania
110 kg m.c.
1
0,80
102
1
0,95
100
2
0,95-0,80
98
3
0,95-0,80-0,65
96
Tabela 12
bulizery) pozwala na jeszcze większy
komfort termiczny poprzez wyraźne obniżenie wewnętrznej temperatury instalacji. W takich warunkach wilgotna skóra
zwiększa oporność świń na temperaturę krytyczną o ok. 7OC. Zaleca się, aby
przepływ wody przez nebulizer wynosił
35 l/godz, a proces zamgławiania powinien trwać 30 s i być powtarzany co 30
min. przez okres 8-21 godz/dobę, w zależności od temperatury otoczenia.
W przypadku ekstremalnie wysokich
temperatur, szczególnie w pomieszczeniach dla loch karmiących, mogą mieć
zastosowanie zraszacze wody. Zaleca się ściekanie wody z szybkością 2 l/
godz bezpośrednio na okolicę szyi/karku
zwierzęcia. Należy jednak pamiętać, że
w trakcie ich stosowania wzrasta wilgotność pomieszczeń, co w konsekwencji
może sprzyjać rozwojowi biegunek u
prosiąt ssących.
Dr hab. Kazimierz Tarasiuk
Główny Lekarz Weterynarii
PIC Polska i Europa Centralna
Tabela 13
Kwartalnik
Nr 3/2009
* Znakomite osiągnięcia loszek C24
9 m-cy temu PIC Polska uczestniczyła w dostawie 1,600 loszek C24
na fermę na Ukrainie.
Pierwsze mioty z Camborough24 wyprodukowały: 11,8 żywo urodzonych zwierząt/miot.
Te znakomite osiągnięcia potwierdzają wartość loch Camborough24, które są bardzo ekonomicznie w
produkcji.
* Ciągłe podnoszenie wydajności reprodukcyjnej:
3 lata temu PIC Polska rozpoczęła nowatorski projekt monitoringu produktów reprodukyjnych. Celem było
osiągnięcie wzrostu żywo urodzonych prosiąt na miot oraz podniesienie liczby wyproszeń na lochę/rok.
W projekcie zastosowano program PICtraq z wykorzystaniem EBV i najnowszych danych z Xbred.
Postęp był dokładnie monitorowany, a rezultaty w okresie od marca ‘08 do lutego ‘09 są następujące:
* poprawa o 1,3 prosięcia żywo urodzonego więcej/miot (śr. 12,2 żywo narodzonych/miot).
* zmniejszenie o 0,5 prosięcia martwo urodzonego (śr. 1 prosię mniej martwo urodzone/miot).
* PIC Polska wprowadza na rynek nową loszkę Camborough46, produkt skierowany będzie do klientów poszukujących bardzo dobrej plenności, wydajności oraz szybkiego tempa przyrostu potomstwa.
* Na podstawie wyników niezależnej firmy badawczej DLG, która anonimowo badała reprezentatywną
grupę 550 rolników w Niemczech, PIC jako jedyna firma z branży hodowlanej znalazła się w 1-ej 10-tce
najbardziej uznanych firm na rynku w Niemczech, obok nas znalazły się takie firmy jak: Bayer, Sano,
Pfizer, Raiffaisen, Boehringer.
ANALIZA RYNKU
Analiza wpływu liczby ubojów w Europie (EU25) na
* W poprzednim informatorze szacowaliśmy polskie pogłowie trzody
zmianę ceny tusz 2007 - 2009
chlewnej na przełom marca-kwietnia na 13,5-13,7 mln. Ostatnie dane GUS pokazują, że spadek ten był nawet większy i bieżące dane mówią o 13,28 mln
sztuk.
Wynika z tego spadek pogłowia na poziomie 2,4 mln. „rok do roku”.
* Średnia cena żywca rok do roku wzrosła w Polsce o ok. 33%
* Średnie ceny warchlaków tuczowych gwałtownie wzrosły na przełomie lutego i
marca obecnie obserwujemy stabilizację cen na bardzo wysokim poziomie,
jednak cały czas popyt przewyższa podaż co nie wróży spadku ich cen w
najbliższych miesiącach.
* Ceny tusz przez najbliższe kilka miesięcy powinny utrzymywać się na podobnym
wysokim poziomie. Obecnie (maj) obserwujemy jednak stagnację w
obrocie wieprzowiną co bezpośrednio jest związane z wyższą podażą
2007
2008
2009
Cena
(spodziewane)
ubojeEU
EU27
(expected)
Slaughter
27
EU-25
Price
niż popytem, nie notujemy jednak spadku cen wieprzowiny. Wiele firm boryka
się także, ze zwiększonymi zwrotami towaru.
* W zależności od letniego zapotrzebowania możliwe okresowe skoki ceny rzeźnej – prawdopodobny wzrost w drugiej połowie czerwca.
W miesiącu wrześniu możliwa lekka korekta w dół.
* Coraz więcej firm rozlicza się z dostawcami w oparciu o SEUROP – rozliczenia na wagę żywą powoli odchodzą w przeszłość.
* Według przewidywań Rosyjskiej Unii Mięsa możliwe jest drastyczne ograniczenie importu mięsa mi. z krajów Unii . Związane jest to ze
wzrostem produkcji trzody chlewnej w Rosji + 8,2%. Głównymi eksporterami mięsa do Rosji w pierwszym półroczu 2009 byli: Brazylia,
USA i Kanada.
* Rosną ceny zbóż głównie za sprawą exportu pszenicy i kukurydzy, maleją zapasy zbóż w polskich magazynach a i import jest mały.
Ceny zbóż będą najprawdopodobniej rosnąć, aż do tegorocznych zbiorów.
175,00
2 100
165,00
155,00
145,00
1 700
135,00
1 500
Euro/ 100kg
Uboje 1000 T
1 900
125,00
1 300
115,00
1 100
Aby dokonać właściwego doboru produktów,
skontaktuj się z Przedstawicielem PIC:
Polska północno-zachodnia:
Bronisław Breninek tel.: 0 606 838 023
E-mail: [email protected]
Polska półonocna i centralna:
Adam Bieliński tel. 0 606 838 018
E-mail: [email protected]
Polska południowo-zachodnia:
Lech Wieszczeczyński tel.: 0 606 838 014
E-mail: [email protected]
Kwartalnik
105,00
Nasienie można zamówić w Stacjach:
KF
BB
AB
LW
JB
PIC Skotniki tel.: 094 361 78 56
E-mail: [email protected]
WetRol tel.: 012 386 27 94
Polska półonocno-wschodnia:
Krzysztof Fil tel. 0 606 838 015
E-mail: [email protected]
Polska południowo-wschodnia:
Jakub Baltaziak tel.: 0 606 838 022
E-mail: [email protected]
Nr 3/2009
PRODUKCYJNOŚĆ,
MIĘSNOŚĆ,
PLENNOŚĆ
RODZINA
Camborough
daje Ci wybór
Camborough22
Camborough24
Camborough46
”Produkcyjność i trwałość” “Mięsność i ekonomika “Tempo przyrostu i
plenność”.
produkcji”.
Kwartalnik
GP1080
“Plenność, tempo przyrostu i
wykorzystanie paszy”.
Nr 3/2009

Podobne dokumenty