BHP w praktyce

Komentarze

Transkrypt

BHP w praktyce
JE
C
PROMO
Wypadki przy pracy (film)
55:30 min • format DVD • cena: od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD722
Wypadki przy pracy
(analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie
powypadkowe, przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy
i służb bhp
Halina Wojciechowska-Piskorska
206 str. B5 • cena 85,00 zł + 5% VAT • symbol BK587
cena promocyjna kompletu
160,00 zł brutto
symbol PAK0137
Prezentacje do szkoleń bhp
nośnik CD • cena 290,00 zł + 23% VAT* • symbol CD086
Testy egzaminacyjne bhp
– program do przygotowywania zestawów testowych
nośnik CD • cena 110,00 zł + 23% VAT* • symbol CD781
cena promocyjna kompletu
300,00 zł brutto
symbol PAK0138
BHP w służbie zdrowia (film)
Ochrona kręgosłupa podczas prac pielęgnacyjnych
konsultacja: Ewa Sciubilecka, Piotr Ulaszewski
33 min • nośnik DVD • cena od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD791
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy.
cena promocyjna kompletu
220,00 zł brutto
symbol PAK0139
Ocena ryzyka. Instruktaż – dokumentacja – przykłady
oceny na różnych stanowiskach
(z suplementem elektronicznym)
Anna Obuchowska
136 str. B5 • cena 180,00 zł + 5% VAT • symbol BK328e
SZKOLENIA BHP ON-LINE
cena katalogowa 300 zł
5 obowiązkowych szkoleń okresowych bhp przez Internet
• dla pracowników administracyjno-biurowych
• dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
cena promocyjna kompletu
199,00 zł brutto
symbol KZI111
*Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie
2
NOWOŚCI
KONKURS
Wejdź na: www.oddk.pl/konkurs0027
DO WYGRANIA:
1. Trzy książki Praktyczny przewodnik
po znakach bhp z komentarzem
(z suplementem elektronicznym)
2. Nagroda gwarantowana dla każdego
uczestnika konkursu BON 30 zł
Pytanie konkursowe:
Ok
Okrągły
ł znak:
k bi
biały
ł wykrzyknik
k k ik na niebieskim tle
– oznacza:
A. Zakaz wjazdu
B. Ogólny znak nakazu
C. Ogólny znak ostrzegawczy
Roman Majer
Praktyczny przewodnik po znakach bhp z komentarzem
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
(z suplementem elektronicznym)
74 str. A5 • cena 90,00 zł + 5% VAT • symbol BK812e
Opracowanie stanowi praktyczny zbiór wszystkich znaków bezpieczeństwa z komentarzem dotyczącym ich używania:
• znaki bezpieczeństwa – ochrona i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja, techniczne środki przeciwpożarowe
• strefa zagrożenia wybuchem • źródła promieniowania elektromagnetycznego • źródła promieniowana jonizującego • oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest • znaki niebezpiecznych substancji chemicznych • oznaczenia graficzne
materiałów niebezpiecznych w transporcie lądowym.
Dołączona płyta CD zawiera wszystkie występujące w książce znaki BHP (format JPEG), które można wykorzystać do przygotowania dowolnego zestawu znaków, np. jako pomoc w szkoleniu.
dr Jerzy T. Karczewski, Krystyna W. Karczewska
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
(z suplementem elektronicznym)
518 str. B5 • cena 190,00 zł + 5% VAT • symbol BK761e
Książka jest przewodnikiem po problemach, z którymi trzeba się zmierzyć, budując dobry system zarządzania bezpieczeństwem
pracy. Autorzy przedstawili dobre praktyki zarządzania pochodzące z różnych firm, branż, krajów.
W opracowaniu omówiono m.in.: koncepcję systemów zarządzania, ich integrację i certyfikację; zarządzanie zagrożeniami i ryzykiem, zmianami, zachowaniami, zdarzeniami wypadkowymi, sytuacjami kryzysowymi, podwykonawcami, pracownikami; kulturę
bezpieczeństwa; doskonalenie systemu.
Dołączony na płycie suplement jest kolorową wersją książki, w formacie PDF. To praktyczne i wygodne narzędzie pozwala na
przeglądanie, wyszukiwanie, powiększanie barwnych prezentacji i licznych przykładów.
Bogdan Rączkowski
Bhp w praktyce
1160 str. B5 • oprawa twarda • cena 190,00 zł + 5% VAT • symbol BK751
Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących
przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
W czternastym wydaniu poradnika dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy, sip, projektantów i wykładowców uwzględniono nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w innych ustawach, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące
m.in.: oceny ryzyka zawodowego, statystycznej karty wypadku, chorób zawodowych, niebezpiecznych substancji chemicznych
i preparatów chemicznych, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed wybuchem, transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR. Stan prawny na dzień 1 lutego 2012 r.
www.oddk.pl
3
FILMY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE
BHP przy użyciu nieruchomych podestów stojących
i małych rusztowań
NOWOŚĆ
konsultacja: Dariusz Smoliński
26:00 min • nośnik DVD • cena od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD825
Praca powyżej poziomu gruntu stwarza zagrożenia upadkiem, tym bardziej gdy wykonywana jest na prowizorycznie wykonanych podestach, podstawkach i źle skonstruowanych rusztowaniach. Podczas takiej pracy można doznać obrażeń z powodu
spadających narzędzi, elementów konstrukcji i innych przedmiotów. Konstrukcjami, które pozwalają zminimalizować podobne
zagrożenia, są podesty i małe rusztowania. Stosuje się je do wykonywania robót murarskich, tynkowych, wykończeniowych,
instalacyjnych, ziemnych itp. wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budowli.
W filmie szczegółowo omówiono zasady bezpiecznej pracy z podestu i rusztowania – na wysokości do 1 m, do 2 m oraz powyżej
2 m nad poziomem terenu, a także z rusztowania przejezdnego. Przedstawiono wymogi dotyczące konstrukcji podestów i rusztowań, obowiązki kontrolne, a także pokazano, kiedy praca na nich jest zabroniona.
Zasady ochrony przeciwpożarowej
i postępowania w razie pożaru
opracowanie: dr Szymon Ziętkiewicz, konsultacja: mł. bryg. Jacek Łychowid
51:46 min • nośnik DVD • cena od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD780
Film jest instruktażem profilaktyki przeciwpożarowej oraz zasad postępowania w przypadku pożaru. Przedstawiono
w nim w szczególności następujące zagadnienia: organizacja ochrony przeciwpożarowej, co to jest ogień, przyczyny
pożarów i zapobieganie pożarom, środki gaśnicze i zasady prawidłowego posługiwania się sprzętem gaśniczym, zachowanie w przypadku pożaru.
Film jest materiałem dydaktycznym do wykorzystania w obowiązkowych szkoleniach bhp.
BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR
konsultacja: Sylwia Zielińska
35:43 min • nośnik DVD • cena od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD790
Przewóz materiałów niebezpiecznych należy do tych dziedzin życia, w których przepisy pozostawiają niewiele miejsca
na dowolną interpretację czy wątpliwości. W sposób dokładny i ścisły ustalają procedury postępowania podczas przygotowania przesyłki, jej załadunku, transportu i rozładunku. Przepisy te gwarantują bezpieczeństwo pod jednym wszakże
warunkiem – że ludzie będą je znać i stosować z największą skrupulatnością.
Łatwiej jest stosować te przepisy, które się zna i rozumie, które uważa się za potrzebne. Film ten służy właśnie zrozumieniu przepisów o przewozie niebezpiecznych materiałów, omówiono w nim w szczególności obowiązki nadawcy,
załadowcy i przewoźnika oraz zasady postępowania podczas wypadku.
*Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie
Wkrótce w sprzedaży:
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach z udziałem dzieci
Bezpieczeństwo pracy z narzędziami ręcznymi
4
FILMY BHP
Obejrzyj wersję DEMO
przy filmie w zakładce MULTIMEDIA
BHP w służbie zdrowia
Ochrona kręgosłupa podczas prac pielęgnacyjnych
konsultacja: Ewa Sciubilecka, Piotr Ulaszewski
33 min • nośnik DVD • cena od 125,00 zł + 23% VAT* • symbol VD791
Wielokrotne wykonywanie tych samych czynności przez pielęgniarkę w jej codziennej pracy prowadzi do asymetrycznych
przeciążeń kręgosłupa. Nie da się tej pracy uniknąć ani zautomatyzować. Można jednak zmienić sposób lub kolejność
wykonywanych zadań i odciążyć na jakiś czas najbardziej zagrożone partie ciała. Film pokazuje kilka najskuteczniejszych
sposobów ochrony kręgosłupa.
Omówiono w nim bezpieczne sposoby codziennej pracy pielęgniarki, m.in.:
 ustawienie i ścielenie łóżka  podsuwanie pacjenta  przekładanie pacjenta z łóżka na łóżko  przenoszenie pacjenta na
łóżko transportowe  sadzanie i stawianie pacjenta  przesadzanie pacjenta z łóżka do wózka  podsuwanie pacjenta siedzącego na wózku  podnoszenie pacjenta z podłogi  transport sprzętu medycznego.
symbol
BHP przy stosowaniu drabin
26 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD778
55:30 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD722
Pierwsza pomoc przedlekarska
88 min
cena: od 190,00 zł + 23% VAT*
VD439
BHP w pracy przy komputerze
39:36 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD582
Ergonomia i profilaktyka przy pracy stojącej i siedzącej
36 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD581
Bhp w gastronomii
42 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD038
Instruktaż ogólny
34 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD016
Jak prowadzić instruktaż stanowiskowy
36 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD023
Bhp przy ręcznych pracach transportowych
27 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD012
Zasady bhp w transporcie mechanicznym
29 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD013
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
50 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD018
Alkohol w pracy
37 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD029
Bhp na placu budowy
37 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD017
Bhp w stolarni
29 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD020
Bhp przy spawaniu gazowym
28 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD024
Bhp przy spawaniu elektrycznym
28 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD027
Prace na wysokości
39 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD019
Bhp przy obsłudze urządzeń elektrycznych
34 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD028
Bhp przy stosowaniu ręcznych narzędzi zmechanizowanych o napędzie elektrycznym
i pneumatycznym
34 min
cena: od 125,00 zł + 23% VAT*
VD030
Zasady bezpieczeństwa przy pracach malarsko-lakierniczych
28 min
cena od 125,00 zł + 23% VAT*
VD034
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– nadciśnienie i Ty
42 min
cena od 125,00 zł + 23% VAT*
VD037
Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu
38 min
cena od 125,00 zł + 23% VAT*
VD008
Bezpieczne zachowania – SZKOŁA (dla klas I–VI)
29 min
cena od 125,00 zł + 23% VAT*
VD183
Wypadki przy pracy
*Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie
www.oddk.pl
5
SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET
Pamiętasz o obowiązkowych
szkoleniach bhp?
Okresowe szkolenia BHP przez Internet
• dla pracowników administracyjno-biurowych
• dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Materiały szkoleniowe przygotowane w oparciu o najnowsze wydanie
„BHP w praktyce” Bogdana Rączkowskiego
Pełnoprawna forma szkolenia BHP, zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
Jak korzystać ze szkoleń okresowych BHP on-line?
KROK 1
Wypełnij kartę zgłoszenia na stronie www.szkolenia.oddk.pl.
KROK 2
Dokonaj płatności za szkolenie.
KROK 3
Otrzymasz e-mail z linkiem do pobrania programu oraz danymi do logowania.
KROK 4
Po zainstalowaniu programu na komputerze zaloguj się i wybierz właściwe szkolenie.
KROK 5
Do szkolenia masz dostęp przez 3 miesiące od daty pierwszego logowania.
W tym czasie zapoznaj się z multimedialnymi materiałami szkoleniowymi zawartymi w programie.
KROK 6
Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym on-line, do którego możesz podchodzić trzykrotnie.
Nie ma ograniczeń czasowych przy rozwiązywaniu testu.
KROK 7
Wynik egzaminu poznasz niezwłocznie po rozwiązaniu testu i będziesz miał wgląd do swoich odpowiedzi.
KROK 8
Zaświadczenie w formacie PDF otrzymasz na swoją skrzynkę e-mailową zaraz po zaliczeniu
iczeniu testu.
Oryginał zaświadczenia wyślemy pocztą.
Chcesz szkolić swoich pracowników za 35 zł/os.?
Zamów KARNET SZKOLENIOWY i zabezpiecz swoją firmę na 2 lata
6
SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET
Karnety na szkolenia
okresowe BHP
przez Internet
UJ
T
S
E
T NIE!
E
Z
R
P OLE
SZK
O
M
DE
k.p
.odd
a
i
n
e
l
.szko
www
l
ogólnopolski zasięg szkoleń
karnet ważny przez 2 lata
3 rodzaje szkoleń w karnecie
ceny szkoleń już od 35 zł/osobę
zaświadczenia akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy
dostęp do zestawienia zrealizowanych i niewykorzystanych szkoleń
OFERTA CENOWA
Szkolenie okresowe dla Pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe dla Pracowników
administracyjno-biurowych
Cena karnetu
150 zł
110 zł
–
Szkolenie okresowe dla Pracowników służby bhp
i osób wykonujących zadania tej służby
300 zł
Cena karnetu wraz ze szkoleniem dla służby bhp
–
5 osób
OCJA
10 osób
20 osób
30 osób
50 zł
40 zł
35 zł
za osobę
za osobę
za osobę
500 zł
800 zł*
1050 zł*
PROM
300 zł
199 zł
200 zł
150 zł
GRATIS
GRATIS
dla 1 osoby dla 1 osoby dla 1 osoby dla 1 osoby
500 zł
399 zł
650 zł
800*
1050 zł*
*możliwość płatności ratalnej
Przy zamówieniu powyżej 100 szkoleń cena indywidualnie negocjowana!
Zadzwoń: 58 735 72 45/50 lub napisz: [email protected]
Sprawdź wszystkie promocje na stronie
www.oddk.pl
7
SZKOLENIA
Prezentacje do szkoleń bhp
nośnik CD • cena 290,00 zł + 23% VAT* • symbol CD086
Program komputerowy do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń okresowych bhp dla różnych grup
pracowników. Nowoczesny i atrakcyjny sposób prowadzenia szkoleń z możliwością wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym:
• 630 kolorowych slajdów ilustrujących tematykę szkoleń na różne stanowiska
• Gotowe zestawy prezentacji do wszystkich szkoleń
• Możliwość tworzenia własnych zestawów
• Możliwość dowolnych konfiguracji slajdów – dodawania do zestawu z ogólnego zbioru lub usuwania z gotowego zestawu
Tematy: Regulacje prawne z zakresu bhp • Zagrożenia występujące w procesach pracy • Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
• Wypadki przy pracy • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy • Metodyka szkolenia.
Testy egzaminacyjne bhp
– program do przygotowywania zestawów testowych
nośnik CD • cena 110,00 zł + 23% VAT* • symbol CD781
Testy do egzaminu w zakresie prawa pracy i zagadnień bhp dla:
• pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
• pracowników administracyjno-biurowych
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• pracowników inżynieryjno-technicznych.
Program umożliwia:
• wykorzystanie gotowych zestawów zawartych w programie lub tworzenie własnych zestawów
• tworzenie własnych pytań
• losowy wybór zadanej ilości pytań z różnych działów
• drukowanie testów oraz klucza odpowiedzi
• przeprowadzenie testu na komputerze (wyniki są zapisywane do pliku)
• zadanie własnych kryteriów, na podstawie których program oceni poprawność rozwiązania testu, np. procent poprawnych odpowiedzi, ilość poprawnych odpowiedzi.
*Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
20 szt. B5 (pakiet) • cena 15,00 zł + 23% VAT • symbol BZ012
Karta potwierdzająca odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodna z rozporządzeniem MGiP
z dnia 27.07.2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Druki zaświadczeń zgodne z rozp. MPiPS (Dz.U. Nr 196, poz. 1420)
BZ415 Szkolenie
okresowe
okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
BZ417 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
BZ418 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
BZ416 Szkolenie
w pakiecie po 20 szt. B5 (jeden rodzaj zaświadczeń) • cena 15,00 zł + 23% VAT
Rejestr szkoleń z zakresu bhp
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR421
Ewidencja szkolenia wstępnego
z zakresu bhp – instruktaż ogólny
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BD093
Rejestr przeznaczony jest do ewidencjonowania
odbytych szkoleń z zakresu bhp oraz ppoż.: inEwidencja szkolenia wstępnego
struktażu ogólnego i stanowiskowego, szkolenia
pracodawców wykonujących zadania służb bhp, – instruktaż stanowiskowy
szkolenia okresowego pracowników, a także do 32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BD056
zapisywania terminów następnych szkoleń okresowych.
Proponowane ewidencje i rejestry są wygodną
formą kontrolowania przebiegu szkoleń zatrudnionych pracowników oraz szybkiego stwierdzenia
i udokumentowania w razie np. kontroli zewnętrznej, czy dany pracownik odbył wstępne szkolenie
w określonym terminie.
8
Dziennik szkoleń z zakresu bhp
Szkolenie okresowe
52 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BD420
Przeznaczony do dokumentowania obowiązkowych
szkoleń okresowych określonej grupy stanowisk
oraz szkoleń pracodawców wykonujących zadania
służby bhp. Służy do wielokrotnego użycia, można w nim rejestrować pięć szkoleń różnego typu,
wpisywać szczegółowe programy, harmonogramy
szkoleń, listy obecności uczestników szkolenia,
a także protokoły przeprowadzonych egzaminów.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE BHP i PPOŻ.
SZKOLENIE WSTĘPNE
Szkolenie obowiązuje wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktyki i uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
Prowadzi się je przed rozpoczęciem pracy. W opracowaniu szczegółowo omówiono
każdy temat z programu ramowego. Polecamy pracownikom służby bhp, osobom
wykonującym u pracodawcy zadania tej służby, pracownikom wyznaczonym przez
pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia posiadającym odpowiedni zasób wiedzy
i umiejętności.
Bogdan Rączkowski
Szkolenie wstępne bhp.
Instruktaż ogólny
76 str. A5 • cena 60,00 zł + 5% VAT
symbol BIO743
Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż stanowiskowy – typowe zagrożenia dla stanowisk pracy:
1. W budownictwie
• cena 60,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS109
2. W przemyśle spożywczym
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS102
3. W służbie zdrowia
• cena 60,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS101
4. W wodociągach i kanalizacji
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS110
5. Przy obróbce metali i drewna
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS111
6. W rolnictwie
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS104
7. W transporcie
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS112
8. Stanowiska pomocnicze
• cena 60,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS108
• cena 50,00 zł + 5% VAT
• symbol BIS113
– gospodarczo-techniczne i adm.
9. Szkolenie wstępne.
Instruktaż stanowiskowy
Sprawdź również zakładkę
e-booki na www.oddk.pl
typowe zagrożenia dla stanowisk pracy: Elektromonter.
Elektronik. Introligator. Maszynista offsetowy. Pracownik
stacji paliw. Sprzedawca. Suwnicowy. Szwaczka
Materiały pomocnicze do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Każda z publikacji zawiera szczegółowy opis metody prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia
typowe zagrożenia na wybranych w danej grupie stanowiskach. Polecamy bezpośrednim zwierzchnikom osób przyjmowanych na stanowiska robotnicze, do których należy obowiązek przeprowadzenia szkolenia.
Wykaz stanowisk
przy każdym opracowaniu
SZKOLENIE OKRESOWE
Stanisław Stadler
Zuzanna Cisło
Szkolenie okresowe
dla pracowników
zatrudnionych
na stanowiskach
robotniczych
146 str. A5 • cena 45,00 zł + 5% VAT • symbol BSW777
Stanisław Stadler
Halina Zawiałow
Zuzanna Cisło
Halina Wojciechowska-Piskorska
Szkolenie okresowe
dla pracowników
administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe
dla pracodawców
i innych osób kierujących
pracownikami
140 str. A5 • cena 60,00 zł + 5% VAT • symbol BSW776 374 str. A5 • cena 65,00 zł + 5% VAT • symbol BSW669
Podręczniki do szkoleń okresowych opracowane zgodnie z programami ramowymi zawartymi w rozporządzeniu.
Szczegółowe omówienie każdego tematu programu wzbogacono wskazówkami metodycznymi.
Szczegółowy program szkolenia okresowego
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
Szczegółowe programy szkolenia okresowego
w zakresie bhp teraz jako e-booki
41 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0006
Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników służby
bhp i osób wykonujących zadania tej służby
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
55 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0004
Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników
administracyjno-biurowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy (e-book)
33 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0003
Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców
wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
57 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0005
www.oddk.pl
Organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić do każdego rodzaju
szkolenia szczegółowy program i przechowywać go w dokumentacji szkolenia. Wzorcowe szczegółowe programy zawierają rozwinięcie tematów
ramowych z podaniem źródeł prawnych do każdego szczegółowego tematu oraz wskazówki metodyczne i propozycje pomocy dydaktycznych.
9
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Autorska metoda opracowana przez Bogdana Rączkowskiego (wieloletniego inspektora PIP) i dr. Jerzego T. Karczewskiego
(międzynarodowego audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy), zgodna z normą PN-N-18002
Dokumentacja oceny ryzyka (DOR)
Instruktaż oceny ryzyka zawodowego
cena jednostkowa 35,00 zł + 23% VAT
na stanowisku pracy
– opis metody, przykłady (BOR477)
(zestawienie stanowisk poniżej)
cena 50,00 zł + 5% VAT
• szczegółowe zapoznanie z metodą
• dokładne wyjaśnienie sposobu postępowania
• zilustrowanie oceny na wybranych stanowiskach:
pracownik administracyjno-biurowy, kucharz, magazynier
Zastosowanie:
Instruktaż oceny... stanowi praktyczną pomoc do wypełniania Dokumentacji dla wymienionych poniżej stanowisk pracy
• praktyczne uzupełnienie do Instruktażu
• analogiczna metoda oceny ryzyka
• komplet dokumentów do wykonania oceny
• zestawienie wymagań ogólnych oraz zagrożeń
dla danego stanowiska
Zastosowanie:
przeprowadzenie kolejnej oceny ryzyka,
uporządkowanie dokumentacji i przechowanie
na potrzeby pracodawcy i organów kontrolnych
Program komputerowy oceny ryzyka (POR)
Zastosowanie: elektroniczna forma przeprowadzenia oceny ryzyka na dowolnie
wybranych z poniższej listy stanowiskach, w programie opis metody, przykład oceny
cena programu bazowego CD142 – 1 zł + 23% VAT
cena jednego stanowiska z poniższej listy – 50 zł + 23% VAT
Sprawdź warunki sprzedaży
i licencji na stronie
Program bazowy (CD142) muszą nabyć osoby,
które po raz pierwszy kupują stanowiska!
szukaj DEMO na www.bhp.oddk.pl
Zestawienie stanowisk pracy:
PROGRAM
DOKUMENTACJA
blacharz samochodowy
brukarz, bitumiarz, robotnik drogowy
cieśla budowlany
dekarz-blacharz
dźwigowy-windziarz
elektromonter
elektronik
elektryk konserwator
elektryk pomiarowiec
farmaceuta
fryzjer
galwanizer
hydraulik
kąpielowa
kelner-barman
kierowca
kierowca wózka widłow. i platformowego
kucharz
laborant chemiczny
lakiernik
lekarz
magazynier (art. przem.)
magazynier (art. chem.)
masarz
maszynista offsetowy
mechanik samochodowy
młynarz
murarz-tynkarz
nauczyciel
nauczyciel zawodu
10
4DOR177
4DOR209
4DOR162
4DOR163
4DOR182
4DOR193
4DOR191
4DOR188
4DOR192
4DOR222
DOR448
4DOR196
4DOR197
4DOR219
DOR172
DOR447
DOR165
DOR453
4DOR199
4DOR200
4DOR213
DOR454
4DOR184
4DOR201
4DOR203
DOR452
4DOR211
4DOR166
DOR451
4DOR723






























POR177
POR209
POR162
POR163
POR182
POR193
POR191
POR188
POR192
POR222
POR448
POR196
POR197
POR219
POR172
POR447
POR165
POR453
POR199
POR200
POR213
POR454
POR184
POR201
POR203
POR452
POR211
POR166
POR451
POR723
operator maszyn do robót drogowych
operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych (spycharki, koparki ładowarki i równiarki)
operator sprzętu komputerowego
operator węzłów cieplnych
operator węzłów sieci kanalizacyjnej
operator żurawia
palacz c.o.
piekarz-cukiernik
pielęgniarka
pracownik administracyjno-biurowy
pracownik gospodarczy – konserwator budynków
pracownik ochrony
pracownik stacji paliw
robotnik budowlany
robotnik transportowy (transport ręczny)
salowa
spawacz elektryczny
spawacz gazowy
sprzątaczka (pracownik gospodarczy)
sprzedawca
stolarz
suwnicowy
szwaczka
szklarz budowlany
ślusarz
technik analityk
technik fizykoterapii
technik kinezyterapii
technik protetyk
technik radiolog
tokarz-frezer
zbrojarz-betoniarz
4DOR223
4DOR204


POR223
POR204
4DOR189
4DOR225
4DOR224
4DOR205
4DOR176
4DOR206
4DOR207
DOR455
4DOR186
4DOR833
4DOR208
DOR456
4DOR190
4DOR215
4DOR167
4DOR168
DOR449
DOR450
DOR487
4DOR181
4DOR194
4DOR179
DOR170
4DOR218
4DOR217
4DOR221
4DOR220
4DOR216
4DOR164
4DOR171






























POR189
POR225
POR224
POR205
POR176
POR206
POR207
POR455
POR186
POR833
POR208
POR456
POR190
POR215
POR167
POR168
POR449
POR450
POR487
POR181
POR194
POR179
POR170
POR218
POR217
POR221
POR220
POR216
POR164
POR171
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Anna Obuchowska
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy.
Ocena ryzyka. Instruktaż – dokumentacja – przykłady oceny na różnych stanowiskach
(z suplementem elektronicznym)
136 str. B5 • cena 180,00 zł + 5% VAT • symbol BK328e
Pacodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynniki biologiczne, musi
dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik. W książce m.in.: kryteria klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, grupy zagrożenia, wykaz prac narażających pracowników na działanie
czynników biologicznych, obowiązki pracodawcy, szczegółowy instruktaż oceny ryzyka krok po kroku, wskazówki
postępowania, przyporządkowanie do stopnia hermetyczności, ustalanie środków zapobiegawczych, przykłady dokumentacji na wybranych stanowiskach pracy: kucharz, piekarz, konserwator oczyszczalni ścieków, technik w laboratorium przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, pracownik pralni.
W załączeniu klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych (drogi przenoszenia, możliwe skutki działania na człowieka, źródło/występowanie). Suplement elektroniczny umożliwi wykorzystanie i dostosowanie wzorów
do indywidualnych potrzeb, zapis, wydruk.
Andrzej Uzarczyk
Ocena ryzyka zawodowego
na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia
wypadkowe wraz z programem komputerowym
128 str. B5 • cena 120,00 zł + 23% VAT* • symbol CD129
Autor przedstawia wiele metod oceny ryzyka zawodowego, ilustrując opisy przykładami (metody oceny szkodliwych
czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i wypadkowych). Program komputerowy Ocena ryzyka zawodowego pozwala oceniać ryzyko na każdym stanowisku pracy. W celu oceny ryzyka można wybrać jedną z czterech
metod: PHA, RISK SCORE, FIVE STEPS, matrycową PN-N-18002.
Do programu wbudowano projekty dla typowych stanowisk pracy, zawierające: opis stanowiska pracy, listę zidentyfikowanych na stanowisku pracy zagrożeń zawodowych oraz listę pytań do oceny warunków bhp na stanowisku.
W programie MS Word pełny raport z oceny ryzyka zawodowego – opis stanowiska pracy, opis metody szacowania
ryzyka, zidentyfikowane zagrożenia, obliczone wskaźniki ryzyka.
szukaj DEMO na www.bhp.oddk.pl
koncepcja: Dariusz Smoliński
Ocena ryzyka zawodowego
z zastosowaniem komputera – podręcznik z programem komputerowym
88 str. A4 • cena 150,00 zł + 23% VAT* • symbol CD134
Nowatorska metoda przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego przy zastosowaniu komputera, opracowana na
podstawie listy kontrolnej zagrożeń występujących w zakładzie. Podręcznik zawierający szczegółowy opis metody
i instruktaż wykorzystania programu komputerowego oraz program komputerowy, który pozwala na dokonanie
oceny każdego stanowiska pracy.
szukaj DEMO na www.bhp.oddk.pl
*Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie
www.oddk.pl
11
KSIĘGOWOŚĆ
DOKUMENTACJA
Dokumentacja bhp w firmie
nośnik CD • 550,00 zł + 23% VAT cena promocyjna 275,00 zł + 23% VAT • symbol CD457
Program do obsługi jednej lub wielu firm, zawiera dokumentację zarówno wymaganą
przepisami prawa, jak i propozycje dokumentów porządkujących i ułatwiających pracę
pracodawcy i służb bhp w firmie.
Dokumentacja z zakresu:
• informacji o zakładzie pracy i stanowiskach pracy
• badania stanu bhp, sprawozdawczości
• protokołów pokontrolnych
• czynników szkodliwych i niebezpiecznych
• obsługi maszyn i urządzeń
• prac pożarowo niebezpiecznych
• dokumentacji powypadkowej
• profilaktycznych badań lekarskich i chorób zawodowych
• środków ochrony, sprzętu i odzieży roboczej
• szkoleń bhp.
promocja
katalogu
-50%
Program umożliwia m.in.:
• stworzenie pełnej odrębnej dokumentacji bhp dla kilku firm
• łatwy dostęp do wszystkich danych o pracownikach i stanowiskach w firmie
• przygotowanie wszelkich zestawień/rejestrów, dotyczących np. jednego stanowiska, jednego pracownika, za określony czas
• bieżące prowadzenie dokumentów, porządkowanie dokumentacji i przenoszenie poszczególnych dokumentów do
archiwum z uwzględnieniem wymaganych okresów przechowywania.
Ponadto:
• program podpowiada terminy kolejnych badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników
• każdy dokument można wydrukować bezpośrednio z programu lub przenieść do MS Worda.
Program sprzedawany z licencją otwartą.
Warunki sprzedaży i licencji
12
Instrukcje stanowiskowe bhp i ppoż.
PRACODAWCA MA O B O W I Ą Z E K WYPOSAŻYĆ KAŻDE
STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPOŻ.
(art. 2374 k.p. oraz rozporządzenie MPiPS
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bhp)
Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie
przechowywane jest w jego aktach osobowych.
Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP oraz doświadczonych specjalistów bhp i ppoż.
Wciąż powiększany zestaw (ponad 500 typowych
stanowisk) pozwala zaspokoić większość potrzeb każdego zakładu pracy. Instrukcje zostały przygotowane
w formie estetycznych plansz (w formacie A4 lub A3
– w zależności od tytułu). Obustronne pokrycie folią
zapewnia długotrwałe użytkowanie i dużą odporność
na wilgoć i zabrudzenia.
INSTRUKCJE STANOWISKOWE BHP
od 1 do 19 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU
już od 5 zł!
od 20 do 99 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU
od 100 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU
15 zł + 23% VAT/egz.
8 zł + 23% VAT/egz.
5 zł + 23% VAT/egz.
POMOC PRZEDLEKARSKA
O219
O220
O344
Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej w wypadkach
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach
Pomoc przedlekarska – rany, krwawienia, krwotoki
O001
O427
Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników
(wyciąg z k.p.)
Pierwsza pomoc przedmedyczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej
OBRÓBKA METALI
Z002
Z003
Z004
Z202
Z005
Z123
Z124
Z006
Z007
Z008
Z134
Z190
Z351
Z009
Z135
Z010
Z390
Z012
www.oddk.pl
Prace ślusarskie
Obsługa tokarki kłowej
Obsługa tokarki karuzelowej
Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski)
Obsługa wiertarki kolumnowej
Obsługa wiertarki stołowej
Obsługa ostrzarki do pił tarczowych
Obsługa szlifierki (ostrzarki)
Obsługa szlifierki do płaszczyzn
Obsługa prasy do metali
Obsługa piły ramowej do metali
Obsługa piły tarczowej do metali
Obsługa piły taśmowej do metali
Obsługa frezarek poziomych i pionowych
Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych)
Obsługa przecinarki ściernicowej
Obsługa maszyny do formowania zakładek – krawędziarki do blach
Posługiwanie się ręcznymi na rzędziami o napędzie mechanicznym
przy obróbce metali i drewna
Z423
Z011
Z478
Z378
Z108
Z013
Z014
Z015
Z016
Z133
Z193
Z198
Z374
Z389
Z392
Z477
Z379
Obsługa nożyc uniwersalnych do metali
Obsługa nożyc gilotynowych
Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej
Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi
Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki)
Obsługa młota pneumatycznego do kucia
Obsługa walców do prostowania i gięcia blach
Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy
Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
Obsługa gwinciarki do rur i walców
Obsługa wytaczarki
Instrukcja bhp przy lutowaniu lutami miękkimi
Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
Obsługa zaginarki do blach
Obsługa wycinarki do blach
Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie
Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp.)
13
KONSERWACJA POWIERZCHNI METALI
K154
K018
K020
K019
Bezpieczeństwo pracy przy lakierowaniu proszkowym
Metalizacja natryskowa
Ogólna instrukcja dla trawialni metali
Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub
śrutu
K021
K022
K125
K293
Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco
Ogólna instrukcja dla galwanizerni
Prace lakiernicze
Obsługa nakładarki lakierów
OBRÓBKA DREWNA
D377
D024
D331
D025
D332
D333
D026
D369
D027
D201
D209
D337
Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich
Obsługa piły tarczowej
Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym
Obsługa piły taśmowej do drewna
Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym
Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
Obsługa strugarki grubościowej
Obróbka drewna twardego (dębu, buku)
Obsługa frezarki dolnowrzecionowej
Obsługa frezarki górnowrzecionowej
Obsługa tokarki do drewna
Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych
H041
Pracownicy placówek handlowych
T404
T363
Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych – dymomierza
Blacharz samochodowy
Mechanik samochodowy
Kierowca
Kierowca samochodu służbowego (osobowy i bagażowy)
Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
Traktorzysta
Obsługa wózków o napędzie spalinowym
Obsługa wózków akumulatorowych
Obsługa wózków widłowych (sztaplarek)
Ręczne przenoszenie ciężarów
Ręczne przewożenie ładunków
Praca hakowego (podsuwnicowy, poddźwigowy)
Operator dźwignicy
Operator sprzętu ciężkiego
Operator koparki
Operator spycharki
Operator ładowarki
Operator żurawia szynowego
Operator żurawia stałego
Obsługa jednokolumnowego samochodow. podnośnika hydrauliczno-pneumatycznego
Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem dźwigów osobowych i towarowych
Wewnętrzny transport poziomy – instrukcja ogólna
M043
M044
M131
M132
M169
Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym
Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym
Dla pracowników w magazynie farb i lakierów
Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy
Ręczna obsługa regałów za pomocą drabin magazynowych
D199
D205
D200
D339
D340
D431
D430
D334
D023
D428
D429
D420
Obsługa szlifierki taśmowej
Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej)
Obsługa wyrówniarki do drewna
Obsługa wiertarki wielowrzecionowej
Obsługa prasy hydraulicznej
Obsługa prasy pneumatycznej
Obsługa prasy membranowej próżniowej
Obsługa suszarni drewna
Prace stolarskie
Obsługa spajarki do forniru
Obsługa numerycznego centrum obróbczego (CNC)
Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym
HANDEL
TRANSPORT
T324
T325
T386
T466
T274
T405
T352
T028
T029
T485
T483
T032
T033
T139
T140
T141
T184
T195
T196
T137
T034
T401
T035
T036
T037
T400
T197
T210
T338
T192
T136
T435
T474
T138
T434
T038
T039
T306
J465
T469
T156
T040
T402
T436
Obsługa analizatora spalin silników samochodowych benzynowych
Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind)
Ładowanie baterii akumulatorów
Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych
Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów
Operator żurawia samojezdnego
Obsługa elektrowciągu (wciągnika)
Obsługa wyważarki do kół samochodowych
Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych
Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego
Obsługa podnośnika pneumatycznego
Osoba obsługująca parking (parkingowy)
Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika)
Obsługa manipulatora podciśnieniowego
Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej
Ustawiacz taboru na zakładowej bocznicy kolejowej
Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej
Obsługa przenośnika taśmowego
Maszynista lokomotywy manewrowej stacji zakładowej
Ręczne sygnały bezpieczeństwa
Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie szynowym na
terenie zakładu pracy
Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców samochodowych
Obsługa wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym
MAGAZYN
M045
M421
M441
M157
Magazynowanie butli z gazami technicznymi
Składowanie materiałów budowlanych luzem
Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili
Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi
ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE
R320
R051
R052
R053
R054
R055
R056
R111
R361
R057
J126
R475
14
Dla operatora przecinarki do nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych
Obsługa betoniarki
Roboty dekarskie
Malarz budowlany
Zbrojarz
Prace murarskie i tynkarskie
Prace ciesielskie
Prace impregnacyjne
Prace posadzkarskie
Budowa i demontaż rusztowań budowlanych
Prace szklarskie (budowlane)
Prace wykonywane z drabin
R330
J356
J442
R058
R433
R059
R263
R409
R439
R440
R106
R354
Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków w beton,
stal i inne materiały o podobnej twardości
Wykonywanie prac na wysokości
Dla pracowników zatrudnionych w styczności z azbestem
Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych)
Obsługa wstrząsarki wibracyjnej do zagęszczania piasku
Wykonywanie robót drogowych
Dla operatora zagęszczarki gruntu
Obsługa kafara
Eksploatacja rusztowań przejezdnych
Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych
Roboty kamieniarskie
Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem palnika na
propan-butan
SPRĘŻARKI
K017
J070
Sprężarki powietrzne – wyciąg z przepisów
Obsługa sprężarek powietrznych
SP359 Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym
SP360 Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych o napędzie spalinowym
S102
S103
S350
Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym
Spawanie gazowe ręczne na stanowisku stałym
Spawanie elektryczne na stanowisku stałym
SPAWANIE
S105
S104
S050
Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku stałym
Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanow. ruchomym
Cięcie plazmowe
ENERGETYKA
E098
E222
E060
E062
E063
E185
Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym
prądem elektrycznym
Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni
Elektryk konserwator
Wykonywanie oraz eksploatacja instalacji i sieci o napięciu do 1 kV
Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego
E426
E221
E362
J353
E061
Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania
prądu elektrycznego
Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym
Obsługa elektronarzędzi
Obsługa hydroforni
ELEKTROENERGETYKA
EN223
EN224
EN367
EN368
EN393
EN228
EN229
EN230
EN231
Instrukcja bhp na stanowisku telemontera
Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia
Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kV) w centralach
telefonicznych
Eksploatacja urządzeń napędowych
Eksploatacja elektrycznych zgrzewarek
Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod
Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej
Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
Przy eksploatacji oświetlenia terenu
Re258
Re259
Re260
Regulamin pracowni chemicznej
Regulamin pracowni fizycznej
Regulamin pracowni biologicznej
EN225
EN226
EN232 Przy eksploatacji baterii akumulatorów
EN227 Ogólna instrukcja bhp eksploatacji stacji elektroenergetycznej nie
wymagającej stałej obsługi
EN233 Przy eksploatacji baterii kondensatorów
EN077 Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza zasilanych olejem opałowym
EN234 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu
EN235 Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny
EN364 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EN365 Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy
EN366 Eksploatacja urządzeń prostownikowych
EN322 Przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego
SZKOŁY – REGULAMINY
Re261
Re275
Re305
Regulamin pracowni komputerowej
Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych
Regulamin sali gimnastycznej
BIUROWE
B067
B068
B394
Prace administracyjno-biurowe
Obsługa komputera i drukarki
Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (komputery)
B069
B142
B143
Obsługa kserokopiarki
Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki)
Obsługa gilotyny do krojenia papieru
WYKAZY
L476
L074
L302
L303
L304
L075
L155
L272
L273
L252
L253
L286
L285
L296
L297
L268
L269
L276
L277
www.oddk.pl
Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmed.
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofiz.
WYKAZY PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
ORAZ WYKAZY PRAC, PRZY KTÓRYCH
ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Wykaz prac wzbronionych młodocianym
Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat
FRYZJER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
FRYZJER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
LAKIERNIK – wykaz prac wzbronionych młodocianym
LAKIERNIK – wykaz prac zezwolonych młodocianym
LAKIERNIK SAMOCHODOWY – wykaz prac wzbr. młodocianym
LAKIERNIK SAMOCHODOWY – wykaz prac zezw. młodocianym
MAGAZYNIER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
MAGAZYNIER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
MECHANIK SAMOCHODOWY – wykaz prac wzbr. młodocianym
MECHANIK SAMOCHODOWY – wykaz prac zezw. młodocianym
SPAWACZ ELEKTRYCZNY – wykaz prac wzbr. młodocianym
SPAWACZ ELEKTRYCZNY – wykaz prac zezw. młodocianym
L278
L279
L294
L295
L254
L255
L298
L299
L256
L257
L300
L301
L264
L265
L314
L315
L316
L317
L318
L319
L270
L271
L266
L267
SPAWACZ GAZOWY – wykaz prac wzbronionych młodocianym
SPAWACZ GAZOWY – wykaz prac zezwolonych młodocianym
SPRZEDAWCA – wykaz prac wzbronionych młodocianym
SPRZEDAWCA – wykaz prac zezwolonych młodocianym
STOLARZ – wykaz prac wzbronionych młodocianym
STOLARZ – wykaz prac zezwolonych młodocianym
ŚLUSARZ – wykaz prac wzbronionych młodocianym
ŚLUSARZ – wykaz prac zezwolonych młodocianym
TAPICER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
TAPICER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ – wykaz prac wzbr. młodocianym
TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ – wykaz prac zezw. młodocianym
ZBROJARZ-BETONIARZ – wykaz prac wzbr. młodocianym
ZBROJARZ-BETONIARZ – wykaz prac zezw. młodocianym
KUCHARZ – wykaz prac wzbronionych młodocianym
KUCHARZ – wykaz prac zezwolonych młodocianym
KELNER – wykaz prac wzbronionych młodocianym
KELNER – wykaz prac zezwolonych młodocianym
MASARZ-WĘDLINIARZ – wykaz prac wzbronionych młodocianym
MASARZ-WĘDLINIARZ – wykaz prac zezwolonych młodocianym
PIEKARZ CUKIERNIK – wykaz prac wzbronionych młodocianym
PIEKARZ CUKIERNIK – wykaz prac zezwolonych młodocianym
MURARZ-TYNKARZ – wykaz prac wzbronionych młodocianym
MURARZ-TYNKARZ – wykaz prac zezwolonych młodocianym
15
CHEMIA
C243
C244
J144
Przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów
mineralnych i sztucznych
Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych
C245
C382
J071
J395
C076
Dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin
Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym
Prace w laboratoriach chemicznych
Obsługa instalacji amoniakalnej
Stosowanie substancji niebezpiecznej
SŁUŻBA ZDROWIA – FIZYKOTERAPIA
FT287
FT288
FT289
FT290
FT291
FT292
FT479
FT480
Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200
Obsługa aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem
ALPHATRON
Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego
Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych
Obsługa urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych
Obsługa lamp SOLLUX i EMITA
Obsługa sterylizatorów parowych (autoklawów)
Dla stanowiska salowej/salowego
J312
J326
J311
J310
J313
SZ329
FT482
FT481
Praca przy biurku protetycznym (stół dla techników dentystycznych)
Dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego
Praca w sali sekcyjnej
Wykonywanie masażu ręcznego
Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120,
S-200, S-300)
Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej
Pracujący z lekami cytostatycznymi
Pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej
Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej
(zestaw trzech zafoliowanych tablic z graficznym przedstawieniem procedur postępowania):
1.
2.
3.
SZ158
SZ159
SZ160
SZ161
SZ162
SZ163
SZ164
SZ165
SZ166
SZ167
SZ168
SZ030
SZ031
Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych – zasady ogólne
Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych – segregacja (triage), dekontaminacja
Zasady postępowania w razie ostrych zatruć
Obsługa sterylizatora gazowego (tlenek etylenu)
Praca z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu
Ogólna instrukcja bhp dla personelu medycznego
Ogólna dla osób kierujących pracą personelu medycznego
Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym
Transport i przechowywanie butli ze sprężonym tlenem medycznym
Eksploatowanie instalacji gazów medycznych
Eksploatacja lampy bakteriobójczej
Praca z substancją chemiczną – formaliną
Praca z substancją chemiczną – estrogenem sterydowym
Praca z substancją chemiczną – chloramfenikolem
Obsługa aparatu elektrochirurgicznego
Dezynfekcja termiczna
SZ046
SZ047
SZ048
SZ049
SZ113
SZ114
SZ115
SZ116
SZ117
SZ118
SZ119
SZ130
SZ153
Cena zestawu:
50,00 zł + 23% VAT
symbol: FT488
CI488
Narażenie na czynniki biologiczne
Obsługa aparatu biostymulacyjnego laserowego
Obsługa aparatu inhalacyjnego
Obsługa pompy infuzyjnej strzykawkowej
Obsługa spirometru
Obsługa aparatu terapeutycznego ultradźwiękowego
Obsługa aparatu kriostymulacyjnego bezciśnieniowego
Obsługa aparatu destylacyjnego
Obsługa ssaka medycznego
Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla
Dezynfekcja chemiczna
Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu
Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym
PRZETWÓRSTWO MLEKA
ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności przygo- ML283
towania roztworów środków chemicznych (kwasu, ługu sodowego, ML284
podchlorynu sodu)
Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni
Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca oraz
wstępnego magazynowania mleka
ML282 Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka
INNE
J072
J341
J376
J236
J237
J238
Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego
Portier-dozorca
Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem tarczowym
Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych
Ręczne wykonywanie prac tapicerskich
Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w tapicerniach
Os211
Os212
Os213
Os214
Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków
Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków
Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków
Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody
Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych w oczyszczalniach ścieków
Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach
J335
J262
J396
J107
J110
J112
J437
Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych
Obsługa dystrybutora gazu płynnego na stacji paliw
Dla zakładu fryzjerskiego
Dla pracowników zatrudnionych na wysypiskach śmieci
Dla pracowników zatrud. na składowiskach złomu metali
Eksploatacja jonizacyjnych czujek dymu
Prace kominiarskie
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Os215
Os216
Os218
Os384
Os385
Os217
J342
Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem i w obiekcie oczyszczalni ścieków
Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody
Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody
Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych w obiektach
oczyszczalni ścieków
Wykonywanie prac w zbiornikach
POLIGRAFIA
F127
F152
F186
F187
F188
F189
F246
F424
16
Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych
Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych
Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych
Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę
Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem
Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu
Obsługa maszyn do szycia nićmi
Dla mielarza celulozy i masy papierniczej
F247
F248
F249
F128
F203
F129
F204
F425
Obsługa falcerki
Czyszczenie maszyn offsetowych
Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej
Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakł. poligraficznych
Obsługa szlifierki noży introligatorskich
Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni
Dla pracowników maszyn offsetowych
Dla maszynisty maszyny papierniczej
WODNO-KANALIZACYJNE I C.O.
W064
W065
W468
Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o.
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
Dla monterów wodomierzy
W066
W191
Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o.
Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej
PRACE PORZĄDKOWE/PRALNIE
SP484
J194
J207
J208
J375
J370
J371
J398
Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pralniczych
Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych
Dla sprzątaczki hali przemysłowej (produkcyjnej)
Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy
Robotnik terenów zielonych – konserwator zieleni
Obsługa pralnic i wirówek
Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży
Obsługa wysokociśnieniowych maszyn czyszczących
J307
J308
J347
J309
J372
J323
J432
Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej)
Obsługa pralnicy typu PC
Chemiczne czyszczenie odzieży
Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3
Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin
Podstawowe zasady bezp. pracy przy odśnieżaniu dachów
Obsługa prasy do wgrzewania
PRZEMYSŁ LEKKI
PL250
Obsługa maszyn szyjących
PL251
Obsługa maszyn pończoszniczych
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
P280
P085
P086
P087
P088
P145
P146
P147
P181
P182
P183
P148
P089
P090
Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja ppoż. dla pracowników w zakresie profilaktyki ppoż.
Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych
Instrukcja ppoż dla pomieszczeń archiwum
Instrukcja ppoż. dla garaży
Instrukcja ppoż. dla stolarni
Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych
Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych
do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych
Instrukcja ppoż. prac spawalniczych
Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem
Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych
pożarem
P149
P091
P092
P093
P150
P151
P373
PH094
PH095
PH096
PH097
PH355
Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych
Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów śniegowych CO2
Instrukcja użytkowania gaśnic płynowych i stacjonarnych agregatów pianowych
Instrukcja ppoż. przewozu gazów
Instrukcja ppoż. magazynowania i przechowywania gazów technicznych i karbidu
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni olejowych
i gazowych
w języku polskim (format A4)
Instrukcja ppoż.
dla pomieszczeń
w języku angielskim (format A4)
hotelowych
w języku niemieckim (format A4)
Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych
Praca pokojowej w hotelu
GASTRONOMIA
J073
G079
G080
G081
G410
G419
G411
G422
G418
G467
G490
Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego
Obsługa kuchni mikrofalowej
Obsługa butli z gazem płynnym
Obsługa kuchennego trzonu gazowego
Obsługa elektrycznego kotła warzelnego
Obsługa elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych
Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw
Obsługa krajalnicy wędlin i sera
Obsługa szaf chłodniczych
Obsługa rożna opalanego gazem
Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego
G082
G083
G084
G412
G415
G413
G414
G417
G416
G486
G487
Obsługa patelni elektrycznej
Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących
Prace w zmywalni naczyń
Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastron. i handel)
Obsługa krajalnicy chleba
Obsługa obieraczki do ziemniaków
Obsługa frytkownicy
Obsługa bemaru wodnego
Obsługa stołów chłodniczych
Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego
Obsługa piekarnika elektrycznego
PIEKARNIE I CIASTKARNIE
PC100
PC101
PC391
PC381
PC380
Dla pomieszczeń pomocniczych piekarni i ciastkarni
PC397
Dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i ciastkarni
PC399
Obsługa dzielarko-zaokrąglarki do produkcji pieczywa
G472
Obsługa przesiewaczy do mąki
G473
Obsługa pieców piekarniczych (elektrycznych, gazowych, olejowych) PC403
Ms120
Ms099
Ms121
Ms122
Ms206
Ms406
Ms443
Ms444
Ms446
Ms447
Przetwórstwo mięsa
Ubój zwierząt
Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa
Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów mięsnych
Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych
Obsługa nastrzykiwarki do mięs
Operator autoklawu do sterylizacji termicznej konserw rybnych
Fileciarz
Operator krajalnicy tusz rybnych
Operator komory do rozmrażania
Przy pracy w piekarni
Przy obsłudze maszyn i urządzeń piekarniczych
Obsługa miesiarki do ciasta z rozłączną dzieżą
Obsługa miesiarki do ciasta ze stałą dzieżą
Magazyn mąki przy piekarni
PRZETWÓRSTWO MIĘSA I RYB
Ms408
Ms239
Ms240
Ms241
Ms242
Ms407
Ms445
Ms448
Ms449
Ms450
Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach mięsnych
Instrukcja bhp w magazynie żywca (w poczekalni przedubojowej)
Przy obsłudze kutra
Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych
Przy rozbiorze mięsa
Przy peklowaniu mięsa
Operator myjni komorowej
Operator solankownicy
Operator sortownicy ryb
Operator zamykarki
BZ-20 Zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji stanowiskowej • cena – 10,00 zł + 23% VAT za 20 egz.
www.oddk.pl
17
CZYNNIKI SZKODLIWE
Andrzej Uzarczyk
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
620 str. B5 • cena 180,00 zł + 5% VAT • symbol BK566
Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, ich oddziaływanie na organizm pracownika, metody ograniczenia tego oddziaływania, uregulowania prawne, obowiązki pracodawcy, środki ochrony indywidualnej, metody wykonywania pomiarów.
Niezbędna pomoc dla pracodawcy, służb bhp i przygotowujących się do zawodu behapowca.
Halina Wojciechowska-Piskorska
Instrukcja postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi przy pracach czyszczących
i dezynfekcyjnych (e-book)
40 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0014
Podczas sprzątania pomieszczeń pracy pracownik jest narażony na kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi. Instrukcja
zawiera podstawowe informacje dotyczące takich czynników, wskazuje czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy
i po jej zakończeniu, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, zasady stosowania i przechowywania preparatów czyszczących i dezynfekcyjnych, czynności, zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z czynnikami szkodliwymi.
Halina Wojciechowska-Piskorska
Środki ochrony indywidualnej – instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji (e-book)
32 str. A5, format PDF • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol eBHP0012
Opracowanie zawiera przykładową instrukcję określającą szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
z uwzględnieniem stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika oraz skuteczności działania środków ochrony indywidualnej, a także sposobów używania ochron osobistych, ich kontroli i konserwacji zgodnie
z zaleceniami producenta.
Halina Wojciechowska-Piskorska
Halina Wojciechowska-Piskorska
Obciążenie fizyczne pracy
– obowiązki pracodawcy
(e-book)
Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach
chemicznych.
61 str. A5, format PDF
cena 30,00 zł + 23% VAT
symbol eBHP0015
Laboratoria: naukowo-badawcze, doświadczalne dla
przemysłu, kontrolno-ruchowe, produkcyjne (e-book)
127 str. A5, format PDF • cena 50,00 zł + 23% VAT
symbol eBHP0030
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących na stanowisku pracy
Rejestr zachorowań
na choroby zawodowe i podejrzeń
o takie choroby
24 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR713
32 str. A4 • cena: 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR104
Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 166). Umożliwia pracodawcy wywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 227 k.p.
Rejestr profilaktycznych badań lekarskich
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR102
Rejestr ułatwia prowadzenie ewidencji oraz kontrolę terminów przeprowadzania profilaktycznych badań wszystkich pracowników.
Artykuł 235 § 4 k.p. zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Rejestr służy
do ewidencjonowania pracowników, którzy zachorowali lub istnieje u nich
podejrzenie choroby zawodowej, gromadzi też wszelkie informacje związane
z ich chorobą.
NOWOŚĆ
Rejestr pracowników
narażonych na działanie szkodliwych czynników
biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4
zagrożenia
Rejestr pracowników
narażonych na działanie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynników
lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BR819
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR106
Rejestr prac
narażających pracowników na działanie szkodliwego
czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy
3 lub 4 zagrożenia
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR107
Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.)
pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestrów pracowników i prac.
18
NOWOŚĆ
Rejestr prac
których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami
lub procesami technologicznymi o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BR820
REJESTRY – DZIENNIKI – KARTY
Dziennik kontroli bhp i ppoż.
Książka kontroli bhp
26 str. A4 • cena 25,00 zł + 23% VAT • symbol BD096
64 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BDO954
Przeznaczony dla kontrolującego i kontrolowanego.
Ułatwia przeprowadzanie kontroli przez służby bhp,
służy do zapisu wyników kontroli, zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
i uwag kierownika jednostki kontrolowanej, dogodny
w sprawdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych.
Zalecana do stosowania na poszczególnych
wydziałach lub w dużych i wielozakładowych
przedsiębiorstwach. Służy do zapisu wyników
kontroli przeprowadzonych przez służby bhp –
zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości i uwag kierownika jednostki
kontrolowanej, pozwala na nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Protokół
oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego przy
wykonywaniu prac spawalniczych
20 szt. A4 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA138
Protokół
oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego przy
wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych
20 szt. A4 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA158
Służą zebraniu wszystkich informacji niezbędnych dla zabezpieczenia wszelkich
prac remontowych w obrębie miejsc, w których występuje zagrożenie pożarem.
Książka prac pożarowo niebezpiecznych
16 str. A4 • cena 20,00 zł + 23% VAT • symbol BD157
Przeznaczona dla tych zakładów i budów, gdzie występuje bardzo duża ilość prac spawalniczych. Pozwala
w sposób bezpieczny ustalić zagrożenia przy spawaniu, sposoby zapobiegania pożarom, a także określić
osoby odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie prac spawalniczych.
Zakładowa księga zaleceń i uwag
zakładowego SIP
64 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BD097
Zgodnie z przepisami dotyczącymi społecznej inspekcji pracy zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag
oraz oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy. Inspektorzy pracy wpisują w niej zalecenia usunięcia
w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Księga pozwala
na kontrolowanie wykonywania tych zaleceń i uwag.
Rejestr pracowników innego pracodawcy
poinformowanych o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR105
Jeżeli na terenie zakładu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez inną firmę, pracodawca musi ich poinformować o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na jego terenie. Wygodna
forma potwierdzenia przez pracowników uzyskania tych informacji (§ 2 ust. 2
rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Książka kontroli przedsiębiorcy
32 str. A4 • cena 25,00 zł + 23% VAT
• symbol PGK544
Wzór książki kontroli – zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).
www.oddk.pl
Książka kontroli prac spawalniczych
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BD137
Przeznaczona przede wszystkim do ewidencji
prac spawalniczych w budynkach i budowlach,
gdzie znajdują się palne elementy konstrukcyjne,
a prace takie muszą być prowadzone. Książka pozwala w sposób przejrzysty prowadzić kontrolę
i określić osoby odpowiedzialne za prawidłowe
pod względem pożarowym prowadzenie prac
spawalniczych.
Zezwolenie na prowadzenie prac
pożarowo i wybuchowo
niebezpiecznych
20 szt. A4 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA139
Zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej,
w której wykonywane są ww. prace. Zawiera
informacje o zagrożeniach pożarowych, niezbędnych sposobach i środkach zabezpieczenia
przeciwpożarowego oraz o osobach odpowiedzialnych za wykonywane prace.
Kartoteka kontrolnych badań
okresowych elektronarzędzia
20 szt. A4 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA131
Dokładna ewidencja wyników przeprowadzonych
kontrolnych badań okresowych oraz terminów
następnych badań dla każdego elektronarzędzia.
Spełnia wymagania norm w tym zakresie.
Indywidualna kartoteka przydziału
sprzętu ochronnego i odzieży
20 szt. A5 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA109
Imienna karta pracownika, służy racjonalnemu
gospodarowaniu przydzieloną odzieżą roboczą
i sprzętem.
Karta charakterystyki stanowiska
pracy (atest zdrowotny stanowiska
pracy)
20 szt. A4 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA132
Ułatwia ocenę stanowiska pracy pod względem
zapewnienia bezpieczeństwa, jak również pozwala dokonać prawidłowej oceny ryzyka na stanowisku pracy.
19
WÓZKI JEZDNIOWE – MASZYNY I URZĄDZENIA – BUDOWNICTWO
WÓZKI JEZDNIOWE
Dokumentacja techniczna/rejestracyjna
wózków podnośnikowych z instrukcją
i przykładem wypełnienia
(z suplementem elektronicznym)
30 str. A4 • cena 80,00 zł + 5% VAT
• symbol BKA915e
Kompletna dokumentacja eksploatacji wózków
jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia oraz wzorcowa dokumentacja rejestracyjna dla Urzędu Dozoru Technicznego.
Suplement elektroniczny umożliwi wykorzystanie
i dostosowanie wzorów
do indywidualnych potrzeb, zapisu, wydruku itp.
Zezwolenie na prowadzenie wózków
jezdniowych z napędem silnikowym
15 szt. S6 (pakiet) • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA136
Obowiązkowe zezwolenie opracowane na podstawie rozporządzenia MG z dnia 10 maja 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.).
Dokumentacja eksploatacji wózka
jezdniowego z napędem silnikowym
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA599
MASZYNY I URZĄDZENIA
Paszport techniczno-remontowy
maszyny, urządzenia
14 str. A4 • cena 20,00 zł + 23% VAT
• symbol BR160
Zwiększysz bezpieczeństwo oraz zracjonalizujesz
koszty eksploatacji • Dokładna analiza stanu obciążenia maszyn i urządzeń • Raporty: dane ewidencyjne, dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacja i remonty.
Maszyna w remoncie
tablica A4 • cena 6,00 zł + 23% VAT
• symbol BTA124
Książka pracy maszyny/urządzenia
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BD098
Dla maszyn i urządzeń, które pracują w cyklu ciągłym i wielozmianowym • Systematyczna kontrola
stanu danego urządzenia.
Zabrania się pracownikom
nieupoważnionym uruchamiać
maszyny i urządzenia mechaniczne
tablica A4 • cena 6,00 zł + 23% VAT
• symbol BTA125
BUDOWNICTWO • PPOŻ.
Książka obiektu budowlanego
Bogdan Rączkowski
76 str. A4 • cena 40,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA135
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie
Dariusz Smoliński
16 str. A4 • cena 50,00 zł + 23% VAT
• symbol BKA621
Zasady prowadzenia książki
obiektu budowlanego.
Praktyczny poradnik
70 str. A4 • wyd. IV • cena 60,00 zł + 5% VAT
• symbol BK720
Uwaga – właściciele i zarządcy! Prawo budowlane (art. 64) nakłada obowiązek prowadzenia
książki każdego budynku (obiektu). Jest ona
dokumentacją z przeprowadzonych badań
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów w czasie użytkowania obiektu.
20
Obowiązek na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego! Instruktaż z miejscami do wypełniania,
opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).
WYPADKI PRZY PRACY
Dokumentacja powypadkowa na CD
wypadki przy pracy;
wypadki w drodze do i z pracy;
wypadki przy pracy
osób niebędących pracownikami
Akta dochodzenia w sprawie
wypadku przy pracy
34 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT
• symbol BA111
(format MS Word)
Akta wypadku w drodze do/z pracy
cena 150,00 zł + 23% VAT • symbol CD897
12 str. A4 • cena 25,00 zł + 23% VAT
• symbol BA112
Sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego:
• komplet dokumentów • komentarz • uwagi • możliwość edycji i wydruku
pełnej dokumentacji powypadkowej (MS Word).
Stan prawny: sierpień 2012 r.
Protokół ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy (10 szt.)
40 str. A4 (bloczek) • cena 30,00 zł + 23% VAT •
symbol BKA978
Zgodnie z rozp. MGiP z dnia 16 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 227, poz. 2298).
4-stronicowy kolorowy wzór.
Rejestr wypadków w drodze do/z pracy
Akta dotyczące wypadków
uczniowskich
64 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BA113
Kompletna dokumentacja z komentarzem i praktycznymi uwagami ułatwiającymi sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego.
Aktualny stan prawny.
Rejestr wypadków w szkole/placówce
32 szt. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BD721
Na podstawie rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69 ze zm.).
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR101
Służy do gromadzenia wszelkich danych na temat
wypadków w drodze do pracy i z pracy.
Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy
30 szt. A4 (pakiet) • cena 25,00 zł + 23% VAT • symbol BKA655
Według rozporządzenia MPiPS z 2012 r. poz. 482.
Rejestr wypadków przy pracy
32 str. A4 • cena 30,00 zł + 23% VAT • symbol BR100
Zgodny z rozp. RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870)
– obowiązuje od dnia 3 lipca 2009 r.
Halina Wojciechowska-Piskorska
Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe,
przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy i służb bhp
206 str. B5 • cena 85,00 zł + 5% VAT • symbol BK587
Poradnik omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy z podaniem przykładów i wskazówek praktycznych dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i wykładnie. Zawiera także przykładowo
wypełnioną pełną dokumentację powypadkową.
W książce przedstawiono liczne przykłady wypadków przy pracy na różnych stanowiskach pracy, z omówieniem ich przyczyn i wniosków profilaktycznych: w budownictwie, transporcie, oczyszczalni ścieków i kanalizacji, przy obróbce metali i drewna, w transporcie
ręcznym, służbie zdrowia, rolnictwie, leśnictwie, przemyśle spożywczym, na wyższej uczelni, a także na stanowiska pomocniczych –
gospodarczo-technicznych i administracyjnych.
NOWOŚĆ
Kalendarz BHP 2013
Bogdan Rączkowski (opracowanie)
416 str. A5
oprawa twarda skóropodobna
cena: 40,00 zł + 23% VAT
symbol: KAL811
Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne
adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kolorowa wklejka (znaki bezpieczeństwa, nalepki ostrzegawcze, znaki i symbole
ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa, GHS, znakowanie butli).
www.oddk.pl
Do kalendarza dołączamy płytę CD zawierającą:
• fragment programu „Prezentacje do szkoleń
bhp” (CD086) – gotowa prezentacja „Zagrożenia występujące w procesach pracy – czynniki niebezpieczne”
• e-book „Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”
• wersję demonstracyjną „Szkolenia BHP on-line” (IBA11) – prosty i intuicyjny program,
swobodny dostęp do szkoleń, możliwość
szybkiego skierowania pracownika na szkolenie, testy wypełniane on-line, natychmiastowe potwierdzenie odbytych szkoleń.
21
BHP W SZKOLE • MATERIAŁY SZKOLENIOWE BHP I PPOŻ.
Wanda Bukała
BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją
(z suplementem elektronicznym)
302 str. B5 • cena 190,00 zł + 5% VAT • symbol BK746e
Praktyczna pomoc dla dyrektorów szkół i pracowników bhp w szkołach. Książkę polecamy nauczycielom oraz studentom pedagogiki,
którzy znajdą w niej wiele przydatnych rozwiązań problemów bezpieczeństwa w szkole oraz programy edukacyjne i przykładowe
konspekty zajęć o tematyce bhp.
Kompleksowe ujęcie tematu: regulacje prawne i zasady postępowania w zakresie ochrony pracy w szkołach – ergonomia, czynniki
uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, ryzyko zawodowe.
Użytkowy walor książki: zbiór regulaminów i instrukcji szkolnych (bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, pracowni chemicznej, informatycznej, elektrycznej, sali
gimnastycznej, dyżurów nauczycielskich, wycieczek szkolnych, ewakuacji szkoły na wypadek pożaru) oraz dokumentacji prowadzenia spraw związanych z bhp
w szkole (ocena ryzyka, dokumentacja powypadkowa, kontrola obiektów szkolnych, szkolenia bhp, badania lekarskie i choroby zawodowe).
Krzysztof Rychlewski
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Poradnik dla organizatorów, kierowników i wychowawców
(z suplementem elektronicznym)
206 str. B5 • cena 180,00 zł + 5% VAT • symbol BK706e
Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników tego wypoczynku. Uwzględniając obowiązujące zasady i przepisy oraz na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia – organizatora i kierownika wypoczynku – autor wskazuje, jak dobrze przygotować oraz jak właściwie pokierować zorganizowaną formą wypoczynku dzieci i młodzieży.
W książce m.in.:
• wymagane kwalifikacje i zakresy obowiązków kadry wypoczynku,
• plan pracy,
• plan finansowy,
• wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w czasie trwania wypoczynku, w tym: transport uczestników i kadry, bezpieczeństwo prac, podstawowe
zasady bezpiecznej kąpieli, bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w górach, wypadki uczestników wypoczynku i pracowników.
Dołączony do książki suplement elektroniczny zawiera wszystkie formularze występujące w publikacji, a formaty MS Word i Excel umożliwiają edytowanie
każdego dokumentu, dostosowanie go do własnych potrzeb, wydruk.
Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała
Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien
40 str. A5 • cena 30,00 zł + 5% VAT • symbol BK718
Opracowanie ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, jak również sposobami eliminowania bądź ograniczania zagrożeń pożarowych, a także z zasadami używania podstawowego sprzętu gaśniczego.
Książka obejmuje między innymi następujące zagadnienia: zapobieganie pożarom, najczęściej stosowane środki gaśnicze, podręczny sprzęt
gaśniczy i jego eksploatacja, stałe systemy sygnalizacji i gaszenia pożarów, sposoby alarmowania straży pożarnej, zachowanie
w przypadku pożaru, przyczyny pożarów, zapobieganie pożarom, wykaz ważniejszych aktów normatywnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji przeciwpożarowych.
Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała
Co pracownik powinien wiedzieć o bhp.
Podstawowe wiadomości o bezpieczeństwie pracy, zagrożeniach zawodowych, pierwszej pomocy i ochronie przeciwpożarowej
44 str. A5 • cena 35,00 zł + 5% VAT • symbol BK629
Książka zalecana do szkoleń z zakresu bhp.
Podstawowe zasady bezpiecznej pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, co pracownik powinien wiedzieć o wypadkach
przy pracy i chorobach zawodowych, jakie są podstawowe zagrożenia zawodowe, zasady postępowania w razie wypadku czy powstania pożaru – najważniejsze wiadomości o bezpieczeństwie pracy, które każdy pracownik powinien poznać. Autorzy – specjaliści bhp i ppoż., mający
wieloletnie doświadczenie w kierowaniu służbami bhp w dużych zakładach pracy – dokonali wyboru podstawowych zagadnień, uzupełniając
je o praktyczne wyjaśnienia i wskazówki.
Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała
Instrukcja gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną oraz sprzętem ochrony osobistej
44 str. A5 • cena 35,00 zł + 5% VAT • symbol KB788
Zestawienie obowiązujących przepisów, wykaz środków ochrony oraz odzieży, ustalanie norm przydziału, ekwiwalenty pieniężne – to tylko niektóre aspekty poruszone w opracowaniu. Opracowanie niezwykle przydatne dla każdego pracodawcy oraz pracownika. Uzupełnienie stanowi
przykład zarządzenia wykonawczego.
Wydanie na papierze kredowym, kolorowe wkładki zdjęciowe.
22
PRAWO / MAGAZYN W FIRMIE
prof. dr hab. Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, dr Maciej Chakowski,
Iwona Jaroszewska-Ignatowska, dr Władysław Patulski, Halina Tulwin, Katarzyna Więckowska, Piotr Wojciechowski
Kodeks pracy 2012. Komentarz dla praktyków
1158 str. B5 • oprawa twarda • cena 260,00 zł + 5% VAT • symbol PPK762
Bardzo praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy, który wyróżnia spośród innych publikacji tego typu fakt, iż
autorzy wnikliwie analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory. Komentarz obfituje
w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny.
Rok 2012 to zmiany m.in. w urlopach, czasie pracy, świadectwie pracy, wynagrodzeniu minimalnym, a także sporo nowego orzecznictwa.
Na uwagę zasługuje język publikacji – autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej. Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.
Piotr Wojciechowski
Czas pracy – komentarz dla praktyków
168 str. B5 • cena 140,00 zł + 5% VAT • symbol PPK719
Uwaga – pierwszy tak praktyczny komentarz do przepisów o czasie pracy!
• Zarządzanie czasem pracy
• Planowanie czasu pracy
• Nadzór czasu pracy
• Prawidłowe rozliczanie czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta.
Objaśnienia krok po kroku wielu kwestii związanych z czasem pracy, poparte licznymi przykładami. Szczegółowe wyjaśnienie wielu
pojęć dotyczących czasu pracy. Omówienie specyfiki uregulowań czasu pracy wybranych grup zawodowych.
Instruktaż, jak przygotować się do zewnętrznej kontroli stosowania przepisów prawa pracy.
Na końcu przydatna część w postaci pytań i odpowiedzi dotyczących problemów pojawiających się w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy.
MAGAZYN W FIRMIE
dr Zdzisław Dudziński
dr Zdzisław Dudziński
Vademecum organizacji gospodarki
magazynowej
Instrukcja magazynowa
322 str. B5 • cena 150,00 zł + 5% VAT • symbol ZMK695
W Vademecum omówiono m.in.: zasady planowania i realizacji potrzeb magazynowych, zadania magazynów w łańcuchu logistycznym, zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów, opracowywania dokumentacji magazynowej, organizację gospodarki
opakowaniami, podstawowe stanowiska w magazynach, zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, inwentaryzację, podstawowe metody
i mierniki oceny gospodarki magazynowej.
116 str. A5 • cena 90,00 zł + 5% VAT • symbol ZMK561
Gotowa instrukcja do wykorzystania lub odpowiedniego zmodyfikowania w ramach danej firmy.
W uzupełnieniu zamieszczono wzory najważniejszych dokumentów oraz zakresy czynności na podstawowych stanowiskach magazynowych.
dr Zdzisław Dudziński
Regulamin pracy magazynu
64 str. A5 • cena 70,00 zł + 5% VAT • symbol KRI615
dr Zdzisław Dudziński
Opakowania w gospodarce magazynowej
Wciąż brakuje wzorów określających zakres tematyczny
i sposób wdrażania regulaminów pracy magazynu. Proponujemy projekt regulaminu z zarządzeniem wprowadzającym i załącznikami – szybko dostosuj go do konkretnych warunków.
z dokumentacją i wzorcową instrukcją
gospodarowania opakowaniami
200 str. B5 • cena 140,00 zł + 5% VAT • symbol ZMK215
Poradnik niezbędny w pracy służb magazynowych (kierowników magazynów, magazynierów oraz komórek nadzorujących ich pracę),
a także dla studentów oraz słuchaczy kursów jako pomoc w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej: • organizacja gospodarki opakowaniami
w przedsiębiorstwie • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi • rola i znaczenie opakowań w transporcie
i magazynowaniu • zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych.
www.oddk.pl
Michał Kizyn
Instrukcja BHP dla regałów magazynowych
niskich obsługiwanych ręcznie
52 str. A5 • cena 80,00 zł + 5% VAT • symbol KRI746
Instrukcja dla pracowników magazynowych, magazynierów
oraz nadzorujących pracę magazynu – charakterystyka i podział regałów magazynowych, normy i warunki bezpieczeństwa, podstawowe zagrożenia oraz techniczne i organizacyjne
środki przeciwdziałania.
23
BHP_ZIMA_2012

Podobne dokumenty