15-19.02.2016R. W KRAINIE FANTAZJI

Transkrypt

15-19.02.2016R. W KRAINIE FANTAZJI
15-19.02.2016R. W KRAINIE FANTAZJI
Zajęcia żywego słowa
Zajęcia muzyczne
Wyjaśnienie słowa fantazja,
fantazjowanie.
Próby ucieczki do „Krainy
fantazji”- tworzenie historii ,
zabawy z wyobraźnią.
Czytanie baśni i bajek.
Gry i zabawy
Przypomnienie piosenki „Bo
fantazja”.
Zajęcia plastycznotechniczne
Kolorowanie postaci
bajkowych.
Zabawy muzyczne z
wykorzystaniem taktu.
Wykonanie pracy „Moja
fantastyczna przygoda”.
Zabawy paluszkowe.
Małe instrumentariumLepienie z plasteliny, masy
wykorzystanie instrumentów solnej.
muzycznych.
Prace twórcze z
wykorzystaniem muzyki.
Rebusy i zagadki dotyczące
tematu.
Zabawy ruchowe,
orientacyjno-porządkowe,
towarzyskie.
Swobodne zabawy ruchowe,
zabawy pozwalające
skorygować zmęczenie,
relaksujące.
Zabawy wyciszające grupę
np.; „Minutka ciszy”, „Król
ciszy” itp.
M. Kaczorowska
22-26.02.2016r. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. WYNALAZKI.
Zajęcia żywego słowa
Zajęcia muzyczne
Rozmowa wprowadzająca,
wyjaśniająca pojęcie:
wynalazek, wymienienie
różnych urządzeń
elektrycznych.
Budowa instrumentów
muzycznych oraz zasady ich
działania.
Pogadanka na temat
bezpieczeństwa związanego
z korzystaniem z urządzeń
elektrycznych.
Wiersz „Mieszkanie Hani”
Cz. Janczarski.
Zajęcia plastycznotechniczne
„Robot” - praca
przestrzenna, łączenie
materiałów.
Gry i zabawy
„Roboty”- zabawa
orientacyjno-porządkowa.
Gry planszowe, układanki.
Słuchanie utworów
muzycznych wykonywanych
na tych instrumentach.
Gra na znanych
instrumentach muzycznych.
Lepienie z plasteliny
urządzeń elektrycznych.
„Projekt nowoczesnej
zabawki” – rysunek.
„Projektujemy plac zabaw i
boisko”- praca zbiorowa.
Zabawy konstrukcyjne
klockami.
Zajęcia relaksacyjne,
masażyki.
Zabawy paluszkowe.
Gimnastyka poranna
z elementami ruchu
rozwijającego W. Sherborne.
M. Kaczorowska

Podobne dokumenty