Ogłoszenie o zamówieniu

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu
Uniwersytet Śląski zaprasza podmioty gospodarcze zdolne do wzięcia
udziału w pracach rozwojowych na "Wykonanie usługi opieki technicznej
(zakup polis serwisowych) dla elementów Zintegrowanego Systemu
Bibliotecznego PROLIB oraz dla niezbędnych komponentów (baz danych
PROGRESS)".
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej:
[email protected],
lub tel. 32 359 2172.

Podobne dokumenty