EKONOMIA, EKONOMIKA, EKONOMICZNA ANALIZA

Transkrypt

EKONOMIA, EKONOMIKA, EKONOMICZNA ANALIZA
EKONOMIA, EKONOMIKA, EKONOMICZNA ANALIZA
Lp.
Nazwisko i imię
Adres
1.
Figura Leszek
ul. Chopina 1/5
58-150 Strzegom
[email protected]
2.
Parvi Rafał
Opole
[email protected]
3.
4.
Suszanowicz Katarzyna
Wichrowski Grzegorz
ul. Ks. Pawła Buhla 8a
45-950 Opole
[email protected]
Ramiszów 122
51-217 Wrocław
[email protected]
Telefon
74 855 11 47
603 866 940
77 453 69 17
601 53 69 17
501 403 105
502-255-308
Termin upływu
kadencji
31.12.2019 r.
31.12.2020 r.
Zakres ustanowienia
- ekonomika spółdzielcza i patologie
gospodarcze (wykazywanie szkód
przy nadużyciu uprawnień przez
organy samorządowe spółdzielni)
- ekonomia
- finanse
- bankowość
- rachunkowość
31.12.2021 r.
- ekonomia i ekonomika
- analiza finansowa
- finanse i księgowość
- prognoza finansowa i planowanie
- wycena przedsiębiorstw
- zarządzanie
- ocena zdolności upadłościowej i
likwidacyjnej przedsiębiorstw
31.12.2021 r.
Ekonomia
specjalność:
- ocena propozycji układowych i planów
naprawczych, ocena ekonomicznej
efektywności procedur upadłościowych i
naprawczych oraz prawidłowości
dokonanych w tym zakresie czynności;
- analiza i wycena przedsiębiorstw oraz
ich poszczególnych składników,
- badanie i ocena ekonomicznych
działań i zaniechań czynności
gospodarczych godzących w interesy
uczestników obrotu gospodarczego
20
EKONOMIA, EKONOMIKA, EKONOMICZNA ANALIZA
Lp.
Nazwisko i imię
Adres
Telefon
Termin upływu
kadencji
Zakres ustanowienia
(działanie na szkodę).
Zarządzanie
specjalność:
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
marketingiem, finansami, ryzykiem
prowadzenia działalności gospodarczej,
kontrolą zarządczą i jakości produkcji.
5.
Wróbel Reinhard
ul. Głogowska 8
45-315 Opole
[email protected]
604 455 500
31.12.2018 r.
- ekonomia, analizy ekonomiczne;
- finanse, zarządzanie finansowe;
- księgowość i rachunkowość;
- zarządzanie, zarządzanie ryzykiem
Data modyfikacji: 05.01.2017 r
20

Podobne dokumenty