SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2016 roku

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2016 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2016 roku:
Bóg zapłać wszystkim członkom Koła Misyjnego, którzy wspierają swoją modlitwą
oraz systematyczną, comiesięczną ofiarą misjonarzy i ich podopiecznych.
Zakończył się Rok Miłosierdzia. Niech jego owocem będą nasze konkretne czyny.
Jednym z nich jest pomoc ludziom ubogim z krajów misyjnych. Pan Jezus powiedział:
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili" (Mt 25, 40).
Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca udało się zebrać w mijającym roku 1680 zł.
i przekazać je na potrzeby ludzi ubogich, głodujących, bezdomnych, na wyżywienie
i naukę sierot i dzieci ulicy, na kształcenie seminarzystów oraz na pomoc ofiarom wojen
i konfliktów w różnych częściach świata.
Dziękujemy również wszystkim tym parafianom, którzy odpowiedzieli na apel
skierowany o pomoc misjom i wrzucają co miesiąc „symboliczną złotówkę” do
skrzynki miłosierdzia. Dzięki temu już w grudniu mogliśmy przystąpić do programu
“Adopcja na Odległość” którego celem jest utrzymanie i wykształcenie dzieci z ubogich
rodzin z krajów misyjnych. Nasza parafia podjęła się - w ramach tego programu rocznego wspierania dzieci z placówki w San Lorenzo znajdującej się w Puszczy
Amazońskiej w Peru prowadzonej przez Księży Salezjanów.
Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w działalność Koła Misyjnego.
Pamiętajmy, że na końcu czasów sądzeni będziemy z miłości. Pomyślmy o tych, którzy
są jeszcze biedniejsi od nas. Prosimy także o dalszą ofiarność w ramach skrzynki
miłosierdzia.
Na cele misyjne można przeznaczać również stare telefony i zużyte znaczki, wycięte
z kopert, które zbierane są w sklepiku parafialnym.
Można też wspierać misje poprzez wysyłanie specjalnych SMS-ów. Karteczki z tymi
sms-ami znajdują się przy sklepiku.
PRZEKAZANE WPŁATY NA CELE MISYJNE w 2016 roku:
styczeń – marzec / ofiara 340 zł ; - wpłaty 340 zł. /
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti – budowa domu dla sierot
- 40 zł
- Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – bilety dla ubogiej młodzieży z Afryki na ŚDM - 40 zł
- Misje Księży Pallotynów ogólnie - Msza św. o błogosławieństwo dla Koła Misyjnego - 40 zł
- Fundacja Polska R. Foullerau – ośrodek dla trędowatych - 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – wsparcie zakonów kontemplacyjnych - 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa szpitala-porodówki w Burkina Faso – 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – pomoc ofiarom wojny w Syrii - 40 zł
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti – Papabilet dla młodzieży z Wenezuelii na ŚDM - 40 zł
- opłata pocztowa – 20 zł.
kwiecień – czerwiec / ofiara 350 zł ; - wpłaty 350 zł./:
- Salezjański Ośrodek Misyjny – budowa szkoły zawodowej dla chłopców ulicy w Kongo – 40 zł
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti – budowa domu dla sierot w Kolumbii - 40 zł
- Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – misje ogólnie - 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – sierociniec dla dzieci w Afryce - 40 zł
- Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza – ośrodek edukacji dziewcząt w RŚA – 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – leczenie dzieci z sierocinca w Goma /Kongo/ – 40 zł
- Misje Księży Marianów – ogólnie - 50 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa studni na Madagaskarze - 40 zł
- opłata pocztowa – 20 zł
lipiec – wrzesień / ofiara 360 zł ; - wpłaty 360 zł. /:
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – pomoc ofiarom wojny w Syrii - 40 zł
- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – pomoc ofiarom wojny w Syrii - 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – misje ogólnie - 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa szkoły w Republice Środkowej Afryki - 40 zł
- Pallotyński Sekretariat Misyjny SAC – misje ogólnie - 40 zł
- Misje Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – na dzieci Afryki - 40 zł
- Referat Misyjny Księży Werbistów – ofiary wojny w Sudanie – 50 zł.
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti– szkoła dla sierot w Indiach - 50 zł
- opłata pocztowa – 20 zł
październik – grudzień / ofiara 630 zł ; - wpłaty 630 zł./:
- Polska Fundacja dla Afryki – ośrodek okulistyczny dla dzieci niewidomych w RPA - 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – pomoc ofiarom wojny w Syrii - 90 zł
- Misje Księży Salezjanów – ogólnie - 40 zł
- Misje Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – na dzieci Afryki - 40 zł
- Budowa Centrum Pomocy Misjom MOYO /misjonarz z Andrychowa/ - 40 zł
- Papieskie Dzieła Misyjne - 40 zł
- Dzieło Pomocy Ad Gentes – misje ogolnie – 40 zł
- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – pomoc ofiarom wojny w Syrii - 80 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa szkoły w Ugandzie - 40 zł
- “Adopcja na Odległość” – 150 zł. /wpłata kwartalna/
- opłata pocztowa – 30 zł