Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym

Komentarze

Transkrypt

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym
PREZENTACJA FIRMY
Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z
kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i
urządzeń elektrycznych i elektronicznych
ZASOBY:
- Zakład produkcyjny w Suchej Beskidzkiej (750 pracowników)
- Biuro projektowe w Krakowie (40 pracowników)
- Obrót w roku 2004: 45.000.000 EUR
2005.06.21
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Prace projektowe w zakresach:
- konwersja projektów TH na SMT
- urządzenia mikroprocesorowe (8-32 bitowe)
- impulsowe urządzenia zasilające
Produkcja pakietów i urządzeń elektronicznych na rynki:
pozostałe: 5%
przemysłowy: 17%
konsumencki: 26%
telekomunikacyjny: 41%
motoryzacyjny: 11%
SYSTEM ZARZĄDZANIA
Firma wdrożyła i utrzymuje zintegrowany system zarządzania
potwierdzony następującymi certyfikatami:
- ISO 9001:2000
- ISO 14001:2004
- ISO 18001:2004
W roku 2005 planowane jest wdrożenie:
- ISO/TS 16949
Wykorzystywane narzędzia kontroli procesów:
- Analiza DFMEA/PFMEA
- Plany Kontrolne (CP)
- PPAP
- SPC
A ponadto: IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 oraz w trakcie wdrożenia
IPC-7711/7721
GŁÓWNE APSPEKTY EKO-PROJEKTOWANIA
Projektowanie produktów:
- energooszczędnych i ekologicznych
- umożliwiających powtórne wykorzystanie (recykling)
- wytwarzanych w „ekologicznych” procesach produkcyjnych
Produkcja pakietów i urządzeń:
- modelowanie procesów pod kątem minimalizacji zużycia energii
oraz innych zasobów
- wyłączenie z procesu materiałów zawierających substancje szkodliwe
- wdrożenie procedur minimalizacji i segregowania odpadów
Podstawy prawne (translacje krajowe poniższych dyrektyw):
- WEEE
- RoHS
- ELV
STRATEGIA FIRMY
Strategia „czystych” wyrobów i procesów technologicznych
(eko-projektowanie) została włączona do strategii firmy w
odpowiedzi na wymagania klientów i regulacje prawne, jest
zdefiniowana w Polityce Środowiskowej firmy i podlega
ciągłemu doskonaleniu jako część „Zintegrowanego Systemu
Zarządzania”.
Aspekty ogólne:
(dotyczące wszystkich rodzajów działalności):
- monitorowanie i ograniczanie zużycia energii
- zarządzanie odpadami
STRATEGIA FIRMY
Aspekty dotyczące projektowania:
- zapoznawanie się i ocena nowych technologii „przyjaznych środowisku”
dostępnych na rynku
- ewaluacja wewnętrznych procedur projektowych pod kątem
powstawania produktów „przyjaznych środowisku”
- utrzymanie wysokiej jakości produktów opartych na nowych
technologiach
STRATEGIA FIRMY
Aspekty dotyczące produkcji:
-optymalizacja procesów produkcyjnych w celu minimalizacji
zużycia energii
- wyłączenie z procesu produkcji materiałów zawierających
substancje szkodliwe (np. ołów)
- wdrożenie systemu nadzorowania i identyfikacji
komponentów i produktów końcowych „przyjaznych
środowisku”
- wprowadzenie ekologicznych opakowań
AKTUALNIE ANALIZOWANE ASPEKTY
Plan na rok bieżący (2005) obejmuje skupienie się na
poniższych aspektach:
1. ewaluacja wewnętrznych procedur projektowych pod kątem
powstawania produktów „przyjaznych środowisku”
2. wyłączenie z procesu produkcji materiałów zawierających
substancje szkodliwe
3. optymalizacja procesów produkcyjnych w celu minimalizacji
zużycia energii
PROJEKTOWANIE - PRZYKŁADY
W trakcie projektowania zwracamy uwagę na:
- stosowanie rozwiązań zintegrowanych zamiast dyskretnych
(np. układy PLD/FPGA zamiast układów logicznych)
- analiza zużycia energii urządzenia, dobór rozwiązań
energooszczędnych
- dobór komponentów dostępnych w technologii bezołowiowej
- projektowanie obwodów PCB optymalizowanych do montażu
bezołowiowego
- projektowanie „zbiorówek” PCB dla produkcji tak, aby
zminimalizować odpad laminatu
PROJEKTOWANIE - PRZYKŁADY
Najważniejsze napotkane problemy
- dostępność i problemy z identyfikacją komponentów bezołowiowych
(brak jednoznacznego systemu oznaczania komponentów bezołowiowych)
- ceny komponentów bezołowiowych
(inne trendy, niezgodne z dotychczasowymi doświadczeniami)
- konieczność dokładniejszej walidacji prototypów
Głównie: - badania środowiskowe,
- starzenie pakietów (testy HALT)
- testy wibracyjne (wytrzymałość mechaniczna lutowania, szczególnie duże elementy
mocy, poddane naprężeniom – mocowania do radiatorów).
Brak długofalowych danych nt niezawodności lutowania lead-free w funkcji czasu,
szczególnie w urządzeniach elektroniki mocy, w których przez połączenia płyną duże
impulsowe prądy powodujące stres termiczny;
PRODUKCJA - PRZYKŁADY
Zestawienie linii produkcyjnych do montażu pakietów w technologii
bezołowiowej dla dwóch rodzajów lutowania:
- lutowanie rozpływowe
- lutowanie na fali
Z palety produkowanych pakietów zostały wybrane przykładowe
produkty z obszarów:
-Motoryzacja (ECU do pojazdów elektrycznych MilliPack,
ładowarka akumulatorów do pojazdów elektrycznych – Sevcon)
- Telekomunikacja (pakiety elektroniki dla szaf telekomunikacyjnych – Eltek/Nokia)
Powyższe produkty zostały przygotowane do montażu w nowej
technologii (Q1’2005), zostały wykonane próbne serie produkcyjne
(Q2’2005), egzemplarze testowe aktualnie przechodzą proces walidacji.
PRODUKCJA - PRZYKŁADY
Pakiet elektroniki do zespołu zasilającego szafę telekomunikacyjną
PRODUKCJA - PRZYKŁADY
Ładowarka akumulatorowa do pojazdów elektrycznych
PRODUKCJA - PRZYKŁADY
Najważniejsze napotkane problemy:
- konieczne duże nakłady finansowe na zakup urządzeń dostosowanych do
nowych technologii
-(fale lutownicze i piece)
- proces lutowania bezołowiowego wymaga dokładniejszej kontroli
temperatury
(wymagane kilkukrotnie mniejsze różnice temperatur na powierzchni PCB niż w technologii
„ołowiowej”, w związku z tym konieczność specjalnego określenia punktów pomiarowych dla
profili temperaturowych, profile temperaturowe ustalane są dla produktu a nie jak dotychczas
dla procesu)
- zwiększone zużycie energii podczas lutowania bezołowiowego
(konieczne wyższe temperatury lutowania – 240-250oC zamiast 200-220oC). 80-90% energii
zużywanej w procesie potrzebują agregaty lutownicze.
- konieczność wprowadzenia nowych kryteriów oceny jakościowej pakietów
Prawidłowe lutowie w technologii bezołowiowej wygląda inaczej, niż w dotychczasowych
technologiach.
PRODUKCJA - PRZYKŁADY
Lutowia wykonane w dotychczasowej technologii
Lutowia wykonane w technologii bezołowiowej
PODSUMOWANIE
W dłuższym czasie nie ma alternatywy dla przejścia na
produkty i technologie przyjazne środowisku i firmy działające na
rynku muszą dostosować swoją strategię do „czystej” produkcji.
Na razie jednak występuje jeszcze dużo problemów, które
wydłużają czas „przejścia” na nową technologię a nawet zwiększają
koszty projektowania i produkcji „ekologicznych” urządzeń. Wydaje
się jednak, że jest to zjawisko powszechne dla wszystkich nowych
technologii i w miarę ich upowszechniania problemy te zanikną.
Dziękujemy
http://www.fideltronik.com