Lampa Di700 - Nissin Japan

Komentarze

Transkrypt

Lampa Di700 - Nissin Japan
do lustrzanek cyfrowych Canon/Nikon
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup produktu Nissin
Przed rozpoczęciem użytkowania lampy należy przeczytać
niniejszą instrukcję oraz instrukcję aparatu, aby w pełni zrozumieć
prawidłową obsługę i cieszyć się fotografowaniem
z lampą błyskową.
Lampa błyskowa Nissin Di700 wersja Canon i Nikon przeznaczona jest do
lustrzanek cyfrowych Canon oraz Nikon wyposażonych w najnowszą technologię
sterowania błyskiem – TTL.
Lampy Di700 Canon/Nikon nie można używać aparatami innych firm.
WYJĄTKOWE FUNKCJE
Lampa Di700 posiada tarczę wyboru ustawień, którą z łatwością można
obsługiwać jednym palcem.
Funkcja ochrony lampy:
Kiedy czerwona dioda LED zaczyna migać, oznacza to, że lampa się przegrzewa.
Dioda świeci na czerwono w trakcie ładowania.
Kiedy dioda świeci na zielono, można rozpocząć fotografowanie.
Kompatybilne aparaty
Proszę sprawdzić kompatybilność w tabeli zamieszczonej na stronie
http://www.nissin-japan.com lub http://www.nissindigital.com
1
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Instrukcja dot. bezpieczeństwa użytkowania zawiera ważne informacje na temat
właściwego i bezpiecznego użytkowania niniejszego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania proszę przeczytać poniższe wskazówki.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol oznacza możliwość odniesienia obrażeń lub śmierci oraz ryzyko
poważnego uszkodzenia sprzętu
Lampa zawiera komponenty elektryczne znajdujące się pod wysokim napięciem. Nie należy
otwierać ani naprawiać lampy samodzielnie, ale oddać ją do serwisu lub miejsca zakupu.
W przypadku upuszczenia lub uszkodzenia lampy nie należy dotykać wewnętrznych części lampy.
Nie wolno wyzwalać błysku z niedużej odległości wprost w oczy fotografowanych osób,
aby nie uszkodzić wzroku.
Przy fotografowaniu dzieci lampa błyskowa powinna znajdować się w odległości co najmniej
1 m od fotografowanej osoby. Można zastosować panel rozpraszający lub skierować światło
na sufit lub ścianę, aby złagodzić jego intensywność.
Nie należy używać lampy w środowisku palnego gazu, środków chemicznych lub podobnych
płynów. Może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy używać lampy w wodzie ani dotykać jej mokrymi rękami, bo może to spowodować
porażenie prądem.
Nie należy wyzwalać błysku w kierunku osób kierujących pojazdami.
Nie należy wyzwalać błysku, kiedy głowica lampy znajduje się blisko ludzkiego ciała,
bo grozi to poparzeniem.
Baterie muszą być zainstalowane prawidłowo. Odwrotne włożenie baterii może spowodować
wyciek, zagrzanie lub eksplozję.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ten symbol oznacza ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia
Nie wolno zostawiać ani przechowywać lampy w temperaturze powyżej 40°C,
np. w samochodzie.
Lampa nie jest wodoszczelna. Należy chronić urządzenie przed deszczem, śniegiem i wilgocią.
Do czyszczenia lampy nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, ani innych środków
zawierających alkohol.
Nie należy używać lampy z aparatami, które nie są wyszczególnione w tabeli kompatybilności
zamieszczonej na stronie internetowej Nissin, aby nie doprowadzić do zniszczenia obwodów
elektrycznych aparatu.
Gdy lampa jest nieużywana przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie.
Lampy nie należy uderzać ani rzucać na twardą powierzchnię.
W przypadku używania zewnętrznego zasilacza należy uważnie przeczytać
instrukcję użytkowania i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
2
Nazewnictwo
1
2
3
9
18
4
17
5
8
6
10
7
15
16
11
12
13
14
podstawka lampy
1 Odbłyśnik fill-in
2 Panel rozpraszający światło
10 Wyświetlacz
11 Tarcza wyboru ustawień
3 Głowica lampy
4 Czujnik zdalny/slave
5 Światło wspomagające
automatykę AF
12 Przycisk ustawienia (set)
13 Przycisk pilot (przycisk błysku
testowego)
6 Stopka mocująca
7 Styki stopki
8 Pierścień mocujący
9 Gniazdo zasilacza
Akcesoria: podstawka lampy, etui
14 Wyłącznik (przycisk blokady systemu)
15 Gniazdo jack 3,5 mm
16 Gniazdo synchronizacyjne
17 Magazynek baterii BM-02
18 Blokada rotacji
3
Podstawy użytkowania
Wkładanie baterii
Można stosować baterie/akumulatorki alkaliczne, litowe oraz NiMH
1. Wyjąć magazynek baterii i włożyć 4 baterie
AA, jak na rysunku.
2. Komora baterii jest zaprojektowana w taki
sposób, aby wszystkie ogniwa umieszczane
były w tym samym kierunku, co ułatwia
wymianę baterii przy słabym oświetleniu.
3. Symbole +/- są wyraźnie oznaczone na
magazynku.
4. Wsunąć magazynek z powrotem do korpusu.
Jeśli czas kolejnego ładowania przekracza
30 sek., należy wymienić lub naładować baterie.
UWAGA
Zalecane jest stosowanie 4 baterii tej samej marki i typu i wymienianie ich
jednocześnie.
Nieprawidłowe umieszczenie którejś z baterii powoduje brak zasilania.
4
Podstawy użytkowania
Lampa Di700 posiada oszczędzającą energię funkcję "power off”
Zasilanie jest automatycznie wyłączane (lampa przechodzi w tryb
stand-by/czuwania) po ok. 2 minutach bezczynności w trybie
A, TTL i manualnym a w trybie SD, SF oraz Wireless TTL Slave
po około 5 minutach bezczynności.
Kiedy lampa znajduje się w trybie stand-by, lampka „pilot” miga
co 2 sekundy.
Aby ponownie włączyć lampę należy wcisnąć spust migawki do
połowy lub wcisnąć którykolwiek przycisk lampy.
J e ś l i l a m p a j e s t n i e u ż y w a n a p rz e z p o n a d 6 0 m i n u t , w y ł ą c z a s i ę
całkowicie.
Aby ponownie włączyć lampę, należy postępować zgodnie
z punktem „Włączanie lampy”.
5
Mocowanie lampy Di700 na aparacie:
1. Wyłączyć oba przyciski zasilania: na lampie
i aparacie
2. Przekręcić do końca pierścień mocujący lampy,
aby go poluzować, zgodnie z rysunkiem.
3. Wsunąć stopkę lampy w sanki aparatu.
4. Przekręcić pierścień mocujący w odwrotnym
kierunku, do oporu.
5. Zatrzask pewnie kotwiczy stopkę w sankach.
Zdejmowanie lampy Di700 z aparatu:
Poluzować pierścień mocujący i wysunąć stopkę lampy z sanek aparatu.
Należy zwrócić uwagę, aby przekręcić pierścień do końca, tak aby całkowicie
zwolnić zatrzask.
6
Włączanie lampy
Wcisnąć przycisk zasilania a przycisk
"Pilot" zaświeci się na czerwono,
co oznacza, że lampa jest włączona
W przeciągu kilku sekund dioda
„Pilot” zaświeci się na zielono,
co oznacza gotowość lampy do pracy
Set
Aby wykonać błysk kontrolny, należy
nacisnąć przycisk „Pilot”. Kiedy błysk
kontrolny jest używany jako błysk otwarty,
liczba przewodnia wynosi 10 (ISO 100)
A b y w y ł ą c z y ć l a m p ę m a n u a l n i e , n al e ż y p r z y t r z y m a ć p r z y c i s k
zasilania przez 1 sekundę.
EKRAN MENU
Tryby i funkcje lampy Di700
Aby wybrać funkcję, należy przekręcić tarczę
… Tryb w pełni automatyczny
Światło błysku jest całkowicie sterowane przez
aparat, co zapewnia najbardziej prawidłową
ekspozycję.
… Tryb programu TTL
Światło błysku jest automatycznie sterowane przez
aparat, ale wartość ekspozycji błysku można
skompensować
… Tryb manualny
Manualny wybór wymaganej mocy błysku
na lampie
… Slave Digital
… Slave Film
… Tryb błysku bezprzewodowego TTL
Rozmieszczenie kilku lamp (zdalny błysk) z dala od aparatu
i sterowanie kreatywnym oświetleniem TTL lub mocą błysku.
7
Całkowicie automatyczne sterowanie lampą Di700
Aparaty Canon
(Program),
(Pełna automatyka),
(Priorytet przysłony),
(Priorytet czasu migawki) lub
(Manualny);
Aparaty Nikon
(Program),
(Pełna automatyka),
(Priorytet przysłony),
(Priorytet czasu migawki) lub
(Manualny);
We wszystkich wymienionych powyżej trybach lampa Di700 będzie
pracowała w pełni automatycznie w systemie TTL (ETTL, ETTL-II dla
Canona oraz i-TTL dla Nikona)
Należy umieścić lampę w sankach aparatu i włączyć zasilanie,
Przekręcić tarczę na tryb "A", następnie nacisnąć przycisk ustawiania.
Lampa Di700 jest ustawiona na automatyczne sterowanie błyskiem
z aparatu.
Nacisnąć przycisk zasilania jeszcze raz, aby zablokować to ustawienie
na lampie. (Nacisnąć ponownie, aby usunąć blokadę)
Nacisnąć spust migawki do połowy, aby nastawić ostrość.
Na wizjerze aparatu pojawi się szybkość migawki, przysłona i symbol
flesza
.
Po naciśnięciu spustu migawki lampa wyzwoli błysk a na
wyświetlaczu aparatu pojawi się obraz.
Jeśli zmienimy ogniskową obiektywu, lampa natychmiast zareaguje
i dostosuje źródło światła do odpowiedniego kąta rozsyłu błysku.
Kąt stożka błysku lampy Di700 odpowiada ogniskowej obiektywu
24mm do 200mm (dla pełnej klatki/standard 35 mm aparatu
analogowego).
8
Należy ustawić tryb fotografowania aparatu, wybrać ogniskową
i fotografować z lampą Di700 .
Lampa Di700 pomaga w robieniu kreatywnych zdjęć na żywo.
Prawie wszystkie funkcje są automatycznie kontrolowane przez aparat,
wystarczy więc manualnie zmieniać ustawienia aparatu.
Tryb
Szybkość
Canon Nikon migawki
Ustawienie
przysłony
Ustawienie na
aparacie
Automatyczna Automatyczne
Automatyczne
Automatyczna Automatyczne
Automatyczne
Manualna Automatyczne
Można ustawić dowolną
szybkość migawki
Automatyczna
Manualne
Manualna
Manualne
Można ustawić dowolną
przysłonę
Można ustawić dowolną
kombinację szybkości
migawki i przysłony
Gniazdo synchronizacyjne
Lampa Di700 jest wyposażona w gniazdo synchronizacyjne do
podłączania kabla zdalnego sterowania, które pozwala na
fotografowanie z lampami umieszczonymi poza aparatem.
Ta funkcja działa tylko w trybie manualnym.
9
Radość z fotografowania z lampą błyskową
Kompensacja ekspozycji dla błysku TTL
Dzięki najnowszemu systemowi kontroli błysku TTL, poziom mocy błysku
jest zawsze automatycznie kontrolowany przez aparat, dzięki czemu
możliwe jest osiągnięcie optymalnej ekspozycji. Jeśli chcemy przytłumić
lub osłabić światło flesza lub bardziej oświetlić obiekt bez zmiany
ekspozycji tła, z lampą Di700 można to zrobić szybko przy każdym ujęciu.
Aby ustawić poziom mocy błysku
należy przekręcać tarczę do
wymaganego poziomu mocy
.5
+0
.5
+1
.0
+1
.5
+2
.0
-0
-2
Przekręcić tarczę na tryb "TTL" a następnie wcisnąć przycisk ustawiania (set).
.0
-1
.5
-1
.0
Należy umieścić lampę w sankach
aparatu i włączyć zasilanie,
1/128 1/64 1/32 1/16 1/ 8 1/ 4 1/ 2 1/ 1
Kompensacja ekspozycji dla błysku TTL jest 9 stopniowa,
o kroku 0,5Ev, z zakresem wartości: -2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0;
+0,5; +1,0; +1,5 +2,0Ev.
Jeśli na lampie nie świeci żadna dioda, poziom kompensacji mocy
jest zerowy (0 Ev), co jest wartością domyślną.
Aby zatrzymać tę wartość na lampie należy wcisnąć przycisk zasilania.
(Aby odblokować należy ponownie wcisnąć przycisk)
Należy zrobić zdjęcie - fotografowany obiekt będzie odpowiednio
oświetlony a poziom ekspozycji tła będzie zgodny
z oczekiwaniami.
W niektórych aparatach można ustawić kompensację ekspozycji dla
błysku TTL w menu aparatu. Kiedy ustawiamy kompensację błysku
na lampie, należy dodać tę wartość do wartości kompensacji
ustawionej na aparacie. (t.j. jeśli na lampie ustawimy kompensację
+1 a na aparacie +1,3, otrzymamy całkowitą kompensację +2,3 EV.)
10
Błysk przy manualnym ustawieniu ekspozycji
W niektórych sytuacjach lub dla nadania zdjęciu szczególnego wyrazu
może zajść konieczność zastosowania własnego ustawienia ekspozycji,
zamiast automatycznego. Lampę Di700 można przestawić na tryb
nieautomatyczny i wybrać wymaganą moc błysku spośród ośmiu poziomów.
Należy umieścić lampę w sankach aparatu i włączyć zasilanie.
Przekręcić tarczę na tryb "M" a następnie wcisnąć przycisk
ustawiania (set).
Kolor wskaźnika wyboru trybu zmieni się na pomarańczowy,
jak na rysunku.
Aby ustawić poziom mocy, należy przekręcać tarczę w kierunku od
lewej do prawej strony, 1/128 - 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2 - 1/1
(pełna moc).
Aby zatrzymać tę wartość na lampie należy ponownie wcisnąć
przycisk zasilania. (Aby odblokować należy ponownie wcisnąć przycisk)
Ustawić tryb fotografowania w aparacie na [AV] (Canon),
[A] (Nikon) lub [M].
+1
.0
+1
.5
+2
.0
.5
+0
.5
-0
-1
.5
-1
.0
-2
.0
Należy wybrać wymaganą przysłonę i / lub prędkość migawki.
Najechać na obiekt i wcisnąć spust migawki.
1/128 1/64 1/32 1/16 1/ 8 1/ 4 1/ 2 1/ 1
11
Funkcja lampy zdalnej
5
+0
.5
+1
.0
+1
.5
+2
.0
-0
.
-2
.
SD: W tym trybie lampa Di700 jest
zsynchronizowana z systemem przedbłysku.
Główna lampa musi być ustawiona na tryb
TTL (ETTL dla Canona oraz i-TTL dla Nikona).
0
-1
.5
-1
.0
Lampa Di700 posiada system bezprzewodowego zdalnego wyzwalania
błysku jako lampa sterowana (slave). Można robić kreatywne zdjęcia przy
różnym oświetleniu, z różnych kierunków. Możliwe są trzy tryby synchronizacji
slave. Slave Digital (SD) dla cyfrowych systemów przedbłysku, Slave Film (SF)
dla analogowych systemów błysku oraz tryb zdalny bezprzewodowy TTL.
Można używać wszystkich kanałów oraz grup A/B/C.
Poziom mocy można wybrać przekręcając tarczę
1/128 1/64 1/32 1/16 1/ 8 1/ 4 1/ 2 1/ 1
w kierunku od lewej do prawej strony,
1/128 - 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2 - 1/1 (pełna moc).
Aby zatrzymać tę wartość na lampie należy ponownie wcisnąć przycisk zasilania.
(Aby odblokować należy ponownie wcisnąć przycisk)
.5
+0
.5
+1
.0
+1
.5
+2
.0
-0
-2
.0
-1
.5
-1
.0
SF: W tym trybie lampa Di700 jest
zsynchronizowana z tradycyjnym systemem
pojedynczego błysku. Lampa główna musi
być ustawiona na tryb manualny. System
1/128 1/64 1/32 1/16 1/ 8 1/ 4 1/ 2 1/ 1
oświetlenia studyjnego jest zsynchronizowany
z tym trybem. Tryb ten jest także dostępny dla
błysku otwartego i dla standardowych lamp dostępnych na rynku.
Poziom mocy można wybrać przekręcając tarczę w kierunku od lewej do prawej strony,
1/128 - 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2 - 1/1 (pełna moc).
Aby wybrać grupę, należy przekręcić tarczę
a następnie nacisnąć przycisk set.
.5
+0
.5
+1
.0
+1
.5
+2
.0
-0
-2
Tryb lampy sterowanej bezprzewodowo w TTL:
Dla systemów Canon i Nikon: W tym trybie lampa
Di700 jest zsynchronizowana z bezprzewodowym
systemem zdalnego sterowania błysku.
Dostępne są wszystkie kanały i grupy A/B/C.
.0
-1
.5
-1
.0
Aby zatrzymać tę wartość na lampie należy ponownie
wcisnąć przycisk zasilania. (Aby odblokować należy
ponownie wcisnąć ten przycisk)
1/128 1/64 1/32 1/16 1/ 8 1/ 4 1/ 2 1/ 1
Set
Set
Aby zatrzymać tę wartość na lampie należy wcisnąć
przycisk zasilania. (Aby odblokować, należy
ponownie wcisnąć ten przycisk)
Aby wyjść z grupy, należy wcisnąć przycisk set
12
Ustawianie lampy Di700 jako lampy podporządkowanej (slave)
Należy włączyć lampę Di700 i kiedy pali się dioda gotowości, przekręcić
tarczę oraz wcisnąć przycisk ustawiania (set), aby wybrać wymagany tryb.
Kiedy lampa ustawiona jest na tryb SD lub SF, poziom mocy błysku
pokazany jest za pomocą diod. Przekręcić tarczę aby wybrać różne
poziomy mocy błysku 1/128 - 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2 - 1/1
(pełna moc)
Wybrana moc jest zapamiętana i pozostaje niezmieniona.
Kiedy lampa ustawiona jest na tryb bezprzewodowy, poziom mocy
będzie kontrolowany przez lampę główną. Tryb zdalny działa na
wszystkich kanałach oraz z grupą A/B/C.
Należy ustawić lampę sterowaną w dowolnie wybranym miejscu
i skierować głowicę w pożądanym kierunku. Czujnik lampy sterowanej
(slave) może nie mieć łączności z urządzeniem głównym w warunkach
bardzo jasnego oświetlenia.
Należy wykorzystać podstawkę lampy znajdującą się w zestawie.
Należy umieścić lampę na podstawce a tę można położyć na płaskiej
powierzchni lub zamocować na statywie.
UWAGA
Metalowe sanki dodatkowe nie są zalecane, ponieważ mogą spowodować
uszkodzenie elektrycznych styków na stopce lampy.
13
Fotografowanie obiektu:
Należy ustawić aparat na tryb fotografowania z lampą.
Wyceluj w obiekt i wykonaj zdjęcie.
Lampa sterowana zsynchronizuje się z lampą główną i zapewni
dodatkowe oświetlenie z innego pożądanego przez nas kierunku.
System oszczędzania baterii w trybie stand-by nie będzie działał, jeśli
lampa pracuje w trybie slave. Działa jednak funkcja automatycznego
wyłączania po 60 minutach bezczynności.
Kiedy lampa Di700 używana jest jako lampa sterowana, zoom ustawia
się automatycznie na ogniskową 35mm.
Aby ponownie przełączyć lampę na inny tryb, należy nacisnąć przycisk
wyboru trybu na tryb TTL lub manualny.
aparat
z lampą główną
14
Błysk rozjaśniający (Fill-in) i panel rozpraszający światło
Przy fotografowaniu z bliska lub fotografii portretowej z lampą, kiedy nie
chcemy, aby obiekt był zbyt silnie oświetlony, należy użyć odbłyśnika
Fill-in lub rozproszyć światło.
Jeśli obiekt jest blisko (do 2 metrów), należy
przekręcić głowicę lampy w górę o 90°
i wysunąć odbłyśnik Fill-in jak na rysunku.
Należy zrobić zdjęcie jak zazwyczaj. Błysk
rozjaśniający nadaje obiektowi naturalny
w y g l ą d , j a k p r z y ś w i e t l e n a t u r a l n y m.
Słabszy błysk jest także przydatny, kiedy
robimy zdjęcie dziecku, aby go
nie przestraszyć.
Ta technika jest także przydatna, aby
wyeliminować cień padający na obiekt
stojący pod drzewem.
Przy fotografii portretowej należy wysunąć panel rozpraszający światło
i umieścić go nad okienkiem lampy jak pokazano na rysunku. Panel
zmiękcza światło błysku i daje efekt żywych kolorów obiektu,
Ponieważ panel rozpraszający światło rozszerza oświetlany obszar,
obejmuje zakres ogniskowej obiektywu 16mm.
15
Odbijanie światła błysku
Kiedy robimy zdjęcie obiektu
znajdującego się na tle ściany,
użycie lampy powoduje
powstanie niepotrzebnego
ostrego cienia, który psuje
zdjęcie.
Odbicie światła od sufitu lub
ściany spowoduje mniej
wyraźny cień.
Aby przekręcić głowicę lampy w górę lub w dół, należy zwolnić blokadę.
Możliwy jest kąt skrętu w górę do 45° > 60° > 75° > 90° oraz w dół do 7°.
Aby przekręcić głowicę lampy na boki, należy zwolnić blokadę.
Możliwy jest obrót w lewo o 30°>60°>90°>120°>150°>180° lub
w prawo 30°>60°>90°>120°>150°>180°.
Możliwe jest również ustawienie mieszane góra/dół/bok,
jak na rysunku.
Kiedy głowica lampy pozostaje w pozycji obróconej, ustawienie pozycji
zoomu lampy przestawia się automatycznie na pozycję odpowiadającą
ogniskowej obiektywu 50mm.
W tym przypadku ściana lub sufit powinny być płaską, najlepiej białą
powierzchnią. Kolor sufitu czy ściany może odbijać się
na fotografowanym obiekcie.
Światło wspomagające automatykę AF
W warunkach słabego oświetlenia lub w ciemnym miejscu, światło
wspomagające automatykę AF automatycznie wyemituje wiązkę światła
i oświetli obiekt, tak aby aparat mógł łatwo ustawić ostrość w ciemności.
Wiązki światła nie widać na zdjęciu.
16
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Kiedy stosujemy zasilanie zewnętrzne, liczba błysków
jest większa a czas ładowania krótszy.
Dostępne są następujące zewnętrzne źródła zasilania:
Bateria = bateria NiMH
Czas ładowania
Nissin Power Pack PS 8
0.8 sekundy
Nissin Power Pack PS300
0.8 sekundy
Canon CP-E4
Nikon SD-8A/ SD-9
1.5 sekundy
2.6 sekundy (SD-8A)
1.5 sekundy (SD-9)
Aby chronić obwody elektryczne lampa Di700 automatycznie wyłącza
się po 20-30 błyskach seryjnych. Po 15 minutach spoczynku włączy
się automatycznie. Przycisk "pilot" będzie migał na czerwono
co 1,5 sekundy.
Proszę wziąć pod uwagę, że podstawowe funkcje obsługiwane są
przez główne baterie (magazynek baterii) w lampie a kiedy główne
baterie wyczerpią się, system kontroli błysku przestaje działać.
Baterie należy wymienić jeśli czas ładowania z samych baterii
głównych przekracza 30 sekund.
17
Pamięć ekspozycji lampy błyskowej
Kiedy tło, na którym znajduje się fotografowany obiekt jest zbyt jasne,
system odczytu ekspozycji aparatu dostosuje intensywność światła
lampy do takich warunków tła, co spowoduje niedostateczną
ekspozycję fotografowanego obiektu. W przypadku, kiedy główny
obiekt nie jest umieszczony w centrum wizjera, zrobienie zdjęcia
z lampą może spowodować, że główny obiekt jest niedoświetlony
lub prześwietlony.
W takich warunkach można zablokować prawidłową ekspozycję lampy.
Ustawienie pozostaje zablokowane, nawet jeśli zmienimy przesłonę
lub ogniskową obiektywu. Ten tryb można ustawiać tylko na aparacie.
W aparatach Canon
Blokada FE
Ustawić ostrość na obiekcie.
Najechać środkiem wizjera na obiekt
i wcisnąć przycisk [*] na aparacie
(lub przycisk [FEL] na niektórych modelach).
Włączy się przedbłysk pomiarowy, który
ustawi odpowiednią ilość światła dla
fotografowanego obiektu.
Uwagi: FEL działa tylko w trybie P, TV, AV, M oraz A-Dep.
W aparatach Nikon
Blokada Fv
Ustawić tryb Fv lock w menu aparatu
Nastawić ostrość na obiekt
Najechać środkiem wizjera na fotografowany
obiekt i wcisnąć przycisk [AE-L] na aparacie
(lub [AF-L] na niektórych aparatach).
Wykadrować zdjęcie według własnego
uznania i nacisnąć spust migawki.
18
Dostępne tylko z aparatami Nikon
Poniższe funkcje dostępne są w aparatach Nikon.
Szczegóły należy sprawdzić w instrukcji użytkowania aparatu.
Synchronizacja z długimi czasami migawki
Przy długich czasach migawki, w warunkach słabego
oświetlenia lub w nocy lampa ustawia się na
odpowiednią ekspozycję zarówno fotografowanego
obiektu jak i tła.
Redukcja czerwonych oczu
Aby zapobiec efektowi czerwonych oczu przed
wykonaniem zdjęcia lampa Di700 wyzwala trzy
kontrolowane błyski. Redukcja czerwonych oczu może
być stosowana łącznie z synchronizacją z długimi
czasami migawki.
Synchronizacja błysku na ostatnią kurtynę migawki
W tym trybie błysk jest wyzwalany tuż przed
zamknięciem migawki.
Dzięki zastosowaniu tej funkcji przy długich czasach
otwarcia migawki za ruchomym obiektem pojawią się
charakterystyczne smugi.
19
PARAMETRY TECHNICZNE
Typ
Liczba przewodnia
(przy ISO 100 m)
Kąt stożka błysku
Lustrzanki cyfrowe Canon i Nikon
54 (przy ogniskowej 200mm)/
48 (przy ogniskowej 105mm)
24-200mm
(16 mm z wbudowanym panelem rozpraszającym)
Zasilanie
4 baterie LR6 (AA Ni-MH lub litowe)
System wkładania baterii
Czas ładowania
Liczba błysków (szacowana)
Czas trwania błysku
Temperatura barwowa
Kontrola ekspozycji
Szybkie wkładanie - Magazynek baterii BM-02
0.1 - 4 sek.
200-1500 błysków
1/800 - 1/30,000 sek.
5,600k
E-TTL II/ E-TTL (Canon) oraz i-TTL (Nikon)
Bezprzewodowy TTL,
manualny (tryb SD, tryb SF)
Kompensacja TTL na lampie -2 do +2 EV co 1/2 EV
Tryb bezprzewodowy
Pozycje odchylenia głowicy
Góra: 90°, Dół: 7°, Lewo: 180°, Prawo: 180°
Kontrola ekspozycji błysku
Synchronizacja na pierwszą kurtynę,
Synchronizacja na drugą kurtynę,
Synchronizacja z krótkimi czasami migawki,
Redukcja czerwonych oczu,
Synchronizacja z długimi czasami migawki (tylko w modelu Nikon)
Blokada FE/FV (ustawiana na aparacie)
Wspomagające oświetlenie AF Zakres efektywny ok. 0,7 do 6m
Panel operacyjny
Kolorowy panel LED, tarcza wyboru
Zewnętrzne porty serwisowe Gniazdo zewnętrznego źródła zasilania,
terminal PC, gniazdo synchronizacyjne 3,5 mm
Zewnętrzny pojemnik
na baterie
Gniazdo serwisowe do zewnętrznego pojemnika
na baterie (akcesoria dodatkowe)
Nissin Power Pack PS300/PS 8
Akcesoria
Etui, podstawka (ze śrubą)
Wymiary
140 x 75 x 115mm
Waga
350g (bez baterii)
20
Tabela liczb przewodnich
Liczba przewodnia w trybie ekspozycji manualnej (ISO 100 w metrach/stopach)
Ustawienie
zoomu
Poziom mocy błysku
Full
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
24mm
22
15
11
8
5
4
3
2
28mm
25
18
13
9
6
4
3
2
35mm
28
20
14
10
7
5
4
3
50mm
32
22
16
11
8
6
4
3
70mm
41
29
21
15
10
7
5
4
85mm
47
33
23
16
12
8
6
4
105mm
48
34
24
17
12
9
6
4
135mm
49
35
25
17
12
9
6
4
200mm
54
38
27
19
14
10
7
5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Lampa się nie ładuje.
Baterie są nieprawidłowo włożone
>>> Należy zainstalować baterie w odpowiednim kierunku
Baterie są wyczerpane
>>> Należy wymienić baterie, jeśli czas kolejnego ładowania
przekracza 30 s.
Lampa nie wyzwala błysku
Lampa nie jest sztywno zamocowana na aparacie
>>> Należy zamocować lampę sztywno na sankach aparatu.
W lampie automatycznie wyłączyło się zasilanie
>>> Należy ponownie włączyć lampę
Zdjęcie z błyskiem jest prześwietlone lub niedoświetlone.
W pobliżu fotografowanego obiektu znajduje się silne źródło światła lub obiekt odbijający światło
>>> Należy użyć blokady ekspozycji lampy FE lub Fv.
Lampa jest ustawiona na tryb manualnego ustawiania ekspozycji
>>> Należy ustawić tryb TTL lub inny poziom mocy błysku.
21
GWARANCJA
W przypadku poniższych powodów uszkodzenia, gwarancja może
nie obowiązywać. Należy sprawdzić szczegóły w warunkach gwarancji,
ponieważ są one różne w różnych krajach.
1. Produkt jest używany niezgodnie z instrukcją użytkowania.
2. Produkt jest naprawiany lub modyfikowany w nieautoryzowanym
serwisie.
3. Produkt jest używany z niewłaściwym aparatem, obiektywem,
adapterem lub innymi akcesoriami produkowanymi przez inne firmy.
4. Uszkodzenie zostało spowodowane przez pożar, trzęsienie ziemi,
powódź, zanieczyszczenie środowiska lub inną klęskę żywiołową
5. Produkt jest przechowywany w kurzu, wilgoci, wysokich temperaturach
lub innego rodzaju nieodpowiednich warunkach.
6. Uszkodzenie obejmuje zadrapanie, zaplamienie, zmiażdżenie/zgniecenie
lub zużycie spowodowane brutalnym traktowaniem.
7. Na karcie gwarancyjnej brak nazwy i adresu sprzedawcy lub daty zakupu
lub nie ma karty gwarancyjnej
22
Nissin Japan Ltd., Tokyo
http://www.nissin-japan.com
Nissin Marketing Ltd., Hong Kong
http://www.nissindigital.com
Wyłączny dystrybutor produktów NISSIN
na terenie Polski: PURENERGY
http://www.purenergy.com.pl
Budowa i specyfikacja mogą ulec zmianie.
700.Rev.0513.1.0

Podobne dokumenty

Di622 Instrukcja

Di622 Instrukcja Lampa Di622 posiada bezprzewodowy system zdalnego wyzwalania błysku jako lampa sterowana (slave). Można robić kreatywne zdjęcia z różnym rodzajem oświetlenia z różnych kierunków. Lampa Di622 jest z...

Bardziej szczegółowo