plakat-zaproszenie-spotkanie-uniqa

Transkrypt

plakat-zaproszenie-spotkanie-uniqa
ie
n
a
k
t
o
p
s
a
n
m
a
Zaprasz
Zaproszenie dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
"OSIEDLE KABATY"- w dn.16.11.2016r, godz.17.30
Szanowni Państwo,
Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA TU S.A. zaprasza mieszkańców osiedla na spotkanie na
temat unikalnego rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie mieszkania "przy czynszu".
Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Barszczak, Ekspert Mieszkalnictwa z Oddziału UNIQA TU S.A.,
który przedstawi korzyści, wynikające z proponowanej formuły ubezpieczenia oraz odpowie na pytania
związane z ochroną ubezpieczeniową. Dla zainteresowanych będą przygotowane dokumenty
niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.
Spotkanie odbędzie się w środę 16 listopada o godz. 17.30 w KLUBIE
OSIEDLOWYM ul. Bronikowskiego 2a na które serdecznie zapraszamy.
Proponujemy Pañstwu indywidualne ubezpieczenie mieszkania ze sk³adk¹ p³atną miesiêcznie.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m.in.:
wszelkie zdarzenia losowe
kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm
przepiêcia, przetê¿enia
stłuczenia szyb
zalania
odpowiedzialność cywilną
NOWO
ŚĆ
Najszerszy zakres ochrony
Twojego mieszkania,
piwnicy, garażu
Assistance – darmowa
pomoc m.in. hydraulika,
elektryka
Płatność wraz z opłatami
za mieszkanie – oszczędność
czasu i wygoda

Podobne dokumenty