93.VIII.1 - XVIII sesja Rady Miejskiej, 25 listopada 2015 r.

Transkrypt

93.VIII.1 - XVIII sesja Rady Miejskiej, 25 listopada 2015 r.
93.VIII.1 - XVIII sesja Rady Miejskiej, 25 listopada 2015 r.
Interpelujący radny: Jan Lange
Radny zwrócił się Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego w sprawie ulicy Klonowej.
Dodał, że mieszkańców nie zadowala otrzymana odpowiedź – oczekują, że jeszcze w tym
roku doraźnie zamontowane zostaną tam spowalniacze ruchu samochodów, ponieważ tylko to
zwiększy bezpieczeństwo przechodzących drogą dzieci. Uprzedzają, że w przeciwnym razie
są gotowi tu przyjść i okupować gabinet Prezydenta, aż do skutku.

Podobne dokumenty