Opinie nauczycieli na temat sprawdzianu z 2015 r.

Komentarze

Transkrypt

Opinie nauczycieli na temat sprawdzianu z 2015 r.
Opinie nauczycieli języka polskiego i matematyki na temat
sprawdzianu szóstoklasisty w 2015 roku
Opinia nauczyciela języka polskiego
Pierwsze wrażenia uczniów były pozytywne, test w zakresie języka polskiego zaliczyli do
łatwych. W szczegółowej rozmowie udało się sprecyzować, z czego wynikała łatwość, a co
mimo wszystko wymagało uwagi. A zatem…
Umiejętność: czytanie. Zdaniem uczniów wiele informacji było wyrażonych wprost, cieszyli
się, że zamiast z tekstem poetyckim pracowali z bardzo lubianym komiksem. W tej grupie
zadań trudniejsze (nr 8) miało mniej znaną formę – wyboru jednej z trzech odpowiedzi: A, B,
C. Z kolei zadanie nr 6 wymagało uwagi oraz sprawnego wykorzystania wiedzy z nauki o
języku. Łatwo było popełnić błąd.
Umiejętność: pisanie. Niektórzy uczniowie zbyt mocno koncentrowali się na zastosowaniu
poprawnych form imion bohaterów komiksu, nie zawsze też udało się jasno sformułować
argumenty (zad. 12). Temat opowiadania (zad. 13) podzielił uczniów na dwa obozy: jedni
byli zachwyceni, że mogą puścić wodze wyobraźni, inni – usilnie poszukiwali pomysłu na
realizację tematu. Stopień trudności: średni, ze względu na ortografię oraz interpunkcję.
Wspólne wnioski: warto było włożyć wysiłek w pracę z „Repetytorium szóstoklasisty.
Sprawdzian na 100 %”, ponieważ dzięki temu forma zadań i technika zaznaczania
odpowiedzi w karcie nie sprawiały uczniom trudności. Wrażenie łatwości testu wynikało z ich
dobrego przygotowania. Należy jednak kontynuować pracę nad sposobem zapisu tekstu,
ćwiczenia w doskonaleniu napisanego tekstu są bardzo ważne.
Grażyna Kwiecińska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku
Opinia nauczyciela języka polskiego
Tegoroczny sprawdzian w części z języka polskiego był – w opinii moich uczniów – „dość
łatwy”, ewentualnie – „łatwy”. Wszyscy zgodnie stwierdzili też, że na testach próbnych oraz
w „Repetytorium szóstoklasisty. Sprawdzian na 100 %” było więcej zadań tzw. trudnych.
Zadania, o których najczęściej dyskutowano w przerwie między pierwszą a drugą
częścią testu, to zadania nr 6, 12 oraz 13. Zadanie nr 6 wzbudzało emocje uczniów, ponieważ,
jak twierdzili, było ono łatwe, choć niektórzy z nich zrobili w nim błąd, źle uzupełniając lukę
6.2. W zadaniu 12 uczniowie nie mieli problemu ze wskazaniem przyczyny, ale z poprawnym
sformułowaniem wyjaśnienia. Pozytywne emocje wzbudziło natomiast zadanie 13 – temat
opowiadania podobał się uczniom, uruchamiał wyobraźnię. Uczniowie pytali się nawzajem:
„Co było w twoim pudełku?”.
Z rozmów z innymi polonistami oraz egzaminatorami można wysnuć wniosek, że
zadanie 6 oraz 12 było trudne nie tylko dla moich uczniów.
Monika Lorek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku
Opinia nauczyciela matematyki
W tym roku szkolnym uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy przystąpili do nowego
sprawdzianu szóstoklasisty. Pozytywnie oceniam wprowadzenie do niego zróżnicowanych
typów poleceń, które przełamały dotychczasową monotonię zadań zamkniętych. Obecnie w
nauczaniu matematyki coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie wiedzy w
praktyce i tworzenie własnych strategii rozwiązywania zadań. Dzięki temu uczniowie widzą
sens uczenia się „tej – jak mówią – beznadziejnej matmy”.
Stopień trudności tegorocznej części matematycznej odpowiadał poziomowi
umiejętności przeciętnego ucznia. Większość osób bez problemu radziła sobie z
rozwiązywaniem zadań. Wśród zadań zamkniętych najwięcej trudności sprawiło moim
uczniom polecenie nr 22 (dotyczące kwadratu podzielonego na części i oceny prawdziwości
podanych zdań), a wśród otwartych – zadanie nr 27, polegające na obliczeniu najmniejszej
liczby worków z ziemią. Ponadto uczniom trudno było zrozumieć, dlaczego za zadanie typu
prawda–fałsz, wymagające wykonania dwóch czynności, mogli zdobyć tylko jeden punkt.
Obawiałam się, że w związku ze zmienioną budową arkusza – połączenie części
polonistycznej z matematyczną – niektórym osobom może nie wystarczyć czasu na
rozwiązanie wszystkich zadań z matematyki. Na szczęście jednak moi uczniowie dobrze
zaplanowali swoją pracę i zdążyli wykonać wszystkie zadania.
Joanna Bauer, Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Starym Grabiu
Opinia nauczyciela matematyki
Część matematyczna sprawdzianu szóstoklasisty prezentowała średni poziom trudności.
Znalazły się w niej zadania z procentów oraz liczb ujemnych, co potwierdza, że do dnia
sprawdzianu nauczyciel powinien zrealizować cały materiał nauczania. Na sprawdzianie
pojawiły się zadania typu prawda–fałsz oraz z odpowiedziami A/B i C/D. Wielu uczniów
uznało za niesprawiedliwe, że można było w nich uzyskać jedynie po 1 punkcie, ponieważ
zawierały dwie czynności do wykonania i nie zawsze sprawdzały tylko jedną umiejętność.
Zadania otwarte były dostosowane do poziomu przeciętnego ucznia. Pierwsze z nich,
dotyczące kosztu wysyłanych SMS-ów, zostało przez część uczniów rozwiązane błędnie,
gdyż nie zrozumieli oni, że w sobotę i niedzielę SMS-y były nieodpłatne. Zdarzały się
również – na szczęście rzadko – wypadki odczytania z diagramu wysyłki 8,5 SMS-a. Zadanie
dotyczące skali było zadaniem standardowym. Część uczniów miała problemy z zamianą
jednostek. W ostatnim zadaniu zdarzało się niestety, że uczniowie obliczali powierzchnię
skrzynek balkonowych zamiast ich objętości. Świadczy to o niezrozumieniu przez część
dzieci różnicy między tymi pojęciami.
Barbara Tartanus, Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi

Podobne dokumenty