Rozpoczęcie pracy z SALESmanago

Komentarze

Transkrypt

Rozpoczęcie pracy z SALESmanago
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
SALESmanago
Podręcznik użytkownika
Wersja: 1.31
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2013
Aktualizował: Konrad Pawlus
Strona 1 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Spis treści
Informacje ogólne.................................................................................................................................5
Rozpoczęcie pracy z SALESmanago................................................................................................... 5
Rejestracja........................................................................................................................................5
Logowanie do systemu.................................................................................................................... 6
Pierwsze logowanie......................................................................................................................... 7
Integracja kodu monitorującego...................................................................................................... 8
Kończenie pracy z SALESmanago................................................................................................10
Zarządzanie kontami użytkowników..................................................................................................10
Dodawanie nowego konta..............................................................................................................11
Współdzielenie danych pomiędzy kontami................................................................................... 12
Pierwsze kroki.................................................................................................................................... 13
Import danych................................................................................................................................ 13
Szablony i e-maile.............................................................................................................................. 16
Dodawanie konta wysyłkowego.................................................................................................... 16
Tryb proxy - monitorowanie kontaktów z własnej skrzynki pocztowej........................................18
Konto poczty przychodzącej..........................................................................................................19
Tworzenie szablonu e-mail – podstawy.........................................................................................20
Dodawanie obrazków................................................................................................................21
Dodawanie pól szablonu........................................................................................................... 23
Dodawanie obrazków in-line.................................................................................................... 24
Tworzenie wiadomości e-mail – podstawy....................................................................................25
Atrybuty uzupełniane dynamicznie...........................................................................................27
Zaawansowane opcje atrybutów dynamicznych.......................................................................29
Wysyłka newslettera...................................................................................................................... 30
Segmentacja klientów i automatyzacja.............................................................................................. 33
Macierz segmentacji...................................................................................................................... 33
Reguły automatyzacji.................................................................................................................... 35
Dodawanie nowej reguły automatyzacji................................................................................... 35
Zarządzanie kontaktami......................................................................................................................37
Wyświetlenie listy kontaktów........................................................................................................ 37
Karta kontaktu................................................................................................................................37
Ekran profilu............................................................................................................................. 38
Ekran dodatkowych detali.........................................................................................................39
Ekran wizyt............................................................................................................................... 39
Ekran e-maili.............................................................................................................................40
Ekran zarządzania właścicielami kontaktu............................................................................... 40
Zadania (karta kontaktu)................................................................................................................ 40
Dodawanie nowego zadania......................................................................................................40
Definiowanie kategorii zadań................................................................................................... 41
Kampanie (Lejki sprzedażowe).......................................................................................................... 42
Dodawanie nowe kampanii............................................................................................................43
Przypisywanie kontaktu do kampanii (lejka).................................................................................44
Lejek sprzedaży............................................................................................................................. 44
Analiza kampanii sprzedażowej.................................................................................................... 45
Przeglądanie kampanii................................................................................................................... 46
Reguły automatyzacji – detale............................................................................................................47
Strona 2 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Parametry podstawowe reguły.......................................................................................................47
Zdarzenia....................................................................................................................................... 47
Kontakt odwiedził URL............................................................................................................ 48
Kontakt został „otagowany”..................................................................................................... 48
Kontakt klikną e-mail................................................................................................................48
Kontakt otworzył e-mail........................................................................................................... 49
Dostarczono wiadomość SMS.................................................................................................. 49
Odpowiedziano na wiadomość SMS........................................................................................ 49
Warunki..........................................................................................................................................49
Kontakt odwiedził adres URL...................................................................................................50
Kontakt jest oznaczony............................................................................................................. 50
Kliknął link w e-mailu.............................................................................................................. 50
Kontakt otworzył e-mail........................................................................................................... 51
Scoring kontaktu osiągnął zadany poziom................................................................................51
Scoring tagu osiągnął zadany poziom.......................................................................................51
Kontakt jest w kampanii........................................................................................................... 51
Dostarczono wiadomość SMS.................................................................................................. 52
Odpowiedziano na wiadomość SMS........................................................................................ 52
Warunki sprawdzane w przyszłości............................................................................................... 52
Akcje.............................................................................................................................................. 53
Wyślij e-mail............................................................................................................................. 53
Wyślij alert................................................................................................................................ 53
Dodaj tagi.................................................................................................................................. 54
Dodaj punkty.............................................................................................................................54
Dodaj punkty do tagu................................................................................................................ 54
Ustaw w kampanii (lejku)......................................................................................................... 54
Usuń tag.................................................................................................................................... 55
Wyślij wiadomość SMS............................................................................................................ 55
Reguły ad-hoc................................................................................................................................ 55
Porównywanie adresów URL w regułach......................................................................................56
Revenue Performance Management...................................................................................................57
Opcje zaawansowane..........................................................................................................................59
Szablony dynamiczne.................................................................................................................... 59
Integracja koszyka i monitoring porzuceń.....................................................................................62
Integracja uproszczona..............................................................................................................62
Integracja zaawansowana..........................................................................................................62
Aplikcaje Facebook....................................................................................................................... 63
Monitoring zachowań społecznościowych – Facebook.................................................................67
Zaawansowane szablony...........................................................................................................75
Monitoring kontaktów z zewnętrznego systemu mailingowego...................................................77
Monitorowanie interakcji z aplikacjami mobilnymi......................................................................78
Monitoring aplikacji mobilnych – aspekty techniczne............................................................. 79
Monitoring użytkownika niezidentyfikowanego...................................................................... 79
Identyfikacja użytkownika........................................................................................................ 79
Monitoring użytkownika zidentyfikowanego........................................................................... 80
Schemat komunikacji................................................................................................................ 80
Formularze kontaktowe...................................................................................................................... 81
Generowanie kodu formularza.......................................................................................................83
Strona 3 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
MicroSites – oferta w trybie WWW...................................................................................................86
Dodawanie nowej strony............................................................................................................... 87
Personalizacja treści MicroSite......................................................................................................88
Zabezpieczenie stron MicroSites................................................................................................... 88
Zaawansowane wykorzystanie stron MicroSites........................................................................... 89
Konfiguracja....................................................................................................................................... 92
Awaryjne zatrzymywanie wysyłki e-maili.....................................................................................92
Raporty tygodniowe.......................................................................................................................92
Bramka SMS..................................................................................................................................93
Adresy doręczeń i odpowiedzi.................................................................................................. 94
System mailingowy........................................................................................................................94
Freshmail...................................................................................................................................94
Definiowanie zasad scoringu......................................................................................................... 95
Podstawowe zasady scoringu klientów.....................................................................................95
Zaawansowane zasady scoringu............................................................................................... 96
Strona 4 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Informacje ogólne
SALESmanago (www.salesmanago.pl) monitoruje zachowanie aktualnych i potencjalnych
klientów na stronie WWW w odpowiedzi na działania marketingowe firm. Następnie
dokonuje segmentacji klientów w zależności od rodzaju zainteresowań i kieruje do
poszczególnych grup automatyczne akcje marketingowe.
Zasady segmentacji klientów i reguły automatycznych akcji marketingowych definiowane
są przez użytkownika systemu. SALESmanago udostępniany jest w modelu usługowym
Online (SaaS) i może być wykorzystywany zarówno przed duże przedsiębiorstwa jak
również małe i średnie firmy działające w segmentach B2B i B2C.
Rozpoczęcie pracy z SALESmanago
Rejestracja
Aby zarejestrować się w systemie SALESmanago należy wejść na stronę internetową
http://www.salesmanago.pl i kliknąć link „Załóż Konto”:
Po kliknięciu w przycisk na powyższym ekranie zostajemy przeniesieni na ekran rejestracji,
Strona 5 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
na którym musimy uzupełnić e-mail[1] oraz hasło[2]. Na podany adres e-mail aplikacja
prześle link aktywacyjny oraz krótką instrukcję obsługi. Należy również w tym miejscu
zapoznać się z warunkami użytkowania serwisu[3] oraz je zaakceptować. Po wprowadzeniu
wszystkich detali klikamy przycisk „Zarejestruj się”[4].
Po kilku chwilach na adres podany w trakcie rejestracji otrzymamy wiadomość z prośbą o
potwierdzenie konta.
W mailu tym znajdziemy link aktywujący konto[1]. Po jego kliknięciu nasze konto w
systemie zostaje potwierdzone, a my przeniesieni na ekran logowania.
Logowanie do systemu
Po potwierdzeniu konta linkiem aktywacyjnym, lub wybierając na stronie głównej opcję
„Logowanie klienta”[1]:
Strona 6 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
przechodzimy na ekran logowania:
Na ekranie logowania należy wprowadzić e-mail [1] oraz hasło[2] użyte w trakcie rejestracji.
Po ich wprowadzeniu należy kliknąć przycisk „Login”.
Pierwsze logowanie
Przy pierwszym logowaniu do systemu zostaniemy poproszeni o uzupełnienie danych
kontaktowych naszej firmy, prosimy o podanie: czy aplikacje używamy jako osoba fizyczna
czy firma[1], danych osoby kontaktowej[2], telefonu kontaktowego[3], nazwy firmy[4], numeru
NIP[5], danych adresowych[6] oraz opcjonalnie odrębnych danych do korespondencji [7]. Po
wprowadzeniu danych należy zatwierdzić je klikając przycisk „Zapisz” [8]:
Strona 7 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Po potwierdzeniu danych nasze konto musi jeszcze potwierdzić administrator:
Zwykle nie trwa to więcej niż kilka godzin w dniu roboczym. W razie braku aktywacji
prosimy o kontakt na adres: [email protected]
Integracja kodu monitorującego
Po aktywacji naszego konta otrzymujemy dostęp do kodu monitorującego naszą witrynę.
Kod znajdziemy na stronie głównej, widocznej zaraz po zalogowaniu (do czasu wykrycia
Strona 8 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
przez SALESmanago kodu na naszej stronie), lub w menu „Ustawienia” > „Integracja”.
Skrypt[1] należy wgrać na każdą stronę naszego serwisu, zaraz przed zakończeniem sekcji
„body”. Najlepiej, gdy istnieje możliwość skrypt ten wgrać w szablon naszego serwisu, tak
by sam kod znajdował się w jednym miejscu, a był drukowany identycznie na wsystkich
stronach.
Przykładowo, skrypt w CMS Wordpress można wgrać do pliku „footer.php”. Oto przykład:
Po kilkunastu minutach od wdrożenia, o ile na naszej stronie pojawiają się wizyty,
informacja o potrzebie wdrożenia kodu zniknie ze strony głównej SALESmanago.
W tym momencie na panelu głównym aplikacji („Dashboard”) pojawi się wykres
aktywności na stronie WWW[1] oraz wizyty B2B[2] oraz wizyty anonimowe[4]. Detale wizyt
można rozwijać klikając przycisk „+”[4].
Strona 9 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Kończenie pracy z SALESmanago
Kończąc pracę z SALESmanago zalecamy wylogować się, w szczególności jeżeli korzystamy
z komputera dostępnego innym osobom. Aby zakończyć pracę klikamy przycisk
„Wyloguj”[1] w prawym górnym rogu ekranu:
Zarządzanie kontami użytkowników
SALESmanago pozwala na tworzenie kont użytkowników. Użytkownicy mogą współdzielić
dane w aplikacji. Każdy użytkownik może mieć przypisane wiele ról. Wyróżniamy
następujące role użytkowników:
Administrator – konto to pozwala wykonywć wszelkie zaawansowane operacje jak
dodawanie innych użytkowników czy konfiguracja aplikacji,
Strona 10 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Manager – użytkownik posiadający tę rolę może oglądać i edytować dane
wszystkich kontaktów zgromadzonych w aplikacji oraz podglądać dowolny widok
karty kontaktu dla innego użytkownika,
Sprzedawca – ta rola umożliwia dostęp do funkcji sprzedażowych aplikacji, dla
tego konta można zdefiniować konto „rodzica”,
Marketer – ta rola umożliwia dostęp do funkcji marketingowych SALESmanago, dla
tego konta można zdefiniować konto „rodzica”,
Dodawanie nowego konta
Aby dodać nowe konto należy przejść na zakładkę „Ustawienia” > „Użytkownicy”.
Na tej zakładce klikamy przycisk „Dodaj nowego użytkownika”[1].
Na ekranie dodawania użytkownika:
Strona 11 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
należy podać:
•
e-mail (login) nowego użytkownika[1],
•
hasło logowania oraz jego potwierdzenie[2],
•
wybrać opcjonalnie rolę Administratora lub Menadżera [3],
•
wybrać opcjonalnie rolę Marketera lub Sprzedawcy [4],
•
w przypadku ról Sprzedawca lub Marketer
◦ można wybrać konto „rodzica”[5],
◦ zdecydować czy użytkownik widzi tylko swoje kontakty czy wszystki kontakty
dziedziczone po „rodzicu”[6],
•
aby zapisać konto należy kliknąć przycisk „Zapisz”[7],
Współdzielenie danych pomiędzy kontami
W SALESmanago można wyróżnić następujące mechanizmy współdzielenia danych o
kontaktach:
•
konto zwykłego użytkownika, bez zdefiniowanego konta rodzica:
◦ widzi własny widok karty kontaktu, w tym tagi,
◦ modyfikuje tylko dane swojego kontaktu, w tym tagi,
Strona 12 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
◦ dla kont takich można przypisywać „własność” dla danego kontaktu na karcie
kontaktu (przez innego użytkownika) lub przez opcję „Zarządzanie kontaktami”
•
konto o roli manadżera:
◦ widzi kontakty wszystkich użytkowników, ma możliwość podglądu i edycji
widoku karty kontaktów dla dowolnego innego użytkownika systemu,
•
konta o rolach Sprzedawca i Marketer:
◦ bez wybranego rodzica funkcjonują jako zwykłe konta, z zróżnicowaniem
dostępnych funkcji aplikacji,
◦ przy wybraniu konta rodzica:
▪ widzą wszystki kontakty rodzica,
▪ widzą i edytują wspólny widok karty kontaktu z kontem rodzica, w tym tagi,
▪ w przypadku oznaczenia opcji „pokaż tylko bezpośrednio przypisane
kontakty” widzą tylko kontakty, których są właścicielami, przy czym dla tych
kontaktów widzą „wspólny” widok karty kontaktu,
Każdy użytkownik może:
•
zdefiniować notatkę dla kontaktu jako prywatną, nie udostępniając jej innym
użytkownikom,
•
zdefiniować zadanie jako prywatne,
•
jego maile wysłane do kontaktu są widoczne tylko dla niego oraz menadżera,
Tak skonstruowane zasady współdzielenia danych pozwalają:
•
łączyć pracę wielu działów w przypadku definiowanie „rodzica” dla użytkownika, do
którego np. przypisywane są nowe kontakty z formularzy,
•
zapewnić możliwość pracy nad kilkoma produktami/serwisami WWW w przypadku
wielu kont indywidualnych (i wiązaniu użytkowników do różnych kont „rodzica”).
Pierwsze kroki
Import danych
Sercem SALESmanago są kontakty, większość funkcjonalności aplikacji skupia się wokoło
nich.
Dane aplikacji kontakty mogą trafiać na różne sposoby. Podstawowym z nich jest import z
pliku. Obecnie możliwy jest import z pliku MS Excel w formacie 97/200/XP lub 2007 oraz
CSV (.xls, .xlsx lub .csv). Jeżeli plik jest znacznych rozmiarów (> 3-4 MB) zalecamy
podzielić go na mniejsze. Plik musi zawierać linię nagłówka (nazwy kolumn) i dane
kontaktów w kolejnych wierszach - 1 kontakt w jednym wierszu. Dane powinny być w
formacie tekstowym, formaty komórek nie zostaną uwzględnione. Importowany jest tylko
Strona 13 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
pierwszy zeszyt arkusza.
Przykładowy plik:
Plik należy wgrać do aplikacji SALESmanago, przechodząc na zakładkę „CRM” >
„Import/Export kontaktów”. Po przejściu na ekran wybieramy plik z danymi[1] i klikamy
przycisk „Wyślij Plik”[2]:
Po przesłaniu pliku otrzymujemy ekran ustawień importu:
Strona 14 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Na powyższym ekranie musimy przypisać do odpowiednich pół kontaktu w SALESmanago
wybrane kolumny wartościami dla tychże[1] (Określamy, z której kolumny wartość ma
trafić do konkretnego pola kontaktu). Importowanym kontaktom możemy przypisać tzw.
tagi[2] – czyli pewnego rodzaju grupy (dla przykładu nadajemy kontaktom tag Newsletter).
Możemy również wybrać stan importowanych kontaktów[3]: POTENCJALNY, KLIENT,
PARTNER, INNY, NIEZNANY.
Na karcie importu znajdziemy dodatkowe, zaawansowane ustawienia, które zostaną
opisane w dalszej sekcji (todo – link).
Aby wykonać import klikamy przycisk „importuj”. W zależności od wielkości pliku import
może trwać od kilkunastu sekund do kilku godzin. W lewym dolnym rogu ekranu
zobaczymy aktualny postęp operacji. W tym czasie możemy normalnie pracować z
Strona 15 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
aplikacją.
UWAGA: nie zaleca się importowani dużej liczby plików naraz, importowanie plików w
kolejności będzie szybsze niż ich równolegle przetworzenie.
Po wykonaniu importu przechodzimy na listę kontaktów:
Szablony i e-maile
W SALESmanago przyjęto koncepcję, w ramach której każdy e-mail bazuje na szablonie.
Szablon to ogólny układ graficzny maila podzielony na sekcje, wiadomość standardowa to
e-mail powstały poprzez uzupełnienie sekcji szablonu odpowiednimi treściami.
Takie podejście pozwala łatwo zestandaryzować graficzny przekaz korespondencji firmowej
a przede wszystkim pozwala tworzyć reprezentacyjne maile z bogatą szatą graficzną
osobom bez znajomości języka HTML.
Dodawanie konta wysyłkowego
Do SALESmanago możemy dodać dowolne konto wysyłkowe obsługujące protokół SMTP –
czyli zwykłe konto pocztowe. Aby dodać nowe konto przechodzimy do listy „Ustawienia” >
„Konta e-mail” i klikamy przycisk „Dodaj nowe konto e-mail”[1]:
Po kliknięciu przycisku pojawia się ekran dodawania konta:
Strona 16 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
W konfiguracji konta należy uzupełnić:
•
•
•
•
•
•
•
•
jego nazwę, która widnieć będzie na odpowiednich listach wyboru [1]
adres e-mail konta[2]
nazwę wyświetlaną (widoczną w polu nadawca) [3]
opcjonalny adres, na który zostaną wysłane odpowiedzi, należy zwrócić uwagę na
to pole, gdyż na adres e-mail konta wysyłane będą automatyczne zwrotki w
przypadku błędu dostarczenia, których może być bardzo dużo, a na pole
„Odpowiedz do” zostaną przekazane maile, gdzie odbiorca klikną „Odpowiedz” na
naszą wiadomość[4]
nazwę wyświetlaną (widoczną w polu „odpowiedz do”) [5]
adres naszego serwera SMTP[6]
port na którym obsługiwana jest poczta[7]
nazwę użytkownika konta SMTP[8]
Strona 17 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
•
•
•
v1. 31
hasło konta SMTP[9]
SALESmanago obsługuje szyfrowanie TLS, w przypadku używania tegoż należy
zaznaczyć odpowiednią opcję [10]
można zdecydować, czy konto ma być współdzielone pomiędzy wielu użytkowników
w ramach naszej organizacji[11]
dodając konto poczty możemy aktywować tryb proxy[12], który dokładniej jest w
kolejnych rozdziałach (todo – link)
konfigurację konta sprawdzamy przyciskiem „Sprawdź ustawienia” [13]. Ten przycisk wyśle
wiadomość testową na adres konta z jakim zalogowaliśmy się do SALESmanago:
Jeżeli wszystko jest ok, otrzymaliśmy wiadomość oraz SALESmanago poinformowało o
poprawności konfiguracji, możemy zapisać nasze konto klawiszem „Zapisz” [14].
Zaznaczając tryb proxy, pamiętaj aby w kliencie poczty podać odpowiedni login i hasło.
Login, który należy podać w Twoim kliencie poczty to adres e-mail[2] dodawanego konta i
hasło[9].
Tryb proxy - monitorowanie kontaktów z własnej skrzynki pocztowej
SALESmanago umożliwia monitorowanie kontaktów z którymi prowadzimy bieżącą
korespondencje biznesową z własnej skrzynki e-mail. System SALESmanago rozpoznaje:
•
•
Kiedy kontakt otwiera e-mail
Czy klika w linki zamieszczone w Twojej wiadomości e-mail
Kiedy wchodzi na Twoją stronę www i czego na niej szuka
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu unikalnej technologii serwerowej i pocztowej
SALESmanago, która powoduje, że e-maile wysyłane z Thunderbirda, Outlooka czy
jakiegokolwiek innego klienta pocztowego działają tak samo jak newslettery wysyłane z
SALESmanago, czyli zawierają elementy umożliwiające monitorowanie kontaktów.
Strona 18 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby skorzystać z trybu Proxy w SALESmanago należy skonfigurować w SALESmanago
swoją skrzynkę pocztową (dodać konto wysyłkowe takie same jak mamy skonfigurowane
w własnym kliencie pocztowym) a następnie w swoim kliencie pocztowym jako serwer
poczty wychodzącej podać serwer SMTP, którego nazwę otrzymają Państwo w systemie
SALESmanago przy swoim koncie wysyłkowym.
Zaznaczając tryb proxy, pamiętaj aby w kliencie poczty podać odpowiedni login i hasło.
Login, który należy podać w Twoim kliencie poczty to adres e-mail[2] dodawanego konta i
hasło[9] (patrz ekran).
Konto poczty przychodzącej
SALESmanago może odczytywać pocztę przychodzącą. Opcja ta pozwala:
•
•
automatycznie oznaczać kontakty, których e-mail zwraca błęcy tzw. zwrotki twarde i
miękkie – czyli sytuację w której serwer kontaktu przyjmuje wiadomość, lecz po
pewnym czasie informuje w mailu zwrotnym o problemie z jej dostarczeniem np.:
◦ konto adresata zostało usunięte,
◦ adresat ma przekroczony limit rozmiaru poczty,
◦ i.t.p.
Odczytywanie poczty przychodzącej i przypisywanie jej do kontaktu,
Konto poczty przychodzącej konfigurujemy na ekranie dodawania konta poczty e-mail:
Aby dodać konto należy podać:
1. protokół odczytu poczty (IMAP lub POP3)[1],
2. host poczty przychodzącej[2],
Strona 19 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
3.
4.
5.
6.
v1. 31
port na którym działa poczta przychodząca [3],
czy SALESmanago ma automatycznie odczytywać wiadomości[4],
maksymalna ilość wiadomości do odczytania jednorazowo [5],
czy SALESmanago ma usuwać maile zwrotne z informacją o błędzie dostarczenia
poczty[6],
Operację dodanie konta zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” [7].
Tworzenie szablonu e-mail – podstawy
Nowy szablon dodajemy z poziomu listy „Komunikacja” > „Szablony e-mail” przyciskiem
„Dodaj nowy szablon”[1]:
Po kliknięciu przycisku przechodzimy do widoku edytora szablonów:
Strona 20 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby stworzyć szablon należy:
•
•
•
•
•
•
wprowadzić jego nazwę[1]
zdecydować, czy szablon ma być współdzielony [2] (widoczny i dostępny dla innych
użytkowników SALESmanago w obrębie naszej organizacji – konta)
zdecydować czy szablon jest dynamiczny[3] (opcja zaawansowana, opisana w
kolejnym rozdziala todo – link)
wprowadzić treść szablonu[5, 6]
zapisać szablon przyciskiem „Zapisz”[8]
możemy wyłączyć zaawansowany edytor przyciskiem „Przełącz tryb edycji” [7]
Dodawanie obrazków
Aby dodać obrazek do szablonu z naszego dysku, należy kliknąć przycisk galerii[1]:
Strona 21 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Po kliknięciu przycisku pojawia się okno galerii:
Aby dodać obrazek klikamy przycisk „Przeglądaj”[2], po wybraniu interesującego nas
obrazka klikamy przycisk „Upload”[3], po chwili obrazek pojawi się w oknie galerii[4].
Wstawiamy go do maila zatwierdzając operację klawiszem „insert” [5].
Obrazek pojawia się w naszym mailu:
Strona 22 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Dodawanie pól szablonu
Pole szablonu, to miejsce które w trakcie tworzenia docelowego maila będziemy mogli
wypełnić unikatową treścią. Dodajemy je przyciskiem [1]:
W pojawiającym się okienku podajemy nazwę pola[2] i operację zatwierdzamy klawiszem
„Insert”[3]. Nazwa pola nie może zawierać spacji oraz polskich znaków.
Pole pojawia się w naszym mailu:
Podobnie możemy dodać pole „tresc” i zwykły tekst, po wyróżnieniu czcionki nagłówka
nasz mail wygląda tak:
Strona 23 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Istnieje możliwość edycji źródła kodu HTML szablonu. Edytor ten uruchamiamy
przyciskiem HTML:
Gotowy szablon zapisujemy. Zawsze możemy wrócić do jego edycji wchodząc na listę
szablonów („Komunikacja” > „Szablony e-mail”) i klikając przycisk „Edytuj” [1]
Dodawanie obrazków in-line
Aby obrazki inline (dołączone jako załącznik do e-maila) działały w systemie należy w
ustawieniach aplikacji (Ustawienia > Inne) zaznaczyć opcję "Obrazki inline aktywne" [1].
Strona 24 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby dodać obrazek in-line dodajemy go jako zwykły obrazek do kodu szablonu lub
wiadomości i oznaczamy go klasą CSS sm-inline.
Tworząc szablon e-mail należy kliknąć przycisk „HTML” lub „Przełącz tryb edycji”, który
pozwala wprowadzić kod HTML.
W celu wysłania obrazka jako in-line należy dodać do kodu HTML obrazka atrybut:
class="sm-inline".
Przykład:
<img src="http://salesmanago.pl/img/logo.png" class="sm-inline" />.
Przy wysyłce e-maila używającego tego szablonu, obrazek zostanie pobrany z serwera oraz
dołączony jako ukryty załącznik.
Tworzenie wiadomości e-mail – podstawy
Na podstawie szablonów możemy przygotowywać już finalne wiadomości e-mail. W tym
celu przechodzimy na listę wiadomości „Komunikacja” > „Wiadomości e-mail”, i klikamy
przycisk „Dodaj nową wiadomość e-mail”[1]:
Po kliknięciu przycisku ukazuje się nam ekran edycji wiadomości. Jego opis podzielimy na
kilka części.
Strona 25 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Na samej górze ekranu wprowadzamy podstawowe parametry maila, takie jak:
•
•
•
•
•
•
•
jego nazwa[1]
nazwę kampanii UTM do śledzenia w Google Analitics(TM)[2]
szablon maila[3]
konto, przez które zostanie on wysłany[4]
temat maila[5]
czy dany mail ma być współdzielony[6]
czy email jest dynamiczny[7] (dokładny opis w kolejnych rozdziałach todo - link)
Po wprowadzeniu podstawowych parametrów możemy przystąpić do edycji treści pól
zdefiniowanych w wybranym szablonie.
Z rozwijanej listy[1] wybieramy interesujące nas w danym momencie pole a następnie
wprowadzamy jego treść w edytorze[2]. Cały czas mamy dostępny podgląd finalnego emaila[3]:
Strona 26 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Atrybuty uzupełniane dynamicznie
Istnieje możliwość wprowadzenia w treść maila atrybutów uzupełnianych dynamicznie,
takich jak:
Strona 27 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v1. 31
nazwa kontaktu: $name$,
e-mail kontaktu: $email$,
nazwa firmy: $company$,
dowolny detal kontaktu: $cst.nazwa_detalu$,
data:
◦ wersja pełna: $date.long$ np. czwartek, 22 lis 2012,
◦ wersja skrócona: $date.short$, np. 2012-11-22,
czas:
◦ wersja pełna $time.long$ np. 10:14:12,
◦ wersja skrócona: $time.short$ np. 10:14,
URL wypisania się z listy mailingowej (tzw. opt-out): $opt-out$,
URL zapisania się do wybranego tag'u (tzw. opt-in),
Linku do pliku,
Można również użyć zaawansowanej opcji wstawienia atrybutu dodatkowego z detali
kontaktu. Należy użyć wtedy konstrukcji $cst.nazwaPola$.
Atrybut dynamiczny wstawiamy albo wpisując je ręcznie, albo używając przycisku [1]:
Uaktywnia to okno dialogowe dodawania nowego atrybutu dynamicznego:
Strona 28 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
należy w nim wybrać atrybut[2] i operację potwierdzić przyciskiem „Insert” [2].
Atrybut pojawia się w treści pola oraz w podglądzie e-maila [1]:
Zaawansowane opcje atrybutów dynamicznych
W szablonach i wiadomościach dostępne są zaawansowane opcje wstawiania wartości
dynamicznych:
•
•
•
•
•
•
•
rozdzielenie nazwy kontaktu na dwa czlony:
◦ wstawianie pierwszego członu nazwy kontaktu: $name.p1$,
◦ wstawianie drugiego członu nazwy kontaktu: $name.p2$,
wstawianie dowolnego pola detalu kontaktu: $cst.nazwa_pola$,
wstawianie odmiany w wołaczu: $w:nazwa_pola$ np. $w:name$,
$w:name.p1$, $w:cst.imie$,
wstawianie pola z zmianą liter na kapitalizowane (np. JAN KOWALSKI na Jan
Kowalski): $cap:nazwa_pola$ np. $cap:name$, $cap:name.p1$,
$cap:cst.imie$,
kombinacja dwóch powyższych np. $cap:w:name$, $cap:w:name.p1$,
$cap:w:cst.imie$,
wstawianie wyniku funkcji skrótu SHA1 od wartości pola: $sha1:nazwa_pola$
np. $sha1:name$, $sha1:cst.id_zamowienia$,
konstrukcje warunkowe:
◦ prosta: [#if $name$]$name$[#else]brak nazwy[#end]
- wydrukuje wartość pola $name$ gdy nie jest ono puste lub „brak nazwy” w
Strona 29 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
v1. 31
przeciwnym wypadku,
◦ zaawansowana: [#if $cst.plec$='M']Drogi $name$,[#else]Droga
$name$,[#end]
- wydrukuje „Drogi nazwa” gdy detal „plec” dla kontaktu przyjmie wartość „M”,
w przeciwnym wypadku „Droga nazwa”,
rozpoznawanie płci z imienia: $sex:nazwa_pola$ np. $sex:name.p1$
przyjmuje odpowiednio wartości: M – mężczyzna, F – kobieta, O – nie rozpoznane,
zaawansowany przykład użycia tej opcji:
[#if $sex:name.p1$='M']Panie $cap:w:name.p1$[#else]Pani
$cap:w:name.p1$[#end]!
wydrukuje: „Panie Konradzie!” lub „Pani Anno!” odpowiednio gdy nazwa kontaktu
będzie Konrad Kowalski lub Anna Kowalska,
Wysyłka newslettera
W celu wysłania wiadomości przechodzimy na ekran „Komunikacja” > „Wiadomości email”, lokalizujemy interesującą nas wiadomość i klikamy przycisk wyślij[1]:
Przycisk ten przenosi nas na ekran wysyłki:
Strona 30 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby wysłać wiadomość, należy wprowadzić odpowiednio:
•
•
•
•
•
•
•
adresatów[1] UWAGA: Adresatów wprowadzamy klikając w element rozwijanej listy,
dopiero gdy adresat pojawia się poniżej listy wyboru[2]
wykluczonych adresatów[3]
można nadpisać domyślny temat wiadomości[3],
podać datę i godzinę wysyłki[5]
można nadpisać domyślną nazwę kampanie monitorowania UTM[6],
można wysłać mail przez usługę FreshMail[7] UWAGA: Opcja płatna według cennika,
możemy sprecyzować częstotliowść wysyłania e-maili[8] (dla serwerów z
ograniczeniem ilości wysyłek),
Możemy przetestować wysłanie wiadomości przyciskiem „Test”[9]. UWAGA: wysyłka
testowa przeprowadzana jest do wpisanych adresatów, obecnie test ograniczony do
maksymalnie 25 adresów, wysyłka do większej ilości nie uda się.
Wiadomość wysyłamy przyciskiem „Wyślij”[10].
Strona 31 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Stan wysyłki możemy sprawdzić na stronie „Analityka” > „Mailingi”:
A oto mail, jaki otrzymają nasi klienci:
Zaraz po wysyłce rozpoczyna się proces monitorowania otwarć, kliknięć oraz wizyt
kontaktów na naszych stronach WWW:
Strona 32 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Od razu widzimy ilość otwartych i klikniętych maili a na panelu startowym („Dashboard”)
pojawiają się wizyty:
Segmentacja klientów i automatyzacja
Macierz segmentacji
Najprostszą metodą segmentacji klientów jest utworzenie macierzy segmentacji.
Macierz w prosty sposób przypisuje tag klientowi odwiedzającemu wybrany URL.
Aby dodać nową macierz klikamy w menu „Automatyzacja” > „Dodaj nową macierz”.
Strona 33 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Na pojawiającym się ekranie:
Należy podać:
nazwę macierzy[1]
czy macierz ma być aktywna[2]
reguły w postaci kolejnych wierszy macierzy[3], gdzie wprowadzamy:
◦ witrynę na której reguła obowiązuje,
◦ wzorzec URL (czytaj więcej todo – link),
◦ minimalny czas wizyty na stronie,
◦ tag nadawany kontaktowi gdy reguła jest uruchamiana,
◦ punkty dodawane do tagu przy każdej wizycie na stronie spełniającej warunki
reguły,
Wiersze macierzy dodajemy przyciskiem „Dodaj” [5]. Macierz zapisujemy przyciskiem
„Zapisz”[6].
•
•
•
W powyższym przykładzie kontaktom odwiedzającym strony nadajemy odpowiednie tagi,
które pozwolą ocenić zainteresowanie danej osoby produktami.
Po aktywacji macierzy, kontakty odwiedzające zadane URL'e zostają otagowane, a ich
zainteresowanie jest mierzone:
Strona 34 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Reguły automatyzacji
Reguły automatyzacji pozwalają automatycznie wykonywać większość działań
marketingowych kierowanych do klientów.
Przykłady działań, które można zautomatyzować:
•
•
•
edukację klienta poprzez wysyłkę cykli e-maili (lead nurturing),
wysyłkę automatycznych ofert dostosowanych do profilu klienta oraz
uruchamianych tychże na skutek odpowiedniego zachowania klienta,
przenoszenie klienta pomiędzy etapami sprzedaży,
Dodawanie nowej reguły automatyzacji
Aby dodać nową regułę korzystamy z opcji w menu „Automatyzacja” > „Dodaj nową
regułę”. Każda reguła składa się z zdarzeń, warunków i akcji.
Zdarzenia powodują uruchomienie reguły, zdarzeniem może być:
•
•
•
•
•
•
•
•
odwiedziny kontaktu na zadanym URL (Kontakt odwiedził URL),
dodanie tagu do kontaktu (Kontakt został otagowany),
kliknięcie linku w wiadomości e-mail (Kontakt kliknął e-mail),
otwarcie e-mail'a (Kontakt otworzył e-mail),
przekroczenie zadanego poziomu scoringu (Skoring kontaktu osiągnął),
przekroczenie zadanego poziomu scoringu dla tagu (Scoring tagu osiągnął),
dodanie kontaktu do wybranej kampanii (Kontakt został dodany do kampanii),
dodanie nowego detalu do kontaktu (Nowy detal kontaktu),
Ekran dodawania reguły, wygląda następująco:
Strona 35 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby dodać nową reguły, wprowadzamy:
•
•
•
•
•
•
nazwę nowej reguły[1]
decydujemy, czy reguła ma być od razu aktywna[2]
opcjonalnie regułę współdzielimy z innymi użytkownikami w ramach naszej
organizacji[3]
definiujemy maksymalną ilość uruchomień reguły, w przypadku wystąpienia tych
samych zdarzeń oraz spełnienia warunków reguła zostanie uruchomiona nie więcej
razy niż zdefiniowana ilość[4]
decydujemy jak często reguła ma być uruchamiana, w przypadku wystąpienia tych
samych zdarzeń oraz spełnienia warunków reguła nie będzie uruchamiana częściej
niż zdefiniowany okres czasu[5]
definiujemy listę zdarzeń uruchamiających regułę[6], zdarzenia są łączone
Strona 36 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
•
v1. 31
spójnikiem „lub”, oznacza to, że wystąpienie dowolnego zdarzenia z listy uruchomi
regułę,
definiujemy listę warunków[7], warunki są łączone spójnikiem „i”, czyli wszystkie
warunki muszą być spełnione, aby akcje reguły zostały wykonane,
precyzujemy listę akcji[8], która ma zostać wykonana,
Regułę zapisujemy przyciskiem „Zapisz” [9].
Zarządzanie kontaktami
Wyświetlenie listy kontaktów
Listę kontaktów wyświetlamy wybierając opcje w menu „CRM” > „Kontakty”.
W widoku listy kontaktów możemy:
•
•
•
•
•
wyszukać kontakt[1]
filtrować kontakty po tagach[2]
filtrować kontakty po wyszukiwanych frazach[3]
filtrować kontakty po źródłach odwiedzin[4]
możemy wyświetlić usunięte kontakty[5]
Na górze listy znajduje się menu strony[6] – przechodzenie do kolejnych stron kontaktów
oraz konfiguracja ilości rekordów wyświetlanych na stronie.
Przyciskiem „Szczegóły” na wierszu kontaktu możemy przejść na kartę danej osoby.
Karta kontaktu
Karta kontaktu jest jednym z najbardziej rozbudowanych ekranów aplikacji.
Strona 37 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Ekran profilu
Ekran profilu składa się z:
•
•
•
•
•
•
•
•
informacji o bieżącym scoringu[1]
danych kontaktowych[2]
menu kontaktu[3]
zakładek podstron karty[4]
widoku tagów wraz z formularzem dodania nowego tagu [5]
notatek wraz z formularzem dodawania nowej notatki[6]
zadań dla kontaktu[7]
reguł uruchomionych dla kontaktu z opcją ręcznego uruchomienia [8]
Strona 38 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Ekran dodatkowych detali
Ekran dodatkowych szczegółów kontaktu składa się z:
•
•
•
listy dodatkowych atrybutów kontaktu[1]
listy plików przypisanych do kontaktu[2]
formularza dodawania pliku do kontaktu[3]
Ekran wizyt
Na tym ekranie prezentowane są wszystkie wizyty[1] kontaktu na naszych stronach WWW.
Strona 39 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Ekran e-maili
Na tym ekranie znajdziemy listę e-maili wysłanych do kontaktu[1] wraz z informacją o
otwarciach i kliknięciach.
Ekran zarządzania właścicielami kontaktu
SALESmanago umożliwia przypisywanie kontaktu do wielu właścicieli. Kontakt może
posiadać jednego głównego właściciela.
Głównego właściciela można zmienić w dowolnym momencie [1]. Współwłaściciela
dodajemy odpowiednim formularzem na zakładce właściciele [2].
Zadania (karta kontaktu)
Dodawanie nowego zadania
Zadanie dla kontaktu można dodać wprost z karty, z zakładki „Profil” na panelu „Zadania”:
Strona 40 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Panel zadań składa się z:
1.
2.
3.
4.
5.
Widoku listy zadań[1],
Daty dla nowego zadania[2],
Opisu zadania[3],
Informacji kiedy przypomnieć o zadaniu [4],
Opcjonalnego adresu e-mail na który przesłać kopię przypomnienia [5] (wiele adresów
należy oddzielić przecinkiem),
6. Kategorii zadania[6],
Nowe zadanie dodajemy przyciskiem „Dodaj”[7].
Powiadomienie o zadaniu przesyłane jest na adres e-mail konta osoby dodającej je, oraz
na opcjonalne adresy kopi, podane dla zadania.
Definiowanie kategorii zadań
Kategorie zadań można dodać na panelu ustawień „Ustawienia” > „Inne” na zakładce
„Zadania”[1]:
Strona 41 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby dodać kategorię należy:
1. Przejść na zakładkę zadań[1],
2. Wpisać nazwę kategorii[2],
3. Wybrać ikonę reprezentującą kategorię[3],
Kategorię dodajemy przyciskiem „Dodaj”[4].
Dodane kategorie pojawiają się na liście poniżej [5], można je usunąć[6] lub edytować[7].
Kampanie (Lejki sprzedażowe)
Lejek sprzedażowy jest jednym z najprostszych narzędzi służących analizowaniu sprzedaży,
a w konsekwencji wspierający również zarządzanie sprzedażą.
Efektywne zarządzanie wdrożonym modelem sprzedaży wymaga zaprojektowania i
wprowadzenia w życie procedur w ramach procesu sprzedaży. Cały proces sprzedaży
podzielony zostaje na fazy ze względu na stopień zaawansowania negocjacji handlowych i
prawdopodobieństwo podpisania umowy (prawdopodobieństwo rośnie wraz ze stopniem
zaawansowania negocjacji). Ogółem wszystkich działań handlowych jest tzw. lejek
sprzedaży (zwany także pipeline). Realizacja procesu sprzedaży polega na przesuwaniu
prospektów do wyższych faz (po spełnieniu odpowiednich warunków) aż do momentu
podpisania umowy czyli zamianie prospektu w projekt. Analiza struktury pipeline
handlowca wg faz pozwala na bieżącą analizę efektywności handlowca. Typowy pipeline
Strona 42 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
charakteryzuje się dużą ilością ofert handlowych w niskich fazach zaawansowania oraz
małą ilością prospektów w wysokich fazach.
Dodawanie nowe kampanii
Aby dodać nową kampanię sprzedażową – lejek – należy wejść na ekran listy tychże
(menu „CRM” > „Kampanie Sprzedażowe”). Następnie klikamy przycisk „Dodaj nową
kampanię”[1]:
Po kliknięciu ukazuje się nam ekran dodawania nowej kampanii:
Detale kampanii definiujemy przez:
•
•
•
•
podanie jej nazwy[1]
dodanie kolejnych etapów sprzedaży na jakich może znaleźć się nasz kontakt (lead)
przyciskiem dodaj[2]
podanie detali etapu (nazwy)[3]
etapy możemy przesuwać lub usuwać[4]
Nową kampanię zapisujemy przyciskiem „Zapisz”[5]
Strona 43 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Przypisywanie kontaktu do kampanii (lejka)
Kontakt możemy do danego lejka przypisać ręcznie, przechodząc na jego kartę (albo z listy
kontaktów, albo wyszukując go).
Na dole karty znajdziemy formularz dodania kontaktu do kampanii sprzedażowej:
Wybieramy odpowiednią kampanię (lejek) [1] a następnie klikamy przycisk „Dodaj kontakt
do lejka”[2].
O wykonaniu operacji dodania, poniżej formularza pojawia się informacja o tym, że
kontakt jest w wybranym lejku:
Kontakt możemy przesuwać pomiędzy etapami sprzedaży klikając w odpowiednie pole [1],
możemy również usunąć go z lejka przyciskiem z ikoną kosza[2].
Lejek sprzedaży
Zaraz po tym jak nasze kontakty trafiają na odpowiednie etapy sprzedażowe zmienia się
widok listy kampanii:
Strona 44 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
W odpowiednich etapach [1] pojawiają się informacje o liczbie prospektów w nich się
znajdujących, pojawia się wizualna reprezentacja naszego lejka [2]. Możemy również przejść
na szczegóły danej kampanii[3]. Klikając wybrany etap[1] możemy wyświetlić listę kontaktów
w nim się znajdujących.
Analiza kampanii sprzedażowej
Przechodząc z listy kampanii do szczegółów jednej z nich ukazuje się nam ekran analizy
lejka:
Strona 45 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby uzyskać statystyki kampanii należy wybrać właściciela kontaktów lub wyświetlić
analizę dla wszystkich sprzedawców[1], określić czy chcemy porównać dane miesięczne czy
tygodniowe[2] oraz zdefiniować zakres dat[3].
Po wybraniu żądanych parametrów na ekranie widzimy ilość prospektów które trafilī i
„wyszły” z danego etapu w pierwszym wybranym okresie[4], te same dane dla kolejnego
okresu[5] oraz ich statystyczne porównanie[6].
Przeglądanie kampanii
W SALESmanago łatwo można przeglądać kontakty w wybranych kampaniach oraz
grupować je w zależności od sprzedawców i etapów.
W tym celu przechodzimy na opcję manu „CRM” > „Sprzedaż” i definiujemy filtr listy[1].
Poniżej pojawiają się odpowiednie kontakty w kampaniach [2]:
Strona 46 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Reguły automatyzacji – detale
Parametry podstawowe reguły
1. Nazwa – nazwa wyświetlana na liście reguł oraz w odpowiednich polach wyboru,
2. Aktywuj regułę – decyduje, czy reguła jest aktywna i wykonywana,
3. Współdziel regułę – decyduje, czy reguła jest widoczna dla innych użytkowników
w ramach konta organizacji,
4. Ilość uruchomień reguły – precyzuje, ile razy dana reguła może być
uruchomiona dla jednego kontaktu,
5. Interwał czasowy pomiędzy uruchomieniami – decyduje jak często dana
reguła może być uruchamiana,
Zdarzenia
Zdarzenia w regułach określają sytuacje, w których reguła powinna zostać uruchamiana i
w przypadku spełnienia warunków akcje uruchomione.
Strona 47 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Kontakt odwiedził URL
– zdarzenie te aktywuje uruchomienie reguły w momencie odwiedzenia przez kontakt
wybranego URL na naszych witrynach monitorowanych przez SALESmanago.
W tym zdarzeniu należy określić:
1.
2.
3.
4.
Typ zdarzenia: „Kontakt odwiedził URL”,
Witrynę którą kontakt ma odwiedzić (można pozostawić domyślnie dowolną),
Wzorzec dopasowania URL (patrz poniżej),
Czas jaki oczekujemy aby kontakt spędził na stronie,
Zdarzenia możemy usuwać przyciskiem z ikoną „kosza”[5].
Kontakt został „otagowany”
– zdarzenie to uruchamia regułę w momencie gdy do kontaktu dodawany jest Tag.
W tym zdarzeniu należy określić:
1. Typ zdarzenia: „Kontakt został otagowany”,
2. Tagi jakie mają uruchomić regułę (można podać listę, dowolny z tagów uruchomi
regułę),
Kontakt klikną e-mail
– zdarzenie to uruchamia regułę w momencie gdy kontakt klika wybrany URL w mailu
do niego przesłanym.
W tym zdarzeniu należy określić:
1. Typ zdarzenia: „Kontakt klikną w e-mail”,
2. E-mail który ma być monitorowany w celu wykrycia kliknięcia,
3. URL który ma uruchomić regułę gdy zostanie otwarty,
Strona 48 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Kontakt otworzył e-mail
– to zdarzenie uruchamia regułę w momencie otwarcia przez kontakt wybranej
wiadomości e-mail.
W tym zdarzeniu należy określić:
1. Typ zdarzenia: „Kontakt otworzył e-mail”,
2. E-mail który ma być monitorowany,
Dostarczono wiadomość SMS
– to zdarzenie uruchamia regułę w momencie gdy do kontaktu zostaje dostarczony
SMS.
W tym zdarzeniu należy określić:
1. Typ zdarzenia: „SMS został dostarczony”,
2. Wzorzec nazwy lub treści SMS który sprawdzony pod kątem dostarczenia
(wzorce identyczne jak dla URL),
Odpowiedziano na wiadomość SMS
– to zdarzenie uruchamia regułę na skutek odpowiedzi kontaktu na wysłany SMS.
W tym zdarzeniu należy określić:
1. Typ zdarzenia: „SMS został dostarczony”,
2. Wzorzec nazwy lub treści SMS który sprawdzony pod kątem dostarczenia
(wzorce identyczne jak dla URL),
3. Wzorzec odpowiedzi do sprawdzenia (wzorce takie same jak dla URL),
Warunki
Warunki w regule są weryfikowane natychmiast lub w określonym czasie po wystąpieniu
zdarzenia. Tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków akcje reguły są
uruchamiane.
Strona 49 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Kontakt odwiedził adres URL
– ten warunek weryfikuje czy kontakt odwiedził/nie-odwiedził zadany URL.
W warunku tym należy podać:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy kontakt NIE odwiedził zadanego URL,
2. Typ warunku: „Kontakt odwiedził adres URL”,
3. Witrynę którą kontakt ma odwiedzić (można pozostawić domyślnie dowolną),
4. Wzorzec dopasowania URL (patrz poniżej),
5. Czas jaki oczekujemy aby kontakt spędził na stronie,
Warunek możemy usuwać przyciskiem z ikoną „kosza”[5].
Kontakt jest oznaczony
– warunek ten sprawdza czy kontakt jest oznaczony wybranymi „tagami”.
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy kontakt NIE jest oznaczony tagami,
2. Typ warunku: „Kontakt jest oznaczony”,
3. Tagi jakie chcemy sprawdzić (aby warunek był spełniony kontakt musi posiadać
wszystkie tagi z listy),
Kliknął link w e-mailu
– warunek ten sprawdza czy kontakt kliknął/nie kliknął w link w wybranym mailu.
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy kontakt NIE kliknął danego e-maila,
2. Typ warunku: „Kontakt klikną link w e-mail”,
3. E-mail który ma być sprawdzony w celu wykrycia kliknięcia,
Strona 50 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Kontakt otworzył e-mail
– warunek ten sprawdza, czy kontakt otworzył wybrany e-mail.
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy kontakt NIE otworzył danego e-maila,
2. Typ warunku: „Kontakt otworzył e-mail”,
3. E-mail który ma być sprawdzony w celu wykrycia otwarcia,
Scoring kontaktu osiągnął zadany poziom
– warunek ten weryfikuje czy scoring kontaktu, dla którego uruchamiana jest reguła
osiągnął zadany pułap punktów.
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy scoring kontaktu NIE nie osiągnął zadanego poziomu,
2. Typ warunku: „Scoring kontaktu osiągnął”,
3. Liczba punktów które ma osiągnąć scoring,
Scoring tagu osiągnął zadany poziom
– warunek ten weryfikuje czy scoring wybranego tagu osiągnął zadany pułap
punktów.
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy scoring tagu NIE nie osiągnął zadanego poziomu,
2. Typ warunku: „Scoring kontaktu osiągnął”,
3. Tag dla którego sprawdzamy scoring,
4. Liczba punktów które ma osiągnąć scoring tagu,
Kontakt jest w kampanii
– warunek ten sprawdza czy kontakt, dla którego uruchamiana jest reguła, znajduje
się w wybranej kampanii na zadanym poziomie,
Strona 51 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
W warunku tym należy określić:
1. Negację warunku: należy zaznaczyć w przypadku gdy chcemy by warunek był
negacją, czyli sprawdzał czy kontakt NIE jest w zadanej kampanii,
5. Typ warunku: „Kontakt jest w kampanii”,
6. Lejek do którego ma należeć kontakt,
7. Etap na którym ma znaleźć się kontakt,
Dostarczono wiadomość SMS
– ten warunek sprawdza czy do kontaktu został dostarczony SMS.
W tym warunku należy określić:
1. Typ warunku: „SMS został dostarczony”,
2. Wzorzec nazwy lub treści SMS który sprawdzony pod kątem dostarczenia
(wzorce identyczne jak dla URL),
Odpowiedziano na wiadomość SMS
– ten warunek sprawdza czy kontaktu odpowiedział na wysłany SMS.
W tym warunku należy określić:
1. Typ warunku: „SMS został dostarczony”,
2. Wzorzec nazwy lub treści SMS który sprawdzony pod kątem dostarczenia
(wzorce identyczne jak dla URL),
3. Wzorzec odpowiedzi do sprawdzenia (wzorce takie same jak dla URL),
Warunki sprawdzane w przyszłości
Warunki reguły mogą być sprawdzane w przyszłości[1]. Pozwala to odroczyć wykonanie
akcji reguły w czasie:
Strona 52 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Warunki reguły nie są sprawdzane w momencie uruchomienia na skutek wystąpienia
jednego z zdarzeń, lecz ich weryfikacja jest przesuwana w czasie o zadany interwał [1].
Akcje reguły wobec tego zostaną wykonane w przyszłości – o ile warunki zostaną
spełnione.
Akcje
Akcje w regułach określają konkretne czynności, które zostaną wykonane w momencie
zaistnienia jednego z zdarzeń oraz spełnienia wszystkich warunków reguły.
Wyślij e-mail
– akcja wyślij e-mail powoduje wysłanie wcześniej przygotowanej wiadomości dla
którego reguła zostaje spełniona.
W akcji tej należy określić:
1.
2.
3.
4.
Typ akcji: „Wyślij e-mail”,
E-mail który ma zostać wysłany,
Okres czasu po jakim ma zostać wysłany,
Jednostkę czasu z pkt. 3
Akcje można usuwać przyciskiem z ikoną kosza[5].
Wyślij alert
– akcja ta wysyła alert w postaci e-mail'a do handlowca.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Wyślij alert”,
2. Opis alertu który ma zostać wysłany,
3. Adresatów CC do których ma zostać wysłana kopia alertu,
Strona 53 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Dodaj tagi
– akcja ta powoduje dodanie tagu do kontaktu.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Dodaj tag”,
2. Tagi które mają zostać dodany,
Dodaj punkty
– akcja ta powoduje dodanie dowolnej ilości punktów do scoringu kontaktu. UWAGA:
również ujemne ilości są dozwolone.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Dodaj punkty”,
2. Punkty które mają zostać dodane,
Dodaj punkty do tagu
– akcja ta powoduje dodanie dowolnej ilości punktów do tagu. UWAGA: również
ujemne ilości są dozwolone.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Dodaj punkty do tagu”,
2. Tag do którego mają zostać dodane punkty,
3. Punkty które mają zostać dodane,
Ustaw w kampanii (lejku)
– akcja ta powoduje dodanie kontaktu do wybranego etapu kampanii sprzedażowej.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Ustaw w kampanii”,
2. Kampanię (lejek) do którego ma zostać dodany kontakt,
Strona 54 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
3. Etap na który ma być przesunięty kontakt w lejku,
Usuń tag
– akcja ta powoduje usunięcie wybranych tagów z kontaktu.
W akcji tej należy określić:
1. Typ akcji: „Usuń tagi”,
2. Tagi które mają zostać usunięte,
Wyślij wiadomość SMS
– akcja ta wysyła SMS o wybranej treści do kontaktu.
W akcji tej należy określić:
1.
2.
3.
4.
Typ akcji: „Wyślij wiadomość SMS”,
Treść wiadomości SMS,
Okres czasu po jakim ma zostać wysłany,
Jednostkę czasu z pkt. 3
Reguły ad-hoc
Reguły ad-hoc pozwalają przeprowadzić jednorazową segmentację kontaktów na
podstawie ich historycznych wizyt na naszych stronach. Reguły ad-hoc znajdziemy w menu
„Automatyzacja” > „Reguła AdHoc”:
Strona 55 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
W celu uruchomienia segmentacji w lewej kolumnie[1] podajemy wzorce URL na których
wizyty chcemy wyszukać, po prawej[2] stronie podajemy odpowiednio tagi, które chcemy
nadać kontaktom odwiedzającym odpowiednie URL'e.
Przeszukiwane wizyty możemy zawęzić do wybranego okresu czasu[3]. Segmentację
uruchamiamy przyciskiem „Uruchom”[4].
Porównywanie adresów URL w regułach
W regułach automatyzacji dostępne są zdarzenia oraz warunki, które wymagają
wprowadzenia wzorca URL np. „kontakt kliknął URL”.
Obok podania pełnego URL, prostego wyszukania można stosować tzw. wzorce adresu
URL lub zaawansowane wyrażenia regularne.
Podając prosty ciąg znaków, system wyszuka go w URL np.:
hiszpania pasuje do URL’i zawierających słowo hiszpania
objazd pasuje do URL’i zawierających słowo objazd takich jak
np.: /objazd.html, /objazd/info.html, /wyszukaj-wycieczki/?objazd=true, /wyszukajwycieczki/?q=objazd
wczasy pasuje do URL’i takich jak: /wyszukaj-wycieczki/?wczasy=true, /wyszukajwycieczki/?q=wczasy
Można też wyszukać więcej niż jeden tekst w adresie URL. Stosujemy wtedy na początku
prefiks any: a po nim szukane frazy oddzielone przecinkami. Jeżeli jakakolwiek pasuje
całość dopasowania jest prawdziwa. Przykłady:
Strona 56 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
any:seminar, info pasuje np. do URL /info/seminar.htm i np. do /a/b/c/seminar.txt
any:kanaryjskie, wyspy pasuje do URL /wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wakacje/wyspy
Aby użyć wzorca URL szukany tekst rozpoczynamy od słowa path: Wzorzec URL składa się
z kilku specjalnych kombinacji znaków:
? może zostać dopasowany do dowolnego, pojedynczego znaku
* odpowiada 0 lub więcej dowolnych znaków, bez uwzględnienia znaku rozdzielającego ścieżkę /
** odpowiada 0 lub więcej znaków w dowolnej hierarchii ścieżki
Oto kilka przykładów:
path:/** – odpowiada dowolnemu adresowi URL
path:/**/seminar* pasuje np. do URL /info/seminar.htm ale również do
/a/b/c/seminar.txt
path:/*kanaryjskie* pasuje do URL /wyspy-kanaryjskie-wycieczka ale już nie do
/wakacje/wyspy-kanaryjskie-wycieczka (patrz kolejny przykład)
path:/**/*kanaryjskie* pasuje do takich URL jak: /wakacje/wyspy-kanaryjskiewycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka
path:/*hiszpania* pasuje do URL /hiszpania-wycieczka ale nie do /wakacje/hiszpaniawycieczka aby wzór pasował do wszystkich URL’i zawierających słowo hiszpania należy użyć:
path:/**/*hiszpania* pasuje do wszystkich URL zawierających słowo hiszpania w „nazwie pliku”
np. /hiszpania-wycieczka, /hiszpania-wycieczka.htm, /wycieczki/hiszpaniawycieczka.htm ale nie pasuje do URL zawierającego hiszpania w „nazwie katalogu” czyli np.
/wycieczki/hiszpania/wycieczka-barcelona.htm aby dopasować słowo w nazwie katalogu
należy użyć:
path:/**/*hiszpania*/** pasuje do URL’i takich jak: /wycieczki/w-hiszpaniaw/wycieczka-barcelona.htm, /wycieczki/w-hiszpania-w/wycieczka-barcelona/ i np.
/wycieczki/w-hiszpania-w/wycieczki-barcelona/wycieczka.html
path:/**/*objazd* pasuje do URL’i takich jak : /wyszukaj-wycieczki/?objazd=true,
/wyszukaj-wycieczki/?q=objazd
path:/**/*wczasy* pasuje do URL’i takich jak: /wyszukaj-wycieczki/?wczasy=true,
/wyszukaj-wycieczki/?q=wczasy
path:com/t?st.htm – pasuje do com/test.htm jak i com/tast.htm lub com/txst.htm
path:com/*.htm – pasuje do wszystkich plików .htm w katalogu com
path:com/**/test.htm – pasuje do wszystkich plików test.htm w dowolnym podkatalogu ścieżki
com
Aby użyć wyrażenia regularnego, szukany tekst rozpoczynamy od słowa reg: np.:
reg:.*kanaryjskie.* pasuje do takich URL jak: /wakacje/wyspy-kanaryjskie-wycieczka,
/wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka
Podstawowe informacje o wyrażeniach regularnych można przeczytać tutaj.
Revenue Performance Management
Moduł Revenue Performance Management pozwala analizować zachowania zakupowe
klientów w czasie i automatycznie segmentować klientów ze względu na strukturę i
dynamikę ich wydatków.
Strona 57 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Moduł znajduje się w menu Analityka > Revenue Performance Management.
Aby aktywować moduł zaznaczamy opcję RMP jest aktywne[1], wybrać dzień tygodnia[2], w
którym przeprowadzana ma być analiza i zapisać ustawienia[3]:
Kolejnym krokiem jest dodanie reguły RPM, w tym celu klikamy przycisk „Dodaj nowy”, i
na ekranie:
uzupełniamy odpowiednio:
1. czy reguła jest w danym momencie aktywna[1],
2. okres dla jakiego dynamika sprzedaży ma być analizowana[2] – czyli czas w jakim
wydatki klienta mają podlegać analizie. Wybierając np. 1 miesiąc wydatki będą
porównywane miesięcznie – spadek oznaczać będzie zmniejszenie się sprzedaży dla
danego klienta w danym miesiącu w stosunku do wcześniejszego,
3. grupy do jakich przypisywany ma być kontakt, odpowiednio gdy:
◦ nastąpi wzrost sprzedaży w danym okresie w stosunku do poprzedniego,
Strona 58 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
◦ nastąpi spadek sprzedaży,
◦ sprzedaż będzie bez zmian (z dokładnością do 5%),
4. regułę zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”[4],
Analiza reguł RPM uruchamiana jest w wybranym dniu tygodnia. Po tym dniu kontakty
trafiają do wybranych grup. Możemy wtedy rozpocząć dedykowane działania
marketingowe np. do osób których wartość zakupów spadła a inne dla tych których
wydatki wzrosły.
Opcje zaawansowane
Szablony dynamiczne
Maile dynamiczne w SALESmanago oparte są o język skryptowy Freemarker. Każdy skrypt
maila przetwarzany jest indywidualnie dla danego kontaktu. W skrypcie należy stosować
notację z nawiasami kwadratowymi: [#ftl].
W trakcie przetwarzania skryptu dostępne mamy następujące obiekty:
contactDetails – detale kontaktu, dla którego generowany jest mail,
parameters – parametry przekazane przy zleceniu realizacji wysyłki,
freeText1, freeText2, freeText3 – dowolny tekst podawany przy zlecaniu
wysyłki,
dataSource – źródło danych XML (należy skonfigurować na zakładce Ustawienia >
Inne) (zobacz więcej),
Przykładowo, jeżeli chcemy w nagłówku maila wypisać nazwę kontaktu, stosujemy
komendę:
<h1>$(contacrDetails.name}<h1>
W celu wypisania produktów z przykładowego źródła danych, stosujemy instrukcję listy:
<table>
<tr><td>Nazwa</td><td>Cena</td></tr>
[#list dataSource.produkty as produkt]
<tr>
<td>${produkt.nazwa}</td><td>${produkt.cena}</td>
</tr>
[/#list]
</table>
Powyższy przykład wypisze nazwę produktu i jego cenę z XML o przykładowej strukturze:
<produkty>
<produkt>
<nazwa>Krzesło</nazwa>
<cena>125.00</cena>
</produkt>
<produkt>
<nazwa>Stół</nazwa>
<cena>425.00</cena>
</produkt>
</produkty>
Strona 59 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Struktura contactDetail zawiera:
contactEvents – zdarzenia kontaktu
date – data zdarzenia
description – opis zdarzenia
detail1 – detale zdarzenia
detail2 – detale zdarzenia
detail3 – detale zdarzenia
detail4 – detale zdarzenia
detail5 – detale zdarzenia
contactTags – tagi kontaktu
tagName – nazwa tagu
tag – identyfikator tagu
score – skoring tagu
contactVisits – wizyty kontaktu
host – strona którą odwiedzał kontakt
time – czas wizyty
duration – czas trwania
visitSource – źródło wizyty, możliwe wartości tego pola to:
EMAIL_CONVERSATION - wejście z maila (kliknięcie w link)
SEARCH_ENGINE - wejście z wyszukiwarki
ADVERTISEMENT - wejście z boksu reklamowego (AdWords)
REFERRER - wejście z witryny odsyłającej
DIRECT - wejście bezpośrednie, lub przejście na kolejną stronę
visitSourceHost – host odsyłający (refferer)
visitSourceKeywords – słowa kluczowe
visitScore – liczba punktów
url – URL odwiedzonej strony
email – adres email kontaktu
emailMessages – wiadomości kontaktu
name – tytuł wiadomości
subject – temat wiadomości
date – data stworzenia
sent – stan wysłania
dateSent – data wysłania
opened – stan otwarcia
dateOpened – data otwarcia
clicked – stan kliknięcia
dateClicked – data kliknięcia
emailMessages – wiadomości kontaktu
name – tytuł wiadomości
subject – temat wiadomości
date – data stworzenia
properties – dodatkowe detale kontaktu
name – nazwa detalu
value – wartość
Strona 60 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
contactFunnels – kampanie (lejki) sprzedażowe
salesFunnel – nazwa kampanii
salesStage – etap na którym jest kontakt
contactNotes - notatki
note – treść notatki
date – data dodania
priv – czy jest prywatna
contactTasks – zadania
note – treść notatki (zadania)
date – data zadania
cc – kopia powiadomienia (email)
reminder – data przypomnienia
fax – numer fax kontaktu
name – imię kontaktu
phone – numer telefonu
score – liczba punktów
address – adres kontaktu
streetAddress – ulica i numer domu
zipCode – kod pocztowy
city – miasto
country – kraj
company – firma kontaktu
externalId – zewnętrzny identyfikator kontaktu
Pobieranie zewnętrznych danych można zrealizować za pomocą funkcji dodanej „urlGet”.
Przykładowo:
[#assign data =
urlGet('http://www.example.com/service.php?p=' + param)]
Przykładowy skrypt analizujący ostatnio odwiedzane strony o strukturze URL:
•
•
produkt: /p/123
kategoria: /c/klocki/243
i analizujący ilość wizyt na poszczególnych produktach i kategoriach.
[#assign visitedProducts = {}]
[#assign visitedCategories = {}]
[#list contactDetails.contactVisits as visit]
[#if visit.url?contains("/p/")]
[#assign visitsProduct = visit.url?matches("/p/.*/([0-9]+)")]
[#if visitsProduct]
[#list visitsProduct as m]
[#assign ct = visitedProducts[m?groups[1]]!0 + 1]
[#assign visitedProducts = visitedProducts + {m?groups[1]: ct +
1}]
[#break/]
[/#list]
Strona 61 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
[/#if]
[/#if]
[#if visit.url?contains("/c/")]
[#assign visitsCategory = visit.url?matches("/c/([0-9a-zA-Z\\-]+)/.*")]
[#if visitsCategory]
[#list visitsCategory as m]
[#assign ctid = cleanTag(m?groups[1])?lower_case]
[#assign ct = visitedCategories[ctid]!0 + 1]
[#assign visitedCategories = visitedCategories + {ctid: ct + 1}]
[#break/]
[/#list]
[/#if]
[/#if]
[/#list]
Integracja koszyka i monitoring porzuceń
SALESmanago pozwala w łatwo zintegrować koszyk zakupowy i reagować na porzucenie
go przez klienta.
Integrację można wykonać na dwa sposoby:
Integracja uproszczona
W uproszczonym sposobie do detalu kontaktu dodajemy informacje o bieżącym koszyku.
1. W momencie gdy znany jest już nam e-mail kupującego (po przejściu
odpowiedniego kroku w koszyku) przesyłamy zestawienie produktów i dodajemy je
jako detal kontaktu.
Zestawienie to przesyłane jest metodą upsert która opisana jest w specyfikacji API.
Proponowane nazewnictwo detalu to koszyk.YYYY-MM-DD, gdzie YYYY-MM-DD to
data, a w wartości identyfikatory produktów rozdzielone przecinkami np. 23,45,678.
2. W Aplikacji SALESmamnago tworzymy nową regułę:
◦ Zdarzenie: nowy detal kontaktu „koszyk”,
◦ Warunki: „nie odwiedził strony dziekujemy.htm” (URL strony realizacji
zakupu),
Sprawdzamy warunki po np. 1 dniu / 3 godzinach i.t.p.
◦ Akcja: „wyślij mail do klienta z przypomnieniem”, „wyślij alert do sprzedawcy
i.t.p.”
Integracja zaawansowana
Mechanizm zaawansowany polega na dodaniu do kontaktu tzw. zdarzenia zewnętrznego
typu „koszyk”.
1. W momencie gdy znany jest już nam e-mail kupującego (po przejściu
odpowiedniego kroku w koszyku) przesyłamy zestawienie produktów i dodajemy je
jako zdarzenie zewnętrzne dla kontaktu typu „koszyk”. Detale metody opisane są w
specyfikacji API.
Strona 62 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
2. W Aplikacji SALESmamnago tworzymy nową regułę:
◦ Zdarzenie: nowe zdarzenie zewnętrzne kontaktu typu „koszyk”,
◦ Warunki: „nie odwiedził strony dziekujemy.htm” (URL strony realizacji
zakupu) lub „brak zdarzenia zewnętrznego kontaktu typu „zakup””,
Sprawdzamy warunki po np. 1 dniu / 3 godzinach i.t.p.
◦ Akcja: „wyślij mail do klienta z przypomnieniem”, „wyślij alert do sprzedawcy
i.t.p.”
Aplikcaje Facebook
SALESmanago dla osób chcących promować swoje usługi i pozyskiwać kontakty poprzez
Facebook udostępnia możliwość tworzenia prostych aplikacji promocyjnych, które
pomagają pozyskiwać leady z tej popularnej platformy społecznościowej.
Każdy użytkownik Facebook aby skorzystać z stworzonej aplikacji musi udostępnić swoje
dane – email i nazwę. Dane te automatycznie trafiają do SALESmanago. W ten sposób w
prosty sposób pozyskujemy kontakty. Wystarczy odpowiednio zachęcić użytkowników do
korzystania z naszej aplikacji.
Oczywiście do tych kontaktów możemy automatycznie kierować akcje promocyjne i objąć
je dowolnym programem lead nurturing stworzonym na naszym koncie SALESmanago.
Należy pamiętać aby aplikacje spełniały warunki Facebook dostępne tutaj.
Aby stworzyć własną aplikację, należy:
1. Utworzyć nową apliakację na Facebook, wchodząc na stronę
https://developers.facebook.com/apps i klikając przycisk „+ Utwórz aplikację”:
2. Należy wprowadzić nazwę orz tzw. namespace aplikacji. Namespace to końcówka
adresu WWW naszej aplikacji na Facebook np. dla namespace finplanpl aplikacja
będzie dostępna pod adresem https://apps.facebook.com/finplanpl/
Strona 63 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
3. Po dodaniu aplikacji przechodzimy na panel jej ustawień:
4. Aby spersonalizować aplikację wgrywamy jej ikonkę – należy wgrać zarówno
większą jak i mniejszą ikonę. Duża wgrywamy klikając w domyślny obrazek,
mniejszą w link edit icon.
5. Po wgraniu ikon możemy przejść do SALESmanago na kartę „Ustawienia” >
„Integracja” gdzie należy wprowadzić widoczne w lewym górnym rogu ustawień
Aplikacji Facebook App ID/API Key oraz App Secret w odpowiednie pola i zapisać
konfigurację. W ten sposób uzyskamy dostęp do adresów URL tzw. Canvas.
Strona 64 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
6. Po zapisaniu ustawień SALESmanago generuje odpowiednie linki dla tzw. Płótna
(Canvas), które w kolejnym kroku wprowadzimy do ustawień Aplikacji Facebook.
7. Canvas URL i Secure Canvas URL kopiujemy i wklejamy w ustawienia Aplikacji
Facebook (zwrócić należy uwagę na pytajnik kończący adres URL – musi zostać
skopiowany):
Strona 65 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
8. W kolejnym kroku należy zmodyfikować szablony stron Facebook. SALESmanago
umożliwia dodanie prostych szablonów oraz stosowanie zaawansowanych skryptów
w języku Freemarker. Dokumentacja znajduje się tutaj (j. Angielski).
Szablon strony startowej – to widok naszej aplikacji dla użytkownika jeszcze nie
zarejestrowanego, przykładem może być banalny tekst, zachęcający do rejestracji:
Witaj użytkownik Facebook, zapraszamy do naszej aplikacji po kupon zniżkowy na nasze
produkty
Fragment linku musi odwoływać się do dowolnego adresu w postaci
„./strona.htm”, SALESmanago automatycznie obsłuży każdy adres, np.
„./aplikacja.htm”, „./witamy.htm” – zarezerwowany jest jedynie adres „./index.htm”.
Gdy użytkownik kliknie link, SALESmanago w Aplikacji Facebook pokaże stronę
aplikacji – czyli drugi szablon, wcześniej prosząc użytkownika o przystąpienie do
Aplikacji:
Strona 66 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Szablon strony aplikacji może być prostym tekstem informującym o kuponie
zniżkowym:
Dziękujemy, Twój kupon zniżkowy to
APLIKACJEFACEBOOKSALATWEZSALESMANAGO
9. Ostatnim krokiem jest zmiana wysokości naszej aplikacji – wysokość automatyczna
nie zawsze się sprawdza, proponujemy ustawić ją ręcznie:
Monitoring zachowań społecznościowych – Facebook
SALESmanago od umożliwia monitoring zachowania klientów w sieciach
społecznościowych – i powiązanie konkretnych akcji na stronach z osobami w naszej bazie
danych.
Akcje kontaktów widoczne na dashboard
Wszystkie interakcje społecznościowe naszych kontaktów z stronami poprzez widgety
zebrane są w centralnym strumieniu danych. Przykładowo, kontakt klika Like na stronie
SALESmanago – dla programistów:
Strona 67 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Informacja o tym od razu widoczna jest na dashboard SALESmanago:
Podobnie, dodanie komentarza w widgecie Facebook np. na blogu:
Skutkuje natychmiastową informacją o tym na dashboard:
Wszystkie zdarzenia społecznościowe spływają na panel główny aplikacji:
Strona 68 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Dostępne są one również na karcie kontaktu:
Strona 69 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Reguły i scoring
Oczywiście, dla każdego z zdarzeń możemy ustaćwi dodatkową punkcjację naliczaną dla
kontaktu:
Dostępne są również odpowiednie zdarzenia i warunki w regułach:
Strona 70 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Integracja – Facebook
Podstawą monitoringu zachowań społecznościowych jest posiadanie na swojej stronie tzw.
widgetów. Jednym z nich jest widget Like platformy Facebook.
Wygenerować możemy go tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
Strona 71 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Przyklejając kod widgetu na swoją stronę należy pamiętać o dodaniu właściwego URL w
miejscu zaznaczonym strzałką – w nim drukujemy bieżący URL strony. Przykładowo w PHP
możemy użyć instrukcji:
<?php
function curPageURL() {
$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].
$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
}
return $pageURL;
}
Strona 72 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
?>
<?php echo curPageURL(); ?>
Gdy mamy już zintegrowane widgety Facebook należy stworzyć aplikację Facebook, i
zdefiniować w niej domenę naszego serwisu, przykładowa konfiguracja poniżej:
Gdy mamy już aplikację jej AppID wklejamy w kod SALESmanago, który można znaleźć na
zakładce Ustawienia> Integracja> Inne. Przykład kompletnego kodu SALESmanago wraz z
opcją monitorowania Social Media znajduje się poniżej:
<script type="text/javascript">
var _smid = "YOUR_SM_ID";
(function () {
var sm = document.createElement('script');
sm.type = 'text/javascript';
sm.async = true;
sm.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' :
'http://') + 'www.salesmanago.pl/static/sm.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(sm, s);
})();
var _smFbAppId = "YOUR_APP_ID";
(function () {
var smfb = document.createElement('script');
Strona 73 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
smfb.type = 'text/javascript';
smfb.async = true;
smfb.onload = smfb.onreadystatechange = function () {
smSocInit();
smfb.onload = null;
smfb.onreadystatechange = null;
};
smfb.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' :
'http://') + 'www.salesmanago.pl/static/sm_fb.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(smfb, s);
})();
</script>
SALESmanago może monitorować również komentarze z widget'u Facebook. Widget ten
można utworzyć tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/
Gdy generujemy kod tego widgetu również musimy pamiętać o podmianie adresu URL na
adres bieżącej strony:
Strona 74 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Zaawansowane szablony
W SALESmanago można tworzyć zaawansowane szablony stron Aplikacji Facebook,
przykładowa strona startowa aplikacji:
<div>
<img id="logoImage" alt="FinPlan.pl"
src="http://www.finplan.pl/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo.jpg"/>
</div>
<div>
Witamy w <strong>FinPlan.pl!</strong> <a href="./app.htm">zobacz naszą
aplikację na
Facebook</a>
</div>
Strona 75 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
może wyglądać tak:
Szablon strony Aplikacji może wykorzystywać zaawansowane możliwości skryptu:
[#ftl]
<div>
<img id="logoImage" alt="FinPlan.pl"
src="http://www.finplan.pl/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo.jpg"/>
</div>
<div>
<div>
<p>Odwiedź stronę <a href="http://www.finplan.pl/"
target="_top">finplan.pl</a></p>
</div>
<div>[<a href="./start.htm">Start</a>] :: [<a href="./onas.htm">O nas</a>]
:: [<a href="./oferta.htm">Oferta</a>] :: [<a href="./kontakt.htm">Kontakt</a>]
</div>
<hr/>
<div>[#if page??]
<h3>Strona: ${page}</h3>
[#if page == 'onas']
<p>Strona o FinPlan.pl</p>
[#elseif page == 'oferta']
<p>Oferta FinPlan.pl</p>
[#elseif page == 'kontakt']
<p>Dane kontaktowe FinPlan.pl</p>
[#elseif page == 'start']
<p>Witaj ${fbUserName} w <strong>FinPlan.pl!</strong><br/> Twoje
tagi: [#list contactDetails.contactTags as tag] ${tag.tag}, [/#list]</p>
[/#if] [#else]
Strona 76 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
<p>Witaj ${fbUserName} w <strong>Benhauer!</strong><br/> Twoje tagi:
[#list contactDetails.contactTags as tag] ${tag.tag}, [/#list]</p>
[/#if]</div>
</div>
I obsługiwać np. wiele stron, wyświetlając informacje o aktualnie zalogowanym
użytkowniku i dostosowując przekaz do jego profilu:
Jak widać, SALESmanago dodaje do kontaktu automatycznie tag Facebook.
Monitoring kontaktów z zewnętrznego systemu mailingowego
Aby monitorować klientów po kliknięciu w mailu wysłanym z zewnętrznego systemu
mailingowego trzeba zaimportować ID klienta w SALESmanago do tegoż systemu i użyć go
w linku do naszej strony. Najpierw importujemy naszą bazę do SALESmanago, następnie
bazę można do Excela wyeksportować, w jednej z ostatnich kolumn pojawi się pole
Contact-ID.
Od strony aplikacji systemu mailingowego wystarczy, stworzyć w dodatkową „cechę”
(atrybut) kontaktu [np. smclient_id], zaimportować Excel tak by odpowiednia kolumna
(„Contact-ID”) trafiła do tej cechy i taki parametr możemy wstawiać w dowolnym linku,
np.:
http://www.example.com/start.htm?smclient=%smclient_id%
Strona 77 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
który po wysłaniu będzie wyglądał np. tak:
http://www.example.com/start.htm?smclient=a-123
Monitorowanie interakcji z aplikacjami mobilnymi
System Marketing Automation pozwola na:
1. zidentyfikowanie osoby korzystającej z aplikacji mobilnej;
2. monitorowanie interakcji z aplikacją mobilną: wykonywane akcje, przeglądane
elementy, przeglądane ekrany; czas spędzony w aplikacji (globalnie lub z podziałem
na ekrany); ilość i częstotliwość logowań; wprowadzane dane; zmiany ustawieniach
aplikacji; zmiany w profilu użytkownika.
3. pobranie informacji o urządzeniu, z którego korzysta klient. Jak je wykorzystać?
Takie informacje możemy wykorzystać przede wszystkim do skutecznego dotarcia
do klientów, którzy z naszą ofertą zapoznają się jedynie poprzez aplikacje mobilną.
Następnie dane pochodzące z aplikacji mobilnej pozwalają na:
1. uruchamianie automatycznych akcji na podstawie zdarzeń z aplikacji mobilnych
Konkretne zachowanie klienta w aplikacji mobilnej może spowodować wysłanie mu
oferty poprzez e-mail lub sms, przyznanie rabatu, dodanie do odpowiedniej
kampanii sprzedażowej lub uruchomienie programu Lead Nurturing.
2. odpowiednie targetowanie kampanii e-Mail Marketingowych Dzięki informacjom o
zainteresowaniu konkretnymi produktami przez konkretnych klientów, będziesz
mógł w prosty sposób podzielić klientów na grupy odbiorców i na tej podstawie
precyzyjnie targetować kampanie eMail Marketingowe. Pozwoli Ci to na polepszenie
parametrów realizowanych wysyłek, a co za tym idzie zwiększenie konwersji.
3. dopasowywanie wysyłanych treści do preferencji indywidualnego odbiorcy Te same
informacje, które pozwolą Ci targetować kampanie, pozwolą również na
dynamicznie dopasowanie wysyłanych ofert do indywidualnych klientów. Od tej
pory będziesz mógł wysyłać do klienta ofertę zawierającą oglądane przez niego
produkty lub takie, które najlepiej pasują do jego profilu w pełni automatyczny
sposób.
4. wyświetlanie przeglądanych produktów w aplikacji mobilnej na stronie sklepu
internetowego (system rekomendacji w oparciu o cały profil klienta). Informacje o
tym, czym się interesował klient w aplikacji mobilnej pozwolą, również dynamicznie
wyświetlać mu komunikaty na stronie internetowej. Dzięki temu możesz uzyskać
bardzo skuteczny system rekomendacji, który będzie brał pod uwagę to czym klient
interesował się w aplikacji mobilnej oraz w sklepie internetowym. Wprowadzenie
Marketing Automation do świata m-Commerce wzbogaca Twoją firmę o zupełnie
nowe i bogate źródło informacji sprzedażowych o potencjalnym kliencie oraz
pozwala monitorować tych klientów, którzy korzystają jedynie z kanału mobilnego.
W łatwy sposób powiążesz wszystkie realizowane, w wielu kanałach, działania
marketingowe w spójną całość. Dzięki czemu uda Ci się lepiej przygotować klienta
Strona 78 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
do dokonania zakupu oraz zwiększyć skuteczność i wydajność prowadzonych
działań.
Monitoring aplikacji mobilnych – aspekty techniczne
SALESmanago udostępnia możliwość monitorowania zachowania w aplikacjach mobilnych.
Monitoring ten możliwy jest na dwóch etapach:
1. Monitoring użytkownika anonimowego, nie zalogowanego do aplikacji,
2. Monitoring użytkownika rozpoznanego,
Technicznie monitorowanie zachowania w aplikacji mobilnej odbywa się za pomocą
przesyłania zapytań REST z aplikacji do systemu SALESmanago.
Aby monitorować użytkownika aplikacji mobilnej należy przesłać do systemu
SALESmanago informacje o jego interakcji z aplikacją za pomocą zapytanie GET na adres:
https://www.salesmanago.pl/api/r.json
Monitoring użytkownika niezidentyfikowanego
Aby monitorować użytkownika niezidentyfikowanego wystarczy wygenerować w aplikacji
unikatowy klucz użytkownika, i przesłać informacje o interakcjach z następującymi
atrybutami:
app – nazwa aplikacji, którą monitorujemy,
smid – identyfikator SALESmanago (zakładka Ustawiania > Integracja),
resource – zasób lub czynność wykonana przez użytkownika – np. nazwa ekranu,
który otworzył,
uuid – unikatowy identyfikator instancji aplikacji (użytkownika) np. wygenerowany
w aplikacji po jej zainstalowaniu,
Przykład zapytania:
https://www.salesmanago.pl/api/r.json?
app=SampleApp&smid=********&resource=home&uuid=123ABC
Identyfikacja użytkownika
Identyfikacji użytkownika należy dokonać używając metody API SALESmanago upsert. W
tym celu konieczne jest posiadanie adresu e-mail użytkownika.
WAŻNE: Metodę upsert API wykonujemy z własnego serwera – nie z aplikacji mobilnej.
Wykonanie tej metody wymaga podania klucza API – którego zapisanie w aplikacji
mobilnej nie jest bezpieczne.
Identyfikacji dokonujemy np. w momencie rejestracji lub logowania użytkownika do
zdalnego serwisu, wykorzystywanego przez aplikację.
Strona 79 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Metoda upsert zwraca ID klienta unikatowe dla danego adresu e-mail. To ID należy
zapisać przynajmniej w aplikacji mobilnej, a optymalnie dla większej wydajności zapisać je
również po stronie serwisu zdalnego.
Monitoring użytkownika zidentyfikowanego
Gdy w aplikacji mobilnej znany jest ID klienta należy go przesyłać wraz z danymi o
interakcjach:
app – nazwa aplikacji, którą monitorujemy,
smid – identyfikator SALESmanago (zakładka Ustawiania > Integracja),
resource – zasób lub czynność wykonana przez użytkownika – np. nazwa ekranu,
który otworzył,
uuid – unikatowy identyfikator instancji aplikacji (użytkownika) np. wygenerowany
w aplikacji po jej zainstalowaniu,
client – ID klienta z metody upsert,
Przykład zapytania:
https://www.salesmanago.pl/api/r.json?
app=SampleApp&smid=********&resource=home&uuid=123ABC&client=ab123-ab2334ba-123ab
Schemat komunikacji
Zdlany WS
aplikacji mobilnej
Dodanie kontaktu
+ identyfikacja
(upsert)
Logowanie / uwierzytelnianie
+ identyfikacja
Dane o interakcjach
z aplikacją
SALESmanago
Strona 80 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Formularze kontaktowe
SALESmanago pozwala za pomocą kilku kliknięć myszką wygenerować i dodać do
dowolnej strony internetowej formularz kontaktowy. Pozwala on na automatyczne dodanie
kontaktu do CRM oraz na automatyczny monitoring jego zachowania od razu po
wypełnieniu formularza.
Aby dodać nowy formularz należy przejść w menu na zakładkę „Komunikacja” >
„Formularze kontaktowe”[1].
Po kliknięciu w tą opcję menu ukaże się nam ekran listy formularzy. Owy dodajemy
przyciskiem „Dodaj Formularz”[1]:
Po kliknięciu w przycisk pojawia się ekran dodawania formularza:
Strona 81 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Aby skonfigurować nasz formularz należy:
• podać nazwę formularza – nie używamy tutaj spacji ani polskich liter – będzie to
zarazem nazwa adresu URL strony z formularzem[1],
• właściciela kontaktów – czyli konto, które staje się automatycznie głównym
właścicielem osób rejestrujących się za pomocą formularza [2],
• tagi nowego kontaktu – automatycznie dodawane zaraz po zapisie i pozwalające np.
uruchomić program lead nurturing lub wysłać alerty [3],
• szablon strony HTML formularza[4], w którym odpowiednie znaczniki zostaną
automatycznie podmienione na pola:
◦ $name$ - pole na nazwę kontaktu,
Strona 82 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
•
v1. 31
◦ $email$ - pole na e-mail kontaktu,
◦ $phone$ - telefon kontaktu,
◦ $submit$ - przycisk zapisu formularza,
szablon strony podziękowania[5], wyświetlany po wypełnieniu formularza,
treść maila[6] wysyłanego wraz z linkiem potwierdzenia wypełnienia formularza,
Po zapisaniu formularza pojawia się on na liście:
Możemy od razu klikając w link[1] podejrzeć wygląd formularza „na żywo”:
Możemy również w łatwy sposób wygenerować kod do wklejenia na naszą stronę,
pozwalający umieścić na niej formularz, klikamy w tym celu w przycisk „Generuj Kod” [2].
Generowanie kodu formularza
Formularz można wygenerować w dwóch trybach: ifram i sidebar[1]. Pierwszy pozwala
umieścić formularz w ramce, drugi tworzy widget po wybranej stronie ekranu pozwalający
formularz wysunąć w celu jego wypełnienia.
W celu wygenerowania kodu ramki formularza (iframe):
Strona 83 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
• podajemy wysokość ramki[2],
• szerokość ramki[3],
kod kopiujemy z pola tekstowego[4].
Po wklejeniu kodu w stronę formularz pojawia się w ramce[1]:
W celu wygenerowania wysuwanego paska z formularzem wybieramy opcję „sidebar”:
Strona 84 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Podajemy:
• wysokość[1] i szerokość ramki[2],
• kolor tła[3] i kolor obramowania[4],
• stronę umieszczenia wysuwanego paska[5],
• opcjonalny URL obrazka, który otwiera formularz [6],
• włączenie[8] opcji pokaż automatycznie umożliwia samoistne otwieranie się
formularza dla liczby wizyt użytkownika określonych w przedziałach [9], na podstawie
danych z umieszczonego cookie. Kolejna wizyta jest naliczana, gdy użytkownik
powróci na stronę po upływie 3 godzin,
• opcja 'nie pokazuj dla zidentyfikowanych kontaktów' [10] blokuje opcje samoistnego
otwierania się formularza dla kontaktów już znajdujących się na liście kontaktów.
Kod kopiujemy z pola tekstowego[7].
Po wklejeniu przykładowego kodu na stronę formularz wygląda np. tak:
Strona 85 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
MicroSites – oferta w trybie WWW
MicroSites pozwalają wyeksponować dopasowaną ofertę w trybie WWW (web). Są to mini
strony WWW oraz prosty system CMS pozwalające użyć identycznego mechanizmu
dopasowania przekazywanych treści do profilu jak w przypadku dynamicznych maili oraz
aplikacji Facebook.
Strona 86 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Dodawanie nowej strony
W celu dodania nowej strony należy przejść w menu do „Ustawioenia” > „MicroSites”:
i kliknąć przycisk „Dodaj nową”[1].
Na ekranie dodawania nowej strony:
podajemy:
• nazwę strony – będzie ona stanowiła adres URL naszej strony[1],
• tytuł strony – wyświetlany w pasku przeglądarki[2],
• treść strony[3],
operację zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” [4].
Nowa strona pojawia się na liście MicroSites, wraz z wygenerowanym linkiem[1]:
Strona 87 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Personalizacja treści MicroSite
Treść strony MicroSite może być spersonalizowana podobnie jak mail dynamiczny oraz
aplikacje Facebook.
Aby wyświetlić spersonalizowaną stronę dodajemy dodatkowy parametr contactId lub
email, contactId może być odczytane z cookie lub poprzez metodę API.
Personalizacja MicroSite oparta jest o język skryptowy Freemarker. W trakcie
przetwarzania skryptu dostępne mamy następujące obiekty:
contactDetails – detale kontaktu, dla którego generowany jest mail,
parameters – parametry przekazane przy zleceniu realizacji wysyłki,
freeText1, freeText2, freeText3 – dowolny tekst podawany przy zlecaniu
wysyłki,
dataSource – źródło danych XML (należy skonfigurować na zakładce Ustawienia >
Inne) (zobacz więcej),
Przykładowo, jeżeli chcemy w nagłówku maila wypisać nazwę kontaktu, stosujemy
komendę:
<h1>$(contacrDetails.name}<h1>
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
Zabezpieczenie stron MicroSites
Treść stron MicroSite moe zawierać informacje poufne, takie strony powinny być w
aplikacji oznaczone jako „zabezpieczone”. Wyświetlenie takiej strony wymaga zbudowania
unikalnego adresu URL. Adres ten budowany jest w postaci:
/ms/{shortId}/{style}/{name}.htm?{contactId/email}=***&sha=***
gdzie:
•
•
•
•
name – nazwa MicroSite,
shortId – to identyfikator klienta,
style – dodatkowy parametr ramki MicroSite, mogący definiować np. jej styl,
contactId / email – parametr identyfikujący kontakt (może być stosowany tylko
jeden z parametrów),
◦ contactId – ID kontaktu, które może być pobrane przez API,
Strona 88 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
•
v1. 31
◦ email – adres e-mail kontaktu,
sha – klucz zabezpieczający wyliczany funkcją SHA1 z konkatenacji ID klienta, ID
lub emaila kontaktu oraz klucza MicroSite:
sha = sha1(shortId + contactId/email + msKey + name)
klucz MicroSite znaleźć można na panelu ustawień: „Ustawienia” > „Integracja”,
name to nazwa MicroSite.
W przypadku, gdy nie podajemy parametrów identyfikujących kontact (contactId
lub email) parametr sha obliczamy jako:
sha = sha1(shortId + msKey + name)
UWAGA: Nie znając klucza MicroSite nie jest możliwe wygenerowanie linku do strony,
jednak przekazanie linku innej osobie umożliwia jej wyświetlenie zawartości strony.
Zaawansowane wykorzystanie stron MicroSites
Stron MicroSite dzięki możliwości nie tylko prezentowania danych kontaktu ale zarówno
przeprowadzaniu operacji na tym kontakcie stanowią doskonałe narzędzie do prostej
technicznie, a z drugiej strony bardzo zaawansowanej funkcjonalnie integracji danych z
SALESmanago z zewnętrznymi systemami.
Co więcej, w oparciu o dane możemy na stronach tych budować zaawansowane algorytmy
i reguły dostosowujące treść danej strony do indywidualnych potrzeb.
Dzięki tym możliwości, strony te idealnie nadają się do:
•
•
•
wzbogacenia karty kontaktu dowolnego CRM o informacje o wizytach kontaktu na
naszych stronach jak i historii komunikacji z tym kontaktem,
umieszczania dodatkowych informacji na panelach klientów,
zaawansowanych integracji z systemami call-center,
Przykładowo, taka strona udostępniona pracownikom call-center może:
•
•
•
•
prezentować wizyty kontaktu na stronach WWW, wysłane, otwarte i kliknięte emaile,
prezentować dane transakcyjne wprowadzone do SALESmanago,
inteligentnie generować treść na podstawie powyższych danych np.:
◦ sugerować produkty zgodne z zainteresowaniem klienta,
◦ wskazywać temat rozmowy dostosowany do historii zakupów – np. wskazywać
usługi wymagające odnowienia, identyfikować usługi i produkty często/rzadko
wykorzystywane czy nabywane,
przeprowadzać proste zdefiniowane zadania, jak np.:
◦ segmentacja,
◦ dodawanie dodatkowych detali,
◦ modyfikacja podstawowych danych,
Strony MicroSite można łączyć w niewielkie, wpełni funkcjonalne mini-serwisy informujące
Strona 89 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
o naszych kontaktach i kontrahentach, dając ogromne możliwości wsparcia różnorodnych
procesów.
Dane prezentowane na stronach MicroSite mogą zostać łatwo ograniczone do wybranego
zestawu informacji, pozwalając takie strony udostępniać firmom i osobom na zewnątrz
organizacji.
Przykładowy widok MicroSite:
Strona 90 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Strona 91 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Konfiguracja
Awaryjne zatrzymywanie wysyłki e-maili
W systemie SALESmanago możemy w trybie awaryjnym wyłączyć wysyłkę maili, w tym
celu należy przejść na zakładkę „Ustawienia” > „Inne” i użyć przycisku „Zatrzymaj wysyłkę
e-maili”[1]:
Aby ponownie uruchomić wysyłkę używamy przycisku „Uruchom wysyłkę e-maili”[2]:
Gdy wysyłka jest wstrzymana opcja jej uruchomienia dodatkowo dostępna jest z panelu
startowego.
Raporty tygodniowe
System SALESmanago co tydzień dostarcza podstawowe raporty z Twojego konta na adres
e-mail. W celu ich konfiguracji należy przejść na kartę „Ustawienia” > „Inne” i wybrać
zakładkę „Raporty”:
Strona 92 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Na tym ekranie możemy skonfigurować:
•
•
czy raporty mają być wysyłane[1],
adresy e-mail, które otrzymają kopię raportu na CC[2],
Wybór potwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.
Bramka SMS
W celu skonfigurowania bramki SMS należy wybrać na opcję menu „Ustawienia” >
„Integracja”. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać zakładkę „Bramka SMS” [1].
Strona 93 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Do wyboru obecnie mamy dwie bramki, odpowiednio obsługiwaną przez SIT Mobile [2] lub
SMS API[9]. Bramkę SIT Mobile konfigurujemy podająć odpowiednio: Login [3], Hasło[4], ID
klienta[5], ID konta[6], opcjonalne źródło SMS[7] oraz URL integracji[8] – domyślnie
httpgateway.sitmobile.com/HTTPConnector
Bramkę SMS API konfigurujemy podając: login[10] i hasło[11].
Adresy doręczeń i odpowiedzi
SMS API:
W celu konfiguracji adresów zwrotnych tzw. callback należy w ustawieniach konta, przejść
na sekcję „API” > „Adresy callback”[1]:
i podajemy odpowiednio adresy:
Doręczenia: http://www.salesmanago.pl/sms/smsapiDelivery.htm
Odpowiedzi: http://www.salesmanago.pl/sms/smsapiReply.htm
SIT Mobile:
W celu konfiguracji adresów zwrotnych tzw. callback prosimy o kontakt z przedstawicielem
SIT Mobile. Adresy w SALESmanago:
Doręczenia: http://www.salesmanago.pl/sms/sitmobileDelivery.htm
Odpowiedzi: http://www.salesmanago.pl/sms/sitmobileReply.htm
System mailingowy
Freshmail
Zewnętrzny system mailingowy konfigurujemy na ekranie „Ustawienia” > „Inne” na
zakładce „System mailingowy”[1]:
Strona 94 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
W celu konfiguracji usługi Freshmail należy podać klucz aplikacji [2] oraz tzw. sekret[3].
Dane powyższe można pobrać z swojego panelu Freshmail:
Wystarczy przejść na opcje konta „Twoje konto” > „Ustawienia API”. Znajdziemy tam API
Key[1] i API Secret[2].
Definiowanie zasad scoringu
Moduł definiowania scoringu klientów jest jednym z ważniejszych w systemach marketing
automation. Musi on pozwalać na łatwą a zarazem kompleksową edycję zasad, w jaki
sposób nasi potencjalni klienci zdobywają dodatkowe punkty w tzw. scoringu.
Podstawowe zasady scoringu klientów
System SALESmanago jest wyposażony w aż dwa takie moduły. Jeden to podsystem
prostej oceny standardowych czynności klienta jakie wykonuje. Jego detale ustawić
możemy w zakładce „Ustawienia” > „Scoring”.
Po wejściu w tą sekcję widzimy formularz:
Strona 95 z 96
SALESmanago – podręcznik użytkownika
v1. 31
Na powyższym formularzu możemy zdefiniować kolejno ilość punktów, jakie klient otrzyma
za:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nową wizytę na stronie – czyli po prostu gdy kontakt odwiedził naszą witrynę
otrzymuje zadaną ilość punktów[1],
Nową wizytę z reklamy – to ilość punktów jaką dodajemy do oceny kontaktu za
wejście na naszą stronę z reklamy np. AdWords[2],
Nową wizytę z wyszukiwarki – czyli wejście z tzw. organicznych wyników
wyszukiwania[3],
Kliknięcie w kolejny link – to punkty przyznawane za przejście do kolejnej podstrony
naszej witryny w czasie trwania wizyty[4],
Otwarcie maila wysłanego z klienta poczty – ilość punktów przyznawanych za
otwarcie maila przesłanego z zwykłego klienta poczty zintegrowanego z
SALESmanago[5],
Otwarcie maila z mailingu – punkty za otwarcie korespondencji masowej –
wysyłanej z systemu SALESmanago do większej liczby kontaktów[6],
Kliknięcie maila wysłanego z poczty – punkty przyznawane za każde kliknięcie linku
w wiadomości przesłanej normalnym klientem poczty[7],
Kliknięcie maila z mailingu – wartość dopisywana do scoringu za wejście na witrynę
z linku w korespondencji masowej[8],
Zaawansowane zasady scoringu
Oprócz standardowych opcji pokazanych powyżej można tworzyć zaawansowane reguły
scoringu. W tym celu należy stworzyć tzw. regułę automatyzacji.
Strona 96 z 96

Podobne dokumenty