Finał Orlikowej Ligi Mistrzów - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Komentarze

Transkrypt

Finał Orlikowej Ligi Mistrzów - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
ISSN 1895 - 4634
LIPIEC - SIERPIEŃ 2011 Konstantynów Łódzki
Rok V Numer 66/67
www.konstantynow.pl
[email protected]
Finał Orlikowej
Ligi Mistrzów
Finał Orlikowej Ligi Mistrzów
- Łódzkie 2011 w Konstantynowie Łódzkim
lipiec/sierpień 2011 r.
W tym numerze:
Z miasta:
Orlikowa Liga Mistrzów
4
Konstantynowska szkoła rodzenia zakończyła II cykl
5
Elektroniczna obsługa klienta na basenie
6
Wakacje w naszym mieście
8
Dodatkowe miejsca w przedszkolu
9
Kultura:
Kolory Polski
10
Podsumowanie roku kulturalnego 2010/2011
12
Koncert dla gości z Behren-lès-Forbach - fotogaleria
13
Z regionu:
13
Łódzkie w siodle
14
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego
15
Wywiad:
Ważna jest gra zespołowa - wywiad z Andrzejem Biernatem
16
Kultura:
Behren-lès-Forbach w Konstantynowie Łódzkim
18
Konstantynowscy gimnazjaliści odwiedzili prezydenta
20
Wakacje z ekologią w Konstantynowie Łódzkim
21
Obchody Dnia Strażaka
22
Już wiemy jak będzie wyglądał świat za 100 lat!
23
II Przegląd Alternatywnej Sceny Młodych
24
Sport:
XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski “Solidarności” i Olimpijczyków 26
Memoriał Piotra Cherudzińskiego
27
Zmiany w KKS Włókniarz
28
Rusza Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej
29
Recenzja:
Pocztówka z Włoch
30
Podpisanie umowy o partnerstwie
z francuskim Behren-lès-Forbach
Redaktor naczelny: Kacper Demko
Z-ca redaktora naczelnego: Karolina Demko,
Opracowanie graficzne:
Kacper Demko
Adres redakcji:
Urząd Miejski
w Konstantynowie Łódzkim,
Gminne Centrum Informacji,
Konstantynów Łódzki,
plac T. Kościuszki 8,
e-mail: [email protected]
Wydawca:
Urząd Miejski
w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2
telefon: (42) 211 - 60 - 02
www.konstantynow.pl
wchodzisz i wiesz więcej o swoim mieście
Z m i a s ta . ..
Orlikowa Liga Mistrzów
- finał w Konstantynowie Łódzkim
18 czerwca br. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim rozegrano
Finał Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011 w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.
Pomysłodawcą tej rywalizacji na szczeblu gmin i miast w województwie jest
Marcin Młynarczyk – prezes KKS
Włókniarz. Redakcja „Polska Dziennik
Łódzki” objęła patronat medialny nad
Orlikową Ligę Mistrzów.
Ten Orlik, tutaj przy ul. Sadowej
w Konstantynowie to taka mała moja cegiełka do rozwoju tej szkoły – powiedział
Andrzej Biernat, szef PO w regionie
łódzkim.
Poseł Biernat podkreślił że konstantynowski Orlik to świetne miejsce do rozgrywania zawodów. Przyjechali zawodnicy z całego województwa. Orlik - to
program rządowy. Takich boisk jest w tej
chwili 2 tysiące w Polsce, a będzie ich ponad 2,5 tysiąca. Cieszymy się, że można
w takich warunkach grać, nikt się tutaj
nie pobrudzi, a może wylać litry potu
w sportowej rywalizacji.
- KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Rozgrywki odbywają się pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i sfinansowane są
ze środków samorządu województwa
łódzkiego. Marszałek Stępień nie krył
radości, z faktu że Orlikowa Liga rozgrywana jest w jego rodzinnym mieście
- kiedyś grałem w piłkę ręczną, właśnie
w Konstantynowie. W tym miejscu,
w którym teraz jesteśmy była moja szkoła
podstawowa i liceum. Kiedyś było tutaj
boisko z gliny przypominające klepisko,
a dziś jest piękny tartan.
W turnieju piłki ręcznej udział wzięły
drużyny z 44 gmin województwa łódzkiego. Grało około 1.500 młodych sportowców (szkoły podstawowe: klasy 4-6
i gimnazja: klasy 1-3). W tym gronie
było ok. 600 dziewcząt. Na zakończenie rozgrywek nagrody wręczył wiceburmistrz Konstantynowa Łódzkiego
Krzysztof Pipiński. Turniej obserwowa-
li Andrzej Błaszczyk – sekretarz miasta, Krystyna Opara – dyrektor CSiR
w Konstantynowie Łódzkim oraz słynny bramkarz piłki ręcznej Andrzej
Szymczak i trener Eugeniusz Czech.
Złote medale w kategorii dziewcząt
w wieku 11-13 lat zdobyła SP 16 Piotrków Trybunalski, pokonując SP 1 Tomaszów Mazowiecki. Trzecie miejsce
zajęła SP 1 Zgierz. Kolejność gimnazjów w gronie dziewcząt 14-16 lat była
następująca: nr 7 Tomaszów Mazowiecki, nr 5 Piotrków Tryb., Lututów, nr 1
Kutno.
Końcowa klasyfikacja szkół podstawowych w kategorii chłopców 11-13 lat: nr
149 Łódź, nr 9 Kutno, nr 1 Poddębice,
nr 5 Piotrków Tryb. W kategorii gimnazjów (14-16 lat) kolejne miejsca zajęły: nr 1 Wieluń, nr 7 Tomaszów Maz.,
nr 1 Wieruszów, nr 2 Kutno.
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Z miasta . . .
ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW
WYNIKI:
Półfinały
Dziewczęta 11-13 lat
Tomaszów Mazowiecki - Poddębice 20:0 walkower
Zgierz - Piotrków Trybunalski 10:15
Dziewczęta 14-16 lat
Tomaszów Mazowiecki - Lututów 13:7
Piotrków Trybunalski - Kutno 18:11
Chłopcy 11-13 lat
Łódź - Piotrków Trybunalski 16:8
Poddębice - Kutno 13:22
Chłopcy 14-16 lat
Wieluń - Wieruszów 22:3
Tomaszów Mazowiecki - Kutno 16:13
Finały
Dziewczęta 11-13 lat:
Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki 19:13
Dziewczęta 14-16 lat:
Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski 11:10
Chłopcy 11-13 lat:
Łódź - Kutno 26:6
Chłopcy 14-16 lat:
Wieluń - Tomaszów Mazowiecki 12:10
Konstantynowska szkoła
rodzenia zakończyła II cykl
Z przyjemnością informujemy, iż 29 br. czerwca zakończył się
drugi z trzech cykli zajęć organizowanych w ramach projektu
„Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła
rodzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wszystkie zajęcia odbywały się w wyposażonej w pomoce dydaktyczne sali, w Szkole Podstawowej nr 5. Trzydziestu trzech
uczestników wzięło udział w zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych. Wykłady prowadzone były przez specjalistów: ginekologa-położnika, pediatrę, doradcę ds. laktacji, prawnika
i psychologa. Praktyczne umiejętności dotyczące ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem kursanci zdobyli podczas spotkań z położną i terapeutą – specjalistą od masażu Shantala masaż niemowlęcia i małego dziecka. Ponadto przyszłe mamy
i tatusiowie dzielnie wykonywali ćwiczenia gimnastyczne
z elementami pilates, jogi, body ball pod okiem doświadczonego instruktora. Podczas 42 godzin dydaktycznych zajęć prowadzący przekazali uczestnikom rzetelną wiedzę, praktyczne
umiejętności oraz podzielili się swoimi doświadczeniami zarówno osobistymi jak i zawodowymi. Na zakończenie kursu
uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział
w projekcie oraz atrakcyjne upominki. Rozpoczęcie trzeciego ostatniego cyklu planowane jest na 19 sierpnia. Z uwagi
na duże zainteresowanie kursem i ograniczoną ilość miejsc
przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem
na listę rezerwową. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. 32b.
oraz telefonicznie pod numerem 42 211-11-73 wew. 144 lub
na stronie www.konstantynow.pl
Osoby do kontaktu: Magdalena Czech, Monika Szkudlarek
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - Z m i a s ta . ..
Elektroniczna
obsługa klienta
na basenie
Jak będzie wyglądała nasza miejska pływalnia po wprowadzeniu elektronicznej
obsługi klienta opowiada dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Krystyna Opara.
Na czym będzie polegała elektroniczna obsługa klienta na konstantynowskiej pływalni?
W sierpniu wprowadzony zostanie
system elektronicznej obsługi klienta,
który ma na celu ułatwienie dostępu do
wszystkich usług świadczonych przez
naszą pływalnię. System ten spowoduje również wprowadzenie większej
dowolności co do terminów przychodzenia na basen. Do tej pory wszystkie wejścia na pływalnię odbywały się
według ściśle określonych godzin. Od
września, każdy będzie mógł skorzystać
z naszych usług w dowolnych godzinach funkcjonowania naszego obiektu. Elektroniczna obsługa klienta
jest systemem nowoczesnym, który ułatwi dostęp do usług klientom
i usprawni pracę na pływalni. Zaznaczam również, że jest to system
bezpieczny, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez naszą gminę, dane
klientów będą przechowywane na
specjalnym serwerze. Klient przy - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
chodzący do nas zostanie wyposażony
w specjalną bransoletkę z chipem,
którego przyłożenie do czytnika przy
drzwiach spowoduje wejście do każdej
strefy pływalni. Obiekt został podzielony na dwie strefy: Pierwsza - to basen, jacuzzi i sauna. Druga to siłownia,
gdzie tak jak dotychczas zajęcia nie będą
ograniczane czasowo. Obydwie strefy będą wymienne dla klienta, będzie
można trochę popływać, skorzystać
z siłowni, sauny lub znowu popływać.
Chcemy aby osoby korzystające z naszego obiektu czuły się jak najbardziej
swobodnie i miały całkowitą dowolność
w korzystaniu z naszych usług.
Czy na pływalni zmienią się ceny?
Ceny naszych usług pozostaną na zbliżonym poziomie, pozostanie również
układ kart abonamentowych (karnetów). Im dłuższy karnet, tym mniejsza
cena za wstęp jednostkowy. Jednostką
podstawową basenu będzie 60 minut
plus 15 minut na czynności przygotowawcze w szatni i po wyjściu z basenu.
Po tym czasie za każdą minutę będzie
trzeba zapłacić (15 groszy osoba dorosła, 10 groszy dzieci, emeryci itp.). Po
wyjściu z basenu system elektroniczny wszystko zliczy (ile czasu byliśmy
w każdej strefie). Oddzielnie będą też
naliczane wejścia na gimnastykę w wodzie (trzeba posiadać skierowanie od lekarza) oraz na aqua aerobik.
Kacper Demko
Godziny zajęć:
poniedziałek:
17.00, 18.00 - gimnastyka w wodzie
19.00 - aerobik
20.05 - aqua aerobik
wtorek:
17.00 - gimnastyka w wodzie
18.00 - body sculpt
19.00 - pilates
środa:
17.00 - gimnastyka w wodzie
18.00 - step
19.00 - stretching
20.05 - aqua aerobik
czwartek:
17.00, 18.00 - gimnastyka w wodzie
19.00 - aqua aerobik
20.05 - dance aerobik
sobota:
8.00, 9.00, 10.00 - gimnastyka w wodzie
Z miasta . . .
Opis ćwiczeń:
AEROBIK – ćwiczenia zwiększające
wydolność fizyczną organizmu, wzmacniające siłę mięśni oraz poprawiające
koordynację ruchów. Zajęcia aerobowe,
ogólnorozwojowe, poprawiające kondycję fizyczną, wzmacniające i ujędrniające ciało. Zajęcia łączące w sobie zarówno trening wzmacniający-kształtujący
sylwetkę jak i trening wydolnościowy.
Przeznaczony dla wszystkich grup zaawansowania.
PILATES - Jest to metoda mającą na
celu stworzeniu równowagi w ciele. Jest
treningiem „dobrego samopoczucia”.
Wpływa na to jak wygląda ciało, jak je
odczuwamy i jak ono pracuje. Ćwiczenia bez stresu i męki wykonywane przy
dźwiękach spokojnej muzyki wprowadzają nas w dobry nastrój i poprawiają wygląd naszego ciała. Fizjoterapeuci
i osteolodzy określają tę metodę jako
jedną z najbezpieczniejszych form aktywności ruchowej. Główną zaletą
ćwiczeń jest bowiem ich niewiarygodna efektywność. Jest to trening całego
ciała w skład którego wchodzi ponad
500 ćwiczeń inspirowanych jogą, baletem i ćwiczeniami siłowymi. Ich istotą
jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie
mięśni. System ten jest ukierunkowany
na poprawę elastyczności, siły, równowagi i świadomości swojego ciała.
AQUA AEROBIK - zajęcia aerobowe
prowadzone w wodzie, z wykorzystaniem pasów wypornościowych, hantli
wypornościowych.
STEP - zajęcia wzmacniające i poprawiające kondycję z użyciem stepu. Łatwy układ choreograficzny pozwala na
podniesienie intensywności treningu
oraz aktywizację mięśni nóg. Przeznaczone dla osób średniozaawansowanych
i zaawansowanych.
BODY SCULPT - zajęcia kształtujące
sylwetkę z wykorzystaniem stepu, hantli, gum, obciążeń. Jest to intensywny
trening ze względu na duża liczbę powtórzeń. Przeznaczony dla osób początkujących i średniozaawansowanych.
BODY BALL - zajęcia wzmacniające,
które łączą w sobie zarówno trening
kształtujący sylwetkę jak i trening relaksacyjny poprawiający równowagę całego
organizmu. Prowadzone są z wykorzy-
staniem dużych piłek. Przeznaczone dla
osób początkujących i średniozaawansowanych.
BLT (Body Line Training) - To zajęcia
dynamiczne, na których dominuje choreografia. Uczestnicy wykonują różne
układy i kroki stopniowo wprowadzane
przez instruktora. To forma ruchu pozwalająca się wypocić, spalić tłuszcz,
a nawet wytańczyć. Zajęcia BLT składają się z około 10 minutowej rozgrzewki,
35-40 minutowej części głównej, w której uczestnicy wykonują różne układy
i kroki stopniowo wprowadzane przez
instruktora oraz 5-10 minut stretchingu. Prowadzone są metodą ciągłą, co
owocuje poprawą kondycji, wytrzymałości, wzmocnieniem układu sercowo-naczyniowego. Choreografia uczy
kontrolowania i koordynowania pracy
mięśni i ruchów w przestrzeni, ale przede wszystkim dostarcza radości płynącej z ruchu i zmęczenia.
STRETCHING - system ćwiczeń polegajacy na rozruszaniu mięśni, rozciąga,
uelastycznia, poprawia ukrwienie układu motorycznego. Powszechnie stosowany w rehabilitacji.
Zajęcia trwają: gimnastyka w wodzie
50 min., aqua aerobik i zajęcia na sali - 60 min.
CENNIK ZAJĘĆ:
Aqua aerobik - bilet jednorazowy 15 zł.
- karta stałego klienta m-c (4 wejścia 60
min.) 50 zł.
- karta stałego klienta 3 m-ce (12 wejść
60 min.) 140zł.
Aerobik - bilet jednorazowy 12 zł.
- karta stełego klienta m-c (4 wejścia) 40 zł.
- karta stełego klienta 3 m-ce (12 wejść) 100 zł.
Gimnastyka zdrowotna - karnet 10
wejść (50 min.) 55 zł.
(Zdrowie w twoich rękach) - wymagane skierownie od lekarzy z SP ZOZ
Konstantynów Łódzki lub SI Zgoda.
Na gimnastykę w wodzie przyjmowane są zapisy (max 12 osób w grupie),
uczestnicy będą wpuszczani zgodnie
z listą. Dla osób pływających ze skierowaniami lekarskimi ustalamy indywidualne terminy basenu. Do czasu zajęć
gimnastyki w wodzie i aqua aerobiku
wliczony jest czas na szatnię przed wejściem - 10 min., po zajęciach - 15 min.
W przypadku przekroczenia czasu na
szatnię lub dodatkowego skorzystania
przez klientów aqua aerobiku lub gimnastyki w wodzie z innych usług, np.:
basenu, sauny, yacuzzi naliczane będą
dopłaty wg stawek minutowych, jak za
strefę basenu.
STREFA BASEN:
Bilet jednorazowy na basen (60 min.)
- ulgowy (dzieci do lat 7, uczniowie
i studenci do lat 26, emeryci i renciści)
- 6 zł, dopłata za każdą minutę powyżej
1 godziny 0,10 zł
- normalny - 9 zł, dopłata za każdą
min. powyżej 1 godziny 0,15 zł
Karta miesięczna basen (4 godz.):
ulgowa - 20 zł, normalna - 34 zł.
Karta kwartalna basen (12 godz.):
ulgowa - 50 zł, normalna - 90 zł.
Karta rodzinna 4 osoby (12 godz.) – 250 zł.
Sauna parowa, fińska, jacuzzi w cenie biletu, w tygodniu od godz.18.00,
w weekendy od 16.00, wcześniej dostępne po uprzednim zgłoszeniu.
STREFA SIŁOWNIA:
Bilet do siłowni (bez limitu czasu) - 9 zł
zajęcia indywidualne (siłownia) z instruktorem 1 osoba - 50 zł, 2 os. - 80zł,
4 treningi - 160 zł, 12 treningiów - 400 zł.
karta stałego klienta siłownia 10 wejść
(do wykorzystania w miesiącu) -70 zł,
20 wejść - 100zł, 30 wejść - 130 zł
Wejścia na siłownię – bez limitów czasowych oraz zajęcia zorganizowane na
sali – czas na szatnię przed wejściem
wynosi 10 minut, czas na szatnię po zajęciach wynosi 15 minut. W przypadku
dodatkowego skorzystania przez klientów strefy siłowni z innych usług, np.:
basenu, sauny, jacuzzi naliczane będą
dopłaty wg stawek minutowych, jak za
strefę basenu.
Opłaty dodatkowe w obu strefach:
Kaucja za kartę abonamnetową - 10 zł
(kaucja zostanie zwrócona, gdy posiadacz odda ją w stanie gwarantująca dalsze użytkowanie). Opłata za zgubiony
lub zniszczony pasek transponderowy
- 50 zł. Za niewykorzystane lub zgubione karty stałego klienta nie przysługuje
zwrot pieniędzy.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - ZZ mmiiaassta
..
ta....
Nauka tańców ludowych
, hip-hop, warsztaty
gitarowe, nauka gry na pe
rkusji lub darmowe
letnie projekcje filmowe. Za
chęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą
wakacyjną dla naszych mieszkańców.
Wakacje w naszym mieście
Miejski Ośrodek Kultury:
Taniec - Zajęcia taneczne będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury
(ul. Łódzka 28) oraz w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Niesięcin 3).
W każdy czwartek w lipcu i sierpniu
w MOK będą odbywały się warsztaty hip-hopowe (godz. 10.00-13.00),
a w świetlicy OSP w każdą środę nauka
tańców ludowych (godz. 10.00-13.00).
Muzyka - Wszystkich chcących nauczyć
się gry na gitarze oraz na perkusji zapraszamy do siedziby Konstantynowskiego
Stowarzyszenia im. Fryderyka Chopina
(ul. Zgierska14), gdzie w wakacje będą
odbywały się warsztaty instrumentów
perkusyjnych oraz nauka gry na gitarze.
Więcej informacji MOK tel. 42 211 17 63.
- KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Plastyka - Wakacje ze sztuką, pod
takim hasłem wakacyjne zajęcia poprowadzone zostaną w galerii „Ogród
Sztuki” (ul. Jana Pawła II 9). Zajęcia
plastyczne „Format A4” odbywają się
w okresie wakacji w każdy wtorek
w lipcu i sierpniu. Sierpień (02-09-1623) w godzinach od 10.00-11.30 grupa
I oraz od 11.30-13.00 gr. II.
Film - Podczas wakacji nadal będą
się odbywały projekcje filmowe
w siedzibie Konstantynowskiego Stowarzyszenia im. Fryderyka Chopina
(ul. Zgierska14). Na projekcje filmowe zapraszamy w każdą środę w lipcu
i sierpniu (godz.10.00.). Dodatkowo jak
w latach ubiegłych odbędą się projekcje
plenerowe (plac Galerii Konstantynów
(ul Jana Pawła II 11) 5 i 19.08.2011.
Projekcje będą zrealizowane z udziałem
środków województwa łódzkiego.
Miejska Biblioteka Publiczna:
Przez całe wakacje obydwie nasze biblioteki będą czynne bez przerw, ale uwaga zmieniają się godziny otwarcia dla
czytelników. Biblioteka dla Dorosłych:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
(9:00 - 15:00), środa (13:00 - 19:00). Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży: poniedziałek (11:00 - 17:00), wtorek, środa,
czwartek, piątek (9:00 - 15:00). Zapraszamy na wakacje z książką.
Centrum Sportu i Rekreacji (Basen):
Od 18 lipca do 31 sierpnia pływalnia
czynna w godz. 14:00 – 20:00 (ostatnie
wejście). Siłownia dostępna od 18 lipca.
Kacper Demko
yd a.t. .
ZKand
miasta
Dodatkowe Miejsca w Przedszkolu
Jest jeszcze szansa na znalezienie dla dziecka opieki w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2011/2012.
Od 1 września br. rodzice tych dzieci, które nie dostały się
do przedszkoli lub zdecydowali się zbyt późno, mogą posyłać
pociechę do nowo powstałych kolejnych oddziałów w Niepublicznym Przedszkolu „Barwne Dzieci” w Konstantynowie
Łódzkim. Placówka działa od 2008 roku i cieszy się bardzo
dobrą opinią wśród mieszkańców miasta. Zapewnia opiekę
w godzinach 6.00 – 18.00. Przyjmuje dzieci w wieku 2,5
– 6 lat. Realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej. Zajęcia odbywają się w małych grupach (7-8
i 15 osób). Poza realizacją podstawy programowej wychowania
przedszkolnego prowadzone są zajęcia artystyczne: warsztaty
plastyczno-techniczne, teatralne, rytmika z muzykoterapią,
zajęcia florystyczne, język angielski, edukacja prozdrowotna
i ekologiczna, zajęcia z logopedą, bajkoterapia, religia (według
zgłoszeń rodziców). Dzieci korzystają z konsultacji lekarza
pediatry i stomatologa. W placówce jest psycholog i logopeda, którzy wraz z innymi nauczycielami udzielają bieżą-
cych porad dla rodziców. Dzieci dwa razy w roku korzystają
z bezpłatnych wstępów do teatru, mają zajęcia dydaktyczne
w Łódzkim ZOO i Ogrodzie Botanicznym. Dzieci uczestniczą w zajęciach kulinarnych, ucząc się samodzielnie przygotowywać zdrowe potrawy, przekąski, a także piec ciasteczka.
W ramach warsztatów przyrodniczych przedszkolaki sadzą
drzewa, pielęgnują różne rośliny, prowadzą ich obserwacje.
To wszystko przedszkole oferuje za miesięczne czesne
w wysokości 370 zł. W ciągu roku organizowane są liczne
atrakcje, wyjazdy do teatrów, spotkania z autorami książek dla
dzieci, zajęcia w planetarium, imprezy w terenie, a także uroczystości przedszkolne z udziałem rodzin dzieci. Słowem nie
ma czasu na nudę. Oczywiście dla chętnych są prowadzone
zajęcia dodatkowe: kinezjologia edukacyjna, warsztaty tańca
HIP-HOP, gimnastyka korekcyjna i judo. W placówce przestrzega się diet. Dzieci z różnymi alergiami pokarmowymi
mogą bez problemów uczestniczyć w życiu przedszkolnym.
Na miejscu jest możliwość uzyskania pomocy logopedycznej (diagnozy i terapii) także dla dzieci spoza przedszkola.
Wznowiona rekrutacja trwa! Informacje udzielane są
w placówce oraz pod nr tel. 42 211 13 04 lub 883 318 742.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - Ku lwt ui arad
Wy
12. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski” w Konstantynowie Łódzkim
Na początku lipca rozpoczęła się XII edycja Festiwalu, który jest niesamowitym połączeniem możliwości udziału w koncertach światowej sławy wykonawców muzyki poważnej, z jednoczesną okazją do
zwiedzenia najpiękniejszych zakątków naszego regionu.
„Dlaczego tak tęsknimy za latem? Od
dwunastu lat wśród odpowiedzi na
to pytanie jest i taka: bo wtedy rusza
w drogę Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Festiwal to jedna z najważniejszych imprez
w kraju i główne wydarzenie artystyczne
sezonu letniego w województwie łódzkim. Przedsięwzięcie integrujące województwo i dające mieszkańcom regionu
poczucie wspólnoty.”
marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień
10 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Kolory Polski to letnia propozycja
Filharmonii Łódzkiej dla osób, które
chcą połączyć słuchanie muzyki w najlepszym wykonaniu ze zwiedzaniem
miejsc regionu łódzkiego. Niemal każdy
koncert „Kolorów Polski” odbywa się
w innej miejscowości, starannie dobranej pod względem walorów historycznych, turystycznych i krajobrazowych.
Festiwal trwa przez cały lipiec i sierpień, w każdą sobotę i niedzielę zaprasza do innej miejscowości województwa łódzkiego. Łącznie odbędzie się 19
koncertów, przy okazji których można
będzie odwiedzić, posłuchać muzyki
w niepowtarzalnych wnętrzach maleńkich kościółków i wielkich kolegiat, ale
też w pięknych plenerach arboretum
i muzeum. Miejscowości są starannie dobrane pod względem walorów
historycznych, a charakter wykonywanych utworów dopasowany jest
do wnętrz. Miasta Kolorów Polski
to: Skierniewice, Radomsko, Rogów,
Wolbórz, Arkadia. W programie koncertów była muzyka dla każdego: jazz
i klasyka, pieśni barokowe, pieśni tatarskie i muzyka dawna. Repertuar
„Kolorów Polski” jest znacznie bardziej
swobodny i różnorodny niż repertuar
regularnych koncertów Filharmonii
Łódzkiej. Ponadto na wszystkie koncerty poza finałowym wstęp jest bezpłatny. Wzorem ubiegłego roku będzie
można wziąć udział w autokarowych
wycieczkach, organizowanych przez
Kultura
Wy
wia d
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które
powiodą melomanów - wędrowców
z Łodzi do miejsca koncertu, prezentując po drodze najciekawsze zakątki.
Można było zwiedzić odrestaurowaną
chatę tatarską w Radomsku, odwiedzić pracownię szkła artystycznego
w Zelowie, spróbować regionalnych
potraw.
Wszystkie szczegóły programu
i biogramy artystów dostępne są na
stronie internetowej Kolorów Polski
- www.kolorypolski.pl
W naszym mieście „Kolory Polski” zabrzmiały 10 lipca 2011 r.
w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy pl. Tadeusza
Kościuszki 4/5. Podczas koncertu
w Konstantynowie Łódzkim wystąpił zespół „Mellow Five” w składzie:
Ewelina Zawiślak - flet; Agata Piotrowska-Bartoszek - obój; Dorota
Cegielska – fagot; Jacek Delong saksofon, klarnet; Adam Manijak
- fortepian
W wykonaniu artystów – na co dzień
muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej – usłyszeliśmy łagodne jazzowe brzmienia i refleksyjną
muzykę filmową. Podczas koncertu
festiwalu „Kolory Polski” w Konstantynowie Łódzkim kwintet „Mellow
Five” przedstawił m.in. fragmenty
musicali. Artyści wchodzący w skład
kwintetu na co dzień zajmują się głównie muzyką klasyczną – są członkami
Orkiestry Symfonicznej FŁ, wykładają
w łódzkiej Akademii Muzycznej im.
G. i K. Bacewiczów oraz uczą w szkołach muzycznych. Słuchając zespołu
warto zwrócić uwagę na jego niety-
powy skład – jest jedynym w Polsce
klasycznym kwartetem dętym drewnianym, wykonującym poza utworami klasycznymi, przeznaczonymi na
ten skład, również standardy jazzowe
i filmowe we własnych aranżacjach.
W repertuarze koncertu nie zabrakło również kilku polskich akcentów:
Prząśniczki Stanisława Moniuszki,
fragmentu muzyki Wojciecha Kilara
do filmu Ziemia Obiecana (wyreżyserowanego przez Andrzeja Wajdę).
Mogliśmy usłyszeć także: temat z popularnego serialu animowanego Różowa pantera, utwory amerykańskiego
pianisty jazzowego oraz kompozytora
Chicka Corei – Spain oraz Armando’s
Rumba, a także aranżację piosenki Nie
odchodź Jerzego Wasowskiego.
Opracowanie materiału
Karolina Demko
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 11
Ku l t u ra
Podsumowanie
roku kulturalnego 2010/2011
16 czerwca 2011 br. w Miejskim Ośrodku
Kultury w Konstantynowie Łódzkim, odbyło się uroczyste podsumowanie roku kulturalnego 2010/2011. Na spotkanie, które
jest podsumowaniem całorocznej pracy
twórczej przybyli zaproszeni goście, uczestnicy warsztatów plastycznych, muzycznych
i tanecznych oraz rodzice.
Swoją obecnością zaszczycili nas: wiceburmistrz Krzysztof Pipiński, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Owczarek, wiceprzewodniczący rady miejskiej
Marek Łopaciński, przewodnicząca
komisji oświaty i kultury Mirosława
Marszałek oraz sekretarz miasta Andrzej Błaszczyk, jak również dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Jabłońska.
Warto podkreślić jak znamienną rolę
w rozwoju kultury w naszym mieście odgrywa młodzież i dzieci, które
uczestniczą w cotygodniowych zajęciach
w Miejskim Ośrodku Kultury, w galerii „Ogród sztuki” i w siedzibie
Konstantynowskiego Stowarzyszenia
im. Fryderyka Chopina Niewątpliwy wkład w życie artystyczne naszego miasta około 300-osobowej grupy
tancerzy, malarzy i muzyków sprawia,
iż stajemy się coraz bardziej popular-
Gimnazjalistki wyróżnione
w konkursie plastycznym
5 czerwca 2011 r. w Klubie „Zastów”
w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wiosna”, gdzie uczennice Gimnazjum nr 1
w Konstantynowie Łódzkim zdobyły
3 równorzędne I miejsca w kategorii
gimnazja: Aleksandra Cichecka kl. III;
Anna Stanisławska kl. III a; Klaudia
Rzońca kl. III; wyróżnienie otrzymała
również Julita Włodarczyk. Prace powstały w technice farby olejnej i akrylowej na płótnie pod opieką nauczyciela
plastyki.
12 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
ni zarówno w powiecie, w województwie, w kraju, jak również za granicą.
Świadczą o tym sukcesy zdobywane
w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz
ilość laureatów i finalistów, łącznie 80
nagród i wyróżnień w tym roku kulturalnym. Nasze miasto dzięki twórczej
postawie uczestników warsztatów artystycznych, jest znane na forum miasta
w widocznych prezentacjach o charakterze happeningowym. Organizowane
wystawy, pokazy, koncerty o zróżnicowanej tematyce w ciągu całego roku,
określają rekordową wręcz liczbę talentów, które narodziły się w ciągu kilku
ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim.
Nasze miasto staje się powoli ośrodkiem wyjątkowo dużej ilości uzdolnionych plastycznie dzieci i młodzieży,
a rozwojowi tej dziedziny sztuki sprzyjają organizowane od 4 lat plenery malarskie i prowadzone przez galerię „Ogród
sztuki” Warsztaty Plastyczne „Format
A4” dla ponad 70 dzieci z całego miasta,
począwszy od 5 do 16 roku życia. Temu
rozwojowi i zainteresowaniu sprzyjają
przyznawane przez burmistrza miasta
w cyklach półrocznych stypendia artystyczne, które są nagrodą i jednocześnie
motywacją do wytężonej pracy twórczej.
W tej edycji z rąk wiceburmistrza stypendia otrzymało dziesięcioro uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum:
Klaudia Rzońca, Kinga Bielska, Daria Bielska, Anita Matusiak, Karolina
Dzięcioł, Katarzyna Winiarska, Oskar
Wybrański, Laura Zuchmańska, Angelika Kołodziej, Paulina Banasiak.
Z życzeniami wspaniałych wakacji
Dyrektor MOK Andrzej Cieślik
Kultura
Dzieci wyjechały na kolonie
14 lipca br., 25 dzieci z Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyjechało na kolonie letnie do Pucka. Spędzą
tam 10 dni (14-23.07.2011). W programie kolonii: wycieczki
do Gdyni, Gdańska, Helu, Rozewia, na Półwysep Helski oraz
wycieczki piesze po Pucku: molo, katedra. Ponadto uczestnicy kolonii będą mieli zorganizowany rejs statkiem (po otwartym morzu) wizytę w portcie rybackim a także wycieczkę do
Władysławowa, zobaczą w Cetniewie Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich dla sportowców polskich i miejsce licznych
zawodów sportowych, oraz odwiedzą Aleję Gwiazd Sportu.
Różnorodne gry, zabawy na plaży, dyskoteki, ogniska, festyny
i koncerty to dodatkowe atrakcje dla dzieci. W czasie pobytu
na koloniach realizowany będzie program profilaktyczny. Jesteśmy przekonani, że dzieci nie będą się nudzić. Czekamy na
pierwsze wiadomości z wrażeniami z kolonii.
Ewa Czerwińska, KCPR
Koncert chorału gregoriańskiego
1 lipca br. po wieczornej Mszy św. (godz. 19.30) w kościele Św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim (ul.
Jana Pawła II nr 31) odbył się koncert muzyki średniowiecza,
a zwłaszcza chorału gregoriańskiego w wykonaniu zespołu
Liquescentes z Poznania pod dyr. Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Koncert zorganizowany został w ramach Warsztatów
Chorału Gregoriańskiego Canto Gregoriano przy Wyższym
Seminarium Duchownym w Łodzi.
Koncert dla gości
z Behren-lès-Forbach
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 13
Wygw
ad
Z re
i oinu...
Łódzkie w siodle
Łódzki Szlak Konny będzie najdłuższą w Europie trasą dedykowaną turystyce konnej - jego planowana długość to 1817 km.
Szlak powstaje w ramach projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”, którego beneficjentem jest województwo łódzkie.
Łódzki Szlak Konny będzie najdłuższą w Europie trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej, którego długość będzie liczyć 1817 km. Dwie pętle, zewnętrzna,
licząca 1.461 km okalająca region z trzema wiodącymi ośrodkami w Walewicach, Gajewnikach i Bogusławicach oraz wewnętrzna, o długości 356 km, wyznaczona wokół aglomeracji łódzkiej, przebiegająca przez Dłutówek, Wolę Żytowską,
Madaje Stare, Rosanów, Kotowice, Bratoszewice, Cesarkę,
Tadzin, Przanowice i Tuszyn. Obie pętle podzielone są na 67
odcinków.
Na trasie szlaku jest prawie 200 ośrodków jeździeckich, które
są czynne i można już z nich korzystać. Na Portalu Turystyki Aktywnej: www.wsiodle.lodzkie.pl dostępne są dane
kontaktowe wszystkich ośrodków oraz opis świadczonych
przez nie usług. Szlak biegnie głównie przez lasy, łąki i pola
oraz wszystkich siedem parków krajobrazowych, leżących na
terenie województwa, uwzględnia możliwość odwiedzenia
ciekawych miejsc znajdujących się w jego pobliżu. Wśród zabytków, które ucieszą oko turysty są: drewniane i murowane
kościoły, siedziby szlacheckie - dwory i pałace oraz zabytki
archeologiczne.
W ramach budowy infrastruktury Łódzkiego Szlaku Kon14 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
nego na trasie powstanie 21 miejsc postojowych. Zostaną
wyposażone we wszystko to, co niezbędne w czasie postoju
i odpoczynku, m.in. koniowiązy, wodopoje i miejsca popasu
dla koni, wiaty, toalety. W Łagiewnikach pod Łodzią powstanie specjalny kompleks pełniący funkcję Centrum Zarządzania Szlakiem. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które
będą funkcjonowały w ramach Łódzkiego Szlaku Konnego,
zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa podróży. Położenie jeźdzca będzie monitorowane dzięki zastosowaniu narzędzi i systemu GPS, a w razie potrzeby informacja o wypadku szybko trafi do okolicznych służb ratunkowych. Łódzki
Szlak Konny ma charakter interdyscyplinarny. Przecina on
inne szlaki turystyczne, m.in. kajakowy, rowerowy i pieszy.
I tak, w pobliżu szlaku znajduje się Zbiornik Jeziorsko położony na rzece Warcie, znakomicie nadającej się do spływów
kajakowych. W czasie odpoczynku od siodła można spróbować tu turystyki wodnej.
Łódzki Szlak Konny powstanie do końca 2011 roku w ramach
projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego
i unikatowego produktu turystycznego”, którego beneficjentem jest województwo łódzkie. Jest on współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Już dziś warto wejść na portal
www.wsiodle.lodzkie.pl i zaplanować własną podróż Łódzkim Szlakiem Konnym.
Opracowanie materiału
Karolina Demko
Wy wia d . .
Z regionu.
2 lata, a działanie w niej jest nieodpłatne. Gwarantowany jest jedynie zwrot
kosztów podróży na posiedzenia.
Wojewódzka Rada
Działalności Pożytku
Publicznego
Marszałek województwa łódzkiego ogłosił
rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych (także jednostek kościelnych,
spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i z
o.o. oraz klubów sportowych, nie działających dla zysku) do Łódzkiej Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Czym jest Rada?
To ciało przede wszystkim opiniujące
i doradcze, składające się z przedstawicieli wojewody, marszałka i sejmiku
województwa oraz licznej reprezentacji organizacji pozarządowych (na 20
członków w Łódzkiej Wojewódzkiej
Radzie 14 będzie reprezentować tzw.
trzeci sektor). Członkowie Rady ze
strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy
województwa, ale w przypadku organizacji pozarządowych przewidziano
wojewódzkie wybory. O taką procedurę
prosili przedstawiciele organizacji, którzy w lipcu ubiegłego roku wystąpili do
marszałka o powołanie Rady.
Możliwość utworzenia Wojewódzkiej
Rady zawarto w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
po jej nowelizacji w styczniu 2010 r.
Dotychczas w województwie łódzkim
nie funkcjonowało ciało doradcze o takim charakterze. Kadencja Rady trwa
Jakie ma kompetencje?
Rada ma prawo wyrażania opinii
w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, np.
konsultuje programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał
i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych i sprawy
związane z ustaleniem ich standardów,
sposobem zlecania i realizacją. Udziela także pomocy w przypadku sporów
między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Na powołaną w tym roku Radę czeka bardzo poważne zadanie związane
z zaopiniowaniem strategii rozwoju województwa, która jest obecnie aktualizowana. Rada może - w zależności od potrzeb - powoływać ekspertów; zapraszać
do uczestnictwa w swych posiedzeniach
(bez prawa udziału w głosowaniach)
przedstawicieli organów administracji
publicznej i organizacji pozarządowych,
a także przedstawicieli innych rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Może także zlecać przeprowadzanie
badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań (koszty takich ekspertyz pokrywane są z budżetu
województwa) czy powoływać stałe lub
doraźne zespoły problemowe, określając
ich zadania, tryb działania oraz skład
osobowy.
Jak zgłaszać kandydatów?
Każda organizacja z siedzibą lub biurem
na terenie naszego województwa może
zgłosić jednego kandydata (niekoniecznie członka organizacji). Jednak każdy kandydat musi być zgłoszony przez
co najmniej trzy podmioty wspólnie.
Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty
zgłoszeniowej, a następnie przesłanie
jej - wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al.
Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ul.
Piłsudskiego 8, pok. 403) - do 31 lipca
2011 r. O zachowaniu terminu decyduje
data wpływu dokumentów do Urzędu
Marszałkowskiego. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie potrzebne dokumenty (w tym
wzory karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia) dostępne są na stronach Urzędu
Marszałkowskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (w zakładce ogłoszenia).
Kiedy wybory?
Zgłaszanie kandydatów trwa do końca
lipca, po weryfikacji zgłoszeń, ustaleniu
listy kandydatów i jej upublicznieniu
(w sierpniu) rozpocznie się etap głosowania przez uprawnione organizacje. Każda będzie mogła oddać głos na maksymalnie 5 kandydatów lub kandydatek.
Do Rady wejdą osoby z najwyższym
poparciem. Pierwsze posiedzenie Rady
odbędzie się najprawdopodobniej we
wrześniu lub październiku tego roku.
Dodatkowych informacji w sprawie
procedury udziela koordynatorka ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Marszałka – p. Patrycja Wojtaszczyk (tel. 42 66 334 67;
email: [email protected]).
Trzeci sektor w regionie.
W województwie łódzkim jest ok. 9 tys.
zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Na podst. weryfikacji rejestru
REGON przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny przy okazji badań organizacji w 2008 roku szacuje się,
że liczba tzw. „martwych dusz” – organizacji zarejestrowanych, ale nie prowadzących aktywności - wśród wszystkich
organizacji pozarządowych nie przekracza 25% ogółu. Najwięcej jest wśród
nich organizacji hobbystycznych oraz
zajmujących się sportem, turystyką i rekreacją. (informacje pochodzą z badań
Stowarzyszenia Klon – Jawor).
Informacja prasowa rzecznika
prasowego marszałka
województwa łódzkiego
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 15
Wy w i a d
Ważna jest praca zespołowa
Z posłem na Sejm RP Andrzejem Biernatem o pracy w Sejmie
i Konstantynowie Łódzkim rozmawia Kacper Demko.
Pracuje Pan w Sejmie dwie kadencje. Jak postrzega Pan
nasze miasto?
Mam bardzo łatwą ocenę tego jak Konstantynów Łódzki się
zmieniał. Przyjechałem tutaj 23 lata temu. Wtedy to miasto
wyglądało zupełnie inaczej, ulica Łódzka, 19. Stycznia (obecnie Jana Pawła II) były kocie łby, nie było kanalizacji. Na
przełomie ostatnich lat powstało wiele nowych obiektów, budynków, wiele ulic zostało zmodernizowanych, podłączona
została w wielu miejscach kanalizacja. Władze miasta mądrze
i skutecznie potrafią wykorzystać środki z Unii Europejskiej
oraz z różnego rodzaju funduszy. Z dużych inwestycji, tak jak
wcześniej obiecywałem powstanie hala przy Gimnazjum nr
1, na którą udało się wygospodarować środki z ministerstwa.
To wszystko jak wspomniałem powstało dzięki pracy zespołowej wielu osób m.in. radnych, burmistrza Henryka Brzyszcza oraz marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia.
Czym zajmuje się Pan w Sejmie?
Głównie są to sprawy europejskie, w ramach komisji ds. Unii
Europejskiej, sportem – w każdym jego wymiarze. Jestem
członkiem komisji kultury fizycznej i sportu oraz szefem ko16 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
misji ds. przygotowań Polski do Euro 2012 – Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn. Poza tym w ostatnim półroczu
przeprowadziliśmy w Sejmie dwie ważne ustawy, nowelizację
ustawy o sporcie i nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Co uważa Pan za sukces?
Nie lubię się chwalić, ale projekt Moje Boisko Orlik 2012,
to od strony technicznej moje dzieło i wiceministra sportu
Tomasza Półgrabskiego. Razem z zespołem pracowaliśmy
nad tym, aby ten projekt ujrzał światło dzienne w postaci
wykonanych inwestycji. W Konstantynowie Łódzkim mamy
dwa Orliki, kontynuacją tego projektu był roboczo nazywany
projekt Orzeł. W ramach pilotażu tego projektu w Konstantynowie powstało pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę
nożną, z którego korzystają piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki. Mutacją Orlika był Biały Orlik, czyli lodowiska. Orlików w Polsce jest ponad 1800, a do grudnia ma
ich być 2050. Cieszę się, że w tym roku finał Orlikowej Ligi
Mistrzów odbył się właśnie w Konstantynowie Łódzkim.
Gdy w październiku 2009 roku Adam Giersz został wybrany na urząd Ministra Sportu i Turystyki, wiele osób
w Konstantynowie Łódzkim myślało, że to Pan będzie
Wy wia d
ministrem sportu i trzymało kciuki za Pana.
Jest mi bardzo miło słyszeć, że konstantynowianie trzymają za mnie kciuki. Ministra wybiera Premier, a ja nie miałem zamiaru ubiegać się o to stanowisko. Rozmawialiśmy
z Premierem o tym, kto byłby najlepszą osobą po Mirosławie
Drzewieckim i doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest mniej
charyzmatyczna postać, która bardziej skupi się na pracy
w ministerstwie niż na samej polityce. Wybrany został Adam
Giersz, uważam, że był to dobry wybór, dzięki temu sytuacja
wokół ministerstwa sportu została uspokojona.
Interesuje się Pan sportem w Konstantynowie Łódzkim?
Oczywiście. Gdy zakładaliśmy klub UKS Piątka w 1995 roku
myśleliśmy o profilu pływania i piłki ręcznej. Ostatecznie piłkę
ręczną przejął KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, a my
zajęliśmy się pięciobojem. Nasi zawodnicy odnosili i nadal odnoszą wiele sukcesów. Emilia Druse była Mistrzynią Europy,
a Krzysztof Staszak Wicemistrzem Świata. Obecnie sukcesy
odnoszą pływacy, gdyż na tej sekcji skupiona jest praca klubu.
Mam cichą nadzieję, że nasza zawodniczka Milena Karpisz
podczas igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2016 roku
w brazylijskim Rio de Janeiro wróci z medalem. Konstantynów wzbogaciłby się o kolejnego olimpijczyka.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 17
Ku l t u ra
Behren-lès-Forbach w K
2 czerwca 2011 roku w Hotelu Kacperski w Konstantynowie Łódzkim Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego i Jérôme Dibo, mer Behren-lès-Forbach
podpisali umowę partnerską pomiędzy Konstantynowem
Łódzkim i Behren-lès-Forbach. Umowa została podpisana
w oparciu o wcześniejszy dokument, który został podpisany
w dniu 11 grudnia 2010 roku. Umowa partnerska potwierdza przekonanie o konieczności zacieśnienia i rozwijania przyjacielskich stosunków oraz wyraża dążenia do
partnerskiej współpracy w wielu dziedzinach w duchu zrozumienia i poszanowania kultur obydwu narodów.
Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie:
- wymiany grup młodzieży i rozwoju kontaktów między
mieszkańcami obu miast,
- wymiany zespołów artystycznych, w tym folklorystycznych, chóralnych, literackich i muzycznych,
- wymiany wystaw artystycznych,
- wymiany kulturalnej, turystycznej i sportowej,
- wspólnej imprezy sportowej i wymiany grup sportowych,
- współpracy między szkołami, ośrodkami kultury,
- wymiany doświadczeń w zakresie administracji i rozwoju miast,
- współpracy w gospodarce miejskiej, w tym ochrona środowiska,
- gospodarka odpadami, planowanie zagospodarowania
przestrzennego,
- współpracy gospodarczej pomiędzy lokalnym biznesem
w tym wymiany informacji inwestycyjnej,
- współpracy organizacji pozarządowych,
- wspólnych projektów w oparciu o programy pomocowe,
- współpracy w zakresie wymiany informacji,
18 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Kultura
Konstantynowie Łódzkim
- dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na rozwój miast.
Obydwa miasta zobowiązują się wykonywać wszystko, co
jest możliwe, aby osiągnąć wymienione cele, współdziałać we wszystkich formach wymiany. Ponadto umowę
partnerską zawiera się w celu umocnienia więzi między
mieszkańcami miast Behren-lès-Forbach oraz Konstantynów Łódzki, przyjaźni i pokojowego współistnienia
we wspólnej Europie.
W Miejskim Ośrodku Kultury specjalnie dla przebywających w Konstantynowie Łódzkim gości z Behren-lès-Forbach wystąpili: chór Cantores, Agata Krwawnik i studenci IV roku PWSTiTV w Łodzi. Uczestnicy wieczornego
spotkania bawili się wspaniale, ale chyba najbardziej przypadł im do gustu koncert piosenki francuskiej w wykonaniu studentów PWSTiTV.
Behren-lès-Forbach to miejscowość i gmina we Francji,
w regionie Lotaryngia, w departamencie Moselle. Według
danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 10 291 osób,
a gęstość zaludnienia wynosiła 1,858 osób/km² (wśród
2335 gmin Lotaryngii Behren-lès-Forbach plasuje się na
30 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod
względem powierzchni na miejscu 962.
Liczba mieszkańców: 10 073
Obszar: 5.54 km2
Opracował
Kacper Demko
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 19
Ku l t u ra
„Rozegraj Unię”. Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim w Belwederze.
Na dwa dni przed objęciem przez Polskę Prezydencji młodzież
z konstantynowskiego gimnazjum wzięła udział w symulowanych obradach państw Rady Unii Europejskiej dyskutując
o kwestiach istotnych dla ludzi młodych w Polsce jak również
w całej Unii Europejskiej. Było to dla całego naszego zespołu
ogromne wyróżnienie, bowiem do debaty w Belwederze zostały zaproszone tylko cztery zespoły z pośród 46 biorących
udział w ogólnopolskim projekcie „Rozegraj Unię - debaty
o Prezydencji w bibliotekach publicznych”. Nasza młodzież
wykazała się wiedzą, umiejętnością logicznego i strategicznego myślenia oraz co bardzo istotne doskonale współdziałała
w grupie zachowując bardzo wysoką kulturę dyskusji i negocjacji. Wielkie brawa dla nich nie będą przesadzone.
W drugiej części spotkania zaproszeni uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych
zaangażowani w projekty „Rozegraj Unię” i „Młodzi Aktywiści Prezydencji” spotkali się z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim, który mówił min. że unia jest nie tylko projektem politycznym, ale także miejscem budowania dobrych
relacji pomiędzy ludźmi.
Podkreślił jak ważną rolę ma do odegrania młode pokolenie
i dziękował obecnym za tak aktywne promowanie Polskiej
Prezydencji i zaangażowanie w działania społeczne.
Młodzież poinformowała Prezydenta Komorowskiego o efektach przeprowadzonych wcześniej przez siebie obrad. Jednym
z dwóch sprawozdawców był konstantynowianin Mikołaj
Rosiak, który w trakcie debaty występował w roli członka
prezydium Rady Unii Europejskiej.
Zespół projektowy „Rozegraj Unię” w składzie Grzegorz Rybus, Ewelina Górmińska, Ewa Jabłońska, Artur Kwiatkowski, Mikołaj Rosiński, Mariusz Nawarycz, Filip Kozłowski,
Anna Zakrzewska, Mateusz Witeczek, Anna Goleń, Bartłomiej Wojtaszczyk, Rafał Abramczyk, Wioleta Depczyńska.
Gratuluję serdecznie naszej młodzieży i dziękuję za wspaniałą reprezentację naszego miasta. Dziękuję Gimnazjum nr 1
w Konstantynowie Łódzkim za partnerstwo w projekcie oraz
Urzędowi Miejskiemu za zainteresowanie, życzliwość oraz
gadżety promocyjne miasta, które otrzymali wszyscy uczestnicy. W koszulkach z herbem naszego miasta wyglądaliśmy
wspaniale.
Ewa Jabłońska, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Konstantynowie Łódzkim
20 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Kultura
Wakacje z ekologią
w konstantynowie Łódzkim
9 czerwca 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie
rozpatrzył wniosek gminy Konstantynów
Łódzki z dziedziny Edukacji Ekologicznej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Wakacje z ekologią
w Konstantynowie Łódzkim” do wysokości
8 883,00 zł. Planowany całkowity koszt
zadania: 9 870,00 zł
Uczestnikami zadania były dzieci i młodzież biorące udział w półkoloniach,
które odbywały się na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5. W dwóch dwutygodniowych turnusach wzięło udział
łącznie 80 dzieci (I turnus: 4-15 lipca,
II turnus: 18-29 lipca). Uczestnicy półkolonii, w ramach zadania wzieli udział
w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez doświadczonych trenerów
realizujących projekty edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z Fundacji Edukacji
i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 85 w terminach: - warsztaty dla
turnusu I – 11.07.2011 r. – 15.07.2011
r. (uczestnicy - 40 osób), warsztaty dla
turnusu II – 18.07.2011 r. – 22.07.2011
r. (uczestnicy - 40 osób). Podczas każdego turnusu zorganizowane zostały rów-
nież wycieczki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz Elektrowni
Bełchatów w dniach – 07.07.2011 r.
i 26.07.2011 r. Celem wycieczki było
poznanie zmian w środowisku powodowanych przez eksploatację złóż węgla
brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych. Wycieczka
do kopalni objęła projekcję filmu na
temat historii i działalności kopalni
w sali tradycji Kopalni Bełchatów oraz
przejazd na tarasy widokowe w Żłobnicy i zwałowisko zewnętrzne – Góra Kamieńsk. Wycieczka do elektrowni objęła
projekcję filmu o elektrowni i urządzeniach, spacer po elektrowni (miejsca
przeznaczone do zwiedzania). Dzieci
obejrzały m.in. kotły, młyny węglowe,
turbiny, nastawnie ze wskaźnikami, kominy, dowiedziały się, na czym polega
odsiarczanie spalin, redukcja spalin oraz
w jaki sposób elektrownia dba o ochronę środowiska (hałas, wody powierzchniowe i podziemne, stan roślinności,
powietrze). Uczestnicy półkolonii na
zakończenie każdego turnusu otrzymali nagrody książkowe o tematyce
ekologicznej za aktywne uczestnictwo
w warsztatach ekologicznych, które były
uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy
zdobytej podczas zajęć.
Zadanie miało na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej oraz podniesienie
ich wiedzy z zakresu ekologii, przyrody,
dbania o środowisko naturalne.
Główne założenia programowe zadania
to edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania
środowiska przyrodniczego, poszerzenie
wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, kształtowanie proekologicznych postaw i pozytywnych więzi ze
środowiskiem przyrodniczym, kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody, rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ochrony środowiska i ekologii
u wszystkich odbiorców zadania.
Główne cele realizacji działań w ramach zadania:
- rozwijanie aktywnej postawy w praktycznych działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego ze szczególnym
uwrażliwieniem na piękno przyrody
i potrzebę jej ochrony,
- rozwijanie świadomości ekologicznej
- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,
- zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie
konieczności ich przestrzegania,
- inspirowanie do stałych kontaktów
z przyrodą,
- kształtowanie nawyków do życia
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
i jego ochroną,
- upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju,
- kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
- rozwijanie umiejętności dostrzegania
i przeżywania piękna przyrody, kształtowania przyjaznego stosunku do roślin
i zwierząt poprzez kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
„Wakacje z ekologią w Konstantynowie Łódzkim” dofinansowano ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 21
Ku l t u ra
Obchody dnia Strażaka
12 czerwca 2011 r. na placu Galerii Konstantynów odbyły się obchody Dnia Strażaka. W programie m.in.:
pokazy ratownictwa medycznego, pokazy sprzętu ratownictwa technicznego, możliwość przejazdu drabiną mechaniczną 30 m, pokazy psów ratowniczych OSP GRS-Łódź, pokazy płetwonurków z OSP ORW - Łódź,
możliwość obejrzenia aut strażackich, konkursy dla dzieci. Na imprezę przybyli zaprzyjaźnieni ze strażakami
motocykliści.
Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry’ego i Chrisa) 2 grudnia
1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie
w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym świecie.
Jako wyraz szacunku dla poległych strażaków i wsparcie dla
ich rodzin, Country Fire Authority [CFA] (Straż Pożarna
w stanie Viktoria, Melbourne, w Australii), składająca się
w głównej mierze z wolontariuszy) i Victorian community
(społeczność st. Wiktoria) przyjęła sobie za symbol czerwononiebieską wstążką. Kiedy po raz pierwszy informacja ta trafiła
do społeczności internetowej odzew był natychmiastowy od
załóg strażackich z USA, które przyjęły noszenie symbolu nie
tylko w tym dniu.
Taki odzew zza oceanu oraz listy napływające z różnych stron
świata po tragedii, skłoniły właśnie J.J. Edmondsona, aby
z nadejściem 1999 roku CFA, organizacja uznana na arenie
międzynarodowej, stała się symbolem poparcia i szacunku
dla wszystkich strażaków świata i dniem, w którym można
byłoby wspólnie promować i koordynować obchody.
Po konsultacji z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono termin na dzień wspominania św. Floriana
w Kościele katolickim, patrona wszystkich strażaków. Florian, będący żołnierzem, był dowódcą jednego z urządzeń
gaśniczych, wchodzących w skład Imperium Rzymskiego.
W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako
święto państwowe. Oficjalnie święto zostało ustanowione
w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż
Pożarna.
Uroczystości związane z obchodami są m.in. okazją do:
- nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie,
- wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się
w służbie strażaków: „Za Długoletnią Służbę”, „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”, „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, również dla osób, które w sposób szczególny wspierały działalność ochrony przeciwpożarowej, zaprezentowania
sprzętu straży pożarnej i umiejętności strażaków.
Opracował Kacper Demko
22 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Kultura
I nagroda dla
Angeliki Kołodziej
Już wiemy jak będzie
wyglądał świat za 100 lat !
15 czerwca 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci
i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim zaprosiła wszystkich
103 uczestników XVI Miejskiego Bibliotecznego Konkursu Plastycznego pt. „Świat za 100 lat” do Miejskiego Ośrodka Kultury
na uroczystość wręczenia nagród i podziękowań.
Na wstępie nasi goście obejrzeli przedstawienie w wykonaniu
dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1 pt. „Kolorowe
sny”. Było naprawdę wesoło i kolorowo.
Wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody i dyplomy wręczała laureatom
pani Joanna Bolimowska–Żuberek - artysta plastyk. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i upominki.
Oglądając prezentację multimedialną wszystkich prac dowiedzieliśmy się, co nas czeka w przyszłości. Okazało się, że nasz
świat za 100 lat kryje wiele niespodzianek i tajemnic. Zapraszamy, zatem do przyjrzenia mu się z bliska. Wystawę wszystkich prac można obejrzeć w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
w Konstantynowie Łódzkim przy placu Kościuszki 10, wystawa czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
Serdecznie zapraszamy i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.
Laureaci:
• Grand Prix - Angelika Kołodziej (grupa I Przedszkole
i kl. 0-1 Szkoły Podstawowej).
• Miejsce I - Aleksandra Kaczmarek.
• Miejsce II - Martyna Jakubowska i Gabrysia Przyrowska
(grupa II kl. 2-3 Szkoły Podstawowej):
• Miejsce I - Magdalena Augustyniak. (grupa III kl. 4-6
Szkoły Podstawowej).
• Miejsce I - Karolina Kuklińska.
• Nagroda za wizję przyszłości - Daniel Budziarek.
Jadwiga Michalska
15 czerwca 2011 r. odbyły się w Komendzie Głównej PSP eliminacje centralne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod
hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci
z pomocą”. I miejsce w kategorii wiekowej 9-12 lat zdobyła Angelika Kołodziej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie
Łódzkim.
W składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele Wydziału Informacji i Promocji, pracownicy Komendy Głównej PSP oraz
nauczyciele plastyki i sztuki. W każdej z czterech grup konkursowych (wiek: 6-8 lat; 9-12; 13-16 oraz bez ograniczeń
wiekowych dla wychowanków szkół specjalnych, świetlic
terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej) Komisja Centralna wyłoniła po trzy najlepsze pod względem artystycznym
oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne.
Wyróżniła również dodatkowo cztery osoby.
Cieszy tak duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką związaną z różnorodną działalnością straży pożarnej oraz
świadomością występowania wielu niebezpiecznych zdarzeń w ich najbliższym otoczeniu. Konkurs poszerza wiedzę
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo
potrzebnej pracy strażaka. Pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary i niesie pomoc, ale także
ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych
i ekologicznych.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody już po wakacjach,
podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września 2011 r.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 23
Ku l t u ra
II Przegląd
Alternatywnej Sceny Młodych
25 czerwca 2011 roku na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji (KKS Włókniarz) odbył się
II Przegląd Zespołów Alternatywnej Sceny Młodych. Wystąpiły zespoły Alone, Ahead, Obraski, Kamień Kamień Kamień oraz legenda polskiej muzyki rockowej zespół Mech. W trakcie przeglądu trwał piknik wojskowy organizowany przez „Stowarzyszenie Dzikie Gęsi”
oraz „Kuchnię 4x4”.
II Przegląd kończy kolejny rok działalności Alternatywnej Sceny Młodych,
tym samy zapraszając na wakacyjną
przerwę. Chcieliśmy podziękować naszym najwierniejszym fanom, sponsorom oraz wszystkim osobom, które
wierzyły, że nasze przedsięwzięcie może
się udać. Wspieranie naszej działalności, słowa otuchy i podziwu skierowane
do osób zaangażowanych w organizację
całego przedsięwzięcia są wielką nobilitacją i dają nam motywację do dalszego,
24 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
równie aktywnego działania.
Największe podziękowania należą się
naszym tegorocznym sponsorom:
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Konstantynowie Łódzkim; Centrum Sportu i Rekreacji; Księgarni internetowej
GANDALF; firmie KONSTAL; firmie
OK; hurtowni materiałów budowlanych
ŚNIEŻKA; drukarni TOMGRAF; firmie KROS; wypożyczalni narzędzi
budowlanych ROROBO-KOP; firmie
GEKO AUTOCZĘŚCI; pizzerii GRUBY BENEK; pizzerii MAMMA MIA;
restauracji U JULII; piekarni AGANA;
firmie MIKŁASZ; kuchni 4x4.
W organizację wydarzenia włączają się
również Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, Gminne Centrum Informacji, ZHP Hufiec Konstantynów,
Stowarzyszenie Cantores, grupy nieformalne. Zapraszamy na kolejne rockowe
koncerty już jesienią.
Piotr Drajling
Kultura
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 25
KaSnpdoyd
r ta t
XXII Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków
2 lipca 2011 r. rozegrany został 4 etap
(trasa Radomsko-Łódź) XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Kolarze pojechali
w stronę Aleksandrowa Łódzkiego głównymi ulicami Konstantynowa Łódzkiego:
ul. Łaską, ul. Zgierską, ul. Aleksandrowską. W drodze powrotnej z Aleksandrowa Łódzkiego kolarze jechali przez nasze
miasto następującymi ulicami: ul. Aleksandrowską, ul. Zgierską, ul. Łaską, ul.
1. Maja i ul. Kolejową.
Marcin Sapa startujący w barwach kadry szosowej Polski zwyciężył w klasyfikacji końcowej Wyścigu Solidarności
i Olimpijczyków, kolejnych zawodów
w ramach cyklu BGŻ ProLigi. Kolejne
miejsca na podium zajęli kolarze z zagranicy, Ukrainiec Oleksandr Sheydyk
(ISD Lampre) oraz Słowak Roman Bronis (AC Sparta Praha). Liderem BGŻ
ProLigi pozostał Łukasz Bodnar z grupy CCC Polsat Polkowice, Marcin Sapa
reprezentujący na co dzień grupę BDC
Team awansował na czwarte miejsce.
Na ostatnim etapie (Konstantynów
Łódzki dwukrotnie znalazł się na jego
trasie) najszybszy był na mecie w Łodzi
26 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
Niemiec Steffen Radochla (Nutrixxion
Sparkasse), najlepszy z Polaków to Marek Cichosz (m. 5), kolarz więcej czasu
poświęcający przełajom.
Wyścig Solidarności i Olimpijczyków
rozpoczął się od udanej ucieczki trzech
kolarzy, którzy uzyskali niewielką przewagę nad peletonem. Pierwszym liderem został Czech Tomas Buchacek
(PSK Whirpool) wyprzedzając na finiszu Marcina Sapę (Team BDC) oraz
lidera BGŻ ProLigi Łukasza Bodnara (CCC Polsat Polkowice). Na mecie
drugiego etapu pojawił się rozciągnięty peleton, na którego czele finiszował
Niemiec Andre Schulze z polskiej grupy
CCC Polsat Polkowice, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Robert Radosz z grupy
BDC zajął piąte miejsce. Losy wyścigu
rozstrzygnęły się na trzecim odcinku,
gdzie po finiszu z trzyosobowej ucieczki
zwycięzcą został Marcin Sapa, ze znakomicie spisującej się grupy BDC. Polak, który na finiszu pokonał Ukraińca
Oleksnadra Sheydyka oraz Słowaka Romana Bronisa został liderem zawodów.
Ostatni etap nie zmienił już klasyfikacji
generalnej, wygrał go po finiszu z pele-
tonu Niemiec Steffen Radochla z grupy Nutrixxion Sparkasse a po końcowe
zwycięstwo sięgnął Marcin Sapa.
Wyścig organizowany był pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Jerzego
Buzka.
Wyniki 4. etapu, Radomsko - Łódź
(169,6 km): 1. Steffen Radochla (Niemcy/Nutrixxion) - 3:58.28; 2. Arnaud
Grand (Szwajcaria/ Telenet-Fidea); 3.
Tom Meeusen (Belgia/ Telenet-Fidea);
4. Niklas Arndt (Niemcy/ LKT Brandenburg); 5. Marek Cichosz (LegiaFelt); 6. Tino Meier (Niemcy/LKT
Brandenburg) wszyscy ten sam czas.
Klasyfikacja końcowa:
1. Marcin Sapa (Polska Szosowa) 15:59.52; 2. Ołeksandr Szejdyk (Ukraina/ISD-Lampre) strata 14 s; 3. Roman
Bronis (Słowacja/Sparta Praga) 20; 4.
Steffen Radochla (Niemcy/Nutrixxion)
3.23; 5. Tom Meeusen (Belgia/TelenetFidea)) 3.26; 6. Tino Meier (Niemcy/
LKT Brandenburg) 3.28.
Opracowanie materiału
Karolina Demko
Spor t
Memoriał Piotra
Cherudzińskiego
Ciężarowcy uczcili pamięć jednego z pierwszych propagatorów podnoszenia ciężarów w Rosji i Polsce.
19 czerwca w Konstantynowie Łódzkim odbył się XXXIV
Memoriał Piotra Cherudzińskiego. W turnieju wystartowało
kilku kadrowiczów Polski oraz najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy z województwa łódzkiego. Na pomoście łącznie stanęło 6 kobiet i 23 mężczyzn.
6 medali „Piątki”
na Mistrzostwach Polski
w Dębicy!
Pięcioosobowa ekipa UKS „Piątka” sprawiła, że o Konstantynowie Łódzkim było głośno w całej Polsce. Na 112 zespołów w klasyfikacji medalowej zajęliśmy 4 miejsce! Medale
zdobywali: Milena Karpisz - 3 złote na 200 m, 400 m i 800
m stylem dowolnym, Michał Pierzyński- srebro na 100 m
stylem klasycznym i brąz na 50 m stylem klasycznym, Anna
Nita - srebro na 800 m stylem dowolnym. Czwarte miejsce
zajęła nasza sztafeta 4x200 st. dowolnym w składzie: Milena
Karpisz, Anna Nita, Ola Turajczyk i Natalia Stępień.
W klasyfikacji open wśród kobiet najlepsze okazały się: 1/ Katarzyna Grabarczyk 2/ Magdalena Łącka, 3/ Justyna Zawada;
a wśród mężczyzn kolejność była następująca: 1/ Grzegorz
Furmaniuk 2/ Mateusz Figlus 3/ Łukasz Paliświat 4/ Damian
Szczepanik 5/ Rafał Broś 6/ Mariusz Paliświat.
Najlepsi zawodnicy otrzymali upominki i dyplomy ze swoim
zdjęciem już z dzisiejszej, sprawnie zorganizowanej, imprezy.
Piotr Cherudziński (1886-1954) to mistrz Rosji i Polski, reprezentował barwy m.in. Sanitasu Petersburg, Siły Łódź.
Był sędzią i działaczem sportowym.
Niewątpliwie wydarzeniem mistrzostw było zajęcie przez
nasze reprezentantki dwóch miejsc na podium w najtrudniejszej konkurencji - 800 m st dowolnym. Na najwyższym
stopniu znalazła się Milena Karpisz, trochę niżej stanęła
Anna Nita. Nie często się zdarza, żeby reprezentanci jednego klubu zajmowali dwa pierwsze miejsca. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że zawodnicy konstantynowskiego
UKSu przygotowywali się do mistrzostw w niezwykle ciężkich warunkach, pokonując codziennie w drodze na basen
ponad 60 kilometrów i pływając w bardzo zimnych wodach
łódzkiej Anilany jedynego czynnego jeszcze 50 metrowego
basenu w Łodzi.
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 27
Sport >>>
Zmiany w KKS Włókniarz
Ciekawostki ostatnich dni dla kibiców
piłkarzy Włókniarza Konstantynów
Łódzki to: podpisanie umowy (od 15
lipca 2011 r.) z trenerem Arturem Nabiałkiem oraz informacja o fuzji Włókniarza i Sokoła Lutomiersk. Po tej reorganizacji pierwsza drużyna seniorów
Włókniarza występująca w klasie okręgowej będzie prowadzona przez Artura
Nabiałka, zaś drużyna rezerw grająca
w klasie A - przez Artura Ogińskiego.
Zwycięstwo było blisko
III Festiwal Piłki Ręcznej w Pabianicach, o 1. miejsce Anilana Łódź
- Włókniarz Konstantynów Łódzki
14:14, k. 5:2
Trener Eugeniusz Czech informuje:
23-26 czerwca odbył się III Festiwal
Piłki Ręcznej w Pabianicach. W turnieju startowały 22 zespoły m.in.:
UKS Jaktorów, SPR Olkusz, UKS Jurenia Rzeszów, Choceń, Miech Legnica, UKS Relaks, Jedynka Sieradz,
Vistal Gdynia, Pabiks Pabianice,
ChKS, Anilana oraz zespół młodzików (r. 1997/98) Włókniarza Konstantynów Łódzki. Nasza drużyna
zajęła II miejsce, przegrywając mecz
finałowy po dogrywce w rzutach kar28 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
nych (14:14, k. 2:5). Królem strzelców
został zawodnik naszego klubu Kamil
Karga - zdobywca 47 bramek.
Zespół grał w składzie: Karga Kamil, Marcik Krystian, Dolik Mateusz,
Szymczyk Bartek, Zajc Bartek, Zgórski
Kamil, Bandel Kamil, Jabłoński Konrad, Kunc Arek, Pitala Jakub, Przybysz
Daniel, Stępień Daniel, Gligorow Aleksander oraz dwaj nowi zawodnicy, którzy dołączyli do zespołu Bąkała Dawid
i Tobiasz Kamil.
Nagrody wręczyli wicemarszałek województwa łódzkiego Marcin Bugajski
i prezydent Pabianic Zbigniew Dychto
Na zdjęciu: trener Eugeniusz Czech.
Spor t
Rusza Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej
Urząd Marszałkowski w Łodzi wyszedł z kolejną inicjatywą
realizowaną z myślą o dzieciach, które nie wyjeżdżają na wakacje. Po Orlikowej Lidze Mistrzów w piłce ręcznej, dzieci
rywalizować będą w piłce nożnej. Można jeszcze zgłaszać
drużyny. Turnieje przeprowadzone będą w lipcu i sierpniu na
39 „orlikach” w województwie łódzkim w czterech etapach:
- mistrzostwa gminy – najlepszy zespół przechodzi do dalszej
fazy rozgrywek,
- mistrzostwa powiatu lub rejonu – zwycięzca przechodzi dalej,
- eliminacje wojewódzkie – wyłaniają 4 zespoły,
- finał wojewódzki.
Finał zostanie rozegrany 28. sierpnia w Rawie Mazowieckiej.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni zarówno wśród chłopców jak
i dziewcząt z podziałem na dwie kategorie wiekowe 11-13 lat
oraz 14-16 lat. Składy drużyny mogą liczyć od 6 do 12 zawodników. Zapisy przyjmuje Łódzki Szkolny Związek Sportowy:
telefon: 42 630 73 45, faks: 42 630 73 46, e-mail: [email protected]
Jest to kolejna sportowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W połowie czerwca zakończyła się Orlikowa Liga
Mistrzów w piłce ręcznej, w której udział wzięło 1500 dziewcząt i chłopców. Oprócz piłki ręcznej i nożnej, młodzież po
wakacjach będzie jeszcze rywalizować w siatkówce. Łącznie
na te trzy rodzaje młodzieżowych rozgrywek samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 180 tys. zł.
Joanna Blewąska
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Łódzkiego
Multimedaliści z UKS „Piątka”
Kolejne Mistrzostwa Polski w pływaniu - za nami. W Ostrowcu, na LMP szesnastolatków, konstantynowski klub reprezentowała Justyna Burska, która zdobyła 3 medale, srebrne
na 400 m i 800 m st. dowolnym, ustępując jedynie Mistrzyni
Europy Juniorów Donacie Kiljańskiej, oraz brąz na 200 m
st. dowolnym. Wielkim sukcesem jest zajęcie przez Justynę 3
miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw. Dzięki udanym
startom Justyny, UKS „Piątka” zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji medalowej w województwie łódzkim w tej kategorii
wiekowej. W Oświęcimiu Miśka Zbrojewska zdobyła 2 srebrne medale, na 400 m stylem zmiennym i 200 m st. klasycznym, a Gabi Bakies dwa brązy, na 400 m st. zmiennym i 200
m st. motylkowym. Wypadliśmy najlepiej ze wszystkich klubów województwa w kategorii piętnastolatków. W tegorocznym cyklu Letnich Mistrzostw Polski w Pływaniu zawodnicy
UKS „Piątka” zdobyli już 13 medali: 3 złote, 6 srebrnych i 4
brązowe. Wraz z sukcesami mistrzostw zimowych, w 2011
roku mamy już na koncie 25 medali (7 złotych, 10 srebrnych
i 8 brązowych). Na zdjęciu: trener Robert Bujnowicz
lipiec/sierpień 2011 - KurierGCI - 29
Re ce n z j a
Pocztówka
z Włoch
Piękne Włochy są zawsze gdzieś
dalej, gdzie indziej Roland Barthes
Gdzieś dalej, gdzie indziej to nietypowy przewodnik, zbiór esejów z podróży po włoskim południu, w których
erudycja miesza się z wrażliwością na
piękno. Książka Czai jest niezwykle
osobista, liryczna, niespiesznie odsłania obrazy z kliszy pamięci.
Tytuł zaczerpnięty ze słów Rolanda
Barthes’a stał się także myślą przewodnią reportaży z włoskiej Apulii
– trochę zapomnianego obcasa włoskiego buta. Jej prowincjonalny krajobraz odległy jest od pocztówkowego
widoku Rzymu czy piękna Wenecji.
Rehabilitacja Apulii odbywa się przez
pokazanie jej dziedzictwa kulturowego. Na przestrzeni wieków obszar
ten znajdował się pod panowaniem
starożytnych: Greków, Rzymian,
Gotów, Longobardów, Saracenów,
Bizantyjczyków i Turków. Stąd fuzja
przenikających się wpływów widoczna w architekturze, wierzeniach czy
muzyce. Monte Sant’Angelo – miejsce kultu Michała Archanioła, Kanny
– znane z bitwy Rzymian z wojskami
Hannibala czy legendarne Castel del
Monte (odkryte przez Umberto Eco
w Imieniu Róży) to punkty na mapie
tej osobliwej podróży, które stają się
wyjściem do rozważań o antropologii
kultury.
Podróżujemy przecież z własnymi
wyobrażeniami o miejscu, marzeniami, wiedzą. Każda podróż zaczyna się
przecież od oczekiwania, od jakiejś wizji tego, co chcemy zobaczyć, co poznać
chcemy. To wszystko staję się częścią
podróży, osiada we wspomnieniu.
Dlatego Czaja zabiera nas w podróż
z oddali, łączy swoje doświadczenia
z innymi – utrwalonymi w literaturze,
30 - KurierGCI - lipiec/sierpień 2011
filmie czy muzyce. Buduję swoją opowieść z narracji innych podróżników,
zaprasza tym samym na podróż przez
podróże. Poznajemy Apulię rosyjskiego podróżnika Pawła Muratowa (opisaną w Obrazach Włoch): Można odnieść wrażenie, że do jego pamięci klei
się wszystko: zapach wiatru, kolor trawy,
faktura kamienia, biały apulijski kurz.
Jak gdyby wierzył, że w tych właśnie
drobiazgach postrzegana rzeczywistość
zapisuje się w sposób szczególnie znaczący. Czaję cechuje podobna wrażliwość,
on także potrafi skupić się na detalu,
ulotności chwili, co pozwala mu inaczej spojrzeć na Włochy, uczynić je
mniej znane, oderwać z kontekstu.
Gdzieś dalej, gdzie indziej to zakurzona z zakamarków pamięci pocztówka
z Włoch, wspomnienie podróży. Zachwyt nad prowincją zderzony z mitem turystycznych Włoch sprawia, że
książka staje się dziennikiem nie tylko
podróży, ale i historii, mitu i czasu.
Nie czytajcie słów Czai w pośpiechu.
Smakujcie je. Jego eseje łączą w sobie
erudycję antropologa, przenikliwość
badacza, otwartość podróżnika, wrażliwość estety, słuch muzyka, oczy reportera i język wytrawnego pisarza. Uczta!
- Wojciech Tochman.
Dariusz Czaja Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
Karolina Demko
Dni Konstantynowa Łódzkiego
Urząd Miejski w konstantynowie łódzkim
Sekretariat burmistrza
42 211-12-12
Skarbnik miasta
42 211-17-42
Rzecznik prasowy
42 211-15-52; 603-444-343
Straż Miejska
42 211-15-17; 603-058-313, 986
Referat spraw obywatelskich
42 211-12-13
Urząd Stanu Cywilnego
42 211-62-37
Referat techniczno-inwestycyjny
42 211-10-52
Referat finansów (podatki)
42 211-12-43
Referat oświaty, kultury i spraw społecznych
42 211-18-22
Kancelaria (centrala)
42 211-11-73; 42 211-19-03
Biuro rady miejskiej
42 211-15-94
Fax urzędu
42 211-11-68
Gminne Centrum Informacji
42 211-60-02
Wydział architektury i budownictwa, starostwa powiatowego
w Pabianicach, punkt przyjęć w Konstantynowie Łódzkim
Powiatowy ośrodek kartograficzno-geodezyjny (ewidencja gruntów)
punkt przyjęć w Konstantynowie Łódzkim 42 211-61-12
42 211-42-88

Podobne dokumenty