DRUK ZP21 streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert

Transkrypt

DRUK ZP21 streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert
oznaczenie sprawy L.dz.III.G.212/9/09
DRUK ZP-21
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty
Liczba pkt.
w kryterium
CENA 100%
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Razem
82,01
82,01
76,73
76,73
3
73,60
73,60
4
57,75
57,75
1
2
* niepotrzebne skreślić
Prokurator Okręgowy
Katarzyna Boć-Orzechowska
…………………………………………………………….
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 1
.…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
oznaczenie sprawy L.dz.III.G.
212/9/09
DRUK ZP-21
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty
Liczba pkt.
w kryterium
CENA 100%
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Liczba pkt.
w kryterium
…………………
Razem
46,74
46,74
90,30
90,30
7
83,35
83,35
8
100
100
5
6
* niepotrzebne skreślić
Prokurator Okręgowy
Katarzyna Boć-Orzechowska
…………………………………………………………….
(podpis osoby sporządzającej protokół)
numer strony 2
.…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty