spotkanie 17-07-2007 - Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru

Transkrypt

spotkanie 17-07-2007 - Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru
Spotkanie ministra Mariana Banasia ze związkami zawodowymi
2007.07.17
Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach uzgodnień społecznych dotyczących
projektów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 12 lipca 2007 r. odbyło się
spotkanie z udziałem ministra Mariana Banasia, Podsekretarza Stanu. Strona społeczna
reprezentowana była przez przedstawicieli największych związków zawodowych i federacji
związkowych działających w Służbie Celnej oraz administracji podatkowej, tj.: Sekcja
Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” (Tomasz Ludwiński, Leszek
Domański), Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych (Stanisław
Kręciproch, Teresa Raczyńska-Wisniewska), Federacja Związków Zawodowych Służby
Celnej (Iwona Fołta, Sławomir Siwy), Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji
Administracyjnej (Eugeniusz Matusiak, Witold Sewiło), NSZZ Solidarność 80 region
Środkowo-Wschodni (Artur Kochański, Andrzej Plichta), Związek Zawodowy Pracowników
Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy (Ryszard Adam, Andrzej Hudak),
Ogólnopolska Federacja Związków Zawodowych działających przy Wyspecjalizowanych
Urzędach Skarbowych (Lidia Hawryszko, Mirosław Zych)
Przedstawiciele związków zawodowych czynnie uczestniczyli w dyskusji, zgłaszając
propozycje modyfikacji poszczególnych zapisów projektów ustaw. Dyskusja dotyczyła
przede wszystkim tematów bezpośrednio interesujących związki zawodowe, w szczególności
kwestii pracowniczych. Zgłaszane postulaty zostały przyjęte do dalszych prac nad projektami
ustaw.