samokształcenie - strona tytułowa prac dla studentów

Transkrypt

samokształcenie - strona tytułowa prac dla studentów
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
Rok rekrutacji ………………………………
Rok realizacji ………………………………
Semestr …………………………………….
SAMOKSZTAŁCENIE
Nauka własna pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
…………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko studenta)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(Temat pracy)
………………………………………………………………………………………….
(Przedmiot)
………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot)
………………………………………………………………………………………….
(Liczba godzin samokształcenia zgodna z obowiązującym planem kształcenia)
………………………
(Data złożenia pracy)
…………………………….
(Akceptacja prowadzącego)

Podobne dokumenty