Instrukcja obsługi do Dron Tarot T15 V2 - RC

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi do Dron Tarot T15 V2 - RC
Instrukcja obsługi do Dron Tarot T15 V2

Tarot T15

Silnik MT MN4014-09 400KV
Regulatory T-MOTOR ESC 40A
DJI A2 - Kontroler - Autopilot firmy DJI
Śmigła carbon 15x4,5
Aparatura sterująca Futaba 14SG




Ver. 1.5
Gratulujemy zakupu nowego produktu RC-LIPOL. Prosimy o przeczytanie całej zawartości instrukcji, aby móc
w pełni korzystać z produktu i zrozumieć jego zastosowanie. Radzimy regularnie odwiedzać stronę internetową
produktu Tarot T15 V2: www.rc-lipol.pl , która jest na bieżąco aktualizowana. Dzięki niej maja Państwo dostęp
do usług takich jak : informacje o produkcie, aktualizacje techniczne, wsparcie techniczne. Informacje zawarte
w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianie bez powiadomienia, z powodu nieprzewidzianych zmian lub
unowocześnienia produktu.
Niniejszy produkt i instrukcja obsługi są objęte prawami autorskimi RC-LIPOL z wszelkimi prawami autorskimi.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, prosimy o skontaktowanie się ze
swoim sprzedawcą lub obsługą klienta RC-LIPOL
str. 1
Spis treści
Tytuł
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 str.
Spis treści
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 str.
Wprowadzenie
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 str.
Opis produktu
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 str.
Specyfikacja techniczna
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 str.
Opis konstrukcyjny
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 str.
Instrukcje systemu kontroli lotu
--------------------------------------------------------------------------------
Kompatybilność z innymi produktami
5 str.
---------------------------------------------------------------------
5 str.
Zasady użytkowania
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 str.
Przeglądy techniczne
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 str.
Użytkowanie – akumulatory
--------------------------------------------------------------------------------
6 str.
Użytkowanie – silniki
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 str.
Użytkowanie – śmigła
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 str.
Użytkowanie – poduszki amortyzujące
---------------------------------------------------------------------
6 str.
Użytkowanie – kalibracja kompasu
---------------------------------------------------------------------
6 str.
Użytkowanie – przygotowanie drona do lotu ---------------------------------------------------------------------
7 str.
Użytkowanie – uruchomienie i zatrzymanie silników ----------------------------------------------------------
7 str.
Użytkowanie – lot
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 str.
Użytkowanie – tryb lotu
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 str.
Użytkowanie – tryb ICO
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 str.
Użytkowanie – sygnalizacja systemowa LED ---------------------------------------------------------------------
9 str.
Użytkowanie – Tryb awaryjnego powrotu fail-safe
----------------------------------------------------------
10 str.
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 str.
Ostrzeżenia
str. 2
Niniejszy produkt został stworzony do zadań komercyjnych, w związku z tym operator tego produktu musi posiadać
stosowne uprawnienia to jest świadectwo kwalifikacji, wymagane przepisami prawa polskiego.
Nie stosowanie się do tych wymogów może skutkować naruszeniem przepisów ruchu lotniczego, ogólnych zasad
bezpiecznego użytkowania, oraz utratą gwarancji na niniejszy produkt. W przypadku wykonywania operacji
lotniczych poza granicami Polski, operator powinien posiadać stosowne uprawnienia wymagane w kraju w którym,
wykonywane są operacje lotnicze.
Produkt został zbudowany z elementów najwyższej jakości aby zapewnić bezawaryjną pracę zgodnie z jego
przeznaczeniem. Jakiekolwiek modyfikację lub niestosowanie się do zaleceń producenta powoduje niewłaściwą
pracę produktu, co w efekcie końcowym może prowadzić do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji.
Razem z produktem zostaje dostarczona książka serwisowa, książka lotów i Chec list. Niestosowanie się do
procedur przygotowawczych do lotu, lotu oraz zakończenia lotu opisanych w Chec list – powoduje naruszenie
przepisów ruchu lotniczego i prowadzi do uszkodzenia produktu. Brak wpisów w książkę lotów oraz
nieprzestrzeganie przeglądów okresowych skutkuje utratą gwarancji.
Opis produktu :
Dron Tarot T15 V2 to produkt dla profesjonalistów przy zastosowaniu komercyjnym. Dron zapewnia zawis do 42
minut i udźwig do 20kg. Zasięg operacyjny w wersji standard do 1000m. Dron został zbudowany w oparciu o ramę
węglową Tarot T15, umożliwiającą składanie drona do transportu. Rama zapewnia również dobry stosunek wagi
do czasu lotu, obecnie najlepszy w tej klasie dronów na rynku. Konstrukcja cechuje się również rewelacyjną
stabilnością w locie.
Dron jest składany w naszej pracowni pod wybrane wyposażenie przez klienta. Jest on świetną bazą pod wszelkiego
rodzaju platformy obserwująco rejestrujące, udźwigowe, lub wielozadaniowe. Jest to obecnie najlepszy zestaw
pod względem czasu lotu. Zapewnia on również rewelacyjną stabilizację lotu, co nie jest bez znaczenia przy
filmowaniu z powietrza.
Specyfikacja techniczna:
Rodzaj materiału: płyty oraz rurki z tkaniny węglowej 3K
Średnica ramion: 25mm
Rozstaw otworów na silniki: 16, 19, 25, 27mm
Rozstaw silników: 1070mm
Rozmiar Pokrywa Center: 301mm × 209mm × 2,5mm
Możliwe śmigła: 15 cali
Waga: 1190g
Zalecane zasilanie: 6S 22.2V 10000-16000MHA
Maksymalny ciąg silników : 20kg
Zalecana masa startowa : 9Kg – w tym baterie
Czas lotu : do 42min – w zależności od obciążenia i warunków meteo
Zasięg operacyjny – promień i wysokość od GND 1000m
Tryb lotu: manual, ATTI, GPS
Podwozie: składane lub stałe
możliwość montażu: gimgala z aparatem o masie maksymalnej do 4,5Kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy : -50C - +25oC – nie dotyczy akumulatorów
Dopuszczalna temperatura pracy silnika: -50C - +80oC
Dopuszczalne opady atmosferyczne: zabrania się lotów podczas opadów atmosferycznych
prędkość wiatru: 0m/s – 15m/s
Utrzymanie stabilności: w poziomie do 2m, w pionie do 0,5m
str. 3
Opis konstrukcyjny :
[1] Śmigło węglowe 8x5,5, [2] Odbiornik GPS z kompasem, [3] Półka na akcesoria dodatkowe, [4] IMU,
[5] śruba blokująca ramie, [6] noga podwozia , [7] ramie składane, [8] silnik 3F, [9] Regulator ESC,
[10] nadajnik FPV, [11] baterie zasilające.
[1] Antena, [2] przełącznik trybu lotu
[3] manetka pochylenia i przechylenia
[4] włącznik zasilania, [5] wskaźnik
naładowania baterii nadajnika RC
[6] przełącznik składania podwozia
[7] przełącznik ICO
[8] manetka wysokości lotu i obrotu
str. 4
Instrukcje systemu kontroli lotu
Wybrany system kontroli lotu jest używany do kontrolowania wszystkich funkcji drona podczas lotu,
takich jak: pochylenie – pitch (do przodu i do tyłu ), przechylenie – roll ( w lewo i w prawo ), wysokość
elevation ( do góry i na dół) i odchylenie - yaw ( obrót w lewo lub prawo ). Kontroler lotu zawiera MC
(główne urządzenie sterujące), IMU (inercyjną jednostkę pomiarową) GPS, kompas, odbiornik RC.
IMU (inercyjna jednostka pomiarowa ) ma wbudowany czujnik inercyjny i wysokościomierz
barometryczny, który mierzy zarówno położenie jak i wysokość. Kompas odczytuje odczytuje informacje
geomagnetyczne, które wspomagają GPS ( globalny system nawigacji satelitarnej), aby precyzyjnie
obliczyć pozycję i wysokość drona, w celu zablokowania drona na stałym poziomie lotu. Odbiornik
używany jest aby komunikować się z radiem sterującym, a MC działa jako centrum całkowitego systemu
kontroli lotu, łączącego i kontrolującego wszystkie moduły.
Kompatybilność z innymi produktami.
Dron Tarot T15 V2 jest kompatybilny tylko z produktami dopuszczonymi przez producenta RC-LIPOL.
Lista tych produktów znajduje się na stronach internetowych www.rc-lipol.pl i może być aktualizowana
ze względu na rozszerzającą się listę produktów będących w sprzedaży.
Zabrania się samodzielnego instalowania dodatkowych akcesoriów oraz wyposażenia zgodnych i nie
zgodnych z listą dopuszczonych produktów dodatkowych. Instalowanie dodatkowego wyposażenia
i akcesorii może być realizowane tylko u producenta RC-LIPOL i za jego zgodą , dodatkowo wpisem w
książkę lotów drona. Instalowanie dodatkowego wyposażenia we własnym zakresie może spowodować
trwałe i nieodwracalne uszkodzenie Dron Tarot T15 V2 oraz naruszenie przepisów ruchu lotniczego jak
i narażenie na utratę zdrowia lub życia operatora i osób trzecich.
Zasady użytkowania :
Dron może być użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi stosowania bezzałogowych statków powietrznych na terenie kraju, i przez
osoby posiadające stosowne uprawnienia lub świadectwa kwalifikacji. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, operator ponosi pełną odpowiedzialność za cały lot i ewentualne uszkodzenia mienia
lub utratę zdrowia i życia osób trzecich lub siebie samego.
Przygotowanie drona , lot , oraz zakończenie lotu powinno przebiegać zgodnie z dostarczoną Chec list.
Niedostosowanie się do jakiegokolwiek punktu z Chec listy może powodować trwałe i nieodwracalne
uszkodzenie Dron Tarot T15 V2 oraz naruszenie przepisów ruchu lotniczego jak i narażenie na utratę
zdrowia lub życia operatora i osób trzecich, a także utratę gwarancji.
Przeglądy techniczne:
Przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z dostarczoną przez producenta książką lotów. Okres
między przeglądami jest określony w książce lotów nie może być dowolnie modyfikowany przez
operatora. Przeglądy techniczne obejmują kontrolę właściwego działania wszystkich układów drona
i wymianę materiałów eksploatacyjnych takich jak silniki, poduszki amortyzujące, akumulatory.
Przeglądy techniczne może wykonywać wyłącznie producent RC-LIPOL . Niedostosowanie się do
wymagań przeglądu technicznego może powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie Dron Tarot T15
V2 oraz naruszenie przepisów ruchu lotniczego jak i narażenie na utratę zdrowia lub życia operatora i
osób trzecich, a także utratę gwarancji.
str. 5
Użytkowanie:
1. Akumulatory:
Akumulatory dostarczone z dronem służą tylko i wyłącznie do zasilania drona nie należy stosować
i do innych celów oraz wykorzystywać niezgodnie z ich przeznaczeniem. Ładowanie powinno
odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta określonymi na tabliczce znamionowej akumulatora.
Zaleca się używanie ładowarek określonych przy instrukcji ładowania akumulatora. Akumulatory
powinny być mocowane do drona w miejscu przewidzianym przez producenta drona RC-LIPOL.
Zmiana miejsca mocowania powoduje przesunięcie środka ciężkości i może doprowadzić do
trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia Dron Tarot T15 V2 oraz naruszenie przepisów ruchu
lotniczego jak i narażenie na utratę zdrowia lub życia operatora i osób trzecich. Kolejność
podłączania akumulatora jest opisana w Chec list i nie może być wykonana w inny sposób.
2. Silniki:
Użytkowanie drona powinno odbywać się w takich warunkach meteo
( temperatura otoczenia , ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne,
mgła ) by operator miał pewność, że silniki nie przekraczają skrajnych
wartości takich jak prąd pracy lub temperaturę, oraz nie są narażone na
nadmierne zużycie poprzez nadmierną wilgoć powietrza. Nierównomierne
rozłożenie masy na dronie może również powodować nadmierne zużycie
silników lub przekroczenie dopuszczalnych prądów pracy lub temperatury.
Niedostosowanie się do zaleceń producenta RC-LIPOL może powodować
trwałe i nieodwracalne uszkodzenie Dron Tarot T15 V2 oraz
naruszenie przepisów ruchu lotniczego jak i narażenie na utratę
zdrowia lub życia operatora i osób trzecich.
3. Śmigła:
Zainstalowane śmigła są wykonane z włókna węglowego (carbon), należy zwrócić szczególną uwagę
przed każdym startem, czy śmigła nie posiadają pęknięć, uszczerbanych powierzchni natarcia
i spływu. Śmigła powinny być czyste i zadbane. Jakiekolwiek zanieczyszczenia znajdujące się na
śmigłach powodują zmianę wyważenia śmigła, co może prowadzić do oderwania śmigła lub
uszkodzenia łożysk w silniku. Producent RC-LIPOL nie zaleca wymiany śmigieł na innego rodzaju lub
rozmiaru. Tylko śmigła zastosowane oryginalnie przez producenta RC-LIPOL dają pewność
bezawaryjnego działania zestawu dron Tarot T15 V2.
4. Poduszki amortyzujące:
Zastosowane poduszki amortyzujące usuwają wibracje, które mogły by wpływać na jakość nagrań
video. Poduszki są materiałami eksploatacyjnymi i wymagają wymianię podczas przeglądów
opisanych w książce serwisowej. Niestosowanie się do przeglądów może doprowadzić do silnych
drgań które uniemożliwią nagranie prawidłowego materiału video. W skrajnych przypadkach może
to doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia Dron Tarot T15 V2 oraz naruszenie
przepisów ruchu lotniczego jak i narażenie na utratę zdrowia lub życia operatora i osób trzecich.
5. Kalibracja kompasu:
Kalibrację kompasu powinna być wykonana przed każdym lotem, w szczególności gdy ostatnia
kalibracja była wykonana w dość odległym czasie
lub miejscu ( położenie geograficzne ). Aby
uruchomić
kalibrację
kompasu
należy
przełącznikiem trybu lotu [2] na nadajniku RC
str. 6
przełączyć szybko między skrajnymi położeniami około 10 x. O trybie kalibracji informuje nas dioda
LED świecąca na kolor niebieski. Obróć teraz drona poziomo wokół jego osi o 3600 do momentu
zaświecenia się diody LED na zielono. W następnym kroku obróć drona do pionu czerwonymi
ramionami w stronę ziemi i obruć o 3600 do momentu błyskania diody LED na biało. Jeśli po obrocie
dioda LED miga na czerwono, kalibracja nie powiodła się. W takim przypadku należy powtóczyć
proces kalibracji od począku.
6. Przygotowanie drona do lotu:
Przygotowanie drona do startu powinno nastąpić zgodnie z dostarczoną Chec list. Miejsce do startu
powinno być zabezpieczone przed wtargnięciem osób trzecich, wolne od przeszkód terenowych. Podłoże
powinno być równe i wolne od luźnych elementów np. piasek, liście, gałęzie itp. Pozwoli to uniknąć
uszkodzenia silników i śmigieł podczas startu i lądowania. Miejsce startu powinno być wyznaczone w strefie
dopuszczonej przez PAŻP ( Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ) w przeciwnym razie może to doprowadzić
do naruszenia przepisów ruchu lotniczego oraz trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem Dron Tarot
T15 V2 jak i narażenie na utratę zdrowia lub życia operatora i osób trzecich oraz mienia.
7. Uruchomienie i zatrzymanie silników:
Uruchomienie silników następuje poprzez dowolną kombinację zamieszczoną poniżej.
Zatrzymanie silników następuje po przytrzymaniu manetki gazu przez 5s na samym dole ( lewa
manetka na samym dole )
8. Lot:
Dron jest produktem do zastosowań komercyjnych, w związku z tym tylko operatorzy posiadający
stosowne świadectwa kwalifikacji mogą pilotować drona Tarot T15 v2.
Manetka gazu [8]( throttle ) pozwala na zmianę
wysokości drona. Pozycja środkowa utrzymuje zawis,
podniesienie manetki do góry spowoduje zwiększenie
obrotów silników i tym samym zwiększenie wysokości.
Obniżenie manetki od pozycji środkowej do dołu
spowoduje zwolnienie obrotów silników i jednocześnie
obniżenie wysokości. Nie zaleca się przesuwanie
manetki gazu, całkowicie do dołu podczas lotu,
spowoduje to wyłączenie silników i upadek drona na
ziemię.
Manetka obrotu [8]( rudder ) pozwala na zmianę
kierunku lotu, lub obrót wokół własnej osi podczas
zawisu. Przesunięcie manetki w lewo spowoduje obrót
w lewo lub zmianę kursu na lewą podczas lotu.
Przesunięcie manetki w prawą stronę od pozycji
środkowej, spowoduje obrót w prawo podczas zawisu
lub zmianę kursu na prawo podczas lotu.
str. 7
Manetka pochylenia [3]( pitch ) pozwala na pochylenie
drona do przodu lub do tyłu. Przytrzymanie manetki
wychylonej do przodu pozwoli na nadanie ruchu
postępowego do przodu drona. Przytrzymanie manetki
do tyłu pozwoli na nadanie ruchu postępowego do tyłu.
Manetka przechylania [3]( roll ) pozwala na
przechylenie drona na lewą i prawą stronę .
Przytrzymanie manetki wychylonej w lewą stronę
pozwoli na lot drona w lewo, przechylenie manetki w
prawo pozwoli na lot drona w prawą stronę.
9. Tryb lotu:
Dron pozwala na zmianę trybu lotu. Mamy do dyspozycji lot manualny – bez wspomagania
elektroniki stabilizującej, lot ATTI – wspomagany systemami stabilizacji lotu IMU, oraz lot GPS –
wspomagany systemami stabilizacji IMU i nawigacji satelitarnej GPS. Do zmiany trybu lotu
wykorzystujemy przełącznik nr 2.
Pozycja 1 – Lot w trybie GPS
Pozycja 2 – Lot w trybie ATTI
Pozycja 3 – Lot w trybie manualnym
10. Tryb ICO:
ICO to specjalny tryb lotu który umożliwia zmianę orientacji drona względem miejsca startu lub
kursu. Pozwala np. na awaryjny powrót w przypadku utraty orientacji drona w przestrzeni przez
operatora.
1.
2.
3.
OFF – funkcja wyłączona
Course Lock – lot z utrzymaniem przodu drona
względem kursu lotu
Home – Lot z utrzymaniem przodu drona
względem pozycji startu
str. 8
ICO – OFF
ICO - Course Lock
ICO – Home
11. Sygnalizacja systemowa LED
str. 9
12. Tryb awaryjnego powrotu fail-safe:
Tryb awaryjnego powrotu do miejsca startu włącza się automatycznie w monecie utraty sygnału RC
z nadajnika operatora. Nie zaleca się stosowanie innego nadajnika jak dostarczonego przez
producenta drona RC-LIPOL, może to spowodować niewłaściwe uruchomienie procedury
automatycznego powrotu bądź zupełnie ograniczenie takiej funkcjonalności. W przypadku awarii
nadajnika RC, lub utraty sygnału, dron rozpoczyna autonomiczny powrót do miejsca startu. W
pierwszej kolejności zwiększa wysokość do 20m, jeśli znajduje się wyżej rozpoczyna lot nad miejsce
startu po najkrótszej drodze, następne obniża lot co całkowitego wylądowania i wyłączenia silników.
Operator ma możliwość przerwania tej procedury poprzez przełączenie przełącznika trybu lotów w
pozycję ATTI lub manual, operacja ta zadziała tylko wtedy gdy nadajnik zaczął działać i operator
znajduje się w zasięgu drona.
Ostrzeżenia:
Niniejsza instrukcja stanowi streszczenie szkolenia produktowego, które jest obowiązkowe.
I odbywa się zawsze przy zakupie drona.
Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Producent
RC-LIPOL nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie opisanego produktu.
Używając ten produkt oświadczasz że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją i ponosisz pełną
odpowiedzialność za ewentualne szkody na mieniu, zdrowiu użytkownika i osób trzecich.
Ten Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, powyżej 18 roku życia
Produkt nie może być użytkowany przez osoby:
1. Nie posiadających stosownych uprawnień, świadectw kwalifikacji wymaganych
przepisami prawa.
2. Pod wpływem alkoholu, narkotyków, oraz innych substancji chemicznych wpływających
na ograniczenie możliwości motorycznych.
3. Z zaburzeniami psychicznymi, zdrowotnymi.
str. 10

Podobne dokumenty