list dyrektora szkoły

Transkrypt

list dyrektora szkoły
Państwowa Szkola Muzyczna
l i ll stopnia
im. Miec4tsłąwa Karłolłicza
65-052 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 26
tel. 68 455 22 33, Iax 68 455 22 34
NlP 9730036759. Regon 000280790
Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna l i ll stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w ubiegłym roku nawiązała
współpracę z Fundacją Studencką ,,Młodzi Młodym" w celu pozyskiwania
środków z L% podatku. Fundacja Studencka ,,Młodzi Młodym" wspiera rozwój
szkół, klubów sportowych, pomaga osobom niepełnosprawnym i realizuje
marzenia indywidualnych osób. Aktywnie wspiera edukację, dofinansowując
szkoły, uzdolnionych uczniów czy interesujące projekty edukacyjne.
Współpracę z Fundacją nawiązato już bardzo wiele szkół w Polsce, również
wiele szkół muzycznych.
Miło nam poinformować, że po ubiegłorocznei zbiórce Fundacja uplasowała
się na 5 miejscu Organizacji Pożytku Publicznego według rankingu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Do naszei szkoły trali 9OYg środków finansoulych natomiast na cele statutowe
Fundacji ,,Młodzi Młodym" przejdzie taTo paĘskanei kwoł,
Zwracamy się do Rodziców uczniów i przyjaciół Szkofu z prośbąo wsparcie
naszej Szkofu poprzez przekazanie t% z podatku przekazanego przez podatnlka
w rozliczeniu podatkowyrn. Na terenie Szkoły rozprowadzone są ulotki
z instruktażem w jaki sposób dokonać wpłaty. Szczegółowe informacje znajdują
się również na naszej stronie internetowej.
Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy wsparcia edukacji
uczniów naszej Szkoły.
łT§EKTqR [email protected]ŁY
ełr,"rb, q)*,b
ftLgr Henata
Zielona Góra, 21 styczniażOt7r.
KRs 0000 27 02 6L
www.fsmm.pl
cel PsM zlELoNA eÓnn 76t5
Lato

Podobne dokumenty