Roger Tomlinson o GIS

Transkrypt

Roger Tomlinson o GIS
Roger Tomlinson o GIS
Piątek, 21 Grudzień 2007 23:41
Wed?ug Rogera Tomlinsona, który nosi miano "ojca GIS'u", nast?pi? ogromny
post?p w wykorzystaniu GIS w ró?nych dziedzinach ?ycia, od chwili jego
"wynalezienia" w latach 60-tych, ale najwi?kszym problemem jest obecnie brak
specjalistów w tej dziedzinie.
Wi?cej: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20071217.wgtGIS1214/BNStor
y/PersonalTech/home
1/1

Podobne dokumenty