Prezentacja o projekcie ESSPO

Transkrypt

Prezentacja o projekcie ESSPO
O projekcie ESSPO
Skuteczne portfolio usług wsparcia małych i
średnich przedsiębiorstw (Efficient support
services portfolios for SMEs)
Elżbieta Książek
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
[email protected]
O projekcie
• Problem: brak oczekiwanych efektów dotychczasowych programów wsparcie innowacji w MSP
• Brak efektu oddziaływania na grupę docelową - rezultaty nie są widoczne w skali makro
• Instrumenty nie zmieniają zachowania MSP – tylko niwelują lukę finansową, której być może nie ma
• Rozproszenie wsparcia, wielu pośredników, dotarcie do niewielu MSP
• Rozwiązanie: Partycypacyjna praca nad instrumentami wsparcia we współpracy międzynarodowej:
•
•
•
•
Diagnoza (samo-ocena, „peer review”) ->szukanie rozwiązań (dobre praktyki) -> wypracowanie rozwiązań
Narzędzia diagnostyczne dla precyzyjnego kierowania wsparcia
Projektowanie instrumentów wieloczynnikowych (finansowe, doradcze, infrastrukturalna, współpraca)
Wprowadzenie „program management” do praktyki funkcjonowania RPO
• Partnerzy:
• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM,
Wielkopolska (Partner wiodący)
• European Association of Development Agencies (EURADA)
• Nord France Innovation Developpement (Francja)
• Agency of Innovation, Business Financing and
Internationalization of Castilla Y León (Hiszpania)
•
•
•
•
•
Miasto Gabrovo (Bułgaria)
Arc Fund (Bułgaria)
Tartu Science Park Foundation (Estonia)
Tecnalia Research & Innovation Foundation (Hiszpania)
RDC Weserbergland plus (Niemcy)
ESSPO a RPO w Wielkopolsce
Jak zdiagnozowano potrzebę w regionie ?
• Prace nad planem wykonawczym RSI i inteligentnymi specjalizacjami
• Krytyczna samoocena działań dla MSP w poprzedniej perspektywie
• Poprzedni projekt z Interreg – KNOW-HUB
Udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w projekcie
• Udział w pracach w Grupie Interesariuszy (regionalne) i wszystkich spotkaniach projektowych
(międzynarodowe)
W jaki sposób Fundacja może wpłynąć na kształt RPO i RIS
• Brak bezpośrednich możliwości
• Doświadczenie w RSI od 2002 roku i współpraca z Urzędem Marszałkowskim
• Wiedza na temat instrumentów wsparcia (doświadczenie własne, projekty krajowe – np. Skuteczne Otoczenie
Innowacyjnego Biznesu „BIOS”, międzynarodowe – np. IRC/EEN od 1997 roku)
Dlaczego warto być liderem projektu?
• Możliwość kształtowania projektu wg własnych potrzeb i
pomysłów
• Bardziej znaczące funkcjonowanie „na rynku”
międzynarodowym
• Prestiż w kraju
• Dofinansowanie większości udziału własnego z budżetu
państwa ☺
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty