adsorbent wilgoci – eco mol

Komentarze

Transkrypt

adsorbent wilgoci – eco mol
eco mol
ADSORBENT WILGOCI
Gwarancja przejrzystości szyby
Jakość certyfikowana przez renomowane instytuty
Opis
eco mol jest syntetycznym glinokrzemianem
sodowo-potasowym. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii wymiany jonowej może skutecznie pochłaniać wilgoć znajdującą się w szybie
zespolonej. Zachowuje czystość i przejrzystość
szyby zespolonej nawet w bardzo niskich temperaturach.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Proces kalcynacji i aktywacji sita prowadzi do powstania aktywnych porów o średnicy 3Å, w których wyłapywane są cząsteczki wody (najbardziej
aktywna cząsteczka) krążące w przestrzeni międzyszybowej. eco mol pochłania nawet ślady
wody obecne w przestrzeni międzyszybowej.
Zawartość wody w adsorbencie wynosząca około
4 proc. jest wystarczająca, aby zablokować innym
gazom dostęp do sita (argon, tlen, azot). Około
2 proc. wilgoci pochłaniane jest podczas produkcji
szyby zespolonej, a reszta – w pierwszych kilkunastu godzinach pracy adsorbentu po zespoleniu
szyby (wilgotność wstępna sita zwykle wynosi
około 0,5 proc.). Adsorbent w szybie opuszczającej zakład produkcyjny ma w sobie taki ładunek
wilgoci, który nie dopuszcza do pochłaniania innych gazów niż para wodna.
Innowacyjność eco in
02-920 Warszawa, ul. Powsińska 18
tel. + 48 651 6814
faks + 48 651 8172
e-mail: [email protected]
www.ecoin.pl
| Ekologia
|
Ekonomia
eco mol
ADSORBENT WILGOCI
ŻYWOTNOŚĆ
Trwałość szyby określa równowaga dynamiczna pomiędzy
ilością wilgoci wnikającą do wnętrza pakietu a ilością, która może zostać związana w adsorbencie. W wypadku, gdy
ilość pary wodnej w przestrzeni międzyszybowej spowoduje
przekroczenie tzw. punktu rosy, może nastąpić wyroszenie
pary wodnej na szkle.
W zależności od budowy szyby i ilości użytego adsorbentu,
przy idealnie szczelnych zestawach, teoretyczna trwałość
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
parametr
strata masy przy wyprażaniu
– norma DIN 52294 (950°C, 2h)
pojemność adsorbcyjna dla wody – EN 1279-2
zawartość pyłu
gęstość nasypowa – norma DIN/ISO 787
wartość Delta T (25 g/25 ml wody)
granulacja
szyby wynosi od kilkunastu do ponad stu lat. Niewielkie nieszczelności zestawu szybowego mogą znacząco ograniczyć
żywotność szyby. Dwukrotne zwiększenie wypełnienia profili
sitem znacząco wydłuża trwałość szyby zespolonej - nawet
kilkukrotnie w stosunku do tradycyjnego systemu zasypu.
Napełnianie sitem wszystkich boków szyby zespolonej
jest dla niej najtańszą polisą ubezpieczeniową.
wartość
<2,0%
>17%
<50 ppm
>740 (+/- 30) g/L
>30°C
0,5 – 0,9 mm (≥98%)
1,0 – 1,5 mm (≥98%)
pakowaniE
SKŁADOWANIE
eco mol – kartony – 25 kg
eco mol – beczki stalowe lub beczki
eco mol powinien być przechowywany w pomieszczeniach
suchych, w temperaturze do 25°C.
z tworzywa – 140 lub 150 kg
NORMY
CERTYFIKATY I ATESTY
eco mol produkowany jest zgodnie z normą ISO 9001.
Paramentry eco mol-u są zgodne z wymaganiami normy
IFT Rosenheim
Ikates
CEBTP/CEKAL
– EN 1279-2.
-
-
-
nr 601 31162
nr A-185-4A/2007
nr BPI8.6.0038
UWAGA
Podane powyżej dane odpowiadają naszemu obecnemu know-how
i opierają się na wartościach empirycznych. Nie są jednak wyczerpujące. Z powodu możliwych różnic w warunkach zewnętrznych
oraz różnic konstrukcyjnych w oprzyrządowaniach – nie możemy
dać Państwu gwarancji na powyższe dane. Ostateczną pewność
o braku wad można mieć dopiero po przeprowadzeniu testów
produkcji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy
o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.
www.ecoin.pl

Podobne dokumenty