Arkusz z danymi technicznymi (TDS)

Komentarze

Transkrypt

Arkusz z danymi technicznymi (TDS)
OFFICIALTECH
17/03/2016
65619
0W30 MS-BFE
Jest to w pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych
olejach bazowych bardzo wysokiej jakości. Został on specjalnie opracowany, aby spełniać
wymogi specyfikacji BMW Longlife-12 FE. Spełnia on wymagania najnowszej technologii
zaawansowanych silników doładowanych wymagających oleju o wysokiej wydajności i niskim
współczynniku lepkości.
ZASTOSOWANIA
Produkt ten jest obowiązkowy w najnowszych benzynowych i wysokoprężnych silnikach BMW. Dzięki
specyfikacji ACEA C2 można stosować go w wielu pojazdach. Formuła optymalna w stosowaniu we
współczesnych samochodach zapewniająca wyjątkowo wytrzymałą powłokę oleju, która dzięki niej nie
ulega rozpadowi, redukując przy tym tarcie, czego skutkiem jest oszczędność paliwa i niezawodność.
CECHY
Kompleksowa ochrona silnika: wysoka czystość silnika.
Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO2.
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.
SPECYFIKACJA
ACEA
BMW
C2-12
LONGLIFE-12 FE
TYPOWE CECHY
Test
Metoda
Jednostka Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C
ASTM D4052
g/ml
0.841
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C
ASTM D445
mm²/s
54
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C
ASTM D445
mm²/s
9.8
Indeks lepkości
ASTM D2270
Temperatura krzepnięcia
ASTM D6892
°C
-57
Dodatki siarczanów w popiele
ASTM D874
Mass %
0.80
Tempera zapłonu metodą Clevelanda
ASTM D92
°C
225
Lepkość SDW w temp. -35°C
ASTM D5293
mPa.s
5400
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie
maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.
WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com
The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV
169

Podobne dokumenty