Sprawozdanie ze zorganizowanego szkolenia z zakresu obsługi

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie ze zorganizowanego szkolenia z zakresu obsługi
Sprawozdanie ze zorganizowanego szkolenia z zakresu obsługi
programu AutoCAD
Termin i miejsce szkolenia: 23-24.06.2016r., Wydział Nauk o Ziemi
Firma prowadząca szkolenie: P.A. NOVA S.A.
Trener: Bartłomiej Gałwa
Organizator: Dominika Dąbrowska
W dniach 23-24 czerwca 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu podstawowej obsługi
programu AutoCAD. Program ten jest najpopularniejszym narzędziem do projektowania 2D
i 3D.
Dwudniowy kurs został zorganizowany wyłącznie dla pracowników, doktorantów
i studentów Wydziału Nauk o Ziemi. W kursie wzięło udział 20 osób (fig. 1.).
Fig. 1. Uczestnicy kursu
W trakcie kursu uczestnicy zapoznali się z interfejsem najnowszej wersji programu
AutoCAD, ustalaniem granic rysunku, projektowaniem precyzyjnym, tworzeniem grafiki 2D
(projektowanie i edytowanie), pracą na warstwach, tworzeniem i edycją bloków oraz
drukowaniem dokumentacji technicznej (fig. 2.).
Fig. 2. Podczas kursu....
Uczestnicy uzyskali międzynarodowy certyfikat Autodesk potwierdzający ukończenie
szkolenia na poziomie podstawowym (fig. 3.) oraz zaświadczenie wewnętrzne (fig.4.).
Fig. 3. Międzynarodowy certyfikat z ukończonego szkolenia
Fig. 4. Zaświadczenie wewnętrzne o uczestnictwie w kursie
Większość uczestników zadeklarowała chęć udziału w kontynuacji szkolenia na
poziomie zaawansowanym. Dodatkowo przeprowadzone szkolenie spowodowało
wystąpienie do firmy Autodesk o uzyskanie uniwersyteckiej licencji programu AutoCAD dla
naszego Wydziału.

Podobne dokumenty