Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego – Akademickie

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego – Akademickie
Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego –
Akademickie Centrum Edukacji PWSZ w Zamościu
Instytut Humanistyczny
ul. Hrubieszowska 24
22-400 Zamość
Dane osobowe:
Imię i nazwisko
.....................................................................
Data urodzenia
.....................................................................
Miejsce urodzenia
.....................................................................
Adres do korespondencji
.....................................................................
Numer telefonu
.....................................................................
E-mail
.....................................................................
Czy uczył się Pan/Pani języka angielskiego?
............................................................................................
Jak ocenia Pani/Pan swoją znajomość języka?
...............................................................................................
Podpis ………………………………………
Data …………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
promocji i rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz.Ust. Nr
133 poz. 883

Podobne dokumenty