Edukacja ekologiczna „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”

Transkrypt

Edukacja ekologiczna „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”
Edukacja ekologiczna „Z Wisły do Wisły – podróże z
Kropelkiem”
27 lutego 2015 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach
edukacji ekologicznej „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem” na terenie
Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” w Warszawie. Zapoznali się z filmem
edukacyjnym, który przedstawia historię kropelki wody. Zwiedzili część
muzealną, a w niej zobaczyli stare kanały, maszyny i makietę Stacji. Następnie
podziwiali filtr sprzed 130 lat . Zauważyli, że woda jest cennym skarbem i należy
ją oszczędzać.

Podobne dokumenty