Karta zgłoszenia usterki/awarii

Transkrypt

Karta zgłoszenia usterki/awarii
Formularz zgłoszenia serwisowego
Data zgłoszenia : ………………………………………………………………
Charakterystyka usterki / awarii:*
(* opis usterki powinien być maksymalnie rozpisany, objawy, zachowanie sprzętu, ostatnie zachowanie, obecne zachowanie, co mogło być przyczyną, co
było już robione w kierunku poprawy, co mogło być przyczyną podejrzenia i spostrzeżenia – skróci to czas realizacji naprawy serwisowej)
LP.
OPIS USTERKI / OBJAWY
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba dokonująca zgłoszenia: …………………………………………………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)
(adres)
( nr telefonu)
…………………………………………………………………
Sposób zgłaszania awarii:
(Podpis)
W dni robocze od godz. 800 do godz. 1500
 w Urzędzie Gminy Ostrów, tel. 17 745 11 60
 faxem nr 014 626 31 43 wew. 20
 telefonicznie nr 014 626 31 43 wew. 12
 e-mail: [email protected]
 osobiście, pod adresem: SUNTAR sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów,
Zanim zgłosisz awarię:
 wyłącz i uruchom ponownie komputer - sprawdź czy problem nie ustąpił;
 sprawdź czy jest połączenie z punktem dostępowym do sieci Internet;
 przeskanuj komputer programem antywirusowym;
 sprawdź czy urządzenia nie uległy fizycznym uszkodzeniom (antena nie przestawiła się, kabel nie jest uszkodzony, komputer
nie nosi oznak fizycznego uszkodzenia;
W przypadku konieczności przesyłania komputera do serwisu należy wysłać tylko i wyłącznie niedziałający sprzęt. Np. w przypadku
awarii komputera należy wysłać sam komputer, (nie należy wysyłać klawiatury, myszki, monitora).
Gmina Ostrów
tel/fax 017 745 11 60
Ostrów 225
39-103 Ostrów
www.ostrow.gmina.pl
e-mail: [email protected]
str.1/2
Wypełnia serwis:
Lp.
Opis dokonanej naprawy
Data/podpis serwisanta
Realizacja naprawy: w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia awarii. Czas naprawy może zostać wydłużony tylko w przypadku
gdy zostanie to uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i tylko w specjalnych okolicznościach.
Gmina Ostrów
tel/fax 017 745 11 60
Ostrów 225
39-103 Ostrów
www.ostrow.gmina.pl
e-mail: [email protected]
str.2/2

Podobne dokumenty