SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
DLA KLASY I
Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej
(Uczniowie kl. 1 otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych)
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Wydawca
Język polski
Słowa na czasie 1. Podręcznik do
języka polskiego dla gimnazjum
Kształcenie językowe 1
Zeszyt ćwiczeń do języka
polskiego dla klasy pierwszej
gimnazjum
Nowa Era
Język angielski
New English Plus 1
New English Plus 1
Materiały ćwiczeniowe w wersji
podstawowej
Meine Deutschtour 1 Podręcznik
do języka niemieckiego dla
gimnazjum
Meine Deutschtour 1.
Zeszyt ćwiczeń do języka
niemieckiego dla gimnazjum
Śladami przeszłości 1
Podręcznik do historii dla
gimnazjum
Oxford
University
Press
732/1/2015
Nowa Era
746/1/2015
Nowa Era
60/1/2011/z1
Nowa Era
5/1/2009/2015
Nowa Era
58/1/2009/2015
Nowa Era
49/1/2009/2014
Język niemiecki
Historia
Nr ewidencyjny w wykazie
MEN
95/1,2/2015/z1
Atlas historyczny „Od
starożytności do współczesności.
Gimnazjum
Geografia
Biologia
Chemia
Puls Ziemi 1
Podręcznik do geografii dla
gimnazjum.
Puls Ziemi 1
Zeszyt ćwiczeń do geografii dla
gimnazjum
Atlas geograficzny. Polska,
kontynenty, świat
Puls życia 1
Podręcznik do biologii dla
gimnazjum
Chemia Nowej Ery. Podręcznik
do chemii dla gimnazjum
Fizyka
Fizyka z plusem 1. Podręcznik dla
gimnazjum
Fizyka z plusem 2. Podręcznik dla
gimnazjum
GWO
214/1/2009
214/2/2010
Fizyka 1. Zeszyt ćwiczeń
Matematyka
Matematyka na czasie! 1
Podręcznik do matematyki dla
gimnazjum
Matematyka na czasie! 1
Zeszyt ćwiczeń do matematyki
dla gimnazjum
Matematyka na czasie! 1
Zbiór zadań do matematyki dla
gimnazjum
Przedmioty dodatkowe
Religia
Jezus uczy i zbawia 1. W drodze
do Emaus. Podręcznik.
Wychowanie do
Wędrując ku dorosłości.
życia w rodzinie
Wychowanie do życia w
rodzinie. Podręcznik. Klasy 1-3.
Gimnazjum
Wędrując ku dorosłości
Gimnazjum klasa 1.
Ćwiczenia Wychowanie do
życia w rodzinie
Nowa Era
WAM
742/1/2015
AZ-31-01/1-1
Rubikon
205/2009

Podobne dokumenty