VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU

Komentarze

Transkrypt

VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU
VOLT
NIEZALEŻNA
GAZETA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W PRZEWORSKU
NR 3 (67) - 2008 / 2009 - marzec/kwiecień/maj - UKAZUJE SIĘ OD 1991 ROKU
2
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
Konkurs
ortograficzny
Dnia 18 lutego 2009 r. o godzinie 13.10 w
bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w
Przeworsku komisja powołana przez panią dyrektor
Grażynę Szwed w składzie:
-Mgr Lucyna Pączka przewodnicząca komisji
-mgr Joanna Palińska członek komisji
- mgr Bogusława Chmura członek komisji
przeprowadziła IV edycję konkursu ortograficznego.
W konkursie wzięło udział 30 uczniów naszej
szkoły. Głównym celem tego konkursu było
wyłonienie do etapu powiatowego Szkolnego Mistrza
Ortografii i dwóch Wicemistrzów.
Na początku uczestnicy konkursu zostali zapoznani
z wewnątrzszkolnym regulaminem konkursu
ortograficznego. Następnie pani Lucyna Pączka
przeczytała tekst dyktanda „ I znów dyktando”, a
następnie przystąpiła do dyktowania wcześniej
przygotowanego i zatwierdzonego przez panią
dyrektor Grażynę Szwed tekstu. Po napisaniu
dyktanda pani Lucyna Pączka ponownie przeczytała
tekst.
Po zebraniu dyktand komisja przystąpiła do ich
poprawy. Najlepiej dyktando napisała Wioleta
Wołowiec z klasy 3 LO i tym samym zdobyła tytuł
Szkolnego Mistrza Ortografii. Pierwszym
wicemistrzem został Artur Żarnotal z klasy 1 TI, zaś
drugim Wicemistrzem Beata Obłoza z klasy 1 LP.
Życie do natychmiastowego użytku
W dniu 19 marca 2009 roku był dla większości
uczniów naszej szkoły zwykłym dniem nauki. Jednak
nie dla wszystkich. Uczniowie klasy 1 Technikum
Budowlanego oraz 1 Technikum Informatycznego
udali się do teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie na sztukę : Życie do natychmiastowego
użytku. Organizatorem wycieczki była Pani
Małgorzata Skałuba wraz z paniami Marią
Stachiewicz oraz Moniką Szajner. Pogoda tego dnia
dopisała, odbyło się bez opadów deszczu i śniegu,
słońce co jakiś czas opromieniało nasze uśmiechnięte
twarze. Już przed wyjazdem panowała miła i wesoła
atmosfera. Gdy przyjechaliśmy na miejsce pani, która
była odpowiedzialna za porządek poinformowała nas
o zasadach obowiązujących w teatrze, to znaczy
zakazie posiadania komórek podczas przedstawienia,
ciszy. I zaczęło się- zajęliśmy miejsca dookoła sceny,
na którą wyszło pięciu aktorów. Światła, muzyka
,,Dżemu’’ wprawiały widzów w nastrój związany z
przedstawianą przez aktorów sytuacją. Przedstawiali
oni scenę z życia młodych ludzi, którzy chcąc się
zrelaksować, odejść od problemów, zaszaleć- sięgali
po narkotyki. Aktorzy wyraźnie poprzez grę
uzasadniali powody brania narkotyków: ciekawość,
zabawa, zapomnienie o kłopotach, wypełnienie czasu.
Spektakl miał różne odcienie emocji: od zabawnych aż
po pełne zadumy i przestrogi. Ogółem sztuka była
dydaktyczna i dawała wiele do myślenia. Świetna gra
aktorów oraz oprawa muzyczna zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Pobyt w teatrze dał nam
możliwość obcowania z żywą sztuką, umiejętność
rozpoznawania różnicy między inscenizatorem a
reżyserem. Opuszczając teatr mieliśmy czas wolny,
który wykorzystaliśmy na zwiedzaniu rzeszowskich
galerii, centrów handlowych. W drodze powrotnej
humory dopisały- jedyną niepokojącą rzeczą była
myśl o kolejnym dniu nauki w szkole.
Paweł Zięba
klasa 1 Technikum Budowlanego.
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
3
Sukces uczniów naszej szkoły
W dniu 02.04.2009 roku odbyło się
podsumowanie eliminacji
wojewódzkiego konkursu
„Poznajemy Ojcowiznę”. Z naszej
szkoły wzięło udział trzech
uczniów:Krzysztof Portas kl. III TI
,Karolina Kiszka kl. II LOa i Marcin
Posiak kl. I LO .Ich praca
pt.”Pastewnik-żywy skansen” zajęła
1 miejsce i zakwalifikowała się do
etapu centralnego.
L a u r e a c i
otrzymali od pana Wojewody
Podkarpackiego Mirosława Karapyty
dyplomy oraz nagrody w postaci
wszystkim obecnym życzenia
świąteczne i życzył dalszych
sukcesów w życiu. Wicekurator
Oświaty złożył podziękowania na
ręce pana Mariana Dzimiry dla
Oddziałów:
-PTSM w
Przemyślu
-PTTK w Rzeszowie
-PTTK w Przeworsku-PTSM
w RzeszowieZa pomoc w organizacji
konkursu.
Posiak Marcin
pięknych albumów. Przewodniczący
konkursu pan Marian Dzimira
przedstawił zaproszonych gości:
Wojewoda Podkarpacki
Mirosław
Karapyta
-Wicekurator Oświaty w
Rzeszowie- Antoni Wydro -Starosta
przeworski Zbigniew Kiszka
Zarząd Główny PTTK w Warszawie Agnieszka Wałach - W i c e p r e z e s
Oddziału PTTK w Rzeszowie Łukasz
Kuczmarz -Wiceprezes Oddziału
PTTK w Rzeszowie Antoni Hadała
Na zakończenie starosta przeworski
Zbigniew Kiszka podziękował za
udział w konkursie, oraz złożył
4
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
Wycieczka do Rzeszowa
Dnia 24 lutego 2009 roku
nasza klasa II LOa pod
opieką Pani mgr Janiny
Kuldo i Pani Agnieszki
Kiszka wybrała się na
wycieczkę do Rzeszowa.
W planie mieliśmy
zwiedzanie Biblioteki
U n i w e r s y t e t u
Rzeszowskiego, a
następnie udział w
Targach Edukacyjnych.
B i b l i o t e k a
przystosowana jest na
3mln książek, obecnie
znajduje się w niej około
800 tysięcy. W bibliotece
mieliśmy okazje
zobaczyć nowoczesne,
przestronne czytelnie
pracy, naukowe oraz
centrum informacji
naukowej. Posiada ona księgozbiór profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pigonia
liczący 10 tysięcy książek. W Pigonianum
zapoznaliśmy się z egzemplarzem pierwszego
wydania „Pana Tadeusza”. Mogliśmy również
zobaczyć książki, które należały do tego wybitnego
polonisty. Poznaliśmy zasady korzystania z
wypożyczalni i czytelni. Po półtoragodzinnym
zwiedzaniu biblioteki udaliśmy się na Targi
Edukacyjne, które odbywały się w hali na Podpromiu.
Każdy z nas mógł zapoznać
się z bogatą ofertą szkół
wyższych z całej Polski.
Mogliśmy skorzystać z
różnych usług m.in.
fryzjerskich, kosmetycznych
co nasze koleżanki
skwapliwie uczyniły. Włosy
Klaudii zamieniły się w
piękne loki natomiast na
twarzy Karoliny, Klaudii i
Eweliny pojawiły się piękne,
profesjonalne makijaże.
Targi Edukacyjne, w których
wzięliśmy udział nakreśliły
nam drogę na dalsze życie a
także ukazały nowe
horyzonty edukacji.
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
5
REGIONALNY KONKURS
POTRAW WIELKANOCNYCH
W dniach 1-2 kwietnia 2009r. w Zespole Szkół w
Oleszycach odbył się „Regionalny Konkurs Potraw
Wielkanocnych”. W konkursie wzięło udział 10
drużyn 2-osobowych z województwa
podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy III TŻG„b”: Mariola Ochab i Edyta
Harpak, przygotowane przez mgr
inż. Annę Kulas.
Konkurs rozpoczął się o godz. 10:00
i trwał 4h. W tym czasie uczestnicy
na swoich stanowiskach pracy
zmagali się z trudem przygotowania
konkursowych potraw. Ocenie
podlegały dwie potrawy. Nasza
grupa sporządziła „Jaja z szynką i z
chrzanem” oraz „Paschę klasyczną”
Po zakończeniu potraw komisja pod
przewodnictwem Rektora dr
Romana Dawida Taubera, profesora
Wyższej szkoły Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu oceniała
potrawy.
Pierwszego dnia naszego pobytu
mieliśmy również przyjemność
zwiedzania okolicznych miejsc,
m.in. pojechaliśmy do HoryńcaZdroju, gdzie znajduje się Pijalnia
wód oraz Centrum Rehabilitacji
Rolników, w którym zapoznaliśmy
się z układem funkcjonalnym części
gastronomicznej.
Następnego dnia odbył się pokaz
sporządzania potraw przez Rektora
WSHiG i jego studentów. Mogliśmy
zaobserwować ogromne
doświadczenie oraz ich
umiejętności, jak i również
degustować potrawy przez nich
przygotowane. Odbyły się również
pokazy dekoracji stołów
wielkanocnych, przygotowanych
przez uczniów szkoły z Oleszyc oraz
palm wielkanocnych
Po zakończeniu pokazów odbyło się
ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.
Nasza grupa zdobyła wyróżnienie oraz wróciła z
bagażem nowych doświadczeń.
Mariola Ochab
Edyta Harpak
6
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
Spotkanie Młodych Archidiecezji
Przemyskiej Przemyśl 2009
Tradycją już w naszej
szkole stało się uczestnictwo
w Spotkaniach Młodych
Archidiecezji Przemyskiej.
Uczniowie naszej szkoły liczną
grupą wraz z siostrą Rafaelą i ks.
Krzysztofem Żołyniakiem
wyruszyli tym razem do
Przemyśla.
Od piątku 4 kwietnia 2009
do Niedzieli Palmowej odbyło się
już 16 Spotkanie Młodych W tym
roku młodzież zastanawiała się w
jaki sposób skutecznie otoczyć
troską życie, i na tym głownie
skupiliśmy nasze rozważania.
W piątek zaraz po
przyjeździe do Przemyśla
zostaliśmy przydzieleni do
odpowiednich rodzin.
Wspaniałych ludzi, którzy
zdecydowali się przyjąć nas
pod swój dach na całe 3 dni
jesteśmy im wdzięczni za
serce i trud, jaki włożyli, by
jak najlepiej ugościć nas u
siebie. Wieczorem odbyło
się Nabożeństwo
Zawiązania Wspólnoty pod
hasłem: ,,Abyśmy mięli
życie i mięli je w obfitości”,
które poprowadził ks. bp
Adam Szal. Hymnem tego
spotkania była pieśń pt.
,,Pan Woła”. Diakonia
muzyczna pod dyrygenturą
pani Moniki Brewczak
swoim śpiewem w sposób
niezwykły wprowadziła nas
w atmosferę zadumy i refleksji.
W sobotę zorganizowano
nam tyle atrakcji że nie sposób było
się nudzić m.in.: spotkania
w grupach, podczas których
rozmawialiśmy na temat troski o
życie duchowe i kulturalne, odbyło
się również wiele koncertów m.in.
zespołu New Life, ponadto można
było obejrzeć wiele wspaniałych
wystaw.
Jednakże kulminacyjną częścią
tego dnia była Adoracja Krzyża,
podczas której każdy z nas mógł
d o t k n ą ć k r z y ż a . To j a k ż e
wzruszające nabożeństwo
wypełniło po brzegi katedrę
przemyska młodymi ludźmi.
Wszyscy wspólnie przeżywaliśmy
to doświadczenie, które głęboko
zapadło w nasze serca.
W Niedzielę wszyscy
zgromadziliśmy się na rynku, by
tam wziąć udział we Mszy Świętej
poprzedzonej procesją z palmami.
Eucharystię celebrował i homilię
wygłosił Metropolita Przemyski
ks. Bp. Józef Michalik
Wspólna modlitwa,
rozmowa, zabawa sprawiają że
z każdym razem te spotkania
skupiają coraz większą liczbę
młodzieży.
Ojciec św. Jan Paweł II
organizował Światowe Spotkania
Młodych, ukochał młodzież.
Wiedział, że to ona jest solą ziemi
i to od niej zależy przyszłość tego
świata.
Wioletta Czepiela
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
7
Od deski do deski
W dniu 23 kwietnia 2009 roku klasa 1 TGŻ b wraz z
panią Joanną Pelc oraz Małgorzatą Skałuba wybrała
się na lekcję muzealną do Łańcuta. Zanim
przekroczyliśmy mury zamku mogliśmy podziwiać
piękno parku, który swym urokiem i bogatym
skupiskiem roślin przyciąga rzesze turystów,
zwłaszcza od wiosny do jesieni. Zajmuje on 31 ha i
rozdziela się na trzy wyodrębnione rodzajowo i
widokowo części: park wewnętrzny, zewnętrzny oraz
nieduży park południowy. Obok nich nasze
zachwycone oczy mogły napawać się widokiem
Ogrodu Włoskiego i Różanego oraz Oranżerii.
Następnym punktem wycieczki była lekcja muzealna
na temat: I książki mają swoją historię. Lekcja odbyła
się w przepięknej i obszernej bibliotece Potockich. Pan
przewodnik przez półtorej godziny opowiadał nam o
historii powstania biblioteki oraz o zmianach jakie
dokonywały się na przestrzeni wieków, a dotyczyły
książki. Pani profesor Małgorzata Skałuba
uzmysłowiła nam, iż nasza wizyta w bibliotece zbiega
się ze Światowym Dniem Książki.
W bibliotece zgromadzono tysiące
woluminów pozostałych jeszcze po
Potockich- około 20 tysiące zakupionych
przez muzeum. W zbiorach znajdują się
unikatowe w świecie starodruki,
rękopisy, pozycje kartograficzne,
encyklopedie. Biblioteka Potockich z
Łańcuta należy do jednej z niewielu
zachowanych niemal w całości bibliotek
magnackich w Polsce. Założona ok. roku
1798
z inicjatywy Elżbiety z Czartoryskich
Lubomirskiej. Księgozbiór uzupełniali
kolejni właściciele pałacu - Potoccy. Aktualnie
biblioteka liczy ok. 22 000 woluminów w siedmiu
podstawowych działach: druki zwarte XIX i XXwieczne, czasopisma XIX i początek XX wieku,
starodruki, rękopisy XIX i XX-wieczne, kartografia,
grafika i muzykalia. Najbardziej zaciekawiły nas stare
woluminy, które przewodnik pokazywał nam w
rękawiczkach, aby uchronić zabytkowe książki przed
zniszczeniem. Bardzo interesująco opowiadał o
historii książki. Pierwszym materiałem
piśmienniczym był papirus, który znany był w
starożytnym Egipcie od III tysiąclecia. Zaciekawiła
nas część dotycząca książki średniowiecznej, która
była bogato zdobiona złotem, miała grubą, twardą
okładkę.Za taka książkę można było kupić wieś wraz z
inwentarzem. Niektóre książki miały okładki z desek,
obite skórą, stąd właśnie powstał w naszym języku
związek frazeologiczny: od deski do deski.
Zachęcamy was koleżanki i koledzy do zwiedzenia
biblioteki Potockich, zwłaszcza, że zbliża się czas
wakacji. Wycieczka była bardzo udana i ciekawa. Już
nie możemy się doczekać następnej, tym razem może
po zabytkowych komnatach zamkowych… Czas
pokaże…
8
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Przez trzy dni, 21 i 23 maja
w Lesku, w budynkach Szkoły
Ekonomiczno-Rolniczej
rozgrywany był Ogólnopolski
Młodzieżowy Turniej
Turystyczno-Krajoznawczy na
szczeblu wojewódzkim.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
na nim drużyny reprezentującej
naszą szkołę.
Skład drużyny:
1.Mateusz Rydzik kl. I LO
2.Marcin Posiak kl.I LO
3.Michał Niedochodowicz
kl.I LO
Konkurs oficjalnie
rozpoczął pan mgr Jan Barut
Prezes PTSM w Krośnie, który
serdecznie przywitał wszystkich
u c z e s t n i k ó w, o p i e k u n ó w
i przybyłych gości oraz dokładnie
wytłumaczył zasady planowanych
konkurencji.
Pierwszym konkursowym
zmaganiem były testy, podzielone
na cztery rodzaje: krajoznawczy,
topograficzny, ze znajomości
zasad pierwszej pomocy przed-
medycznej i przepisów ruchu
drogowego. Tegoroczne testy
przerażały swoją trudnością
.Stosowano przeróżne strategie
rozwiązywania zadań typu ”odpowiedź jedna z trzech”. Gorzej
jednak było przy zadaniach otwartych. Tu trzeba było wykazać się
choć odrobiną wiedzy, lub jak ktoś
woli metodą na “oko” dość dobrze
opanowaną przez wszystkich
uczestników.
Później rozegrano turniejkolarski tor przeszkód. Mały
slalom ,przejazd po desce, pod
poprzeczką zatrzymanie się przed
przeszkodą, ósemka, przeniesienie
roweru po kamieniach
i równoważnia, właśnie to czekało
na zawodników. Nasza drużyna
dała z siebie wszystko. Teraz
pozostało już tylko czekać na
wyniki. W międzyczasie nasza
drużyna integrowała się
z innymi uczestnikami. Zadania
praktyczne dotyczące udzielania
pierwszej pomocy w razie
wypadku, drużyny startowały
w kolejności ustalonej po
losowaniu. Ostatnią czwartkową
konkurencją była praktyczna
samarytanka, czyli pierwsza
pomoc. Zadanie polegało na
udzieleniu pomocy (fantomowi),
oraz na zastosowaniu przy tym
po p r aw nego mas ażu s erca.
Następnie należało udzielić
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
poprawnych odpowiedzi- to poszło
już znacznie lepiej.
Po wszystkich zadaniach
dla rozluźnienia atmosfery można
było zjeść kolację. I tym miłym
akcentem zakończył się pierwszy
dzień konkursowych zmagań.
Wszystkie drużyny „ poszły spać”,
wraz z opiekunami,
a organizatorzy udali się do bardzo
przyjemnej pracy-poprawiania
testów.
Drugi dzień rozpoczął się o
godzinie 8:00, śniadaniem.
Następna konkurencja to:
”Turystyczne ABC”. Każda ekipa
otrzymywała mapę Leska i na niej
zaznaczone szczególne punkty:
1.gra azymutowa - która polegała
na orientacji w pomiarach
geodezyjnych i w terenie,
2.atrakcje turystyczne terenu,
3.rozpoznawanie obiektów
krajoznawczych z Kanonu
Krajoznawczego woj.
Podkarpackiego,
4.pokonanie przeszkody
terenowej, mierzenie odległości i
wysokości w terenie,
5.regionalizm,folklor, etnografia.
Punkt 4 usytuowany był niedaleko
Amfiteatru. Najpierw(4) należało
zmierzyć wysokość wzniesienia
krokami
oraz oszacować
odległość. Następne zadanie miało
charakter typowo sportowy. Trzeba
było: przejść po kamieniach nad
kałużą wody, przelecieć na linie
nad umowną „rzeką” i przejść po
równoważni, lecz żeby
zawodnikom nie było zbyt łatwo,
każdy miał na plecach ciężki,
turystyczny plecak. Ciężka
wyprawa nas dopiero
czekała- marsz na
orientację, trzeba było
przemierzyć trasę
z k o m p a s e m
potwierdzić kolejność
p u n k t ó w
w
odpowiednim limicie
czasu .Nie było łatwo,
szliśmy nie poddając
się. Po męczącej i
bardzo trudnej
k o n k u r e n c j i
„ o s t a t n i e ”
wracaliśmy do
schroniska brudni
zmęczeni ,ale
z a d o w o l e n i
i uśmiechnięci że
udało nam się przejść „
prawie „ wszystkie
punkty. Po dniu pełym
9
wrażeń poszliśmy spać.
Ostatni dzień w Lesku, ok.
godziny 10: 00 rozpoczęło się
uroczyste zakończenie eliminacji
wojewódzkich XXXVIII OMTTK
w Bieszczadzkim Domu Kultury.
Drużyna z Krosna zajęła pierwsze
miejsce, drugie miejsce LO
w Ustrzykach Dolnych, a trzecie
Gimnazjum w Lutowiskach. Nie
jest tak najgorzej nasza drużyna
dawała z siebie wszystko, byliśmy
pierwszy raz na tak silnej
rywalizacji. Za rok pokarzemy na
co nas stać.
Tegoroczny konkurs OMTTK
można uznać za bardzo
przyjemnym wydarzeniem. Choć
może nie byliśmy na nim najlepsi ,
poznaliśmy wspaniałych ludzi
i nabraliśmy doświadczenia, na
pewno dużo wynieśliśmy z tego
Turnieju. Nikt nie powiedział
przecież, że zawsze trzeba
wygrywać. Najważniejsza jest
dobra zabawa i poczucie
satysfakcji.
Marcin Posiak
10
VOLT - NR 3 - 2008/2009 - marzec/kwiecień/maj
Die Bundesrepublik
Deutschland liegt in der Mitte
Europas und ist 357.000 km2 groß.
Deutschland zählt 82,5 Millionen
Einwohner, davon sind über 7
Millionen Ausländer.
Die Amtssprache ist Deutsch, aber
es gibt auch drei anerkannte
Deutsche aus anderen Regionen
nicht unbedingt verstehen können.
Thüringen besteht. Jedes hat seine
eigene Verfassung, sein eigenes
Parlament, seine eigene Regierung
und auch seine eigene Hauptstadt.
Das wichtigste gesetzgebende
Organ ist der Bundestag. Der
Bundeskanzler leitet die
Regierung, bestimmt die
Deutschland ist ein demokratischer
und parlamentarischer
Bundesstaat, der aus 16 Ländern:
Minderheitensprachen: Sorbisch,
Dänisch und Friesisch. Viele
sprechen auch einen Dialekt, den
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Richtlinien der Politik und trägt die
Regierungsverantwortung. Der
Bundespräsident hat eher eine
repräsentative Funktion.
Wortschatz:
Anerkannt - uznany
die Minderheitensprache - język
mniejszości
der Bundesstaat państwo federalne
bestehen (aus) - składać się (z)
Eigen - własny
die Verfassung - konstytucja
die Regierung - rząd
leiten - kierować
Bestimmen - określać, decydować,
ustalać
die Verantwortung - odpowiedzialność
1.
Beim Arzt:
Der Arzt zum Patienten: „Sie müssen weniger
rauchen. Von heute an höchstens eine Zigarette nach
dem Essen“
Nach einer Woche sieht der Arzt den Patienten
wieder.
„Sie sehen viel besser aus! Sie haben sogar ein paar
Kilo
zugenommen!“
„Natürlich“, sagt der Patient. „Ich esse jetzt auch
zwanzigmal pro Tag“
Wortschatz:
höchstens najwyżej
zunehmen (hat zugenommen) utyć (utył/a)
zwanzigmal pro Tag dwadzieścia razy dziennie
SZKOLNE GAZETA “VOLT” NR 3 (67) 2008/2009 MARZEC/KWIECIEN/MAJ SIĘ OD 1991 ROKU,REDAGUJĄ
UCZNIOWIE ZSZ W PRZEWORSKU, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY
DYREKCJI ZSZ W PRZEWORSKU ZABRONIONE. SKŁAD PRACOWNIA “CETRZY”, SKANOWANIE ZDJĘĆ
PRACOWNIA “CETRZY”, KSERO PANI KASIA :))), ADRES REDAKCJI: ZSZ PRZEWORSK, ULICA I. KRASICKIEGO 9, 37200 PRZEWORSK, TEL. 648 74 75, WYDAJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSZ W PRZEWORSKU

Podobne dokumenty

NR 1 (65) - 2008 / 2009 - wrzesień/październik/listopad

NR 1 (65) - 2008 / 2009 - wrzesień/październik/listopad VOLT - NR 1 - 2008/2009 - wrzesień/listopad zakończył się ki

Bardziej szczegółowo

powiat przeworski issn 1509-4421

powiat przeworski issn 1509-4421 w ruchu drogowym W dniach 20 i 21 maja 2008 roku, w pomieszczeniach hali sportowej w Przeworsku odbył się powiatowy finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zorganizowany został pr...

Bardziej szczegółowo