Kiermasz Gier w Ludiversum (17-18.12.2016)

Transkrypt

Kiermasz Gier w Ludiversum (17-18.12.2016)
Kiermasz Gier w Ludiversum (17-18.12.2016)
(kontakt: 664 780 074, [email protected], fb: Ludiversum)
Imię Nazwisko:
______________________________________________________
telefon:
______________________________________________________
e-mail:
______________________________________________________
planowany termin odbioru gier (sobota, niedziela): ______________________________
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych przez organizatorów kiermaszu gier w celach organizacyjnych.
….........................................
podpis
Uwagi:
Jeżeli sprzedający dopuszcza możliwość negocjacji cen, należy wypełnić kolumn
​
ę ​Cena min., podając najniższą
dopuszczalną cenę sprzedaży.
Lista gier:
Lp. Tytuł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cena
Cena min.

Podobne dokumenty