el dinosaurio - Mikroopowiadania

Komentarze

Transkrypt

el dinosaurio - Mikroopowiadania
Micronatología de un género desconocido
Micronatología de un género
desconocido
Mikroantologia nieznanego
gatunku
projekt studencki
dwujęzyczna antologia tłumaczeń oraz mikroopowiadań
przygotowanych przez studentów Instytutu Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach warsztatów
„Mikroopowiadania w świecie cyfrowym”
red. A. Draus-Kłobucka
projekt okładki: A. Draus-Kłobucka
Wrocław 2013
2
Mikroantologia nieznanego gatunku
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA .................................................................................................................................. 6
A LA SALIDA DEL INFIERNO .................................................................................................. 7
PRZY WYJŚCIU Z PIEKŁA ........................................................................................................... 7
[AL COMENZAR LA NOCHE…] ............................................................................................... 8
[WRAZ Z NADEJŚCIEM NOCY…] ........................................................................................... 8
ALAS ..................................................................................................................................................... 9
SKRZYDŁA ........................................................................................................................................ 9
[ANTES DE SALTAR AL VACÍO...]....................................................................................... 10
[PRZED SKOKIEM W PUSTKĘ…] ......................................................................................... 10
CARTA DEL ENAMORADO.................................................................................................... 11
LIST ZAKOCHANEGO .............................................................................................................. 11
CUATRO MENOS DOS ............................................................................................................. 12
CZTERY MINUS DWA ............................................................................................................... 12
DESENCUENTRO ........................................................................................................................ 13
NIESPOTKANIE ........................................................................................................................... 13
DESPUÉS DE LA GUERRA ....................................................................................................... 14
PO WOJNIE ..................................................................................................................................... 14
EL EMPERADOR DE CHINA................................................................................................... 15
3
Micronatología de un género desconocido
CESARZ CHIŃSKI ....................................................................................................................... 15
EL FANTASMA Y YO .................................................................................................................. 16
ZJAWA I JA ..................................................................................................................................... 16
EL FANTASMA TRADICIONAL............................................................................................ 17
DUCH-TRADYCJONALISTA .................................................................................................. 17
EL HOMBRE LOBO ..................................................................................................................... 18
WILKOŁAK ..................................................................................................................................... 18
EL SUEÑO........................................................................................................................................ 19
SEN ..................................................................................................................................................... 19
EL ZORRO ES MÁS SABIO ...................................................................................................... 20
LIS JEST MĄDRZEJSZY ............................................................................................................. 20
EN EL INSOMNIO ....................................................................................................................... 21
W BEZSENNOŚCI ........................................................................................................................ 21
HABITACIÓN CERRADA ........................................................................................................ 22
POKÓJ ZAMKNIĘTY .................................................................................................................. 22
JE ME SOUVIENS ......................................................................................................................... 23
LA CLEPSIDRA ............................................................................................................................. 24
KLEPSYDRA ................................................................................................................................... 24
LA CULTA DAMA........................................................................................................................ 25
ŚWIATŁA DAMA ......................................................................................................................... 25
EL DINOSAURIO ......................................................................................................................... 25
4
Mikroantologia nieznanego gatunku
LA LUNA .......................................................................................................................................... 26
MAGIA ............................................................................................................................................. 27
MAL MOMENTO ......................................................................................................................... 28
NIEODPOWIEDNI MOMENT ................................................................................................ 28
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO ................................................................. 29
OJCZE NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE .......................................................................... 29
PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD DESDE EL CORAZÓN ........................................... 30
MIASTO Z PERSPEKTYWY SERCA ..................................................................................... 30
REBELIÓN ....................................................................................................................................... 31
REBELIA ........................................................................................................................................... 31
SACUDIDA ..................................................................................................................................... 32
WSTRZĄS ........................................................................................................................................ 32
UWAGI O PRAWACH AUTORSKICH ................................................................................ 33
5
Micronatología de un género desconocido
PRZEDMOWA
Microantología de un género desconocido. Mikroantologia nieznanego gatunku
powstała jako efekt zabawy słowem i obrazem na warsztatach
zorganizowanych w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Tłumaczenia na język polski (w przypadku większości
tłumaczy debiutanckie), własna twórczość, zdjęcia, multimedia i
wyszukiwana grafika tworzą różnorodny kolaż, w którego centrum
znajduje się mikroopowiadanie – gatunek cieszący się od kilku dekad
niezwykłą popularnością w krajach hiszpańskojęzycznych, w Polsce
jednak mało znany i niedoceniany. Krótkie teksty narracyjne, o
szkieletowej konstrukcji i napięciu tekstowym zbliżonym do liryki,
pozwalają wyobraźni czytelnika rozwinąć skrzydła i rozkoszować się
słowną maestrią podporządkowaną rozwojowi anegdoty.
Pragnąc podzielić się z innymi pasjonatami słowa – nie tylko
władającymi językiem hiszpańskim – odkryciem mikroopowiadań,
prezentujemy niniejszą antologię. Jako projekt studencki, książka ma
liczne cele dydaktyczne: zestawienie tekstów oryginalnych i tłumaczeń
wykorzystane może być zarówno w nauce języka hiszpańskiego, jak i w
dydaktyce tłumaczeń literackich. Chcemy też zachęcić do odkrywania w
Sieci bogatych zasobów literackich i krytyczno-literackich związanych z
mikrofikcją. Ciekawe linki, wywiady z autorami i inne treści zebrane
przez studentów na warsztatach oglądać można na stronie
www.microrrelatos.blog.com.
Agata Draus-Kłobucka
6
Mikroantologia nieznanego gatunku
A LA SALIDA DEL INFIERNO
-Dante: Adiós, dulce maestro. -Virgilio: ¡Cómo! ¿Y el Purgatorio? ¿Y el Paraíso? Dante: ¡Para qué! Quien conoció el Infierno ya no tiene ningún interés en el
Purgatorio. Y respecto al Paraíso, sabe que es la ausencia de infierno.
Marco Denevi
PRZY WYJŚCIU Z PIEKŁA
Dante: „Żegnaj, słodki mistrzu.” Wergiliusz: „Jakże to! A Czyściec? I Niebo?”
Dante: „Po cóż! Tego, kto poznał Piekło, już nie interesuje Czyściec. A co do Nieba, to
wiem, że jest nieobecnością piekła”.
tłum. M. Jurkowska
7
Micronatología de un género desconocido
[Al comenzar la noche…]
Al comenzar la noche empiezo a sentir que nuestro amor terminó.
Entra al dormitorio, apaga el velador y se cubre con la manta de la cama.
Sé que llega a casa cansado de trabajar, pero extraño sus manos y sus
dedos sobre mí.
Aún conservo mi esencia, a pesar del tiempo.
Empiezo a creer que me está olvidando.
Rony Vásquez Guevara
[Wraz z nadejściem nocy…]
Wraz z nadejściem nocy zaczynam czuć, że nasza miłość się skończyła.
Wchodzi do pokoju, gasi świecznik i przykrywa się kocem. Wiem, że
wraca do domu zmęczony po pracy, a mimo to tęsknię za jego dłońmi i
palcami na mojej skórze.
Jeszcze jestem sobą, pomimo upływu czasu.
Zaczynam wierzyć, że o mnie zapomina.
tłum. Martyna Idziak
8
Mikroantologia nieznanego gatunku
ALAS
Yo ejercía entonces la medicina en Humahuaca. Un tarde me trajeron un niño
descalabrado; se había caído por el precipicio de un cerro. Cuando para revisarlo le
quité el poncho vi dos alas. Las examiné: estaban sanas. Apenas el niño pudo hablar
le pregunté: -¿Por qué no volaste, m'hijo, al sentirte caer? -¿Volar? -me dijo- ¿Volar,
para que la gente se ría de mí?
Enrique Anderson-Imbert
SKRZYDŁA
Zajmowałem się wówczas medycyną w Humahuaca. Pewnego popołudnia
przyniesiono mi nieszczęśliwe dziecko: spadło ze skraju wzgórza. Kiedy aby się mu
przyjrzeć, zdjąłem mu poncho, zobaczyłem parę skrzydeł. Zbadałem je: były zdrowe.
Kiedy tylko dziecko mogło rozmawiać, spytałem je: „Dlaczego nie wzleciałaś,
dziecinko, gdy czułaś że spadasz?” „Latać?” – powiedziało mi. „Latać, żeby ludzie
się ze mnie śmiali?”
tłum. M. Jurkowska
9
Micronatología de un género desconocido
[Antes de saltar al vacío...]
Antes de saltar al vacío,
el chico y la chica prometen
encontrarse en la otra vida.
Olvidan decirse dónde.
Fernando Remitente
[Przed skokiem w pustkę…]
Przed skokiem w pustkę,
chłopiec i dziewczyna obiecują
spotkać się po drugiej stronie.
Zapominają powiedzieć sobie
gdzie.
tłum. K.Witaszek
10
Mikroantologia nieznanego gatunku
CARTA DEL ENAMORADO
Hay novelas que aun sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta
la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me
he matado antes, señor juez.
Juan José Millás
LIST ZAKOCHANEGO
Są powieści, którym, mimo iż nie są długie, nie udaje się rozpocząć na
dobre do 50 czy 60 strony. Niektóre życia mają tak samo. Dlatego nie
zabiłem się wcześniej, Panie Sędzio.
tłum. K.Witaszek
11
Micronatología de un género desconocido
CUATRO MENOS DOS
-El pie izquierdo no me quiere hacer ni caso.
—No seas tonta, ¿para qué convencerlo?
Es nuestra oportunidad, nos lo quitaremos de
encima como hicimos con el otro.
—No podemos, nos hace falta, si no,
¿quién hará su trabajo?
—Nosotras lo haremos, tendremos el control.
—Pero… ¿cómo sé que no harás lo mismo
conmigo? que me quede dormida y…
—Como se nota que eres zurda. Nos
necesitaremos, cada una tendrá que mover
una rueda de la silla.
microrrelatosperdedores.wordpress.com
CZTERY MINUS DWA
-Lewa noga nie chce mnie słuchać.
-Nie bądź niemądra, po co chcesz ją przekonywać? To nasza szansa, poradzimy
sobie z nią tak jak już zrobiłyśmy to z drugą.
-Nie możemy, potrzebujemy jej, a jeśli nie, to kto wykona za nią jej pracę?
-My ją wykonamy, przejmiemy kontrolę.
-Ale... Skąd mam wiedzieć, że nie zrobisz tego samego ze mną? Że gdy zasnę to...
-Na pierwszy rzut oka widać, że jesteś leworęczna. Będziemy się potrzebowały,
każda z nas będzie musiała poruszać kołami wózka.
tłum. Martyna Idziak
12
Mikroantologia nieznanego gatunku
DESENCUENTRO
Pasó cincuenta años en una cápsula de criogenia aguardando a que la clonación de
su amada fuese viable. Cuando lo reanimaron ella se encontraba en la misma sala.
Sin embargo la felicidad de él chocó con la hermética frialdad de la joven que,
criogenizada, esperaba una futura implantación de recuerdos en los clonados.
Sara Lew
NIESPOTKANIE
Spędził pięćdziesiąt lat w kapsule kriogenicznej czekając aż klonowanie jego
ukochanej będzie wykonalne. Kiedy go ożywiono, ona znajdowała się w tej samej
sali. Jednakże jego radość rozbiła się o hermetyczną obojętność młodej kobiety, która,
skriogenizowana, dopiero oczekiwała na implantowanie wspomnień klonom.
tłum. M. Janczak
13
Micronatología de un género desconocido
DESPUÉS DE LA GUERRA
El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra
sobre el último muerto. En ese instante mismo supo que era
inmortal, porque la muerte sólo existe en la mirada del otro.
Alejandro Jodorowski
video en youtube.com
PO WOJNIE
Ostatnia żywa istota ludzka rzuciła ostatnią garść ziemi na
ostatniego umarłego. W tym samym momencie uświadomiła
sobie, że była nieśmiertelna, gdyż śmierć - istnieje tylko w
spojrzeniu drugiego człowieka.
tłum. E. Chmiel
14
Mikroantologia nieznanego gatunku
EL EMPERADOR DE CHINA
Cuando el emperador Wu Ti murió en su vasto lecho, en lo más
profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban
demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue
Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al
trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble
prosperidad para el imperio. Hasta que, por fin, Wang Mang mostró al
pueblo el esqueleto pelado, del difunto emperador. ¿Veis? -dijo Durante un año un muerto se sentó en el trono. Y quien realmente
gobernó fui yo. Merezco ser el emperador.
El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que
fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio
continuase.
Marco Denevi
CESARZ CHIŃSKI
Kiedy cesarz Wu Ti zmarł w swoim
ogromnym łóżku w głębi pałacu
cesarskiego, nikt tego nie zauważył.
Wszyscy byli zbyt zajęci, aby
słuchać jego rozkazów. Jedynym,
który o tym wiedział, był Wang
Mang, premier, ambitny człowiek,
który aspirował do tronu. Nic
nikomu nie powiedział i ukrył ciało.
Minął
rok
niesamowitego
dobrobytu w państwie. Wreszcie,
Wang Mang pokazał ludziom goły
szkielet zmarłego cesarza. Widzicie?
– powiedział- Od roku zmarły zasiada na tronie. Tym, który naprawdę
rządzi jestem ja. Zasługuję na to, aby zostać cesarzem. Zadowolony lud
osadził go na tronie i następnie zabiła, aby był równie doskonały jak jego
poprzednik i aby dobrobyt trwał.
tłum. Magda Koch
15
Micronatología de un género desconocido
EL FANTASMA Y YO
Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente
pasé de una habitación a otra sin utilizar los medios comunes.
René Avilés Fabila
ZJAWA I JA
Strach przed duchami prześladował mnie dopóki, w roztargnieniu, nie
przemieściłem się z jednego pokoju do drugiego bez użycia powszechnie
dostępnych środków.
tłum. Martyna Karolak
16
Mikroantologia nieznanego gatunku
EL FANTASMA TRADICIONAL
En mitad de la noche, la sábana se despertó y
salió a trabajar.
Eugenio Mandrini
video en youtube.com
DUCH-TRADYCJONALISTA
W środku nocy prześcieradło obudziło się i
wyszło do pracy.
tłum. Martyna Karolak
17
Micronatología de un género desconocido
EL HOMBRE LOBO
Con una mueca ferroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa
las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos.
Un curioso zumbido perfora el aire.
El hombre lobo tiene miedo.
El dentista también.
Ana María Shua
WILKOŁAK
Z okrutnie wyszczerzonymi,
ociekającymi krwią i śluzem
zębiskami, wilkołak rozwiera szczęki i obnaża żółte kły.
Dziwny, brzęczący dźwięk przeszywa powietrze.
Wilkołak się boi.
Jego dentysta także.
tłum. Martyna Karolak
18
Mikroantologia nieznanego gatunku
EL SUEÑO
Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi
madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló
durante un rato.
Luis Mateo Díez
SEN
Śniłem, że pożera mnie jakiś chłopiec. Obudziłem się
przerażony. Lizała mnie moja mama. Ogon trząsł mi
się jeszcze przez chwilę.
tłum. E. Chmiel
19
Micronatología de un género desconocido
EL ZORRO ES MÁS SABIO
Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero,
decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo
de personas que dice voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy
bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido (a veces no muy bien) a
los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores
norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo
comentaron con entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los
libros del Zorro. Desde ese momento el Zorro se dio con razón satisfecho, y pasaron los años
y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir “¿Qué pasa con
el Zorro?”, y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle
tiene usted que publicar más. -Pero si ya he
publicado dos libros -respondía él con
cansancio. -Y muy buenos -le contestaban-;
por eso mismo tiene usted que publicar otro.
El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En
realidad lo que éstos quieren es que yo
publique un libro malo; pero como soy el
Zorro, no lo voy a hacer.” Y no lo hizo.
Augusto Monterroso
video en youtube.com
LIS JEST MĄDRZEJSZY
Pewnego dnia, gdy Lis
był
bardzo znudzony oraz do pewnego stopnia melancholijny i bez
pieniędzy, postanowił stać się pisarzem, toteż natychmiast się do tego zabrał, ponieważ
nienawidził osób, które mówią, że zrobią to czy tamto i nigdy się za to nie biorą. Jego
pierwsza książka okazała się świetna, wielki sukces; wychwalana przez wszystkich,
natychmiast została przetłumaczona (czasem niezbyt dobrze) na najprzeróżniejsze języki.
Druga była jeszcze lepsza niż pierwsza i różni profesorzy amerykańscy, śmietanka
akademickiego świata z tamtych dawnych dni, komentowali ją z entuzjazmem i nawet pisali
książki o książkach, które opowiadały o książkach Lisa. Od tego czasu Lis był, nie bez
powodu, zadowolony z siebie, lata mijały i nie opublikował nic innego. Zaczęto szemrać i
powtarzać: „Co się dzieje z Lisem?” i gdy spotykano go na koktajlach, podchodzono by
powiedzieć musi pan opublikować więcej.
-Przecież już opublikowałem dwie książki- odpowiadał zmęczony. – I to bardzo dobreprzytakiwano- dlatego musi pan opublikować kolejną. Lis nie mówił tego, ale myślał: „Czego
tak naprawdę chcą, to żebym opublikował złą książkę, ale jako że jestem Lisem, nie zrobię
tego”. I nie zrobił.
tłum. K. Witaszek
20
Mikroantologia nieznanego gatunku
EN EL INSOMNIO
El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es
lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas. Enciende un cigarrillo. Lee un poco.
Vuelve a apagar la luz. Pero no puede dormir. A las tres de la mañana se levanta.
Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El
amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco. Que en
seguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto pero no logra
dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el
médico habla mucho pero el hombre no se duerme. A las seis de la mañana carga un
revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto pero no ha podido
quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente.
Virgilio Piñera
W BEZSENNOŚCI
Mężczyzna budzi się wcześnie. Nie może zasnąć. Obraca się, oczywiście w łóżku.
Kręci się wśród prześcieradeł. Zapala papierosa. Czyta trochę. Znowu gasi światło.
Ale nie może spać. O trzeciej nad ranem wstaje. Budzi przyjaciela, który akurat jest
obok i zwierza mu się, że nie może spać. Prosi go o radę. Przyjaciel radzi mu, by
poszedł na krótki spacer, by się trochę zmęczyć. Aby od razu potem wypił filiżankę
naparu z lipy i zgasił światło. Czyni to wszystko, ale wciąż nie daje rady zasnąć.
Znowu wstaje. Tym razem stawia się u lekarza. Tak jak się dzieje zawsze, lekarz
mówi dużo, ale mężczyzna nie zasypia. O szóstej rano bierze rewolwer i odbiera
sobie życie. Mężczyzna nie żyje, ale nie może odpłynąć w sen. Bezsenność jest rzeczą
bardzo nieustępliwą.
tłum. M. Jurkowska
video en youtube.com
21
Micronatología de un género desconocido
HABITACIÓN CERRADA
Me escondo detrás de mis juguetes y allí, agazapado, aguardo a que vengas a
limpiar el polvo que se acumula con el tiempo. A veces me miras, pero no me ves con
tus ojos nublados por las lágrimas. Aún no estás preparada para aceptar mi
presencia. Para ello, primero necesitas aceptar mi ausencia.
Sara Lew
POKÓJ ZAMKNIĘTY
Ukrywam się za moimi zabawkami i tam, skulony, czekam aż przyjdziesz zetrzeć
kurz, który z czasem się gromadzi. Chwilami patrzysz na mnie, ale mnie nie widzisz
twoimi oczyma zamglonymi przez łzy. Jeszcze nie jesteś gotowa, żeby zaakceptować
moją obecność. Aby to zrobić, najpierw musisz zaakceptować jej brak.
tłum. M. Janczak
22
Mikroantologia nieznanego gatunku
JE ME SOUVIENS
La nostalgia tiende a cerrar los ojos. No soy muy
partidario de ella: en general me resulta conservadora.
La tristeza por el paso del tiempo es algo bien distinto.
Una cosa, discutible, es sobrevalorar el pasado, las
raíces, el origen. Y otra cosa, inevitable, es contemplar
nuestra aguda mortalidad. Esa es quizá la razón de que
recordemos.
Andrés Neuman
JE ME
SOUVIENS
Nostalgia skłania,
by zamknąć oczy.
Nie
jestem
jej
wielkim zwolennikiem – w gruncie rzeczy uważam ją za
konserwatywną. Smutek spowodowany upływem czasu
jest czymś zupełnie innym. Z jednej strony dyskusyjną
kwestią jest przecenianie przeszłości, korzeni,
pochodzenia. Druga, nieunikniona sprawa, to
kontemplowanie naszej śmiertelności. To chyba powód,
dla którego wspominamy.
tłum. MJ
23
Micronatología de un género desconocido
LA CLEPSIDRA
Perseguido por tres libélulas gigantes, el cíclope alcanzó el
centro del laberinto, donde había una clepsidra. Tan sediento
estaba que sumergió irreflexivamente su cabeza en las aguas de
aquel reloj milenario. Y bebió sin mesura ni placer. Al apurar la
última gota, el tiempo se detuvo para siempre.
Javier Puche
KLEPSYDRA
Cyklop, ścigany przez trzy
gigantyczne ważki, dotarł do
środka labiryntu, gdzie
znajdowała się klepsydra. Był
bardzo spragniony, zanurzył więc
głowę w wodzie tego starożytnego
zegara. I pił bez miary ani
przyjemności. Gdy wypił ostatnią
kroplę, czas zatrzymał się na
zawsze.
tłum. Magda Koch
24
Mikroantologia nieznanego gatunku
LA CULTA DAMA
Le pregunté a la culta dama si conocía el
cuento de Augusto Monterroso titulado
“El dinosaurio”.
—Ah, es una
delicia
—me
respondió—,
ya
estoy
leyéndolo.
José De la
Colina
ŚWIATŁA
DAMA
Zapytałem światłą damę, czy zna
opowiadanie Augosto Monterroso
zatytułowane "Dinozaur".
-Ah, to perełka - odpowiedziała właśnie je czytam.
tłum. E. Chmiel
EL DINOSAURIO
Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí.
Augusto Monterroso
25
Micronatología de un género desconocido
LA LUNA
Y volvió a mirar
desde lo alto que
era su balcón.
Miraba al cielo con
una copa de vino
en la mano.
Sentía que estaba
perdiendo
lentamente
el
horizonte.
Y pasó. Apareció
esa luna siniestra
permitiéndole al
día pasar.
Martyna Idziak
26
Mikroantologia nieznanego gatunku
MAGIA
El niño, de puntillas, alcanza el sombrero de la percha. Cierra
los ojos e imagina con todas sus fuerzas un conejo. Lo quiere
blanco, grande y de largas orejas. Y suave, muy suave, para
acariciarlo. Se muere de ganas de verlo, así que pronuncia unas
palabras incomprensibles, incluso para él, y abre los ojos. Del
interior del sombrero sale una paloma grisácea que echa a volar
con torpeza. Mierda, maldice el niño, y vuelve a colgar el
sombrero en la percha.
Víctor Lorenzo
MAGIA
Dziecko, stojąc na
palcach, sięga po
kapelusz
na
wieszaku. Zamyka oczy i ze wszystkich sił wyobraża sobie
królika. Chce, by był biały i duży, z wielkimi uszami. No i
miękki, bardzo miękki, taki do przytulania. Tak bardzo chce go
ujrzeć,
że
wypowiada
jakieś
niezrozumiałe
–
nawet
dla
niego
samego
–
słowa
i otwiera oczy. Z kapelusza wyłania się szarawy gołąb, który
niezgrabnie odlatuje. Cholera, przeklina dziecko, i znów
odwiesza kapelusz na wieszak.
tłum. MJ
27
Micronatología de un género desconocido
MAL MOMENTO
El artificiero se dio
cuenta de que lo
habían engañado
mientras cortaba el
cable rojo.
J.K. Vélez
NIEODPOWIEDNI MOMENT
Rzemieślnik zdał sobie sprawę z tego, że
został oszukany w momencie przecinania
czerwonego kabla.
tłum. Magda Koch
28
Mikroantologia nieznanego gatunku
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO
Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño,
de una mano, a la otra pieza...
- ¿Dónde está tu padre? – preguntó.
- Está en el cielo - susurró él.
- ¿Cómo? ¿Ha muerto? - preguntó asombrado el capitán.
- No - dijo el niño -. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán
alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho.
José Leandro Urbina
OJCZE NASZ, KTÓRY
JESTEŚ W NIEBIE
Podczas, gdy sierżant przesłuchiwał
matkę i siostrę, kapitan wziął dziecko
za rękę do innego pomieszczenia.
- Gdzie jest twój ojciec? -zapytał.
-Jest w niebie -wyszeptał chłopiec.
-Jak to? Nie żyje? -zapytał zdziwiony
kapitan.
-Nie – powiedziało dziecko. –Każdego
wieczora schodzi z nieba, żeby zjeść z
nami.
Kapitan podniósł wzrok i odkrył
drzwiczki prowadzące na poddasze.
tłum. K. Witaszek
29
Micronatología de un género desconocido
PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD DESDE EL CORAZÓN
Desde el punto de vista de un joven soltero y solitario: “¡Odio
esta ciudad, es tan pequeña y aburrida, no hay nada que hacer
aquí!“
Desde el punto de vista de un joven enamorado: “¡Ésta ciudad
es lo máximo, es tan grande, y tiene tantos lugares a los quiero
quiero ir con mi amor que creo que no nos alcance la vida para
explorarla por completo!“
Fin.
Sir Helder Amos
MIASTO Z
PERSPEKTYWY
SERCA
Z punktu widzenia
młodego, wolnego i
samotnego:
“Nienawidzę
tego
miasta, jest tak małe i
nudne, że nie ma tu
co robić!”
Z punktu widzenia młodego i zakochanego: “ To miasto jest
świetne, jest tak duże i jest w nim tak wiele miejsc, do których
chcę pójść z moją miłością, że sądzę, że całe nasze życie nie
wystarczy na ich odkrycie!”
Koniec.
tłum. Magda Koch
30
Mikroantologia nieznanego gatunku
REBELIÓN
—No, señora, no puedo dejarla pasar. Esto es un asunto de seguridad nacional. No, aquí no
se encuentra su hijo. Tampoco su nuera ni su nieto. Váyase, señora. ¿No ha visto las vallas ni
los carteles? ¿No ha oído las noticias? Toda la ciudad ha desaparecido. Ha sido talada. Solo
quedan los árboles, y se multiplican.
Sara Lew
REBELIA
- Nie, proszę pani, nie mogę pozwolić pani przejść. Jest to kwestia bezpieczeństwa
narodowego. Nie, nie ma tu pani syna. Pani synowej i wnuka też nie. Niech Pani odejdzie.
Nie widziała pani tablic ani plakatów ? Nie słyszała pani wiadomości? Całe miasto zniknęło.
Zostało zniszczone. Zostały tylko drzewa, i się pomnażają.
tłum. Marcin Janczak
31
Micronatología de un género desconocido
SACUDIDA
La alfombra temblaba ante cada nueva
sacudida.
Temía
a
las
alturas,
suspendida sobre la barandilla del
balcón. Los golpes le hacían llorar
lágrimas de polvo y pelos que irritaban
a su dueña. Con cada nuevo espasmo
ambas se aproximaban más al vacío.
Fue en el último estornudo cuando la
alergia se cobró su víctima.
Sara Lew
WSTRZĄS
Dywan trząsł się przy każdym nowym szarpnięciu. Bał się zawieszony wysoko na
balustradzie balkonu. Uderzenia sprawiały, że płakał łzami kurzu i włosów, które
irytowały jego właścicielkę. Każdy nowy spazm przybliżał ich o krok do przepaści.
Przy ostatnim kichnięciu alergia zabrała swoją ofiarę.
tłum. Marcin Janczak
32
Mikroantologia nieznanego gatunku
UWAGI O PRAWACH AUTORSKICH
Mikroopowiadanie jest gatunkiem trudnym do sklasyfikowania i
podporządkowania prawom autorskim. Składające się czasem z kilku
słów, jedno- bądź dwuzdaniowe treści łatwo przenikają do sfery
publicznej i krążą w niej swobodnie, podobnie jak przysłowia czy
powiedzenia. Autorzy mikroopowiadań wykorzystują Internet jako
jeden z głównych środków przekazu, starają się jednak regulować
umieszczanie w nim utworów. I tak, mamy do czynienia z kilkoma
grupami:
1) pisarze
„tradycjonalni”,
publikujący
papierowe
tomy
mikroopowiadań:
w
formie
reklamy
udostępniają
w
zapowiedziach książek, w wywiadach i recenzjach kilka
mikroopowiadań, które swobodnie krążą w Sieci; pozostałe teksty
usuwane są z zasobów internetowych i dostępne tylko
czytelnikom zakupionego tomu (np. Augusto Monterroso, Marco
Denevi, Ana María Shua)
2) blogerzy, wykorzystujący Internet jako główny środek przekazu:
publikują wszystkie swoje mikroopowiadania na blogach (np. Sara
Lew)
3) grupa pisarzy należących jednocześnie do obu powyższych grup,
publikujący regularnie tradycyjne książki i utwory na blogach (np.
Andrés Neuman)
4) teksty mikroopowiadań należące do tradycji ludowej różnych
krajów, przeważnie azjatyckich
W niniejszej antologii korzystamy wyłącznie z tekstów opublikowanych
przez autorów lub za ich zgodą w Internecie i przeznaczonych do
użytku niekomercyjnego i celów dydaktycznych pod restrykcją podania
imienia i nazwiska autora. Większość z nich pochodzi z opublikowanej
w Sieci i dostępnej za darmo antologii zamieszczonej na końcu książki
Breve manual para reconocer minicuentos Violety Rojo:
33
Micronatología de un género desconocido
[http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=10&tipo
=ARTICULO&id=7565&archivo=10-5317565ejw.pdf&titulo=Breve%20manual%20para%20reconocer%20minicue
ntos].
Pozostałe teksty dostępne są na stronach:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/exbreve.ht
ml, http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=245,
http://javiersoriaj.wordpress.com/tag/microrrelatos/,
http://microrelatosilustrados.blogspot.com/,
http://andresneuman.blogspot.com/,
microrrelatosperdedores.wordpress.com,
realidadesparalelos.blogspot.com/2012/04/magia.html,
http://www.365microcuentos.com/2013/04/673-perspectivas-de-laciudad-desde-el.html, http://microrelatosjk.blogspot.com/,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/exbreve.ht
ml.
Filmy dostępne na stronie www.youtube.com, do których odsyłają linki
pry niektórych mikroopowiadaniach, zostały stworzone przez
studentów w ramach warsztatów. Wykorzystane ilustracje i zdjęcia są
(w większości) autorstwa uczestników warsztatów, pozostałe pochodzą
z zasobów dostępnych na stronie www.flickr.com na bazie licencji
Creative Commons do użytku niekomercyjnego.
Autorzy tłumaczeń zgadzają się na wykorzystanie ich tekstów do
użytków niekomercyjnych, z zaznaczeniem imienia i nazwiska bądź
pseudonimu autora.
Wrocław, 15.06.2013 r.
34

Podobne dokumenty