CP1 Series Broszura produktu

Komentarze

Transkrypt

CP1 Series Broszura produktu
STEROWNIKI SERII CP1
Kompaktowe sterowniki programowalne PLC
» Standardowy interfejs USB
» Proste funkcje ruchu
» Ws p ó ł p r a c a z s i e c i ą E t h e r n e t
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 1
Nasza odpowiedź na Twoje
potrzeby
W przypadku wystąpienia konieczności sterowania
niewielkimi maszynami przemysłowymi firma
OMRON oferuje elastyczne rozwiązanie z użyciem
swobodnie programowalnych sterowników PLC z serii
Optymalne rozwiązanie
W skład rodziny CP1 wchodzą trzy różne serie oferujące różne
stopnie funkcjonalności: CP1E, CP1L oraz CP1H. Kompleksowy
wybór pozwala zaproponować klientom optymalne
rozwiązanie sterowania dla ich urządzeń, i co za tym idzie
optymalne opcje cenowe.
CP1. Sterowniki te mimo niewielkich rozmiarów
oferują pełną funkcjonalność i kompatybilność - taką
samą jak dla większych sterowników modułowych.
Blok zacisków wejściowych
Opcjonalna karta, szeregowy Ethernet
Blok zacisków wyjściowych
Opcjonalny moduł pamięci
Port USB do programowania
Regulacja analogowe
Wejście analogowe
Złącze baterii
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 2
Współpraca z siecią Ethernet
Modele CP1L i CP1H obsługują połączenia Ethernet. Wystarczy
opcjonalna karta, aby można było monitorować i programować
urządzenie przez sieć Ethernet.
Proste funkcje ruchu
Sterowniki z serii CP1 wyposażone są w szybkie porty
szeregowe, które pozwalają w prosty sposób sterować ruchem.
USB w wyposażeniu standardowym
Dzięki blokom funkcji MODBUS możliwe jest sterowanie i
Dzięki standardowemu interfejsowi USB służącemu do
monitorowanie nawet 32 falowników w czasie rzeczywistym.
programowania i monitorowania w urządzeniach CP1 nie ma
Ponadto szybkie wyjścia impulsowe pozwalają sterować nawet
konieczności korzystania z kosztownych dodatkowych kabli.
czterema osiami serwonapędów. Szybkie wejścia impulsowe
Wystarczy proste podłączenie!
pozwalają z kolei podłączyć do czterech enkoderów.
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 3
Znać jeden, to jak poznać wszystkie
Urządzenia z rodziny CP1 pozwalają w prosty
Brak skomplikowanej specyfikacji
sposób dostosować poziom automatyzacji
Sterowniki PLC z rodziny CP1 pozwalają zastosować dokładnie
maszyn i zaoferować elastyczne opcje
Oferujemy trzy serie i każda z nich może być swobodnie
cenowe. Wystarczy wybrać model z rodziny
możliwości sterowania, których nie potrzebujesz, ani też za
taki poziom automatyzacji, jakiego potrzebuje klient.
konfigurowana. Oznacza to, że nie musisz więcej korzystać z
CP1, który odpowiada Twoim potrzebom.
nie płacić.
OD ROZWIĄZAŃ EKONOMICZNYCH
PO BARDZIEJ ZAAWANSOWANE
Seria CP1E
Seria CP1L
•Procesor z 20, 30 lub 40 wbudowanymi
•Procesory od 10 do 60 wbudowanych
cyfrowymi punktami We/Wy
cyfrowych punktów We/Wy
•Możliwość rozbudowy do 160 punktów We/Wy
•Możliwość rozbudowy do 180 punktów We/Wy
•Port USB + 1 opcjonalny port szeregowy
•Port USB + 2 opcjonalne porty szeregowe
•2,8 K tys. kroków pamięci użytkownika
•Opcjonalna karta Ethernet
•Szybkość wykonywania instrukcji 1,1 μs
•5–10 tys. kroków pamięci użytkownika
•6 wejść enkodera (10–100 kHz)
•Szybkość wykonywania instrukcji 0,6 μs
•2 wyjścia impulsowe (100 kHz)
•4 wejścia enkodera (100 kHz)
•2 wyjścia impulsowe (100 kHz)
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 4
Sterowniki PLC z oferty firmy Omron mog być użyte
w różnych zastosowaniach — od prostych i niedrogich
zadań automatyzacji po rozwiązania kompleksowych
systemów. Cechą wyjątkową w skali całego rynku jest fakt,
że kompaktowe i modułowe sterowniki PLC firmy Omron
posiadają wspólną architekturę. W zakresie alokacji pamięci i
komend zachodzi całkowita zgodność programów.
Seria CS1
Seria CJ2
Seria CJ1
Seria CP1
I NIE TYLKO
Seria CP1H
•Procesory o 40 (modele „X” i „XA”) lub 20 (modele „Y”)
wbudowanych punktach We/Wy
•Możliwość rozbudowy do 320 punktów We/Wy
•Port USB + 2 opcjonalne porty szeregowe
•Opcjonalna karta Ethernet
•20 tys. kroków pamięci użytkownika
•Szybkość wykonywania instrukcji 100 μs
•4 wejścia enkodera (100 kHz lub do 1 MHz
w przypadku modeli „Y”)
•4 wyjścia impulsowe (100 kHz lub do 1 MHz
w przypadku modeli „Y”)
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 5
Komunikuj się zdalnie lub bezpośrednio
Sterowniki z serii CP1 firmy Omron potrafią komunikować się w
przeprowadzania zdalnej diagnostyki sprzętu zainstalowanego
otwartych standardowych środowiskach sieciowych, takich jak
w zakładach nieposiadających własnej pomocy technicznej
Ethernet, DeviceNet czy Profibus-DP.
— na przykład w bezobsługowych instalacjach ogniw
słonecznych.
Zastosowanie dołączanego modułu CIF41 oznacza
Dla dystansów nieprzekraczających 500 m model CIF12
dla urządzeń CP1L i CP1H dostępność kompaktowego
oferuje opcjonalne dodatkowe połączenie szeregowe dla
i niedrogiego interfejsu sieci 10/100Mbit Ethernet.
każdego sterownika PLC CP1. Jest to przydatne szczególnie
Monitorowanie systemów może odbywać się przy użyciu
podczas tworzenia dedykowanych połączeń wymiany danych
zwykłej przeglądarki WWW, zarówno poprzez sieć lokalną, jak i
między dwoma lokalizacjami, na przykład połączenia z
przez połączenie internetowe z dowolnego miejsca na świecie.
obszaru biurowego do sterownika PLC w pomieszczeniach
Użytkownik ma pełen dostęp do danych procesów, przesyłania
produkcyjnych, lub tworzenia połączeń między budynkami.
i pobierania programów oraz monitorowania i śledzenia
awarii. Jest to przydatne do celów monitoringu maszyn,
przesyłania danych do komputerów nadzorujących i do
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 6
Doskonałe rozwiązanie do prostego
sterowanie ruchem
Połączenie funkcjonalności szybkich wyjść impulsowych,
Modbus-RTU Easy Master. Model CP1H może być wyposażony
sterowania napędami przy użyciu częstotliwości oraz
w maksymalnie cztery wyjścia impulsowe do sterowania
położeniowego sprzężenia zwrotnego sprawia, że CP1 jest
czterema osiami przy 100kHz.
doskonałym wyborem.
Sterowniki CP1 często znajdują zastosowanie przy sterowaniu
Gdy wymagane jest pozycjonowanie w pętli zamkniętej, można
przenośnikami, ruchem z punktu do punktu oraz systemami
połączyć wejścia licznika o dużej szybkości w celu uzyskania
typu „pick-and- place” bez interpolacji.
położeniowego sprzężenia zwrotnego. Sterownik CP1L ma na
przykład cztery wejścia licznika 100 kHz dla położeniowego
sprzężenia zwrotnego. W zakresie kontroli napędów sterownik
CP1 posiada także porty szeregowe umożliwiające szybka
komunikację. Podłączanie falowników w celu sterowania
prędkością ma prosty przebieg dzięki zastosowaniu funkcji
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 7
Osiągnij maksymalną wydajność, wybierając optymalny procesor
do używanych aplikacji
CP1H
CP1L
CP1H-Y20DT-D
CP1H-XA40D_-_
CP1H-X40D_-_
CP1L-M60D_-_
CP1L-M40D_-_
CP1L-M30D_-_
CP1L-L20D_-_
12 wejść
8 wyjść
24 wejścia
16 wyjść
24 wejścia
16 wyjść
36 wejść
24 wyjścia
24 wejścia
16 wyjść
18 wejść
12 wyjść
12 wejść
8 wyjść
Zasilanie prądem zmiennym Nie
Tak
Tak
Tak
Zasilanie prądem stałym
Tak
Tak
Tak
Tak
Wyjścia przekaźnikowe
Nie
Tak (tylko w modelach zasi- Tak (tylko w modelach zasi- Tak
lanych prądem zmiennym) lanych prądem zmiennym)
Wyjścia tranzystorowe
Tak (NPN/tylko pobierające Tak (tylko w modelach
prąd)
zasilanych prądem stałym)
Liczba We/Wy
300
320
180
160
150
60
Szybkie wejścia
4
Maksymalnie 1 MHz*1
4
Maksymalnie 100 kHz*1
4
Maksymalnie 100 kHz*1
Wyjścia impulsowe
4 osie
Maksymalnie 1 MHz*1
4 osie
Maksymalnie 100 kHz*1
2 osie
Maksymalnie 100 kHz*1
Tylko modele z wyjściem tranzystorowym
Transmisje szeregowe
Możliwość dodania dwóch portów szeregowych
Karta opcjonalna LCD
Tak
Wbudowany moduł
We/Wy analogowych
Nie
Regulator analogowy
Tak (1 szt.)
Tak (1 szt.)
Ustawienia zewnętrznych
wejść analogowych
(rozdzielczość 256)
Tak
Tak
Kaseta pamięci
Tak (tylko w modelach
zasilanych prądem stałym)
Tak
Możliwość dodania dwóch portów szeregowych
Możliwość dodania jednego portu
szeregowego
Tak
4 wejścia, 2 wyjścia
Nie
Nie
Tak
Tak
Bloki funkcji (diagramy
Tak
drabinkowe lub język tekstu
strukturalnego ST)
Tak
Ustawianie falownika
Nie
Tak
Wyświetlacz 7-segmentowy Tak
Nie
Pojemność programu
20 tys. kroków
Tak (1 szt.)
10 tys. kroków
5 tys. kroków
Pojemność pamięci danych 32 tys. słów
32 tys. słów
10 tys. słów
Szybkość przetwarzania
0,55 μs/instrukcję LD; 1,84 μs/instrukcję MOV
0,1 μs/instrukcję LD; 0,3 μs/instrukcję MOV
Zegar czasu rzeczywistego Tak
Tak
Zdejmowane zaciski
Tak
Tak
Moduły rozszerzenia CP1W/ Tak (maksymalnie 7 lub 15 słów wejściowych/maksymalnie 15 słów wyjściowych)
CPM1A
Tak (maksymalnie 3)
Tak (maksymalnie 1)
Specjalne moduły We/Wy Tak (maksymalnie 2)
serii CJ i moduły magistrali
procesora
Nie
Nie
*1
*2
W tej tabeli przedstawiono wyłącznie opis ogólny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z danymi technicznymi.
Model CP1E-NA20D_-_ będzie dostępny na początku 2010 roku.
Oznaczenie numeru części
Seria
H
L
E
Pojemność programu
Y: 20 tys. kroków
X: 20 tys. kroków
M: 10 tys. kroków
L: 5 tys. kroków
N: 8 tys. kroków
E: 2 tys. kroków
Typ wyjścia
R: wyjścia przekaźnikowe
T: wyjścia tranzystorowe
(pobierające prąd)
T1: wyjścia tranzystorowe
(dostarczające prądu)
Zasilacz
A: prąd zmienny
D: Prąd stały
Liczba wbudowanych
Typ wejścia
punktów We/Wy
D: wejścia prądu stałego
60: 60 punktów We/Wy
40: 40 punktów We/Wy
30: 30 punktów We/Wy
20: 20 punktów We/Wy
A20: 14 punktów We/Wy i analogowe We/Wy
14: 14 punktów We/Wy
10: 10 punktów We/Wy
UWAGA: Nie wszystkie kombinacje oznaczeń są możliwe. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.
68
CP1_brochure+techn_part_PL+KPP.pdf
1
Order/version: 2291501/006 (width:
210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 8
13.11.2009 12:17:14
Moduły jednostek centralnych
CP1E
CP1L-L14D_-_
CP1L-L10D_-_
CP1E-N40D_-_
CP1E-N30D_-_
CP1E-NA20D_-_*2
CP1E-N20D_-_
CP1E-E40DR-A
CP1E-E30DR-A
CP1E-E20DR-A
8 wejść
6 wyjść
6 wejść
4 wyjścia
24 wejścia
16 wyjść
18 wejść
12 wyjść
12 wejść
8 wyjść
12 wejść
8 wyjść
24 wejścia
16 wyjść
18 wejść
12 wyjść
12 wejść
8 wyjść
150
20
Tak
Tak
Tak
54
10
Nie
Tak
Tak (tylko w modelach zasilanych prądem przemiennym)
Tak
Tak
Tak (tylko w modelach
zasilanych prądem stałym)
Nie
160
150
140
20
160
6
Maksymalnie 100 kHz*1
6
Maksymalnie 10 kHz*1
2 osie
Maksymalnie 100 kHz*1
Nie
Nie
Wbudowany port RS-232C. Możliwość dodania jednego portu szeregowego (CP1WCIF01, CP1W-CIF11, CP1W-CIF12)
Nie
Nie
Nie
Wbudowany port RS232C. Nie
Brak możliwości dodania
portu szeregowego
Nie
2 wejścia, 1 wyjście
Nie
Tak (2 szt.)
Nie
Tak (2 szt.)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
8 tys. kroków
2 tys. kroków
8 tys. słów
2 tys. słów
1,19 μs/instrukcję LD; 7,9 μs/instrukcję MOV
Tak (z opcjonalną baterią)
Nie
Nie
Nie
Tak (maksymalnie 3)
Nie
Tak (maksymalnie 3)
Nie
Nie
79
CP1_brochure+techn_part_PL+KPP.pdf
2
Order/version:
2291501/006 (width:
210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 9
13.11.2009 12:17:14
CP1
Opcje i akcesoria
Karty opcjonalne
RS-232C
Karta opcjonalna
CP1W-ClF01
RS-422A/485
Karta opcjonalna
CP1W-ClF11
RS-422A/485
(typ izolowany)
Karta opcjonalna
CP1W-ClF12
Karta opcjonalna
Ethernet
CP1W-CIF41
Karta opcjonalna
LCD
CP1W-DAM01
Kaseta pamięci
CP1W-ME05M
Moduły rozszerzenia We/Wy
CP1W-8ED
CP1W-16ER
CP1W-32ER
CP1W-40EDR
Wejścia prądu stałego: 8
Wyjścia przekaźnikowe: 16
Wyjścia przekaźnikowe: 32
CP1W-8ER
CP1W-16ET
Wejścia prądu stałego: 24
Wyjścia przekaźnikowe: 16
Wyjścia przekaźnikowe: 8
Wyjścia tranzystorowe (pobierające prąd): 16
CP1W-32ET
CP1W-40EDT
CP1W-8ET
CP1W-16ET1
Wyjścia tranzystorowe (pobierające prąd): 32
Wyjścia tranzystorowe (pobierające prąd): 8
Wyjścia tranzystorowe (dostarczające prądu): 16
Wejścia prądu stałego: 24
Wyjścia tranzystorowe (pobierające prąd): 16
CP1W-8ET1
CP1W-20EDR1
CP1W-32ET1
CP1W-40EDT1
Wyjścia tranzystorowe (dostarczające prądu): 8
Wejścia prądu stałego: 12
Wyjścia przekaźnikowe: 8
Wyjścia tranzystorowe (dostarczające prądu): 32
Wejścia prądu stałego: 24
Wyjścia tranzystorowe (dostarczające prądu): 16
Moduł czujnika temperatury
Adapter modułu CJ
Moduły analogowe
Moduł wejść analogowych
CP1W-AD041
Moduł analogowych We/Wy
CP1W-MAD11
CP1W-TS001
CP1W-EXT01
Wejścia termopary: 2
Wejścia analogowe: 4 (rozdzielczość 6000)
Wejścia analogowe: 2 (rozdzielczość 6000)
Wyjścia analogowe: 1 (rozdzielczość 6000)
CP1W-TS002
Adapter modułu CJ do zastosowania
z procesorem CJ1H.
Zawiera zacisk końcowy CJ.
Wejścia termopary: 4
Moduł wyjść analogowych
CP1W-DA041
CP1W-TS101
Wejścia platynowych termometrów oporowych: 2
Wyjścia analogowe: 4 (rozdzielczość 6000)
CP1W-TS102
Wejścia platynowych termometrów oporowych: 4
Moduł We/Wy
łącza DeviceNet
Moduł We/Wy
łącza PROFIBUS-DP
Moduł We/Wy
łącza CompoBus/S
Moduł We/Wy łącza DeviceNet
CPM1A-DRT21
Moduł We/Wy łącza PROFIBUS-DP
CPM1A-PRT21
Moduł We/Wy łącza CompoBus/S
CP1W-SRT21
Wejścia: 32-bitowe
Wyjścia: 32-bitowe
Wejścia: 16-bitowe
Wyjścia: 16-bitowe
Wejścia: 8-bitowe
Wyjścia: 8-bitowe
Uwaga: Modułu rozszerzenia CPM1A i modułów rozszerzenia We/Wy można używać z procesorami CP1H,
CP1L lub CP1E w warunkach takich samych, jak dla procesora CP1W.
Zestaw baterii
Karta przełączania wejść
Zestaw baterii
CP1W-BAT01
Karta symulacji wejść
CP1W-SWB06
Kabel USB
do programowania
Kabel połączeniowy
We/Wy
CP1W-CN221
CP1W-CN811
Kabel USB do programowania
Złącze męskie typu A do złącza
męskiego typu B, długość 1,8 m
Kabel połączeniowy We/Wy: 80 cm
Moduły rozszerzenia CP1W/CPM1A
zawierają kable (o długości ok. 6 cm)
do podłączania We/Wy obok siebie.
810
CP1_brochure+techn_part_PL+KPP.pdf
3
Order/version: 2291501/006 (width:
210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 10
13.11.2009 12:17:14
CP1
Opcje i akcesoria
Zastosowanie modułów rozszerzenia z wyjściami CP1
Można podłączyć maksymalnie siedem modułów rozszerzenia CP1W/CPM1A i modułów rozszerzenia We/Wy.
Uwaga! Niektóre moduły rozszerzenia i moduły rozszerzenia We/Wy mają konkretne ograniczenia dotyczące zastosowania.
Zastosowanie modułów serii CJ i modułów CP1W z modułami CP1H
Można podłączyć maksymalnie dwa moduły magistrali procesora
lub moduły specjalne We/Wy serii CJ.
Adapter modułu CJ
CP1W-EXT01
Można podłączyć maksymalnie siedem modułów rozszerzenia CP1W/CPM1A i modułów rozszerzenia We/Wy.
Można jednocześnie podłączyć maksymalnie siedem modułów rozszerzenia CP1W/CPM1A, modułów rozszerzenia We/Wy i modułów CJ.
Wymagany jest kabel połączeniowy We/Wy modułu CP1W-CN811.
Moduły serii CJ do zastosowania z modułami CP1H
Opis
Nazwa modułu
Model
Opis
Analogowe
We/Wy i moduły
sterujące
Moduł uniwersalnych wejść analogowych
CJ1W-AD04U
Moduł wejść analogowych
CJ1W-AD041-V1
Moduły sterowania
Moduły pozycjonujące
ruchem/pozycjonujące
Moduł wejść analogowych
CJ1W-AD081-V1
CJ1W-NC213
Moduł wyjść analogowych
CJ1W-DA021
CJ1W-NC233
Moduł wyjść analogowych
CJ1W-DA041
CJ1W-NC271
Moduł wyjść analogowych
CJ1W-DA08V
CJ1W-NC471
Moduł wyjść analogowych
CJ1W-DA08C
CJ1W-NC413
Moduł We/Wy analogowych
CJ1W-MAD42
Moduł uniwersalnych wejść analogowych
CJ1W-PH41U
Moduł wejścia procesowego
CJ1W-PDC15
Moduł wejścia termopary
CJ1W-PTS15
CJ1W-PTS51
Moduł wejścia termometru oporowego
CJ1W-PTS16
Nazwa modułu
Pętle regulacji temperatury, RTD
SYSMAC SPU
Moduły sterowania Moduł wejścia SSI
ruchem/pozycjonujące Moduł szybkiego licznika
CJ1W-NC113
CJ1W-NC133
CJ1W-NC433
Moduł pozycjonujący MECHATROLINK-II
CJ1W-NCF71
CJ1W-NCF71-MA
Moduły
komunikacyjne
Moduł sterowania ruchem MECHATROLINK-II
CJ1W-MCH71
Moduły łączy szeregowych
CJ1W-SCU21-V1
CJ1W-SCU31-V1
CJ1W-PTS52
Pętle regulacji temperatury,
moduł termopary
Model
CJ1W-SCU41-V1
CJ1W-TC001
Moduł Ethernet
CJ1W-ETN21
CJ1W-TC002
Moduł EtherNet/IP
CJ1W-EIP21
CJ1W-TC003
Moduł master DeviceNet
CJ1W-DRM21
CJ1W-TC004
Moduł master CompoNet
CJ1W-CRM21
CJ1W-TC101
Moduł master CompoBus/S
CJ1W-SRM21
CJ1W-TC102
Moduł sterownika We/Wy PROFINET
CJ1W-PNT21
CJ1W-TC103
Moduł master PROFIBUS DP-V1
CJ1W-PRM21
CJ1W-TC104
Moduł slave PROFIBUS DP
CJ1W-PRT21
CJ1W-SPU01-V2
Moduł Controller Link
CJ1W-CLK23
CJ1W-CTS21-E
Moduły magistrali CAN
CJ1W-CORT21
Moduł sterowania czujnikiem RFID
CJ1W-V680C11
CJ1W-CT021
Moduły sterujące
Moduł licznika 4-kanałowego
CJ1W-CTL41-E
CJ1W-V680C12
Moduł sterowania silnikami prądu stałego 24 V
CJ1W-DCM11-E
CJ1W-V600C11
CJ1W-V600C12
9
11
CP1_brochure+techn_part_PL+KPP.pdf
4
Order/version:
2291501/006 (width:
210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 11
13.11.2009 12:17:14
Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.industrial.omron.eu
Polska
Omron Electronics Sp. z o.o.
ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
Fax: +48 (0) 22 645 78 63
www.industrial.omron.pl
Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
www.industrial.omron.at
Niemcy
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.industrial.omron.de
Szwecja
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.industrial.omron.se
Belgia
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.industrial.omron.be
Norwegia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.industrial.omron.no
Turcja
Tel: +90 216 474 00 40
www.industrial.omron.com.tr
Dania
Tel: +45 43 44 00 11
www.industrial.omron.dk
Portugalia
Tel: +351 21 942 94 00
www.industrial.omron.pt
Węgry
Tel: +36 1 399 30 50
www.industrial.omron.hu
Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi
Republika Czeska
Tel: +420 234 602 602
www.industrial.omron.cz
Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk
Francja
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr
Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0)11 579 2600
www.industrial.omron.co.za
Włochy
Tel: +39 02 326 81
www.industrial.omron.it
Hiszpania
Tel: +34 913 777 900
www.industrial.omron.es
Rosja
Tel: +7 495 648 94 50
www.industrial.omron.ru
Holandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.industrial.omron.nl
Szwajcaria
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.industrial.omron.ch
Inne przedstawicielstwa
firmy Omron
www.industrial.omron.eu
Systemy sterowania
• Programowane sterowniki logiczne • Panele operatorskie • Zdalne moduły We/Wy
Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu • Serwonapędy • Falowniki
Komponenty sterujące
• Regulatory temperatury • Zasilacze • Przekaźniki czasowe • Liczniki • Przekaźniki programowalne • Cyfrowe wskaźniki panelowe • Przekaźniki elektromechaniczne • Przekaźniki monitorująco-kontrolne • Przekaźniki półprzewodnikowe • Wyłączniki krańcowe • Przyciski • Niskonapięciowa aparatura przełączająca
Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne • Czujniki indukcyjne • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe • Kable połączeniowe • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości • Systemy wizyjne • Sieci bezpieczeństwa • Czujniki bezpieczeństwa • Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące CD_Pl01+CP1-series+brochure
Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.
Order/version: 2291501/006 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: CP1-series Brochure Sales, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 16-nov-2009 at 17:27:23 in Adobe InDesign 5.0.4.682
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 12

Podobne dokumenty

linia urządzeń cp1

linia urządzeń cp1 ­W przypadku wielu standardowych funkcji, firma Omron dostarcza gotowe do użycia i przetestowane bloki funkcyjne, które umożliwiają skrócenie czasu potrzebnego na programowanie i testowanie. Dzięki...

Bardziej szczegółowo