WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW kierunek Architektura Wnętrz

Transkrypt

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW kierunek Architektura Wnętrz
Warszawa, dnia styczeń 2013r.
WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW
kierunek Architektura Wnętrz
Wszyscy studenci podchodzący do obrony pracy licencjackiej zobowiązani są do:
1. Złożenia w Dziekanacie indeksu wraz z kartą egzaminacyjną za ostatni semestr oraz wypełnionego
formularza dyplomowego nr 1 i 2 przez promotora oraz opiekuna projektu dyplomowego co najmniej
na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony;
Dostarczenia do Biblioteki w celu sprawdzenia przez system plagiat płytki CD z pracą teoretyczną.
2. Pobrania z Dziekanatu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony druków: „Podanie
o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej” oraz „Ocena pracy dyplomowej” przez promotorów.
3. Złożenia wypełnionych druków: „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej” oraz „Ocena
pracy dyplomowej”, jednej płytki CD ( z pracą teoretyczną i praktyczną ) podpisaną przez promotora
głównego w Dziekanacie na 7 dni przed obroną pracy.
4. Złożenia w Bibliotece jednego oprawionego egzemplarza pracy dyplomowej (praca teoretyczna)
wraz z jednym egzemplarzam pełnej pracy w formie elektronicznej (płytki CD z prcą
teoretyczna i praktyczna podpisaną przez promotora) na 7 dni przed obroną.
5. Pobrania z Sekretariatu Architektury Wnętrz „Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego” przed
egzaminem w dniu obrony.
6. Po obronie pracy dyplomowej dostarczenia do Dziekanatu PJWSTK; 4 sztuk zdjęć do dyplomu
w formacie 45mm x 65mm.
7. W dniu odbioru dyplomu w dziekanacie PJWSTK zdania dokumentów pobranych z Uczelni
tj. legitymacji, identyfikatora - w przypadku studentów nie kontynuujących nauki na studiach
magisterskich.

Podobne dokumenty