Głos Nowin wrzesień 2008

Komentarze

Transkrypt

Głos Nowin wrzesień 2008
GAZETA
SAMORZĄDOWA
GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
NR 9/2008 (117)
WRZESIEŃ
ISSN 1731-5352
nie
a
w
o
ięk
Podz nikom
rol
icy
lnicy
i pszen
am ro żyta, owsa
W
y
ujem
nia,
czmie podynie
Dzięk
siali ję
w
gos
ie
c
żeś
Wam
łynie.
ujemy
zy om zi
k
r
p
ię
z
ły
D
g
d
o
ło
pom
ie m
zi
żeście tajcie ludz
w
a
z od
Pamię nigdy nie
je
óg
Pan B kne urodza ięce
ię
dz
p
o
p
je
Da
yw
ładam ieńce
k
s
u
Jem
i te w
żynki
Te do
owoce
iaty i
w
k
e
hnące
t
a dola
I
rolnik
m pac
t
le
s
ie
je
z
na
łąki
ż trud
pola
Chocia aczy swoje
ci
b
łodoś
o
z
m
Gdy
mu
a
ości
w
n
y
m
b
y
przyje
To prz
z
le
w po
Idzie
Z tego trudu Waszej pra
cy
Będzie chlebek jak się
patrzy
Bóg łaskawy tego lata
Podzięka niech w niebo
wzlata
Wieńczmy hołdy dzieło
Jego
My żyjemy z daru tego
Dziękujemy Ci Ojcze
Za ten deszcz i słońce
Co nad nami świeci
Podziękę składają
Wszystkie ziemi dzieci
Henryka Brzoza
Tragiczny
koniec
wakacji
Tragicznie zakończyły się wakacje
w gminie Sitkówka-Nowiny. Po jeździe
z pijanym 25-letnim kierowcą
nie żyją 13-letni chłopiec i jego
17-letnia siostra. Mężczyzna,
który prawdopodobnie jest sprawcą
zdarzenia, miał w wydychanym
powietrzu 2 promile alkoholu.
Więcej – s. 14
Wbrew pozorom to jeszcze lato. Był 28 sierpnia 2008 r., godz. 1015, gdy Adam Koczotowski z Zagród zdobył
najwyższy szczyt Europy, Mont Blanc. Na mozolną wspinaczkę zabrał flagę gminy Sitkówka-Nowiny.
Więcej o jego wyczynie i pasji wspinania na s. 5
dożynki gminne 2008
Przynieśli plon
w gospodarza dom
– Każdy z nas jest rolnikiem swej ziemi, siebie samego. Jak rolnik oczekuje
obfitych plonów, tak Bóg oczekuje od nas dobrych owoców, opartych
na miłości i prawdzie – mówił ksiądz Józef Kubicza, proboszcz parafii
w Nowinach, podczas mszy odprawionej 31 sierpnia 2008 roku na Placu
Festynowym w Nowinach. Na świętowanie Gminnych Dożynek przybyło
ponad 2 tysiące osób.
Szewczanki
fot. Piotr Piestrzyński
Kowalanki
Bolechowiczanki
fot. Piotr Piestrzyński
Chór Nowina i Sekcja Plastyczna
2
Głos Nowin, wrzesień 2008
O godzinie 14 korowód dożynkowy przemaszerował z kościoła w Nowinach na Plac Festynowy.
Na przedzie szła Kapela Andrusy oraz starostowie
dożynkowi, Ewa Fudali i Stanisław Kobiec. Za
nimi strażacy z gminnych jednostek OSP. Potem
kolejno ze swoimi wieńcami: Bolechowiczanki,
Kowalanki, Szewczanki, Sekcja Plastyczna i Chór
Nowina. Korowód zamykali mieszkańcy gminy.
Uczestnicy korowodu przeszli na Plac Festynowy, gdzie została odprawiona msza święta
fot. Piotr Piestrzyński
dożynki gminne 2008
Wójt kroi chleb, który otrzymał od starostów dożynkowych
Jury konkursowe w składzie: prof. Kazimierz Wiech, skarbnik Krystyna Idzik,
kierownik Sławomir Sobczyk oraz Amerykanie z klubów 4H
fot. Piotr Piestrzyński
dziękczynna za plony, podczas której poświęcono chleb upieczony ze zbóż z tegorocznych
zbiorów. Mszę uświetniły śpiewy Chóru Nowina.
– Przynieśliśmy plon w gospodarza dom...
– powiedzieli starostowie dożynkowi i wręczyli
poświęcony chleb wójtowi gminy. On podzielił go i rozdał wśród wszystkich obecnych na
dożynkach.
Na zakończenie mszy zagrała Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”.
Gości IV edycji Dożynek Gminnych witał wójt
gminy Stanisław Barycki, a byli wśród nich
m.in. burmistrz Chęcin Robert Jaworski, poseł
Henryk Milcarz i Bogusław Moskal – reprezentant Urzędu Marszałkowskiego. W dożynkach wziął także udział prof. Kazimierz Wiech
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz
z trzema Amerykanami z klubów 4H. Wójt
gminy zaprosił ich do udziału w komisji konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe.
Wieńce były prezentowane przed sceną oraz
ośpiewane przez zespoły śpiewacze. Dodatkowo Marta Brzoza z Kowalanek wyrecytowała okolicznościowy wiersz, a Henryka Brzoza
wygłosiła gawędę. Wieniec Sekcji Plastycznej
Klubu Seniora ośpiewał Chór Nowina. – Przygotowaliśmy na tę okazję „Przepióreczkę”,
„Kądziołeczkę”, „Kosiarze koszą” oraz „Plon
niesiemy, plon” – wyliczał chórmistrz Krzysztof Jończyk. – Chórzyści są dobrze przygotowani. Próby zaczęliśmy na początku sierpnia.
Słychać, że paniom i panom głosy wypoczęły. Chórzyści wypoczęli też fizycznie – dodał
chórmistrz.
– Podziwiałem kunszt i jakość wieńców dożynkowych. Większość gatunków zbóż znam
jako rosnące w polu. Ale jak jeszcze usłyszałem ośpiewanie wieńców przez zespoły, to żałuję, że tego I miejsca nie przyznałem wszystkim – mówił w imieniu jury prof. Kazimierz
Wiech.
fot. Piotr Piestrzyński
Kapela Andrusy i Bolechowiczanki. Na czele pochodu panowie z zespołu
Głos Nowin, wrzesień 2008
3
dożynki gminne 2008
A werdykt komisji konkursowej był następujący: dwa równorzędne pierwsze miejsca
otrzymały wieńce dożynkowe wykonane przez
Kowalanki i Szewczanki. Dwa równorzędne
drugie miejsca otrzymały wieńce Bolechowiczanek i Sekcji Plastycznej Klubu Seniora.
Jak powstawał taki wieniec dożynkowy, zdradziła nam starościna Ewa Fudali. – W Szewcach-Zawadzie prace nad wieńcem zaczęłyśmy już w czerwcu. Trzeba zebrać wszystkie
zboża, trawy i odpowiednio zasuszyć. Nad
pojedynczymi elementami wieńca pracowałyśmy całe wieczory. Wszystko zostało wyplecione. To bardzo pracochłonne – przyznała
Ewa Fudali. – Nasz wieniec został uznany
za najładniejszy także podczas prezentacji w
Chęcinach – dodała.
Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na
„Piękną i bezpieczną zagrodę – przyjazną
środowisku” oraz na „Najpiękniejszy balkon
w domku jednorodzinnym i bloku mieszkalnym”.
Wśród gości zauważyliśmy zbója Madeja, który
przybył tu prosto ze swej jaskini. – Powiem trochę o historii zbójectwa, a potem będę przystosowywał młodzież z gminy do życia w rodzinie
świętokrzyskiej – mówił zbój, potwierdzając
moc swoich słów ruchami maczugi.
Ponieważ po znojnej pracy musi być zabawa
i biesiada, więc dożynki świętowano do późnych godzin wieczornych. Wszyscy zwracali
uwagę na ciekawy wystrój sceny stojącej na
placu festynowym. Jego autorką była Renata
Miśkiewicz, która od 1 września 2008 r. jest
pracownikiem GOKSiR koordynującym gminne życie kulturalne. Był koncert zespołu Mega
Dance oraz wystawa rolnicza, degustacje potraw regionalnych, ogródek piwny, karuzele,
zjeżdżalnie, gastronomia i konkursy z nagrodami.
Piotr Piestrzyński
fot. Piotr Piestrzyński
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”
Występ Chóru Nowina
fot. Piotr Piestrzyński
Zbój Madej
4
fot. Piotr Piestrzyński
fot. Piotr Piestrzyński
Wójt sprawiedliwie dzielił chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów
Głos Nowin, wrzesień 2008
pasje
Na dachu Europy
czasu – przyznaje Adam Koczotowski. – Przed
czterema laty wróciła moja stara miłość do
gór. Pokochałem je podczas służby wojskowej
w jednostkach Wojsk Ochrony Pogranicza.
Miałem wtedy codziennie 8 godzin służby na
granicy polsko-czeskiej w Górach Opawskich.
Mogę powiedzieć, że wojsko zaszczepiło we
mnie chodzenie po górach. Potem była praca,
stres, ważyłem prawie 100 kg. Doszło do tego,
że bez zadyszki nie przeszedłem ulicy Sienkiewicza. Postanowiłem to zmienić i zacząłem
uprawiać turystykę pieszą. Najpierw chodziłem z PTTK na wycieczki sobotnio-niedzielne
o długości 15 km. Widząc swoje predyspozycje
wydolnościowe przerzuciłem się na maratony
piesze – 25, 50 i 100 km. Jednak największą moją pasją jest wspinaczka. Przeszedłem
najtrudniejsze szlaki w Tatrach Wysokich.
O wejściu na Mont Blanc marzyłem od 2 lat.
I zacząłem się tego przygotowywać.
Pan Adam rok po roku zdobywał tytuł „Twar-
Tegoroczna próba wejścia na Mont Blanc
– wysokość 4807 n.p.m. – była drugą jaką
podjął pan Adam. Pierwsza – w czerwcu
2007 roku – zakończyła się niepowodzeniem
głównie przez załamanie pogody. – Wtedy zabrakło mi do szczytu 400 metrów. Po kilku
tygodniach postanowiłem ponowić atak za rok
bazując na nabytych doświadczeniach i unikając popełnionych wcześniej błędów.
Do dwóch razy sztuka
Zdobywanie najwyższej góry Europy Adam
Koczotowski rozpoczął 27 sierpnia 2008 r.
Wcześniej dokładnie śledził i przestudiował warunki pogodowe. Jego towarzyszem wspinaczki
był Leszek Segiet z Kielc. Tego dnia doszli do
schroniska na Aig du Gouter (3817 m n.p.m.).
Krótki nocleg na podłodze schroniska. Pobudka
o godzinie 2. Wyjście ze schroniska o 3.15.
– Ze względu na krótką aklimatyzację na poziomie 4 tysięcy metrów zaczęliśmy odczuwać
chorobę wysokościową: bóle głowy, zwiotczenie mięśni, niedotlenienie mózgu, osłabienie.
Mając dobrą pogodę postanowiliśmy rozłożyć
zdobywanie szczytu na raty: 100 kroków –
odpoczynek – 50 kroków – odpoczynek – 30
kroków – odpoczynek. Ostatnie 400 metrów
to przejście granią. Byliśmy połączeni linami,
czekany, kaski. Jeden asekurował drugiego.
W końcu krótkimi skokami naprzód doszliśmy
do celu. Udało się. Tego dnia na Mont Blanc
było minus 10 stopni Celsjusza i siła wiatru znośna. Na szczyt weszliśmy o godzinie
10.15. Sprawiło nam to wielką radość – opowiada pan Adam.
Adam Koczotowski zabrał na szczyt flagę gminy Sitkówka-Nowiny. Było to duże poświęcenie, gdyż flaga ważyła 150 gramów, a cały
bagaż – 6 kilogramów.
– Widok z takiej góry dostarcza niesamowitych
wrażeń estetycznych. My zadzieramy głowę,
by spojrzeć w chmury, a tam chmury były
pode mną. Dla takich widoków warto chodzić,
a przede wszystkim warto chodzić dla zdrowia
– dodaje Adam Koczotowski. – Wydaje się, że
wejście na szczyt jest trudne, ale zejście było
jeszcze trudniejsze. O 15 dotarliśmy z powrotem do schroniska na Aig du Gouter. Zostaliśmy tu na noc i dopiero 29 sierpnia zeszliśmy
na dół – dodaje Adam Koczotowski.
dziela świętokrzyskiego” pokonując czerwony
szlak świętokrzyski o długości 105 km w czasie 18 h i 45 min. Prowadził też indywidualne
treningi w szybkim wchodzeniu na wzniesienia np. w 7 godzin dziesięciokrotnie zdobywał
Łysicę. Po pracy, w ciągu 8 minut, wchodził
na Patrol i powtarzał to 15 razy.
– Wiedziałem że Mont Blanc można zdobyć
tylko mając doskonałe przygotowanie kondycyjne – mówi Adam Koczotowski. – Zdobycie
tego szczytu to także sprawdzenie własnego
charakteru i wydolności organizmu. Apeluję
do osób zasiadających w fotelach telewizyjnych i przy komputerach: ruszcie się, a wasze
zdrowie na pewno powróci.
Piotr Piestrzyński
Usługi pogrzebowe
„Orszak”
Artur Czwartosz
Osiedle Nowiny, ul. Parkowa 52
041-346-44-34
kom. całodobowy 0-604-796-323
tel.
Firma oferuje następujące usługi:
całodobowy odbiór zmarłych E
przechowanie ciała w chłodni E
D wystawianie karty zgonu E
D trumny, karawan, obsługa, kwiaty E
D autobus E
D budowa katakumb i nagrobków E
pomoc w załatwieniu formalności ZUS, KRUS
D
D
D
REKLAMA 1/09/2008
Warto realizować swoje cele
– Chcę jak najwięcej ludzi zachęcić do realizacji swoich celów. Ja 4 lata temu diametralnie
zmieniłem podejście do spędzania wolnego
fot. Adam Koczotowski
Mieszkaniec naszej gminy Adam Koczotowski z Zagród zdobył 28 sierpnia 2008 r.
najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. – W ten sposób spełniłem swoje marzenie,
a wszystkim ludziom chcę powiedzieć wstańcie od telewizorów i komputerów,
zacznijcie się ruszać, a wasz organizm pozwoli na równie ciekawe wyczyny
– apeluje Adam Koczotowski.
E
Wysoka jakość wykonywanych usług
NISKIE CENY
Głos Nowin, wrzesień 2008
5
II piknik geologiczny
fot. Piotr Piestrzyński
Tradycje górnicze od XIV wieku
W wydarzenia i atrakcje dla wszystkich obfitowała niedziela w Nowinach 14 września
2008 r. W ramach II Pikniku Geologicznego było płukanie złota, prezentacje kolekcji
skalnych, prezentacje artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Było wszystko
z wyjątkiem pogody. Temperatura powietrza nie przekraczała 8 stopni Celsjusza.
II Piknik Geologiczny rozpoczął się o godz.
15. Pomysłodawcą tej imprezy, która po raz
pierwszy odbyła się w 2007 roku jest Grzegorz
Pabian, przewodnik świętokrzyski a zarazem
pracownik Punktu Informacji Turystycznej działającego przy Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Imprezę otwierali wójt gminy Stanisław Barycki oraz Zbigniew Pyk, przewodniczący Rady
Gminy. Na Placu Festynowym w Nowinach nie
brakowało atrakcji, ale ze względu na przejmujące zimno tylko nieliczni mieszkańcy gminy
dali się wyciągnąć z domu.
Było oczywiście płukanie złota na misie przygotowane przez Andrzeja Urbańskiego, Namiest-
nika Świętokrzyskiego Płukaczy Złota. Pierwsze
certyfikaty płukaczy złota otrzymali: Andrzej
Lisowski, Monika Soter, Dominik Dewerenda,
Joanna Ranosz i Przemek Nieśpielak.
Prezentację kolekcji meteorytów przygotował
Krzysztof Socha, znalazca największego meteorytu w naszej części Europy. – Mam tu kopię tego meteorytu. Znalazłem go w okolicach
Poznania w 2006 roku. Ważył 164 kg – mówił Krzysztof Socha, a chętnych do rozmowy
z nim nie brakowało.
Klub Miłośników Geologii oprócz kolekcji skalnych pokazywał metody obróbki kamieni. 12letnia Samanta na stoisku szlifowała kamienie
Młodzież z klubu 4H z opiekunami
6
Głos Nowin, wrzesień 2008
Dzieci z SP Kowala tuż przed występem
na szklanej płytce wykorzystując specjalny
proszek.
Po drugiej stronie Placu Festynowego rozstawili swoje prezentacje uczniowie SP Bolechowice, SP Kowala, SP Nowiny, Świetlica Środowiskowa w Nowinach, Klub 4H z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz
Sekcja Plastyczna Klubu Seniora.
Ze sceny próbowały rozgrzać publiczność
m.in. zespoły „Laked” i „Młode Orły” oraz zespół country „Andrzej i Przyjaciele”.
Podczas pikniku młodzież i dzieci ze świetlicy
środowiskowej w Nowinach przygotowali makietę Zamku Królewskiego w Chęcinach wykonaną z kamieni oraz legendę o zamku, którą ze sceny odczytał Konrad Kucała. – Może
wam też zrzednie mina, że legenda nie będzie
o Nowinach tylko o Chęcinach – mówił Konrad i w sposób ciekawy przedstawił historię
zamku. Słuchał go m.in. obecny na pikniku
Od lewej: Tomasz Lato, poseł Henryk Milcarz i wójt
Stanisław Barycki na stoisku Lafarge Kruszywa
Nowiny
Płukanie złota
fot. Piotr Piestrzyński
Dłużnicy hamują
rozwój kablówki
Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Na piknik dotarli także m.in. poseł Henryk Milcarz
i Tomasz Lato, przewodniczący Rady Powiatu
Kieleckiego.
Mieszkańcy Nowin mogli także obejrzeć oferty firm Lafarge Kruszywa, ZPW Trzuskawica
i Wodociągi Kieleckie.
Kolejny – Trzeci Piknik Geologiczny – odbędzie się za rok.
pie
ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ
Organizatorzy II Pikniku Geologicznego „Płukanie złota w Nowinach – tradycje górnicze
od XIV wieku”, składają serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc następującym firmom i instytucjom:
– ZPW Trzuskawica SA
– Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
– Orica Poland Sp. z o.o.
– Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
– Geopark Kielce
– Szkoły Podstawowe i Kluby 4H z terenu
gminy Sitkówka-Nowiny
– Świetlica Środowiskowa w Nowinach
– Sekcja Plastyczna Klubu Seniora
– Zespół „Młode Orły”
Pokaz szlifowania kamieni
Zarząd Stowarzyszenia Telewizja Kablowa „Nowiny” apeluje do swoich członków o
terminowe opłacanie składek, a przede wszystkim o spłatę zaległości, które na koniec
sierpnia sięgnęły 7650 złotych. – Z powodu tych zaległości stowarzyszenie znalazło
się w trudnej sytuacji finansowej – alarmuje prezes stowarzyszenia Krzysztof Rym.
– Będziemy zwracać się do dłużników o rezygnację z gniazdek, gdyż za każde z nich
co miesiąc musimy płacić. Długi hamują też nasz rozwój. Już teraz moglibyśmy
podłączyć dwa kolejne programy i nie możemy tego zrobić ze względu na brak
środków – dodaje Anna Małecka, odpowiadająca za finanse stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Nowiny”
liczy obecnie 700 członków. W zamian za
składkę członkowską w wysokości 15 zł do
wszystkich członków dostarcza 49 programów
telewizyjnych. Dla porównania – abonament
za korzystanie z takiej samej liczby programów
w kieleckiej UPC kosztuje 55 zł. Mimo tak niskich opłat długi nowińskiej kablówki osiągnęły
31 sierpnia kwotę 7650 zł. Powód: członkowie
stowarzyszenia nie płacą składek.
Anna Małecka odpowiadająca za finanse stowarzyszenia podkreśla, że wszystkie opłaty
reguluje na bieżąco. A utrzymanie kablówki kosztuje. 8 miesięcy jej funkcjonowania
w 2008 roku kosztowało ponad 83 tys. złotych. Jak informuje Anna Małecka najwięcej
pochłonęły opłaty programowe – 56.769 zł,
konserwacja – 12 tys. zł, modernizacja stacji
– 9740 zł, energia – 2666 zł, prowizja banku – 2492 zł, podatek dochodowy – 1941 zł,
podatek licencyjny – 822 zł.
– Ta telewizja może funkcjonować tylko dzięki
wielu osobom, które robią nadpłaty i opłacają
składkę np. za trzy miesiące z góry – mówi
Anna Małecka. – Już teraz moglibyśmy podłączyć dwa kolejne kanały: Polsat 2 i Polsat
Case, ale nie mamy na to pieniędzy. Prosimy
o terminowe regulowanie składek. Prosimy
też o zgłaszanie wszelkich przeróbek instalacji gdyż potem może być problem z dostępem
sygnału do całego bloku. My wykonujemy
przeróbki bezpłatnie – dodaje.
Kolejną sprawą, którą musi rozstrzygnąć zarząd stowarzyszenia to kwestia wynajmu lokalu na pomieszczenie techniczne. Obecnie
znajduje się ono w bloku przy ul. Białe Za-
głębie 10. – Płacimy 100 zł czynszu miesięcznie, a zarząd wspólnoty zaproponował
nam podwyżkę na 200 zł. My możemy płacić
150 zł miesięcznie i myślę, że uda nam się
osiągnąć porozumienie. Przecież telewizja,
która nie jest nastawiona na zysk, służy także
mieszkańcom tego bloku – tłumaczy Krzysztof
Rym.
pie
Lista dłużników Stowarzyszenia Telewizja
Kablowa „Nowiny”:
Zagrody – 780 zł
Domki - 225 zł
ul. Szkolna 9 – 770 zł
ul. Szkolna 7 – 330 zł
ul. Parkowa 7 – 435 zł
ul. Parkowa 6 – 210 zł
ul. Parkowa 4 – 180 zł
ul. Parkowa 3 – 165 zł
ul. Parkowa 2 – 165 zł
ul. Białe Zagłębie 19 – 225 zł
ul. Białe Zagłębie 17 – 240 zł
ul. Białe Zagłębie 16 – 90 zł
ul. Białe Zagłębie 15 – 420 zł
ul. Białe Zagłębie 14 – 105 zł
ul. Białe Zagłębie 13 – 510 zł
ul. Białe Zagłębie 12 – 330 zł
ul. Białe Zagłębie 11 – 240 zł
ul. Białe Zagłębie 10 – 180 zł
ul. Białe Zagłębie 8 – 285 zł
ul. Białe Zagłębie 6 – 235 zł
ul. Białe Zagłębie 5 – 420 zł
ul. Białe Zagłębie 4 – 120 zł
ul. Białe Zagłębie 3 – 405 zł
ul. Białe Zagłębie 1 – 375 zł
fot. Piotr Piestrzyński
Nie masz telefonu stacjonarnego
lub stałego łącza – zgłoś to!
Urząd Komunikacji Elektronicznej tworzy mapę białych plam czyli miejsc, których mieszkańcy
nie mają możliwości uzyskania dostępu do telefonu stacjonarnego lub stałego łącza internetowego. Jeżeli takie miejsca są na terenie naszej gminy, to prosimy o ich zgłaszanie:
elektronicznie: [email protected]
lub
pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Głos Nowin, wrzesień 2008
7
kultura
Po raz trzeci
na Świętym Krzyżu
Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych
odbył się po raz trzeci w pięknej scenerii Gór
Świętokrzyskich w klasztorze Ojców Oblatów
Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.
Starostwo powiatowe w Kielcach już po raz
trzeci zorganizowało Przegląd Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu. 21 września
2008 r. spotkali się tam chórzyści z czterech
gmin powiatu kieleckiego: chór Nowina z Nowin, chór Masłowianie z Masłowa, chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin oraz zespół śpiewaczy Dalmarianki z Daleszyc.
Jest to kolejna płaszczyzna artystyczna, na której
przedstawiciele poszczególnych chórów mogą
skonfrontować swoje umiejętności. Zgodnie z regulaminem przeglądu, każdy z chórów zaprezentował po trzy utwory. Chór Nowina pod dyrekcją
Krzysztofa Jończyka wykonał utwory: „Ave Maria”, „Anielską pieśń dzwon grał” oraz „To świt, to
zmrok” z musicalu „Skrzypek na dachu”.
– To był bardzo udany występ naszego chóru
– podsumował chórmistrz Krzysztof Jończyk.
Niepowtarzalna atmosfera i piękne pieśni
w wykonaniu chórów dostarczyły uczestnikom
i słuchaczom przeglądu niezapomnianych
przeżyć i wiele wrażeń.
– Zespoły bardzo cenią sobie specyficzny
klimat koncertu. Traktują go jako rodzaj pielgrzymki – powiedziała prowadząca przegląd
Beata Piotrowska-Wróbel, kierownik zespołu
ds. turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu
starostwa powiatowego w Kielcach.
kj
W grodzie Kraka Kowalanki godnie
reprezentowały naszą gminę
Zespół Kowalanki pojechał 14 września 2008
r. do Krakowa, gdzie podczas „Dnia Otwartego
Telewizji Kraków” reprezentował naszą gminę
wspólnie z zespołami z Morawicy i Chęcin w
ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.
Kowalanki zaprezentowały krakusom 14 potraw regionalnych, które były oceniane przez
publiczność. Flagowe dzieło Kowalanek
– „Kapusta pieczarska” – jako jedyna potrawa
z naszego województwa zdobyła wyróżnienie.
wk
Marta Brzoza z Andrusami
8
Głos Nowin, wrzesień 2008
Kowalanki prezentują swoje potrawy
Olimpiada w Zgórsku
Olimpiadę zorganizował DPS Zgórsko przy
współpracy ze Świętokrzyskim Zrzeszeniem
Ludowych Zespołów Sportowych, Urzędem
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz ze Starostwem
Powiatowym w Kielcach.
Kto przyjechał do Zgórska? Jak poinformował
Zbigniew Szybalski, dyrektor DPS w Zgórsku, w
zawodach wystartowało około 120 osób z 16 zespołów reprezentujących: DPS Bejsce, DPS Gnojno, DPS Kielce ul. Żeromskiego, DPS Kielce ul.
Jagiellońska, DPS Końskie, DPS Łagiewniki, DPS
Mnichów, DPS Sobów, DPS Zborów, DPS Zochcinek, WTZ Kielce ul. Kryształowa, WTZ Kielce ul.
Słoneczna, WTZ Busko Zdrój, DPS Zgórsko, WTZ
Zgórsko oraz Filię DPS w Rudzie Strawczyńskiej.
Kobiety rywalizowały w skoku w dal, biegu na 60
m, rzucie piłką lekarską, rzucie do kosza i na torze
przeszkód. Z kolei mężczyźni zmierzyli się w skoku
w dal, biegu na 60 m, rzucie piłką lekarską, slalomie z piłką nożną oraz w biegu terenowym.
– Wszyscy otrzymali nagrody za udział w zawodach. Cieszę, że pogoda dopisała – podsumował dyrektor Zbigniew Szybalski.
pie
fot. Piotr Piestrzyński
Olimpiada Lekkoatletyczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej już po raz szesnasty odbyła się
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. 4 września 2008 roku
zebrali się tam sportowcy z całego województwa.
– Życzę wam zdrowej rywalizacji
– mówił Krzysztof Rym, zastępca wójta
gminy Sitkówka-Nowiny otwierając
olimpiadę.
fot. Piotr Piestrzyński
DPS-y i WTZ-ety
na starcie
Nie możesz sobie poradzić z uzależnieniem swoim i innych?
Nie potrafisz rozwiązać problemów swoich i dzieci?
Czujesz, że inni Cię krzywdzą?
Pamiętaj! Nie jesteś sam!
Przyjdź do Punktu Środowiskowo-Konsultacyjnego
w Nowinach, a uzyskasz pomoc:
W każdy poniedziałek:
od 1000 do 1200 – wspólne spotkania mieszkańców
od 1700 do 1900 – pomoc psychologiczna
Organizatorzy olimpiady dziękują następującym sponsorom:
– PPUH „Mir” Kielce
– Piekarnia Pań Wierzbickiej i Kwiatkowskiej w Trzciankach
– Hurtownia Mięsa i Wędlin „Wir”
– Cukiernia Państwa Karbowniczek w Starachowicach
– Barlinek SA
– Cersanit SA
W co drugą sobotę od 900 do 1200 – pomoc terapeuty uzależnień
W każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1200 zapraszamy wszystkie osoby
samotne lub chcące spotkać się, porozmawiać z innymi mieszkańcami
do Punktu Środowiskowo-Konsultacyjnego w Nowinach.
W każdą niedzielę, od godziny 1500, odbywają się spotkania grupy AA „Wytrwaj”.
Meeting otwarty (dla wszystkich chętnych) w ostatnią niedzielę miesiąca.
Jeśli chcesz pozostać anonimowy, możesz zadzwonić pod:
numer Niebieskiej Linii – 0800 151 121
– linia dla ofiar przemocy
fot. Piotr Piestrzyński
Telefon Zaufania w Kielcach – 041 344 28 13
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Kielcach – 041 344 63 56
Jeśli chcesz porozmawiać o uzależnieniu kogoś bliskiego, nie wiesz, gdzie złożyć wniosek
o leczenie odwykowe, zadzwoń pod numer 041 347 50 54
Głos Nowin, wrzesień 2008
Ogłoszenie bezpłatne
numer Pomarańczowej Linii – 0800 14 00 68
– pomaga rodzicom, których dzieci mają problemy alkoholowe
9
kultura
Chmielnik
Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa przy Gimnazjum im. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku. 20 osób gra pod batutą Jana Tokarza
i Jacka Cielibały. Razem z orkiestrą występują
mażoretki – uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chmielniku. Są ozdobą każ-
dego występu orkiestry. Instruktorem mażoretek jest Renata Banachowska.
Podczas przeglądu w Nowinach goście
z Chmielnika zagrali 5 utworów: „Dixieland
Marsz”, temat z filmu Love Story (z partią
solową na saksofonie altowym Eweliny Gołębiowskiej), temat z musicalu Hallo Dolly,
„Samba” oraz „Happy Marsz 1”.
Daleszyce
Działa tam Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury. Jej dyrygentem jest Ryszard
Tabiszewski. Orkiestra liczy 17 osób.
Morawica
Dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Morawicy jest Zbigniew Zychowski. W No-
Orkiestra Dęta z Chmielnika oraz mażoretki
fot. Piotr Piestrzyński
Na 8 orkiestr dętych działających na terenie
powiatu kieleckiego do Nowin przyjechały 4.
Przegląd w Nowinach otworzył wicestarosta
Marian Ferdek: – Działalność orkiestr dętych
jest bardzo ważna dla Starostwa. Orkiestry
niosą ze sobą rozwój kultury, zainteresowań,
i towarzyszą wielkim imprezom państwowym
– podkreślał starosta.
Przegląd pokazał różny poziom orkiestr. Każda
z nich przedstawiła inny repertuar.
Przegląd otwierali (od lewej): wicestarosta Marian
Ferdek, Beata Wróbel ze starostwa powiatowego
w Kielcach oraz wójt Stanisław Barycki
winach zagrali „Chór Niewolników”, przeboje
Golec uOrkiestra oraz wiązankę melodii ludowych.
Nowiny
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny” pod dyrekcją Józefa Janaszka przedstawiła następujące
utwory: „Ach kieleckie, jakie cudne”, „Marsz Radecki”, „Taniec Węgierski” i „Fokstrot Maplera”.
Jak mówi jej kapelmistrz orkiestra zaprasza
chętnych do gry na instrumentach. – Niestety
14 członków orkiestry podjęło naukę w kieleckich liceach. Nie mogą już uczestniczyć
w próbach i zajęciach orkiestry. Muszę kimś
wypełnić tę lukę, dlatego zapraszam chętnych. Przeszkolenie nowych osób potrwa 2-3
lata – mówi kapelmistrz Józef Janaszek.
pie
Orkiestra Dęta z Daleszyc
fot. Piotr Piestrzyński
Orkiestry dęte z Chmielnika, Daleszyc, Morawicy i Nowin wzięły udział w II
Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który 14 września 2008 roku odbył się
w Nowinach. Najpierw orkiestry przemaszerowały ulicą Białe Zagłębie, a potem
koncertowały na Placu Festynowym przed Krytą Pływalnią „Perła”.
fot. Piotr Piestrzyński
Orkiestry z powiatu
grały w Nowinach
10
Głos Nowin, wrzesień 2008
fot. Piotr Piestrzyński
Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”
fot. Piotr Piestrzyński
Orkiestra Dęta z Morawicy
piłka nożna
Wydaje się, że tylko wzmocnienie
drużyny dwoma-trzema
doświadczonymi zawodnikami może
przerwać złą passę piłkarzy GKS
Nowiny i uchronić zespół przed
spadkiem. – Z przyczyn formalnych
nie możemy sobie pozwolić na transfer
– przyznaje Zbigniew Piękny, dyrektor
GOKSiR.
– Wydaje się, że IV liga przerasta
aktualne umiejętności naszej
młodzieży. Jednak mocno wierzę,
że wiosną wszystko zakończy się
pomyślnie. Przed nami 22 mecze
– mówi trener Marek Gliwiński.
Po ośmiu kolejkach rozgrywek ligowych piłkarze GKS Nowiny mają tylko 3 punkty, czyli
jedno zwycięstwo na koncie. Przypomnijmy, że drużynę GKS Nowiny w rozgrywkach
2008-2009 tworzą młodzi wychowankowie
– mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny. Nie
brakuje im talentu i woli walki, ale nie mają
jeszcze doświadczenia. Są najmłodsi wśród
drużyn walczących w IV lidze.
Zdaniem trenera Marka Gliwińskiego sytuacja
drużyny pogorszyła się po meczu z Łysicą Bodzentyn, który przegrali 0:5. – Nie wytrzymują
obciążeń psychicznych związanych ze spotkaniem i nie mogą do końca zrealizować założeń
taktycznych – stwierdza trener Gliwiński. Jego
zdaniem wszystkie mecze, które Nowiny grały
na swoim boisku, były do wygrania. – Podczas meczu z GKS Rudki zdobyliśmy pierwszą
bramkę. Nasi cieszyli się tak długo, że w tej
samej minucie Rudki wyrównały. Mecz zakończył się przegraną 1:4 – opowiada Marek
Gliwiński. – Z Piaskowianką Piaski mieliśmy
3 sytuacje sam na sam, ale straciliśmy jedną
bramkę i przegraliśmy mecz 0:1.
W ostatnim meczu z Partyzantem Radoszyce
w ciągu pierwszych 10 minut Nowiny straciły
dwie bramki. – Ambicja sprawiła, że pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 2:1 po strzale
fot. Piotr Piestrzyński
Bez wzmocnień ani rusz?
Rafała Kowalskiego. Strzelał z około 12 metrów. Tuż po przerwie mieliśmy rzut karny, którego nie wykorzystał Sinkiewicz. Dwie minuty
później Jędrzejewski nie strzelił w sytuacji sam
na sam. Mimo ładnej gry i przewagi – przegrywamy – mówi trener. – Scenariusz jest zawsze
ten sam – grają dobrze do straty bramki.
Luki w obronie Nowin widać gołym okiem
prawie na każdym meczu. Właśnie o dobrego
obrońcę chciałby zabiegać trener Gliwiński.
Chciałby, ale na razie jego chęci i życzenia są
nieosiągalne.
Za wzmocnienie trzeba dać „od głowy” minimum 1000 zł stypendium miesięcznie. Poza
tym trzeba jeszcze zapłacić odstępne innemu
klubowi za przejście zawodnika do Nowin.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Nowinach, który prowadzi rozgrywki piłki nożnej GKS Nowiny, nie ma możliwości kupowania zawodników. – Nie możemy też płacić za
żółte kartki. W chwili obecnej nie widzę możliwości wzmocnienia zespołu poprzez transfer
– mówi Zbigniew Piękny, dyrektor GOKSiR.
– Chociaż bez wzmocnień mogą być kłopoty z
utrzymaniem się w IV lidze – przyznaje.
fot. Piotr Piestrzyński
Biskup orkiestrą oczarowany
Ksiądz biskup Marian Florczyk dał się poznać
jako wielbiciel orkiestr dętych. Podczas Dożynek
Gminnych w Masłowie, gdzie gościnnie koncertowała Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Nowiny”, nic nie było w stanie rozproszyć księdza
biskupa zasłuchanego w jej donośne dźwięki.
Pamiątką jest wspólne zdjęcie z kapelmistrzem
Józefem Janaszkiem. Księdza Biskupa zapraszamy na koncerty orkiestry do Nowin!
pie
Zainteresowani twierdzą, że ruchy transferowe
będą możliwe dopiero po nowym roku, wraz
z powstaniem nowego stowarzyszenia, które
wystąpi do gminy o dotacje na prowadzenie
rozgrywek piłki nożnej. Zgodnie z prawem nie
może tego zrobić „stare” stowarzyszenie GKS
Nowiny, które nie rozliczyło się z ponad 50 tys.
zł gminnej dotacji przyznanej w 2007 roku.
– Nie załamujemy rąk. Drużyna jest budowana
w oparciu o młodzież z terenu gminy. Mamy
najmłodszą drużynę w lidze i sądzę, że konsekwentna praca z nimi w końcu przyniesie efekt.
Wydaje się, że IV liga przerasta aktualne umiejętności naszej młodzieży. Jednak mocno wierzę, że
wiosną 2009 r. wszystko zakończy się pomyślnie.
Przed nami 22 mecze – dodaje Marek Gliwiński.
pie
Tabela IV ligi (29 września 2008 r.), źródło: ŚZPN
Drużyna
Mecze Punkty
W-R-P
Bramki
1. JUVENTA Starachowice
8
22
7-1-0
26:4
2. ALIT Ożarów
8
16
5-1-2
15:8
3. SPARTA Dwikozy
7
16
5-1-1
9:5
4. SPARAKUS Daleszyce
8
14
4-2-2
14:10
5. HEKO Czermno
8
13
3-4-1
17:9
6. SPARTA Kazimierza Wlk.
8
13
4-1-3
20:13
7. HETMAN Włoszczowa
7
13
4-1-2
16:9
8. KSZO II Ostrowiec
8
11
3-2-3
14:12
9. ORLĘTA Kielce
9:8
8
10
2-4-2
10. PIASKOWIANKA Piaski
8
10
3-1-4
9:9
11. PARTYZANT Radoszyce
8
10
3-1-4
12:17
12. ŁYSICA Bodzentyn
8
9
3-0-5
11:15
13. GKS Rudki
8
8
2-2-4
3:13
14. WISŁA Sandomierz
8
5
1-2-5
3:15
15. OKS Opatów
8
4
1-1-6
4:19
16. GKS Nowiny
8
3
1-0-7
6:25
Głos Nowin, wrzesień 2008
11
aktualności
Zgłoś swojego psa!
Posiadanie psa wymaga od właściciela
podporządkowania się ogólnie
przyjętym zasadom współżycia
społecznego i obowiązującemu prawu.
Według szacunkowych danych w co drugiej
posesji na terenie naszej gminy znajduje się
pies stróżujący lub pies – towarzysz zabaw.
Jednak niewielu właścicieli zdecydowało się
na zgłoszenie psa do Urzędu Gminy i jego
oznakowanie, chociaż jest to ich obowiązkiem. Dodatkowo trudno jest ocenić, ilu
posiadaczy psów pilnuje okresowych szczepień przeciwko groźnym chorobom, np.
wściekliźnie.
Obowiązujący na terenie gminy SitkówkaNowiny regulamin utrzymania czystości
i porządku (Uchwała nr RG-XL/297/06 z
dnia 25 stycznia 2006 r.) określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku. Podstawowymi obowiązkami są:
– zarejestrowanie psa w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny w terminie 14 dni od
wejścia w jego posiadanie
– oznakowanie psa znaczkiem identyfi kacyjnym lub mikroczipem
– wyposażenie psa w obrożę
– uiszczenie opłaty od posiadania psów
– systematyczne szczepienie przeciwko
wściekliźnie
– stały i skuteczny dozór.
Jedynym sposobem na zmniejszenie ilości bezpańskich/cierpiących zwierząt jest
zmiana dotychczasowych zwyczajów ich
właścicieli. Jednym z takich rozwiązań jest
znakowanie psów, tak aby wszystkie miały
konkretnego właściciela. Jeśli chcesz zabezpieczyć swojego czworonoga przed zaginięciem, jeśli chcesz być pewny, że w razie
zagubienia wróci do ciebie – zaczipuj go!
Co należy wiedzieć o czipowaniu psów?
Jest to zabieg bezpieczny dla zdrowia i bezbolesny dla psa. Sterylny i szczelnie opakowany mikroczip (niewielkich rozmiarów
układ elektroniczny) całkowicie niegroźny
dla zdrowia naszego czworonoga, za pomocą aplikatora z igłą umieszcza się w fałdzie
skórnym na grzbiecie psa.
Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny jeszcze
w 2008 roku rozpocznie się wdrażanie Systemu Elektronicznej Identyfikacji Zwierząt.
Niedługo takie czipowania będą obowiązkowe i płatne, ponadto zgodnie z §2 Uchwały
nr RG-XIII/86/07 z dnia 5.12.2007 r. „od
opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale
oznakowanych czipem/mikroprocesorem,
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu organowi podatkowemu”.
Dlatego już dzisiaj oznakuj i zgłoś swojego
psa do Urzędu Gminy!
mor
Tak wygląda mikroczip
O Dyskusyjnych Klubach Książki
W dniach 15-16 września 2008 r. odbyło się w gmachu Teatru Narodowego
w Warszawie spotkanie ludzi skupionych wokół Dyskusyjnych Klubów Książki
działających przy bibliotekach pod nazwą „Zlot ludzi książki”. Przez półtora roku
powstało w Polsce 400 klubów.
Uczestnicy spotkań rozmawiają o przeczytanych książkach, spotykają się średnio
raz na miesiąc lub w zależności od długości lektury i możliwości uczestników w
odleglejszym terminie. Podczas spotkań
rozmawiamy o książce, którą wybieramy
z listy zakupionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach. Rozmowy o
książkach dotyczą literatury ambitnej, ale
także popularnej. Członkiem Klubu może
być każdy, niezależnie od wieku, kto lubi
dyskusję, dysponuje wolnym czasem i lubi
książki. Inicjatywa powołania DKK wyszła
ze strony Instytutu Książki w Warszawie, a
D
12
K
K
koordynatorami działalności są wojewódzkie
biblioteki publiczne.
Spotkanie w Teatrze miało formę podziękowania dla wszystkich zaangażowanych
w organizację klubów. Dyrektor Instytutu Książki w Warszawie Grzegorz Gauden
oraz przedstawiciel polsko-amerykańskiej
fundacji wolności zapewnili uczestników
spotkania o konkretnych formach zaangażowania i pomocy dla bibliotek gminnych
i miejsko-gminnych. Działalność Programu
dla Bibliotek Fundacji oraz programu rządowego realizowanego przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
latach 2009-2011 ma spowodować poprawienie infrastruktury i zaopatrzenia bibliotek w sprzęt komputerowy, system szkoleń
i pomocy, która zdaniem organizatorów ma
przynieść konkretne rezultaty. Pomoc ta ma
skupić wokół tematu także samorządy, organizacje pozarządowe, biblioteki wojewódzkie i inne organizacje. Celem jest stworzenie
i przystosowanie bibliotek ogólnie nazywanych wiejskimi do standardów, jakie można
zobaczyć w innych krajach oraz podniesienie prestiżu i znaczenia zawodu bibliotekarza, także poprzez kampanię społeczną w
Głos Nowin, wrzesień 2008
mediach. Biblioteki są bowiem małymi centrami życia kulturalnego, a ich działalność
przyczynia się do rozwoju kultury i wiedzy
lokalnej społeczności w konkretnym, choć
może nie namacalnym wymiarze.
Podczas uroczystego spotkania w Warszawie, na którym obecny był minister Piotr
Żuchowski odbyły się ciekawe odczyty Joanny Olech o literaturze dla najmłodszych,
osiągnięciach polskiego i obcego reportażu
Bożeny Dutko. Bardzo interesujące było wystąpienie o literaturze kobiecej Kazimiery
Szczuki oraz panel dyskusyjny, w którym
uczestniczyli Eustachy Rylski, Jacek Dukaj
oraz Wojciech Orliński. Pisarze (żywi ...i na
żywo) dyskutowali na poważnie i z humorem
na temat kontrowersyjnej książki „Łaskawy”
Jonathana Littella, która niebawem ukaże
się na rynku księgarskim. Wręczono również
nagrodę za najlepszą recenzję klubowicza.
Otrzymała ją pani działająca w DKK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Reasumując: spotkanie było świętem ludzi
książki i okazją do wymiany doświadczeń.
To dzięki uczestnikom DKK w Nowinach,
indywidualnościom – ludziom, którzy nie
wstydzą się rozmawiać o książkach oraz
dzięki ich recenzjom jest możliwa działalność naszego klubu. To im należą się słowa
uznania i podziękowania.
Beata Januchta
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
komunikaty
Rozmówki Ryszarda Biskupa
DAM PRACĘ
Kat
SZUKAM PRACY
TEWMET Zakład Mechaniczny
Tadeusz Wiącek z siedzibą w Nowinach
ul. Zakładowa 21 zatrudni:
ślusarzy, tokarzy, frezerów, spawaczy
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się z informacją CV do siedziby firmy, do
działu księgowości, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Wszelkie informacje
pod numerem telefonu 041 24-29-516.
Brak ofert
UWAGA CZYTELNICY!
Ogłoszenia o treści „Dam pracę” lub „Szukam
pracy” publikujemy na łamach Głosu Nowin
bezpłatnie. Treść ogłoszeń prosimy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres redakcji:
[email protected] z dopiskiem w temacie „ogłoszenie o pracy do Głosu Nowin” lub
składać na piśmie w sekretariacie Urzędu
Gminy Sitkówka-Nowiny.
Jesienne godziny otwarcia
Centrum w Bolechowicach
Nowy harmonogram pracy funkcjonuje od 1 września br. w Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsi, które działa w Szkole Podstawowej w Bolechowicach. Jak informuje opiekunka centrum, Marta Czwartosz-Mołas, oferta szkoleniowa centrum jest obecnie dostępna w następujących godzinach:
poniedziałek –
wtorek
–
środa
–
czwartek
–
od
od
od
od
10 do 13
14 do 17
14 do 17
1430 do 1730
piątek
– od 9 do 11
sobota (druga i trzecia sobota miesiąca) – od 10 do 13
niedziela (pierwsza i czwarta niedziela miesiąca)
– od 1430 do 1730
pie
TYGODNIOWY PLAN PRACY
KLUBU „MINIATURKA”
PONIEDZIAŁEK
1100 – 1500 – bilard dla dzieci
1500 – 1900 – zajęcia Sekcji Plastycznej
Klubu Seniora
WTOREK
1100 – 1300 – Chór „Nowina”
1300 – 1500 – bilard dla dzieci
1500 – 1900 – bilard dla młodzieży, gry izabawy ruchowe dla dzieci
ŚRODA
1100 – 1500 – bilard dla dzieci
1500 – 1900 – zajęcia plastyczne dla dzieci,
bilard dla młodzieży
CZWARTEK
1100 – 1500 – bilard dla dzieci
1500 – 1900 – sekcja plastyczna i bilard dla
młodzieży
PIĄTEK
1100 – 1500 – bilard dla dzieci
1500 – 1900 – bilard dla młodzieży, gry i zabawy ruchowe dla dzieci
Regulamin
uczestnika zajęć
w klubie „Miniaturka”
I
Klub „Miniaturka” działa przy GOKSiR
Kryta Pływalnia „Perła”
II
Każdy uczestnik zajęć klubowych winien
przestrzegać:
– godzin prowadzonych zajęć
– na terenie klubu zachowywać czystość
– nie używać wulgarnych słów, kulturalnie zwracać się do pracowników klubu
oraz innych osób przebywających w
klubie.
III
W klubie obowiązuje zakaz palenia i picia
alkoholu! Osoby pod wpływem alkoholu
i nieprzestrzegające regulaminu klubu
będą usunięte z terenu obiektu.
OGŁOSZEN I E
Klub „Miniaturka” prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
Ogłoszenie bezpłatne
na zajęcia:
sekcji plastycznej, sekcji teatralnej, sekcji modelarskiej.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Klubem „Miniaturka”
p. Renatą Miśkiewicz, p. Jolantą Pyk – tel. 041 346-50-37
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
– Bydło wie, że idzie na rzeź?
– W życiu! Taka krowa to nic nie myśli. Jest
spokojna, opanowana, zero problemów. To
samo byk. Jakby nawet co czuł, to nic nie reaguje, tylko idzie potulnie na sznurze, noga za
nogą. Tak samo taka świnia. Nic, zero reakcji.
– Skąd pan to wie?
– Widzę. Mam oczy – to widzę i wiem. Postoi
pan przy rampie parę razy, to też to zaraz zrozumie. Nie trzeba być wcale takim znowu hop
do przodu, żeby to widzieć.
– Naprawdę? Można to spokojnie zaobserwować? Widzi pan, jak te bydlęta prowadzą
i nie reaguje? Nic serce człowieka nie boli?
– A jeść pan schabowego lubi? Jakby tego zwierzaka nie ubić i podzielić, to co by pan jadł? Hę?
– Może warzywa albo ryby? O, to jest pomysł,
ryba nie ma głosu!
– Bydło też przed rzezią nie zawsze ryczy. Poza
tym teraz ubija się nie nożem i siekierą, tylko elektrycznie. Nawet nie wiadomo kiedy zwierz pada.
– Czyli – bije się humanitarnie?
– No tak, są w tym celu opracowane instrukcje
i przepisy odpowiednie. Każdy rzeźnik jest odpowiednio przeszkolony w tym celu, by ubijając
nie zadawał zwierzęciu niepotrzebnego bólu.
– Bólu to może i nie zadaje, ale jednak
zabiera życie...
– Eeee, nie. Ubija i tyle.
– Nie ma pan więc żadnych wyrzutów sumienia?
– Dlaczego? Praca jak praca. Jeden układa kamienie na drodze, inny jeździ taksówką, a ja ma taki
zawód jaki mam i robię to, do czego się nająłem.
– Nie jest pan więc – za przeproszeniem – katem?
– Bez przeproszenia. Papier wyjąć i pokazać?
– No. Ciekawy jestem, co też tam panu wypisali w tych dokumentach.
– Nic, normalnie. Technolog.
– Już rozumiem. Jest urzędowe określenie,
ustawa i wszystko w porządku. Niech no
mi pan powie, czy każdy, absolutnie każdy
człowiek się do takiej roboty nadaje?
– Panie, ja nie mam czasu zastanawiać się nad
takimi sprawami. Przyjąłem się do roboty, gnam
to bydło na bramkę i to co do mnie należy – wykonuję. Wiem, że są ludzie, co płaczą nad złamanym kwiatkiem, ale ja wiem? Może i mają
rację. Mnie tam to nie obchodzi. Swoje robię.
– Tylko tyle i aż tyle?
– Nie, normalnie. Jak w życiu.
– Niech mi pan tu nie udaje, żeś pan taka
skała. Ale nożem byś pan chyba bydlątka nie
potraktował, co?
– Skąd pan wie?
– Bo mimo wszystko na takiego twardziela bez
skrupułów mi pan nie wygląda. Na ulicy to bym
w życiu nie poznał, że pan pracuje przy rzeźni!
– Nie w rzeźni, tylko w ubojni. To nie to samo.
– Niech będzie. Ale racji chyba trochę mam, co?
– W sensie tego zabijania?
– O tym przecież wyłącznie rozmawiamy!
– Mogę się panu do jednej rzeczy przyznać. Jak
idą święta i szykujemy się do stołu, to syn mi pomaga. Panie, karpia nożem po skrzelach nie przejadę. W życiu! Chłopak musi to za mnie zrobić.
– Ma po ojcu smykałkę? Co?
– Nie, ale opatrzy rybę raz dwa i po kłopocie.
– To rośnie następca! Też się kształci na
technologa?
– Iiii, skąd! Informatyki się uczy.
Sebastian Nowak mówił o rozterkach zawodu
Głos Nowin, wrzesień 2008
13
aktualności
Ośrodek Zdrowia
w Nowinach
zaprasza
Ogłoszenie bezpłatne
Szanownych Pacjentów
zamieszkałych na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny
oraz miasta Kielce
do naszej przychodni,
do udziału w
bezpłatnym programie szczepień
przeciw grypie u osób od 55.
roku życia.
W ramach programu
wykonywane jest badanie
lekarskie oraz szczepienie
szczepionką Vaxigrip.
Bliższe informacje są udzielane
w punkcie szczepień.
KONTAKT Z POLICJĄ
tel. 041 36 67 997
tel. 041 345 99 90
tel. 0600 313 787
tel. 997
e-mail: [email protected]
Głos Nowin: miesięcznik
Wydawca: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
Zespół redakcyjny: Piotr Piestrzyński
(redaktor naczelny), Ryszard Biskup
Opracowanie graficzne: Andrzej Jędrychowski
Adres wydawcy:
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Sitkówka-Nowiny, tel. 041 347 50 00
fax 041 347 50 11
e-mail: [email protected], www.nowiny.com.pl
Redakcja i produkcja:
Vena Studio, ul. Alabastrowa 76
25-705 Kielce, tel./fax 041 366 44 16
e-mail: [email protected]
Nakład: 2000 egz.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian w materiałach zaakceptowanych do publikacji.
Gazeta jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej
14
Tragiczny koniec wakacji
Tragicznie zakończyły się wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny. Po jeździe
z pijanym 25-letnim kierowcą nie żyją 13-letni chłopiec i jego 17-letnia siostra.
Mężczyzna, który prawdopodobnie jest sprawcą zdarzenia, miał w wydychanym
powietrzu 2 promile alkoholu.
Dokąd wyruszył z Kowali samochód marki renault laguna w czwartkowy wieczór 28 sierpnia
2008 roku? To wyjaśnią policja i prokuratura. Na
razie wiadomo, że 25-letni kierowca samochodu,
mieszkaniec naszej gminy, był kompletnie pijany, a jego samochód jeszcze nieprzerejestrowany
– na numerach celnych. Pomiar alkomatem po
wypadku wykazał u kierowcy 2 promile alkoholu. Oprócz niego w samochodzie jechały jeszcze
cztery osoby: 24-letni mężczyzna, 17-letnia
dziewczyna oraz chłopcy 16- i 13-letni.
Policja otrzymała zawiadomienie o zdarzeniu
około godz. 20. – Z naszych ustaleń wynika, że
nietrzeźwy kierujący samochodem renault laguna, jadąc drogą powiatową od strony Kowali, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
prawe pobocze drogi i uderzył w pień drzewa
[w Sitkówce obok firmy Alpol – przyp. red.].
Ponieważ uderzenie spowodowało obrócenie
się pojazdu przeciwnie do kierunku jazdy, kolejne 170 metrów samochód przejechał tyłem.
Zatrzymało go dopiero uderzenie w latarnię
uliczną. Kolejna kolizja spowodowała, że z
samochodu wypadł 13-letni pasażer [chłopiec
trzymał się drzwi – przyp. red.]. Kierowca, nie
zatrzymując się, nie udzielając chłopcu pomocy, jechał dalej ciągnąc go za sobą. Przez przejazd kolejowy w Sitkówce dotarł do Trzcianek.
Tam zatrzymał się w zaroślach – relacjonuje
nadkomisarz Paweł Stępiński, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. – Na
miejscu zginął 13-letni pasażer, a jego 17-letnia siostra zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. 24-letni mężczyzna z urazem
głowy i prawego barku trafił do szpitala. 16letni pasażer z raną szarpaną ręki, raną głowy
i urazem kręgosłupa szyjnego również trafił do
szpitala. Kierowca odniósł ogólne, niegroźne
potłuczenia. Na wniosek policji i prokuratury
sąd zastosował wobec kierowcy środek zapobiegawczy w postaci aresztu na 3 miesiące.
Wypadkiem wstrząśnięci są mieszkańcy gminy. Ci, którzy byli świadkami wypadku, widząc zdarzenie, a potem konającego chłopca
na przejeździe kolejowym, podjęli pościg za
laguną uciekającą w kierunku Trzcianek.
– Biegły z zakresu wypadków drogowych przeprowadzi ekspertyzę, a potem sformułuje wnioski
i wskaże sprawcę. My przesłuchamy świadków,
prokuratura przedstawi zarzuty. Będziemy prowadzić badania retrospektywne, które ustalą,
ile alkoholu miał we krwi kierowca samochodu.
Jeżeli sąd uzna go winnym, to za spowodowanie
wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8
lat pozbawienia wolności. Będzie także odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwym i nieudzielenie
pomocy – dodaje nadkomisarz Stępiński.
pie
KRONIKA POLICYJNA
Świadkowie poszukiwani
Policja w Nowinach poszukuje dwóch sprawców, którzy 18 sierpnia 2008 roku w miejscowości Kowala dokonali włamania do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradli 16 sztuk
rusztowań warszawskich.
Również w tym samym czasie w innym miejscu
Kowali z niezabezpieczonego pomieszczenia gospodarczego – stodoły – nieznani sprawcy dokonali kradzieży dwóch silników elektrycznych.
17 września 2008 r.
w Kowali policjanci zatrzymali na gorącym uczynku
dwóch mężczyzn, którzy usiłowali dokonać kradzieży stalowych barierek zabezpieczających. Za swoje
działanie odpowiedzą wkrótce przed sądem.
13 września 2008 r.
w Nowinach grupa mężczyzn piła alkohol.
W pewnej chwili dwóch z nich zainteresował
telefon komórkowy 24-latka. Przeglądając jego
książkę telefoniczną zauważyli, że wśród zapisanych w aparacie numerów znajduje się numer
na policję. Sprawcy, chcąc dowiedzieć się, po co
mu ten numer potrzebny, zaczęli go bić, a gdy to
Głos Nowin, wrzesień 2008
nie pomogło, wzięli żelazko i zaczęli się znęcać
nad mężczyzną, przypiekając mu ciało. Dzień
później policjanci zatrzymali jednego ze sprawców, wobec którego sąd zastosował tymczasowy areszt. Po dwóch dniach zatrzymany został
drugi sprawca. Za ten czyn może grozić kara do
ośmiu lat pozbawienia wolności.
Przed Wszystkich Świętych
– uwaga na złodziei!
W związku ze zbliżającym się czasem porządkowania grobów związanym z dniem Wszystkich Świętych apeluję o zwrócenie uwagi na to,
by nie pozostawiać torebek przy grobach czy
otwartych samochodów na parkingach przycmentarnych. Takie sytuacje wykorzystują złodzieje, kradnąc mienie. W tym okresie dochodzi
również do kradzieży elementów wystrojów grobów dokonywanych przez ludzi pozbawionych
elementarnych zasad. Gdy widzimy podejrzane
osoby lub pojazdy w rejonie cmentarza, prosimy o przekazanie takiej informacji policji.
Jarosław Sołtys
Kierownik Posterunku Policji
w Nowinach
laureaci gminnych konkursów
ciąg dalszy ze strony 16
niarz (Słowik), Edyta Jaroń (Wola Murowana),
Anna Swatowska (Zgórsko), Wiesława Kulińska (Kowala), Renata i Krzysztof Posłowscy
(Kowala)
Konkurs „Najpiękniejszy Balkon lub Taras w
Domkach Jednorodzinnych”
I nagroda – Zofia Wawrzeńczyk, Szewce
II nagroda – Bożena Staszewska, Szewce
III nagroda – Joanna Gajek, Bolechowice
Konkurs „Najpiękniejszy Balkon lub Obejście
w Blokach Mieszkalnych”
Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa nr 3,
os. Nowiny
Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa nr 5,
os. Nowiny
Wyróżnienie – Gocał Kazimiera, os. Nowiny
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursach. Zachęcamy do dalszych
starań w upiększaniu własnego otoczenia i do
udziału w konkursach w latach następnych.
Oprac. Marcin Orłowski
Wyróżnienie – Kazimiera Gocał, Nowiny
II nagroda – Krystyna Ziółkiewicz, Zgórsko
I nagroda – Bogdan Ząbek, Szewce
II nagroda – Janina Wilk, Zawada
III nagroda – Marianna Litwin, Kowala Mała
II nagroda – Bożena Staszewska, Szewce
Najpopularniejszy strażak
Andrzej Kasperek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej został wybrany na „Najpopularniejszego strażaka województwa
świętokrzyskiego” przez czytelników Echa Dnia. W rozstrzygniętym we
wrześniu 2008 r. plebiscycie zdobył 3039 głosów.
Panu Andrzejowi gratulujemy!
Głos Nowin, wrzesień 2008
15
laureaci gminnych konkursów
I nagroda – Wojciech Grochulski, Zgórsko
Zagroda, podwórko i balkon
Cztery konkursy dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny zostały rozstrzygnięte w lipcu
i sierpniu br. Wyłoniono zwycięzców w następujących kategoriach:
• Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna
środowisku
• Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych
• Najpiękniejszy balkon lub taras w domkach
jednorodzinnych
• Najpiękniejszy balkon lub obejście w blokach mieszkalnych.
Od 2 lipca do 22 sierpnia 2008 r. pracowała
I nagroda – Zofia Wawrzeńczyk, Szewce
komisja konkursowa złożona z radnych gminy:
przewodnicząca komisji Wiesława Janus oraz
członkowie: Zdzisław Milcarz, Marian Wilk,
Wiesław Rabiej i Jacek Kania. Komisja dokonała oględzin w terenie oraz wyłoniła laureatów konkursów. W trakcie oceny sporządzona
została dokumentacja fotograficzna, która stanowi załącznik do protokołów z rozstrzygnięcia konkursów.
Jak podkreślają członkowie komisji konkursowej – zgłoszeń w tym roku było bardzo dużo
i cieszy fakt, że mieszkańcy chcą upiększać
swoje otoczenie. Na wyróżnienie zasługują
zwłaszcza mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych z ulicy Białe Zagłębie, którzy starają się
o to, by otoczenie ich bloków mieszkalnych
miało estetyczny i przyjemny dla oka wygląd.
Ponadto laureat konkursu gminnego w kategorii „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna
Środowisku” zdobył również III miejsce w tej
kategorii w konkursie powiatowym.
Laureatom konkursów gminnych wręczono
atrakcyjne nagrody w trakcie Dożynek Gminnych 2008 w Nowinach.
Ustalono, że nagrodami będą bony towarowe
Sodexho stanowiące równowartość zł:
– za I miejsce – 350 zł
– za II miejsce – 250 zł
– za III miejsce – 150 zł
– za wyróżnienie – 50 zł.
Laureaci konkursów gminnych 2008:
Konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna środowisku”
I nagroda – Bogdan Ząbek, Szewce
II nagroda – Janina Wilk, Zawada
Wyróżnienie – Mirosław Krupa, Bolechowice
Wyróżnienie – Elżbieta Woś, Kowala
Konkurs „Najpiękniejsze Podwórko lub Obejście w Domkach Jednorodzinnych”
I nagroda – Wojciech Grochulski, Zgórsko
II nagroda – Krystyna Ziółkiewicz, Zgórsko
III nagroda – Marianna Litwin, Kowala Mała
Wyróżnienia: Łukasz Kasprzyk (Bolechowice), Marek Daleszak (Kowala), Irena Skrzyciąg dalszy na stronie 15

Podobne dokumenty

Chór „Nowina” przed występem na Rynku w Kielcach Nasze dzieci

Chór „Nowina” przed występem na Rynku w Kielcach Nasze dzieci Od kilku lat mówiło się o cyfryzacji szkoły. Ciężkie - uczniowskie książki i ćwiczeniówki miały zastąpić laptopy. Do walki o cyfryzację szkół stanęła prawie połowa świętokrzyskich gmin. 53 samorząd...

Bardziej szczegółowo

Głos Nowin - Gmina Sitkówka

Głos Nowin - Gmina Sitkówka z powrotem. Zajęło mu to 17 godzin i 45 minut. – Może za rok baza supermaratonu będzie w schronisku w Nowinach? Warto o tym pomyśleć – mówi pan Adam. Informacje o supermaratonie można znaleźć na st...

Bardziej szczegółowo

Głos Nowin październik 2011 - Archiwum - Gmina Sitkówka

Głos Nowin październik 2011 - Archiwum - Gmina Sitkówka ki” przywiozły ze sobą wieniec dożynkowy, który ośpiewały przed dziećmi. – Czas już bochen chleba wypiec z pierwszej mąki – śpiewały „Kowalanki”. Gawędę przedstawiła Henryka Brzoza. Dzieci poznawał...

Bardziej szczegółowo