Pobierz katalog PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog PDF
AUKC JA DZIEŁ SZTUKI
WARSZAWA GALERIA DOMU AUKCYJNEGO POLSWISS ART 10 CZERWCA 2014
www.polswissart.pl
DOM AUKCYJNY
POLSWISS AR T
AUKC JA DZIEŁ SZTUKI
WARSZAWA 10 czerwca 2014
GALERIA DOMU AUKCYJNEGO POLSWISS ART
I
GALERIA SZTUKI
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
WARSZAWA, GALERIA DOMU AUKCYJNEGO POLSWISS ART
10 CZERWCA 2014
19.00
WYSTAWA PRZEDAUKC YJNA
26.05 – 09.06, w godz. 11.00 – 19.00
GALERIA POLSWISS ART, Warszawa ul. Wiejska 20
oraz w dniu aukcji w godz. 11.00 – 18.00
w GALERII DOMU AUKCYJNEGO POLSWISS ART
DOM AUKCYJNY POLSWISS ART, UL. WIEJSKA 20, 00-490 WARSZAWA
22 628 13 67, 22 629 46 87, WWW.POLSWISSART.PL, [email protected]
1
STANISŁAW JANOWSKI
(1866 - 1942)
TRZEWIKOM NA CHWAŁĘ PAJACOM NA
PRZESTROGĘ
olej, płótno; 40x55 cm
sygn. p.d.: St. Janowski
l.d.: Trzewikom na chwałę pajacom na przestrogę
Cena wywoławcza: 5000 zł
Estymacja: 6000 – 7000 zł
1
2
2
NIKIFOR KRYNICKI
(1895-1968)
MIASTECZKO
akwarela, papier; 20 x 29 cm w świetle passepartout
u dołu odręcznie opis autora:
PAMIKSZWIEŚMIASTOPOWIATKRAKOWSKI
Cena wywoławcza: 2500 zł
Estymacja: 4000 – 5000 zł
\4 \
3
JANINA NOWOTNOWA
(1883 - 1963)
MARTWA NATURA
olej, płyta; 50x65 cm
sygn. p.d.: Janina Nowotnowa
Cena wywoławcza: 8000 zł
Estymacja: 9000 – 11 000 zł
3
4
4
PIOTR STACHIEWICZ
(1858-1930)
KWIAT
gwasz, papier; 50x65,5 cm
sygn. p.d.: P. Stachiewicz
Cena wywoławcza: 5000 zł
Estymacja: 6000 – 8000 zł
\5 \
5
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(1885 - 1939)
PORTRET EUGENIUSZA KONARSKIEGO,
1934
pastel, papier; 68,2 x 48,7 (w świetle passepartout);
sygn. l.d.: Witkacy/ 1934/ VIII/ NP/ NΠ/ (T.B)
oraz odręczna dedykacja artysty: „Panu Eug
Konarskiemu pobratymczemu Duchowi jako
zadatek przyjaźni Witkacy”
Portret Eugeniusza Konarskiego charakteryzuje
się wyrazistym modelunkiem rysów twarzy,
doskonałym oddaniem refleksów na szkłach
okularów, a także zaakcentowaniem elegancji
modela. Szkicowo zaznaczona w tle forma
budzi skojarzenia ze skrzydłem, za pomocą
którego twórca unaocznił spirytualne walory
portretowanego. Portret zaklasyfikowany został
zgodnie z regulaminem Firmy Portretowej
jako typ „bardziej charakterystyczny” (T.B)
z potwierdzeniem stanu w jakim znajdował się
autor w momencie tworzenia portretu (NP-nie
palił i NΠ-nie pił).
Wspomniana forma skrzydeł znajduje swój
\6 \
odpowiednik w innym portrecie autorstwa
Witkacego – tzw. „Portrecie męskim z różowymi
skrzydłami”, również dedykowanemu
„Pobratymczemu Duchowi” i datowanemu
na 1934. Portret ten był częścią wystawy
monograficznej Witkacego zorganizowanej
w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1990 r.
a reprodukowany jest w katalogu opracowanym
przez: I. Jakimowicz
i A. Żakiewicz, poz. 1896, il. 497 jako „Portret
męski”.
Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
5
\7 \
6
6
WŁODZIMIERZ ŁOŚ
(1849-1888)
NA ROZSTAJACH, 1886
olej, płyta; 32x49 cm
sygn. i datowany l.d.: Włodzimierz Łoś/
Monachium 1886
Włodzimierz Łoś studiował w krakowskiej Szkole
Sztuk Pięknych, gdzie w l. 1870-1872 uczył się
pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza. W roku 1972
opuścił Polskę i przeniósł się do Monachium gdzie
początkowo studiował u O. Seitza, a następnie
od 1874 w prywatnej pracowni J. Brandta.
W monachijskim środowisku polskich artystów
uchodził Łoś za osobowość ekstrawagancką
o wielkim temperamencie. Jego twórczość
nierozłącznie związana była z pejzażami Podola
i Ukrainy, życiem wsi, epizodami myśliwskimi,
końmi. Na zamówienie malował sceny
batalistyczne. Ze względu na tematykę był artystą
cenionym a jego prace były chętnie kupowane.
Wystawiał w monachijskim Kunstvereinie, a od
roku 1873 jego obrazy pojawiały się także na
wystawach krajowych: w Krakowie, we Lwowie
i w Warszawie.
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\8 \
7
7
WŁODZIMIERZ ŁOŚ
(1849-1888)
POPAS, 1886
olej, płyta; 32x49 cm
sygn. i datowany l.d.: Włodzimierz Łoś/
Monachium 1886
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\9 \
8
9
MARIAN STROŃSKI
(1892-1977)
PORTRET KOBIETY
8
ALFONS KARPIŃSKI
(1875-1961)
RÓŻE
olej, tektura; 36x50 cm w świetle ramy
sygn. p.d.: a.karpiński
Na odwrocie dedykacja z 1947 r.
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
olej, płótno; 101x75 cm;
sygn. p.d.: M. Stroński
Studiował malarstwo na ASP w Krakowie
w pracowni Teodora Axentowicza, następnie
na ASP w Wiedniu u Kazimierza Pochwalskiego.
Okres międzywojenny to czas wytężonej pracy
twórczej owocującej wieloma znaczącymi
wystawami malarstwa i grafik w Przemyślu,
Lwowie, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Paryżu.
Prezentował na nich prace przedstawiające
pejzaże, weduty, portrety, sceny rodzajowe oraz
\10 \
martwe natury. Odbywał podróże artystyczne po
Polsce, Włoszech, Bałkanach oraz do Paryża. Po
II wojnie światowej osiadł na stałe w Przemyślu.
Jego twórczość była w dużym stopniu
kontynuacją pierwotnych dokonań. W latach
pięćdziesiątych zdominowała ją abstrakcja.
Zawsze jednak spod jego pędzla wychodziły
obiekty świadczące o wysokiej kulturze twórczej
czego doskonałym przykładem jest oferowany
portret.
Obrazy Strońskiego znajdują się w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu, Przemyślu, Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Sztuki
w Łodzi.
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
9
\11 \
10
MALCZEWSKI JACEK
jakby jakiej kaplicy, której jaśniejszą, dolną część
sklepienia widać przy górnym lewym narożniku
obrazu.
(1854-1929)
MUZA NA DRABINIE, 1918
olej, deska; 100x60,5 cm
sygn. p.d.: 1918 / J.Malczewski
na odwrocie pisane na maszynie orzeczenie
autentyczności wystawione w 1944 roku przez
dyr. Muzeum Narodowego w Krakowie prof. dr
Feliksa Kopera oraz cztery odręczne podpisy prof.
Kopera na każdym z rogów certyfikatu:
S. 18.V.44.
Przedmiot orzeczenia: Obraz farbami olejnymi
na dykcie. Wymiary: wys.100 cm, szer. 60.5 cm. Przedstawia nagą skrzydlatą kobietę na drabince.
Dołem na prawo czytamy: „1918 J. Malczewski”.
Opis obrazu: Na malarskiej drabince stoi młoda
naga kobieta, mająca ciemno zielone skrzydła
u ramion. Zwrócona przodem do widza, a tyłem
do drabinki, opiera ręce o szczytowe szczeble
i skręciwszy górną połowę ciała nieco ku lewej
spogląda w dół na wizyjną, mglistą o niewyraźnych
zarysach postać ludzką, obciętą niżej pasa dolną
krawędzią obrazu. Scena na tle ciemnego wnętrza
W Krakowie, dnia 19 maja 1944 r.
Prof. dr Feliks Kopera
dyrektor Muzeum Narodowego
Jacek Malczewski, malarz i rysownik, jeden
z najbardziej rozpoznawalnych artystów
w historii sztuki polskiej. Wychowanek Jana
Matejki i kręgu krakowskiego, w latach 70tych
studiował również w Paryżu. Był głównym
przedstawicielem symbolizmu, a jego twórczość,
inspirowana historiozoficznym malarstwem
Matejki, zapoczątkowała odrodzenie ducha
romantycznych tradycji w sztuce. Malarstwo
Malczewskiego było silnie zakorzenione
w polskości, jej tradycjach, pejzażach i folklorze.
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku
tworzył obrazy o treściach symbolicznych
z przenikającymi się wątkami patriotycznymi,
biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegorycznofantastycznymi.
Cena wywoławcza: 415 000 zł
Estymacja: 420 000 – 460 000 zł
\12 \
10
\13 \
11
JERZY KOSSAK
(1886-1955)
NAPAD WILKÓW, 1939
olej, tektura; 48.5 x 68 cm
sygn. l.d. Jerzy Kossak 1939
Cena wywoławcza: 9500 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
11
12
12
IGNACY ZYGMUNTOWICZ
(1875-1947)
ZIMA NA PLACU TRZECH KRZYŻY
olej, płótno; 34x49 cm
sygnowany p.d. I. Zygmuntowicz
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
\14 \
13
13
WLASTIMIL HOFMAN
(1881-1970)
AUTOPORTRET, 1921 R.
olej, deska; 63 x 43,5 cm
sygnowany l.g.: Wlastimil /Hofman 1921
wzdłuż górnej krawędzi dedykacja: Pani
Bronisławie Koncowej / na pamiątkę pobytu na
Salwatorze
Na odwrocie szczątkowo zachowane 2 nalepki
wystawowe.
Decydujący wpływ na ukształtowanie się postawy
twórczej Hofmana wywarła symbolistyczna
sztuka Malczewskiego; artysta uznawany jest za
kontynuatora wyznaczonej przez Malczewskiego
linii symboliczno-alegorycznego malarstwa
zarówno w zakresie podejmowanych motywów
ikonograficznych jak i stosowanej stylistyki oraz
kompozycyjnych rozwiązań. Jego umiejętności
artystyczne przejawiły się także w serii
autoportretów malowanych w różnych okresach
życia, często - podobnie jak u Malczewskiego
- finezyjnie upozowanych i dopełnionych
alegorycznym sztafażem. Do tej grupy prac
\15 \
należy oferowany obraz, jeden z najlepszych
autoportretów artysty, który umiejscawia siebie
na neutralnym tle. Przenikliwe spojrzenie twórcy
inicjuje „dialog” z widzem.
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 40 000 – 45 000 zł
14
STANISŁAW
TOMKIEWICZ-WOYENKO
(1859-1896)
WIEDEŃSKA ULICA, 1886
olej, płótno; 158x188 cm
sygn. l.d.: St.Tomkiewicz/ M. 1886
Artysta, malarz i literat. Kształcił się na
Uniwersytecie Lwowskim oraz Uniwersytecie
Krakowskim na wydziale filozoficznym. Studia
malarskie ukończył w Akademii Monachijskiej,
w pracowni prof. Wagnera, a następnie w Szkole
Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od 1887 do kwietnia 1888 roku wydawał
w Krakowie pismo „Sztuka”.
Autor „Przeglądu krytycznego pierwszej wystawy
Sztuki Polskiej w Krakowie” 1887 r.
Wystawiał w Krakowie od 1880 do 1889 r., między
innymi w salonie artystycznym Aleksandra
Krywulta.
Cena wywoławcza: 140 000 zł
Estymacja: 170 000 – 200 000 zł
\16 \
14
15
15
ZYGMUNT SCHRETER
(1886-1977)
MARTWA NATURA
olej, karton; 27 x 35 cm
sygnowany p.d.: Schreter
Cena wywoławcza: 6000 zł
Estymacja: 7000 – 8000 zł
\18 \
16
16
JAKUB ZUCKER
(1900-1981)
PORTRET KOBIETY
płótno naklejone na płytę, 25,5 x 18,5 cm w świetle
passe partout
sygn. l.g. J.ZUCKER
Cena wywoławcza: 5500 zł
Estymacja: 6000 – 7000 zł
17
JAKUB ZUCKER
(1900-1981)
PORTRET CHŁOPCA
olej, deska; 33x24cm
sygn. p.g. J.ZUCKER
Cena wywoławcza: 5500 zł
Estymacja: 6000 – 7000 zł
17
\19 \
18
18
THEODOR URTNOWSKI
(1881-1963)
GDAŃSK
olej, płótno; 70x100 cm
sygn. l.d.: T. Urtnowski
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł
\20 \
19
19
WOJCIECH WEISS
(1875 - 1950)
PEJZAŻ Z KALWARII, OK. 1936 R.
olej, płótno; 55,7 x 69,4 cm
sygnowany l. d.: Weiss
Cena wywoławcza: 32 000 zł
Estymacja: 37 000 – 45 000 zł
\21 \
20
20
KASPER POCHWALSKI
(1899-1971)
JĘDRUŚ
olej, płótno; 75x57 cm
Cena wywoławcza: 10 500 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
\22 \
21
21
WOJCIECH WEISS
(1875 - 1950)
PORTERT KOBIETY
olej, płótno; 65x50 cm
sygn. l.d.: Wweiss
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 28 000 – 32 000 zł
\23 \
22
STANISŁAW
BATOWSKI KACZOR
(1886-1946)
OBRONA LWOWA W 1918 ROKU, 1928
olej, płótno; 176x125 cm;
sygn. i dat. p.d.: S. Batowski 1928
Batowski Kaczor studiował w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie a następnie w Wiedniu
i Monachium. W latach 1903-1914 prowadził
własną szkołę malarstwa we Lwowie. Tworzył
dzieła o tematyce batalistycznej oraz pejzaże,
portrety i sceny historyczne. Zajmował się także
malarstwem ściennym i projektowaniem witraży.
Prezentowany obraz przedstawia scenę
z zaciętych walk prowadzonych w listopadzie
1918 roku na Górze Stracenia we Lwowie.
Żołnierze por. Romana Abrahama tworzący
polski oddział tzw. „Straceńców” walczyli
z powodzeniem w obronie miasta. Z Lwowem
Batowski był związany całe życie stąd temat
historii rodzinnego miasta był mu szczególnie
bliski.
Cena wywoławcza: 120 000 zł
Estymacja: 130 000 – 150 000 zł
\24 \
22
\25 \
23
WITKIEWICZ
STANISŁAW IGNACY
(1885-1939)
PORTRET KOBIECY, 1 IV 1933
pastel, papier beżowy; 62x47 cm
sygn. l.d. Witkacy 1933 1/IV (T.BS)
sygn. p.d. NP / NΠ
opisany: Jakimowicz Irena, Stanisław Ignacy
Witkiewicz. Katalog dzieł malarskich, wyd. MNW,
Warszawa 1990, p. 129, poz. 1740.
Stanisław Ignacy Witkiewicz, syn Stanisława
– malarza, pisarza i krytyka. Teoretyk sztuki,
formista, twórca teorii „Czystej Formy”,
posługujący się artystycznym pseudonimem
Witkacy. Sławę zdobywał dzięki pisarstwu
ale równie szybko stał się rozpoznawalną
osobowością jako malarz. Do połowy lat 20. jego
twórczość oscylowała między modernizmem
a surrealizmem. Założył i prowadził pracownię
portretową, gdzie przyjmował zlecenia według
z góry obowiązującego cennika i wzorów.
Zgodnie z oczekiwaniem klienta potrafił odejść
od realizmu portretowanej osoby na rzecz jej
artystycznej wizji ekspresjonistycznej. Twórczość
portretowa Witkacego fascynowała, stała
się modna a sam artysta odbierany był jako
osobowość ekstrawagancka, ekscentryczna.
Geniusz artysty znalazł oddźwięk w kolejnych
latach: w 1983 roku odniósł wielki sukces
\26 \
indywidualną wystawą w Centre Georges
Pompidou w Paryżu.
Prezentowany „Portret kobiecy” należy do
kategorii najbardziej charakterystycznej
dla twórczości Witkacego. Wykonany został
w zakopiańskiej pracowni portretowej artysty
a z odręcznej sygnatury odczytać można nie tylko
dokładną datę powstania portretu (1.IV.1933)
ale również jego typ według ustanowionej
przez Witkacego typologii portretów – T.B. - typ
bardziej charakterystyczny (por. Jakimowicz
Irena, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Katalog dzieł
malarskich, wyd. MNW, Warszawa 1990, p. 65).
Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 45 000 – 50 000 zł
23
\27 \
24
WŁADYSŁAW BAKAŁOWICZ
(1833-1903)
PORTRET DAMY, 1891
olej, płótno; 116x89,5 cm
sygn. p.d.: A. Liebert phot./ Lbakalowicz/ pinxit/
1891
W 1854r. ukończył warszawską SSP. Siedem
lat później osiadł na stałe w Paryżu. Znany
jest z zamiłowania do scen historycznych
i rodzajowych. Jednak równie interesujące są
portrety, które wyszły spod pędzla Bakałowicza.
Jego doskonały warsztat pozwalał mu na
odtworzenie każdego detalu – dowodem
tego jest prezentowany „Portret damy”,
w którym można obserwować dbałość
o szczegół w traktowaniu drapowań sukni
oraz niepowtarzalną umiejętność artysty
w operowaniu światłocieniem.
Cena wywoławcza: 60 000 zł
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
\28 \
24
\29 \
25
KONRAD KRZYŻANOWSKI
(1872-1922)
PORTRET KOBIETY W CZERWIENI (MARIA
GROSSEK KORYCKA), 1916 R.
olej, płótno; 74x66 cm;
u dołu dedykacja: Wielmożnej Pani Marii Grossek/
na pamiątkę Konrad Krzyżanowski 1916 r.
Konrad Krzyżanowski był malarzem, zajmował
się ilustratorstwem, projektował witraże. Znany
głównie jako portrecista wybitnych osobowości
środowiska inteligencji. Tworzył też ekspresyjne
i soczyste w barwie pejzaże. W latach 190409 był profesorem warszawskiej SSP, 1917-18
polskiej SSP w Kijowie, a w 1918 roku otworzył
w Warszawie prywatną szkołę malarstwa.
Jego sztuka zdominowana została przez wpływy
wczesnego ekspresjonizmu, widoczne przede
wszystkim w twórczości portretowej. Portrety
te utrzymane są na ogół w ciemnej tonacji,
malowane szerokimi pociągnięciami pędzla. Choć
sprawiają nieraz wrażenie szkicu, są zdecydowane
w wyrazie i wnikliwe w charakterystyce modela.
\30 \
Przykładem takiego potraktowania postaci jest
proponowany na aukcji portret. Przedstawia on
Marię Grossek Korycką – znaną polską poetkę
i publicystkę, przedstawicielkę wczesnego
ekspresjonizmu w literaturze polskiej.
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 85 000 – 95 000 zł
25
\31 \
26
STANISŁAW APPENZELLER
(1901-1980)
AKT KOBIETY, 1930 R.
olej, płótno; 134 x 104 cm
sygnowany p.d.: S. Appenzeller
datowany l.d.: Warszawa 1930
Stanisław Appenzeller, znany jako Stan
Appenzeller, urodził się w Menton. Już w wieku
ośmiu lat malował, głównie akwarele by w 1918
roku rozpocząć studia malarstwa na krakowskiej
ASP w klasie Władysława Jarockiego, a następnie
u Eugeniusza Zaka. W 1936 roku organizował
wystawę prac członków Bloku ZAP w salach
zamku w Rapperswil dając początek działalności
Muzeum Polski Współczesnej. Za swoją twórczość
otrzymał w 1938 roku brązowy medal na Salonie
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W roku
1955 zamieszkał w prowansalskim miasteczku
Seillans, gdzie zaprzyjaźnił się z mieszkającym
tam Maxem Ernstem – jednym z największych
przedstawicieli surrealizmu. W Seillans, w Maison
Waldberg znajduje się kolekcja obejmująca ponad
\32 \
800 późnych prac Appenzellera. Prezentowany
akt to jedno z niewielu płócien obecnych
na polskim rynku. Obraz zdradza doskonałe
umiejętności warsztatowe artysty, który mimo
fascynacji ekspresjonizmem i mocną kolorystyką
widoczną w pracach z kolekcji francuskiej potrafił
równie umiejętnie operować tradycyjną formą
przekazu, miękkim modelunkiem światła i kreski.
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
26
\33 \
27
27
LUDWIK GĘDŁEK
(1847-1904)
WALKA O SZTANDAR
olej, płótno; 42x68cm
sygn. p.d. ‚L.Gędłek. Wien’
Niezaprzeczalna siła i piękno obrazów Ludwika
Gędłka polega głównie na świetnie uchwyconej
dynamice sceny, niespotykanej ekspresji postaci,
a także specyficznym połączeniu barwnym:
zgaszonych zieleniach, brązach i szarościach.
Prezentowany obraz zachw yca wszystkimi
tymi elementami budując za pomocą realizmu
i kostiumu historycznego klimat bezbłędnie
kojarzony z wiedeńskim środowiskiem
artystycznym. Prace Ludwika Gędłka o wysokim
poziomie artystycznym, do których niewątpliwie
należy Walka o sztandar są ciągle rzadkością na
polskim rynku
Cena wywoławcza: 75 000 zł
Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
\34 \
28
28
KOSSAK WOJCIECH
(1856-1942)
FRAGMENT OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
olej, dykta; 46,5 x 33 cm
Wojciech Kossak kształtował swoją twórczość
pod wpływem ojca – Juliusza. Patriotyczna
postawa wyniesiona z domu uczyniła z Kossaka
najsłynniejszego przedstawiciela polskiego
malarstwa historyczno-batalistycznego.
Do tego gatunku należy prezentowany obraz
„Fragment Olszynki Grochowskiej” namalowany
w sposób niezwykle sprawny warsztatowo
\35 \
i reprezentujący charakterystyczny styl
artysty. Wydarzenia związane z powstaniem
listopadowym były bogatym źródłem inspiracji
Kossaka, który wielokrotnie podejmował
tematykę najcięższej bitwy powstania 1831 roku.
Cena wywoławcza: 65 000 zł
Estymacja: 70 000 – 80 000 zł
29
29
MIESZKO JABŁOŃSKI
(1892-1965)
DAMA Z MAŁPKĄ
olej, płyta; 70,5x85 cm
sygn. l.g.: Jabłoński
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł
\36 \
30
30
GEPPERT EUGENIUSZ
(1890-1979)
PEGAZY
olej, tektura, 69,5 x 93,5 cm
Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 45 000 – 50 000 zł
\37 \
31
LEOPOLD GOTTLIEB
(1879-1934)
OGRODNICY, 1926-1927
olej, płótno naklejone na dyktę; 71,5x89,5 cm
sygn. d. pośrodku: Leopold Gottlieb
Pochodzący z artystycznej rodziny ukończył
w 1902 roku krakowską ASP u J. Malczewskiego
i T. Axentowicza aby dalej kontynuować
naukę w Monachium. Od 1904 przebywał
w Paryżu w środowisku wielu polskich artystów
żydowskiego pochodzenia – Meli Muter,
Eugeniusza Zaka współtwórców słynnej Ecole
de Paris. Gottlieb często odwiedzał Polskę.
Był pomysłodawcą powstania w roku 1905
krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której weszli
m.in. Wlastimil Hofman i Witold Wojtkiewicz.
Od 1917 r. do 1919 r. wystawiał razem z grupą
Ekspresjonistów Polskich, tworzoną przez
formistów.
Wczesna twórczość Gottlieba to przede wszystkim
ekspresyjne męskie portrety o mocnych
wyrazistych rysach i głębokich barwach.
Następny etap to fascynacja Starym i Nowym
Testamentem i wywodzące się z obydwu ksiąg
sceny. W latach dwudziestych Gottlieb zaczyna
tworzyć rozpoznawalne rytmiczne kompozycje
wielofigurowe poświęcone motywom
pracy. Postaci przedstawione są w manierze
kubistycznej, mocno zgeometryzowanej
a kolory błękity, zielenie i fiolety nadają całości
metafizycznego wymiaru.
Do tego okresu twórczości zalicza się
prezentowany obraz „Ogrodnicy”. Grupa postaci
w roboczych strojach zajęta ogrodowymi
czynnościami zwrócona jest w kierunku
obserwatora tworząc zamkniętą kompozycję.
Rozmyte, obłe sylwetki, niewyraźne rysy twarzy
czynią całą scenę nierealną. Przestylizowane
postacie o umownie zaznaczonych rysach
wpisane w ekspresyjnie spłaszczoną przestrzeń
obrazową zyskują walor dekoratywności. Akt
żmudnej pracy przeistacza się w metaforyczną
opowieść odwołującą się do archetypów ludzkiej
egzystencji. „Ogrodnicy” to doskonałe malarstwo
należące do dojrzałego okresu w twórczości
Leopolda Gottlieba.
Reprodukowany:
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha
Fibaków, Warszawa 1992, p. 85
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe w Lesznie,
2000, poz. 12, p. 46
Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji
Krzysztofa Musiała, Wrocław, 2007.
Cena wywoławcza: 220 000 zł
Estymacja: 250 000 – 300 000 zł
\38 \
31
32
32
ZYGMUNT MENKES
RÓŻANIEC
SEN
tusz, papier; 27x21 cm
sygn. p.d.: Menkes
tusz, papier; 27x21 cm
sygn. środek dół: Menkes
TWARZ
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
(1896-1986)
cztery prace na papierze:
AKT Z OWOCAMI
piórko, papier; 27x21 cm
sygn. p.d.: Menkes
tusz, papier; 27x21 cm
sygn. p.d.: Menkes
\40 \
33
STANISŁAW ELESZKIEWICZ
(1900-1963)
MĘŻCZYZNA PRZY STOLE, 1943
olej, sklejka; 38 x 46 cm
sygn. p.d.: S. Eleszkiewicz
Na odwrocie nalepka z francuskim stemplem i
datą 1943.
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
33
34
34
LUDWIG LILLE
(1897-1957)
PRZY STOLE
olej, płótno; 22,5x27,5 cm;
sygn. p.d. L. Lille
Cena wywoławcza: 5000 zł
Estymacja: 6000 – 7000 zł
\41 \
35
35
RAJMUND KANELBA
(1897-1960)
CHŁOPCZYK Z TRĄBKĄ
akwarela, papier; 52x 42 cm
sygn. p.g. Kanelba
Cena wywoławcza: 8000 zł
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł
36
KASPER POCHWALSKI
(1899-1971)
AUTOPORTRET
olej, płótno; 75,5x65 cm
Kasper Pochwalski pochodził z rodziny o głęboko
zakorzenionych tradycjach malarskich. W latach
1918-22 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera.
Od początku artystycznej drogi uchodził za
swoisty fenomen przez wzgląd na wyjątkowe
uzdolnienia i szybkie tempo rozwoju. Bardzo
wcześnie ukształtował Pochwalski swój własny
styl należący do najlepszych tradycji polskiego
modernizmu. Po krótkim okresie spędzonym
w Paryżu powrócił do kraju gdzie zaangażował
się czynnie w życie środowiska artystycznego
uczestnicząc w licznych wystawach. Twórczość
Pochwalskiego to przede wszystkim liczne
portrety utrzymane w młodopolskim klimacie,
o doskonałej kolorystyce, charakteryzujące się
analizą psychologiczną modela. Artysta malował
też sceny symboliczne, martwe natury i akty oraz
powstające w plenerze pejzaże. Pomimo ewolucji
jaką przeżyła sztuka w okresie powojennym
Kasper Pochwalski pozostał do końca wierny
tradycyjnemu malarstwu.
Cena wywoławcza: 9000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
36
\42 \
37
37
WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(1873-1951)
WENECJA, 1929
olej, płótno; 61x46 cm
sygn. p.d.: Terlikowski 1929
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\43 \
38
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
CZARNA PŁYWACZKA, 1987
olej, płótno; 85x70 cm
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski
Jerzy Nowosielski studiował od 1940
w Kunstgewerbeschule w Krakowie. Krótki pobyt
w Ławrze św. Jana Chrzciciela pod Lwowem
wzbudził w artyście fascynację światem ikon.
W kraju utrzymywał bliskie kontakty z członkami
powstającej Grupy Krakowskiej. ASP w Krakowie
ukończył już po wojnie, w 1947 roku, w pracowni
prof. Eugeniusza Eibischa. Pierwsza faza
twórczości Nowosielskiego to obrazy utrzymane
w nurcie abstrakcji geometrycznej. Działalność
malarską zawiesił w latach socrealizmu – w tym
czasie koncentrował się na scenografii oraz na
malowaniu cerkwi i kościołów. W roku 1956 wziął
udział w XXVIII Biennale w Wenecji. Na drugą
połowę lat 50. przypadł charakterystyczny dla
artysty okres aktów, pejzaży i scen figuralnych.
Prezentowany obraz olejny należy do cyklu
najbardziej znanych i cenionych prac artysty.
Cena wywoławcza:160 000 zł
Estymacja: 220 000 – 260 000 zł
\44 \
38
\45 \
39
WILHELM SASNAL
(ur. 1972)
BEZ TYTUŁU, 2011
linoryt, papier; 53,5x43 cm w świetle oprawy
sygn. ołówkiem l.d.: Untitled 84/100
sygn. p.d. Monogramem WS 2011
Cena wywoławcza: 3000 zł
Estymacja: 4000 – 6000 zł
39
40
40
RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
CHANCE IN GAME FOR ONE, 1989
akryl, sklejka; 49 x 49 cm
sygn. p.d.: Winiarski 89
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
\46 \
41
41
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
DZIEWCZYNY NA STATKU, 1997
Serigrafia barwna, papier; 61,2 x 79,1 cm
sygn. p.d.: Jerzy Nowosielski 1997r.
l.d.: 4/50
Cena wywoławcza: 7000 zł
Estymacja: 9000 – 12000 zł
\47 \
42
42
JOACHIM WEINGART
(1895-1942)
AKT KOBIETY
gwasz, papier, płótno; 74x55,5 cm;
sygn. p.d.: Weingart (podwójnie)
Cena wywoławcza: 13 000 zł
Estymacja: 14 000 – 16 000 zł
\48 \
43
43
JAN RUBCZAK
(1884-1942)
DAMA Z APASZKĄ
olej, płótno; 83x65 cm
sygn. p.d. Rubczak
Studiował w latach1904-1911 w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
F. Cynka, a następnie w graficznej pracowni
Józefa Pankiewicza. Kontynuował studia
w Lipsku w Akademie für Graphische Künste
und Buchgewerbe oraz w słynnej Académie
Colarossi w Paryżu, gdzie pozostał wiele
lat. Aktywnie działał w polskim środowisku
artstycznym a jego sztukę promował znany
paryski marszand Leopold Zborowski znany
z mecenasowania takim twórcom jak Amedeo
Modigliani czy Marc Chagall. W 1924 r wrócił
do kraju i osiadł w Krakowie gdzie prowadził
prywatną Wolną Szkołę Malarstwa. Członek
TAP „Sztuka”, współzałożyciel Cechu Artystów
Plastyków „Jednoróg”. Wystawiał w kraju, brał
udział w paryskich Salonach, reprezentował
\49 \
polską sztukę na międzynarodowych wystawach.
Malarstwo Rubczaka nierozłącznie związane
było z francuskim postimpresjonizmem, którego
orędownikiem na polskim gruncie był Pankiewicz.
Rubczak tworzył pejzaże i dekoracyjne martwe
natury w realistycznej manierze, posługując się
paletą jaskrawych barw. Portrety w malarstwie
Jana Rubczaka pojawiały się rzadko. “Portret
kobiety z apaszką” można więc traktować jako
pracę unikalną.
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
44
44
MAURYCY MĘDRZYCKI
(1890-1951)
PEJZAŻ
olej, płótno; 40x50 cm
sygn. p.d. Mendjizky
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
\50 \
45
45
ALFRED ABERDAM
(1894-1963)
MARTWA NATURA Z LEŻĄCYM PUTTEM,
OK. 1930 R.
olej, płótno; 50 x 72 cm
sygnowany p. g.: Aberdam
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł
\51 \
46
46
SEWERYN SZRAJER
(1889-1947)
BARKA NA RZECE
olej, płótno; 50x61 cm
sygn. l.d.: Szrajer
Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 20 000 – 25 000 zł
\52 \
47
47
PINCHUS KRÉMEGNE
(1890-1981)
PEJZAŻ
olej, płótno, 47 x 55.5 cm
sygn.l.d. Kremegne
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł
\53 \
48
MELA MUTER
(1876-1967)
PORTRET MŁODEGO MĘŻCZYZNY, 1922
olej, płyta; 55x45,5 cm
na odwrocie nalepka Galerie Gmurzyńska z
imieniem artystki, wymiarami pracy oraz rokiem
1922
Portrety, oprócz pejzaży i martwych natur były
ulubionym tematem Meli Muter. Jej osobowość
malarska kształtowała się pod wpływem wielu
bezpośrednich kontaktów i przyjaźni z paryską
elitą artystyczną oraz intelektualną. Do znajomych
malarki należeli twórcy tacy jak Leopold Gottlieb,
Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Diego
Rivera, Romain Rolland czy Rainer Maria Rilke.
Artystka bardzo chętnie portretowała przyjaciół,
malowała też portrety na zamówienie.
\54 \
Każdy z nich był odbiciem wielkiego artyzmu i
świadomości artystycznej, ekspozycją miękkich
plam, ciepłych barw i zwrócenia uwagi na
psychologiczną charakterystykę portretowanej
osoby.
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 90 000 – 100 000 zł
48
\55 \
49
49
WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(1873-1951)
ANEMONY, 1933
olej, płótno; 61,5x46,5 cm;
sygn. p.d.: W.L Terlikowski 1933
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 27 000 – 35 000 zł
\56 \
50
50
SIMON MONDZAIN
(1887-1979)
MARTWA NATURA Z DZBANKIEM
olej, płótno; 46x55 cm
sygn. l.d.: Mondzain
na odwrocie: Mondzain/ 5 rue CampagnePremière / Paris
Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 45 000 zł
\57 \
51
51
HENRYK HAYDEN
(1883 – 1970)
PODMIEJSKI PEJZAŻ FRANCUSKI, 1930
olej, płótno; 69.3 x 60.5 cm
sygn. l.d. Haydens
Cena wywoławcza: 39 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
\58 \
52
52
MARCIN SAMLICKI
(1876 - 1932)
ULICZKA LA VIGNAN, 1917 R.
olej, płótno; 37 x 46 cm
sygn. p.d.: Samlicki/La Vignan/1917
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 – 15 000 zł
\59 \
53
EUGENIUSZ ZAK
(1884 – 1926)
PORTRET KOBIETY
(dwustronny)
pastel, karton; 54 x 31 cm
sygn. l.g. Eug.Zak
Eugeniusz Zak jest jednym z najbardziej uznanych
przedstawicieli sztuki z kręgu Ècole de Paris. Jego
prace zarówno na polskim jak światowym rynku
ciesza się niesłabnącym powodzeniem i osiągają
wysokie ceny sprzedaży aukcyjnych.
W latach 1911-14 wyróznić mozna w twórczości
Zaka trzy typy przedstawień, które będą przewijać
się przez całe późniejsze malarstwo artysty.
Jednym z nich jest stylizowany portret kobiecy.
Stał się on dla Zaka swego rodzaju poszukiwaniem
formy. Można się bowiem doszukiwać w nim
wielorakich inspiracji. Widzimy zafascynowanie
twórczością Leonarda da Vinci, o czym świadczy
rysunek wykonany miękkimi płynnymi liniami,
ale też wyraźną stylistykę antyku z syntetycznym
, nieco zgeometryzowanycm ujęciem wydłużonej
twarzy i głowy okrytej chustą, spod której
wymykają się wijące pukle włosów. Portrety
zazwyczaj wykonane są podobną techniką:
kredkami, sangwiną, gwaszem, czasem pastelami
na papierze lub kartonie.
Prezentowany portret wpisuje się w cykl
prac z tego okresu i stanowi doskonały jego
wyznacznik.
Cena wywoławcza: 110 000 zł
Estymacja: 130 000 – 150 000 zł
\60 \
53
\61 \
54
54
ANDRZEJ PRONASZKO
(1888-1961)
MARTWA NATURA ZE SKRZYPCAMI
olej, płótno; 91x70 cm
sygnowany p.d.: and. pronaszko
Studia artystyczne rozpoczął w 1906 r. w Szkole
Przemysłowej w Krakowie. Naukę kontynuował
w l. 1909-10 w krakowskiej ASP pod kierunkiem L.
Wyczółkowskiego i S. Dębickiego. Swą edukację
uzupełnił w Monachium i Paryżu. W czasie wojny
przebywał z bratem, Zbigniewem w Zakopanem,
zajmując się projektowaniem scenografii. W 1957 r.
został powołany na stanowisko profesora
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie.Twórczość Pronaszki, choć często
pozostająca w cieniu twórczości jego brata
Zbigniewa, jest niezwykle różnorodna a sam
artysta całe swoje życie prowadził poszukiwania
i eksperymentował z formą. Początki działań
związane są ze sztuką młodopolską, w stylistyce
prac Pronaszki dostrzec można wpływ malarstwa
Malczewskiego i Hofmana. Następujący okres
formistyczny nacechowany jest syntetyzacją
formy i ograniczeniem balety barw. W rysunkach
natomiast wciąż widoczne są reminescencje
secesyjnej stylistyki. Pod koniec lat 20. Pronaszko
odchodzi od formizmu na rzecz studiowania
zagadnień kolorystycznych i ich związku ze
\62 \
światłem. Jest to okres intensywnych podróży do
Francji i Włoch. Prezentowany obraz pochodzi
z okresu nacechowanego powrotem do
syntetycznej figuratywności w ujęciach martwych
natur. Okres ten przypadł na lata 50. Częstym
motywem stały się instrumenty muzyczne
wkomponowane w układ przestrzennych
segmentów określających wnętrze pracowni.
„Martwa natura ze skrzypcami” to swoisty rarytas
na rynku sztuki, na którym rzadko pojawiają się
płótna olejne tego niezwykle ciekawego artysty.
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
55
55
ANDRZEJ KREUTZ-MAJEWSKI
(193 -2011)
CZARNOKSIĘŻNIK
olej, gwasz, papier; 100 x 70 cm
sygn.p.d. A.Kreutz-Majewski
Cena wywoławcza: 7000 zł
Estymacja: 9000 – 12 000 zł
\63 \
56
KONSTANTY LASZCZKA
(1865 – 1956)
GRUPA TRZECH POSTACI, OK. 1926 R.
terakota, wys.: 32 x 20 x 18 cm
sygnowany na podstawie: K. Laszczka
Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy
Młodej Polski. Naukę rzeźby pobierał
prywatnie w Warszawie u Jana Kryńskiego
i Ludwika Pyrowicza. Od 1891 do 1896
przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie
kształcił się pod opieką: Antoine’a Mercié,
Alexandre’a Falguiere’a i Jean-Léon Gerôme.
Po powrocie do kraju wykładał na krakowskiej
ASP. Wykształcił liczne grono rzeźbiarzy m.in. X.
Dunikowskiego, B. Biegasa, T. Breyera czy H. Kunę.
Twórczość Laszczki jest bardzo różnorodna
i obejmuje wiele rodzajów rzeźby. Obok
portretów, aktów i scen rodzajowych zajmował
się również rzeźbą nagrobną i architektoniczną
oraz ceramiką. Malował także akwarelowe pejzaże,
uprawiał grafikę oraz rysunek satyryczny.
Formalne poszukiwania Laszczki prowadziły od
realizmu ku formie impresjonistycznej (głównie
pod wpływem A. Rodina), oraz symbolizmowi, jak
też swoiście interpretowanej secesji, która ustąpiła
z czasem na rzecz zwartości czysto rzeźbiarsko
pojętej bryły.
Prezentowana praca pochodzi z kolekcji
rodziny artysty. Jest to jedno z licznych studiów
dziecięcych podejmowanych przez artystę.
W opracowaniu powierzchni widać wpływ
twórczości Rodina, gdzie artysta zastosował
zabieg non finito, pozostawiając rzeźbę
nieukończoną. Zabieg dodatkowo dynamizuje
ujętą w ruchu grupę trzech chłopców.
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 18 000 – 20 000 zł
\64 \
56
\65 \
57
RYSZARD WINIARSKI
(1936-2006)
36TH GAME, 1989
akryl, płótno; 100x100 cm
sygn. na odwrocie: 36th game/ Winiarski ‚89
Winiarski studiował malarstwo pod kierunkiem
Stanisława Szczepańskiego, Jana Wodyńskiego
i Aleksandra Kobzdeja. Niebagatelny wpływ
na twórczość artysty miały studia na Wydziale
Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.
W czasie studiów na ASP zgłębiał temat związków
między nauką i sztuką.
Winiarski należy do grona najwybitniejszych
reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej
wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu.
Zgodnie z założeniami programu, od 1965
roku budował swe obrazy w oparciu o stały
moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą.
Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem
uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub
układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest
obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej
interesuje go sam proces twórczy sterowany
rządzący się prawami gry. Stąd też artysta nie
nazywał swoich prac obrazami, określał je jako
„obszary” lub „próby wizualnej reprezentacji
układów statystycznych” .
Cena wywoławcza: 95 000 zł
Estymacja: 120 000 – 140 000 zł
\66 \
57
\67 \
58
58
STASYS EDRIGEVICIUS
(ur. 1949)
TWARZ W KAPELUSZU, 1994
techn. mieszana, papier; 46x60 cm
sygn. p.d.: Stasys 1994
Cena wywoławcza: 7000 zł
Estymacja: 8000 – 10 000 zł
\68 \
59
59
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
POCIĄG, 1972
olej, płótno; 35x50 cm
opisany na odwrocie: Dla Staszka Balewicza/ Jerzy
Nowosielski/ 197
Cena wywoławcza: 90 000 zł
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł
\69 \
60
STEFAN GIEROWSKI
(ur. 1925)
DXV, 1984
olej, płótno; 120x90 cm
opisany na odwrocie: s. gierowski/ Ob DXV W-wa
1984
Studiował na krakowskiej ASP w pracowni
Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Od 1949 roku
mieszka w Warszawie a od 1976 jest profesorem
tutejszej ASP. Początkowo uprawiał malarstwo
figuratywne. Z biegiem czasu jego twórczość
zdążała jednak ku abstrakcji. Momentem
wieńczącym tę drogę stała się wystawa w Galerii
„Krzywe Koło” w 1957 roku, w czasie której artysta
wystawił obrazy utrwalające dojście do malarstwa
niefiguratywnego. Jego obrazy to abstrakcja typu
informel. Inspirację czerpał Gierowski ze sztuki
post konstruktywistycznej. Szczególna wrażliwość
na jakości barwne pozwala włączyć jego
twórczość w nurt malarstwa kolorystycznego.
Od lat 70. artysta większą uwagę poświęcał
wzajemnemu oddziaływaniu pól barwnych,
kontrastując je i dopełniając czystą barwą.
Prezentowana praca stanowi istotę malarstwa
\70 \
Gierowskiego polegającą na objawieniu się
formy przez silnie skontrastowane barwy. Obraz
wywołuje emocje które wynikają z niewątpliwie
unikalnego języka abstrakcji. Eksperymenty
w zakresie koloru i emocji obrazu i związane z
tym osiągnięcia twórcze czynią z Gierowskiego
artystę niezwykle ważnego i cenionego w historii
nowoczesnego malarstwa polskiego.
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 100 000 – 120 000 zł
60
\71 \
61
MAGDALENA ABAKANOWICZ
(ur. 1930)
PORTRET ANONIMOWY, 2001
masa papierowa, metal (stelaż), żywica,
wys. 97 cm, maska: 27 x 22 x 17 cm
sygn. na podstawie:monogram AM oraz ABAK /
FROM ANONIMOUS PORTRAITS
Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 60 000 – 70 000 zł
\72 \
61
\73 \
62
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
LUSTRO
olej, płótno; 50x64,5 cm
opisany na odwrocie: JERZEMU/ JERZY/
(NOWOSIELSKI)/ było około 25 lat przedtem
Cena wywoławcza: 130 000 zł
Estymacja: 150 000 – 200 000 zł
\74 \
62
\75 \
63
63
ALICJA WAHL
(ur. 1932)
BEZ TYTUŁU, 1993
olej, płótno; 110 x 100 cm,
sygnowany p.d. A. Wahl/1993
sygnowany na odwrocie: A. Wahl/ 1993
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Estymacja: 16 000 – 18 000 zł
\76 \
64
64
ARTUR NACHT-SAMBORSKI
(1898-1974)
POPIERSIE KOBIETY W NIEBIESKIEJ SUKNI,
OK. 1962 R.
olej, płótn; 61,5 x 50 cm
na odwrocie pieczątka Anieli Nacht Łempickiej
Cena wywoławcza: 35 000 zł
Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
\77 \
65
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI
(ur. 1922)
CZTERY, 1972
olej, płótno; 100 x 81 cm
sygn. na blejtramie: SFijałkowski - Cztery
Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
\78 \
65
\79 \
66
JERZY NOWOSIELSKI
(1923-2011)
TWARZ, 1973
olej, płótno; 35x27 cm
opisany na odwrocie: JERZY NOWOSIELSKI/ 1972
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Estymacja: 90 000 – 100 000 zł
\80 \
66
\81 \
67
IWO ZANIEWSKI
(ur. 1956)
DZIEWCZYNA SPINAJĄCA WŁOSY, 1991
olej, płótno; 100 x 100 cm
sygn.: Iwo Zaniewski 91
Obraz reprodukowany w ksiażce: Iwo Zaniewski,
Paintings and Drawings1978-2006, wstęp prof.
dr hab. Juliusz A. Chrościcki, Iwo Zaniewski,
Warszawa 2006, il.barwna str.150
Malarz, fotografik, reżyser i dyrektor artystyczny
agencji reklamowej PZL. Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Iwo Zaniewski to
artysta o międzynarodowej renomie, uczestnik
wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i na świecie, m.in. indywidualnych
wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie,
Levant Gallery w Szanghaju czy Muzeum Today
Art w Pekinie, oraz zbiorowych wystaw w Galerii
Narodowej Zachęta czy Sunshine Museum
w Pekinie.
Laureat Grand Prix w międzynarodowym
konkursie malarskim im. Joana Miró
w Barcelonie w 1984 roku i I miejsca w konkursie
fotograficznym National Geographic w 2005 roku.
Malarstwo Zaniewskiego to przede wszystkim
perfekcyjna kompozycja, gdzie wszystkie
elementy obrazu są sobie wzajemnie niezbędne.
Świadomie zwyczajne tematy przesuwają uwagę
na konstrukcję całości, której wartość leży w sferze
czystej wizualności.
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja:15 000 – 20 000 zł
\82 \
67
\83 \
68
68
STAROWIEYSKI FRANCISZEK
(1930-2009)
PASKUDZTWO ŚWIATA PO UPADKU
ANTYKU, 2008
pastel, papier; 73x110 cm
sygn.: FS (monogram wiązany) 1708
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
\84 \
69
69
STAROWIEYSKI FRANCISZEK
(1930-2009)
WOLNOŚĆ PROWADZI LUD, 2008
pastel, papier; 70x100 cm
sygn. l.g.: (monogram wiązany) 1708
Malarz, grafik, scenograf. Uważany jest za
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli
„polskiej szkoły plakatu”. Posługiwał się
bogatą ornamentacją, posiadał indywidualny,
wywodzący się z barokowej estetyki system
znaków. Stworzył oryginalny surrealistyczno –
groteskowy styl wypowiedzi plastycznej; jego
twórczość cechuje ogromna fantazja, rozmach,
zmysłowość, fascynacja ciałem kobiecym
o „rubensowskich” kształtach. Zamiłowanie
artysty do fantastyki, skłonność do makabry,
zainteresowanie anatomią, rodzaj światłocienia
czy dynamika kompozycji mają ewidentne
korzenie w malarstwie XVII-wiecznych mistrzów.
Starowieyski często opatruje swoje prace
niemieckimi, stylizowanymi na XVII-wieczną
kaligrafię komentarzami, a tytuły prac wykonane
\85 \
ozdobną literą stanowią integralną część dzieła.
Od 1970 roku antydatuje swoje prace o 300 lat
wstecz – twierdząc, że oddaje to jego stan ducha
i umysłu.
Artysta uczestniczył w ponad 200 wystawach
w kraju i za granicą, m. innymi w: Austrii, Belgii,
Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii,
USA, we Włoszech. Był pierwszym Polakiem,
który miał indywidualną wystawę w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku (1985).
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 – 40 000 zł
70
70
JACEK PAŁUCHA
(ur. 1932)
VICTORIAN STYLE
olej, płótno; 55x70 cm
sygn. p.d.: J. Pałucha 2014
na odwrocie: certyfikat autentyczności z
odręcznym podpisem artysty
Cena wywoławcza: 3500 zł
Estymacja: 4000 – 6000 zł
\86 \
71
71
CHRISTOPH KIEFHABER
(ur. 1941)
WAS SIEHST DU?, 1988
techn. mieszana, płótno; 70x90 cm
sygn. u dołu: Ckiefhaber
opisany na odwrocie: monogram artysty/ Was
siehst du?/ 988/9
Ten wszechstronny austriacki artysta ukończył
wiedeńską Szkołę Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Fritza Martinza. Jego znakiem charakterystycznym
jest brak preferowanego nośnika ekspresji – czuje
się dobrze zarówno w malarstwie jak i rysunku,
rzeźbie, ceramice czy witrażu. Oferowana praca
pochodzi z późniejszego okresu twórczości –
widoczny jest w niej wpływ Picassa i Miró i ich
fantastycznego, onirycznego świata. Kiefhaber
modyfikuje ten język na swój własny, zbudowany
z twarzy, symboli i żywych nasyconych barw.
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\87 \
72
STEFAN GIEROWSKI
(ur. 1925)
OBRAZ DCX, 1990
olej, płótno; 130 x 100 cm
sygn. na odwrocie: s.gierowski/Ob DCX/
WARSZAWA 1990
Cena wywoławcza: 120 000 zł
Estymacja: 160 000 – 250 000 zł
\88 \
72
\89 \
73
STAŻEWSKI HENRYK
(1894-1988)
KOMPOZYCJA NR 104, 1976
relief, akryl, płyta; 63 x 63 cm
sygnowany i opisany na odwrocie: nr. 104 | 1976 |
H. Stażewski
W latach 1913-1919 studiował w Szkole
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
Stanisława Lentza. Był niekwestionowanym
pionierem polskiej awangardy międzywojennej
- w 1923 uczestniczył w Wystawie Nowej
Sztuki w Wilnie i Międzynarodowej Wystawie
Nowej Sztuki w Łodzi, które to wydarzenia
zainicjowały ruch konstruktywistyczny w Polsce.
Stażewski uznawany jest za współtwórcę
współczesnej awangardy światowej. Należał
do międzynarodowych ugrupowań Cercle et
Carre (od 1930 r.) oraz „Abstraction - Creation”
(od 1931), brał udział w światowych wystawach,
m.in. w Centre George Pompidou w Paryżu, Royal
Academy w Londynie i nowojorskim MOMA.
W drugiej połowie lat 50. artysta wprowadził
\90 \
do swego języka plastycznego nowy element
- relief, który wyparł na niemal dwadzieścia lat
media czysto malarskie. Zgeometryzowane
formy stały się narzędziem a podstawowym
modułem w pracach z tego okresu kolorowy
kwadrat. Geometryczne podziały prezentowanej
Kompozycji i zróżnicowanie jej barw, powoduje
zwielokrotnienie wymiarów i intensyfikację
efektów chromatycznych co czyni ten obiekt
reprezentatywnym dla twórczości Stażewskiego.
Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
73
\91 \
74
\92 \
74
MARIAN CZAPLA
74
(ur. 1946)
DYPTYK ECCE HOMO ONA I ON
olej, płótno; 2 x 180 x 120 cm
sygn. Ona – l.d. czapla; p.d. ‚90
na odwrocie: m.czapla/ECCE HOMO/”ONA”/180 x
120 /OLEJ - 1990
sygn. On – l.g.czapla; p.d. ‚90
na odwrocie: m.czapla/ECCE HOMO/”ON”/180 x
120 /OLEJ - 1990
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 40 000 zł
\93 \
75
TADEUSZ DOMINIK
(1928-2014)
PEJZAŻ, 2000
olej, płótno; 81x100 cm
opisany na odwrocie: DOMINIK 2000/ OL. PŁ.
81X100/ PEJZAŻ
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 – 45 000 zł
\94 \
75
\95 \
76
76
TADEUSZ ŁAKOMSKI
(1911-1988)
KOMPOZYCJA
relief, płótno; 178x122 cm
opisany na odwrocie: TADEUSZ/ŁAKOMSKI
W 1938 r. ukończył ASP w Krakowie. Studia
malarskie kontynuował w Paryżu. Uprawiał
malarstwo sztalugowe, rysunek, znany
jest również z zamiłowania do karykatury.
Prezentowana „Kompozycja” jest pracą
niezwykłą w dorobku artysty. Obecne są w
niej inspiracje geometrycznymi konstrukcjami,
studium nad fakturą i prostotą formy, swoista
monumentalność. Cechy te charakteryzowały
dojrzały okres w twórczości Łakomskiego, który
przypadł na lata 50.
Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\96 \
77
77
EDWARD KRASIŃSKI
(1925-2004)
INTERWENCJA – NIEBIESKA LINIA WZDŁUŻ
REPRODUKCJI
reprodukcja na papierze, płyta pilśniowa, niebieski
scotch; 48x73 cm;
sygn. na odwrocie: E.KRASIŃSKI
Polski artysta malarz, jeden z najważniejszych
prekursorów neo-awangardy. Absolwent
krakowskiej szkoły Kunstgewerbeschule
a następnie ASP. W czasie okupacji związany był
ze środowiskiem Drugiej Grupy Krakowskiej a od
przeprowadzki do Warszawy w latach 50 tych
z kręgiem Galerii Krzywego Koła. Od lat 60tych
do końca swojego życia współpracował z Galerią
Foksal.
Twórczość Edwarda Krasińskiego jest bardzo
złożona, niemal nieuchwytna, wypływającą
z życia samego artysty i jego twórczej postawy
wobec otaczającego go świata. Krasiński był
niezwykłą osobowością, pełną poczucia humoru
i dystansu do siebie samego a cechy te pozwalały
mu odrealniać rzeczywistość, zmieniać funkcję
przedmiotów, kwestionować tradycyjne formy
w sztuce.
Od roku 1970 jego znakiem rozpoznawczym była
niebieska taśma samoprzylepna, którą artysta
umieszczał na swoich pracach na wysokości 130
cm.
Prace Edwarda Krasińskiego znajdują się
w zbiorach m.in. Centre Georges Pompidou
w Paryżu, Muzeum Narodowym w Warszawie,
Krakowie i we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki
w Łodzi i Galerii Narodowej w Pradze
78
Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 22 000 – 25 000 zł
78
KAJETAN SOSNOWSKI
(1913-1987)
BIAŁY – Z CYKLU OBRAZY SZYTE
technika własna, płótno, zszywane; 170x70 cm
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 25 000 – 30 000 zł
\97 \
INDEX
Abakanowicz Magdalena ............................................................... 60
Menkes Zygmunt .............................................................................. 32
Aberdam Alfred.................................................................................. 45
Mędrzycki Maurycy .......................................................................... 44
Appenzeller Stanisław ..................................................................... 26
Mondzain Simon ............................................................................... 50
Bakałowicz Władysław ..................................................................... 24
Muter Mela........................................................................................... 48
Batowski Kaczor Stanisław ............................................................. 22
Nacht-Samborski Artur.................................................................... 64
Czapla Marian ..................................................................................... 74
Nowosielski Jerzy .................................................. 38, 41, 58, 61, 66
Dominik Tadeusz ............................................................................... 75
Nowotnowa Janina ..............................................................................3
Edrigevicius Stasys ............................................................................ 57
Pałucha Jacek ...................................................................................... 70
Eleszkiewicz Stanisław .................................................................... 33
Pochwalski Kasper...................................................................... 20, 36
Fijałkowski Stanisław........................................................................ 65
Pronaszko Andrzej ............................................................................ 54
Geppert Eugeniusz ........................................................................... 30
Rubczak Jan ......................................................................................... 43
Gędłek Ludwik .................................................................................... 27
Samlicki Marcin .................................................................................. 52
Gierowski Stefan ......................................................................... 59, 72
Sasnal Wilhelm ................................................................................... 39
Gottlieb Leopold................................................................................ 31
Schreter Zygmunt ............................................................................. 15
Hayden Henryk................................................................................... 51
Sosnowski Kajetan ............................................................................ 78
Hofman Wlastimil .............................................................................. 13
Stachiewicz Piotr ..................................................................................4
Jabłoński Mieszko ............................................................................. 29
Starowieyski Franciszek............................................................ 68, 69
Janowski Stanisław ..............................................................................1
Stażewski Henryk .............................................................................. 73
Kanelba Rajmund .............................................................................. 35
Stroński Marian .....................................................................................9
Karpiński Alfons ....................................................................................8
Szrajer Seweryn.................................................................................. 46
Kiefhaber Christoph ......................................................................... 71
Terlikowski Włodzimierz .......................................................... 37, 49
Kossak Jerzy......................................................................................... 11
Tomkiewicz-Woyneko Stanisław.................................................. 14
Kossak Wojciech................................................................................. 28
Urtnowski Theodor ........................................................................... 18
Krasiński Edward................................................................................ 77
Wahl Alicja............................................................................................ 62
Krémegne Pinchus ............................................................................ 47
Weingart Joachim ............................................................................. 42
Kreütz-Majewski Andrzej ................................................................ 55
Weiss Wojciech ............................................................................ 19, 21
Krynicki Nikifor ......................................................................................2
Winiarski Ryszard ........................................................................ 40, 56
Krzyżanowski Konrad....................................................................... 25
Witkiewicz Stanisław Ignacy......................................................5, 23
Laszczka Konstanty........................................................................... 55
Zak Eugeniusz..................................................................................... 53
Lille Ludwig ......................................................................................... 34
Zaniewski Iwo ..................................................................................... 67
Łakomski Tadeusz.............................................................................. 76
Zucker Jakub ................................................................................ 16, 17
Łoś Włodzimierz ............................................................................... 6, 7
Zygmuntowicz Ignacy ..................................................................... 12
Malczewski Jacek............................................................................... 10
POLSWISS ART
DOM AUKCYJNY POLSWISS ART Iwony Büchner
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20
(vis a vis Hotelu Sheraton)
tel./fax: 22 628 13 67, tel.: 22 629 46 87
[email protected], www.polswissart.pl
Opracowanie katalogu: Maria Jaxa-Chamiec, Marzena Karpińska
Zdjęcia: Marek Beczek, tel.: +48 602 206 227
Opracowanie graficzne i skład: Paweł Wolski, tel.: +48 691 201 682, e-mail: [email protected]
\98 \
REGULAMIN AUKCJI
1. Oferta aukcyjna
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyska-
10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolek-
niem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu.
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną
cjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez komiten-
Dom Aukcyjny zastrzega, ze może rejestrować i archiwizować
w wys.15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera
tów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej.
podatek od towarów i usług VAT. Opłata obowiązuje również
z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią
ich własność, bądź też komitenci mają prawo do ich rozporządzania, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia
fachową wycenę, rzetelny opis katalogowy powierzonego do
sprzedaży obiektu, a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia.
Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został
5. Przebieg aukcji
O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
11. Płatności
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
sprzedaży między Domem Aukcyjnym a licytantem, który za-
wane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny
oferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres
licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowa-
opóźnienia w zapłacie. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące
dza licytację obiektu.
formy płatności:
gotówka, karta płatnicza oraz przelew na rachunek bankowy:
nymi przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego
6. Cena wywoławcza
zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do dowolne-
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu jest kwotą od któ-
go rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania
rej rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są w górę, tzn.
z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu
licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywo-
aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
łąwcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie obiektów ozna-
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
czonych gwiazdką można uzyskać w domu aukcyjnym
Dom Aukcyjny zapewnia, ze opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem
Aukcyjnym ekspertów.
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po
podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu,
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu
rzadkości, jakości i pochodzenia. Kupujący nie powinni trakto-
na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestra-
Zakończenie licytacji w przedziale estymacji lub powyżej gór-
cyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik
nej estymacji jest transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji
Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić
poniżej dolnej estymacji może być transakcją warunkową.
transakcji.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
12. Odstąpienie od umowy
ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty organizacyjnej.
nym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych
SWIFT: INGBPLPW
określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami
kończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyj-
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością
wać estymacji jako zapewnienia ani prognozy co do faktycznej
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po za-
ING Bank Śląski
7. Estymacja
2. Osobisty udział w aukcji
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej
sprzedany na aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża
13. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.
14. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu
8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyjną.
Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się między ceną wywoławczą a dolną estymacją. Jeżeli w drodze li-
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie
obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
cytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
15. Reklamacje
3. Licytacje w imieniu klienta
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie
ogłoszone przez aukcjonera.
z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodno-
„zlecenia licytacji”. Formularz zgłoszenia dostępny jest w katalogu ( na ostatnich stronach), w siedzibie Domu Aukcyjnego
oraz na stronie internetowej www.polswissart.pl. W przypadku
zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by
klient zakupił obiekt w możliwie najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zostawić osobiście
w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę przed
rozpoczęciem licytacji. Wraz z formularzem klient powinien
przesłać fotokopię dokumentu tożsamości w celach koniecznych do realizacji zlecenia licytacji. Dane osobowe klienta są
informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości
Domu Aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte transakcje zostanie przesłany na adres podany przez klienta na formularzu.
ści towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 roku od wydania
9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawarcie transakcji warunkowej.
Transakcja taka dochodzi do skutku pod warunkiem akceptacji
wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. Zawarcie trans-
obiektu. Wobec osób nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne
oraz wady prawne zakupionych obiektów.
akcji warunkowej jest traktowane jako prawnie wiążąca oferta
16. Obowiązujące przepisy prawa:
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Dom aukcyjny zo-
Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z przepisami:
bowiązuje się negocjować z właścicielem obiektu możliwość
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
obniżenia ceny do kwoty wylicytowanej. Jeśli negocjacje nie
zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiek-
przyniosą pozytywnych skutków w ciągu 7 dni roboczych od
tów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
daty aukcji obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyjny
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r
zastrzega sobie prawo do przyjmowania po sukcji ofert rów-
Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo
nych cenie gwarancyjnej na obiety wylicytowane warunkowo.
pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwote wy-
W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta
licytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną
Dom aukcyjny informuje o tym fakcie klienta który wylicytował
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wpro-
4. Licytacje telefoniczne
warunkowo. Klient ma w takim wypadku prawo do podnie-
wadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych po-
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać
sienia swojej oferty do ceny gwarantowanej i przysługuje mu
chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pra-
pierwszeństwo w zakupie obiektu. Jeśli nie podniesie swojej
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr
cownicy Domu Aukcyjnego połączą się z klientem przed roz-
oferty do ceny gwarancyjnej transakcja warunkowa zostaje
116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowią-
poczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie
unieważniona a obiekt może zostać sprzedany drugiemu ofe-
zany do zbierania danych osobowych nabywców dokonują-
ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału
rentowi po cenie gwarancyjnej.
cych transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
\99 \
ZLECENIE LICYTACJI
Dom Aukcyjny
Polswiss Art Sp. z o.o
00-490 Warszawa
ul. Wiejska 20
Tel.:/Fax: 22 628 13 67
Aukcja Dzieł Sztuki
10 czerwca 2014, godz. 19.00
Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i przesłać faxem do dnia poprzedzającego aukcję, na numer (22) 628 13 67, Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku
niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokładny adres
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefony, fax
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokument tożsamości
Dom Aukcyjny Polswiss Art gwarantuje poufność danych osobowych
Nr pozycji
w katalogu
Opis pozycji
(autor tytuł, wymiary)
Maksymalna
cena oferenta
Do udziału w licytacji upoważnia wpłacone wadium w wysokości 10% planowanych zakupów. Kwotę prosimy przelać na numer konta:
ING Bank Śląski
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743
W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji.
Prosimy o podpisanie zlecenia.
Imię, Nazwisko .........................................................................................
Data, Podpis...............................................................................
\100 \

Podobne dokumenty

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI PEJZAŻ akwarela, papier; 34,5 x 49 cm w świetle passe partout. Akwarele Meli Muter są równie ważną częścią jej twórczości jak malarstwo olejne. Często wypowiadała się w tej trudnej technice i była ...

Bardziej szczegółowo

aukcja dzieł sztuki

aukcja dzieł sztuki szczęśliwe i tragiczne. Suchodolski B., Suchodolska M., Polska. Naród a sztuka. Dzieje polskiej świadomości narodowej i jej wyraz w sztuce, Warszawa 1988, s. 352.

Bardziej szczegółowo