CZĘŚĆ XVI. CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO 118

Transkrypt

CZĘŚĆ XVI. CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO 118
CZĘŚĆ XVI. CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO
118. Dziedziczne i nabyte paraplegie spastyczne
119. Dziedziczne i nabyte choroby neuronu ruchowego
120. Jamistość rdzenia
CZĘŚĆ XVII. CHOROBY ZŁĄCZA NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO
121. Miastenia
122. Zespół Lamberta-Eatona
123. Botulizm i zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej spowodowane antybiotykami
124. Ostra miopatia z porażeniem czterokończynowym
CZĘŚĆ XVIII. MIOPATIE
125. Charakterystyka zaburzeń czynności jednostki ruchowej
126. Postępujące dystrofie mięśniowe
127. Rodzinne porażenie okresowe
128. Wrodzone choroby mięśni
129. Mioglobinuria
130. Kurcze i sztywność mięśni
131. Zapalenie skórno-mięśniowe
132. Zapalenie wielomięśniowe, wtrętowe zapalenie mięśni i inne miopatie zapalne
133. Zapalenie kostniejące mięśni
CZĘŚĆ XIX. CHOROBY DEMIELINIZACYJNE
134. Stwardnienie rozsiane
135. Choroba Merchiafavy-Bignamiego
136. Centralna mielinoza mostu
CZĘŚĆ XX. ZABURZENIA AUTONOMICZNE
137. Neurogenna hipotonia ortostatyczna i zaburzenia autonomiczne
138. Ostra neuropatia autonomiczna
139. Rodzinna dysautonomia
CZĘŚĆ XXI. ZABURZENIA NAPADOWE
140. Migrena i inne bóle głowy
141. Padaczka
142. Drgawki gorączkowe
143. Przejściowa niepamięć całkowita
144. Choroba Meniere'a
145. Zaburzenia snu
CZĘŚĆ XXII. CHOROBY UKŁADOWE I MEDYCYNA OGÓLNA
146. Choroby układu endokrynnego
147. Choroby hematologiczne i z nimi związane
148. Choroby wątroby
149. Powikłania mózgowe zabiegów kardiochirurgicznych
150. Choroby kości
151. Choroby nerek
152. Niewydolność oddechowa w chorobach neurologicznych
153. Zespoły paraneoplastyczne
154. Zaburzenia związane z nieprawidłowym odżywianiem: nieodżywianie, zaburzenia wchłaniania,
niedobór witaminy B12 i innych witamin
155. Układowe zapalenia naczyń
156. Hipertroficzne zapalenie opony twardej
157. Choroby neurologiczne w ciąży
158. Encefalopatia Hashimoto
CZĘŚĆ XXIII. PSYCHIATRIA I NEROLOGIA
159. Zaburzenia nastroju
160. Zaburzenia lękowe
161. Schizofrenia
162. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)
CZĘŚĆ XXIV. NEUROLOGIA ŚRODOWISKOWA
163. Alkoholizm
164. Uzależnienie od leków
165. Choroba jatrogenna
166. Powikłania chemioterapii nowotworów
167. Neuroksykologia - narażenia środowiskowe i zawodowe
168. HIV, płodowy zespół alkoholowy, wpływ leków i zespół dziecka maltretowanego
169. Upadki u osób w wieku podeszłym
CZĘŚĆ XXV. REHABILITACJA
170. Rehabilitacja neurologiczna
CZĘŚĆ XXVI. PROBLEMY ETYCZNE I PRAWNE
171. Zagadnienia dotyczące terminalnego okresu życia

Podobne dokumenty