Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi
Quick Guide
Skrócona instrukcja obsługi
OV-CB-501B
Polski
Uwaga: CB Radio posiada funkcję zmiany zakresu częstotliwości.
Prosimy o zapoznaniu się z poniższą instrukcją w celu wybory
właściwego pasma dla danego kraju.
Przenośne kompaktowe CB-Radio Overmax Alfa może być użytkowane w
następujących krajach: Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania,
Holandia, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Irlandia,
Portugalia, Hiszpania, Monako, Włochy, San Marino, Watykan, Malta,
Słowenia, Chorwacja, Albania, Macedonia, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja,
Węgry, Rumunia, Bułgaria, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina,
Mołdawia, Szwajcaria, Austria
Zakresy częstotliwości w danym kraju:
1.
Powszechnie stosowane w Europie, w tym Rumunia:
Częstotliwość
Numer kanału
(MHz)
Częstotliwość
Numer kanału
(MHz)
26,965
1
27,215
21
26,975
2
27,225
22
26,985
3
27,235
24
27,005
4
27,245
25
27,015
5
27,255
23
27,025
6
27,265
26
27,035
7
27,275
27
27,055
8
27,285
28
27,065
9
27,295
29
27,075
10
27,305
30
27,085
11
27,315
31
27,105
12
27,325
32
27,115
13
27,335
33
27,125
14
27,345
34
27,135
15
27,355
35
27,155
16
27,365
36
27,165
17
27,375
37
27,175
18
27,385
38
27,185
19
27,395
39
27,205
20
27,405
40
2.
Stosowane w innych Państwa, w tym Polska
Częstotliwość
Numer kanału
(MHz)
Częstotliwość
Numer kanału
(MHz)
26,960
1,000
27,210
21,000
26,970
2,000
27,220
22,000
26,980
3,000
27,230
24,000
27,000
4,000
27,240
25,000
27,010
5,000
27,250
23,000
27,020
6,000
27,260
26,000
27,030
7,000
27,270
27,000
27,050
8,000
27,280
28,000
27,060
9,000
27,290
29,000
27,070
10,000
27,300
30,000
27,080
11,000
27,310
31,000
27,100
12,000
27,320
32,000
27,110
13,000
27,330
33,000
27,120
14,000
27,340
34,000
27,130
15,000
27,350
35,000
27,150
16,000
27,360
36,000
27,160
17,000
27,370
37,000
27,170
18,000
27,380
38,000
27,180
19,000
27,390
39,000
27,200
20,000
27,400
40,000
Ustawianie zakresu częstotliwości dla danego kraju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na wyłączonym urządzeniu proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk CH9/19
Trzymając wciśnięty przycisk CH9/19, włączamy urządzenie
Po ukazaniu się cyfry na wyświetlaczu 1 lub 2, puszczamy przycisk CH9/19
Poprzez przekręcanie przycisku CH wybieramy odpowiedni zakres dla
częstotliwości w danym kraju, wybierając liczbę od 1 do 8
Po wybraniu odpowiedniej częstotliwości wyłączamy urządzenie
Dla Rumunii proszę wybrać numer 1.
Opis cyfr:
Numer 1 zaczyna się od -> 26,965 mHz
Numer 2 od -> 26,960 mHz
Numer 3 od -> 26,330 mHz
Numer 4 od -> 26,515 mHz
Numer 5 od -> 27,415 mHz
Numer 6 od -> 25,615 mHz
Numer 7 od -> 26,065 mHz
Numer 8 od -> 27,860 mHz
English
Quick start guide
Note: the CB Radio has a function of frequency range
adjustment. Please, carefully read the following instructions to
choose a bandwidth appropriate for your country.
Portable compact Overmax Alpha CB Radio can be used in the following
countries:
Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Belgium,
Germany, Luxembourg, France, The United Kingdom, Ireland, Portugal, Spain,
Monaco, Italy, San Marino, Vatican City, Malta, Slovenia, Croatia, Albania,
Macedonia, Greece, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania,
Bulgaria, Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, Moldova,
Switzerland, Austria.
Frequency ranges in a given country:
1.
Widely used in Europe, including Romania:
Frequency
Channel number
(MHz)
Frequency
Channel number
(MHz)
26,965
1
27,215
21
26,975
2
27,225
22
26,985
3
27,235
24
27,005
4
27,245
25
27,015
5
27,255
23
27,025
6
27,265
26
27,035
7
27,275
27
27,055
8
27,285
28
27,065
9
27,295
29
27,075
10
27,305
30
27,085
11
27,315
31
27,105
12
27,325
32
27,115
13
27,335
33
27,125
14
27,345
34
27,135
15
27,355
35
27,155
16
27,365
36
27,165
17
27,375
37
27,175
18
27,385
38
27,185
19
27,395
39
27,205
20
27,405
40
2.
Used in other countries, including Poland
Frequency
Channel
number
(MHz)
Frequency
Channel
number
(MHz)
26,960
1,000
27,210
21,000
26,970
2,000
27,220
22,000
26,980
3,000
27,230
24,000
27,000
4,000
27,240
25,000
27,010
5,000
27,250
23,000
27,020
6,000
27,260
26,000
27,030
7,000
27,270
27,000
27,050
8,000
27,280
28,000
27,060
9,000
27,290
29,000
27,070
10,000
27,300
30,000
27,080
11,000
27,310
31,000
27,100
12,000
27,320
32,000
27,110
13,000
27,330
33,000
27,120
14,000
27,340
34,000
27,130
15,000
27,350
35,000
27,150
16,000
27,360
36,000
27,160
17,000
27,370
37,000
27,170
18,000
27,380
38,000
27,180
19,000
27,390
39,000
27,200
20,000
27,400
40,000
Frequency range setting (for a given country):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
When the unit is turned off, please press and hold CH9/19 button.
While still holding CH9/19 button, turn the unit on.
After a number "1" or "2" shows on the screen, release CH9/19 button.
By turning "CH" button select the appropriate frequency range for a given
country, choosing a number from 1 to 8.
After setting the right frequency range, turn the unit off.
For Romania, please choose "1".
Numbers description:
Number 1 starts from -> 26,965 MHz
Number 2 starts from -> 26,960 mHz
Number 3 starts from -> 26,330 mHz
Number 4 starts from -> 26,515 mHz
Number 5 starts from -> 27,415 mHz
Number 6 starts from -> 25,615 mHz
Number 7 starts from -> 26,065 mHz
Number 8 starts from -> 27,860 mHz
Romanian
Ghid de initiere rapida
Nota: CB Radio are o functie de ajustare a gamei de frecvente.
Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni pentru a
alege gama de frecvenţe potrivita cu tara dumneavostra.
Overmax Alpha CB Radio, portabil si compact poate fi folosit in urmatoarele
tari:
Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Belgia, Germania,
Luxemburg, Franta, Anglia, Irlanda, Portugalia, Spania, Monaco, Italia, San
Marino, Vatican City, Malta, Slovenia, Croatia, Albania, Macedonia, Grecia,
Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria, Rusia, Lituania,
Letonia, Estonia, Belarus, Ucraina, Moldova, Elvetia, Austria.
Gama de frecvență într-o anumită țară:
1.
Pe scară largă în Europa, inclusiv în România:
Frecventa
Numarul
canalului
(MHz)
Frecventa
Numarul canalului
(MHz)
26,965
1
27,215
21
26,975
2
27,225
22
26,985
3
27,235
24
27,005
4
27,245
25
27,015
5
27,255
23
27,025
6
27,265
26
27,035
7
27,275
27
27,055
8
27,285
28
27,065
9
27,295
29
27,075
10
27,305
30
27,085
11
27,315
31
27,105
12
27,325
32
27,115
13
27,335
33
27,125
14
27,345
34
27,135
15
27,355
35
27,155
16
27,365
36
27,165
17
27,375
37
27,175
18
27,385
38
27,185
19
27,395
39
27,205
20
27,405
40
2.
Utilizate in alte tari, incluzand Polonia
Frecventa
Numarul
canalului
(MHz)
Frecventa
Numarul
canalului
(MHz)
26,960
1,000
27,210
21,000
26,970
2,000
27,220
22,000
26,980
3,000
27,230
24,000
27,000
4,000
27,240
25,000
27,010
5,000
27,250
23,000
27,020
6,000
27,260
26,000
27,030
7,000
27,270
27,000
27,050
8,000
27,280
28,000
27,060
9,000
27,290
29,000
27,070
10,000
27,300
30,000
27,080
11,000
27,310
31,000
27,100
12,000
27,320
32,000
27,110
13,000
27,330
33,000
27,120
14,000
27,340
34,000
27,130
15,000
27,350
35,000
27,150
16,000
27,360
36,000
27,160
17,000
27,370
37,000
27,170
18,000
27,380
38,000
27,180
19,000
27,390
39,000
27,200
20,000
27,400
40,000
Setare gama de frecvente (pentru o anumita tara):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atunci când aparatul este oprit, vă rugăm să apăsați și țineți apăsat butonul
CH9/19.
În timp ce încă mai tineti apasat butonul CH9/19 , porniți unitatea.
Dupa ce apare pe ecran un numar, “1” sau “2”, dati drumul butonului
CH9/19.
Prin rotirea butonului “CH”, veti selecta frecventa potrivita pentru o anumita
tara, alegand un numar de la 1 la 8.
Dupa ce veti selecta frecventa potrivita, opriti aparatul.
Pentru Romania va rugam sa alegeti "1".
Descrierea numerelor:
Numarul 1 incepe de la -> 26,965 MHz
Numarul 2 incepe de la -> 26,960 mHz
Numarul 3 incepe de la -> 26,330 mHz
Numarul 4 incepe de la -> 26,515 mHz
Numarul5 incepe de la -> 27,415 mHz
Numarul6 incepe de la -> 25,615 mHz
Numarul 7 incepe de la -> 26,065 mHz
Numarul 8 incepe de la -> 27,860 mHz
www.overmax.pl
www.overmax.pl

Podobne dokumenty