karta zgłoszenia

Transkrypt

karta zgłoszenia
www.kiermas.pl
IX WARMIŃSKI KIERMAS TRADYCJI • DIALOGU • ZABAWY
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
tel. +48 89 512 46 63, www.gokpurda.pl
KARTA ZGŁOSZENIA
1.
IMIĘ I NAZWISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
3.
Telefon stacjonarny lub kom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Uprawiana dziedzina rzemiosła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Oferowane produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
...........................................................................................
6.
Pokaz rzemiosła
TAK / NIE (niewłaściwe skreślić).
7.
Powierzchnia potrzebna na stoisko w metrach kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pisemne zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca 2016 r.
Wypełnioną kartę prosimy przesłać pod adres: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Klewki 15, 10-687 Olsztyn pocztą
lub na adres e-mail: [email protected]
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Purda w celach dokumentacyjnych
i promocji sztuki ludowej. Wiem, że mam prawo do wglądu i poprawy moich danych osobowych oraz cofnięcia w każ dej chwili niniejszego upoważnienia do dysponowania moimi danymi. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29. 08. 1997 r.)
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Kiermasu.
Data …………………………………
Podpis …………………………………………….

Podobne dokumenty