Przegląd filmowy i debaty

Transkrypt

Przegląd filmowy i debaty
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło: http://emn.gov.pl/esm/wydarzenia/konferencje-i-spotkani/13758,Przeglad-filmowy-i-debaty.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 18:08
Przegląd filmowy i debaty
"Patrzę na: uchodźcy"
Organizatorzy: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej w
partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i
Fundacją Przestrzeń Wspólna
Miejsce: Poznań
Więcej informacji: Strona wydarzenia
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty