sensation f1 (hr 100.65)

Transkrypt

sensation f1 (hr 100.65)
SENSATION F1
(HR 100.65)
Sensacyjna formuła: 3xTAK !
Hodowca:
Odmiana:
Rejestracja:
Serasem/NPZ
Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Dania 2011. W II roku badań rejestrowych COBORU w Polsce.
Wydajność – Bezpieczeństwo – Jakość
Bardzo wysoki potencjał plonowania nasion przy dużym poziomie bezpieczeństwa
uprawy ze względu na tolerancję: stresu niedoboru wody, niskich temperatur w ciągu
zimy i przedwiośnia a także na chlomazon.
Wartość użytkowa
Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2010 r.
44,6 dt/ha = 115 % wzorca.
Znakomita tolerancja na podstawowe choroby rzepaku i wyjątkowa odporność
na wyleganie, pozwala optymalizować koszty uprawy. Średniowczesne i krótkie kwitnienie
zabezpiecza udany plon.
Zawartość tłuszczu
Średnia do wyższej
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Odporność
Do opóźnionych siewów
40 - 45 szt. żywych nasion na m2
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Zimotrwałość
Wymagania glebowe
WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI
Plon nasion odmian rzepaku (% wzorca) w doświadczeniach wstępnych COBORU - 2009 r.
Plon nasion odmian rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju
w dośw. rejestrowych
COBORU w 2010 r.
Wykres dot. średniego plonu dla regionu.
Plonowanie z poszczególnych stacji
COBORU dot. odmiany Sensation
UE 2010
Plon nasion
w % wzorca dla kraju
Francja
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Dania
Czechy
Słowacja
105%
107%
104%
112%
103%
103%
113%