Uzupełnienie informacji w sprawie terminu otwarcia ofert ofert

Transkrypt

Uzupełnienie informacji w sprawie terminu otwarcia ofert ofert
Warszawa, dnia 24. 11.2015 r.
Uzupełnienie informacji w sprawie terminu otwarcia ofert ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie przez okres dwunastu
miesięcy usług polegających na zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych
pracownikom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 27/A/2015).
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert
do dnia 26 listopada 2015 r. godz. 12:00
Zamawiający Teatr Wielki – Opera Narodowa informuje, że otwarcie ofert nastąpi
w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 12:15
1

Podobne dokumenty