Szkoła z klasą Nr 1(10)

Komentarze

Transkrypt

Szkoła z klasą Nr 1(10)
Nr 1(10)
Rok III
Mam Talent
styczeń-luty 2013r.
Cena 1zł
Z życia
szkoły
Na sportowo
Łamiłepek
Aktualności
Gotuj z nami
Ciekawy
zawód
Kino na
maksa
Przyrodnik
Regał z
książkami
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
1
Styczeń- luty’ 2013
Redaktor Naczelny:
Redakcja gazety:
Zuzanna Pawlicka
Mateusz Sobczyński
Kacper Prządak
Marta Drgas
Komentarze, pytania i propozycje prosimy przesyłać na:
email: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
2
Styczeń- luty’ 2013
NoWoŚcI w GaZeTcE:
Nowe stałe bloki tematyczne :
Przyrodnik
Na sportowo
Z życia szkoły
Mam talent
Gotuj z nami
Kino na maxa
Regał z książkami
Wywiad z nauczycielem
Łamiłepek
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
3
Styczeń- luty’ 2013
Przyrodnik
KUOKA
 RZĄD : Torbacze
 RODZINA: Kangurowate
 RODZAJ/ GATUNEK: Setonix brachyurus
Kangur kuoka zamieszkiwał niegdyś licznie całą południowo - zachodnią Austrię.
Dziś występuje tylko w kilku miejscach i na dwóch wyspach.
W stadach kangurów kuoka żyją zwierzęta obu płci. Choć ten gatunek jest jednym
z najczęściej obserwowanych torbaczy, niewiele do dziś wiadomo o jego życiu na
wolności.
WIELKOŚĆ:
Długość głowy i ciała: 40- 54 cm.
Długość ogona: 24,5- 31 cm.
Waga: 350-450 g.
TRYB ŻYCIA:
Zwyczaje: żyje w parach lub stadach.
Pożywienie: Trawa i niektóre niższe byliny
Długość życia: Około 5 lat.
WYSTĘPOWANIE:
Kuoka zamieszkiwał kiedyś licznie bagniste regiony południowo- zachodniej Australii. Dziś
żyje głównie na wyspach Rottnest i Bald przy zachodnich wybrzeżach kontynentu.
Zuzanna Pawlicka - klasa V
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
4
Styczeń- luty’ 2013
Na sportowo
Futbol amerykański !
F
utbol amerykański (ang. American football) – sport
drużynowy, w którym uczestniczą dwa jedenastoosobowe
zespoły. Celem gry jest zdobycie w ustalonym czasie
większej liczby punktów od drużyny przeciwnej.
Piłkę można przemieszczać wykopując, niosąc, rzucając lub
przekazując ją z rąk do rąk między zawodnikami. W wielu krajach
Europy i Azji obowiązują te same zasady gry w football. Główną
zasadą jest rzucanie piłki ręką. Punkty zdobywa się na wiele
sposobów, na przykład przez przeniesienie piłki przez linię
punktową (goal line), rzucenie piłki do zawodnika stojącego za tą
linią – czyli w polu punktowym (end zone) – lub przez kop na
bramkę przeciwnika (field goal). Wygrywa drużyna z większą liczbą
punktów w momencie, gdy upływa czas meczu i kończy się ostatnia
akcja. W razie remisu w czasie regulaminowym stosuje się
dogrywki z zasadą „nagłej śmierci” – odpowiednik „złotego gola”
w piłce nożnej. Niekiedy mecz może zakończyć się remisem, jeśli
dogrywka nie wyłoni zwycięzcy.
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sport ten nazywany jest po
prostu futbolem (football). Poza tymi krajami dyscyplina określana
jest niemal zawsze, jako futbol amerykański dla odróżnienia od
innych gier piłkarskich – szczególnie piłki nożnej (piłka nożna
natomiast przez Amerykanów nazywana jest soccer). W krajach
anglojęzycznych futbol amerykański niekiedy określa się, jako
„futbol rusztowy” (od ang. gridiron, ruszt) z racji podobieństwa
boiska do kratki rusztu.
Mateusz Sobczyński - klasa V
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
5
Styczeń- luty’ 2013
Z życia szkoły
„Fałszerze dzieł sztuki”
Od kilku lat w Zespole Szkół w Paczkowie, uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki
po pierwszym semestrze zostają nagradzani. W tym roku nagrodą był wyjazd do
Muzeum Narodowego w Poznaniu na warsztaty połączone z prelekcją pt. „Fałszerze
dzieł sztuki”.
Grupa licząca 27 osób w bardzo atrakcyjny sposób zapoznała się z takimi pojęciami jak:
oryginał, kopia, falsyfikat czy reprodukcja. Następnie, aktywnie, poprzez wykonywanie
różnych zadań, poznała dzieła znanych artystów polskich m.in. Malczewskiego,
Wyspiańskiego i Chełmońskiego.
Maria Kocięcka
Wyróżnieni uczniowie
Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Paczkowie.
Szkoła Podstawowa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Agnieszka Błaszkowiak
Paulina Błaszkowiak
Emilia Kania
Patryk Średziński
Zuzanna Wittke
Maksymilian Stawik
Mateusz Sobczyński
Kacper Prządak
Zuzanna Pawlicka
Filip Pawiński
Natalia Kościelniak
Krzysztof Klupczyński
Marta Drgas
Karolina Balcerzak
Julia Ryń
Adrianna Jęczmionka
Gimnazjum
- klasa IV
- klasa IV
- klasa IV
- klasa IV
- klasa IV
- klasa IV
- klasa V
- klasa V
- klasa V
- klasa V
- klasa V
- klasa V
- klasa VI
- klasa VI
- klasa VI
- klasa VI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
Marcin Czerniak
Jakub Grzesiak
Jakub Pawiński
Marta Woźniak
Alicja Szreter
Patrycja Witkowska
Paulina Plenzler
Alicja Czerniak
Mikołaj Gaczkowski
Natalia Chmielnik
Monika Fryzowska
Joanna Zmudzińska
- klasa I
- klasa I
- klasa I
- klasa I
- klasa I
- klasa II
- klasa II
- klasa II
- klasa II
- klasa III
- klasa III
- klasa III
6
„Góra Grosza
- 2012”
W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
w Paczkowie odbyła się zbiórka pieniędzy
w ramach akcji "Góra Grosza - 2012". Klasy
zebrały następujące nominały i kwoty pieniędzy.
Pierwsze miejsce zdobyła klasa II.
Nominały
Klasa
0,01 zł
0,02 zł
0,05 zł
0,10 zł
0,20 zł
0,50 zł Razem
II
1648
552
405
137
94
8
84,27 zł
III
447
279
261
16
4
1
26,00 zł
IV
208
150
96
2
2
2
11,48 zł
V
92
64
45
0
0
0
4,45 zł
VI
97
98
15
17
4
1
6,68 zł
Razem
2492
1143
822
172
104
12
[szt.]
Razem
132,88
24,92 zł 22,86 zł 41,10 zł 17,20 zł 20,80 zł 6,00 zł
[zł.]
zł
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
7
Styczeń- luty’ 2013
WROCŁAW 7-12-2013
W dniu 7 grudnia 2012 roku, 26 uczniów z klas VI, V i IV wzięło udział
w jednodniowej wycieczce do Wrocławia. Celem tej wycieczki było zwiedzenie „Panoramy
Racławickiej” - to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt
dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15m x 114m). Panorama
Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju.
Pomysłodawcą Panoramy był znany lwowski malarz Jan Styka (1858-1925), który zaprosił do
współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka (1856-1942). Autorom pomysłu
zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji
Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez
wojska powstańcze - z udziałem słynnych kosynierów - pod wodzą generała Tadeusza
Kościuszki (1746-1817) - z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa.
Bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie.
Dlatego organizowana w roku 1894 we Lwowie Powszechna Wystawa Krajowa była dobrą
okazją do realizacji projektu Styki. Specjalnie tkane płótno zakupiono w Brukseli, żelazną
konstrukcję rotundy projektu Ludwika Ramułta - w Wiedniu. Budynek rotundy, usytuowanej
w Parku Stryjskim we Lwowie gotowy był w lipcu 1893. Olbrzymie malowidło powstało w
ciągu zaledwie 9 miesięcy, między sierpniem 1893 a majem 1894. Uroczyste otwarcie
Panoramy Racławickiej nastąpiło 5 czerwca 1894. Od początku cieszyła się niesłabnącym
zainteresowaniem widzów i od razu stała się głównym magnesem przyciągającym do Lwowa
rzesze turystów. Po II wojnie światowej, w 1946 roku malowidło wraz z częścią zbiorów
Ossolineum trafiło do Wrocławia. Tu kolejne Społeczne Komitety czyniły starania
o konserwację i ekspozycję płótna. Oczekiwania wielu Polaków spełniły się dopiero po
wstrząsie sierpnia 1980. Ponowne udostępnienie Panoramy nastąpiło 14 czerwca 1985.
Ogromna atrakcja starego Lwowa stała się natychmiast główną atrakcją Wrocławia.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
8
Styczeń- luty’ 2013
Po zwiedzeniu „Panoramy Racławickiej”, udaliśmy się do nowo wybudowanego
stadionu piłkarskiego. Zwiedziliśmy również ogród zoologiczny oraz Ostrów Tumski
i zabytki Starego Miasta.
M mmmmmm
Maria Rydel-Nowak
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
9
Styczeń- luty’ 2013
Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Paczkowie
I semestr roku szkolnego 2012/2013
Rada Samorządu Uczniowskiego we wrześniu zatwierdziła „Harmonogram” swojej
pracy wraz z terminarzem imprez. Wydała pozytywną opinię w sprawie „Dni
wolnych” oraz „Koncepcji Pracy Szkoły”.
W pierwszym semestrze poszczególne klasy zorganizowały:
27.09.2012 r. - klasa V zorganizowała „Dyskotekę” dla klas IV-VI z okazji „Dnia
Chłopca”.
08.11.2012 r. - klasa IV zorganizowała dyskotekę dla klas IV –VI.
16.11.2012 r. - klasa VI przygotowała uroczystą Akademię z okazji „Święta
Niepodległości”.
29.11.2012 r. - klasa IV zorganizowała „Andrzejki” dla klas IV-VI.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum
dla nauczycieli i pracowników administracji o obsługi przygotował życzenia
z symbolicznym kwiatkiem, które zostały wręczone na uroczystej Akademii.
W pierwszym semestrze „Samorząd Uczniowski” wydał dwa numery gazetki szkolnej
„Szkoła z Klasą”.
Samorząd Uczniowski przeprowadził następujące konkursy:
1)
„Świąteczny wystrój klasy” I miejsce
II miejsce
II miejsce
2)
„Góra Grosza”
-
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
-
klasa VI
klasa V
klasa IV
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa VI
klasa V.
Samorząd podjął się również Akcji Charytatywnych:
1) Sprzedaż cegiełek – Fundacja na rzecz osób niewidomych
i niepełnosprawnych „”Pomóż i Ty 2011/2012”
- 271,00 zł.
2) „Góra Grosza”
- 132,88 zł
--------------------------------------------------RAZEM
- 403,88 zł.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
10
Styczeń- luty’ 2013
Kino na maxa
RALPH DEMOLKA
Walt Disney Animation Studios i zdobywca nagrody Emmy®, reżyser
Rich Moore, zapraszają w przezabawną podróż po zupełnie niezwykłym
świecie.
Ralph, na co dzień jest czarnym charakterem w grze komputerowej.
Jednak w głębi duszy to miły i ciepły facet, mający po prostu dość swojej
roboty, która nie zjednuje mu przyjaciół. Pewnego dnia postanawia
udowodnić, że on też nadaje się na prawdziwego superbohatera.
Zdeterminowany wyrusza w misję, aby zdobyć Medal Bohatera.
RALPH
Ralph tu umięśniony człowiek demolka o wielkim sercu. Od trzydziestu
lat dzień w dzień wykonuje pracę czarnego charakteru w grze Felix
Zaradzisz. Niestety jest mu coraz ciężej, ponieważ przez to zajęcie nikt
go nie lubi. Cierpiący na klasyczny przypadek zawodowego znużenia
i głodny uwagi, Ralph wyrusza w szaloną podróż przez niesamowity
świat gier wideo, by udowodnić, że nie każdy czarny charakter musi być
zły.
WANTELOPA von Cuks
Znana, jako „Usterka”, Wandelopa von Cuksto pikselowa pomyłka
programisty z lukrowanej gry wyścigowej Mistrz Cukiernicy. Wielki
wyścigowy duch walki jest częścią jej kodu, dlatego za wszelką cenę
stara się wywalczyć miejsce na linii startu obok innych kierowców.
Problem w tym, że inni kierowcy nie są zbyt przychylnie nastawieni do
Wandelopy i jej psikusów. Lata odrzucenia wykształciły w niej
zwariowane poczucie humoru i cięty język. Jednak pod tą twardą
skorupką skrywa się słodkie wnętrze, które tylko czeka na odkrycie.
Kacper Prządak - klasa V
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
11
Styczeń- luty’ 2013
Regał z książkami
„KRONIKI ARCHEO”
"Tajemnice klejnotu Nefertiti" to pierwsza z czterech części "Kronik Archeo"
autorstwa Agnieszki Stelmaszyk, fantastycznych powieści przygodowych dla dzieci, w których
historia miesza się z fikcją, a fabuła jest przyprawiona magią i czarami.
Może i wam w najbliższe wakacje zdarzy się jakaś niesamowita przygoda, a może uda
się wam odnaleźć antyczne skarby lub odkryć kolejny sekret Wielkiego Mistrza.
Ania i Bartek Ostrowscy są dziećmi polskich archeologów, bliźniacy Jim i Martin
Gardnerowie pochodzą z Anglii i są synami angielskich uczonych. Wszyscy spotykają się
w Egipcie, u stóp piramid, niewzruszenie trwających na swoim miejscu od ponad czterech
i pól tysiąca lat. Nie tylko się spotykają, ale i wpadają w sam środek wielkiej intrygi. Będą
porwania, ucieczki, pasjonujące odkrycia, a wreszcie rozwiązanie jednej z największych
tajemnic starożytnego Egiptu. Bajecznie kolorowa lekcja historii opowiedzianej ciekawie
i pięknie. I na szczęście inaczej niż w szkole.
Egipska przygoda tak wciągnie małych archeologów, że w kolejne wakacje wybiorą się
do Grecji, gdzie już na początku Bartek odnajdzie tajemniczy przedmiot, czyli jedną z dwóch
pieczęci prowadzących do Skarbu Atlantów. Dzieciakom w to graj. Zaczną sami szukać
skarbu, a przy okazji sporo namieszają, i rozzłoszczą samego złego Midasa. A przy okazji
spędzą cudowne wakacje w Grecji, jeszcze dziś szczycącej się czasami wielkich herosów,
pięknej Heleny, i pechowego Achillesa.
Tom trzeci zatytułowany Sekret Wielkiego Mistrza opowiada z kolei o tym, w jaki
sposób wszędobylscy podróżnicy wpadną na trop legendarnego relikwiarza Wielkiego
Mistrza Zakonu Krzyżackiego pochodzącego z czasów wypraw krzyżowych. Oczywiście nie
sami, tym razem pomoże im w tym kasztelan zamku w Zalesiu Królewskim, prywatnie wuj
Ani i Bartka, który w trakcie prac konserwatorskich odkrywa zagadkowy pergamin opisujący
zaginiony relikwiarz.
I wreszcie Klątwa Złotego Smoka, na razie ostatni tom Kronik Archeo. Czego tam nie
będzie? I kradzieże japońskich dzieł sztuki, i statki widma, i starzec popijający grog. Nie
zabraknie też w tej opowieści strasznych wojowników Ninka, bezwzględnych piratów,
i tajemniczego ronina. Oczywiście wszystkie te okropności czekają angielsko-polskich
przyjaciół. Ale wyjdą z opresji bez większych uszczerbków.
Marta Drgas - klasa VI
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
12
Styczeń- luty’ 2013
Wywiad z nauczycielem
Z Panią Małgorzatą Szomek (nauczycielką j. polskiego i Panią
dyrektor) - wywiad przeprowadziła Zuzanna Pawlicka.
Zuzanna Pawlicka: Jaki jest Pani kolor oczu?
Małgorzata Szomek: Piwny.
Z.P. Jaki jest Pani ulubiony wokalista/wokalistka lub zespół?
M.Sz. Pink Floyd, Phil Collins.
Z.P. Jakie są Pani zainteresowania?
M.Sz. Teatr, literatura, ogrodnictwo.
Z.P. Jaki jest Pani ulubiony film?
M.Sz. ,,Czterej pancerni i pies”, ,,Stawka większa niż życie”
Z.P. Jaki największy psikus zrobiony w latach szkolnych?
M.Sz. Umówiliśmy się w klasie, że napiszemy bardzo długie
rozprawki na j. polski (około 15 stron), żeby nasza
ukochana polonistka miała pracę domową na miesiąc,
a my spokój z zadaniami.
Z.P. Największy psikus jaki spotkał Panią ze strony uczniów?
M.Sz. Moja klasa IV liceum wmówiła mi, że nie omawialiśmy
jeszcze ,,Procesu” Kafki w kl. III i zaczęłam omawiać.
Zorientowałam się następnego dnia, bo byli aktywni jak
nigdy.
Z.P. Jaki przedmiot w szkole najmniej Pani nie lubiła.
M.Sz. Muzyka.
Z.P. Jaki był Pani numer w dzienniku lekcyjnym?
M.Sz. 23
Z.P. Jaką książkę poleciłaby Pani uczniom?
M.Sz. ,,Poczwarka” Terakowskiej i ,,Życie Pi” Y. Martela
Z.P. Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
M.Sz. Szare kluski z kapustą, polane skwarkami.
Z.P. Dziękuję za rozmowę.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
13
Styczeń- luty’ 2013
Ciekawy zawód
Kucharz
Plusy zawodu kucharza:
Dobre zarobki.
Dużo ofert pracy.
Możliwość łatwego przekwalifikowania się na specjalność poszukiwaną przez
pracowników, np. na kuchnię hiszpańską albo japońską.
Tylko on odpowiada za efekt końcowy.
Minusy zawodu kucharza:
Nienormowany czas pracy, co często oznacza pracę w nocy albo przez dużo więcej
godzin niż (8 godzin pracują ci, którzy mają normowany czas pracy).
Rutyna i nuda, w jaką łatwo wpaść po kilku latach pracy.
Mało kontaktów z ludźmi.
Ograniczone możliwości rozwoju zawodowego.
Zuzanna Pawlicka - klasa V
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
14
Styczeń- luty’ 2013
Łamiłepek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Miejsce, w którym są przechowywane programy, informacje i zbiór plików.
Prosty program do pisania tekstów.
Nazywany jest mózgiem komputera.
Może być RAM lub ROM.
Urządzenie za pomocą, którego można „wczytać ” do komputera obraz dowolnego przedmiotu
oraz tekstu, zdjęcia lub grafiki.
6. Proszek używany w drukarkach laserowych i kserokopiarkach do zapisu tekstu i grafiki np. na
papierze.
7. … =1024 Bajty [B]
8. Jest zestawem klawiszy, na których umieszczone są znaki.
9. Rysunek, pod którym znajduje się program lub dokument.
10. W przypadku programu antywirusowego jest to przeszukiwanie dysku przez tenże program
w celu odnalezienia znajdujących się na nim wirusów, np. w plikach.
11. To czynność polegająca na powielaniu np. plików w celu umieszczenia go także na innych
dyskach.
12. Linia na powierzchni dysku, wzdłuż której zapisywane są dane.
1.
2.
3.
4.
5.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZWIĄZANIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tą kartkę należy oddać Zuzannie Pawlickiej z klasy V do dnia 21.05.2013 r.
- nagrody czekają. 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Paczkowie
15

Podobne dokumenty