PROGRAM SZKOLENIA „Świetlica - moje miejsce” Godziny Temat

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA „Świetlica - moje miejsce” Godziny Temat
PROGRAM SZKOLENIA
„Świetlica - moje miejsce”
Godziny
Temat
Ilość godzin
9.00-10.30
Zapoznanie uczestników i ustalenie zasad pracy
2
Analiza SWOT problemów i potrzeb poszczególnych
grup w społeczności lokalnej
10.30-10.40
Przerwa kawowa
10.40-12.10
Mapa zasobów środowiska
2
Rola lidera w procesie angażowania społecznego
12.10 – 12.20
Przerwa kawowa
12.20 – 13.50
Tworzenie planu świetlicy dla poszczególnych grup,
2
kalendarz wydarzeń
13.50 – 14.10
Przerwa obiadowa
14.10 – 15.40
Propozycje działań integracyjno – animacyjnych (gry,
zabawy, tańce)
15.40 – 16.00
Podsumowanie szkolenia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2

Podobne dokumenty