Polacy gotowi zmienić pracę

Transkrypt

Polacy gotowi zmienić pracę
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Polacy gotowi zmieni
prac
A 53 proc. Polaków jest gotowych zmieni prac dla wy szych zarobków ‒ tak wynika z
badania przeprowadzonego przez portal GoldenLine, opublikowanego przez rynekpracy.pl.
Kolejn grup gotow do podj cia zmian s niezadowoleni z powodu brak mo liwo ci rozwoju
‒ 28 proc. badanych. Pozostali wskazuj jako powód do zmiany pracy takie problemy: 27 proc.
‒ brak mo liwo ci awansu, 23 proc. ‒ nuda i rutyna, a 23 proc. ‒ zła atmosfera pracy.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty