WYSTAWY >>> PUNKT SZTUKI >>> KONCERTY

Komentarze

Transkrypt

WYSTAWY >>> PUNKT SZTUKI >>> KONCERTY
2014
WYSTAWY >>>
PUNKT SZTUKI >>>
KONCERTY, SPOTKANIA >>>
WYDAWNICTWO>>>
WARSZTATY >>>
INFO>>>
WYSTAWY
Wystawa zorganizowana
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Promocji Kultury Kamienica
UL. SIKORSKIEGO 5, 66–400 GORZÓW WLKP.
WERNISAŻ 18.07.2014, GODZ. 19:00
TOMASZ KOSZEWNIK LATO MIŁOŚCI
X OTO
X OTO
FOTO
X OTO
FOTO
X OTO
FOTO
E
FOTO
X OTO
FOTO
M
IL
L
SE
KA
A
/K
RZ
ATA
X
OT
OF
OT
O
X
OT
OF
OT
O
AN
KO / D
KUĆ
YNA
X
OT
OF
OT
O
X
OT
OF
OT
O
UTA KURZAWSKA
X
OT
OF
OT
O
/ PIO
TR
M
X OTOFOTO X OTOFOTO X OTOFOTO X OTOFOTO X OTOFOTO
/ JA
KUB
/
ER
DA
/E
LŻ
BI
ET
A
AS
Z
ŁU
K
KA
SZ
CU
/ KRZYSZTOF GRYGIEL
WOMIR SAJKOWSKI / ARKA
DIUS
/ SŁ A
ZS
IKO
RS
KI
/
INIK
DOM
ECH
/L
KA
C
ZU
KKU
ZIA
K
ER
OTH
AR
ET
NIC
A
/
ES
ZK
FO
TO
X
X OT
OFOT
OXO
TOFO
TO X
OTOF
OTO
X OTO
O
FOTO
X OTO
OT
FOTO
OF
T
O
X
O
T
O
F
O
OT
X
O
OT
F
O
OT
X
TO
FO
/A
GN
I
TZ
UE
CH
RS X
OT
BE
O
O
OT
ŁUG
OŁ
ĘC
KA
DO
X
INA AURELIA ATRAS / ANE
TA D
MALW
OT
OF
OT
O
X
OT
OF
OT
OX
OTO
TO
F
O
FO
T
OX
OTO
OTO
FOT
O
X
O
OT
OF
OT
/
ASK
A
EK
OS
RZ
Z
WR
TA
AR
M
/
X
TO
FO
OTO
OX
FOT
OTO
OX
FOT
OTO
OX
FOT
TO
XO
T
X OTOFOTO
UL. SIKORSKIEGO 5, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
WERNISAŻ 12.09.2014, GODZ. 19:00
PA
Wystawa zorganizowana
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Promocji Kultury Kamienica
PUNKT SZTUKI
Natalia Janus-Malewska
.
DIABEŁ STRÓZ
Laura Pawela
EVERY DAY IS THE SAME, 2009
Anna Orlikowska
MIASTO IDEALNE
fot. Marek Gardulski
Robert
`
Kusmirowski
MASYW KOLEKCJONERSKI
Galeria Bunkier Sztuki, 2009
KONCERTY, SPOTKANIA
DZIEŃ PAMIĘCI I POJEDNANIA W GORZOWIE WLKP.
- POKAZ FILMU WSPOMMNIENIA Z MIASTA L.
POKAZ FILMU
„SZEKSPIR W SCHRONISKU”
reż. Piotr Kuśmider
13.06.2014 - koncert utworów
z czasów PRL-u i nie tylko
w wykonaniu zespołu GIGADRUM
WYDAWNICTWO
Album wydany wspólnie
ze Stowarzyszeniem Promocji
Kultury Kamienica
WARSZTATY
INFO
• Łącznie zrealizowano 92 zdarzenia kulturalno-artystyczne:
• 60 spotkań w ramach warsztatów fotograficznych,
w których uczestniczyło łącznie 648 osób
• 11 wystaw
• 5 edycji PUNKTU SZTUKI - oryginalne miejsce prezentacj
sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej
• 13 wydarzeń (koncerty, spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady)
• wydano dwa numery pisma Lamus - „UPOKORZENIA”
i „MISTYFIKACJA / PODRÓBKA / ZAMIAST”
(dystrybucja ogólnopolska)
• wydano album „100 LAT PARKU RÓŻ. PARK MIEJSKI
OD CESARZA WILHELMA DO DZIŚ” (wspólnie ze Stowarzyszeniem
Promocji Kultury Kamienica)
• dotacja miasta – 260 000 PLN
• przychody własne – 35 000 PLN
• budżet razem – 295 000 PLN
• zatrudnienie:
•
•
•
•
specjalista d/s administracyjno-biurowych
specjalista d/s wydawnictw i promocji
główna księgowa
dyrektor
• Razem: 2 i ¾ etatu

Podobne dokumenty