List otwarty do Prezydenta Francji Francois Hollande od rosyjskich

Transkrypt

List otwarty do Prezydenta Francji Francois Hollande od rosyjskich
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
List otwarty do Prezydenta Francji
Francois Hollande od rosyjskich
obrońców praw człowieka
Francois Hollande,
Prezydent Republiki Francuskiej
Wasza Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,
Pańska wizyta w Kazachstanie, która planowana jest na 5-6 grudnia, znajduje się w centrum
uwagi rosyjskich obrońców praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.
Obrońcy praw człowieka, przedstawiciele inteligencji rosyjskiej z niepokojem obserwują, jak
świat wraca do epoki konfliktu pomiędzy jednostką a dyktaturą. I pytanie, co powinno stać się
priorytetem - prawa człowieka czy korzyści gospodarcze, znowu stało się jednym z
najważniejszych. Jesteśmy przekonani, że właśnie w takich momentach historii Francja powinna
pokazać całemu światu swoje przywiązanie do ideałów demokracji, które są obecnie zagrożone w
wielu częściach świata.
Kazachstan w epoce Nursultana Nazarbayeva jest przykładem represyjnego reżimu
autorytarnego. Przez wszystkie 23 lata istnienia niepodległego Kazachstanu władza w nim
znajduje się w rękach jednego człowieka, a wszelkie próby uzyskania samej możliwości
wprowadzenia alternatywy politycznej dla jego reżimu kończą się prześladowaniem oponentów.
Brutalne represje po wydarzeniach w Zhanaozen w 2011 r., kiedy w grudniu rozstrzelano
pokojową akcję protestacyjną pracowników firm produkujących ropę naftową, doprowadziły do
niemal całkowitej eliminacji dysydentów i opozycji w Kazachstanie.
Przykładem nieludzkich represji były tortury, zastosowane wobec aktywistki Rozy Tuletayevej,
która została skazana na 5 lat pozbawienia wolności. Vladimir Kozlov, lider opozycyjnej partii
"Alga", został aresztowany i skazany w pokazowym procesie na 7,5 roku więzienia od razu po
powrocie do Kazachstanu - po tym, jak w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej
przedstawił raport, przygotowany przez obrońców praw człowieka, na temat tortur i fałszowania
wyborów parlamentarnych w 2012 r. w Kazachstanie.
Dziennikarze niezależnych czasopism kazachstańskich de facto otrzymali zakaz prowadzenia
działalności zawodowej, a media kazachstańskie, które relacjonowały represje w Zhanaozen,
zostały uznane za "ekstremistyczne".
Po wystąpieniu z wykładem na temat incydentów stosowania tortur w systemie penitencjarnym
Kazachstanu na dorocznej konferencji OBWE w Warszawie, represjom poddano znanego obrońcę
praw człowieka Vadima Kuramshina - został skazany aż na 12 lat więzienia.
Nie ominęło prześladowanie również tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki za granicę.
Niestety, Republika Francuska stała się stroną w walce reżimu Nazarbayeva z jego
przeciwnikami. Ukrywając swoje cele polityczne pod zarzutami przestępstw gospodarczych,
Astana już od wielu lat stara się dopaść i wyeliminować słynnego opozycjonistę, przedsiębiorcę
Mukhtara Ablyazova i osoby z nim związane.
Metody prześladowania Ablyazova w wielu aspektach przypominają represje polityczne wobec
Michaiła Chodorkowskiego w Rosji i Julii Tymoszenko w Ukrainie.
Nie będziemy zagłębiać się w sedno zarzutów popełnienia przestępstw gospodarczych, jakie
zostały wysunięte przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi - jest to zadanie sądu. Jednak sąd w tym
przypadku powinien być niezawisły, uwzględniać podłoże polityczne prześladowania opozycjonisty
kazachstańskiego, a co najważniejsze, kraj, w którym odbywa się proces sądowy, musi
zagwarantować dysydentowi kazachstańskiemu ochronę jego życia i zdrowia.
Niestety, ani autorytarna Rosja, ani pogrążona w wojnie Ukraina, do których, zgodnie z decyzją
sądu francuskiego, zamierzają ekstradować Mukhtara Ablyazova, nie spełniają żadnego z tych
warunków. Ponadto Kazachstan jest głównym sojusznikiem Rosji w Azji Środkowej. Wydanie
Mukhtara Ablyazova Rosji w rzeczywistości oznacza przekazanie go w ręce kazachstańskich
służb specjalnych, które nie są przyzwyczajone do przestrzegania prawa, i ogólnie, nie patyczkują
się ze swoimi ofiarami.
Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracamy się do Pana z prośbą, aby podniósł Pan kwestię powyższych incydentów masowych
naruszeń praw człowieka, praktyki prześladowania opozycji i niezależnych mass mediów podczas
swojej oficjalnej wizyty w Kazachstanie.
Mamy nadzieję, że zachowa Pan wierność najwyższym zasadom demokratycznej Francji, i
kwestie praw człowieka staną się ważnym punktem Pana rozmów. Że kuszące propozycje
dopuszczenia firm francuskich do zasobów naturalnych Kazachstanu nie zmuszą Pana do
zapomnienia o przestrzeganiu praw i wolności człowieka w tym kraju, w którym korzyści z
bogatych złóż już od wielu lat czerpią głównie skorumpowane elity rządzące.
Wierzymy, że nawet biorąc pod uwagę najwyższe zainteresowanie władz Kazachstanu
uzyskaniem Mukhtara Ablyazova - głównego przeciwnika politycznego prezydenta Nazarbayeva,
Francja, który stała się mimowolnym wspólnikiem represji wobec niego, nie ulegnie żadnym
obietnicom w zamian za deportację Ablyazova do Rosji lub Ukrainy, a, tak naprawdę, w zamian za
jego życie.
Jesteśmy pewni, że podziela Pan naszą nadzieję, iż wielkie ideały, za które przelewali krew
uczestnicy rewolucji francuskich, bojownicy o wolność Francji, "Résistance", nie zostaną złożone
na ołtarzu merkantylnych pobudek handlowych.
Ludmila Alexeyeva, Przewodnicząca Moskiewskiej Grupy Helsińskiej
Valeriy Borschev, członek Moskiewskiej Grupy Helsińskiej
Swietlana Ganushkina, "Pomoc Obywatelska"
Lev Ponomaryov, Ogólnorosyjski ruch "O prawa człowieka"
Koordynator Międzynarodowego Komitetu Solidarności
z Więźniami Politycznymi w Kazachstanie
Pobierz list
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu

Podobne dokumenty