A00_TECHNIKA COVER (YENI LOGO)_10069577_50173832.cdr

Komentarze

Transkrypt

A00_TECHNIKA COVER (YENI LOGO)_10069577_50173832.cdr
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
OPERATING INSTRUCTIONS
22-943
ODBIORNIK TELEWIZJI COLOROWEJ
SZÍNES TELEVÍZIÓ TÁVSZABÁLYOZÓVAL
BAREVNÝ LCD TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ
FAREBNÝ LCD TELEVÍZNY PRIJÍMAČ
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
䄰た呅䍈义䭁⁃佖䕒
奅义⁌佇伩弱〰㘹㔷㝟㔰ㄷ㌸㌲
㈳⁅祬‫ﱬ‬′〱〠健狾敭扥‱㔺㌱㨰
50173832
䄰た呅䍈义䭁⁃佖䕒
奅义⁌佇伩弱〰㘹㔷㝟㔰ㄷ㌸㌲
㈳⁅祬‫ﱬ‬′〱〠健狾敭扥‱㔺㌱㨰
Spis treści
Funkcje ................................................................... 2
Wprowadzenie ........................................................ 2
Przygotowanie ........................................................ 2
Środki bezpieczeństwa ........................................... 2
Podłączenie do system dystrybucji telewizji
(telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner................ 4
Zawartość pakietu .................................................. 4
Przyciski na pilocie ................................................. 5
Telewizor LCD i przyciski ........................................ 6
Widok podłączeń – złącza tylne ............................. 6
Widok podłączeń – złącza boczne ......................... 7
Podłączanie do prądu ............................................. 8
Podłączenie anteny ............................................ 8
Korzystanie z multimediów cyfrowych Podłączanie 8
Podłączenie pamięci USB .................................. 8
Podłączenie telewizora LCD do komputera............ 8
Złącza boczne AV ................................................... 8
Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI . 9
Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez złącza
Komponent (YPbPr) lub kablem SCART ................ 9
Do pilota ................................................................. 9
Wkładanie baterii ................................................ 9
Włączanie/wyłączanie .......................................... 10
Aby włączyć telewizor ....................................... 10
Aby wyłączyć telewizor ..................................... 10
Wybór wejścia ...................................................... 10
Podstawowe operacje .......................................... 10
Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze 10
Ustawienie głośności .................................... 10
Wybór programu ........................................... 10
Tryb AV ......................................................... 10
Obsługa za pomocą pilota ................................ 10
Ustawienie głośności .................................... 10
Wybór programu (poprzedni lub następny
program) ....................................................... 10
Wybieranie programu (dostęp bezpośredni) . 10
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) ..11
Pierwsza instalacja ............................................... 12
Instalacja .............................................................. 13
Korzystanie z menu automatycznego
wyszukiwania kanałów...................................... 13
Strojenie ręczne ................................................... 13
Wyszukiwanie ręczne cyfrowe .......................... 13
Wyszukiwanie ręczne analogowe ..................... 13
Dostrajanie analogowe ..................................... 13
Czyszczenie listy serwisowej (*) ....................... 14
Zarządzanie stacjami: Lista kanałów .................... 14
Korzystanie z listy kanałów ............................... 14
Przenoszenie kanału ........................................ 14
Usuwanie kanału .............................................. 14
Zmienianie nazwy kanału ................................. 14
Blokowanie kanału ............................................ 15
Zarządzanie stacjami: Ulubione ........................... 15
Funkcje przycisków........................................... 15
Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów .. 15
OSD ...................................................................... 15
Odtwarzanie mediów przy użyciu przeglądarki
mediów ................................................................. 16
Oglądanie zdjęć poprzez USB .......................... 16
Ustawienia przeglądarki multimedialna ............ 17
Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu ........... 18
Konfigurowanie ustawień obrazu.......................... 19
Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu.19
Elementy menu ustawień obrazu...................... 19
Konfigurowanie ustawień obrazu ...................... 19
Konfigurowanie ustawień dźwięku........................ 20
Korzystanie z elementów menu ustawień
dźwięku ............................................................. 20
Elementy menu ustawień dźwięku.................... 20
Zmiana ustawień telewizora ................................. 20
Korzystanie z elementów menu ustawień......... 20
Elementy menu ustawień.................................. 20
Korzystanie z modułu dostępu warunkowego ...... 21
Przeglądanie menu warunkowego dostępu (*) . 21
Ustawianie preferencji językowych ....................... 21
Ustawienia języka ............................................. 22
Kontrola rodzicielska ............................................ 22
Obsługiwanie menu ustawień kontroli
rodzicielskiej ..................................................... 22
Timery ................................................................... 23
Wyłącznik czasowy ........................................... 23
Ustawianie timerów dla programów .................. 23
Dodawanie timera ......................................... 23
Edytowanie timera ........................................ 23
Usuwanie timera ........................................... 23
Ustawienia daty i czasu ........................................ 23
Konfigurowanie ustawień źródeł ........................... 24
Konfigurowanie innych ustawień .......................... 24
Operacja ........................................................... 24
Inne funkcje .......................................................... 25
Teletekst ............................................................... 25
Wskazówki............................................................ 26
Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia
PC......................................................................... 27
Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI
(typy sygnałów wejściowych)................................ 27
Załącznik C: Rozzdzielczość DVI ......................... 28
Załącznik D: Obsługiwane formaty plików dla trybu
USB ...................................................................... 28
Załącznik E: Uaktualnienie oprogramowania ....... 29
Dane techniczne ................................................... 30
Polski - 1 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 1
17.09.2010 11:29:55
Funkcje
• Telewizor kolorowy LCD obsługiwany za pomocą
pilota.
• Całkowicie zintegrowana naziemna telewizja cyfrowa
(DVB-T - MPEG2, MPEG4)
• Złącza HDMI do podłączania cyfrowych urządzeń
audio/video. To złącze jest również przeznaczone do
odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości.
• Wejście USB.
• 1000 programów (analogowych i cyfrowych).
• System menu OSD.
• Zintegrowany tuner kompatybilny z MPEG2,
MPEG4.
• Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń
zewnętrznych (takich jak magnetowid, gry
telewizyjne, zestaw audio itd.).
• System dźwięku stereofonicznego.
(German+Nicam)
• Teletekst, Fastext, TOP text.
• Podłączenie słuchawek.
• Automatyczny System Programowania.
• Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i
w tył).
• Timer automatycznego wyłączania / blokada
dziecięca.
• Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest
odbierana żadna transmisja.
• Odtwarzanie w standardzie NTSC.
• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania
głośności).
• Automatyczne wyłączanie.
• PLL (Wyszukiwanie częstotliwości).
• Wejście PC.
• Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98,
Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
• Tryb gry
Wprowadzenie
Proszę przeczytać odpowiednie fragmenty tej instrukcji
obsługi przed pierwszym użyciem tego urządzenia
nawet, jeśli zaznajomieni są Państwo z urządzeniami
tego typu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na
rozdział dotyczący ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
Proszę zachować tę instrukcję na wypadek, gdyby
potrzebna była w przyszłości. Sprzedając lub
darowując to urządzenie, proszę koniecznie przekazać
tę instrukcję obsługi przyszłym użytkownikom.
bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości.
To urządzenie przeznaczone jest do odbioru i
wyświetlania programów telewizyjnych. Różnorakie
opcję połączeń umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe
urządzenia do odbioru i wyświetlania obrazu
(odbiornik, odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD,
magnetowid, PC, itd.). Urządzenie jest przeznaczone
do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie może być użytkowane w celach
przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się
wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było
użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub
gdy zostało zmodyfikowane w sposób bezprawny.
Użytkowanie Państwa telewizora LCD w ekstremalnych
warunkach środowiskowych może spowodować jego
uszkodzenie.
Przygotowanie
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół
urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10
cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i
potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie
umieszczać urządzenia żadnych przedmiotów na
urządzeniu. To urządzenie przeznaczone jest do
eksploatacji w umiarkowanym klimacie.
Środki bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać
uważnie zalecenia dotyczące środków
ostrożności.
Zasilanie
Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o
napięciu zmiennym 220-240 V ~ 50 Hz Proszę się
upewnić, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie
napięcia.
Kabel zasilania
Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia
ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie
należy go również zgniatać. Przewód zasilający należy
Dziękujemy za wybór tego produktu. Niniejsza trzymać za wtyczkę. Nie należy wyciągać wtyczki
ciągnąć za przewód ani dotykać przewodu mokrymi
instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne
rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem
do prawidłowej obsługi Państwa nowego
prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać
telewizora. Przed przystąpieniem do użytkowania
supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody
telewizora proszę uważnie przeczytać instrukcję
obsługi. Instrukcję należy przechowywać w zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie
groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania
może spowodować pożar lub porażenie prądem
Polski - 2 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 2
17.09.2010 11:29:55
elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony
i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie
wykwalifikowanemu personelowi.
Wilgoć i woda
Proszę nie używać tego urządzenia
w wilgotnym i parnym miejscu (unikać
łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka
kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć
niebezpieczeństwa, proszę nie narażać
urządzenia na kontakt z deszczem lub
wodą i proszę nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony
itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia
wodą.
W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub
płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast
odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia
wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy
przed ponownym użyciem.
Czyszczenie
Naprawa i konserwacja
Wszystkie czynności konserwacyjne
i naprawcze należy powierzyć
wykwalifikowanemu personelowi.
Proszę nie usuwać samodzielnie
żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem
prądem.
Utylizacja zużytego sprzętu
• Instrukcje dotyczące utylizacji odpadów:
Opakowanie i materiały użyte do zapakowania
produktu nadają się do ponownego przetworzenia
i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do
pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane
poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi,
które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich,
nie powinny być wyrzucane razem z odpadami
domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w
sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać
informacje na temat obowiązujących lokalnych
przepisów.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Proszę nie używać płynów lub aerozoli
do czyszczenia. Proszę używać miękkiej
i suchej ściereczki.
• Proszę nie próbować ładować baterii.
Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać
należy na inne tego samego lub równoważnego
typu.
Wentylacja
Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza,
że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu
eksploatacji musi zostać zutylizowany
oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją
specjalne oddzielne systemy zbierania
zużytych odpadów elektrycznych i
elektronicznych do recyklingu. Więcej
informacji uzyskają Państwo w Urzędzie
Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to
urządzenie.
Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku
dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego
funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu,
te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane
lub zakryte.
Źródła ciepła i otwarty ogień
Urządzenia nie należy instalować w
pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła
takich jak np. grzejnik elektryczny. Proszę
się upewnić się, że na urządzeniu nie
umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia,
np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać
na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie
słoneczne, ogień itp.
Błyskawice
W trakcie burzy i błyskawic lub przed
wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć
wtyczkę kabla zasilania z gniazdka.
Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, baterii i akumulatorów razem z
odpadami komunalnymi, ze względu na obecność
niebezpiecznych dla środowiska substancji. Tego typu
odpady należy przekazać do punktu zbiórki w celu
poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki
dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub
w placówkach handlowych.
Rozłączanie urządzenia
Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV
od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.
Części zamienne
Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie
części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant
używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami
producenta lub posiadających tę samą specyfikację,
co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych
części zamiennych może spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
Poziom głośności na słuchawkach
Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na
słuchawkach może spowodować utratę
słuchu.
Polski - 3 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 3
17.09.2010 11:29:56
Instalacja
Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być
solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z
instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).
Ekran LCD
Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem
wyprodukowanym przy zastosowaniu zaawansowanej
technologii, który dzięki milionom cienkich tranzystorów
zapewnia wspaniałą jakość obrazu. Czasem na
ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli,
które mają wygląd nieruchomych punktów koloru
niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę
zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność
Państwa urządzenia.
Ostrzeżenie: Proszę nie zostawiać telewizora w
trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają
Państwo dom.
Podłączenie do system dystrybucji
telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez
tuner
całkowicie od źródła zasilania, należy wyciągnąć
wtyczkę z kontaktu. Z tego powodu, urządzenie
powinno zostać ustawione w taki sposób, aby można
było go łatwo i szybko wyłączyć z kontaktu w razie
nagłego wypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa
pożaru, wtyczka powinna być w zasadzie wyciągnięta
z kontaktu w przypadku, gdy urządzenie nie jest
użytkowane przez dłuższy czas, np.: w czasie
wakacji.
Urządzenie elektryczne w rękach dzieci.
Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z
urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie
zawsze są świadome grożących im niebezpieczeństw.
Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w
przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza
zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii,
należy natychmiast poszukać pomocy medycznej.
Folie z opakowania również powinny być trzymane z
dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia
się nimi.
Zawartość pakietu
Urządzenie podłączone do uziemienia w instalacji
budynku poprzez połączenie sieciowe lub inne
urządzenie z uziemieniem oraz do systemu dystrybucji
telewizji przez kabel koncentryczny, może w
pewnych okolicznościach spowodować zagrożenie
pożarowe.
M
W związku z tym podłączenie do kabla systemu
dystrybucji powinno być wykonane poprzez urządzenie
zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego
zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz
EN 60728-11).
RETURN
Telewizor LCD
OK
SOURCE
PRESETS
EPG
INFO
2
1
DEF
ABC
3
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
Baterie: 2 X AAA
SLEEP
Informacje dotyczące licencji (opcja)
Pilot
jest znakiem handlowym SRS Labs, Inc.
Technologia TruSurround jest zastosowana na licencji
SRS Labs, Inc.
Instrukcja obsługi
Informacje dotyczące licencji (opcja)
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
„Dolby” i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby
Laboratories.
1 X kabel do połączeń Video & Audio
Przycisk Standby / Włącznik nie odłącza urządzenia
całkowicie od źródła zasilania. Co więcej, urządzenie
pobiera prąd w trybie standy. Aby odłączyć urządzenie
Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po
zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria
są załączone.
Polski - 4 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 4
17.09.2010 11:29:56
Przyciski na pilocie
1. Tryb oczekiwania
2. Bieżący język
3. Zamrożenie obrazu
4. Powrót / wyjście z menu / Strona indeksu (w
trybie tekstowym)
5. Przyciski nawigacyjne
6. OK / lista programów
7. Wybór trybu obrazu
8. EPG (Elektroniczny przewodnik po
programach)
M
9. Następny/poprzedni program
RETURN
10. Przyciski numeryczne
11. Poprzedni program
OK
12. Napisy włączone/wyłączone
13. Timer automatycznego wyłączania
14. Teletekst / Mix
15. Brak funkcji
SOURCE
16. ZIELONY przycisk
PRESETS
INFO
EPG
17. CZERWONY przycisk
18. Menu włączone/wyłączone
19. AV / źródło
20. Info
21. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności
22. Wyłączanie dźwięku
23. Tryb Ulubione
24. Mono-Stereo/Dual I-II
1
2
3
ABC
DEF
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
25. Rozmiar obrazu
26. Przeglądarka multimedialna
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
27. Brak funkcji
Polski - 5 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 5
17.09.2010 11:29:57
Telewizor LCD i przyciski
WIDOK Z PRZODU I Z TYŁU
Przyciski funkcyjne VIEW
Przyciski sterowania
1. Przycisk trybu oczekiwania
2. Przycisk TV/AV
3. Przyciski zmiany programu i
ustawienia głośności
Uwaga:Można użyć przycisku +/-,
aby zmienić poziom głośności.
Jeżeli chce się zmienić kanały,
należy nacisnąć jeden raz
przycisk P/V/AV, a następnie użyć
przycisków “+/-”. Jeżeli przycisk
P/V/AV zostanie przytrzymany
przez kilka sekund, wyświetli się
menu OSD źródła. Głównego
menu OSD nie można wyświetlić
przy pomocy przycisków
sterowania.
HDMI 1
Widok podłączeń – złącza tylne
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 1: Wejście HDMI
Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w gniazdo HDMI. Twój telewizor LCD
może wyświetlać obraz o wysokiej rozdzielczości z urządzeń takich jak odbiornik satelitarny o wysokiej
rozdzielczości lub odtwarzacz DVD. Urządzenia te muszą być podłączone przez gniazda HDMI lub
gniazda zespolonego sygnału wizyjnego. Gniazda te mogą przyjmować sygnały 720p lub 1080p. Przy
podłączeniach urządzeń HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku.
2. Wejście RF służy do podłączania anteny.
Jeżeli używają Państwo dekodera lub urządzenia nagrywającego, ważne jest, aby kabel antenowy
podłączony był do telewizora poprzez urządzenie w taki sposób, jak pokazano na poniższej ilustracji.
3. Złącze SCART służy do podłączania urządzeń zewnętrznych. Proszę podłączyć kabel SCART pomiędzy
gniazdem SCART na telewizorze, a gniazdem SCART na urządzeniu zewnętrznym (np. Dekoder,
magnetowid, odtwarzacz DVD).
Uwaga: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się
automatycznie w tryb AV.
Uwaga: Sygnał S-VHS jest obsługiwany przez wejście scart.
Polski - 6 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 6
17.09.2010 11:29:58
4. Wejście PC służy do podłączania komputera do telewizora.
Proszę podłączyć wejście PC na telewizorze i wyjście PC na komputerze przy pomocy kabla PC.
Uwaga: Aby umożliwić przesyłania sygnału YPbPr poprzez wejście PC, używając kabla YPbPr do
VGA.
OSTRZEŻENIE: Nie można w tym samym czasie używać komputera i YPbPr.
5. Wyjście koncentryczne S/PDIF służy do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie
oglądanego źródła.
Proszę użyć kabla koncentrycznego SPDIF, aby przesłać sygnał audio do urządzenia posiadającego
wejście S/PDIF
Widok podłączeń – złącza boczne
1. Gniazdo CI jest używane do wkładania karty CI. Karta CI umożliwia oglądanie
wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Więcej
informacji w rozdziale “Dostęp warunkowy”.
2. Wejście boczne USB.
3. Przyciski na telewizorze.
4. Boczne wejścia audio-video służą do podłączania sygnałów wideo i audio
z urządzeń zewnętrznych. Aby to zrobić, należy użyć załączonego kabla do
podłączeń typu AV. Po pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do wejścia
AV, znajdującego się z boku telewizora. Następnie, proszę włożyć wtyczki
swojego kabla wideo (nie dołączony) do ŻÓŁTEGO wejścia (umieszczonego
po stronie) załączonego kabla AV. Kolory wtyczek powinny się zgadzać.
Aby podłączyć dźwięk, należy użyć CZERWONEGO i BIAŁEGO wejścia AV,
znajdujących się z boku. Następnie, należy podłączyć kabel audio urządzenia
do CZERWONEGO i BIAŁEGO jacka załączononego kabla AV do wejść
bocznych. Kolory wtyczek powinny się zgadzać.
Uwaga: Podłączając urządzenie do telewizora używając wejścia PC lub Wideo
Komponent, należy skorzystać z bocznych wejść audio i kabla AV.
5. Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. Aby z nich skorzystać
należy je podłączyć do jacka HEADPHONE (opcja).
Polski - 7 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 7
17.09.2010 11:30:00
Podłączanie do prądu
WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania
z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.
• Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu
osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem
go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.
na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia
urządzeñ USB do telewizora poprzez wejście USB
na odbiorniku TV.
Uwaga: Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków
twardych nie są obsługiwane.
Podłączenie telewizora LCD do
komputera
Podłączenie anteny
HDMI 1
• Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową
do wejścia antenowego znajdującego się z tyłu
telewizora.
SPDIF
Coax.OUT
Telewizor LCD można podłączyć do komputera wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor
komputerowy. Przed przystąpieniem do podłączania,
odciąć od zasilania zarówno komputer, jak i telewizor.
Do podłączenia telewizora LCD do komputera należy
użyć kabla 15-stykowego typu D-sub. Po wykonaniu
podłączenia proszę przełączyć urządzenie na Źródło
PC. Proszę się zapoznać z rozdziałem “Wybór
wejścia”. Proszę ustawić rozdzielczość zgodnie z
wymaganiami. Informacje dotyczące rozdzielczości
znaleźć można w załączniku.
Kabel PC RGB
(nie załączony)
Korzystanie z multimediów
cyfrowych Podłączanie
• Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB
(np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne
z tym odbiornikiem TV.
• Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do
telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej
plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenie plików lub utratę danych.
• Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania
pliku.
UWAGA: Szybkie podłączanie i odłączanie
urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne.
Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego
szybkiego podłączania i odłączania urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie fizyczne
odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia
USB.
.
Kabel PC RGB
(nie załączony)
Boczne AV Wejścia
Złącza boczne AV
Do Państwa telewizora LCD można podłączyć
różnorakie urządzenia opcjonalne, używając wejść
bocznych na odbiorniku.
• Aby podłączyć camcorder lub aparat fotograficzny,
powinno się użyć wejścia AV (z boku). Aby to zrobić,
należy użyć załączonego kabla video/audio. Po
pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do
wejścia telewizyjnego AV IN (z boku). Następnie,
proszę włożyć wtyczki swojego kabla aparatu
fotograficznego (nie dołączony) do wejść kabla
video/audio. Kolory wtyczek powinny się zgadzać.
Proszę spojrzeć na ilustrację poniżej.
• Następnie, powinno się przełączyć na źródło boczne
AV. Proszę przeczytać rozdział Wybór źródła poniżej,
aby uzyskać więcej informacji.
PAMIĘĆ USB
USB
Lub
Boczne wejść
kabla video/audio
(dołączono)
Kabel AV
(załączony)
Kabel AV
(nie załączony)
SIDE AV
WIDOK Z BOKU
Wejście PC
(z tyłu)
SIDE AV
• Istnieje możliwość podłączenia urządzeñ USB do
telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV.
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie
plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci
USB.
5Vdc
Max:500mA
Podłączenie pamięci USB
Słuchawki
Aparat fotograficzny
WAŻNE: Telewizor powinien być wyłączony • Aby użyć słuchawek przy oglądaniu TV, należy je
podłączyć tak, jak na ilustracji powyżej.
podczas podłączania lub odłączania urządzeń
USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB
Polski - 8 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 8
17.09.2010 11:30:02
HDMI 1
• Można je również podłączyć poprzez gniazdo
SCART.
Podłączenie do odtwarzacza DVD
poprzez HDMI
Dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo
w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed
wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy
odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i
urządzenie.
SPDIF
Coax.OUT
Uwaga: Nie wszystkie kable pokazane na ilustracji są
dostarczone w zestawie.
• Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo HDMI, można
go podłączyć poprzez HDMI, aby uzyskać lepszą
jakość obrazu i dźwięku.
Gniazdo Scart
(nie załączony)
HDMI 1
Kabel HDMI
(nie załączony)
SPDIF
Coax.OUT
Odtwarzacz DVD
Odtwarzacz DVD
• Gdy podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak
pokazano na powyższej ilustracji, proszę przełączyć
odbiornik na źródło HDMI. Więcej informacji
dotyczących zmiany źródła w rozdziale Wybór
wejścia.
Podłączenie do odtwarzacza
DVD poprzez złącza Komponent
(YPbPr) lub kablem SCART
• Większość odtwarzaczy DVD podłączanych jest
poprzez GNIAZDA COMPONENT (YPbPr). Tryb
YPbPr może być użyty wyłącznie wtedy, gdy
urządzenie podłączone jest z wyjściem YPbPr do
wejścia PC kablem YPbPr to PC (kabel YPbPr
należy nabyć osobno).
• Uwaga: Te trzy metody podłączenia pełnią tę samą
funkcję, ale dają różne poziomy jakości. Nie jest
konieczne wykonanie podłączenia wszystkimi trzema
metodami.
Do pilota
Wkładanie baterii
• Proszę zdjąć pokrywę przegródki na baterie,
znajdującą się z tyłu pilota, delikatnie odciągając
do tyłu wskazaną część.
• Proszę włożyć do pilota dwie baterie AAA/R3 lub
baterie równorzędnego typu. Wkładając baterie,
proszę przestrzegać odpowiednich biegunów (+/-)
oraz zamknąć pokrywę baterii.
• Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć
odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z
rozdziałem “Wybór wejścia”.
• Aby umożliwić połączenie audio, należy użyć
załączonego kabla VGA/Komponent Audio. Po
pierwsze, proszę włożyć wtyczkę do wejścia w
telewizorze. Następnie, proszę włożyć wtyczki audio
swojego odtwarzacza DVD do wejść kabla VGA/
Komponent audio (jak na ilustracji). Kolory wtyczek
powinny się zgadzać (czerwony & biały).
Kabel audio
(nie załączony)
SIDE AV
Kabel AV
(załączony)
Do wyjścia audio
odtwarzacza DVD.
• Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć
odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z
rozdziałem Wybór wejścia.
Uwaga: Usunąć baterie z pilota w przypadku, gdy nie
jest on używany przez dłuższy czas. W przeciwnym
razie pilot może zostać uszkodzony z powodu wycieku
z baterii. Zakres działania pilota wynosi około 7
metrów/ 23ft.
Polski - 9 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 9
17.09.2010 11:30:03
Włączanie/wyłączanie
Podstawowe operacje
Aby włączyć telewizor
• Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w
którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50
Hz. Następnie zapali się dioda. (Będzie ona migać
podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania)
• Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w
trybie oczekiwania:
• Proszę wcisnąć na pilocie przycisk “
przycisk numeryczny.
” , P+ / P- lub
• Naciśnij przycisk “ ” lub - albo + na telewizorze.
Telewizor się włączy.
Uwaga: Jeżeli włączają Państwo telewizor przy
pomocy przycisków NASTĘPNY/POPRZEDNI
program na pilocie lub na telewizorze, włączy się
ostatnio oglądany program.
Każdą z tych metod można włączyć telewizor.
Telewizor można obsługiwać zarówno za pomocą
pilota, jak i przy użyciu przycisków na odbiorniku.
Obsługa za pomocą przycisków na
telewizorze
Głównego menu OSD nie można wyświetlić przy
pomocy przycisków sterowania. Przyciski “+/-”
domyślnie obsługują funkcję zwiększania/zmniejszania
poziomu głośności. Nawet, jeżeli ustawi się dla tych
przycisków inne funkcje, po krótkiej chwili przyciski
“+/-” powrócą do ustawienia domyślnego.
Ustawienie głośności
• Proszę wcisnąć przycisk “P/V/AV”, a następnie
przyciski “+/-”, aby zmniejszyć lub zwiększyć
głośność. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona
skala głośności.Podczas gdy telewizor jest włączony,
przyciski +/- służą domyślnie do zwiększania/
zmniejszania głośności.
Aby wyłączyć telewizor
Wybór programu
• Proszę nacisnąć przycisk “ ” na pilocie, lub “ ”
na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb
oczekiwania.
• Jeżeli chce się zmienić kanały, należy nacisnąć
jeden raz przycisk “P/V/AV”, a następnie użyć
przycisków “+/-”. Proszę wcisnąć przycisk “+/-”, aby
wybrać następny lub poprzedni program.
• Aby całkowicie wyłączyć TV, wyjąć wtyczkę
kabla z gniazdka.
Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania,
dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując,
że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych
OAD lub timer są aktywne.
Wybór wejścia
Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora,
można go przełączyć na różne źródła wejściowe.
Proszę naciskać przycisk “SOURCE” na pilocie, aby
bezpośrednio zmienić źródło.
Tryb AV
• Jeżeli przycisk “P/V/AV” zostanie przytrzymany przez
kilka sekund, wyświetli się menu OSD źródła.
Obsługa za pomocą pilota
• Pilot telewizora jest zaprojektowany do sterowania
wszystkimi funkcjami obsługiwanymi przez telewizor.
Te funkcje zostaną opisane zgodnie z systemem
menu Państwa telewizora.
Ustawienie głośności
• Proszę wcisnąć przycisk “V+”, aby zwiększyć
głośność. Proszę wcisnąć przycisk “V-”, aby
zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się skala
głośności.
Wybór programu (poprzedni lub następny
program)
• Proszę wcisnąć przycisk “P -”, aby wybrać
poprzedni program.
• Proszę wcisnąć przycisk “P +”, aby wybrać
następny program.
Wybieranie programu (dostęp
bezpośredni)
Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy,
gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście
YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie
załączony).
• Proszę użyć przycisków numerycznych od 0 do 9
na pilocie, aby wybrać program. Po krótkiej chwili
telewizor przełączy się na wybrany program. Aby
wybrać inne programy, proszę kolejno naciskać
przyciski numeryczne. Jeżeli druga cyfra nie
zostanie wciśnięta przed upływem limitu czasu,
Polski - 10 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 10
17.09.2010 11:30:04
na ekranie wyświetli się program odpowiadający
pierwszej wciśniętej cyfrze. Aby ponownie wybrać
program o numerze jednocyfrowym, proszę wcisnąć
bezpośrednio numer programu.
Elektroniczny przewodnik po
programach (EPG)
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
dostarcza informacji o dostępnych programach
telewizyjnych. Aby wyswietlić menu EPG, proszę
nacisnąć przycisk EPG, znajdujący się na pilocie.
• Naciśnij przycisk “ ”/“ ” , aby poruszać się po liście
programów.
• Naciśnij przycisk “ ”/“ ”, aby poruszać się po liście
programów.
• Menu EPG wyświetla dostępne informacje na
wszystkich kanałach.
• Informacje te są aktualizowane automatycznie.
Jeśli dane o wydarzeniach nie są dostępne, EPG
wyświetli się z pustymi miejscami.
OK (opcje): Wyświetla opcje programó, w tym opcję
“wybierz kanał”.
INFO (szczegóły programu): Wyświetla szczegółowe
informacje dotyczące programów.
Czerwony przycisk (poprzedni wycinek czasu):
Wyświetla programy z poprzedniego wycinka
czasu.
Zielony przycisk (następny wycinek czasu):
Wyświetla programy z następnego wycinka czasu.
Żółty przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy
z poprzedniego dnia.
Niebieski przycisk (następny dzień): Wyświetla
programy na następny dzień.
Przyciski numeryczne (bezpośrednie
przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście
do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego
numeru.
OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję
“wybierz kanał”.
Przycisk teletekstu (filtr): Wyświetla opcje
filtrowania.
INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje
dotyczące programów.
Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla
programy z poprzedniego dnia.
Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla
programy na następny dzień.
Zielony przycisk: Wyświetli program telewizyjny
Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o
programie.
Żółty przycisk: Wyświetli informacje EPG w sposób
liniowy
Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje
filtrowania.
Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje
filtrowania.
INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje
dotyczące programów.
Przyciski numeryczne (bezpośrednie
przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście
do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego
numeru.
OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję
“wybierz kanał”.
Teletekst (wyszukiwanie): Wyświetla menu
“Wyszukiwanie w przewodniku”.
NAPISY: Proszę nacisnąć przycisk NAPISY, aby
wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej
funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika
po programach zgodnie z wybranym rodzajem
programu. Informacje dostępne w przewodniku po
Polski - 11 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 11
17.09.2010 11:30:04
programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie
lista wyników odpowiadających wprowadzonym
kryteriom.
(Teraz) : Pokazuje bieżący program.
Pierwsza instalacja
WAŻNE: Przed pierwszą instalacją, przed
włączeniem telewizora, proszę się upewnić, że
antena jest podłączona.
Aby wybrać opcję “Tak” lub “Nie”, proszę ją podświetlić
przyciskiem “ ” lub “ ” i wcisnąć przycisk OK.
• Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy,
pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez
cały proces. Najpierw wyświetli się ekran wyboru
języka:
Nastepnie, wyswietli się odpowiedni komunikat,
a telewizor cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie
naziemnych stacji telewizji cyfrowej
• Proszę użyć przycisków “ ” lub “ ”, aby wybrać
swój język, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby
go ustawić i kontynuować.
Uwaga: Można nacisnąć przycisk “M”, aby
anulować.
• Po wyborze języka, wyświetli się ekran powitalny,
proszący o ustawienie opcji kraju,języka teletekstu
i skanowania kanałów zakodowanych.
• Przy pomocy przycisku “ ” lub “ ” należy wybrać
kraj i nacisnąć przycisk “ ”, aby podświetlić opcję
języka teletekstu. Proszę wybrać Język teletekstu,
wciskając przycisk “ ” lub “ ”.
• Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista
zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo
posortować kanały wg LCN (logicznego numeru
kanału), proszę nacisnąć “tak”, a nastepnie “OK”.
• Proszę nacisnąć OK, aby wyjść z listy kanałów i
oglądać TV.
• Proszę nacisnąć przycisk “ ” po ustawieniu opcji
języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona
pozycja skanuj zakodowane. Można ustawić
skanowanie kodowoanych, jeśli chcą Państwo
wyszukać stacje kodowane. Proszę następnie
wybrać język teletekstu.
• Wcisnąć na pilocie przycisk OK, aby kontynuować;
na ekranie wyświetli się następujący komunikat:
Polski - 12 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 12
17.09.2010 11:30:05
Instalacja
Proszę nacisnąć przycisk “M” na pilocie i wybrać
Instalację, używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę
nacisnąć OK, a pojawi się niestępujące menu.
a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy
przycisku “ ” lub “ ”. Można nacisnąć przycisk
“M”, aby anulować.
Wyszukiwanie ręczne cyfrowe
Wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów
poprzez wciśnięcie przycisku “ ”/“ ” po czym
wcisnąć przycisk OK. Pojawią się opcje dostępne dla
automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając
przycisków “ ”/“ ” i OK można wybrać antenę
cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowoanalogowe.
W funkcji wyszukiwania ręcznego numery multipleksów
lub częstotliwości wprowadzane są ręcznie i tylko dla
tych multipleksów lub częstotliwości wyszukiwane
są kanały. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na
cyfrowe, można wprowadzić numery multipleksów lub
częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i
naciskając przycisk OK w celu wyszukiwania.
Korzystanie z menu automatycznego
wyszukiwania kanałów
Wyszukiwanie ręczne analogowe
cyfrowe: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB.
Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje
analogowe.
Pełne: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje
analogowe, jak i cyfrowe.
• Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania
automatycznego i naciśnięciu przycisku OK, na
ekranie pojawi się komunikat potwierdzający.
Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać
Tak, natomiast aby anulować, należy wybrać Nie,
Następnie proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ” i
OK.
• Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania
kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji
rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się
przesuwać. Proszę wcisnąć przycisk “M”, aby
anulować. W takim przypadku, wyszukane kanały
nie zostaną zapisane.
Strojenie ręczne
WSKAZÓWKA: Funkcja ta może być użyta wyłącznie
dla przekazu bezpośredniego.
• Proszę wybrać Ręczne wyszukiwanie kanałów
w menu instalacji, używając przycisków “ ”/“
” i OK. Pojawią się opcje dostępne dla ręcznego
wyszukiwania kanałów.
• Za pomocą przycisków “ ” lub “ ” proszę wybrać
pożądany typ wyszukiwania. Opcje ręcznego
wyszukiwania odpowiednio się zmienią. Proszę
wcisnąć przycisk “ ”/“ ”, aby podświetlić pozycję,
Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe
można użyć przycisków “ ”/“ ”, aby podświetlić
pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy
przycisku “ ” lub “ ”.
Proszę wprowadzić numer multipleksu lub
częstotliwości, używając przycisków numerycznych.
Można nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć
wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany,
każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie
zapisany.
Dostrajanie analogowe
• Proszę wybrać Ręczne dostrajanie w menu
instalacji, używając przycisków “ ” lub “ ” i
OK. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego
dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania
będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych
kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł
zewnętrznych.
Polski - 13 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 13
17.09.2010 11:30:06
• Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować.
Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby ustawić
dostrajanie. Po zakończeniu proszę wcisnąć
przycisk OK, aby kontynuować.
Korzystanie z listy kanałów
Czyszczenie listy serwisowej (*)
(*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja
kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię
lub Finlandię.
Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych
kanałów. Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”,
aby wybrać opcję Czyszczenia listy serwisowej, po
czym wcisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się
następujący komunikat OSD
• Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby wybrać
kanał, który ma być modyfikowany. Proszę wcisnąć
przycisk “ ” lub “ ”, aby wybrać opcję z menu listy
kanałów.
• Proszę użyć przycisków P+/P- , aby poruszać się w
górę lub dół strony.
• Aby sprawdzić opcje filtrowania, proszę wcisnąć
NIEBIESKI przycisk.
Proszę wcisnąć przycisk OK, aby anulować wybór.
Wybrać “yes” (tak) poprzez wciśnięcie przycisku “
” lub “ ”, po czym wcisnąć przycisk OK, aby usunąć
wszystkie kanały.
Zarządzanie stacjami: Lista
kanałów
Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście
kanałów. Listę tę mogą Państwo edytować, ustawiać
ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji
listy kanałów.
• Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć
przycisk “M”. Za pomocą przycisków “ ” lub “ ”
proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć OK,
żeby obejrzeć zawartość.
• Naciśnij przycisk “M”, aby wyjść z tej funkcji.
Przenoszenie kanału
• Proszę najpierw wybrać pożądany kanał. Proszę
wybrać opcję „przenieś” na liście kanałów i nacisnąć
przycisk OK.
• Pojawi się ekran „edytuj numer”. Proszę wpisać
pożądany numer kanału za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem
jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat
o tym ostrzegający. Proszę wybrać „tak”, jeśli chcą
Państwo przenieść kanał i nacisnąć OK.
• Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować.
Wybrany kanał został przeniesiony.
Usuwanie kanału
Można nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zaznaczyć/
odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk
zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.
• Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo usunąć
i wybrać opcję Usuń. Proszę nacisnąć OK, aby
kontynuować.
Proszę wybrać opcję edytuj listę kanałów, aby
zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć “ ” lub
“ ” i OK, aby wybrać edytowanie listy kanałów.
• Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrac
TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować.
Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować.
Zmienianie nazwy kanału
• Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo
zmienić, a następnie wybrać opcję Edytuj nazwę.
Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować.
• Wciśnięcie przycisku “ ” lub “ ” powoduje przejście
do poprzedniego/następnego znaku. Wciśnięcie
przycisku “ ” lub “ ” powoduje przełączanie się
bieżącego znaku - np. po wciśnięciu przycisku
Polski - 14 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 14
17.09.2010 11:30:06
“ ” litera “b” zmienia się w “a”, natomiast po
wciśnięciu przycisku “ ” litera “b” zmienia się w
„c”. Naciskanie przycisków numerycznych “0...9”
zastępuje podświetlony znak kolejno znakami
wydrukowanymi nad naciskanym przyciskiem.
• Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK,
aby kontynuować. Proszę wcisnąć “M”, aby
anulować.
• Proszę wybrać kanał, używając przycisku “ ” lub “
”. Proszę nacisnąć OK, aby dodać wybrany kanał
do listy ulubionych. Proszę wcisnąć przycisk OK
ponownie, aby usunąć.
Funkcje przycisków
• OK: Dodaje/usuwa stację.
• ŻÓŁTY: Zaznacza/odznacza dany kanał.
Blokowanie kanału
• ZIELONY: Zaznacza/odznacza wszystkie kanały.
Można nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zaznaczyć/
odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk
zaznacza/odznacza pojedynczy kanał.
• NIEBIESKI: Wyświetla opcje filtrowania.
• Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować
i wybrać opcję Zablokuj. Proszę nacisnąć OK, aby
kontynuować.
• Zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu
PIN kontroli rodzicielskiej. PIN fabryczny to 0000.
Proszę wprowadzić PIN.
Zarządzanie stacjami: Sortowanie
listy kanałów
Można wybrać transmisje, które będą wyświetlane na
liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ transmisji,
powinno się użyć ustawienia „aktywne kanały”.
Proszę wybrać listę aktywnych kanałów z menu listy
kanałów, używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę
nacisnąć OK, aby kontynuować.
• Proszę nacisnąć przycisk OK, gdy wybrany kanał
jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować.
Symbol blokady pojawi się obok wybranego
kanału.
Zarządzanie stacjami: Ulubione
Mogą Państwo stworzyć listę swoich ulubionych
kanałów.
• Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć
przycisk “M”. Za pomocą przycisków “ ” lub “ ”
proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć OK,
żeby obejrzeć zawartość.
• Proszę wybrać Ulubione, aby zarządzać listą
ulubionych kanałów. Proszę użyć “ ”/“ ” i OK, aby
wybrać Ulubione.
Mogą Państwo wybrać typ transmisji z listy, używając
przycisków “ ” /“ ” i OK.
OSD
Mogą Państwo nacisnąć przycisk “INFO”, aby
wyświetlić informacje na ekranie (OSD). Szczegóły
dotyczące kanału oraz oglądanego programu zostaną
wyświetlone na pasku informacyjnym.
• Można ustawić różne kanały jako ulubione, w ten
sposób tylko one będą uwzględnione podczas
nawigowania.
Pasek z informacjami zawiera informacje o wybranym
kanale i transmitowanym na nim programie. Nazwa
kanalu wyświetli się razem z numerem na liście
kanałów. Wskazówka: Nie wszystkie kanały
transmitują dane o programach. Jeśli nazwa i czas
programu nie są dostępne, pasek informacyjny będzie
zawierał puste miejsca.
Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego
oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod (kod
domyślny to 0000). W takim przypadku na ekranie
wyświetli się komunikat “Wpisz kod PIN”:
Polski - 15 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 15
17.09.2010 11:30:07
Odtwarzanie mediów przy użyciu
przeglądarki mediów
Jeżeli napęd USB nie zostanie rozpoznany po
włączeniu/wyłączeniu zasilania lub pierwszej
instalacji, proszę wyjąć napęd USB i wyłączyć system,
a następnie ponownie go włączyć. Proszę włożyć
napęd USB po ponownym uruchomieniu systemu.
Aby wyświetlić okienko przeglądarki mediów,
proszę nacisnąć przycisk “M” na pilocie i wybrać
przeglądarkę mediów, używając przycisku “ ” lub “
”. Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować. Wyświetlą
się opcje przeglądarki multimedialnej.
Po podłączeniu urządzenia USB, automatycznie
wyświetli się następujący ekran:
Odtwórz (CZERWONY przycisk): Rozpoczyna
odtwarzanie filmu.
Stop (NIEBIESKI przycisk): Zatrzymuje odtwarzanie
filmu.
Pauza (Przycisk OK): Przerywa odtwarzanie filmu.
Przewiń do tyłu (Przycisk
): Przewija do tyłu.
Przewiń do przodu (Przycisk
przodu.
): Przewija do
Napisy/Audio (przycisk LANG.): Ustawia napisy/
audio.
Żółty: Otwiera menu korekcji czasu wyświetlania
napisów.
Wcisnąć przycisk RETURN, aby powrócić do
poprzedniego menu.
Oglądanie zdjęć poprzez USB
Teraz możliwe będzie odtwarzanie plików muzycznych,
obrazów i filmów zapisanych na urządzeniu USB.
Proszę użyć przycisków “ ” lub “ ”, aby wybrać pliki
wideo, zdjęcia, muzykę lub ustawienia.
Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych zdjęcia,
dostępne pliki z obrazkami zostaną przefiltrowane i
wyświetlone.
Oglądanie wideo poprzez USB
Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych pliki
wideo, dostępne pliki wideo zostaną przefiltrowane
i wyświetlone. Mogą Państwo użyć przycisków “
” lub “ ”, aby wybrać plik wideo, a następnie
nacisnąć OK, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Jeśli
wybiorą Państwo plik z napisami i nacisną OK, mogą
Państwo zaznaczyć lub odznaczyć ten plik. Podczas
odtwarzania pliku wideo wyświetlone zostanie
następujące mennu:
Jump (Przyciski numeryczne):Przeskakuje
do wybranego pliku przy pomocy przycisków
numerycznych.
OK: Wyświetla wybrany obraz na całym ekranie.
Pokaz slajdów (ZIELONY przycisk): Rozpoczyna
pokaz slajdów używając wszystkie obrazy.
Pętla/Losowo (NIEBIESKI przycisk): Proszę
wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby włączyć pętlę.
Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć zarówno
pętlę, jak i odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąc
ponownie, aby włączyć odtwarzanie losowe. Proszę
wcisnąć przycisk ponownie, aby wszystko wyłączyć.
Polski - 16 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 16
17.09.2010 11:30:07
Można śledzić wyłączone funkcje przy pomocy zmian
w ikonkach.
FAV: Sortuj pliki wg daty.
TELETEKST: Pokazuje obrazki jako miniaturki.
INFO: Zmienia opcje filtrowania.
Odtwórz (ZIELONY przycisk) : Odtwarza wszystkie
pliki zapisane w danym katalogu, począwszy od
zaznaczonego.
Stop (CZERWONY przycisk) : Zatrzymuje
odtwarzanie.
Pauza (ŻÓŁTY przycisk) : Przerywa odtwarzanie.
Opcje pokazu slajdów
Poprzedni/Następny (Lewy/Prawy przycisk) :
Przechodzi do poprzedniego lub następnego pliku
i odtwarza go.
FAV: Sortuje pliki wg tytułu, artysty lub albumu..
Pauza (ŻÓŁTY przycisk) : Przerywa pokaz
slajdów.
Kontynuuj (ZIELONY przycisk) : Wznawia pokaz
slajdów.
Zoom (CZERWONY przycisk) : Powiększenie
obrazu.
Poprzedni/Następny (Lewy/Prawy przycisk):
Przechodzi do poprzedniego lub następnego pliku
pokazu slajdów.
Obróć (Przyciski góra/dół): Obraca obraz przy
pomocy przycisków góra/dół.
INFO: Zmienia opcje filtrowania.
Pętla/Losowo (niebieski przycisk): Proszę wcisnąć
przycisk jednokrotnie, aby wyłączyć pętlę. Proszę
nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i
odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąc ponownie, aby
włączyć tylko odtwarzanie losowe. Proszę wcisnąć
przycisk ponownie, aby wszystko włączyć. Można
śledzić wyłączone funkcje przy pomocy zmian w
ikonkach.
Ustawienia przeglądarki multimedialna
Pętla/Losowo (NIEBIESKI przycisk): Proszę
wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wyłączyć pętlę.
Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno
pętlę, jak i odtwarzanie losowe. Proszę nacisnąc
ponownie, aby włączyć tylko odtwarzanie losowe.
Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wszystko
włączyć. Można śledzić wyłączone funkcje przy
pomocy zmian w ikonkach.
RETURN: Powrót do listy plików.
INFO: Wyświetla pomoc.
Przegládanie muzyki poprzez USB
Jeśli wybiorą Państwo w opcjach głównych muzykę,
dostępne pliki audio zostaną przefiltrowane i
wyświetlone.
Swoje preferencje przeglądarki multimedialnej
można ustawić, używając dialogu Ustawienia.
Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
element, a następnie proszę ustawię tę opcję przy
pomocy przycisku “ ” lub “ ”.
Styl przeglądania: Ustwaia domyślny tryb
przeglądania.
Odstęp pomiędzy slajdami: Określa odstęp
pomiędzy slajdami.
Pokaż napisy: Ustawia preferencje wyświetlania
napisów.
Język napisów: Ustawia obsługiwany język
napisów.
Pozycja napisów: Ustawia pozycję napisów na górze
lub na dole.
0..9 (Przyciski numeryczne): Umożliwia przejście
do wybranego pliku.
Rozmiar czcionki napisów: Ustawia rozmiar
napisów (maks. 54pt).
Odtwórz to (przycisk OK) : Odtwarza wybrane
pliki.
Polski - 17 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 17
17.09.2010 11:30:08
Zmiana rozmiaru obrazu:
Formaty obrazu
• Programy mogą być oglądane w różnych formatach,
w zależności od odbieranej transmisji.
• Można zmienić rozmiar obrazu na telewizorze, aby był
on wyświetlany w różnych trybach powiększenia.
• Proszę naciskać przycisk “SCREEN”, aby zmieniać
rozmiar obrazu. Oto dostępne tryby powiększenia.
14:9 Zoom
Auto
Gdy podczas transmisji nadawany jest również sygnał
WSS (sygnał szerokoekranowy), który pokazuje
proporcje obrazu lub jest on nadawany z urządzenia
zewnętrznego, telewizor automatycznie zmienia tryb
powiększania zgodnie z sygnałem WSS.
• Gdy tryb AUTO nie działa prawidłowo z powodu
słabej jakości sygnału WSS lub gdy chcà Pañstwo
zmienić tryb powiększania, można zmienić tryb
powiększania ręcznie.
Ten tryb powoduje powiększenie obrazu.
4:3
Ten tryb służy do wyświetlania normalnego obrazu (w
formacie 4:3) w oryginalnym kształcie.
16:9
W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu
(w formacie 4:3) jest rozciągany, aby wypełnić całą
szerokość ekranu.
Obraz panoramiczny
• W przypadku obrazu wyświetlanego w formacie
16:9, który został ściśnięty do normalnego obrazu
(w formacie 4:3), proszę użyć trybu 16:9, aby
przywrócić oryginalny kształt obrazu.
W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu
(w formacie 4: 3) jest rozciągany, aby wypełnić
cały ekran, nie powodując nienaturalnego wyglądu
obrazu.
Napisy
Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9)
z podtytułami do obrazu pełnoekranowego.
Góra i dół obrazu są minimalnie obcięte.
Kinowy
Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9)
do obrazu pełnoekranowego.
Uwaga: Istnieje możliwość przesunięcia ekranu w
górę lub w dół poprzez wciśnięcie przycisków “
” / “ ”, podczas gdy powiększenie obrazu zostało
ustawione na format panoramiczny, 14:9, kinowy
lub napisy.
14:9
Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 14:9)
do limitu górnego i dolnego na ekranie.
Polski - 18 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 18
17.09.2010 11:30:08
ustawiony wg jednej z tych opcji: Niska, średnia,
wysoka lub wyłączona.
Konfigurowanie ustawień
obrazu
Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu.
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać ikonkę obrazu,
używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę nacisnąć
przycisk OK, aby wejść do menu ustawień obrazów.
Tryb gry: Gdy tryb gry jest aktywny, załadowane
zostają specyficzne ustawienia umożliwiające
uzyskanie optymalnej jakości obrazu.
Uwaga: Gdy włączony jest tryb gry, niektóre opcje
ustawień obrazu będą niedostępne.
Powiększenie obrazu:Ustawia obraz na auto, 16:9,
napisy, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3, panoramiczny
lub kinowy.
Reset: Resetuje ustawienia obrazu do ustawień
fabrycznych.
W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu
będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu
VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas
trybu PC.
Konfigurowanie ustawień obrazu
Aby wyregulować obraz w trybie PC, proszę wykonać
następujące operacje:
Proszę wybrać ikonkę obrazu wciskając przycisk “ ” lub
“ ”. Na ekranie wyświetla się menu obrazu.
Korzystanie z elementów menu ustawień
obrazu
• Wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
wybraną pozycję.
• Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “
” lub “ ”.
• Naciśnij przycisk “M”, aby wyjść z tej funkcji.
Regulowanie kontrastu, jasności, koloru, temperatury
koloru i powiększenia obrazu w tym menu jest
identyczne, jak w menu obrazu w trybie TV, opisane w
punkcie „System menu głównego”.
Ustawienia dźwięku,funkcji i źródła są takie same jak te,
które opisano w systemie menu telewizji analogowej.
Pozycja napisów: Proszę wybrać tę opcję, aby
wyświetlić pozycję elementów menu PC.
Elementy menu ustawień obrazu
Tryb: Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni
tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z
tych opcji: Kinowy,Gry,Dynamiczny i Naturalny.
Kontrast: Ustawia wartości jasności i ciemności
ekranu.
Jasność: Ustawia wartości jasności ekranu.
Ostrość: Ustawia wartości ostrości dla obiektów
wyświetlanych na ekranie.
Kolor: Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Temperatura koloru: Ustawia pożądany ton koloru.
Automatyczne pozycjonowanie: Automatycznie
optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć OK, aby
zoptymalizować.
Temperatura koloru: Ustawia pożądany ton koloru.
Pozycja pozioma: Ten element przesuwa obraz
poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Ustawienie tej opcji na zimny nadaje jasnym kolorom
lekki niebieskawy odcieñ.
Pozycja pionowa: Ten element przesuwa obraz
pionowo w górę lub w dół na ekranie.
W przypadku normalnych kolorów proszę wybrać
opcję Normalny.
Zegar punktów: Zegar punktów pozwala na
wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako
pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu
punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Ustawienie tej opcji na ciepły nadaje jasnym kolorom
lekko czerwonawy odcień.
Redukcja szumu: Jeżeli transmitowany sygnał jest
słaby i występują zakłócenia obrazu, proszę użyć
ustawienia redukcji szumu, aby zredukować takie
zakłócenia. Tryb redukcji szumów może zostać
Faza: W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości
skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie
może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim
Polski - 19 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 19
17.09.2010 11:30:09
przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty
obraz metodą prób i błędów.
Konfigurowanie ustawień
dźwięku
Uwaga: Ustawienia w menu korektora mogą być
zmienione manualnie tylko wtedy, gdy tryb dźwięku
został wybrany jako Użytkownika.
Balans: To ustawienie służy do ustawienia balansu
głośnika lewego lub prawego.
Dźwięk można ustawić według własnych upodobań.
Słuchawki: Ustawia głośność słuchawek.
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać pierwszą
ikonkę, używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę
nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawieñ
dŹwięku.
Tryb dźwięku: Można wybrać tryby Mono, Stereo,
Dual I lub Dual II, pod warunkiem, że wybrany kanał
obsługuje ten tryb.
AVL: Funkcja automatycznego ograniczania głośności
(AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać stały poziom
wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją
różnice poziomu dźwięku (na przykład podczas
reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż
podczas nadawania programów).
Basy dynamiczne: Funkcja basów dynamicznych jest
używana do zwiększenia efektu basów na odbiorniku
telewizyjnym.
Wyjście cyfrowe: Ustawia tryb audio wyjścia
cyfrowego.
Zmiana ustawień telewizora
Szczegółowe ustawienia można zmieniać według
własnych upodobań.
Korzystanie z elementów menu ustawień
dźwięku
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać ikonkę
ustawień, używając przycisków “ ” lub “ ”.
Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu
ustawieñ.
• Wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
wybraną pozycję.
• Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “
” lub “ ”.
• Naciśnij przycisk “M”, aby wyjść z tej funkcji.
Elementy menu ustawień dźwięku
Głośność: Ustawia głośność.
Korektor: Proszę wcisnąć przycisk OK, aby wejść do
podmenu equalizera.
Korzystanie z elementów menu ustawień
• Wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
wybraną pozycję.
• Proszę wcisnąć przycisk OK, aby wybrać element.
• Naciśnij przycisk “M”, aby wyjść z tej funkcji.
Elementy menu ustawień
W menu equalizera można zmienić tryb na: muzyka,
film, mowa, płaski, klasyczny oraz użytkownika.
Proszę wcisnąć przycisk “M”, aby wrócić do
poprzedniego menu.
Dostęp warunkowy: Kontroluje moduły dostępu
warunkowego, jeśli są dostępne.
Język: Konfiguruje ustawienia języka.
Polski - 20 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 20
17.09.2010 11:30:09
Kontrola rodzicielska: Konfiguruje ustawienia
kontroli rodzicielskiej.
Timery: Ustawia timery dla wybranych programów.
Data/Czas: Ustawia datę i godzinę.
Źródła: Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.
Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień
telewizora.
Korzystanie z modułu dostępu
warunkowego
Ustawianie preferencji
językowych
Przy pomocy tego menu można obsługiwać ustawienia
językowe telewizora.
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać piątą ikonkę,
używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę nacisnąć
przycisk OK, aby wejść do menu ustawieñ. Proszę
użyć “ ” lub “ ”, żeby podświetlić język, a następnie
wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować:
WAŻNE: Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć
tylko wtedy, gdy TV jest wyłączony.
• Moduł dostępu warunkowego (CAM) może być
niezbędny do oglądania niektórych kanałów cyfrowych.
Taki moduł musi być włożony do wejścia CI w Państwa
telewizorze.
• Wykupując abonament otrzymają Państwo moduł
dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę, które
należy wprowadzić do telewizora przy pomocy
opisanej poniżej procedury.
• Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie
przyłączy z tyłu TV.
• Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu
CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego
kierunku nie można go prawidłowo zainstalować.
Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może
ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV.
Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “ ”
lub “ ”. Ustawienia są zapisywane automatycznie.
Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go i
zaczekać kilka sekund na aktywację karty.
Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne.
W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia
bieżące.
• Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden moduł,
na ekranie wyświetli się komunikat “Nie wykryto
żadnego modułu interfejsu wspólnego”.
• Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdą
Państwo w instrukcji obsługi modułu.
Przeglądanie menu warunkowego dostępu
(*)
(*) Te ustawienia menu mogą ulec zmianie w
zależności od dostawcy usługi.
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać ikonkę,
używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę nacisnąć
przycisk OK, aby wejść do menu ustawieñ. Proszę
wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić dostęp
warunkowy, a następnie proszę nacisnąć OK, aby
przejrzeć elementy menu.
Menu: wyświetla język systemu.
Preferowany
• Audio: Ustawia wybrany język audio.
• Napisy: Ustawia wybrany język napisów. Wybrany
język będzie używany w napisach.
• Teletekst: Ustawia język teletekstu.
• Przewodnik: Ustawia wybrany język przewodnika.
Bieżący (*)
(*) Te ustawienia mogą być zmienione tylko wtedy,
jeśli umożliwia to nadawca audycji. Jeśli nie, to zmian
nie będzie można dokonać.
• Audio: Zmienia język audio dla bieżącego kanału.
• Napisy : Zmienia język napisów dla bieżącego
kanału.
Uwaga: Jeżeli opcja kraju ustawiona jest na Danię,
Szwecję, Norwegię lub Finlandię, menu ustawień
językowych będzie działać tak, jak opisano poniżej:
Polski - 21 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 21
17.09.2010 11:30:10
Ustawienia języka
Obsługiwanie menu ustawień kontroli
rodzicielskiej
• Za pomocą przycisków “ ” lub “ ” proszę wybrać
element.
W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk “ ”
lub “ ”, aby podświetlić Ustawienia języka. Proszę
wcisnąć przycisk OK – na ekranie pojawi się wówczas
podmenu ustawień języka.
Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
element menu, który ma być ustawiony, po czym
wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby go ustawić.
Uwagi:
• Język systemu określa język menu OSD.
• Język audio służy do wyboru ścieżki dźwiękowej
kanałów.
• Ustawienia główne są traktowane priorytetowo
w przypadku, gdy dostępnych jest więcej opcji.
Ustawienia wtórne traktowane są jako alternatywy w
przypadku, gdy pierwsze opcje są niedostępne.
Kontrola rodzicielska
Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów,
kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu
systemu kontroli rodzicielskiej.
Ta funkcja włącza lub wyłącza system zabezpieczenia
menu i umożliwia zmianę kodu PIN.
Proszę nacisnąć przycisk “M” i wybrać ikonkę,
używając przycisków “ ” lub “ ”. Proszę nacisnąć
przycisk OK, aby wejść do menu ustawieñ. Proszę
użyć “ ” lub “ ”, żeby podświetlić kontrolę
rodzicielską, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby
kontynuować:
• Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “
” lub “ ”.
• Aby zobaczyć więcej opcji, proszę wcisnąć OK.
Blokada menu: Ustawienie blokady menu umożliwia
lub uniemożliwia dostęp do menu. Można uniemożliwić
dostęp do menu instalacji. lub też do całego systemu
menu.
Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:
Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze
stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji
treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony,
uniemożliwia dostęp do audycji.
Blokada dziecięca: Kiedy blokada dziecięca
zostanie włączona, telewizor będzie mógł być
sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku
przyciski na panelu sterowania nie będą działać
(za wyjątkiem przycisku Standby/Włącznika). W
momencie, gdy włączona jest kontrola rodzicielska,
można włączyć tryb Standby przy pomocy przycisku
Standby/Włącznika. Do ponownego włączenia
telewizora potrzebny jest pilot. Dlatego też, jeżeli
zostanie wciśnięty którykolwiek z tych klawiszy, na
ekranie wyświetli się komunikat “Blokada dziecięca
włączona”. Ekran menu jest niewidoczny.
Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer
PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby
wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo
poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu
weryfikacji.
WAŻNE: PIN ustawiony fabrycznie to 0000. Po
zmianie PINu proszę go zapisać i przechowywać w
bezpiecznym miejscu.
Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej,
powinno się wprowadzić numer PIN. PIN fabryczny
to 0000. Po wprowadzeniu włąściwego PINu wyświetli
się menu ustawień rodzicielskich:
Polski - 22 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 22
17.09.2010 11:30:10
Timery
Aby przejrzeć timery proszę nacisnąć przycisk “M” i
wybrać ikonkę listy kanałów, używając przycisków “
” lub “ ”. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść
do menu listy kanałów. Proszę użyć “ ” lub “ ”, żeby
podświetlić timery, a następnie wcisnąć przycisk OK,
żeby kontynuować:
Wyłącznik czasowy
To ustawienie jest używane, aby telewizor wyłączył
się po upływie pewnego czasu.
• Proszę podświetlić wyłącznik czasowy, używając
przycisków “ ” lub “ ”.
• Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “ ”
lub “ ”. Wyłącznik czasowy można zaprogramować
od wyłączony do 2 godzin (120 minut) w odstępach
co 30 minut.
• Po zakończeniu proszę wcisnąć ZIELONY przycisk,
aby zapisać zmiany. Można nacisnąć przycisk M,
aby anulować.
Usuwanie timera
• Proszę wybrac timer, który chcą Państwo usunąć
przy pomocy przycisków “ ” lub “ ”.
• Następnie proszę wcisnąć CZERWONY przycisk.
• Proszę wybrać TAK poprzez wciśnięcie przycisku
“ ” lub “ ”, aby usunąć timer. Proszę wybrać NIE,
aby anulować.
Ustawienia daty i czasu
Proszę wybrać Data/Godzina w menu ustawień, aby
ustawić datę i godzinę. Następnie proszę wcisnąć
przycisk OK.
Ustawianie timerów dla programów
Przy użyciu tej funkcji można ustawić timery dla
konkretnego programu.
Proszę nacisnąć przycisk “ ”, aby ustawić timer na
konkretny czas. Funkcje przycisków programowania
timerów pojawią się na ekranie.
Dodawanie timera
• Proszę nacisnąć ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby
dodać timer. Na ekranie pojawi się następujące
menu:
Kanał: Zmienia typ sieci przy użyciu “ ” lub “ ”.
Typ timera: Tej funkcji nie można zmienić.
Data: Proszę wprowadzić datę, używając przycisków
numerycznych.
Start: Proszę wprowadzić godzinę rozpoczęcia,
używając przycisków numerycznych.
Koniec: Proszę wprowadzić godzinę zakończenia,
używając przycisków numerycznych.
Czas trwania: Wyświetla czas trwania od godziny
rozpoczęcia do godziny zakończenia.
Powtórz: Można ustawić timer, który będzie
powtarzany raz, codziennie lub co tydzień. Aby
ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “ ” lub
“ ”.
• Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby podświetlić
Datę lub Godzinę.
Udostępnione zostaną ustawienia daty, godziny, tryb
ustawień godziny i strefa czasowa.
Proszę użyć przycisku “ ” lub “ ”, aby podświetlić
ustawienia strefy czasowej. Ustawienie strefy czasowej
można skonfigurować przy pomocy przycisku “ ” lub “
”. Można je ustawić AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNIE.
Gdy wybrana jest opcja AUTO, nie będzie możliwe
samodzielne skonfigurowanie opcji aktualnej godziny
i strefy czasowej. Jeżeli wybrana jest opcja RĘCZNE,
można samodzielnie zmienić ustawienie strefy czasu i
aktualnej godziny:
• Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby wybrać
strefę czasową.
• Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zapisać
timer. Proszę wcisnąć CZERWONY przycisk, aby
anulować.
Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby zmienić strefę
czasową pomiędzy GMT-12 a GMT+12. Aktualna
godzina u góry listy menu zostanie zmieniona zgodnie
z wybraną strefą czasową.
Zmiana/usunięcie:Kontroluje ustawienia rodzicielski
dotyczące timerów.
• Ustawienia są zapisywane automatycznie. Proszę
wcisnąć “M”, aby anulować.
Edytowanie timera
• Proszę wybrac timer, który chcą Państwo edytować
przy pomocy przycisków “ ” lub “ ”.
• Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk. Pojawi się
ekran „edytuj timer”.
Polski - 23 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 23
17.09.2010 11:30:11
Operacja
Konfigurowanie ustawień
źródeł
• Aby wybrać dany element, proszę wcisnąć przycisk
“ ” lub “ ”.
Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Telewizor
nie przełączy się na wyłączone źródło, podczas gdy
naciśnięty jest przycisk “SOURCE”.
• Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk “
” lub “ ”.
• Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do
podmenu.
Limit czasu menu: Zmienia limit dla czasu
wyświetlania menu.
Skanowanie kanałów kodowanych: Gdy ustawienie
to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane
będą także kanały kodowane. Jeżeli ustawienie
to jest nieaktywne, kanały kodowane nie będą
znajdowane podczas wyszukiwania automatycznego
lub ręcznego.
Podświetlenie (opcja): To ustawienie kontroluje
podświetlenie i może być ustawione na maksymalne,
minimalne, średnie lub Eko (opcja).
Niebieskie tło: Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie
tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle
nie ma.
• Proszę wybrać źródła w menu ustawień i nacisnąć
przycisk OK.
• Aby wybrać źródło, proszę wcisnąć przycisk “ ” lub
“ ”.
Uaktualnienie oprogramowania: Aby mieć pewność,
że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można
skorzystać z tego ustawienia. Aby operacja przebiegła
pomyślnie, proszę się upewnić, że telewizor jest w
stanie czuwania.
• Proszę wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby włączyć lub
wyłączyć wybrane źródło. Ustawienia są zapisywane
automatycznie.
Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy,
gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście
YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie
załączony).
Konfigurowanie innych ustawień
Aby przejrzeć ogólne preferencje ustawień, proszę
wybrać inne ustawienia w menu ustawień i nacisnąć
przycisk OK.
Automatyczną aktualizację można włączyć lub wyłączyć
w opcjach automatycznego wyszukiwania.
Nowe oprogramowanie może zostać wyszukane ręczne
poprzez wybranie opcji wyszukaj aktualizacje.
Osoby niedosłyszące: Jeżeli nadawca audycji
przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić
tę opcję jako aktywną, aby móc go odbierać.
Opis Audio: Opis audio odnosi się do dodatkowej
narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla
mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem.
Narrator opowiada poprzez prezentację, opisując,
co się dzieje na ekranie podczas naturalnych przerw
w dźwięku (i czasem podczas dialogu, jeżeli jest to
konieczne). Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy
nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.
Automatyczne wyłączanie telewizora: Można
ustawić czas automatycznego wyłączania. Po
osiągnięciu ustawionego czasu, i jeśli telewizor nie
jest używany przez dłuższy czas, wyłączy się on
samoczynnie.
Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja)
Polski - 24 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 24
17.09.2010 11:30:11
Proszę użyć przycisku “ ” lub “ ”, aby wybrać
opcję wyszukiwania w trybie oczekiwania, po czym
wcisnąć przycisk “ ” lub “ ”, aby włączyć lub
wyłączyć to ustawienie. Jeśli zmienią Państwo tę
funkcję na wyłączoną, będzie ona niedostępna. Aby
korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest
ona włączona.
Gdy funkcja wyszukiwania w trybie oczekiwania jest
włączona, dostępne kanały zostaną przeszukane w
trybie oczekiwania. Jeśli telewizor odnajdzie nowe lub
brakujące kanały, pojawi się komunikat pytający, czy
dokonać zmian, czy też nie.
Inne funkcje
Wyświetlanie informacji o TV: Gdy zostaje
wprowadzony nowy program lub gdy zostaje wciśnięty
przycisk “INFO”, na ekranie zostają wyświetlone
następujące informacje: numer programu, nazwa
programu, wskaźnik dźwięku, godzina, teletekst,
rodzaj kanału oraz rozdzielczość.
Funkcja wyłączania dźwięku: Proszę nacisnąć
przycisk “ ” aby wyłączyć dźwięk. W górnej części
ekranu wyświetli się symbol wyłączonego dźwięku.
Są dwa sposoby anulowania wyłączenia dźwięku:
pierwszy polega na wciśnięciu przycisku “ ”,
drugi zaś na zwiększeniu/zmniejszeniu poziomu
głośności.
Wybór trybu obrazu: Wciskając przycisk PRESETS
można zmienić ustawienia trybu obrazu zgodnie z
własnymi wymogami. Dostępne opcje to: dynamiczny,
naturalny i kinowy.
Wyświetlanie napisów: Napisy można włączyć,
wciskając w tym celu przycisk SUBTITLE. Aby
wyłączyć tę funkcje, proszę nacisnąć przycisk
SUBTITLE ponownie.
Teletekst
Teletekst wyświetla na telewizorze takie informacje,
jak: wiadomości, sport i prognoza pogody. Jeżeli
sygnał jest zbyt słaby, mogą wystąpić błędy teletekstu
lub odbiornik może wyjść z trybu teletekstu.
Przyciski funkcyjne teletekstu wymienione zostały
poniżej:
“
” Teletekst / Mix : Jednorazowe wciśnięcie
przycisku powoduje włączenie trybu teletekstu.
Proszę wcisnąć ponownie, aby umieścić tekst na
obrazie (mix)> Ponowne naciśnięcie przycisku
spowoduje wyjście z trybu teletektu.
“RETURN” Indeks: Służy do wybierania strony
indeksu w trybie teletekstu.
“INFO” Odsłoń: Pokazuje ukryte informacje
(rozwiązania gier, kwizów itp.).
“OK” Przytrzymanie: Zatrzymuje stronę teletekstu
w dogodnym miejscu. Proszę wcisnąć przycisk
ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
“ ”/“ ” Strony podkodowania : Proszę wybrać
strony podkodowania (jeżeli są dostępne), gdy funkcja
teletekstu jest aktywna.
P+ / P- i cyfry (0-9): Proszę wcisnąć przycisk , aby wybrać
stronę.
Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100 jako
strony indeksu.
Kolorowe przyciski (CZERWONY/ZIELONY/
ŻÓŁTY/NIEBIESKI)
Państwa telewizor obsługuje funkcje FASTEXT i
TOP text. Gdy te systemy są dostępne, strony są
podzielone na grupy lub tematy. Gdy dostępny jest
system FASTEXT, sekcje na stronie teletekstu są
kodowane kolorami i można je wybrać poprzez
wciśnięcie przycisku o odpowiednim kolorze.
Proszę wcisnąć kolorowy przycisk odpowiadający
danej stronie. Gdy dostępna jest funkcja TOP
text, na ekranie pojawiają się kolorowe napisy ze
wskazówkami dotyczącymi kolorów przycisków,
jakich należy użyć. Naciśnięcie “ ” lub “ ” zażąda
odpowiednio następnej lub poprzedniej strony.
Polski - 25 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 25
17.09.2010 11:30:12
Wskazówki
Konserwacja ekranu: Proszę czyścić ekran lekko
zwilżoną, miękką ściereczką. Proszę nie używać
środków ściernych lub rozpuszczalników, ponieważ
mogą one zniszczyć powłokę pokrywającą ekran
telewizora. Dla własnego bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę
z gniazdka. Podczas przemieszczania telewizora,
proszę go odpowiednio trzymać za dolną część.
Obraz pozostający na ekranie: Proszę zwrócić
uwagę, że “ghosting” może wystąpić po długotrwałym
wyświetlaniu tego samego obrazu. Zjawisko to może
zaniknąć po krótkim czasie. Proszę wyłączyć na
chwilę TV.
Aby uniknąć tego problemu, proszę nie pozostawiać
na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy
okres czasu.
Brak zasilania: Jeżeli telewizor nie jest zasilany,
proszę sprawdzić stan kabla zasilania i podłączenie
do gniazdka.
Słaba jakość obrazu: Czy wybrany został prawidłowy
system TV? Czy Państwa telewizor lub antena nie
znajdują się zbyt blisko nieuziemionego sprzętu
audio lub lamp neonowych, itd.? Góry lub wysokie
budynki mogą powodować podwójny obraz lub obraz
z cieniem. Czasem można poprawić jakość obrazu
zmieniając kierunek anteny. Czy obraz lub tekst są
nierozpoznawalne? Proszę sprawdzić, czy ustawiona
została prawidłowa częstotliwość. Proszę ponownie
dostroić kanały. Jakość obrazu może się pogorszyć,
gdy dwa urządzenia peryferyjne są podłączone do
telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku
proszę odłączyć jedno z urządzeń.
Brak obrazu: Czy antena jest podłączona prawidłowo?
Czy wtyczki są solidnie podłączone do gniazda
anteny? Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? Czy
do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować
ze sprzedawcą. Brak obrazu może oznaczać, że
telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały
naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Proszę
spróbować ponownie. Proszę się również upewnić, że
zostało wybrane prawidłowe źródło wejścia.
Dźwięk: Nie słychać dźwięku. Czy dźwięk nie został
przypadkiem wyłączony poprzez wciśnięcie przycisku
? Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy
balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku?
Proszę odnieść się do menu Dźwięku.
Pilot: Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia pilota.
Może baterie przestały działać. Jeżeli tak, nadal
można używać przycisków na telewizorze.
Źródła wejścia: Jeżeli nie można wybrać źródła
wejścia, być może nie zostało podłączone żadne
urządzenie. Proszę sprawdzić kable AV i podłączenia
urządzenia.
Polski - 26 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 26
17.09.2010 11:30:12
Załącznik A: Typowe tryby
wyświetlania dla wejścia PC
Maksymalna rozdzielczość obrazu to 1360x768.
W poniższej tabeli przestawiono kilka z najbardziej
typowych trybów wyświetlania obrazu. Telewizor może
nie obsługiwać pewnych rozdzielczości. Obsługiwane
rozdzielczości zostały wymienione poniżej. Jeżeli
urządzenie zostanie przełączone na nieobsługiwany
tryb, na ekranie pojawi się komunikat OSD.
Indeks
Rozdzielczości
Częstotliwości
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
3
640x480
75 Hz
Załącznik B: Kompatybilność
sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów
wejściowych)
Źródło
Obsługiwane
Sygnały
Dostępne
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Side AV
NTSC 60
480I
60Hz
O
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
4
800x600
60 Hz
5
800x600
75 Hz
6
1024x768
60 Hz
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
1080I
60Hz
O
9
1152x864
75 Hz
1080P
50Hz
O
60 Hz
1080P
60Hz
O
60Hz
O
10
1280x768
YPbPr
11
1280x1024
60 Hz
480I
12
1360x768
60 Hz
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
HDMI1
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24Hz
O
(X: Niedostępne, O: Dostępne)
W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany
prawidłowo na ekranie LCD. Problem może być spowodowany
niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego
(DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich
problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz
producentem.
Polski - 27 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 27
17.09.2010 11:30:12
Załącznik C: Rozzdzielczość DVI
Podłączania urządzenia do telewizora używając kabli typu DVI (do kupienia osobno), możesz sprawdzia
ustawienia rozdzielczooci poniżej.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
;
480i
;
480p
576i
;
576p
;
720p
;
;
1080i
;
;
;
;
;
1080p
;
;
Załącznik D: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB
Multimedia
Rozszerzenie
pliku
Uwagi
Format
Video
Audio
(Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
.mpg / .dat / XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
Odtwarzanie
H264-TS
trp / tp/
filmu
RMVB
MPEG2
PCM/MP3
XviD wersja do: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Obsługa SP i ASP
MJPEG
PCM
[email protected]
m4a-
-
-
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Muzyka
MPEG 1/2
3 (MP3)
Zdjęcie
Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz
Prędkość transmisji: 24kbps~384Kbps
Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz
Prędkość transmisji: 128bps~320Kbps
Podst. JPEG
WxH = 15360x8640
Progresywny JPG
WxH = 1024x768
.jpg
Polski - 28 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 28
17.09.2010 11:30:12
Załącznik E: Uaktualnienie oprogramowania
• Państwa telewizor jest w stanie odnaleźć i zainstalować aktualizacje poprzez odbierane kanały.
• Dla wyszukiwania poprzez kanały telewizyjne, odbiornik sprawdza kanały zapisane w ustawieniach. Tak
więc, przed wyszukaniem aktualizacji, zaleca się automatyczne wyszukanie i zaktualizowanie listy dostępnych
kanałów.
1) Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs.
• Możliwe jest manualne sprawdzenie, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania telewizora.
• Należy po prostu wyświetlić menu główne. Następnie wybrać ustawienia i menu inne ustawienia. W
innych ustawieniach przejść do aktualizacji oprogramowania i nacisnąć OKB, aby otworzyć menu opcji
aktualizacji.
• W menu opcji aktualizacji wybrać wyszukaj aktualizacje i nacisnąć przycisk OK.
• Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Wyświetlony zostanie pasek
postępu pobierania. O ile pobieranie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat proszący
o zrestartowanie odbiornika w celu aktywowania nowego oprogramowania. Proszę nacisnąć OK, aby
kontynuować restartowanie.
2) Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem
• Jeśli włączone jest automatyczne wyszukiwanie w menu opcji aktualizacji, telewizor włącza się o 3 nad
ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i
pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana.
Uwagi dotyczące operacji restartowania: Restart jest ostatnim etapem operacji aktualizacji po pomyślnie
zakończonym jej pobraniem. Podczas restartu telewizor dokonuje końcowych inicjalizacji. W tym czasie panel
włączania jest zamknięty a dioda przednia miga sygnalizując wykonywane czynności. Po około 5 minutach
telewizor włącza się z aktywowanym nowym oprogramowaniem.
• Jeśli telewizor nie włączy się po 10 minutach, należy go wyłączyć z gniazdka i włączyć ponownie po 10
minutach. Telewizor powinien się bezpiecznie uruchomić z nowym oprogramowaniem. Jeśli jednak nie można
go nadal włączyć, proszę kilkakrotnie powtórzyć wyłączanie i włączanie go z kontaktu. Jeśli odbiornika nadal
nie działa, proszę zadzwonić po serwis, aby rozwiązali ten problem za Państwa.
Uwaga: Gdy dioda miga podczas restartu, proszę nie wyłączać odbiornika z kontaktu. Zrobienie tego
może uniemożliwić ponowne uruchomienie odbiornika, które może być naprawione wyłącznie przez
serwis.
Polski - 29 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 29
17.09.2010 11:30:12
Dane techniczne
Transmisje telewizyjne
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
Odbierane kanały
VHF (Zakres I/III)
UHF (Zakres U)
Zakres HYPERBAND
Liczba ustawionych fabrycznie kanałów
1000
Wskaźnik kanału
OSD
Wejście anteny RF
75 Ohm (niezbalansowane)
Napięcie robocze
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Niemieckie + Nicam Stereo
MOC WYJŚCIA AUDIO (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Zużycie energii (W)
60 W (maks)
< 1 W (tryb oczekiwania)
PANEL
format obrazu 16:9, ekran 22- calowy
WYMIARY (mm)
GxDxW (Z podstawką): 117 x 532 x 376
Waga (Kg): 5,55
GxDxW (bez podstawki): 60 x 532 x 347
Waga (Kg): 5,40
MHEG-5, zgodny z normami ISO/IEC 13522-5 UK, profil 1
Obsługa karuzeli obiektów zgodna z normą ISO/IEC 135818-6 i profilem UK DTT
Dla WB
Zakres częstotliwości: 474-850 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek WB
Odbiór
cyfrowy
170-862 MHz dla modeli przeznaczonych na rynek UE
Standardy transmisji: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4
Demodulacja: COFDM z trybem 2K/8K FFT.
FEC: Wszystkie tryby DVB
Video: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.
INFORMACJA KONSUMENCKA
Tesco odpowiada za wady produktów marki Tesco w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od daty ich
sprzedaży. Jeżeli w tym okresie wystąpią usterki, należy skontaktować się z placówką TESCO, przedstawiając
oryginalny dowód zakupu.
Polski - 30 -
A01_MB60_[PL]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 30
17.09.2010 11:30:13
Tartalomjegyzék
Jellemzők.............................................................. 32
Bevezető............................................................... 32
Előkészítés ........................................................... 32
Biztonsági előírások ............................................. 32
A csomag tartalma ................................................ 34
A távirányító nyomógombjai ................................. 35
LCD TV és a mûködtető gombok ......................... 36
A csatlakozók áttekintése- Hátoldali csatlakozók . 36
A csatlakozók áttekintése- Oldalsó csatlakozók ... 37
Csatlakozás az áramforráshoz ............................. 38
Antenna csatlakoztatása................................... 38
Digitális Mulitmédia Használata Csatlakozók ....... 38
Az USB-memória csatlakoztatása .................... 38
Az LCD TV és a számítógép összekapcsolása .... 38
Az oldalsó AV-csatlakzók használata ................... 38
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz HDMI-n
kersztül ................................................................. 39
A DVD lejátszó csatlakoztatása komponens
csatlakozó segítségével (YPbPr) vagy Scartkábel ..................................................................... 39
A távirányító kéziszett ........................................... 39
Az elemek behelyezése .................................... 39
Be-ki kapcsolás .................................................... 40
A TV-készülék bekapcsolása ............................ 40
A TV-készülék kikapcsolása ............................. 40
Bemenet kiválasztása........................................... 40
Alapvető működtetés ............................................ 40
A TV gombjainak használata ............................ 40
A hangerő beállítása ..................................... 40
A program kiválasztása ................................. 40
AV-üzemmód................................................. 40
Vezérlés a távirányítóval ................................... 40
A hangerő beállítása ..................................... 40
Program kiválasztása (Előző vagy következő
Program) ....................................................... 40
Program kiválasztása (közvetlen elérés) ...... 40
Az elektromos műsorújság (EPG) megtekintése .. 41
Első beüzemelés .................................................. 42
Beállítás ................................................................ 42
Automatikus csatornakeresés menü működése 43
Kézi hangolás ...................................................... 43
Digitális kézi keresés ........................................ 43
Analóg kézi keresés.......................................... 43
Analóg finomhangolás ...................................... 43
Szolgáltatáslista törlése (*) ............................... 43
Állomások kezelése: Csatornalista ....................... 44
Csatornalista működése ................................... 44
Csatorna mozgatása......................................... 44
Csatorna törlése ............................................... 44
Csatorna átnevezése ........................................ 44
Csatorna lezárása............................................. 44
Állomások kezelése: Kedvencek .......................... 45
Gombfunkciók ................................................... 45
Állomások kezelése: Csatornalista válogatása .... 45
Képernyőinformációk ............................................ 45
A média lejátszása média kereső segítségével .... 45
Videó megtekintése USB-n keresztül .............. 46
Videó megtekintése USB-n keresztül ............... 46
Zenék megtekintés az USB-n keresztül ........... 46
Média kereső beállításai ................................... 47
Képméret megváltoztatása: Képformátum ........... 47
Képbeállítások konfigurálása................................ 48
A képbeállítás menü működése ........................ 48
A képbeállítási menüpontok .............................. 48
PC képbeállítások ............................................. 49
Képbeállítások konfigurálása................................ 49
A hangbeállítás menü működése ..................... 49
A hangbeállítás menüpontok ............................ 49
A TV beállítások konfigurálása ............................. 50
A beállítás menu működése.............................. 50
A beállítás menüpontok .................................... 50
Feltételes elérési mód használata Modul ............. 50
A feltételes hozzáférés menü megtekintése (*) 50
Nyelvi beállítások konfigurálása ........................... 51
Nyelvi beállítások .............................................. 51
Szülői felügyelet ................................................... 52
Szülői beállítás menu működése ...................... 52
Időzítők ................................................................. 52
Elalvásidőzítő beállítása ................................... 52
Műsoridőzítők beállítása ................................... 52
Időzítő hozzáadása ....................................... 52
Időzítő szerkesztése ..................................... 53
Időzítő törlése ............................................... 53
A dátum-/időbeállítások konfigurálása .................. 53
A forrásbeállítások konfigurálása.......................... 53
Egyéb beállítások konfigurálása ........................... 53
Működés ........................................................... 54
Egyéb szolgáltatások............................................ 54
Teletext ................................................................. 55
Tanácsok .............................................................. 55
A. függelék: PC bemenet tipikus képernyőmódjai 56
B. függelék: AV és HDMI jelkompatibilitás
(Bemeneti jeltípusok) ............................................ 56
C. függelék: Támogatott DVI felbontások ............. 57
D. függelék: Támogatott fájlformátumok USB
üzemmódban ........................................................ 57
E. függelék: Szoftverfrissítés ................................ 58
Műszaki adatok..................................................... 59
Magyar - 31 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 31
17.09.2010 11:30:26
Jellemzők
• Távirányítóval vezérelhető színes LCD TV.
• Teljesen integrált digitális TV (DVB-T - MPEG2MPEG4)
• HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz.
Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek
vételére is.
• USB-bemenet.
• 1000 program (analóg+digitális).
• OSD menürendszer.
• Beépített MPEG2, MPEG4 kompatibilis rádió.
kizárólag magánjellegű otthoni használatra való, ipari
és kereskedelmi célokra nem használható. Kizárjuk a
felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen
használja vagy engedély nélkül módosításokat végez
rajta. Az LCD TV szabadtéri használata a készülék
meghibásodásához vezethet.
Előkészítés
A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm
helyet szabadon a készülék körül. A szabálytalan vagy
nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne
tegyen semmilyen tárgyat a készülékre. A készüléket
mérsékelt éghajlatú területen használja.
• Scart aljazat külső eszközök számára (úgyis mint
videó, videó játékok, hang set, etc.).
• Sztereó hangrendszer. (Német +Nicam)
• Teletext, Fastext, TOP text.
• Fülhallgató csatlakozás.
• Automatikus programozó rendszer.
Biztonsági előírások
• Automatikus hangolás előre vagy hátra.
• Elalvás elleni időzítő / Gyerekzár.
• Automatikus hangnémítás, ha nincs adás.
Olvassa el alaposan a következő biztonsági
intézkedéseket a biztonsága érdekében.
• NTSC lejátszás.
Áramforrás
• AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
A TV-készülék csak 220-240 V, 50 Hz-es váltóáramú
konnektorról mûködtethető. Ellenőrizze, hogy a
megfelelő feszültség-beállítást választotta-e.
• Automatikus lehalkítás.
• PLL (Frekvencia keresés).
Hálózati kábel
• PC bemenet.
• Plug&Play Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP,
Vista esetén.
• Játék üzemmód
Bevezető
Olvassa el a jelen kézikönyv megfelelő utasításait a
készülék első használata előtt, még akkor is, ha ismeri
az elektromos eszközök használatát. Különösen
a BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK c. fejezetet
olvassa át. Őrizze meg gondosan a kézikönyvet,
hogy a jövőben is elő tudja venni. Ha eladja vagy
elajándékozza a készüléket, mindenképpen adja át
a használati utasításokat is.
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.
Ez a kézikönyv bemutatja a TV helyes
kezelését. A TV mûködtetése előtt olvassa
el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Tartsa a
használati utasítást biztos helyen, hogy a
jövőben is használhassa.
Ez a készülék TV műsorok vételéhez és
megjelenítéséhez készült. A különböző csatlakozási
lehetőségek kiegészítik a lehetséges vételi és a
megjelenítési források körét (vevő, DVD lejátszó, DVD
felvevő, VCR, PC stb.). Ez a készülék csak száraz
belső térben való használatra alkalmas. A készülék
Ne helyezze a készüléket vagy bútort stb. a tápkábelre
(fővezetékre), ne csípje be a kábelt! A hálózati kábelt a
csatlakozódugasznál fogva kezelje! Soha ne húzza ki
a kábelt a vezetéknél fogva, és ne fogja meg a hálózati
kábelt vizes kézzel, mert rövidzárlatot vagy áramütést
okozhat! Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fûzze
össze más kábelekkel! A hálózati kábelt olyan helyre kell
helyezni, ahol nem léphetnek rá. A sérült hálózati kábel
tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a kábel megsérült,
és ki kell cserélni, akkor azt csak szakképzett személy
végezheti!
Pára és víz
Ne használja a készüléket párás és
nyirkos helyen (kerülje a fürdőszobát,
konyhában a mosogatót és a mosógép
közelségét). Ne tegye ki készüléket
esőnek vagy víznek, mivel ez veszélyes
lehet, és ne helyezzen folyadékkal töltött
tárgyat, például virágvázát, a tetejére.
Óvja a csepegő és fröcskölő folyadékoktól!
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a
készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt
a konnektorból, majd ellenőriztesse szakemberrel,
mielőtt tovább használná.
Magyar - 32 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 32
17.09.2010 11:30:26
Tisztítás
Mielőtt tisztítja, húzza ki a TV-készüléket
a konnektorból. Ne használjon folyékony
vagy aeroszolos tisztítót! Használjon
puha és száraz kendőt!
Szellőzés
A TV-készüléken található réseket és nyílásokat
a szellőzés miatt tervezték, és ezek biztosítják a
megbízható működést. A túlmelegedés elkerülése
érdekében ezeket a nyílásokat soha nem szabad
elzárni vagy lefedni.
Hő és nyílt láng
A készüléket ne tegye ki nyílt lángnak,
valamint magas hőforrásnak, mint pl.
elektromos fűtőtest hatásának. Ne
helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő
gyertyákat, a TV-készülék tetejére. Az elemeket ne
tegye ki magas hőmérsékletnek, például napsütésnek,
tûznek, vagy ehhez hasonlónak.
Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az elektromos
készüléket, ha annak élettartama lejár, ne dobja a
háztartási hulladék közé. Az EU-ban független
begyûjtő-rendszerek léteznek az
ú j r a f e l d o l g o z á s s z á m á r a . To v á b b i
információkat a helyhatóságoktól, vagy attól
a forgalmazótól kaphat, ahol a terméket
vásárolta.
Az üzemképtelen elektromos készüléket/elemet/
akkumulátort ne rakja a háztartási hulladékok közé.
Az újrahasznosítás érdekében juttassa el egy erre
szakosodott gyűjtőhelyre, vagy új készülék vásárlása
esetén érdeklődjön a visszavételi lehetőségekről.
A készülék szétkapcsolása
A hálózati dugaszt a TV-készülék az áramforrástól
való szétkapcsolására használhatja.
Fejhallgató hangerő
A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott
hangerő halláskárosodást okozhat.
Beállítás
Villámlás
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket ha azt a falra rögzítik - biztonságosan kell a falhoz
rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.
Vihar és villámlás esetén, vagy ha
szabadságra megy, húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból!
LCD-képernyő
Cserealkatrészek
Ha cserealkatrészekre van szüksége, győződjön
meg arról, hogy a szerviz technikusa által használt
cserealkatrészek megfelelnek a gyártó előírásainak
vagy az eredetihez hasonló előírásokkal rendelkeznek.
Az illetéktelen csere tüzet, áramütést vagy egyéb
veszélyt okozhat.
Az LCD-panel csúcstechnológiával, milliónyi vékony
film tranzisztorral készülő termék, és kitűnő részletes
képet nyújt. Alkalmanként megjelenhet néhány nem
mûködő pixel a képernyőn, kék, zöld vagy piros
rögzített pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez
nem befolyásolja a termék teljesítményét.
Figyelem! Ne hagyja a TV-t készenléti üzemmódban
ill. bekapcsolva, ha elmegy otthonról.
Karbantartás
A javítást mindig bízza szakemberre!
Ne távolítsa el a fedelet, mert áramütést
okozhat!
Egy televíziós szolgáltató rendszer
csatlakoztatása (kábel tv stb.) beltéri
egységről
Hulladék-elhelyezés
• Utasítások a hulladék elhelyezéséhez:
A csomagolás és csomagolási segédletek
újrafelhasználhatóak és foként újra is kell használni.
A csomagolási anyagokat, mint például a fóliatáskát,
a gyerekektől távol kell tartani. Az elemet, belértve
a keményfém menteset is, nem szabad a háztartási
hulladékok közé dobni. Kérjük, a használt elemtől
környezetbarát módon szabaduljon meg. Járjon utána
az Ön lakhelyén alkalmazott jogi szabályozásoknak.
A hálózati csatlakozón vagy más berendezésen
keresztül az épület biztonsági földeléséhez
csatlakoztatott készülék a televíziós szolgáltatóhoz
csatlakozva egy koaxiális kábelen keresztül bizonyos
esetekben tűzveszélyt jelenthet.
A szolgáltatóhoz történő csatlakozást ezért olyan
eszközzel kel létrehozni, amely egy meghatározott
frekvencia tartományon is elektromos szigetelést
biztosít (galvánozott szigetelő, lásd EN 60728-11).
• Tilos újratölteni az elemeket! Robbanásveszély
áll fenn! Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel
egyenértékű típusú elemekkel helyettesítse a
régieket!.
Magyar - 33 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 33
17.09.2010 11:30:26
Licensz értesítés (választható)
A csomag tartalma
a SRS Labs, Inc. védjegye. A TruSurround
techológiát a SRS Labs, Inc. licensze védi.
Licensz értesítés (választható)
A Dolby Laboratories licence alapján készült.
KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT
M
A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
RETURN
LCD TV
OK
SOURCE
PRESETS
EPG
INFO
A Készenlét/Be gomb nem választja le teljes
mértékben a készüléket a hálózatról. Sőt, a
készülék áramot fogyaszt a készenléti állapotban. A
készüléknek a hálózatról való teljes leválasztásához
ki kell húzni a csatlakozót a hálózati foglalatból. A
készüléket oly módon kell beállítani, hogy biztosítva
legyen az akadálytalan hozzáférés a konnektorhoz,
hogy veszély esetén azt azonnal ki lehessen
húzni a hálózati csatlakozó aljzatból. A tűzveszély
elkerüléséhez az áramvezetéket ki kell húzni a
konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, pl. nyaralás esetén.
2
1
DEF
ABC
3
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
0
FAV
SCREEN
Elemek: 2 X AAA
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
Távirányító
Használati utasítás
Elektromos eszközt tilos gyermekek kezébe
adni!
Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül
az elektromos eszközök használata közben! A
gyermekek nem mindig képesek a potenciális
veszélyek felismerésére. Az elemek / akkumulátorok
életveszélyesek, ha lenyelik azokat. Az elemeket
tartsa távol a gyermekektől. Lenyelés esetén egy
elsősegélynyújtó hely felkeresése szükséges. A
csomagolóanyagot is tartsa távol a gyermekektől.
Fulladásveszély áll fenn.
1 X Videó és hang csatlakozó kábel
Megjegyzés: Vásárlás után ellenőrizze a tartozékokat.
Győződjön meg arról, hogy minden tartozék
megvan-e.
Magyar - 34 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 34
17.09.2010 11:30:27
A távirányító nyomógombjai
1. Készenlét
2. Aktuális nyelv
3. Kép kimerevítése
4. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (TXTüzemmódban)
5. Navigációs gombokkal
6. OK / Csatorna lista
7. Képmód kiválasztása
8. EPG (Műsorfüzet)
9. Program léptetés fel/le
M
RETURN
10. Számgombok
11. Előző program
12. Felirat be-ki
OK
13. Kikapcsolási időzítő
14. Teletext / Mix
15. Nincs funkció
SOURCE
16. Zöld gomb
17. Piros gomb
PRESETS
INFO
EPG
18. Menü Ki/Be
19. AV / Forrás
20. Infó
21. Hangerő növelés/csökkentés
22. Elnémítás
1
2
3
ABC
DEF
GHI
23. Kedvenc üzemmód
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
24. Mono-sztereó / Dual I-II
25. Képméret
26. Médiaböngésző
27. Nincs funkció
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
Magyar - 35 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 35
17.09.2010 11:30:27
LCD TV és a mûködtető gombok
ELÖL- ÉS HÁTULNÉZET
Ellenőrző gombok NÉZET
Ellenőrzőgombok
1. Készenlét/Be gomb
2. TV/AV-gomb
3. Csatornák Fel/Le gombokHangerő Fel/Le gombok
Megjegyzés:A hangerő
megváltoztatásához használhatja
a “+/-” gombokat. Ha csatornát
akar váltani, nyomja meg a P/V/AV
gombot egyszer, majd használja
a “+/-” gombokat. Ha néhány
másodpercig lenyomva tartja a
P/V/AV gombot, megjelenik a
forrás OSD. A főmenü OSD nem
jeleníthető meg az ellenőrző
gombokkal.
HDMI 1
A csatlakozók áttekintése- Hátoldali csatlakozók
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 1: HDMI-Bemenet
A HDMI bemenetek HDMI csatlakozóval rendelkező készülék csatlakoztatására használhatók. Az Ön
LCD készüléke alkalmas arra, hogy nagy felbontású képeket jelenítsen meg olyan eszközökről, mint
a nagy felbontású műholdvevő vagy DVD lejátszó. Ezeket a készülékeket HDMI-csatlakozóval vagy
komponens csatlakozóval kell csatlakoztatni. Ezek az aljzatok 720p vagy 1080p jelet fogadnak. Nincs
hangcsatlakoztatásra szükség HDMI-HDMI csatlakoztatás estén.
2. RF Input egy földi antennához csatlakoztatható.
Megjegyzés: ha dekódert vagy médiafelvevőt használ, akkor az antennakábelt a készüléken keresztül
csatlakoztassa a televízióhoz egy megfelelő antennakábellel, ahogy az a következő oldalon levő ábrán
látható.
3. A SCART csatlakozó a külső eszközök kimeneti és bemeneti csatlakozója. Csatlakoztassa a SCART
kábelt a TV SCART csatlakozója és a külső eszköz (dekóder, videomagnó vagy DVD-lejátszó) SCART
csatlakozója közé.
Megjegyzés: Ha egy külső berendezést SCART csatlakozón keresztül csatlakoztat, a TV automatikusan
AV üzemmódba kapcsol.
Megjegyzés: A scart aljazat támogatja az S-VHS jelet.
Magyar - 36 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 36
17.09.2010 11:30:27
4. A PC-bemenet segítségével személyi számítógépet csatlakoztathat a TV-készülékhez.
Csatlakoztassa a PC kábelt a TV PC bemenete és a számítógép PC kimenete közé.
Megjegyzés: A VGA kábelt YPbPr-rel is használhatja (nem támogatott) ahhoz, hogy a számítógép
bemenete YPbPr jeleket is tudjon fogadni.
FIGYELEM: Ön nem használhatja a PC-t és az YPbPr-t egyszerre.
5. S/PDIF koaxiális kimeneten a jelenleg nézett forrás digitális hangjelei jelennek meg.
Használjon SPDIF koaxiális kábelt a hangjelek átvitelére az olyan eszközöknél, amelyek
rendelkeznek S/PDIF bemenettel
A csatlakozók áttekintése- Oldalsó csatlakozók
1. A közös csatlakozóaljzat a közös csatlakozókártya behelyezésére szolgál. A
közös csatlakozókártya lehetővé teszi az előfizetett csatornák megtekintését.
További információkért lásd a “Feltételes hozzáférés” fejezetet.
2. Oldalsó USB-bemenet.
3. TV vezérlő gombok.
4. Az oldalo audio-video csatlakozó használható ülső eszközök video és
audio jeleinek fogadására. A csatlakoztatáshoz a mellékelt komponens
AV csatlakozó kell használni. Először dugja be a kábel csatlakozófejét a
TV-n található YPbPr aljzatba (oldalt). Ezután csatlakoztassa a video kábelt
(nem támogatott) készülékhez tartozó csatlakozó SÁRGA bemenetéhez (a
csatlakozó oldalon). Ügyeljen a csatlakozó színjeleinek egyezésére.
Az audio csatlakozás lehetővé tételére használja az oldalsó AV csatlakozó
kábel PIROS és a FEHÉR bemeneteit. Ezután, csatlakoztassa a PIROS és
a FEHÉR csatlakozóz a készülék audio kábelcsatlakozóihoz a támogatott
oldalon az AV csatlakozókábelhez. Ügyeljen a csatlakozó színjeleinek
egyezésére.
Megjegyzés: Használja az oldalsó AV kábelcsatlakozó audio bemeneteit
(PIROS és FEHÉR) a hang csatlakózás létrehozására, ha egy olyan eszköz,
mint egy számítógép vagy komponens video bemenetet csatlakoztat a TV-hez.
5. A fejhallgató csatlakozóval külső fejhallgatót csatlakoztathat a rendszerhez.
Csatlakoztassa a FEJHALLGATÓ csatlakozót, hogy (opcionális) fejhallgatóval
hallgassa a TV hangját.
Magyar - 37 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 37
17.09.2010 11:30:30
Csatlakozás az áramforráshoz
USB-eszközöket a TV-hez a TV USB-bemenetének
használatával.
FONTOS: A TV készüléket váltakozó feszültségű
220-240 V, 50 Hz-es hálózatról való működésre
tervezték.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos típusú
merevlemezeket nem támogat.
• A kicsomagolás után, hagyja, hogy a TV a szoba
homérsékletét elérje, mielott csatlakoztatná a
foáramhoz. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
konnektorhoz.
Antenna csatlakoztatása
HDMI 1
• Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé
csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA
BEMENETHEZ.
Az LCD TV és a számítógép
összekapcsolása
A számítógép képének az LCD TV-n történő
megjelenítéséhez csatlakoztathatja a számítógépet a
TV-készülékhez. Kapcsolja ki a számítógépet és a TV-t
mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne. Használja
a 15 tűs monitorkábelt a PC LCD TV-hez való
csatlakoztatásához. A csatlakoztatás után váltson a
PC forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása” fejezetet.
Állítsa be a kívánt felbontást. A felbontásokról további
információt talált a függelékben.
PC RGB Kábel
(Nincs a csomagban)
SPDIF
Coax.OUT
PC Bemenet
(Vissza)
• Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról, mielőtt
bármilyen csatlakoztatást végez a TV-készülékhez,
hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést.
Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget
a fájlok bárminemű károsodásáért vagy az
adatvesztésért.
• Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USBeszközt.
FIGYELEM: Az USB-eszközök gyors bedugása és
kihúzása nagyon veszélyes művelet. Különösen,
ha egymás után gyorsan dugja be és húzza ki a
meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USBlejátszóban, és különösen magában az USBeszközben.
OLDALNÉZET
USB MEMÓRIA
PC RGB Kábel
(Nincs a csomagban)
Az oldalo AV-bemenet
Az oldalsó AV-csatlakzók
használata
Számos tetszőleges berendezést csatlakoztathat a LCD
TV-hez, a TV oldalsó csatlakozóinak segítségével.
• Egy camcorder vagy kamera csatlakoztatásához
használja az AV aljzatot (oldalt). Ehhez használja a
mellékelt videó/hang csatlakozó kábelt. Először
dugja be a kábel csatlakozófejét a TV-n található
AV IN aljzatba (oldalt). Ezután, csatlakoztassa a
komponens kábel (nincs a csomagban) csatlakozóit
a komponens videó/hang kábelhez. Ügyeljen a
csatlakozó színjeleinek egyezésére. Lásd a lenti
ábrát.
• Ez után kapcsoljon Oldalsó AV forrásra. A további
információkért lásd a Bemenet kiválasztása
fejezetet.
AV csatlakozó
kábel (mellékelt)
AV Kábel
(nincs a csomagban)
SIDE AV
• Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök
(MP3-lejátszók) nem kompatibilisek ezzel a TVvel.
SIDE AV
Digitális Mulitmédia Használata
Csatlakozók
• Csatlakoztathat USB-eszközöket a TV-hez a TV
USB-bemenetének használatával. Ez a szolgáltatás
lehetővé teszi, hogy megjelenítsen/lejátsszon USBmeghajtón tárolt JPG, videó és MP3 fájlokat.
Vagy
Oldalo videó/hang
csatlakozó kábelt
(támogatott)
USB
Fejhallgató
5Vdc
Max:500mA
Az USB-memória csatlakoztatása
KAMERA
• A TV hangjának fejhallgatón keresztüli hallgatásához
csatlakoztassa a fejhallgatót a TV-hez a FEJHALLGATÓ
csatlakozó segítségével, lásd fent.
FONTOS: A TV-t ki kell kapcsolni az USB-eszköz
csatlakoztatása vagy kihúzása során. Dugja be az
USB-eszközt a TV USB-bemenetébe. Csatlakoztathat
Magyar - 38 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 38
17.09.2010 11:30:31
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz
HDMI-n kersztül
• A csatlakoztatás után váltson a YPbPr forrásra. Lásd
a „Bemenet kiválasztása” fejezetet.
• Csatlakozhat a SCART-csatlakozón keresztül.
HDMI 1
Forduljon a DVD-lejátszó használati utasításához a
további információkért. Kapcsolja ki a készüléket és
a TV-t, mielőtt bármilyen csatlakozást hoz létre.
Megjegyzés: Az ábrán látható kábelek nem
tartozékok.
SPDIF
Coax.OUT
HDMI 1
• Ha DVD-lejátszó rendelkezik HDMI csatlakozóval,
akkor csatlakoztathat a HDMI-n keresztül.
SPDIF
Scart csatlakozó
(nem támogatott)
Coax.OUT
HDMI Kábel
(nincs a csomagban)
DVD-lejátszó
• Megjegyzés: A három csatlakoztatási mód ugyanazt
a funkciót látja el, de más minõségi szintet biztosít.
Nem szükséges mindhárom módon létrehozni a
csatlakozást..
DVD-lejátszó
• Ha az alábbi ábra szerint csatlakozik a DVD-lejátszóhoz,
váltson HDMI-forrásra. A forrás megváltoztatásához
lásd a Bemenet kiválasztása fejezetet.
A DVD lejátszó csatlakoztatása
komponens csatlakozó
segítségével (YPbPr) vagy
Scart-kábel
• A legtöbb DVD-lejátszót a KOMPONENS
CSATLAKOZÓN (YPbPr) keresztül csatlakoztathatja.
Az YPbPr-t csak akkor lehet használni, ha YPbPr
kimenettel rendelkező eszközt csatlakoztat a PC-n
keresztül a YPbPr - PC kábellel ((YPbPr kábel nem
tartozék).
A távirányító kéziszett
Az elemek behelyezése
• Távolítsa el a távirányító hátoldalán az elemtartó
fedelét, a fedélnek a jelzett résztől gyengén
fhátrafelétörténő nyomásával.
• Helyezzen be két AAA/R3 nagyságú vagy ennek
megfelelő típusú elemet. Az elemek behelyezése és
a fedél visszahelyezése során ügyeljen a megfelelő
polaritásra.
• A csatlakoztatás után váltson a YPbPr forrásra. Lásd
a „Bemenet kiválasztása” fejezetet..
• A hangátvitelhez Önnek a mellékelt VGA/komponens
hang kábelt kell használnia. Először a kábel jack
dugóját dugja be a TV-be. Ezután, csatlakoztassa a
mellékelt VGA/komponens hang kábel csatlakozóit
a komponens hang kábelhez (lásd a lenti ábrát).
Ügyeljen a csatlakozó színjeleinek egyezésére
(PIROS & FEHÉR).
Audio kábel
(nem támogatott)
SIDE AV
AV csatlakozó
kábel (tartozék)
A DVD lejátszó
kimeneteihez.
Megjegyzés: Távolítsa el az elemeket a távirányítóból,
ha hosszabb ideig nem használja azt. Különben, ha
az elemek kifolynak, a távirányító tönkre mehet. A
távirányítási tartomány nagyjából 7m/23ft.
Magyar - 39 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 39
17.09.2010 11:30:32
Be-ki kapcsolás
Alapvető működtetés
A TV-készülék bekapcsolása
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240
Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz. A
késznelétet jelző LED világítani kezd. (A led villog
a készenlét Ki/Be kapcsolása közben)
• A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:
• Nyomja meg az “ ” gombot, a P+ / P- vagy egy
számgombot a távirányítón.
• Nyomja meg az “ ” gombot, - vagy a + gombot a
TV-készüléken. Ezután a TV bekapcsol.
Megjegyzés: Amennyiben a TV-készüléket a
távirányítón vagy a TV-készüléken lévő PROGRAMME
UP/DOWN gombbal kapcsolja be, az Ön által utoljára
nézett program újra kiválasztásra kerül.
Működtetheti a TV-t a távirányító és a készüléken
található gombok használatával is.
A TV gombjainak használata
A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző
gombokkal. A “+/-” gombok alapbeállításként hangerő
fel/le funkcióként használhatók. Még akkor is, ha más
funkciókat állít be ezen gombokhoz, a “+/-” gombok
egy rövid idő múlva alapbeállítások lesznek.
A hangerő beállítása
• Nyomja meg a “P/V/AV” gombot egyszer, majd
használja a “+/-” gombokat a hangerő csökkentésére,
így a hangerőszint-skála (slider) megjelenik a
képernyőn. Mialatt a TV bűködik, a +/- segítségével
hangerőt + vagy – irányba szabályozhatja.
A program kiválasztása
A TV-készülék mindkét módon bekapcsol.
A TV-készülék kikapcsolása
• Nyomja meg a távirányítón lévő “ ” gombot vagy
az “ ” kapcsolót a TV-n, így a TV-készülék standby/
készenléti üzemmódba kerül.
• A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból.
Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódjában a
készenléti LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos
funkciók, például a Készenléti keresés, a Letöltés
vagy az Időzítő, aktívak.
Bemenet kiválasztása
Ha TV-hez külsőrendeszerek csatlakoznak, akkor
különböző bemeneti források közűl választhat.
Nyomja le a “SOURCE” gombot a távirányítón a
direkt választható források listázására.
• Ha csatornát akar váltani, nyomja meg a “P/V/AV”
gombot egyszer, majd használja a “+/-” gombokat.
Nyomja meg a “+/-” gombot a következő vagy az előző
program kiválasztásához.
AV-üzemmód
• Ha néhány másodpercig lenyomva tartja a “P/V/AV”
gombot, megjelenik a forrás OSD.
Vezérlés a távirányítóval
• Az Ön TV -készülékének távirányítója alkalmas az
Ön által kiválasztott modell minden funkciójának
beállításához. Ezeket a funkciókat az Ön TVkészülékének menürendszerével együtt írjuk le.
A hangerő beállítása
• Nyomja meg a “V+” gombot a hangerő
növeléséhez. Nyomja meg a “V-” gombot a hangerő
csökkentéséhez. A hangerő szint skála (csúszka)
megjelenik a képernyőn.
Program kiválasztása (Előző vagy
következő Program)
• Nyomja meg a “P -” gombot az előző program
kiválasztásához.
• Nyomja meg a “P +” gombot a következő program
kiválasztásához.
Program kiválasztása (közvetlen elérés)
Megjegyzés: Az YPbPr módot csak akkor lehet
használni, ha YPbPr kimenettel rendelkező eszközt
csatlakoztat a PC-n keresztül a YPbPr - PC kábellel
(nem támogatott).
• Nyomjon meg számjegy gombokat a távirányítón
0 és 9 között a programok kiválasztásához. A
TV a választott programra kapcsol. A műsorok
közötti választáshoz nyomja meg egymás után a
számgombokat. Ha a megnyomási idő a második
számgombnál letelt, akkor csak az első gombnak
megfelelő program fog megjelenni. Nyomja meg
újra a programszámot közvetlenül, ha újra az egy
számjegyű programokat szeretné választani.
Magyar - 40 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 40
17.09.2010 11:30:33
Sárga gomb (Előző nap): Az előző naphoz tartozó
csatornákat jeleníti meg.
Az elektromos műsorújság
(EPG) megtekintése
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) megtekintésével
az elérhető csatornákról kapható információ. Az EPG
menü megtekintéséhez nyomja le a EPG gombot a
távkapcsolón.
• Nyomja le a “ ”/“ ” gombokat a csatornák közötti
navigáláshoz.
• Nyomja le a “ ”/“ ” gombokat a csatorna listán való
navigáláshoz.
• Az EPG menü az összes a csatornákkal kapcsolatos
információ elérhető.
Kék gomb (következő nap): Az következő naphoz
tartozó csatornákat jeleníti meg.
Számgombok (Ugrás): Egyenesen a kiválasztott
csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.
OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat, úgyis mint “A csatorna kiválasztását”.
Szöveg gomb (szűrő): Megmutatja a szürő
opciókat.
INFÓ (Részletek): A csatornák részletes
megjelenítése.
• Vegye figyelembe, hogy a műsorinformációk
automatikusan frissülnek. Ha a csatornákhoz
kapcsolódva nincs az eseményekhez köthető
információ, az EPG üresen jelenik meg.
Piros gomb (Előző nap): Az előző naphoz tartozó
csatornákat jeleníti meg.
Zöld gomb (következő nap): Az következő naphoz
tartozó csatornákat jeleníti meg.
OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat, úgyis mint “A csatorna kiválasztását”.
Sárga gomb (Közelítés): A csatornainformációk
kibővítése.
INFÓ (Esemény részletei): A csatornák részletes
megjelenítése.
Kék gomb (szűrő): Megmutatja a szürő opciókat.
Zöld gomb: A csatornák elhelyezését listázza
INFÓ (Részletek): A csatornák részletes
megjelenítése.
Sárga gomb: Az EPG adatait jeleníti meg a az időzítő
rendezéssel összhangban
Számgombok (Ugrás): Egyenesen a kiválasztott
csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.
Kék gomb (szűrő): Megmutatja a szürő opciókat.
OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat, úgyis mint “A csatorna kiválasztását”.
Szöveg (Keresés): A “Műsorújság kereső” menüt
jeleníti meg.
SUBTTL: Nyomja le a SUBTITLE gombot a
Műfaj kiválasztása menü megjelenítéséhez.
Ennek a funkciónak a segítségével a műsorújság
adatbázisában kereshet a műfajnak megfelelően.
A készülék a musorfüzet adataiban keres, majd a
keresési feltételnek megfelelo musorokat kilistázza.
(Most) : Az aktuális csatornát mutatja meg.
Piros gomb (Előző időzítésre ugrás): Az előző
időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti meg.
Zöld gomb (Következő időzítésre ugrás): A
következő időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti
meg.
Magyar - 41 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 41
17.09.2010 11:30:34
Első beüzemelés
FONTOS: Az antennát csatlakoztassa, mielőtt a TV
készüléket bekapcsolja az első beállításhoz.
• A TV első beüzemelésekor a telepítési varázsló ad
útmutatást a folyamatban. Először a választható
nyelvek jelennek meg:
• Az “ ” vagy “ ” gomb lenyomásával kiválaszthatja
a nyelvet, majd az OK gomb megnyomásával
állíthatja be a nyelvet és folytathatja a mûveletet.
• A nyelv kiválasztása után az “Üdvözöljük!” képernyő
jelenik meg, amely kéri az Ország, Teletext Nyelv
és a Kódolás keresése opciók beállítását.
• A “ ” vagy a “ ” gomb megnyomásával válassza
ki a kívánt országot, és nyomja meg a “ ” gombot
az Teletext Nyelv opció kijelöléséhez. Használja
a “ ” vagy “ ” gombot a kívánt teletext nyelv
beállításához.
• A teletxt nyelvi opciójának beállítása után nyomja
le a “ ” gombot. A Titkosított keresés kijelzésre
kerül. A Kódolás keresése igen-re állításával a
kódolt adások keresését indítja el. Ezután állítsa be
a kívánt teletext nyelvet.
Az “Igen” vagy a “Nem” opciók kiválasztásánál
emelje ki az elemeket a “ ” vagy a “ ” gombok, vagy
lenyomásával majd nyomja le az OK gombot.
Ezután a követekező OSD jelenik meg a képernyőn és
a digitális televízió digitális földi adásokat keres.
Megjegyzés: Nyomja meg az “M” gombot a
visszavonáshoz.
• Miután minden elérhető állomást eltárolt, a
Csatornalista jelenik meg a képernyőn. Ha a
kiválasztott csatornák megfelelnek, az LCN-nek
megfelelően, kérjük válassza a “Igen”-t és aztán
nyomja le az “OK”-t.
• A Csatornalistából való kilépéshez és a TV
nézéséhez nyomja meg az OK gombot.
Beállítás
Nyomja le a “M” gombot a távirányítón és válassza
a Telepítést a “ ” vagy a “ ” gombok használatával.
Nyomja le az OK gombot és a következőmenü jelenik
meg.
• A folytatáshoz nyomja meg a távirányító OK gombját,
majd az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:
Magyar - 42 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 42
17.09.2010 11:30:34
Válassza ki az Automatikus csatornakeresést a “
”/“ ” gomb megnyomásával, majd nyomja meg az
OK gombot. Az Automata csatornakeresés opciói
jelennek meg. Ön kiválaszthatja a digitális antenna,
analóg, vagy digitális antenna beállítását a “ ”/“ ”
és az OK gombok segítségével.
digitális-ként került megadásra, akkor a multiplex
csatorna, vagy a frekvencia a számozott gombok
segítségével is megadható majd a keresés az OK
gomb lenyomásával indul.
Analóg kézi keresés
Automatikus csatornakeresés menü
működése
Digitális: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB
csatornákat.
Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el.
Teljes: és tárolja az analóg és a kábelen fogható
DVB csatornákat.
• Ha az automatikus keresési típust választja ki, és
megnyomja az OK gombot, visszaigazoló képernyő
jelenik meg. A beüzemelés elindításához válassza
az Igen választ, a megszakításhoz válassza a
Nem választ. Nyomja meg a “ ” vagy “ ” vagy
OK gombot.
• Az automatikus csatornakeresési típus beállítása,
kiválasztása és megerősítése után elindul a telepítési
folyamat, és egy folyamatjelző jelenik meg. Nyomja
meg az “M” gombot a folyamat leállításához. Ebben
az esetben a megtalált csatornák nem kerülnek
tárolásra.
Kézi hangolás
TIPP: Ez a funkció közvetlen műsor beírásához
használható.
• Válassza ki a Kézi csatornakeresés opciót a
Telepítés menüből, és a “ ”/“ ” és az OK gombot.
A Kézi csatornakeresés opciói jelennek meg.
• Válassza ki a kívánt Keresési típust a “ ”
vagy a “ ” gombbal. A Kézi csatornakeresés
ennek megfelelően változnak. Az “ ”/“ ” gomb
lenyomásával jelölje ki az elemet, majd az “ ” vagy
“ ” gombbal állítsa be. Nyomja meg az “M” gombot
a visszavonáshoz.
Digitális kézi keresés
Az analóg keresési típus kiválasztása után “ ”/“ ”
gomb lenyomásával jelölje ki az elemet, majd az “ ”
vagy “ ” gombbal állítsa be.
Adja meg a csatorna, vagy frekvencia számát a
számozott gombok segítségével Nyomja meg az
OK gombot a kereséshez. Ha a keresés csatornát
talált, minden a listán nem lévő új csatorna tárolásra
kerül.
Analóg finomhangolás
• Válassza az Analóg finomhangolást a
telepítésmenüből a “ ” vagy a “ ” gombok, valamint
az OK gomb segítségével. Az Analóg finomhangolás
képernyő jelenik meg. Az Analóg finomhangolás
funkció nem elérhető, ha nincsenek eltárolva analóg,
digitális vagy külső források.
• A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. Az “
” vagy “ ” gomb megnyomásával állítsa be a
Finomhangolás menüpontot. A művelet befejeztével
nyomja le újra az OK gombot.
Szolgáltatáslista törlése (*)
(*) Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Ország
beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy
Finnország.
Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák
törléséhez. Nyomja meg az “ ” vagy “ ” gombot a
Szolgáltatáslista törlése menüpont kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot. A képernyõn a
következõ OSD jelenik meg
A kézi indítású csatorna kereséshez, gépelje
be a multiplex csatornát, vagy a frekvenciát, és
csak ezen a multiplexen vagy frekvencián indul
el a csatornák keresése. Ha a keresés típusa
Magyar - 43 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 43
17.09.2010 11:30:35
Nyomja meg az OK gombot a visszavonáshoz.
Válassza ki az Igen választ az “ ” vagy “ ” gomb
megnyomásával, és nyomja meg az OK gombot az
összes csatorna törléséhez.
Állomások kezelése:
Csatornalista
A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a
Csatornalistába. A csatornalista opciók használatával
szerkesztheti a csatornalistákat, beállíthatja a
kedvenceket vagy a kilistázandó aktív állomásokat.
• Nyomja meg a “M” gombot, hogy megtekintse a
főmenüt. Válassza ki a csatornalistát a “ ” vagy
a “ ” gombbal. Nyomja meg az OK gombot, hogy
láthassa a menü tartalmát.
• Az Szám szerkesztése képernyő jelenik meg.
Adja meg a kívánt csatorna számát, használja a
numerikus gombokat a távirányítón. Ha van egy
korábban tárolt csatorna azon a számon, egy
figyelmeztető képernyő jelenik meg. Válasszuk
az Igen lehetőséget, ha azt szeretné áthelyezni a
csatornát, és nyomjuk meg az OK gombot.
• A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
Kiválasztott csatorna elmozdul.
Csatorna törlése
A ZÖLD gomb lenyomásával kijelölheti az csatornákat/
visszavonhatja az összes csatorna kijelölését;
SÁRGA gomb a csatorna kijelöléséhez/kijelölés
visszavonásához.
• Válassza ki a csatornát, amelyet törölni szeretne,
és válassza a Törlés opciót. A folytatáshoz nyomja
meg az OK gombot.
• A figyelmeztető képernyő jelenik meg. Válasszuk
az IGEN választ a törléshez, a Nem választ a
megszakításhoz. A folytatáshoz nyomja meg az
OK gombot.
Csatorna átnevezése
Válassza ki a Csatornalista szerkesztését az összes
eltárolt csatorna kezeléséhez. Használja a “ ” vagy
“ ” és az OK gombot a Kedvencek kiválasztásához
Csatorna lista szerkesztése.
Csatornalista működése
• Válassza ki a csatornát, amelyet át kíván nevezni, és
válassza a Név szerkesztése opciót. A folytatáshoz
nyomja meg az OK gombot.
• Az “ ” vagy “ ” gomb megnyomásával az előző/
következő karakterre ugorhat. Az “ ” és “ ”
gomb váltja a jelenlegi karaktert, pl. a ‘b’ karakter
‘a’ lesz a “ ” lenyomásakor, és ‘c’ lesz az “ ”
gomb lenyomásakor. A számozott gombok ‘0...9’
lenyomásával a kiemelt karakter cserélhetők le
a fent látható karakterekre egyenként, a gombok
lenyámásának sorrendjében.
• Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot a
mentéshez. Nyomja meg az “M” gombot a
visszavonáshoz.
Csatorna lezárása
• Nyomja meg a “ ” vagy a “ ” gombot a feldolgozni
kívánt csatorna kiválasztásához. Nyomja meg a “ ”
vagy a “ ” gombot, hogy kiválasszon egy funkciót
a Csatornalista menüből.
• Használja a P+/P- gombot az oldal felfelé vagy lefelé
történő mozgatásához.
Nyomjuk meg a ZÖLD gombot az összes csatorna, a
SÁRGA gombot egy darab csatorna megjelöléséhez/a
megjelölés visszavonásához.
• Válassza ki a csatornát, amelyet törölni szeretne, és
válassza a Lezárás opciót. A folytatáshoz nyomja
meg az OK gombot.
• Be kell írnia a Szülői beállítás PIN kódját. Az
alapbeállítás 0000. Írja be a PIN kódot.
• Nyomja meg az KÉK gombot a szûrési opció
megtekintéséhez.
• A kilépéshez nyomja meg a “M” gombot.
Csatorna mozgatása
• Válassza ki a kívánt csatornát. Válassza ki az
Áthelyez opciót a csatornák listájában, és nyomja
meg az OK gombot.
• Nyomja meg az OK gombot, amikor a kívánt csatorna
ki van jelölve lezárásához vagy feloldásához. Lakat
jel fog megjelenni a kiválasztott csatorna mellett.
Magyar - 44 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 44
17.09.2010 11:30:35
Állomások kezelése: Kedvencek
A kedvenc műsorokból listát készíthet.
• Nyomja meg a “M” gombot, hogy megtekintse a
főmenüt. Válassza ki a csatornalistát a “ ” vagy
a “ ” gombbal. Nyomja meg az OK gombot, hogy
láthassa a menü tartalmát.
• Válassza ki a Kedvencek opciót a kedvencek
listájának kezeléséhez. Használja a “ ”/“ ” és az
OK gombot a Kedvencek kiválasztásához.
• Több különböző csatornát is beállíthat kedvencként,
így csak a kedvenceket között navigálhat.
Válassza ki a mûsor típusát a listából a “ ” /“ ” és
az OK gombokkal.
Képernyőinformációk
Nyomja meg az “INFO” gombot a képernyőinformáció
megjelenítéséhez. Részletek az állomásról és
a jelenlegi program jelenik meg az információs
banneren.
Az információs sáv információt nyújt a kiválasztott
csatornáról és a látható műsorról. A csatorna neve
a csatorna számával együtt megjelenik. Tipp: Nem
minden csatorna sugározza a műsorok adatait. Ha
a név és az idopontok nem érhetok el, akkor üres
információs sáv jelenik meg.
Ha a kiválasztott csatorna zárolva van, akkor meg
kell adnia a helyes négy számjegyû jelszót a csatorna
megtekintéséhez (alapbeállítás 0000). “Írja be a
PIN-t” felirat jelenik meg a képernyon ebben az
esetben:
• Válassza ki a csatornát a “ ” vagy “ ” gombbal.
Nyomja la az OK gombot a kiválasztott csatorna
hozzádásához a kedvencek listájához. Az
eltávoltáshoz nyomja le újra az OK gombot.
Gombfunkciók
• OK: Műsorszolgáltató hozzadása/törlése.
• SÁRGA: Csatorna kijelölése/kijelölés
visszavonása.
• ZÖLD : Összes csatorna kijelölése/kijelölés
visszavonása.
• KÉK: Megmutatja a szürő opciókat.
A média lejátszása média kereső
segítségével
Ha az USB-eszközt nem ismeri fel a TV a ki-/
bekapcsolás vagy az Első beüzemelés után, akkor
először húzza ki az USB-eszközt, és kapcsolja ki majd
be a készüléket. Dugja be újra az USB-eszközt.
A Médiaböngésző ablak megjelenítéséhez nyomja le
vagy a “M” gombot a távkapcsolón és aztán válassza
ki a Médiaböngészőt a “ ” vagy a “ ” gombok
lenyomásával. A folytatáshoz nyomja meg az OK
gombot. A Médiaböngésző menü opciók jelennek
meg a képernyőn.
Ha USB eszközök kerülnek csatlakoztatásra,
a média kereső képernyő automatikusan
megjelenik:
Állomások kezelése:
Csatornalista válogatása
Beállíthatja a kilistázandó műsorokat a csatorlalistában.
Bizonyos típusú adások megjelenítéséhez használja
az Aktív csatornabeállítást.
Válassza ki az aktív csatornák listáját a csatorna lista
menüből a “ ” vagy a “ ” gombbal. A folytatáshoz
nyomja meg az OK gombot.
Lejátszhatja az USB-memóriáról a zene-, a kép- és
videofájlokat. Használja a “ ” vagy “ ” gombot a Videó,
Fotók, Zene vagy Beállítások kiválasztásához.
Magyar - 45 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 45
17.09.2010 11:30:36
Videó megtekintése USB-n keresztül
Amikor kiválasztjuk a Videók opciót a fő opciókból,
a rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek,
és ez szerepel ezen a képernyőn. Használhatja a “
” vagy “ ” gombot a video fájl kiválasztásához, és
nyomjuk meg az OK gombot a videó lejátszásához.
Válasszon ki egy felirat fájlt, és nyomjuk meg az OK
gombot, és kiválaszthatja a felirat fájlt vagy törölheti a
kiválasztást. A video fájl lejátszása közben a követlező
menü jelenik meg:
Ugrás (Számgombok):A számgombokkal kiválasztott
fájlra ugrik.
OK: Megjeleníti a kiválasztott képet a teljes
képernyőn.
Diavetítés (ZÖLD gomb): Elindítja a diavetítés
lejátszását.
Ciklus/Keverés (Kék gomb): Az ismétlő lejátszáshoz
nyomja le egyszer. Mégegyszeri lenyomással az
ismétlő lejátszás és a keverés is elérhetővé válik. A
keverés kizárólagos engedélyezéséhez nyomja le
újra. Nyomja le újra az összes letiltásához. Az ikonok
megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.
FAV: A fájlokat dátum szerint válogatja ki.
Lejátszás (PIROS gomb): Elindítja a
videolejátszás.
Stop (KÉK gomb): Megállítja a videolejátszást.
SZÖVEG: A kiválasztott képek megtekintése.
INFO: Megváltoztatja a szürő opciókat.
Diavetítés beállításai
Szünet (OK gomb): Szünetelteti a videolejátszást.
Visszajátszás (
készülék.
Előre (
gomb): Hátrafele játszik le a
gomb): Előrefele keres a készülék.
Szünet (SÁRGA gomb) : Szünetelteti a diavetítést.
Felirat/Hang (LANG. gomb): Felirat/hangsáv
beállítása.
Sárga: Megnyitja a felirat időkorrekciójának
menüjét.
Folytatás (Zöld gomb) : Folytatja a diavetítést.
Nagyítás (PIROS gomb) : Kinagyítja a képet.
Előző/Következő (Balra/Jobbra gomb): A
diavetítésen az előző vagy a következő fájlra ugrik.
Forgatás (Fel/Le gomb): Elforgatja a képet a fel/le
gombok használatával.
Az előző menübe való belépéshez nyomja meg az
RETURN gombot.
Ciklus/Keverés (Kék gomb): A ciklus kikapcsolásához
nyomja meg még egyszer. Az ismétlés és a keverés
letiltásához nyomja le újra. Nyomja le újra a
keverés kizárólagos engedélyezéséhez. Nyomja
le újra az összes engedélyezéséhez. Az ikonok
megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.
Videó megtekintése USB-n keresztül
RETURN: Vissza a fájlok listájához.
Amikor kiválasztjuk a Videók opciót a fő opciókból, a
rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek, és
ez szerepel ezen a képernyőn.
INFO: A Súgó ablak megjelenítése.
Zenék megtekintés az USB-n keresztül
Amikor kiválasztjuk a Zene opciót a fő opciókból, a
rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek, és
ez szerepel ezen a képernyőn.
Magyar - 46 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 46
17.09.2010 11:30:37
Feliratot mutat: Felirat engedélyezésének
beállítása.
A felirat nyelve: Beállítja a felirat nyelvét.
Felirat pozíciója: Felfelé vagy lefelé állítja be a felirat
elhelyezését.
Felirat betûnagyság: Beállítja a felirat betűnagyságát
(max. 54pt).
Képméret megváltoztatása:
Képformátum
0..9 (Számgombok): A kiválasztott fájlra ugrik.
• A műsorokat különböző képméretekben lehet
megnézni a kapott adástól függően.
Játssza le ezt (OK gomb) : Lejátssza a kiválasztott
fájlt.
• Megváltoztathatja a TV képarányát (képméretét) a
kép más zoom módban való megtekintéséhez.
Lejátszás (ZÖLD gomb) : Lejátssza az összes
médiafájlt a mappában, a kijelölttel kezdi.
• Nyomja meg a “SCREEN” gombot ismételten a
képméret megváltoztatásához. Az elérhető zoom
módok alább olvashatók.
Stop (PIROS gomb) : A lejátszás leállítása.
Szünet (SÁRGA gomb) : Szünetelteti a kiválasztott
lejátszást.
Előző/Következő (Balra/Jobbra gomb) : Az előző
vagy a következő fájlt játssza le.
FAV: A mappák rendezése cím, előadó vagy album
szerint..
INFO: Megváltoztatja a szürő opciókat.
Ciklus/Keverés (Kék gomb): A ciklus kikapcsolásához
nyomja meg még egyszer. Mégegyszeri lenyomással
az ismétlő lejátszás és a keverés is elérhetővé válik.
A keverés kizárólagos engedélyezéséhez nyomja le
újra. Nyomja le újra az összes letiltásához. Az ikonok
megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.
Média kereső beállításai
Auto
Ha a WSS (szélesvásznú) jel, amely jelzi a kép
képarányát, a sugárzott adásjelben vagy a külső
forrásból származó jelben megtalálható, akkor a TV
automatikusan megváltoztatja a ZOOM módot a WSS
jelnek megfelelően.
• Ha az AUTO mód nem működik megfelelően a
WSS jel gyengesége miatt, vagy amikor meg akarja
változtatni a ZOOM módot, kézzel változtasson egy
másik ZOOM módra.
16:9
Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát
(4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős
TV-t.
• A 16:9-es képarányú képeknél, amelyek egy
normál képbe lettek összenyomva (4:3 képarány),
használja a 16:9-es módot a kép eredeti méretének
visszaállításához.
A Médiaböngész őt beállíthatja a Beállítás
párbeszédablak használatával. Az “ ” vagy “ ”
gomb lenyomásával jelölje ki az adott elemet, majd
az “ ” vagy “ ” gombbal állítsa be.
Felirat
Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes
képernyősre a feliratokkal együtt.
Stílus megtekintése: Beállítja az alapbeállítás
szerinti böngészési módot.
Diavetítés időköz: A diavetítés intervallumának
beállítása.
Magyar - 47 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 47
17.09.2010 11:30:37
Megjegyzés: Eltolhatja a képernyőt felfele vagy lefele
a “ ” / “ ” gombokkal, ha a kép zoom beállítása 14:9
Zoom, Mozi vagy Felirat.
14:9
Ez felnagyítja a széles képet (14:9 képarány)
teljes képernyősre a felső és alsó határok
figyelembevételével.
Képbeállítások konfigurálása
Különböző képbeállításokat használnak.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki az ötödik
ikont a “ ” vagy a “ ” gomb használatával.
Nyomja meg az OK gombot a Képbeállítások menü
megtekintéséhez.
14:9 Zoom
Ez az opció 14:9-re zoomolja a képet.
4:3
Ez a normál képek (4:3-as képarány) nézésére
szolgál, mivel ez az eredeti mérete.
A képbeállítás menü működése
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott
menüpont kiválasztásához.
Panoráma
Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát
(4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős TV-t,
anélkül, hogy a kép természetellenesnek hatna.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott elem
kiválasztásához.
• A kilépéshez nyomja meg a “M” gombot.
A képbeállítási menüpontok
Mód: Nézési igényeinek megfelelően beállíthatja
a kívánt üzemmódot. A kép mód az alábbi opciók
egyikére állítható be: Mozi,Játék,Dinamikus és
Természetes.
Kontraszt: Beállítja a képernyő világosságának és
sötétségének értékeit.
Világosság: Beállítja az képernyő világosságának
értékét.
A kép teteje és alja enyhén le lesz vágva.
Mozi
Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes
képernyősre.
Élesség: Beállítja az képernyőn lévő objektumok
élességének értékét.
Szín: Beállítja az színértékét, a színek igazításával
együtt.
Színeltolás: Beállítja a kívánt színtónust.
Színhőmérséklet: Beállítja a kívánt színtónust.
Magyar - 48 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 48
17.09.2010 11:30:37
A Hideg beállítás a fehér színeknek enyhe kék
árnyalatot ad.
V pozíció: Ez a funkció a képet függőlegesen
mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.
A normál színekhez válassza a Normál beállítást.
Képpont óra: A Képpont óra beállítja a helyes
interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg
a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők
vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.
A Meleg beállítás a fehér színeknek enyhe piros
árnyalatot ad.
Zajcsökkentés: Ha a mûsorszóró jele gyenge és a
kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj
mennyiségének csökkentéséhez. A zajcsökkentés
az alábbi opciók egyikére állítható be: Alacsony,
Közepes, Magas vagy Ki.
Játék üzemmód: Ha a Játék módot bekapcsolja, akkor
betöltődnek a meghatározott játék mód beállítása,
melyeket a jobb képminőséghez optimalizáltak.
Megjegyzés: Ha a Játék módot bekapcsolja, akkor
a Képbeállítás menü bizonyos elemeit nem állíthatja
be.
Kép közelítés:Automatikusan beállítja a képméretet:
Automatikus,16:9, Feliratos,14:9, 14:9 Közeli, 4:3,
Panoráma vagy Mozi.
Fázis: A felbontástól és a letapogatási frekvenciától
függően, amely a TV-készülékbe érkezik, lehet, hogy
zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez
esetben próbálgatással használja ezt a menüpontot
a tisztább kép érdekében.
Képbeállítások konfigurálása
A hangbeállítások konfigurálhatók az igényeknek
megfelelően.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki az ikont a “
” vagy a “ ” gomb használatával. Nyomja meg az OK
gombot a Hangbeállítások menü megtekintéséhez.
Visszaállítás: Visszaállítja a képbeállításokat az
alapbeállításra.
A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei
nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállításai
hozzáadódnak a Képbeállításhoz a PC
üzemmódban.
PC képbeállítások
A PC kép elemeinek beállításához tegye a következőt:
Nyomja la a “ ” vagy a “ ” gombot Kép ikon
kiválasztásához. A kép menü megjelenik a
képernyőn.
Kontraszt, fényerő, szín, színhőmérséklet és kép
A nagyítás beállításai ugyanazok, mint a TV kép
menüben az “Menürendszer” fejezetben.
Hangzás,Beállítások és Forrás beállítások
megegyeznek a főmenüben leírtakkal.
PC pozíciója: A PC pozíció menüpontok
kijelzéséhez.
A hangbeállítás menü működése
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott
menüpont kiválasztásához.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott elem
kiválasztásához.
• A kilépéshez nyomja meg a “M” gombot.
A hangbeállítás menüpontok
Hangerő: Beállítja a hangszintet.
Equalizer: Nyomja meg a OK gombot, hogy belépjen
az Ekvaliztáro almenübe.
Automatikus pozíció: Automatikusan optimalizálja
a kijelzést. Az optimalizásáshoz nyomja meg az OK
gombot.
H pozíció: Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet
vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.
Magyar - 49 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 49
17.09.2010 11:30:38
A beállítás menu működése
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott
menüpont kiválasztásához.
• Használja az OK gombot egy elem
kiválasztásához.
• A kilépéshez nyomja meg a “M” gombot.
A beállítás menüpontok
Feltételes hozzáférés: Szabályozza a feltételes
hozzáférési modulokat, ha elérhetők.
Nyelv: Nyelvi beállítások konfigurálása.
Az Ekvalizátor menüben a módot megváltoztathatja
Zene, Film, Beszéd, Lapos, Klasszikus vagy
Egyéni módra. Nyomja le a “M” gombot az előző
menübe való visszalépéshez.
Megjegyzés: Az Ekvalizátor menü beállításai csak
akkor változtathatók meg, ha az Ekvalizátor mód
beállítása Egyéni.
Egyensúly: Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal
és jobb hangszóró hangerejét.
Fejhalllgató: Fejhallgató hangerő beállítása.
Hang mód: Választhat a Mono, Sztereo, Dual-I vagy
Dual-II módok közül. Csak akkor, ha a választott
csatorna is támogatja azt a módot.
AVL: Az automatikus hangerő korlátozás (AVL)
funkcióval beállíthat egy rögzített hangerőt (például a
reklámok hangereje hangosabb, mint a műsorok).
Dinamikus mélyhang: A dinamikus basszus a
TV-készülék mélyhang effektjeinek növelésére
használható.
Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet
hangtípusát.
A TV beállítások konfigurálása
Részletes beállítások konfigurálhatók az igényeknek
megfelelően.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki a beállítások
ikont a “ ” vagy a “ ” gombbal. Nyomja meg az OK
gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.
Felnőtt: Nyelvi beállítások konfigurálása.
Időzítők: Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz.
Dátum/idő: Dátum és idő beállítása.
Források: Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott
forrásopciókat.
Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási
opcióit jeleníti meg.
Feltételes elérési mód használata
Modul
FONTOS: Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a
CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van.
• Egyes digitális csatornák nézéséhez feltételes
hozzáférési mód (CAM) szükséges. Ezt a modult a
TV CI nyílásába kell helyezni.
• Szerezze be a Feltételes hozzáférési modult (CAM)
és a megtekintést engedélyező kártyát úgy, hogy
előfizet egy fizetős csatorná(ka)t szolgáltató cégnél,
majd illessze be a televízióba a következő eljárás
szerint.
• Illessze be a CAM-ot, majd a megtekintést
engedélyező kártyát a TV hátoldalán található
csatlakozóba.
• A CAM-ot teljesen csatlakoztatni kell, nem lehetséges
teljesen csatlakoztatni, ha fordítva helyezi be. A CAM
vagy a TV csatlakozója megsérülhet, ha a CAM-ot
erőltetve helyezi be.
Csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, kapcsolja be,
majd várjon néhány másodpercet, amíg a kártya
aktiválódik.
• Ha nincs modul behelyezve, akkor a “Nem találok
Közös interfész modult” üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Forduljon a modul használati utasításához a
beállítások részleteiért.
A feltételes hozzáférés menü megtekintése
(*)
(*) Ezen menübeállítások változhatnak a szolgáltatótól
függően.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki az ikont a “
” vagy a “ ” gomb használatával. Nyomja meg az
Magyar - 50 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 50
17.09.2010 11:30:38
OK gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.
○Használja a “ ” vagy “ ” gombokat a Feltételes
hozzáférés kijelöléshez, és a folytatáshoz nyomja
meg az OK gombot.
Nyelvi beállítások
Nyelvi beállítások konfigurálása
A menü segítségével a TV nyelvi beállításait
módosíthatja.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki az ikont a “
” vagy a “ ” gomb használatával. Nyomja meg az
OK gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.
Használja a “ ” vagy a “ ” gombot a Nyelv
kiemeléséhez. Nyomja meg az OK gombot a
folytatáshoz:
A Beállítás menüben jelölje ki a Nyelvi beállítások
elemet az “ ” vagy “ ” gomb megnyomásával.
Nyomja meg az OK gombot, és a Nyelvi beállítások
almenü megjelenik a képernyõn:
Használja az “ ” vagy “ ” gombot a beállítandó
menüpont kijelöléséhez, majd nyomja meg az “ ”
vagy “ ” gombot a beállításhoz.
Megjegyzések:
• A Rendszer nyelve meghatározza a képernyon
megjeleno menü nyelvét.
Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott elem
kiválasztásához. A beállítások automatikusan
mentésre kerülnek.
Menü: Megjeleníti a rendszer nyelvét.
Előnyben részesített
Ezek a beállítások lesznek érvényesek, ha ez
lehetséges. Ellenkező esetben a jelenleg beállításokat
használja a készülék.
• A Hang nyelve meghatározza a csatorna
hangsávjának nyelvét.
• Az elsodleges beállítások élveznek elsobbséget,
ha több választási lehetoség is elérheto az adott
musornál. A másodlagos beállítás az az alternatíva,
amely akkor érvényesül, amikor az elso beállítás
nem érheto el.
• Hang: Beállítja a kívánt audio nyelvet.
• Felirat: Beállítja a felirat nyelvét. A kiválasztott nyelv
megjelenik a feliratokon.
• Teletext: Beállítja a teletext nyelvét.
• Műsorújság: Beállítja a műsorújság nyelvét.
Jelenlegi (*)
(*) Ezek a beállítások megváltoztathatók, ha a
műsorsugárzó is támogatja. Egyébként a beállításokat
nem lehet megváltoztatni.
• Hang : Megváltoztatja az adott csatorna audio
nyelvét.
• Felirat : Beállítja az adott csatorna feliratának
nyelvét.
Megjegyzés: Ha az Ország beállítás Dánia,
Svédország, Norvégia vagy Finnország, akkor a Nyelvi
beállítások menü a következõképpen mûködik:
Magyar - 51 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 51
17.09.2010 11:30:39
megnyomja, a Gyermekzár be felirat jelenik meg a
képernyőn, ha a menü képernyő nem látható.
Szülői felügyelet
Bizonyos műsorok, csatornék és menük megtekintése
ellen lázárható a rendszer a szülői felügyelet
rendszerrel.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg. A
számgombokkal írjon be egy új PIN kódot. Azu új PIN
kódját másodszor is be kell írnia ellenőrzés céljából.
Ezzel a funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja
a védelmi rendszert, és megváltoztathatja a PIN
kódot.
FONTOS: A PIN szám gyári beállítása 0000. Ha
megváltoztatja a jelszót, akkor írja le, és tegye
biztonságos helyre.
Nyomja le a “M” gombot és válassza ki az ikont a “
” vagy a“ ” gomb használatával. Nyomja meg az
OK gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.
Használja a “ ” vagy “ ” gombokat az Szülői
felügyelet kijelöléshez, és a folytatáshoz nyomja
meg az OK gombot:
Időzítők
Az időzítők menü megtekintéséhez nyomja le a “M”
gombot és válassza ki a Csatorna lista ikonját a “
” vagy a “ ” gomb használatával. Használja a “
” vagy “ ” gombokat az Időzítő kijelöléshez, és a
folytatáshoz nyomja meg az OK gombot:
Elalvásidőzítő beállítása
Ezzel a beállítással a TV egy adott idő után
kikapcsol.
A szülői felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez
egy PIN kódot kell beírni. A gyári beállítás 0000. A
helyes kód beírását követően megjelenik a szülői
beállítás menü:
• Használja a “ ” vagy “ ” gombokat az Elalvásidőzítő
kijelöléshez.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot a beállításhoz.
Az időzítőt kikapcsolhatja, valamint legfeljebb 2,00
órára (120 perc) állíthatja 30 perces lépésközzel.
Műsoridőzítők beállítása
A műsoridőzítő ezzel a funkcióval egy adott műsorra
állítható.
Használja a “ ” gombot az időzítő adott műsorra
való beállításához. A műsoridőzítő funkció megjelenik
a képernyőn.
Időzítő hozzáadása
Szülői beállítás menu működése
• Válassza ki az adott elemet a “ ” vagy a “ ”
gombbal.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott elem
kiválasztásához.
• Nyomja meg az OK gombot a többi opció
megtekintéséhez.
Menüzár: A menüzár beállítása lehetővé teszi vagy
letiltja a menü elérését. A telepítési menühöz vagy a
teljes menürendszerhez való hozzáférés letiltható.
• Az időzítő hozzáadásához nyomja meg a távirányítón
lévő SÁRGA gombot. A következő menü jelenik meg
a képernyőn:
Csatorna: Megváltoztatja a hálózat típusát a “ ” vagy
a “ ” használatával.
Időzítő típusa: Ez a funkció nem elérhető a
beállításhoz.
Dátum: A számgombokkal írjon be egy dátumot.
Kezdés: A számgombokkal írjon be egy kezdő
időpontot.
Korhatár-zár: Ha ezt beállítja, akkor a műsorból
lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem
engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz
való hozzáférést.
Befejezés: A számgombokkal írjon be egy végső
időpontot.
Gyerekzár: Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV
készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható.
Ebben az esetben a Készenléti / Be gombot kivéve
a készüléken található gombok nem működnek.
Ha aktiválva van a Gyermekzár, a TV-t készenléti
üzemmódba kapcsolhatja a Készenléti/Be gombbal.
A TV ismételt bekapcsolásához szüksége van a
távirányítóra. Ezért, ha ezek közűl az egyik gombot
Ismétlés: Beállíthatja az időzítőt úgy, hogy Egyszer,
Naponta vagy Hetente ismétlődjön. Használja a “ ”
vagy “ ” gombot egy opció kiválasztásához.
Időtartam: Megjeleníti a kezdési és a végső időpont
közötti időtartamot.
• Az időzítő elmentéséhez nyomja meg a ZÖLD
gombot. Nyomja meg az PIROS gombot a
visszavonáshoz.
Megváltoztat/Töröl:A szülői beállítást vezérli az
időzítőknél.
Magyar - 52 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 52
17.09.2010 11:30:39
Időzítő szerkesztése
• A “ ” vagy “ ” gomb megnyomásával válassza ki
a szerkesztésre szánt időzítőt.
• Nyomja meg a ZÖLD gombot. Az Időzítő szerkesztése
képernyő jelenik meg.
A forrásbeállítások konfigurálása
Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott
forrásopciókat. A TV nem vált a letiltott forrásopciókra,
amikor a “SOURCE” gombot megnyomta.
• Ha befejezte a szerkesztést, nyomja meg a ZÖLD
gombot a mentéshez. Nyomja meg az “M” gombot
a visszavonáshoz.
Időzítő törlése
• A “ ” vagy “ ” gomb megnyomásával válassza ki
a törlésre szánt időzítőt.
• Nyomja meg a PIROS gombot.
• Az időzítő törléséhez válassza ki az IGEN választ a
“ ” vagy “ ” gomb megnyomásával. Nyomja meg
a NO gombot a visszavonáshoz.
A dátum-/időbeállítások
konfigurálása
A folytatáshoz válassza ke a Dátumot/Időt a
Beállítások mneüből Dátum - Idő beállítás Nyomja
meg az OK gombot.
• Válassza ki a Források opciót a Beállítások menüben,
majd nyomja meg az OK gombot.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy adott forrás
kiválasztásához.
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot a kiválasztott forrás
engedélyezéséhez vagy tiltásához. A változtatások
automatikusan tárolásra kerülnek.
Megjegyzés: Az YPbPr módot csak akkor lehet
használni, ha YPbPr kimenettel rendelkező eszközt
csatlakoztat a PC-n keresztül a YPbPr - PC kábellel
(nem támogatott).
• Használja a “ ” vagy a “ ” gombot a Dátum/Idő
kiemeléséhez.
Dátum,Idő,Idő beállítások mód, Időzónabeállítások
választhatók
Egyéb beállítások konfigurálása
Az általános konfigurációs beállítások megtekintéséhez
válassza ki az Egyéb beállítások opciót a Beállítások
menüben, és nyomja meg az OK gombot.
Használja a “ ” vagy a “ ” gombot a Idő beállítások
mód kiemeléséhez. Az idő beállítások mód a “ ” vagy
a “ ” gombokkal állítható be. Beállítható automatikus
vagy kézi beállításra.
Ha az auto kerül kiválasztásra, Dátum/Idő és Időzóna
opcóik nem elérhetők a beállításohoz. Ha MANUAL
opció kerül kiválasztásra, az Időzónánál, az a következő
képpen választható:
• Az “ ” vagy “ ” gomb megnyomásával válassza ki
az Időzóna beállítást.
Használja a “ ” vagy a “ ” gombokat a az Időzóna
GMT-12 vagy GMT+12 közötti kiválasztásához. Dátum/
Idő a menülista tetején megváltozik a kiválasztásnak
megfelelően.
• A változtatások automatikusan tárolásra kerülnek. A
kilépéshez nyomja meg a “M” gombot.
Magyar - 53 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 53
17.09.2010 11:30:40
Készenléti keresés (választható)
Működés
• Használja a “ ” vagy “
kiválasztásához.
” gombot egy elem
• Használja a “ ” vagy “ ” gombot egy opció
kiválasztásához.
• Nyomja meg az OK gombot az almenü
megtekintéséhez.
Kijelzési időhatár: Megváltoztatja a menüképernyő
kijelzési időhatárát.
Kódolt csatornák keresése: Ha a beállítás be van
kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat
is megkeresi. Ha Ki állapotra kapcsolja, akkor
az automatikus vagy a kézi keresés nem fogja
megkeresni a kódolt csatornákat.
Háttérvilágítás (választható): Ez a beállítás a
háttérvilágítás szintjét szabályozza és Maximumra,
Minimumra, Közepesre valamint Gazdaságosra
(választható) állítható be.
Kék háttér: Aktiválja vagy deaktiválja a kék héttér
rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.
Szoftverfrissítés: Ahhoz, hogy biztosítsa, a TV mindig
a legfrissebb adatokkal rendelkezzen, használja ezt
a beállítást. A megfelelő működéshez a TV-t állítsa
készenléti üzemmódba.
Ön engedélyeztetheti vagy letilthatja az automatikus
frissítést az automatikus szkennelés opció
beállításával.
Használja az “ ” vagy “ ” gombot a Készenléti
keresés menüpont kiválasztásához, majd nyomja
meg az “ ” vagy “ ” gombot a beállítás bevagy kikapcsolásához. A Készenléti Keresést
Ki-re kapcsolja, akkor az a funkció nem elérhető.A
Készenléti keresés használatához bizonyosdjon meg
arról, hogy a Készenléti keresés be van kapcsolva.
Ha a készenléti keresés Be állásra vankapcsolba,
akkor a TV készenléti üzemmódja közben indul el az
elérhető adások keresése. Ha TV bármilyen új vagy
még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik,
amelyben választani kell a változások átvétele és
elutasítása között.
Egyéb szolgáltatások
TV információ megjelenítése: Csatonra szám,
Csatorna Név, Hangzás jel, idő, teletext, catorna
típusa és a felbontás információi jelennek meg a
képenyőn, ha egy új program jelenik meg, vagy az
“INFO” gomb kerül lenyomsára.
Némítás funkció: A “ ” gomb lenyomása letiltja a
hangszórót.Zajszint jelző jelenik meg a képernyő felső
szélén. A némítás törlésének két módja van; vagy
nyomja le a “ ” gombot vagy növelje a hangerőt.
Kép mód kiválasztás: A PRESETS gomb
megnyomásával válthat a Kép mód beállításai között
az igénynek megfelelően. Az elérhető beállítások:
Dinamikus, Természetes és Mozi.
Feliratok megjelenítése: A távirányító SUBTITLE
gombjának megnyomásával jelenítheti meg a
feliratokat. Nyomja meg még egyszer a SUBTITLE
gombot a felirat funkció kiiktatásához.
De kézi vezérléssel is keresheti az új szoftvereket a
Frissítés keresésének kiválasztásával.
Segítség nagyothallóknak: Ha a műsorszolgáltató
engedélyezi a különleges hangjeleket, akkor
bekapcsolhatja ezt a beállítást, hogy fogni tudja
ezeket a jeleket.
Audio leírás: A hangos körülírás azt a kiegészíto
narrációs hangsávot jelenti, amelyet a vizuális médiák
(televízió és filmek) látássérült nézoknek készítettek.
A körülíró narrátor beszél a vetítés közben, a hang
természetes szüneteiben (és néha a párbeszéd
alatt, ha szükséges) körülírja, hogy mi történik a
képernyon. Csak akkor használhatja ezt a funkciót, ha
a musorszolgáltató támogatja ezt a további narrációs
hangsávot.
Auto TV Ki: Beállíthatja kikapcsolás idejét automatikus
kikapcsolás funkcióval. Ha a kikpacsolási időpont
elérésével a TV nincs használatban, akkor az
kikapcsol.
Magyar - 54 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 54
17.09.2010 11:30:40
Teletext
Tanácsok
A teletext rendszer információkat, például híreket,
sporthíreket és időjárást közvetít a TV-re. Vegye
figyelembe, hogy ha a jel gyengül, például rossz/
kedvezőtlen időjárási körülmények között, akkor
néhány szöveghiba jelenhet meg vagy a teletext mód
megszakadhat.
A teletext funkciógombjai az alábbiak:
A képernyő karbantartása: A képernyőt egy enyhén
nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon
súroló oldatokat, mert ez megsértheti a TV-készülék
képernyőjének bevonatát. Saját biztonsága
érdekében, ha tisztítja a készüléket húzza ki a
dugaszt a konnektorból. Ha áthelyezi a TV-t, akkor
biztosan fogja meg az alsó részénél fogva.
“
” Teletext / Mix : Ha egyszer nyomja meg,
aktiválja a teletext üzemmódot. Nyomja le újra szöveg
képernyőjének és az adás képének a keveréséhez
(mix).Az újbóli lenyomás a teletext mód elhagyását
jelent.
Kép utánvilágítás: Kérjük vegye figyelembe, hogy a
megelőző kép megjelenítéséből eredően szellemkép
jelenhet meg.Az LCD TV-ről ez a megelőző kép rövid
idő után eltűnhet. Próbálja meg egy ideig kikapcsolni
a TV-t.
“RETURN” Tartalomjegyzék: Megjeleníti a teletext
tartalomjegyzékét.
Ennek elkerülésére ne hagyja, hogy a képernyőn
hosszú ideig állókép jelenjen meg.
“INFO” Mutat: Megjeleníti a rejtett információkat
(játékok megoldását például).
Nincs tápfeszültség: Ha a TV nem kap áramot,
ellenőrizze a hálózati kábelt, és a csatlakozást a
konnektorhoz.
“OK” Tartás: Megállítja a teletext oldal lapozását.
Nyomja meg ismét a folytatásához.
“ ”/“ ” Aloldalak : Ha a teletext aktív, akkor
választhat egy aloldalt, ha az elérhető.
P+ / P- és számok (0-9): Nyomja meg az oldal
kiválasztásához.
Megjegyzés: A legtöbb TV-állomás a 100. oldalt
használja a tartalomjegyzék számára.
Színgombok (PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK)
A TV támogatja a FASTEXT és a TOP text
rendszereket is. Ha ezek a rendszerek elérhetők,
akkor az oldalak csoportokba vagy témákba vannak
rendezve. Ha a FASTEXT rendszer elérhető, akkor
a teletext oldalak szekciói színkódolást kapnak, és
az egyik színes gombbal kiválaszthatók. Nyomja
meg azt a színes gombot, amelyik oldalt el szeretné
érni. Színes feliratok jelennek meg, amelyek jelzik,
melyik színes gombot használja, ha elérhető a TOP
text adás. A “ ” vagy a “ ” lenyomása a betölti a
következő vagy az előző oldalt.
Rossz minőségû kép: A helyes TV-rendszert
választotta? Nincs a TV vagy az antenna le nem földelt
audio berendezés vagy neon lámpa közelében? A hegyek
vagy a toronyházak kettős képet vagy szellemképet
okozhatnak. Gyakran a képminőség megjavul, ha
változtat az antenna irányán. Felismerhetetlen a
kép vagy a teletext? Ellenőrizze, hogy a megfelelő
frekvenciát írta-e be. Hangolja újra a csatornákat. A kép
minősége romolhat, ha két külső egység csatlakozik a
TV-hez egyidejűleg.Ebben az esetben csatlakoztassa
le a külső egységek egyikét.
Nincs kép: Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
A csatlakozók rendesen be vannak-e dugva az
aljzatokba? Nincs-e megsérülve az antenna
kábel? Megfelelő csatlakozót használt az antenna
csatlakoztatására? Ha nem biztos ebben, kérdezze
meg a készülék eladóját. A Nincs kép felirat azt jelenti,
hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó
gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg
ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti
forrást választotta-e ki.
Hang: Egyáltalán nem hallja a hangot. Nem szakította
meg véletlenül a hangot az
gomb lenyomásával? A
hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz
szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang menü.
Távirányító: Az Ön TV-készüléke többé nem reagál a
távirányítóra. Ha így van, a TV tetején lévő gombokat
is tudja használni.
Bemeneti források: Ha nem tud kiválasztani egy
bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs
készülék csatlakoztatva. Ellenőrizve az AV-kábelt
és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt
csatlakoztatni.
Magyar - 55 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 55
17.09.2010 11:30:41
A. függelék: PC bemenet tipikus
képernyőmódjai
A kijelző legnagyobb felbontása 1360x768. A
következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait
tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az
eltérő felbontást. A rendelkezésre álló felbontások a
következők. Ha a számítógépet egy nem támogatott
módba kapcsolja, akkor egy figyelmeztető OSD
üzenet jelenik meg a képernyőn.
B. függelék: AV és HDMI
jelkompatibilitás (Bemeneti
jeltípusok)
Forrás
Támogatott jel
Elérhető
PAL 50/60
O
KILÉPÉS
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Index
Felbontás
Frekvencia
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
480I
60Hz
O
3
640x480
75 Hz
480P
60Hz
O
4
800x600
60 Hz
576I
50Hz
O
5
800x600
75 Hz
576P
50Hz
O
6
1024x768
60 Hz
720P
50Hz
O
7
1024x768
70 Hz
720P
60Hz
O
8
1024x768
75 Hz
1080I
50Hz
O
75 Hz
1080I
60Hz
O
60 Hz
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
9
10
1152x864
1280x768
11
1280x1024
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
Oldalsó AV
YPbPr
HDMI1
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24Hz
O
(X: Nem elérhető, O: Elérhető)
Néhány esetben az LCD TV-n a jel nem megfelelően jelenhet
meg. Az oka az lehet, hogy a forrás berendezés (DVD, Settop box stb.) eltér a szabványoktól. Ha hasonló problémát
észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a
forrásberendezés gyártójával.
Magyar - 56 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 56
17.09.2010 11:30:41
C. függelék: Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI-átalakítók (nincs benne a készletben) használatával eszközöket
csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
;
480i
;
480p
576i
;
576p
;
720p
;
;
1080i
;
;
;
;
;
1080p
;
;
D. függelék: Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban
Megjegyzés
Formátum
Média
Film
Fájlkiterjesztés
Kép
Hang
(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
.mpg / .dat / XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
H264-TS
trp / tp/
RMVB
PCM/MP3
XviD verzió: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
SP és ASP támogatás
MJPEG
PCM
30 kép/s VGA felbontáson
m4a-
-
-
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Zene
MPEG 1/2
3 (MP3)
Fotó
Mintasûrûség: 8 kHz – 48 kHz
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Mintasûrûség: 8 kHz – 48 kHz
Bit Rate: 128bps~320Kbps
Normál JPEG
WxH = 15360x8640
Progresszív JPEG
WxH = 1024x768
.jpg
Magyar - 57 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 57
17.09.2010 11:30:41
E. függelék: Szoftverfrissítés
• Az Ön TV készüléke alkalmas arra, hogy a műsorszolgáltató kábelén keresztül frissítéseket keressen és
töltsön le.
• A távközlési hálózaton történő kereséshez, az Ön TV készüléke megkeresi a tárolt és elérhető csatornákat.
Tehát a frissítések keresése előtt ajánlott az összes elérhető csatorna automatikus keresése és frissítése.
1) Szoftver frissítés keresése felhasználói profilon keresztül
• Ha lehetséges ellenőrizze, hogy van-e új szoftverfrissítés az Ön TV készülékéhez.
• Navigáljon a főmenüben Válassza a Beállítások-at és aztán válassza ki a További beállítások menüt. A
További beállítások menüben navigáljon a Szoftver frissítés ponthoz és a Frissítési opciók megnyitásához
nyomja le az OK gombot.
• A Frissítési opciók menüben válassza a Frissítések keresés-ét és nyomja le az OK gombot.
• Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdi a letöltést. Egy folyamatsáv jelzi a hátralévő letöltési
folyamat hátralevő részét. A letöltés befejezésével egy üzenet jelenik meg a szoftver aktiválásához szükséges
újraindításról. Az újraindítással történő folytatáshoz nyomja le az OK gombot.
2) 3.AM keresés és frissítés üzemmód
• Ha az Automatikus keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók menüjében, a TV készülék 03:00
órakor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új frissítés letöltésre került az új
bekapcsolásnál a TV készülék már az új szoftververzióval indul.
Megjegyzések az újraindításhoz: Az újraindítás az utolsó lépés a szoftverfrissítési műveletek során, ha
a letöltés sikeresen befejeződött. Az újraindítás során a TV készülék elvégzi az utolsó beállításokat. Az
újraindítási folyamat közben a tápfeszültség ellátása fenn marad és az előoldali led villogással jelzi a folyamatot.
Megközelítőleg 5 perc múlva a TV az új, aktivált szoftverrel újraindul.
• Ha az Ön TV készüléke 10 perc múlva nem indul újra, húzza ki a tápcsatlakozót 10 percre és dugja be újra.
A TV készüléknek az új szoftverrel gond nélkül el kell indulnia. Ha a TV készülék működik, kérjük ismételje
meg még néhányszor a tápcsatlakozó kihúzását és visszadugását. Ha a készülék még mindig nem működik,
kérjük hívjon olyan szakembert, aki a problémát meg tudja oldani.
Figyelem: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást jelző led villog. Ha ez megtörténik az
ahhoz vezethet, hogy a készülék nem működik és csak szakember javíthatja meg.
Magyar - 58 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 58
17.09.2010 11:30:41
Műszaki adatok
TV ADÁS
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
FOGHATÓ CSATORNÁK
VHF (I/III sáv)
UHF (U sáv)
Hipersáv
BEÁLLÍTHATÓ CSATORNÁK SZÁMA
1000
CSATORNA KIJELZŐ
Kijelzés a képernyőn
RF ANTENNABEMENET
75 Ohm (asszimetrikus)
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
220-240 V váltakozó feszültség, 50 Hz.
AUDIO
Német + Nicam sztereó
AUDIÓ KIMENETI TELJESÍTMÉNY (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL (W)
60 W (max)
< 1 W (készenlét)
PANEL
16:9 kijelző, 22” képernyő méret
MÉRETEK (mm)
MéxSzxMa (talppal): 117 x 532 x 376
Tömeg (Kg): 5,55
MéxSzxMa (talp nélkül): 60 x 532 x 347
Tömeg (Kg): 5,40
MHEG-5 ENGINE, megfelel az ISO/IEC 13522-5 előírásoknak
Objektum támogatás megfelel az ISO/IEC 135818-6 és a UK DTT profilnak
Az Egyesült
Királyságban
Frekvenciatartomány: 474-850 MHz az EK típusoknál
Digitális
vétel
170-862 MHz az EU típusoknál
Átviteli szabvány: DVB-T. MPEG-2, MPEG4
Demoduláció: COFDM 2K/8K FFT üzemmóddal
FEC minden DVB üzemmód
Videó: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Hang: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.
A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás
vételére.
TESCO Garancia
Ha a termékkel kapcsolatosan bármilyen észrevétele van, forduljon áruházi vevőszolgálatunkhoz vagy küldje
el véleményét az alábbi címre: Tesco-Global Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. Látogasson meg
minket a www.tesco.hu oldalon.
Magyar - 59 -
A02_MB60_[HU]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 59
17.09.2010 11:30:41
Obsah
Vlastnosti .............................................................. 61
Úvod ..................................................................... 61
Příprava ................................................................ 61
Bezpečnostní opatření.......................................... 62
Obsah balíčku....................................................... 63
Tlačítka dálkového ovládání ................................. 64
LCD TV a Ovládací tlačítka .................................. 65
Přehled zapojení - zadní konektory ...................... 65
Přehled zapojení - postranní konektory ................ 66
Připojení k síti ....................................................... 67
Připojení antény ................................................ 67
Použití Digital Multimedia Konektory .................... 67
Připojení USB paměti ....................................... 67
Připojení LCD TV k PC ......................................... 67
Použití postranních AV konektorů......................... 67
Připojení DVD přehrávače skrz HDMI .................. 68
Připojování DVD přehrávače skrz komponentní
zdířky (YPbPr) nebo Scart kabel .......................... 68
Dálkové ovládání .................................................. 68
Vkládání baterií ................................................. 68
Zapínání a vypínání .............................................. 69
Zapnutí TV ........................................................ 69
Vypnutí TV ........................................................ 69
Výběr vstupu......................................................... 69
Zásadní obsluha ................................................... 69
Ovládání tlačítek na TV .................................... 69
Nastavení hlasitosti ....................................... 69
Nastavení programu ..................................... 69
AV režim........................................................ 69
Ovládání dálkovým ovladačem ......................... 69
Nastavení hlasitosti ....................................... 69
Volba programu (předchozí nebo další
program) ....................................................... 69
Výběr programů (Přímý přístup) ................... 69
Prohlížení elektronického průvodce programy
(EPG).................................................................... 70
První instalace ...................................................... 71
Instalace ............................................................... 71
Ovládání režimu Automatické Skenování Kanálů .71
Ruční Ladění ....................................................... 72
Digitální manuální vyhledávání ......................... 72
Analogové manuální vyhledávání ..................... 72
Jemné analogové ladění .................................. 72
Vyčistit seznam služeb (*)................................. 72
Ovládání stanic: Seznam kanálů .......................... 72
Ovládání Seznamu kanálů................................ 73
Přesouvání kanálů ............................................ 73
Vymazání kanálu .............................................. 73
Přejmenování kanálu ........................................ 73
Uzamknutí kanálu ............................................. 73
Ovládání stanic: Oblíbené .................................... 73
Funkce tlačítek.................................................. 73
Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu ..... 74
Informace na obrazovce ....................................... 74
Přehrávání médií použitím prohlížeče médií ........ 74
Prohlížení videí skrze USB .............................. 74
Prohlížení fotek skrze USB ............................... 74
Nastavení Prohlížeče Medií .............................. 75
Změna velikosti obrazu: Formát obrazu ............... 76
Konfigurace nastavení obrazu ............................. 77
Ovládání ´položek nabídky Nastavení obrazu .. 77
Položky nabídky Nastavení obrazu .................. 77
PC nastavení obrazu ........................................ 77
Konfigurace nastavení zvuku ............................... 78
Ovládání ´ položek nabídky Nastavení zvuku .. 78
Položky nabídky Nastavení zvuku .................... 78
Konfigurace nastavení TV .................................... 78
Ovládání ´položek nabídky Nastavení .............. 78
Položky menu Nastavení .................................. 78
Použití podmíněného přístupu Modul ................... 79
Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*) .. 79
Konfigurace předvolby jazyka............................... 79
Rodičovská kontrola ............................................. 80
Ovládání nabídky Rodičovského nastavení ..... 80
Časovače.............................................................. 80
Nastavení časovače ......................................... 80
Nastavení časovače programů ......................... 80
Přidání časovače .......................................... 80
Úprava časovače .......................................... 81
Vymazání časovače ...................................... 81
Konfigurace nastavení data/času ......................... 81
Konfigurace nastavení Zdroje............................... 81
Konfigurace Ostatních nastavení ......................... 81
Obsluha ............................................................ 81
Další funkce .......................................................... 82
Teletext ................................................................. 82
Tipy ....................................................................... 83
Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy 84
Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu
(vstupní typy signálu)............................................ 84
Dodatek C: Podporované DVI rozlišení ................ 85
Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB
režim ..................................................................... 85
Dodatek E: Aktualizace softwaru .......................... 86
Specifikace ........................................................... 87
Czech - 60 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 60
17.09.2010 11:30:57
Úvod
Vlastnosti
• Dálkově ovládaná barevná LCD TV.
• Plně integrovaná digitální TV (DVB-T- MPEG2,
MPEG4)
• HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto
spojení je také navrženo pro přijímání signálů s
vysokým rozlišením.
• USB vstup.
• 1000 programů (analogové a digitální).
• OSD soustava menu.
• Integrovaný ladič kompatibilní s MPEG2, MPEG4.
• Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video,
video hry, audio set, atd.).
• Stereo zvukový systém. (German+Nicam)
• Teletext, fastext, TOP text.
• Připojení na sluchátka.
• Automatické programování.
• Manuální ladění vpřed a vzad.
• Časovač / Dětská pojistka.
• Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
• Přehrávání NTSC.
• AVL (Automatické omezení hlasitosti).
• Automatické vypínání.
Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod
k použití vám ukáže, jak správně používat vaší
TV. Před použitím televize si prosím přečtěte
tuto příručku velmi pozorně. Uchovejte tento
návod na bezpečném místě kvůli budoucím
odkazům.
Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení
TV programů. Různé možnosti připojení umožňují
přídavné zvýšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač,
DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.).
Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých
interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí
použití a nesmí být používáno pro průmyslové a
komerční účely. V případě, že přístroj není používán
pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny
neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti.
Pro obsluhu vaší LCD-TV v extrémních podmínkách
prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.
Příprava
• PLL (Hledání frekvence).
• PC vstup.
• Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7,ME, 2000,
XP, Vista.
• Herní režim
Před prvním použitím tohoto přístroje pročtěte
instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce
s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte
pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy.
Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete,
poskytněte ho s touto příručkou.
Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi
10 cm volného místa. Pro zabránění poškození a
nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné
předměty na povrch. Používejte toto zařízení v
průměrných klimatických podmínkách.
Czech - 61 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 61
17.09.2010 11:30:58
Náhradní díly
Bezpečnostní opatření
Pro Vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě
tato bezpečností opatření.
Zdroj energie
TV se připojuje do 220-240 V AC, 50 Hz zásuvky.
Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající
vašim podmínkám.
Síťový kabel
Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel
(hlavní přívod) a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte
se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj
vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na
síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat
nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte
s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny
takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený
síťový kabel může způsobit požár nebo elektrický šok.
Je-li poškozen a potřebuje vyměnit, měl by to provést
odborník.
Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že
servisní technik použil náhradní díly, které jsou
určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty
originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit
požár, elektrický šok nebo jiné nebezpečí.
Údržba
Prosím, uvědomte o všech opravách
oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt
sami, můžete dostat elektrický šok.
Likvidace odpadu
• Instrukce pro likvidaci odpadu:
Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly
by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako
třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně
těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s
běžným odpadem. Zneškodněte, prosím, použité
baterie v souladu s životním prostředím. Zjistěte si
možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.
• Nezkoušejte dobít baterie. Nebezpečí výbuchu.
Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo
rovnocenného typu.
Vlhkost a voda
Nepoužívejte toto zařízení na vlhkých
místech (vyvarujte se koupelny, dřezu
v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte
toto zařízení dešti nebo vodě, protože
to může nebezpečné, a nepokládejte
předměty naplněné vodou, jako třeba
květinové vázy na povrch. Nevystavujte
TV stříkající nebo kapající vodě.
Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt,
vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte
zkontrolovat oprávněnou osobou.
Čištění
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,
že elektrické nebo elektronické zařízení má být
zneškodněno na konci jeho životnosti,
odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích
EU existují různé metody pro třídění odpadu.
Pro více informací se prosím obraťte na
místní úřad nebo vašeho prodejce.
Elektrická, elektrotechnická zařízení a
baterie se nesmí likvidovat s domácím odpadem.
Nechte je recyklovat v
místě k tomu určeném. Obraťte se na místní úřady
nebo na vašeho prodejce, jak výrobek recyklovat.
Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky.
Nepoužívejte kapalinu ani sprejové
čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.
Odpojení zařízení
Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto
musí zůstat snadno přístupná.
Větrání
Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny
k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se
předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované
nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.
Hlasitost sluchátek
Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
Teplo a plameny
Instalace
Televizor by neměl být umístěn v blízkosti
otevřeného ohně nebo zdrojů silného
žáru, jako je elektrické topení. Ujistěte se,
že žádné zdroje otevřeného ohně, jako
třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie
nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba
sluneční svit, oheň, atd.
Pokud chcete připevnit zařízení na zeï, pro zabránění
úrazu je nutno následovat montážní pokyny.
Blýskání
V případě bouřky a blýskání, nebo při
odjezdu na dovolenou, vypojte síťový
kabel ze zásuvky.
LCD Obrazovka
LCD panel je vysoce technologický výrobek,
obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů,
poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se
na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě
modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon
vašeho výrobku.
Czech - 62 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 62
17.09.2010 11:30:58
VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním
režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.
Zapojení do televizního rozvodového
systému (kabelová televize atd.) z ladiče
Zařízení zapojené do ochranného uzemnění
elektrického rozvodu budovy přes hlavní přívod
nebo přes jiné zařízení s připojením k ochrannému
uzemnění – a do televizního rozvodového systému
použitím koaxiálního kabelu, může za nějakých
okolností způsobit požár.
Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení
bez dozoru. Děti nemusí rozpoznat možná nebezpečí.
Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu
nebezpečny. Baterie ukládejte mimo dosah malých
dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě
vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové
folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
Obsah balíčku
Zapojení do rozvodového systému musí být proto
provedeno prostřednictvím zařízení, které poskytuje
elektrickou izolaci pod určitým frekvenčním pásmem
(galvanický izolátor, viz EN 60728-11).
M
RETURN
LCD televizor
OK
SOURCE
PRESETS
EPG
INFO
2
1
DEF
ABC
3
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
0
FAV
SCREEN
Baterie: 2 X AAA
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
Oznámení o povolení (volitelné)
je pod ochrannou známkou SRS Labs,
Inc. TruSurround technology v korporaci pod
povolením SRS Labs, Inc.
Dálkové ovládání
Návod k použití
Oznámení o povolení (volitelné)
Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
“Dolby” a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou
známkou Dolby Laboratories.
Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí
neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj
navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním
režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické
sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Proto by
měl být přístroj umístěn tak, aby byl zaručen přístup k
zásuvce bez překážek, takže v případě nouze může
být zástrčka okamžitě vypojena. Kvůli vyloučení
nebezpečí požáru, zástrčka by měla být odpojena
z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např.
dovolená.
1 X Video a audio připojovací kabel
Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství.
Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny
doplňky.
Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.
Czech - 63 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 63
17.09.2010 11:30:58
Tlačítka dálkového ovládání
1. Pohotovostní režim
2. Současný jazyk
3. Zastavení obrazu
4. Vrátit se / Odejít z menu / Stránka seznamu (v
režimu teletextu)
5. Navigační tlačítka
6. OK / Seznam kanálů
7. Výběr obrazového režimu
8. EPG (Programový průvodce)
9. Předešlý / další program
M
RETURN
10. Číselná tlačítka
11. Předchozí program
12. Titulky Zap. - Vyp.
OK
13. Časovač vypnutí
14. Teletext / Mix
15. Bez funkce
SOURCE
16. ZELENÉ tlačítko
17. ČERVENÉ tlačítko
PRESETS
INFO
EPG
18. Zapnutí / vypnutí nabídky
19. AV / Zdroj
20. Info
21. Zvýšení / Snížení hlasitosti
22. Utlumit
1
2
3
ABC
DEF
GHI
23. Režim oblíbených
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
24. Mono-Stereo / Dual I-II
25. Velikost obrazu
26. Prohlížeč médií
27. Bez funkce
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
Czech - 64 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 64
17.09.2010 11:30:59
LCD TV a Ovládací tlačítka
POHLED ZEPŘEDU a ZBOKU
PŘEHLED ovládacích tlačítek
Ovládací tlačítka
1. Tlačítko vypnutí/zapnutí
pohotovostního režimu
2. TV / AV tlačítko
3. Tlačítko další/předešlý program
– Tlačítko zvýšení/snížení
hlasitosti
Poznámka:Pro změnu hlasitosti
lze použít tlačítka “+/-”. Pokud
chcete změnit kanály, stiskněte
jednou tlačítko P/V/AV a poté
“+/-” tlačítka. Pokud na pár sekund
podržíte tlačítko P/V/AV , objeví
se OSD. Hlavní menu OSD nelze
zobrazit pomocí ovládacích
tlačítek.
HDMI 1
Přehled zapojení - zadní konektory
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 1: HDMI vstup
Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má konektor HDMI. Vaše LCD TV je schopná zobrazit
High Definition obraz ze zařízení např. High Definition satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato
zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto konektory mohou přijímat
signál 720p nebo 1080i. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk.
2. RF vstup se připojuje k anténě.
Pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do
televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách.
3. Vstupy nebo výstupy SCART pro externí zařízení. Připojte kabel SCART do konektoru SCART na
televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači).
Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do
Režimu AV.
Poznámka: S-VHS signál je podporován skrze zdířku Scart.
4. PC vstup slouží k propojení počítače s TV.
Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC
na počítači.
Czech - 65 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 65
17.09.2010 11:31:00
Poznámka: Pro propojení YPbPr signálu skrze PC vstup můžete použít kabel YPbPR –VGA (není
dodáván).
VAROVÁNÍ: PC a YPbPr nelze použít najednou.
5. S/PDIF koaxiální výstup vyvádí digitální audio signály právě sledovaného zdroje.
K přenosu zvukového signálu na zařízení se vstupem S/PDIF použijte koaxiální kabel SPDIF.
Přehled zapojení - postranní konektory
1. CI zdířka je určena k vložení CI karty. CI karta vám umožní sledovat všechny
kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části „Podmíněný
přístup“.
2. Postranní USB vstup.
3. Ovládací tlačítka TV.
4. Postranní audio-video vstup je používán pro propojení video a audio signálů
externích zařízení. Pro propojení videa musíte použít dodaný AV připojovací
kabel. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k postranní AV zdířce
televizoru. Poté připojte konektor video kabelu (není dodáván) do ŽLUTÉHO
vstupu (umístěného na straně s více konektory) dodaného připojovacího AV
kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.
Pro propojení audia použijte ČERVENÝ a BÍLÝ vstupy připojovacího AV
kabelu. Poté připojte konektory audio kabelu zařízení do ČERVENÉHO a
BÍLÉHO konektoru dodaného připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se
musí shodovat.
Poznámka: Pokud připojujete nějaké zařízení k vaší TV použitím PC či
komponentního video vstupu, pro umožnění zvuku použijte připojovací AV
kabel (ČERVENÝ a BÍLÝ).
5. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech
zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor
k televizoru.
Czech - 66 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 66
17.09.2010 11:31:02
Připojení k síti
Připojení LCD TV k PC
DŮLEŽITÉ: Tento TV set je zkonstruován pro napájení
na 220-240V AC, 50 Hz.
• Po vybalení nechte televizor získat pokojovou
teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte
napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.
Připojení antény
• Připojte anténu nebo zástrčku kabelové televize do
VSTUPU PRO ANTÉNU, umístěného zezadu TV.
Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV,
můžete propojit váš počítač s TV. Před připojením
vypněte počítač a televizor. Pro připojení počítače
k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je
připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač
(PC). Viz “Výběr vstupů”.Nastavte rozlišení, které
vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v
dodatcích.
HDMI 1
PC RGB Kabel
(není součástí dodávky)
Vstupu PC
(Zadní)
SPDIF
Nebo
Coax.OUT
SIDE AV
Side Video/Audio
spojovacího
kabelu (dodané)
PC Audio Kabel
(není součástí dodávky)
Side AV Vstupu
.
Použití Digital Multimedia
Konektory
Použití postranních AV konektorů
• Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3
přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní.
• Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV,
zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za
poničení souborů nebo ztrátu dat.
• Během přehrávání souboru USB paměť
nevytahujte.
UPOZORNINÍ: Rychlé zapojování a vypojování
USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně
nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť.
Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB
zařízení.
BOČNÍ POHLED
K vaší LCD TV lze připojit velkou řadu vybavení použitím
postranních konektorů.
• Pro připojení videokamery či fotoaparátu použijte
AV zdířku (ze strany) K tomuto použijte dodaný
připojovací video/audio kabel. Nejprve připojte
samostatný konektor kabelu k postrannímu
AV vstupu televizoru. Poté připojte konektory
kabelu fotoaparátu (není dodáván) do konektorů
připojovacího kabelu audio/video. Barvy konektorů
se musí shodovat. Viz ilustrace níže.
• Poté přepněte do postranního AV zdroje. Pro více
informací viz následující kapitola Výběr vstupů.
AV připojovací
kabel (dodáván)
USB PAMĚŤ
Sluchátka
USB
AV kabel
(není dodáván)
SIDE AV
• S Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru
připojit různá USB zařízení. Tato vlastnost vám
umožní prohlížet/hrát JPG, MP3 a video soubory,
uloženy na USB paměti.
Kamera
• Pro poslech zvuku ze sluchátek připojte sluchátka k TV
použitím konektoru SLUCHÁTEK, viz obrázek.
5Vdc
Max:500mA
Připojení USB paměti
DŮLEŽITÉ: Při připojování a odpojování USB
zařízení by měla být TV vypnutá. Zařízení USB
zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB
vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB
zařízení.
Poznámka: Je možné, že určité typy pevných disků
nejsou podporovány.
Czech - 67 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 67
17.09.2010 11:31:04
HDMI 1
Připojení DVD přehrávače skrz
HDMI
SPDIF
Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití
vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte
TV a přehrávač.
Coax.OUT
Poznámka: Kabely zobrazené na nákresu nejsou
součástí dodávky.
• Pokud má váš DVD přehrávač HDMI zdířku, můžete
je propojit skrz HDMI a dosáhnete tím lepší zvukovou
a obrazovou kvalitu.
Zásuvka SCART
(není dodáván)
HDMI 1
HDMI kabel
(není dodáván)
SPDIF
Coax.OUT
DVD přehrávač
DVD přehrávač
• Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz
obrázek dole. Pro více informací o přepínání zdrojů
viz kapitola Výběr zdrojů.
Připojování DVD přehrávače
skrz komponentní zdířky
(YPbPr) nebo Scart kabel
Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou
funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení
všemi třemi metodami.
Dálkové ovládání
Vkládání baterií
• Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části
sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače.
• Většina přehrávačů se připojuje pomocí
SLOŽKOVÝCH KONEKTORŮ (YPbPr). YPbPr
může být použito pouze pokud je připojeno zařízení,
které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC
kabelu.(Kabel není dodáván).
• Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie
rovnocenného typu. Vložte baterie správným
směrem a zavřete kryt.
• Po zapojení, přepněte na YPbPr.Viz “Výběr
vstupu”.
• Pro zapojení zvuku použijte VGA/komponentní
zvukový kabel. Nejdříve zapojte jednoduchý konektor
k TV. Poté připojte audio konektory DVD přehrávače
do VGA/komponentního audio připojovacího kabelu
(zobrazeno na ilustraci). Barvy konektorů se musí
shodovat (ČERVENÝ a BÍLÝ).
Audio kabel
(není dodáván)
SIDE AV
AV připojovací
kabel (dodáván)
Do audio vstupů
DVD přehrávače.
• Po zapojení přepněte na YPbPr. Viz “Výběr vstupu”.
• Lze také připojit skrze SCART zdířku
Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou
dobu, vyjměte baterie z ovladače. Jinak mohou baterie
vytéct a ovladač může být poškozen. Dosah ovladače
je přibližně 7m/23ft.
Czech - 68 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 68
17.09.2010 11:31:05
Zapínání a vypínání
Zásadní obsluha
Zapnutí TV
• Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým
proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Poté
se rozsvítí LED. (Světlo LED bude blikat při
pohotovostním režimu)
• K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu
můžete zvolit jednu z možností:
• Stiskněte “ ” tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko
na ovladači.
• Stiskněte tlačítko “
se poté zapne.
” , - nebo + tlačítko na TV. TV
Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program
nahoru/dolů na ovladači, program který jste sledovali
naposledy se změní.
Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.
Vypnutí TV
• Stiskněte “ ” tlačítko na ovladači nebo “ ” tlačítko
pohotovostního režimu, a TV se vypne do režimu
pohotovosti.
• Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního
režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce
jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo
Časovač jsou aktivní.
Výběr vstupu
Po připojení externích zařízení do TV můžete přepínat
mezi jednotlivými zdroji. Tiskněte za sebou tlačítko
“SOURCE” na dálkovém ovladači pro přímé přepínání
zdrojů.
TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače
anebo tlačítek na čelním panelu.
Ovládání tlačítek na TV
Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích
tlačítek. Tlačítka “+/-” slouží jako hlasitost nahoru/dolů
. I když nastavíte jinou funkci pro tyto tlačítka, “+/-” za
chvíli budou jednat jako standardně nastavená.
Nastavení hlasitosti
• Stiskněte jednou tlačítko “P/V/AV” a poté použijte
tlačítka “+/-” pro zesílení nebo ztlumení, stupnice se
objeví na obrazovce. Pokud je TV zapnuta, tlačítka
+/- jsou použity na hlasitost + a hlasitost -.
Nastavení programu
• Pokud chcete změnit kanály, stiskněte jednou
tlačítko “P/V/AV” a poté “+/-”. Stisknutím tlačítka “+/-”
přepnete na následující nebo předešlý program.
AV režim
• Podržte tlačítko “P/V/AV” a na pár vteřin objeví se
OSD.
Ovládání dálkovým ovladačem
• Dálkový ovladač televizoru je určen k ovládání všech
funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny
podle menu systému vaší TV.
Nastavení hlasitosti
• Stisknutím tlačítka “V+” hlasitost zvýšíte. Pro snížení
hlasitosti stiskněte “V-” tlačítko. Stupnice hlasitosti
se zobrazí na obrazovce.
Volba programu (předchozí nebo další
program)
• Stisknutím tlačítka “P -” přepnete na předchozí
program.
• Stisknutím tlačítka “P +” přepnete na následující
program.
Výběr programů (Přímý přístup)
• Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání
volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na
zvolený program. Pro přepínání mezi programy
tiskněte číselná tlačítka. Předtím než stisknete
druhé číselné tlačítko, nejprve se zobrazí program
první číslovky. Pokud chcete znovu zvolit programy
s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu.
Poznámka: YPbPR může být použito pouze pokud
je připojeno zařízení, které má YPbPr výstup přes PC
vstup YPbPr k PC kabelu.
Czech - 69 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 69
17.09.2010 11:31:06
Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do
vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.
Prohlížení elektronického
průvodce programy (EPG)
Elektronická průvodce programy lze použít pro prohlížení
informací a dostupných programech. Pro prohlížení EPG
menu stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači.
• Pro procházení kanály stiskněte “ ”/“ ”.
OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně
možnosti “Výběr kanálu”.
Textové tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti
programu.
• Pro procházení seznamem programů, stiskněte “
”/“ ” tlačítko.
• EPG menu zobrazí dostupně informace o všech
kanálech.
• Tyto informace jsou aktualizovány automaticky.
Pokud nejsou informace o pořadech k daným
kanálům dostupné, zobrazí se prázdné EPG.
Červené tlačítko (před. den): Zobrazí programy z
předešlého dne.
Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy
následujícího dne.
Žluté tlačítko (Zoom): Rozšíří informace o programech.
Modré tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.
OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně
možnosti “Výběr kanálu”.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti
programu.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti
programu.
Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do
vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.
Zelené tlačítko: Zobrazí se seznam programů.
OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programů včetně
možnosti “Výběr kanálu”.
Žluté tlačítko: Zobrazí data EPG v souvislosti s časy
programů.
Modré tlačítko (Filtr): Prohlíží možnosti filtrů.
Te x t ( H l e d a t ) : Z o b r a z í m e n u “ P r ů v o d c e
hledáním”.
TITULKY: Pro prohlížení menu Výběr žánru, stiskněte
tlačítko SUBTITLE. Použitím této funkce můžete
vyhledávat v databázi programového průvodce žánry,
které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v
programovém průvodce budou prohledány a výsledky,
které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do
seznamu.
(Nyní) : Ukáže aktuální program.
Červené tlačítko (Předešlý časový úsek): zobrazí
programy z předešlého časového úseku.
Zelené tlačítko (Další časový úsek): Zobrazí
programy z dalšího časového úseku.
Žluté tlačítko (před. den): Zobrazí programy z
předešlého dne.
Modré tlačítko (Následující den): Zobrazí programy
následujícího dne.
Czech - 70 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 70
17.09.2010 11:31:06
První instalace
DŮLEŽITÉ: Před zapnutím TV pro první instalaci
se ujistěte, zda je zapojená anténa.
• Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět
průvodce. Nejprve se zobrazí obrazovka výběru
jazyka:
Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko
MENU.
• Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí
se seznam na obrazovce. Pokud chcete roztřídit
kanály podle LCN, vyberte Ani a poté stiskněte
OK.
• Pro výběr jazyka použijte tlačítka “ ” nebo “ ” a
potvrïte OK tlačítkem.
• Po vybrání jazyka se zobrazí uvítací obrazovka
vyžadující výběr Země,Teletextového jazyka a
Skenování kódovaných kanálů.
• Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV
stiskněte OK.
Instalace
• Stisknutím “ ” nebo “ ” tlačítka označíte zemi,
kterou potřebujete nastavit “ ” a poté stiskněte pro
zvýraznění teletextového jazyka. Použitím tlačítka “
” nebo “ ” nastavte požadovaný jazyk teletextu.
Stiskněte M a vyberte položku Instalace použitím
tlačítka “ ” nebo “ ”. Po stisknutí OK se zobrazí
následující zpráva.
• Po vybrání teletextového jazyka stiskněte “
” tlačítko. Skenování kódovaných kanálů se
zvýrazní. Pokud chcete skenovat kódované stanice,
nastavte Skenování kódovaných na Ano.Poté
vyberte požadovaná jazyk teletextu.
• Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Následující
zpráva se zobrazí na obrazovce:
Stiskem tlačítek “ ”/“ ” zvolte Automatické
skenování kanálů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí
se Automatické skenování kanálů. Použitím tlačítka
“ ”/“ ” a OK vyberete Digitální anténu, analog nebo
digitální anténu-analogové ladění.
Ovládání režimu Automatické Skenování Kanálů
K vybrání “Ano” či “Ne” možnosti, označte položky
stisknutím “ ” nebo “ ” a potvrïte OK tlačítkem.
Poté se na obrazovce ukáže následující OSD zpráva
a digitální televize začne prohledávat digitální
vysílání.
Digitální: Hledá a ukládá DVB stanice.
Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.
Plné: Hledá a ukládá digitální i analogové stanice.
• Po každém výběru automatického hledání a
potvrzením OK se zobrazí potvrzovací obrazovka.
Czech - 71 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 71
17.09.2010 11:31:07
Pokud chcete zahájit instalaci, zvolte Ano, v
opačném případě Ne “ ” nebo “ ” a OK.
• Po nastavení automatického skenování a potvrzení,
instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro
zrušení stiskněte M tlačítko. V takovémto případě
se nalezené kanály neuloží.
Ruční Ladění
Tip: Tato možnost se používá pro přímé nalezení
vysílání.
• Vyberte Manuální Skenování kanálů z Instalačního
menu použitím “ ”/“ ” tlačítek a OK. Zobrazí se
obrazovka Manuálního Skenování.
• Požadovaní Typ vyhledávání použitím “ ” nebo
“ ” tlačítkem. Podle toho se zobrazí možnost
manuálního vyhledávání. Pro označení položky
stiskněte “ ”/“ ” tlačítko a potvrïte stejným
tlačítkem “ ” nebo “ ”. Pro zrušení můžete stisknout
tlačítko MENU.
Digitální manuální vyhledávání
vložení vícenásobného čísla, jakékoli nové kanály,
které nejsou uložené, se uloží.
Jemné analogové ladění
• Vyberte Analogové jemné ladění z Instalačního
menu použitím “ ” nebo “ ” tlačítek a OK. Zobrazí
se obrazovka analogového jemného ladění.
Pokud nejsou uloženy žádné analogové, digitální
a externí zdroje, analogové jemné ladění nebude
k dispozici.
• Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Použijte “ ”
nebo “ ” tlačítka k nastavení Jemného ladění. Po
ukončení stiskněte OK.
Vyčistit seznam služeb (*)
(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka
Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo
Finsko.
Toto nastavení pro smazání uložených kanálu. Pro
volbu Vyčistit seznam služeb stiskněte tlačítka “ ”
nebo “ ” a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se
zobrazí následující nápis
Pro zrušení stiskněte OK. Stiskem tlačítek “ ” nebo
“ ” zvolte Ano a pro smazání všech kanálu stiskněte
OK.
Ovládání stanic: Seznam kanálů
V při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo
multiplexu ručně, a prohledáván bude pouze
tento multiplex. Po výběru typu vyhledávání na
digitální můžete vložit mnohonásobná čísla použitím
číselných tlačítek a poté stiskněte OK pro spuštění
vyhledávání.
Analogové manuální vyhledávání
Pro výběru typu vyhledávání na analogové, použijte
“ ”/“ ” tlačítko pro zvýraznění položky a potvrïte
stejným tlačítkem “ ” nebo “ ”.
TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu
kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit
oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti
Seznamu kanálů.
• Stiskněte tlačítko M pro vstup do hlavní nabídky.
Nastavte Seznam kanálů stisknutím “ ” nebo “ ”
tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK.
Vyberte Upravit Seznam kanálů pro ovládání všech
uložených stanic. Pro výběr Upravit seznam kanálů
použijte “ ” nebo “ ” tlačítka a OK.
Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo či frekvenci.
Poté stiskněte OK pro spuštění vyhledávání. Po
Czech - 72 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 72
17.09.2010 11:31:07
Ovládání Seznamu kanálů
Uzamknutí kanálu
ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny
kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden
kanál.
• Vyberte kanál, který chcete zamknout a poté
vyberte možnost Zamknout. Stisknutím tlačítka
OK pokračujte.
• Bude po vás vyžadován rodičovský PIN.
Přednastavený PIN je 0000. Vložte PIN.
• Stiskněte tlačítka “ ” nebo “ ” a zvolte kanál, který
chcete upravit. Pro výběr funkce Seznamu kanálů
stiskněte “ ” nebo “ ”.
• Pro posouvání stránky nahoru nebo dolů použijte
P+/P- tlačítka.
• Stiskněte MODRÉ tlačítko pro prohlížení možnosti
filtrování.
• Stiskněte tlačítko M pro opuštění nabídky.
Přesouvání kanálů
• Nejdříve vyberte požadovaný kanál. Vyberte
možnost Přesunout a stiskněte OK.
• Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání upravte
číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje
kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete
přesunout vybraný kanál, vyberte Ano a stiskněte
OK.
• Když je požadovaný kanál označený, stiskněte OK
pro uzamčení/odemčení kanálu. Vedle vybraného
kanálu se zobrazí symbol zámku.
Ovládání stanic: Oblíbené
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů.
• Stiskněte tlačítko M pro vstup do hlavní nabídky.
Nastavte Seznam kanálů stisknutím “ ” nebo “ ”
tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK.
• Pro úpravu Seznamu oblíbených vyberte Oblíbené.
Pro výběr Oblíbených použijte “ ”/“ ” tlačítka
a OK.
• Lze nastavit různé kanály jako oblíbené, takže
procházíte jenom vybrané kanály.
• Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Vybraný kanál
je nyní přesunut.
Vymazání kanálu
ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny
kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden
kanál.
• Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté
vyberte možnost Vymazat. Stisknutím tlačítka OK
pokračujte.
• Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte Ano pro
vymazání, vyberte Ne pro zrušení. Stisknutím
tlačítka OK pokračujte.
Přejmenování kanálu
• Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté
vyberte možnost Upravit jméno. Stisknutím tlačítka
OK pokračujte.
• Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena,
stiskněte “ ” nebo “ ” tlačítko. Stiskem tlačítka “
” nebo “ ” se přepínají znaky, např. písmeno „b“
se po stisku “ ” stává „a“, a po stisku “ ” zase „c“.
Stisknutím číselných tlačítek 0...9 nahradí označený
znak znakem vytištěným nad tlačítkem, postupně
jak se tiskne.
• Vyberte kanál stisknutím “ ” nebo “ ” tlačítka. Pro
přidání vybraného kanálu do seznamu oblíbených,
stiskněte OK. Pro odstranění stiskněte OK znova.
Funkce tlačítek
• OK: Přidá/Odstraní stanici.
• ŽLUTÉ: Označí / Odznačí kanál.
• ZELENÉ: Označí / Odznačí všechny kanály.
• MODRÉ: Prohlíží možnosti filtrů.
• Uložte stisknutím tlačítka OK. Stiskněte tlačítko M
pro zrušení.
Czech - 73 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 73
17.09.2010 11:31:08
Ovládání stanic: Uspořádání
seznamu kanálu
Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na
seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte
nastavení Aktivního seznamu kanálů.
Aktivní seznam kanálů vyberte z menu seznamu
kanálů použitím “ ” nebo “ ”. Stisknutím tlačítka
OK pokračujte.
Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové
a video soubory. Pro výběr Videa, Fotek, Hudby nebo
Nastavení použijte tlačítka “ ” nebo “ ”.
Prohlížení videí skrze USB
Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím
“ ” /“ ” a OK.
Informace na obrazovce
Pro zobrazení informací stiskněte tlačítko INFO. NA
informační tabuli se zobrazí podrobnosti o stanici a o
současném programu.
Informační proužek zobrazuje informace o právě
zvoleném kanálu a vysílaném programu. Společně
se jménem kanálu se zobrazí jeho číslo v seznamu
kanálu. Tip: Ne všechny kanály vysílají informace o
programu. Pokud nejsou k dispozici jméno ani časy
programů, zobrazí se prázdný informační proužek.
Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit
správni čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat
(přednastavený kód je 0000). V takovém případě se
na obrazovce zobrazí nápis “Zadejte PIN”:
Přehrávání médií použitím
prohlížeče médií
Pokud z vyberete možnost Videa, seznam všech
dostupných videí se zobrazí na obrazovce. Tlačítky
“ ” nebo “ ” vyberete video soubor a přehrajete
stisknutím OK. Pokud vyberte soubor s titulky a
stisknete OK, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto
souboru s titulky. Při přehrávání videa se zobrazí
toto menu:
Přehrát (červené tlačítko): Spustí přehrávání
videa.
Stop (modré tlačítko): Zastaví přehrávání videa.
Pauza (tlačítko OK): Pozastaví přehrávání videa.
Přetočit (
Dopředu (
tlačítko): Přetáčí zpět.
tlačítko): Přetáčí vpřed.
Titulky / Audio (jazyk): Nastavuje titulky / Audio.
Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a
zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB
zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Znovu zapojte
zařízení USB.
Pro zobrazení okna Prohlížeče médií, stiskněte buïto
tlačítko “M” na ovladači nebo vyberte Prohlížeč médií
použitím “ ” nebo “ ” tlačítek. Stisknutím tlačítka OK
pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií.
Po zapojení USB zařízení se zobrazí obrazovka
prohlížeče médií automaticky:
Žluté: Otevře menu úpravy titulků.
Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka
RETURN (Exit).
Prohlížení fotek skrze USB
Pokud z vyberete možnost Fotky, seznam všech
dostupných videí se zobrazí na obrazovce.
Czech - 74 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 74
17.09.2010 11:31:09
Skoč (Číselná tlačítka):skočí do vybraných souboru
použitím číselných tlačítek.
0..9 (Číselná tlačítka): Přeskočí do vybrané
souboru.
OK: Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce.
Přehrát toto (tlačítko OK) : Přehraje vybrané
soubory.
Prezentace (Zelené tlačítko): Začne slideshow se
všemi fotkami.
Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou
pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému
přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou
pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro
zrušení. Při zrušení se objeví ikony.
FAV: Seřadí soubory podle data.
Přehrát (zelené tlačítko) : Přehraje všechny
media soubory ve složce, přičemž začne u prvního
zvoleného.
Stop (červené tlačítko) : Ukončí přehrávání.
Pauza (Žluté tlačítko) : Pozastaví vybranou
nahrávku.
Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši) : Skočí
to předešlého nebo dalšího souboru k přehrání.
TEXT: Prohlížet obrázky v miniaturách.
FAV: Uspořádá soubory Název, Umělec nebo
Album..
INFO: Mění možnosti filtrů.
Možnosti prezentace
INFO: Mění možnosti filtrů.
Pauza (Žluté tlačítko) : Zastaví slideshow.
Pokračovat (zelené tlačítko) : Pokračuje ve
slideshow.
Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou
pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému
přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou
pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro
zrušení. Při zrušení se objeví ikony.
Nastavení Prohlížeče Medií
Zoom (červené tlačítko) : Zazoomuje obrázek.
Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši): Skočí
do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow.
Rotace (tlačítka nahoru a dolu): Otočí obrázek
použitím nahoru/dolu tlačítek.
Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou
pro zrušení Loopu. Stiskněte tlačítko znovu pro
znemožnění obou. Stiskněte ještě jednou pro povolení
funkce Náhodně. Stiskněte znova pro povolení obou.
Při zrušení se objeví ikony.
RETURN (Exit): Zpět na seznam souborů.
Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby
Prohlížeče medií. Pro zvýraznění položky stiskněte
“ ” nebo “ ” tlačítko a stejným tlačítkem “ ” nebo
“ ” potvrïte.
INFO: Zobrazí pomocnou obrazovku.
Prohlížení Hudby skrze USB
Pokud z vyberete možnost Hudby, seznam všech
dostupných videí se zobrazí na obrazovce.
Styl prohlížení: Nastaví prohlížecí režim.
Interval prezentace: Nastaví interval prezentace.
Zobrazení titulků: Nastaví umožnění titulků.
Jazyk titulků: Nastaví jazyk titulků.
Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo
dolu.
Czech - 75 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 75
17.09.2010 11:31:10
Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků
(max.54pt).
Změna velikosti obrazu: Formát
obrazu
• Programy lze sledovat v různých formátech obrazu,
záležících na přijatém přenosu.
• Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro
sledování obrazu v jiném Zoom režimu.
Zvětšení 14:9
• Pro změnu velikosti obrazu opakovaně tiskněte
tlačítko SCREEN. Dostupné Zoom režimy jsou
vypsány zde.
Auto
Když je ve vysílaném signálu nebo signálu z
externího zařízení zahrnut signál WSS (Wide Screen
Signalling), který oznamuje poměr stran obrazu,
změní televizor automaticky režim zvětšení podle
signálu WSS.
• Pokud AUTO režim nefunguje správně kvůli
slabému WSS signálu nebo pokud chcete ZOOM
režim změnit, udělejte tak manuálně.
Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.
4:3
Použijte pro sledování normálního obrazu (4:3), toto
je jeho původní velikost.
16:9
Toto roztáhne obraz rovnoměrně doleva a doprava
normálního obrazu (4:3) pro vyplnění široké TV
obrazovky.
Panoramatický
Toto rozšíří obraz rovnoměrně doleva a doprava
normálního obrazu (4:3) pro vyplnění TV obrazovky
bez toho, aby obraz vypadal nepřirozeně.
• Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen
do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní
rozměr obrazu obnovit pomocí režimu 16:9.
Titulky
Toto roztáhne široký obraz (16:9) s titulky do plné
obrazovky.
Horní a dolní část obrazu jsou mírně seříznuté.
Kino
Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné
obrazovky.
Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru
a dolů, pomocí “ ” / “ ”, při zoomu vybraném na
panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky.
14:9
Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní
části obrazovky.
Czech - 76 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 76
17.09.2010 11:31:10
Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit.
Poznámka: Pokud je Herní režim zapnutý, některé
položky v nabídce Nastavení obrazu nebudou
dostupné.
Stiskněte M a vyberte první ikonu použitím tlačítka “
” nebo “ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu
stiskněte OK.
Obrazový zoom:Nastaví velikost obrazu na Auto,
16:9, Titulek,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramatický
nebo Kino.
Konfigurace nastavení obrazu
Resetování: Nastaví obraz na tovární nastavení.
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v
nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho
zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude
přidáno do Nastavení obrazu.
PC nastavení obrazu
Pro nastavení PC obrazu, udělejte následující:
Stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ” zvolte položku
Obrazovou ikonu. Na obrazovce se objeví nabídka
Obraz.
Nastavení Kontrast, Jas, Barva, Náhrada barvy
a Obraz Zoom v této nabídce jsou identická s
nastaveními uvedenými v nabídce Obraz TV v kapitole
„Systém nabídek“.
Ovládání ´položek nabídky Nastavení
obrazu
Zvuk,Nastavení a Zdroj jsou stejné jako nastavení
vysvětleno v hlavním menu.
• Pro zvýraznění stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ”.
Pozice PC: Vyberte pro zobrazení položek menu
PC pozice.
• Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte některou položku.
• Stiskněte tlačítko M pro opuštění nabídky.
Položky nabídky Nastavení obrazu
Režim: Pro vaše požadavky o obrazu, můžete
nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit
na jednu z těchto možností: Kino,Hra,Dynamický
a Přírodní.
Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas: Nastaví jas obrazovky.
Ostrost: Nastaví ostrost objektu zobrazeného na
obrazovce.
Barva: Nastaví barvu.
Barevný posun: Nastaví požadovaný tón barvy.
Odstín (pouze NTSC): Nastaví odstín obrazu.
Náhrada barvy: Nastaví požadovaný tón barvy.
Nastavení možnosti Studené dodá bílým barvám
lehce modrý nádech.
Chcete-li normální barvy, zvolte možnost Normální.
Nastavení možnosti Teplá dodá bílým barvám lehce
červený nádech.
Snížení šumu: Pokud je vysílaný signál slabý a obraz
je šumivý, použijte nastavení Snížení šumu. Režim
obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká,
střední, vysoká nebo vypnuta.
Automatické umístění: Automaticky upraví display.
Potvrïte stisknutím tlačítka OK.
Horizontální pozice: Tato funkce umístí obraz
horizontálně napravo nebo nalevo obrazovky.
Vertikální poloha: Tato funkce posune obraz
vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny: Nastavení bodových hodin upraví
interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb
v intenzivních bodových prezentacích jako třeba
tabulkové programy, odstavce nebo text z malého
písma.
Fáze: V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou
připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý
obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k
dosáhnutí čistšího obrazu.
Herní režim: Pokud je tento režim zapnutý, bude
nahráno specifické nastavení pro lepší kvalitu.
Czech - 77 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 77
17.09.2010 11:31:11
Konfigurace nastavení zvuku
Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich
potřeb.
Stiskněte M a vyberte první ikonu použitím tlačítka “
” nebo “ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení zvuku
stiskněte OK.
Režim zvuku: Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo
Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál
podporuje.
AVL: Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL)
nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např.
úroveò hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější
než program).
Dynamické basy: Funkce Dynamické basy se
používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů.
Digitální výstup: Nastaví typ digitálního audia
výstupu.
Konfigurace nastavení TV
Detailní nastavení může být upraveno podle vašich
potřeb.
Stiskněte M a vyberte ikonu Nastavení použitím
tlačítka “ ” nebo “ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení
stiskněte OK.
Ovládání ´ položek nabídky Nastavení
zvuku
• Pro zvýraznění stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ”.
• Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte některou položku.
• Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky.
Položky nabídky Nastavení zvuku
Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení
podnabídky ekvalizéru.
Ovládání ´položek nabídky Nastavení
• Pro zvýraznění stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ”.
• Pro výběr položky stiskněte OK.
• Stiskněte tlačítko M pro opuštění nabídky.
Položky menu Nastavení
Podmíněný přístup: Kontroluje podmínění přístup,
jestliže je dostupný.
Jazyk: Konfiguruje nastavení jazyka.
Rodičovské: Konfiguruje rodičovského nastavení.
Časovače: Nastaví časovače vybraných programů.
V Ekvalizér menu se dá předvolená hodnota změnit
na Hudba, Film, Mluvené slovo, plochý, Klasický a
Uživatel. Stisknutím tlačítka M se vrátíte do předchozí
nabídky.
Poznámka: Nastavení ekvalizéru se dá změnit
pouze tehdy, pokud je režim ekvalizéru nastaven
na Uživatele.
Datum/Čas: Nastaví čas a datum.
Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení
TV.
Vyvážení: Toto nastavení je používáno pro vyvážení
levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.
Czech - 78 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 78
17.09.2010 11:31:11
Použití podmíněného přístupu
Modul
DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze
pokud je TV vypnutá.
• Aby jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí
jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku
musíte vložit do CI zdířky na TV.
Konfigurace předvolby jazyka
Použitím tohoto menu lze nastavit jazyk.
Stiskněte M a vyberte pátou ikonu použitím tlačítka “
” nebo “ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte
OK. Použitím tlačítka “ ” nebo “ ” nastavte položku
Jazyk a pro pokračování stiskněte OK:
• Jakmile se stanete zákazníkem nějakého
placeného kanálu, získáte od provozující firmy
Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu,
které dodržením následujícího postupu vložíte do
televizoru.
• Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je
umístěna v krytu v zadní části televizoru.
• CAM modul by měl být vložen správným směrem,
není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV
zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy
násilně.
Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté
počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.
Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte některou položku.
Nastavení se automaticky uloží.
• Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva
znamenající “Není vložen žádný modul pro
Common Interface”.
Menu: zobrazí systémový jazyk.
• Pro podrobnosti nastavení si přečtěte návod k
použití jednotky.
Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici.
Jinak bude použito současné nastavení.
Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)
• Zvuk: Nastaví upřednostòovaný audio jazyk.
(*) Tyto nabídky nastavení se můžou lišit podle
dodavatele.
• Titulky: nastaví jazyk titulků. Titulky budou ve
vybrané řeči.
Stiskněte M a vyberte ikonu použitím tlačítka “ ” nebo
“ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK.
Použitím tlačítek “ ” nebo “ ” zvýrazníte Podmíněný
přístup a poté stiskněte OK pro prohlížení položek
nabídky.
• Teletext: Nastaví jazyk teletextu.
Upřednostòovaný
• Průvodce : Nastaví upřednostòovaný jazyk
průvodce.
Současné (*)
(*) Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač
podporuje. Jinak je změnit nelze.
Zvuk: Změní jazyk audia pro současný kanál.
• Titulky: Změní jazyk titulků pro současný kanál.
Jazyková nastavení
Czech - 79 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 79
17.09.2010 11:31:12
V konfigurační nabídce pomocí tlačítek “ ” nebo “
” zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete
tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka
Jazyková nastavení:
Tlačítky “ ” nebo “ ” zvýrazněte položku nabídky,
která bude upravována, a pro nastavení stiskněte
tlačítko “ ” nebo “ ”.
Poznámky:
• Jazyk systému stanovuje jazyk nabídky na
obrazovce.
• Jazyk audio se používá pro volbu zvukových stop
kanálu.
• Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude
první prioritou primární nastavení. Sekundární
nastavení představují alternativu, pokud není
dostupná první možnost.
Rodičovská kontrola
Pro zamezení sledování určitých programů můžou
být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské
kontroly.
Tato funkce zapíná a vypíná systém ochrany nabídek
a umožòuje změnu kódu PIN.
Stiskněte M a vyberte ikonu použitím tlačítka “ ”
nebo “ ”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte
OK. Použitím tlačítek “ ” nebo “ ” zvýrazněte
Rodičovské a stiskněte OK:
Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost,
přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných
pořadů, a zakáže přístup k vysílání.
Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor
lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V tomto případě
nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu (s
výjimkou tlačítka pohotovostního režimu a vypínače).
Pokud je zapnutá dětská pojistka, můžete zapnout TV
do pohotovostního režimu tlačítkem STANDBY nebo
vypínačem. Pro opětovné zapnutí TV musíte použít
ovladač. Při stisku některého z těchto tlačítek se na
obrazovce zobrazí nápis Dětský zámek zapnutý,
není-li zrovna zobrazena nabídka.
Nastavení PINu: Nastaví nový PIN. Číselnými tlačítky
navolte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit
PIN dvakrát.
DŮLEŽITÉ: Předurčený PIN je 0000, pokud PIN
změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné
místo.
Časovače
Pro prohlížení menu Časovače, stiskněte tlačítko M
a vyberte ikonu Seznamu kanálů pomocí tlačítka “ ”
nebo “ ”. Stiskněte OK pro prohlížení menu Seznam
kanálů. Použitím tlačítek “ ” nebo “ ” zvýrazněte
Časovače a stiskněte OK:
Nastavení časovače
Tato funkce se používá pro nastavení vypnutí TV po
určitém čase.
• Zvýrazněte Časovač použitím “ ” nebo “ ”.
Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení
musíte vložit PIN. Přednastavené číslo je 0000. Po
správném vložení PIN se zobrazí menu nastavení
rodičovské kontroly:
• Pro nastavení , stiskněte “ ” nebo “ ” tlačítko.
Časovač může být naprogramován mezi Vypnutý
a 2,00 hodiny (120 minut) v 30 minutových
intervalech.
Nastavení časovače programů
Pomocí této funkce lze nastavit časovač programu
pro určitý program.
Pro nastavení časovače stiskněte “ ” tlačítko. Na
obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače
programů.
Přidání časovače
Ovládání nabídky Rodičovského nastavení
• Vyberte položku stisknutím “ ” nebo “ ” tlačítka.
• Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte některou položku.
• Stiskněte tlačítko OK pro více možností.
Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup
do nabídky. Lze zakázat přístup do nabídky Instalace
nebo do celého systému nabídek.
• Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na
dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na
obrazovce:
Kanál: Pomocí “ ” nebo “ ” změní síť.
Typ časovače: Tato funkce nelze nastavit.
Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek.
Start: Navolte počáteční čas použitím číselných
tlačítek.
Konec: Navolte konečný čas použitím číselných
tlačítek.
Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.
Czech - 80 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 80
17.09.2010 11:31:13
Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se
opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Tlačítky “ ”
nebo “ ” zvolte některou položku.
• Pro uložení stiskněte ZELENÉ tlačítko. Pro zrušení
stiskněte ČERVENÉ tlačítko.
Konfigurace nastavení Zdroje
Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Pokud
stisknete tlačítko SOURCE, TV se nepřepne do
možnosti zakázání zdroje.
Změnit/Vymazat:Kontroluje rodičovská nastavení na
časovačích.
Úprava časovače
• Vyberte časovač, který chcete upravit stisknutím “
” nebo “ ”.
• Stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se obrazovka
Upravit časovač.
• Po skončení úpravy uložte ZELENÝM tlačítkem. Pro
zrušení můžete stisknout tlačítko M.
Vymazání časovače
• Vyberte časovač, který chcete vymazat stisknutím
“ ” nebo “ ”.
• Stiskněte ČERVENÉ tlačítko.
• Pro vymazání časovače potvrïte tlačítkem ANO
nebo “ ” nebo “ ”. Pro zrušení vyberte NE.
• V nabídce Nastavení vyberte Zdroj a stiskněte OK.
Konfigurace nastavení data/času
• Pro povolení nebo zakázaání vybraného zdroje, stiskněte “
” nebo “ ” tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.
Pro konfiguraci nastavení Data/Času vyberte z menu
Nastavení položku Datum/Čas. Nastavení datum/Čas:
Stiskněte OK tlačítko.
• Pro výběr Zdroje, stiskněte“ ” nebo “ ” tlačítko.
Poznámka: YPbPR může být použito pouze pokud
je připojeno zařízení, které má YPbPr výstup přes PC
vstup YPbPr k PC kabelu.
Konfigurace Ostatních nastavení
Pro prohlížení celkových předvoleb konfigurace, vyberte
Další nastavení v nabídce Nastavení a stiskněte OK.
• Pro oznaeení Data a Času, stiskněte “ ” nebo “ ”
tlačítko.
Dostupné budou Datum, Čas, režim Nastavení času a
Časové zóny.
Pro oznaeení režim Nastavení času, stiskněte “ ” nebo
“ ” tlačítko. Nastavte režim Nastavení času stisknutím
“ ” nebo “ ” tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO
nebo MANUAL.
Pokud je vybráno AUTO, Data/Čas a Časové pásmo
nemůže být nastaveno. Pokud je vybrána možnost
MANUÁLNĚ , Časová pásma mohou být pozměněna:
• Nastavte Časové pásmo stisknutím “ ” nebo “ ”
tlačítka.
Obsluha
• Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte některou položku.
Použijte “ ” nebo “ ” pro změnu časového pásma mezi
GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní
na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali.
• Tlačítky “ ” nebo “ ” zvolte možnost.
• Změny jsou uloženy automaticky. Pro opuštění
stiskněte M.
Časový limit: pro zobrazení menu Mění časový limit
pro obrazovky nabídek.
• Pro podnabídku stiskněte OK.
Czech - 81 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 81
17.09.2010 11:31:14
Vyhledávání zakódovaných kanálů: Pokud
je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se
najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce
vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v
automatickém ani manuálním hledání.
Podsvícení: Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení
a může být nastaveno na Auto, Maximum, Minimum,
Střední a Ekologický režim (volitelné).
Další funkce
Zobrazení TV informací: Při zadání nového programu
” se na obrazovce
nebo po stisku tlačítka “INFO/
zobrazí informace o Čísle programu, Názvu programu,
Indikátoru zvuku, času, teletextu a rozlišení.
Modré pozadí (volitelné): Pokud je slabý nebo není
žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje
modré pozadí.
Funkce utlumení: Pro zakázání zvuku stiskněte
tlačítko “ ”. V horní části obrazovky se zobrazí
ukazatel utlumení zvuku. Pro zrušení utlumení zvuku,
máte dvě možnosti. První je stisknutí “ ”, druhá je
zesílit hlasitost.
Aktualizace softwaru: Toto nastavení se používá
proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato
funkce správně fungoval, ujistěte se, že je TV zapnutá
v pohotovostním režimu.
Výběr obrazového režimu: Stisknutím tlačítka
PRESETS lze změnit položku Režim obrazu podle
vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou
Dynamický, Přirozený a Kino.
Zobrazení titulků: Titulky lze zapnout pomocí tlačítka
SUBTITLE na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko
SUBTITLE znovu pro vypnutí titulků.
Teletext
Nastavením možností Automatického skenování
můžete povolit či zakázat aktualizaci.
Výběrem možnosti Hledat aktualizaci lze manuálně
vyhledávat nový software.
Pro nedoslýchavé: Pokud vysílač umožòuje jakékoli
speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto
nastavení pro příjem takového signálu.
Popis Audia: Audio popis zahrnuje dodatečnou
zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené
diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů.
Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se
na obrazovce děje, popisuje během přirozených
přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud
to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete
využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou
stopu podporuje.
Automatické vypnutí TV: Zde lze nastavit
automatické vypnutí TV. Po dosažení časového
limitu se TV vypne.
Vyhledávání v pohotovostním režimu (volitelné)
Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte
tlačítko “ ” nebo “ ” a poté pomocí tlačítka “
” nebo “ ” toto nastavení Zapněte nebo Vypněte.
Pokud Vyhledávání v pohotovostním režimu vypnete,
bude funkce nedostupná. K použití Vyhledávání v
pohotovostním režimu je třeba ho zapnout.
Pokud je Vyhledávání v pohotovostním režimu
zapnuto a TV je v pohotovostním režimu, začnou se
vyhledávat dostupná vysílání. Pokud TV objeví nové
či chybějící vysílání, zobrazí se menu s otázkou, zda
chcete provést změny či ne.
Systém teletextu vysílá do vašeho televizoru
informace, jako jsou zprávy, informace o sportu a
předpověï počasí. Pokud je signál rušen, např. kvůli
nepříznivému počasí, mohou se vyskytnout chyby v
textu nebo teletext režim selže.
Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže:
“
” Teletext / Mix : Zaktivuje teletext při jednom
stisknutí. Po opětovném stisknutí umístíte obrazovku
teletextu přes program (mix). Stisknutí znova opustí
režim teletextu.
“RETURN” - Index: Zobrazí obsah teletextu.
“INFO/?”- Odhalit: Ukáže skryté informace (např.
řešení her).
“OK” Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném
místě. Pro pokračování stiskněte OK.
“ ”/“ ” Podstránky : Vybere druhotné stránky pokud
jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.
P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.
Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro
rejstřík teletextu.
Barevná tlačítka (ČERVENÉ/ZELENÉ/
ŽLUTÉ/MODRÉ)
Vaše televize podporuje jak FASTEXT, tak i TOP
text systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici,
stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud
je FASTEXT systém k dispozici, sekce teletextových
stránek budou barevně kódované a můžou být
vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte
barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Zobrazí
se zbarvený nápis, který ukazuje, jaké barevné
tlačítko použít, když je vysílání TOP text k dispozici.
Stisknutím “ ” nebo “ ” vyvolá další nebo předešlou
stránku.
Czech - 82 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 82
17.09.2010 11:31:15
Tipy
Čištění obrazovky: Čistěte obrazovku vlhkým,
suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, mohou
poškodit svrchní vrstvu TV. Pro vlastní bezpečnost,
vypojte před čištěním TV ze zásuvky. Při přesouvání
TV, ji držte zespodu.
Stálost obrazu: Může se stát, že se při vysílání
stálého obrazu objeví stínění. Stálost obrazu LCD
TV by mělo po krátkém čase zmizet. Zkuste na chvíli
TV vypnout.
Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou
dobu.
Výpadek elektriky: Pokud je vaše TV bez elektriky
zkontrolujte síťový kabel a připojení k zásuvce.
Slabý obraz: Vybrali jste správnou TV? Je vaše TV
nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio
vybavení nebo neonovému světlu, atd.? Kopce nebo
vysoké budovy můžou způsobit dvojitý obraz nebo ‘stín’
na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením
antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?
Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci. Nalaïte
znovu kanály. Kvalita obrazu se může zhoršit, pokud
jsou připojeny k TV dva obvody. V takovém případě
jeden z nich odpojte.
Žádný obraz: Je anténa připojena správně?
Jsou zástrčky zapojeny pevni ke zdířce antény:
Je kabel antény připojen správně? Jsou použity
vhodné zástrčky pro zapojení antény? Pokud máte
pochybnosti, kontaktujte prodejce. Žádný obraz
znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali
jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě
jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
Zvuk: Neslyšíte zvuk? Možná jste přerušili zvuk
stisknutím tlačítka
? Zvuk přichází pouze z jednoho
reproduktoru. Není balance nastaven na nejvyšší
stupeò? Viz Zvukové menu.
Dálkový ovladač: Vaše TV nereaguje na dálkový
ovladač. Baterie mohou být prázdné. Pokud je tomu
tak, můžete použít tlačítka na TV.
Vstupní zdroje: Pokud nemůžete vybrat vstup, je
možné, že není připojeno žádné zařízení. Zkontrolujte
AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit
zařízení.
Czech - 83 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 83
17.09.2010 11:31:15
Dodatek A: PC vstup typické
zobrazovací režimy
Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita
signálu (vstupní typy signálu)
Obrazovka má maximální rozlišení 1360x768.
Následující tabulka uvádí přehled typických režimů
zobrazování obrazu. Vaše TV nemusí podporovat
různá rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány
zde: Pokud přepnete PC do nepodporovaného
režimu, varování OSD se objeví na obrazovce.
Podporované
signály
Dostupné
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Zdroj
Obsah
Rozlišení
Frekvence
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
480I
60Hz
3
640x480
75 Hz
480P
60Hz
O
4
800x600
60 Hz
576I
50Hz
O
5
800x600
75 Hz
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
6
1024x768
Postranní
AV
60 Hz
YPbPr
O
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
1080I
60Hz
O
9
1152x864
75 Hz
1080P
50Hz
O
10
1280x768
60 Hz
1080P
60Hz
O
11
1280x1024
60 Hz
480I
60Hz
O
60 Hz
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
12
1360x768
HDMI1
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24 HZ
O
(X: Není k dispozici, O: Dostupné)
V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí
správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením
(DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto
problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce
vybavení.
Czech - 84 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 84
17.09.2010 11:31:16
Dodatek C: Podporované DVI rozlišení
Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shlédněte
následující informace o rozlišení.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
;
480i
;
480p
576i
;
576p
;
720p
;
;
1080i
;
;
;
;
;
1080p
;
;
Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Film
Pøípony
souborù
Poznámky
Format
Video
Audio
(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
.mpg / .dat / XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
H264-TS
trp / tp/
RMVB
PCM/MP3
Verze XviD až do: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Podporuje SP a ASP
MJPEG
PCM
[email protected]
m4a-
-
-
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Hudba
MPEG 1/2
3 (MP3)
Foto
Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz
Bit Rate: 128bps~320Kbps
Baseline JPEG
WxH = 15360x8640
Progresivní JPEG
WxH = 1024x768
.jpg
Czech - 85 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 85
17.09.2010 11:31:16
Dodatek E: Aktualizace softwaru
• Tato TV schopná nalézt a aktualizovat software přes vysílací kanály.
• Pro vyhledávání ve vysílacích kanálech se TV řídí dostupnými kanály uloženými ve vašem nastavení. Je
doporučeno automaticky vyhledat a aktualizovat všechny dostupné kanály před tím, než necháte vyhledávat
aktualizaci softwaru.
1) Vyhledávání aktualizace softwaru skrze uživatelské rozhraní
• Je možno také vyhledávat nový software manuálně.
• Jednoduše přejděte do hlavního menu. Vyberte Nastavení a menu Další nastavení. V menu Jiná nastavení
najděte položku Aktualizace softwaru a stiskněte OK pro otevření menu Možnosti aktualizace.
• V menu Možnosti aktualizace vyberte Vyhledat aktualizaci a poté stiskněte OK.
• Pokud je nová aktualizace nalezena, začne se stahovat. Ukazatel označuje kolik zbývá do stažení. Pokud
je stahování ukončeno úspěšně, zobrazí se zpráva vyžadující restart. Pro pokračování v restartu stiskněte
OK.
2) Hledání ve 3.00 a režim aktualizace
• Pokud je v Možnostech aktualizace povoleno Automatické skenování, TV se ve tři hodiny probudí a
prohledává vysílací kanály. Pokud je nový software stažen úspěšně, při dalším zapnutí TV se nainstaluje
nový software.
Poznámky o restartu: Restart je posledním krokem v aktualizace softwaru pokud je stahování úspěšně
dokončeno. Během restartu TV naposledy inicializuje. V průběhu restartu je přední panel vypnutý a světlo
LED indikuje aktivitu. Po přibližně 5ti minutách se TV zapne s novým softwarem.
• Pokud se vaše TV nezapne do 10ti minut, odpojte ji na 10 min ze zásuvky. TV by se měla zapnout s novým
softwarem. Pokud přece jen stále nefunguje, zkuste prosím ještě jedno odpojení ze zásuvky na 10 min. Pokud
stále nefunguje, zavolejte prosím servisnímu technikovi.
Upozornění: Pokud během restartu světlo LED bliká, neodpojujte TV ze zásuvky. Pokud to porušíte,
můžete způsobit to, že se TV nezapne a bude moci být opravena pouze servisním technikem.
Czech - 86 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 86
17.09.2010 11:31:16
Specifikace
TV VYSÍLÁNÍ
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PŘIJÍMACÍ KANÁLY
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
PŘEDVOLENÉ KANÁLY
1000
INDIKÁTOR KANÁLU
Zobrazení na obrazovce
RF ANTÉNA VSTUP
75 Ohm (unbalanced)
NAPĚTÍ
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
VÝSTUPNÍ VÝKON ZVUKU (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
SPOTŘEBA (W)
60 W (max)
< 1 W (Standby)
PANEL
Displej 16:9, velikost obrazovky 22“
ROZMĚRY (mm)
DxLxH (se stojánkem): 117 x 532 x 376
Hmotnost (Kg): 5,55
DxLxH (bez stojánku): 60 x 532 x 347
Hmotnost (Kg): 5,40
MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profilu 1 ISO/IEC 13522-5
Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC 135818-6 a s profilem UK DTT
Pour le
RU
Rozsah frekvence: 474-850 MHz pro modely UK
Digitální
příjem
170-862 MHz pro modely EU
Přenosová norma: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4
Demodulace: COFDM s režimem 2K/8K FFT
FEC: všechny režimy DVB
Obraz: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Zvuk: MPEG hladina I&II 32/44,148 kHz
ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data nákupu. Pokud během tohoto období vznikne porucha,
laskavě se obraťte na nejbližší prodejnu Tesco. Laskavě s sebou přineste originální účtenku za nákup.
Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva spotřebitelů.
Czech - 87 -
A03_MB60_[CZ]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 87
17.09.2010 11:31:16
Obsah
Vlastnosti .............................................................. 89
Úvod ..................................................................... 89
Príprava ................................................................ 89
Bezpečnostné opatrenia ....................................... 90
Pripojenie k distribučnému systému televízora
(káblový TV atď.) z tunera ................................ 91
Obsah balenia ...................................................... 91
Tlačidlá diaľkového ovládača ............................... 92
LCD TV a prevádzkové tlačidlá ............................ 93
Náhľad na zadné postranné pripojenia ................ 93
Náhľad na pripojenia – bočné konektory .............. 94
Pripojenie napájania ............................................. 95
Pripojenie antény .............................................. 95
Použitie digitálnych multimédií Konektory ............ 95
Pripojenie USB pamäte .................................... 95
Pripájanie LCD TV k PC ....................................... 95
Použitie bočných AV konektorov .......................... 95
Pripojenie k DVD prehrávaču cez HDMI .............. 96
Pripojenie k DVD prehrávaču cez komponentové
zásuvky (YPbPr) alebo SCART kábel .................. 96
Diaľkový ovládač .................................................. 96
Vkladanie batérií ............................................... 96
Zapnutie/Vypnutie ................................................. 97
Zapnúť TV......................................................... 97
Vypnutie TV ...................................................... 97
Voľba vstupu ......................................................... 97
Základné ovládanie .............................................. 97
Ovládanie tlačidlami na TV ............................... 97
Nastavenie hlasitosti ..................................... 97
Voľba programu ............................................ 97
AV režim........................................................ 97
Ovládanie diaľkovým ovládačom ...................... 97
Nastavenie hlasitosti ..................................... 97
Voľba programu (predchádzajúci alebo
nasledujúci program) .................................... 97
Voľba programu (priami prístup) ................... 97
Sprievodca náhľadom na elektronický program
(EPG).................................................................... 98
Prvá inštalácia ...................................................... 99
Inštalácia .............................................................. 99
Ovládanie menu Automatického kanálového
snímania ........................................................... 99
Manuálne ladenie .............................................. 100
Digitálne manuálne vyhľadávanie................... 100
Analógové manuálne vyhľadávanie................ 100
Analógové jemné ladenie ............................... 100
Vyčistenie zoznamu služieb (*) ....................... 100
Riadenie staníc: Zoznam kanálov ...................... 100
Ovládanie zoznamu kanálov........................... 101
Posun kanála .................................................. 101
Vymazanie kanála .......................................... 101
Premenovanie kanála ..................................... 101
Uzamknutie kanála ......................................... 101
Riadenie staníc: Obľúbené ................................. 101
Funkcie tlačidiel .............................................. 101
Riadenie staníc: Triedenie zoznamu kanálov ..... 102
Informácie na obrazovke .................................... 102
Prehrávanie médií s použitím Prehliadača médií 102
Prezeranie fotografií cez USB ........................ 103
Nastavenia prehliadača médií ........................ 103
Zmena rozmerov obrazu: Obrazové formáty ..... 104
Konfigurácia nastavení obrazu ........................... 105
Ovládanie položiek menu Nastavenia obrazu 105
Položky menu Nastavení obrazu .................... 105
Nastavenia obrazu PC ................................... 105
Konfigurácia nastavení zvuku............................. 106
Ovládanie položiek menu Nastavení zvuku .... 106
Položky menu Nastavení zvuku...................... 106
Konfigurácia nastavení Vášho TV ...................... 106
Ovládanie položiek menu Nastavení .............. 106
Položky menu Nastavení ................................ 106
Používanie podmieneného prístupu Modul ........ 107
Náhľad na menu Podmieneného prístupu (*) . 107
Konfigurácia Jazykových preferencií .................. 107
Rodičovské ovládanie......................................... 108
Ovládanie menu rodičovských nastavení ....... 108
Časovače............................................................ 108
Nastavenie Časovača zaspávania ................. 108
Nastavenie programových časovačov ............ 109
Pridanie časovača ...................................... 109
Editovanie časovača ................................... 109
Vymazanie časovača .................................. 109
Konfigurácia Nastavení dátumu/času ................. 109
Konfigurácia nastavení zdroja .............................110
Konfigurácia iných nastavení...............................110
Ovládanie.........................................................110
Iné znaky .............................................................111
Teletext ................................................................111
Tipy ......................................................................111
Príloha A: Typické režimy displeja PC vstupu .....112
Príloha B: Kompatibilita s AV a HDMI signálom
(Typy vstupného signálu).....................................112
Príloha C: Podporované DVI rozlíšenia ...............113
Príloha D: Podporované formáty súborov pre USB
režim ....................................................................113
Príloha E: Aktualizácia softwaru .........................114
Špecifikácie .........................................................115
Slovensko - 88 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 88
17.09.2010 11:31:30
Úvod
Vlastnosti
• Diaľkove ovládaný farebný LCD TV.
• Plne integrovaná pozemná digitálna TV (DVB-T MPEG2, MPEG4)
• HDMI konektor pre digitálne video a audio. Toto
pripojenie je tiež navrhnuté na príjem signálov
vysokého rozlíšenia.
• USB vstup.
• 1000 programov (analógové + digitálne).
• OSD menu systém.
• Integrovaný tuner kompatibilný s MPEG2, MPEG4.
• Scart zásuvka pre externé zariadenia (ako sú video,
videohry, audio zostava atď.).
• Stereo zvukový systém. (Nemecký + Nicam)
• Teletext, fastext, TOP text.
• Pripojenie slúchadiel.
• Automatický programovací systém.
• Manuálne ladenie dopredu alebo dozadu.
• Časovač zaspávania / detský zámok.
• Automatické stlmenie zvuku pri žiadnom prenose.
• NTSC prehrávanie.
• AVL (Automatické obmedzenie hlasitosti).
• Automatické vypnutie napájania.
• PLL (Vyhľadávanie frekvencie).
• PC vstup.
• Zapojenie & hranie pre Windows 98, Windows 7,
ME, 2000, XP, Vista.
• Herný režim
Prosím, pred prvým použitím zariadenia si prečítajte
príslušné pokyny v tejto príručke, dokonca aj keď ste
oboznámení s používaním elektronických zariadení.
Všimnite si obzvlášť kapitolu BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA. Príručku starostlivo uschovajte pre
budúce referencie. Pri predaji zariadenia alebo pri
jeho odovzdávaní je nevyhnutné dať aj tieto pokyny
pre používanie.
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok. Tento
manuál Vás bude sprevádzať pri patričnej
prevádzke Vášho televízora. Pred
prevádzkovaním TV, si prosím, prečítajte
dôkladne tento manuál. Prosím, určite tento
manuál uschovajte na bezpečnom mieste pre
budúce referencie.
Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie
TV programov. Rôzne možnosti pripojenia vytvárajú
doplnkové rozšírenie príjmu a zobrazenia možných
zdrojov (prijímač, DVD prehrávač, DVD kamera,
VCR, PC atď.). Toto zariadenie je vhodné len pre
prevádzku v suchých interiéroch. Toto zariadenie je
určené výhradne pre súkromné, domáce používanie
a nesmie sa používať pre priemyselné a obchodné
účely. Vylučujeme zo zásady zodpovednosť, ak sa
zariadenie nepoužíva tak, ako bolo určené, alebo ak
sa vykonali neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie
Vášho LCD TV v extrémnych okolitých podmienkach
by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.
Príprava
Pre vetranie ponechajte okolo celej zostavy voľný
priestor aspoň 10 cm. Aby ste zamedzili akémukoľvek
poškodeniu a nebezpečným situáciám, prosím,
neumiestňujte na vrch zostavy žiadne predmety.
Používajte toto zariadenie v miernych podnebiach.
Slovensko - 89 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 89
17.09.2010 11:31:31
nadmernej horúčave, ako sú slnečný svit, oheň a
podobne.
Bezpečnostné opatrenia
Prečítajte si starostlivo nasledujúce odporučené
bezpečnostné opatrenia pre Vašu bezpečnosť.
Zdroj napájania
TV zostava by sa mala prevádzkovať len od 220-240
V AC, 50 Hz výstupu. Zabezpečte, aby ste si zvolili
správne nastavenie napätia podľa Vašej potreby.
Napájací kábel
Neumiestňujte zostavu, kus nábytku atď. na napájací
kábel (sieťová šnúra), ani kábel nepripínajte. S
napájacím káblom manipulujte za zástrčku. Zariadenie
nevypájajte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel a
nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokrými rukami,
keďže by to mohlo spôsobiť skrat alebo elektrický šok.
Nikdy na šnúre nerobte uzol, ani ju nezväzujte s inými
šnúrami. Napájacie káble by sa mali umiestniť takým
spôsobom, aby sa vyhlo pravdepodobnosti stúpenia na
ne. Poškodený napájací kábel môže zapríčiniť požiar,
alebo by Vám mohol spôsobiť elektrický šok. Keď je
poškodený a je potrebné ho vymeniť, mal by to vykonať
kvalifikovaný personál.
Vlhko a voda
Nepoužívajte toto zariadenie na
vlhkom a mokrom mieste (vyhnite sa
kúpeľni, výlevke v kuchyni a blízkosti
práčky). Nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vode, keďže by to mohlo
byť nebezpečné a neumiestňujte na
vrch zariadenia predmety naplnené
tekutinami, ako sú vázy na kvety. Vyhnite sa kvapkaniu
a špliechaniu.
Ak sa do skrinky dostane akýkoľvek pevný predmet
alebo tekutina, TV vypojte a nechajte ho skontrolovať
kvalifikovaným personálom, predtým ako ho budete
ďalej prevádzkovať.
Čistenie
Pred čistením TV zostavu vypojte zo
sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté,
ani aerosólové čistidlá. Použite jemnú
a suchú tkaninu.
Vetranie
Štrbiny a otvory na TV zostave sú určené pre vetranie
a pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Aby ste
zabránili prehriatiu, tieto otvory sa nesmú žiadnym
spôsobom zablokovať, ani zakrývať.
Teplo a plamene
Zostava by sa nemala umiestňovať v
blízkosti otvorených plameňov a zdrojov
intenzívneho tepla, ako je elektrický
ohrievač. Zabezpečte, aby sa na vrch TV
neumiestňovali žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako
sú zapálené sviečky. Batérie by sa nemali vystavovať
Blesky
V prípade búrky a bleskov, alebo pred
odchodom na dovolenku, odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Náhradné diely
Keď sú potrebné náhradné diely, zabezpečte,
aby servisný technik použil náhradné diely, ktoré
špecifikuje výrobca, alebo majú tie isté špecifikácie,
ako pôvodné diely. Neoprávnené náhrady by mohli
mať za následok požiar, elektrický šok alebo iné
riziká.
Servis
Prosím, všetok servis ponechajte
kvalifikovanému personálu.
Neodstraňujte kryt sami, pretože by to
mohlo mať za následok elektrický šok.
Odstraňovanie odpadu
• Pokyny pre odstraňovanie odpadu:
Balenie a baliace pomôcky sú recyklovateľné a mali
by sa zásadne recyklovať. Baliace materiály, ako
plastové vrecká, sa musia udržiavať mimo dosahu
detí. Batérie, zahŕňajúc tie, ktoré neobsahujú ťažké
kovy, by sa nemali vyhadzovať do domového odpadu.
Prosím, použité batérie odstraňujte spôsobom
priateľským k životnému prostrediu. Zistite si právne
nariadenia, ktoré platia vo Vašej oblasti.
• Nepokúšajte sa batérie opätovne nabíjať.
Nebezpečenstvo explózie. Batérie vymieňajte len za
rovnaký, alebo ekvivalentný typ.
Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení
znamená, že Vaše elektrické a elektronické zariadenie
by sa malo odstrániť na konci svojej životnosti
oddelene od domového odpadu. Pre
recyklovanie v EÚ sú oddelené zberné
systémy. Pre viac informácií, prosím,
kontaktujte miestne úrady alebo predajcu, u
ktorého ste výrobok zakúpili.
Elektrické, elektrotechnické zariadenia a batérie sa
nesmú likvidovať s domácim odpadom. Nechajte ich
recyklovať v mieste na to určenom. Obráťte sa na
miestne úrady alebo na vášho predajcu, ako tovar
recyklovať.
Odpojenie zariadenia
Na odpojenie TV zostavy od zdroja sa používa
sieťová zástrčka preto musí zostať pripravená na
prevádzku.
Hlasitosť slúchadiel
Tlak z nadmerného zvuku zo slúchadiel
môže zapríčiniť stratu sluchu.
Slovensko - 90 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 90
17.09.2010 11:31:31
Inštalácia
Aby ste zabránili poraneniu, toto zariadenie je
potrebné bezpečne pripojiť na stenu v súlade s
inštalačnými pokynmi, keď sa montuje na stenu (ak
je táto možnosť k dispozícii).
LCD obrazovka
aby bol zaručený prístup k hlavnej zásuvke bez
prekážok, aby v naliehavom prípade bolo možné
sieťovú zástrčku okamžite vytiahnuť. Pre vylúčenie
nebezpečenstva požiaru by napájací kábel mal byť
v zásade oddelený od sieťovej zásuvky pred dlhým
obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek.
Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom
LCD panel je výrobok vyspelej technológie s asi
miliónom tenkých tranzistorov, ktoré vám poskytujú
jemné detaily obrazu. Príležitostne sa na obrazovke
môže objaviť zopár neaktívnych pixlov, ako je pevný
modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si,
že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku.
Upozornenie! Nenechávajte Váš TV v pohotovostnom
alebo v prevádzkovom režime, keď odchádzate z
domu.
Pripojenie k distribučnému systému
televízora (káblový TV atď.) z tunera
Nikdy nenechajte deti používať elektrické zariadenie
bez dozoru. Deti nedokážu vždy patrične rozpoznať
možné nebezpečenstvá. Batérie / akumulátory
môžu byť pri prehltnutí životu nebezpečné. Batérie
uskladňujte mimo dosahu malých detí. V prípade
prehltnutia Batérie je nutné okamžite vyhľadať
lekársku pomoc. Baliace fólie tiež udržiavajte mimo
dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo udusenia.
Obsah balenia
Zariadenie pripojené k ochrannému uzemneniu
inštalácie budovy prostredníctvom sieťového pripojenia
alebo prostredníctvom iného prístroja s pripojením k
ochrannému uzemneniu-a k televíznemu distribučnému
systému s použitím koaxiálneho kábla, môže za
niektorých okolností vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.
M
RETURN
LCD TV
OK
Pripojenie ku káblovému distribučnému systému
sa má preto poskytnúť prostredníctvom zariadenia
poskytujúceho elektrickú izoláciu pod istým frekvenčným
rozsahom (galvanický izolátor, viď EN 60728-11).
SOURCE
PRESETS
EPG
INFO
2
1
DEF
ABC
3
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
Batérie: 2 X AAA
SLEEP
Diaľkový ovládač
Príručka s pokynmi
Oznámenie o licencii (voliteľné)
je obchodnou značkou SRS Labs, Inc.
Technológia TruSurround je začlenená pod licenciou
SRS Labs, Inc.
Oznámenie o licencii (voliteľné)
Vyrobené pod licenciou od Dolby Laboratories.
UZNANIE OBCHODNEJ ZNAČKY
“Dolby” a symbol dvojité-D sú obchodné značky Dolby
Laboratories.
1 X video & audio pripájací kábel
Tlačidlo Pohotovosť zapnutá/vypnutá neoddeľuje
toto zariadenie úplne od zdroja. Navyše zariadenie
spotrebúva v režime pohotovosti energiu. Aby ste
zariadenie úplne oddelili od siete, sieťová zástrčka
sa musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky. Kvôli tomu
by sa zariadenie malo nastaviť takým spôsobom,
Poznámka: po zakúpení by ste mali vždy skontrolovať
príslušenstvo. Uistite sa, či je obsiahnutá každá
časť.
Slovensko - 91 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 91
17.09.2010 11:31:31
Tlačidlá diaľkového ovládača
1. Pohotovosť
2. Súčasný jazyk
3. Zastaviť obraz
4. Návrat / Menu výstupu / Indexová strana (v TXT
režime)
5. Navigačné tlačidlá
6. OK / Zoznam kanálov
7. Voľba obrazového režimu
8. EPG (Programový sprievodca)
9. Program nahor / nadol
M
RETURN
10. Číselné tlačidlá
11. Predchádzajúci program
12. Titulky zapnuté/vypnuté
OK
13. Časovač zaspávania
14. Teletext / Mix
15. Žiadna funkcia
SOURCE
16. ZELENÉ tlačidlo
17. ČERVENÉ tlačidlo
PRESETS
INFO
EPG
18. Menu zapnuté/vypnuté
19. AV / Zdroj
20. Info
21. Hlasitosť zvýšiť/znížiť
22. Stlmiť
1
2
3
ABC
DEF
GHI
23. Obľúbený režim
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
24. Mono-Stereo / Dual I-II
25. Rozmer obrazu
26. Médiový prehliadač
27. Žiadna funkcia
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
Slovensko - 92 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 92
17.09.2010 11:31:32
LCD TV a prevádzkové tlačidlá
PREDNÝ a ZADNÝ NÁHĽAD
NÁHĽAD na ovládacie tlačidlá
Ovládacie tlačidlá
1. Tlačidlo pohotovosti vypnuté/
zapnuté
2. TV/AV tlačidlo
3. Tlačidlá program nahor/nadol –
Tlačidlá hlasitosť zvýšiť/znížiť
Poznámka:Pre zmenu hlasitosti
môžete použiť tlačidlá +/- . Ak
chcete zmeniť kanály, stlačte
raz tlačidlo P/V/ AV a potom
použite tlačidlá +/-. Ak podržíte
tlačidlo P/V/ AV nejakých pár
sekúnd, zobrazí sa zdrojové
OSD. Hlavné menu OSD nie je
možné zobraziť prostredníctvom
ovládacích tlačidiel.
HDMI 1
Náhľad na zadné postranné pripojenia
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 1: HDMI vstup
HDMI vstupy sú pre pripojenie zariadenia, ktoré má HDMI zásuvku. Váš LCD TV môže zobrazovať
obrazy Vysokého rozlíšenia zo zariadení, ako sú Satelitný prijímač s vysokým rozlíšením alebo DVD
prehrávač. Tieto zariadenia sa musia pripojiť prostredníctvom HDMI zásuviek alebo Komponentovej
zásuvky. Tieto zásuvky môžu prijímať buď 720 p alebo 1080 p signály. Pre pripojenia HDMI na HDMI
nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie.
2. RF vstup sa pripája k anténnemu systému.
Všimnite si, že ak používate dekodér alebo médiový prehrávač, mali by ste pripojiť anténový kábel cez
zariadenie k televízoru s príslušným anténovým káblom, ako je to zobrazené na nákrese na nasledujúcich
stranách.
3. SCART vstup alebo výstup pre externé zariadenia. Pripojte SCART kábel medzi SCART zásuvkou na TV a
SCART zásuvkou na Vašom externom zariadení (ako sú dekodér, VCR alebo DVD prehrávač).
Poznámka: Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, TV sa automaticky prepne do AV
režimu.
Slovensko - 93 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 93
17.09.2010 11:31:33
Poznámka: S-VHS signál je podporovaný prostredníctvom SCART zásuvky.
4. PC vstup je pre pripojenie osobného počítača k TV zostave.
Pripojte PC kábel medzi PC VSTUPOM na TV a PC výstupom na Vašom PC.
Poznámka: Na prepojenie YPbPr signálu cez PC vstup môžete použiť kábel YPbPR –VGA (nie je
súčaťou dodávky).
UPOZORNENIE: Nemôžete použiť PC a YPbPr naraz.
5. S/PDIF koaxiálne výstup pre výstup digitálnych audio signálov práve pozeraného zdroja.
Použite SPDIF koaxiálny kábel na prenos audio signálov na zariadenie, ktoré má S/PDIF vstup
Náhľad na pripojenia – bočné konektory
1. CI Slot sa používa na vkladanie CI karty. CI karta Vám umožňuje prezeranie
všetkých kanálov, ktoré ste si predplatili. Pre viac informácií si pozrite časť
“Podmienený prístup”.
2. Bočný USB vstup.
3. TV ovládacie tlačidlá.
4. Vstup bočného audio-video pripojenia sa používa pre pripojenie video
a audio signálov externých zariadení. Aby ste pripojili video, musíte použiť
dodaný AV pripájací kábel pre umožnenie pripojenia. Najprv zapojte jednotlivý
konektor kábla do Bočnej AV zásuvky TV. Potom vložte konektor kábla Vášho
videa (nedodaný) do ŽLTÉHO vstupu (umiestnený na koncovej strane)
dodaného AV pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali
zhodovať.
Pre umožnenie audio pripojenia musíte použiť ČERVENÉ a BIELE vstupy
na bočnom AV pripájacom kábli. Potom vložte konektory audio kábla Vášho
zariadenia do ČERVENÉHO a BIELEHO konektora dodaného bočného AV
pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali zhodovať.
Poznámka: Mali by ste použiť audio vstupy bočného AV pripájacieho kábla
(ČERVENÝ& BIELY) pre umožnenie pripojenia zvuku, keď pripájate zariadenie
k Vášmu TV s použitím PC alebo vstupu KOMPONENTOVÉHO VIDEA.
5. Konektor slúchadiel sa používa pre pripojenie externých slúchadiel k systému.
Pripojte konektor SLÚCHADIEL, aby ste mohli počúvať TV zo slúchadiel
(voliteľné).
Slovensko - 94 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 94
17.09.2010 11:31:36
Poznámka: Je možné, že určité typy hard-diskových
jednotiek nie sú podporované.
Pripojenie napájania
DÔLEŽITÉ: TV zostava je určená pre prevádzkovanie
pri 220-240V AC, 50 Hz.
• Po vybalení umožnite, aby TV zostava dosiahla
okolitú izbovú teplotu predtým, ako ju pripojíte k
sieti. Zapojte napájací kábel k výstupu sieťovej
zásuvky.
Pripojenie antény
HDMI 1
• Pripojte anténu, kábel TV zapojte do zásuvky
VSTUPU ANTÉNY umiestneného na zadnej časti
TV.
Pripájanie LCD TV k PC
Pre zobrazenie obrazu z obrazovky Vášho počítača
na Vašom LCD TV môžete pripojiť Váš počítač k TV
zostave. Vypojte zo zdroja počítač aj displej predtým,
ako budete vykonávať akékoľvek pripojenia. Pre
pripojenie PC k LCD TV použite kábel 15-pin D-sub
displeja pre pripojenie PC k LCD TV. Po vykonaní
pripojenia prepnite na PC zdroj. Pozrite si časť
“Voľba vstupu”. Nastavte rozlíšenie, ktoré vyhovuje
Vašim požiadavkám náhľadu. Informácie o rozlíšení
je možné nájsť v prílohe.
PC RGB kábel
(nie je súčasťou dodávky)
SPDIF
Coax.OUT
Vstupu PC
(Zadnej)
Alebo
Audio/Video
Pripojenie Kábel
(Dodávané)
• Je možné, že určité typy USB zariadení (napr. MP3
prehrávače) nemusia byť kompatibilné s týmto TV.
• Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave
môžete zálohovať vaše súbory, aby ste sa vyhli
akejkoľvek možnej strate údajov. Všimnite si, že
výrobca nebude zodpovedný za žiadne poškodenie
súboru, ani za stratu dát.
• Počas prehrávania súboru nevyťahujte USB
modul.
VÝSTRAHA: Rýchle zapájanie a vypájanie
USB zariadení je veľmi riskantné, obzvlášť
opakovane rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk.
Toto by mohlo zapríčiniť fyzické poškodenie
USB prehrávača, obzvlášť samotného USB
zariadenia.
BOČNÝ NÁHĽAD
USB PAMÄŤ
PC Audio kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Vstupu bočné-AV
.
Použitie bočných AV konektorov
Môžete pripojiť rozsah voliteľného vybavenia k Vášmu
LCD TV s použitím bočných konektorov TV.
• Pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu by ste mali
použiť AV zásuvku (bočnú). Aby ste to vykonali,
musíte použiť dodaný video/audio pripájací kábel.
Najprv zapojte jednoduchý konektor kábla do AV
IN zásuvky TV (bočná). Potom vložte konektory
kábla Vášho fotoaparátu (nedodaný) do koncovej
časti video/ audio pripájacieho kábla. Farby
pripojených konektorov by sa mali zhodovať. Pozrite
si nákres dolu.
• Potom by ste mali prepnúť do bočného AV zdroja.
Pozrite si časť Voľba vstupu v nasledujúcich častiach
pre viac informácií.
AV pripájací kábel
(dodaný)
AV kábel
(nedodaný)
SIDE AV
• USB zariadenia môžete pripojiť k Vášmu TV s
použitím USB vstupu na TV. Tento znak Vám
umožňuje zobraziť/prehrať JPG, MP3 a video súbory
uložené na USB kľúči.
SIDE AV
Použitie digitálnych multimédií
Konektory
USB
Slúchadlá
5Vdc
Max:500mA
Pripojenie USB pamäte
DÔLEŽITÉ: TV by sa mal počas zapájania a
vypájania USB zariadenia vypnúť. Zapojte Vaše
USB zariadenia do USB vstupu TV. USB zariadenie
môžete pripojiť k Vášmu TV s použitím USB vstupu
na TV.
Fotoaparát
• Pre počúvanie TV zvuku zo slúchadiel by ste mali
slúchadlá pripojiť k Vášmu TV s použitím konektora
SLUCHÁTIEK, ako je to zobrazené hore.
Slovensko - 95 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 95
17.09.2010 11:31:38
HDMI 1
Pripojenie k DVD prehrávaču cez
HDMI
Prosím, pozrite si príručku s pokynmi k Vášmu
DVD prehrávaču pre doplnkové informácie. Vypojte
zo siete TV aj zariadenie predtým, ako vykonáte
akékoľvek pripojenia.
SPDIF
Coax.OUT
Poznámka: Nie všetky káble zobrazené na nákrese
sa dodávajú.
• Ak má Váš DVD prehrávač HDMI zásuvku, môžete
pripojiť cez HDMI pre lepšiu video a audio kvalitu.
Skartová zásuvka
(nedodané)
HDMI 1
HDMI kábel
(nedodaný)
SPDIF
Coax.OUT
DVD prehrávač
DVD prehrávač
• Keď pripájate k DVD prehrávaču, ako je to zobrazené
hore, prepnite na pripojený HDMI zdroj. Pozrite si časť
Voľba vstupu pre viac informácií ohľadom zmeny
zdrojov.
Pripojenie k DVD prehrávaču
cez komponentové zásuvky
(YPbPr) alebo SCART kábel
• Väčšina prehrávačov sa pripojuje pomocou
ZLOŽKOVÝCH KONEKTOROV (YpbPr). YPbPR
môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie,
ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC
káblu.(Kábel nie je dodávaný).
• Poznámka: Tieto tri metódy zapojenia umožňujú
rovnakú funkciu, ale rozdielnu kvalitu. Nie je
nevyhnutné pripojenie všetkými tromi metódami.
Diaľkový ovládač
Vkladanie batérií
• Kryt batérií umiestnený na zadnej strane diaľkového
ovládača odstráňte jemným potiahnutím označenej
časti naspäť.
• Vložte dve AAA/R3 batérie alebo batérie
ekvivalentného typu dovnútra. Batérie umiestnite v
správnom smere a založte kryt batérií.
• Po zapojení, prepnite na YPbPr.Pozri “Výber
vstupu”.
• Pre zapojenie zvuku použite VGA/komponentný
zvukový kábel.Najskôr zapojte jednoduchý konektor
k TV. Potom pripojte audio konektory DVD prehrávača
do VGA/komponentného audio pripojovacieho káblu
(zobrazené na ilustrácii). Farby konektorov sa musia
zhodovať (ČERVENÝ a BIELY).
SIDE AV
AV pripájací
kábel (dodaný)
Audio kábel
(nedodaný)
Pre audio výstupy
DVD-prehrávača.
• Po zapojení prepnite na YPbPr.Pozri “Výber vstupu”.
• Je možné tiež pripojiť cez SCART.
Poznámka: Keď sa diaľkový ovládač dlhšie nepoužíva,
batérie z neho vyberte. Inak by sa mohol poškodiť kvôli
akémukoľvek presakovaniu batérií. Diaľkový dosah je
približne 7 m/23 ft.
Slovensko - 96 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 96
17.09.2010 11:31:39
Zapnutie/Vypnutie
Základné ovládanie
Zapnúť TV
• Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC 50 Hz.
Potom sa rozsvieti LED pohotovosti.(LED bude
blikať počas zapnutia/Vypnutia pohotovosti)
• Pre zapnutie TV z režimu pohotovosti buď:
• Stlačte tlačidlo “ ” , P+ / P- alebo číselné tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
• Stlačte tlačidlo “
zapne.
” , - alebo + na TV. TV sa potom
Poznámka: Ak Váš TV zapnete prostredníctvom
tlačidiel PROGRAM NAHOR/NADOL na diaľkovom
ovládači alebo na TV zostave, program, ktorý ste
pozerali naposledy, sa opäť zvolí.
TV sa zapne použitím ktorejkoľvek z týchto metód.
Vypnutie TV
Váš TV môžete ovládať s použitím tak diaľkového
ovládača, ako aj tlačidiel na zostave.
Ovládanie tlačidlami na TV
Hlavné menu OSD je možné zobraziť prostredníctvom
ovládacích tlačidiel. Tlačidlá “+/-” budú fungovať ako
štandardné zvýšenie/zníženie hlasitosti. Dokonca aj
keď pre tieto tlačidlá nastavíte iné funkcie, tlačidlá “+/-”
budú fungovať ako štandardné po krátkom čase.
Nastavenie hlasitosti
• Stlačte tlačidlo “P/V/AV” raz a potom použite tlačidlá
“+/-” pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti, aby sa
na obrazovke objavila úrovňová stupnica (posuvné
okno). Zatiaľ čo je TV zapnutý, tlačidlo +/- sa môže
použiť ako hlasitosť + alebo – ako štandardné.
Voľba programu
• Stlačte tlačidlo “P/V/AV” raz a potom použite tlačidlá
“+/-” na zmenu kanála. Stlačením tlačidla “+/-” môžete
zvoliť nasledujúci alebo predchádzajúci program.
• Stlačte tlačidlo “ ” na diaľkovom ovládači, alebo
stlačte spínač “ ” na TV, aby sa TV prepol do
pohotovostného režimu.
AV režim
• Pre úplné zníženie výkonu TV, odpojte sieťový
kábel zo siete.
• Podržte tlačidlo “P/V/AV”, zobrazí sa zdroj OSD na
pár sekúnd.
Poznámka: Keď sa TV prepne do pohotovostného
režimu, LED pohotovosti môže blikať pre indikáciu,
že vlastnosti ako Pohotovostné vyhľadávanie, Over
Air Download alebo Časovač sú aktívne.
Voľba vstupu
Keď ste už pripojili externé systémy k Vášmu TV,
môžete prepnúť na rôzne vstupné zdroje. Stláčajte
opakovane tlačidlo “ZDROJ” na Vašom diaľkovom
ovládači pre priamu zmenu zdrojov.
Ovládanie diaľkovým ovládačom
• Diaľkový ovládač Vášho TV je určený pre ovládanie
všetkých funkcií modelu, ktorý ste si vybrali. Funkcie
budú popísané v súlade so systémom menu Vášho
TV.
Nastavenie hlasitosti
• Stlačte tlačidlo “V+” pre zvýšenie hlasitosti. Stlačte
tlačidlo “V-” pre zníženie hlasitosti. Na obrazovke sa
objaví úrovňová stupnica (posuvné okno).
Voľba programu (predchádzajúci alebo
nasledujúci program)
• Stlačte tlačidlo “P -” pre voľbu predchádzajúceho
programu.
• Stlačte tlačidlo “ P +” pre voľbu nasledujúceho
programu.
Voľba programu (priami prístup)
Poznámka: YPbPR môže byť použité iba pokiaľ je
pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC
vstup YPbPr k PC káblu.
• Pre voľbu programov medzi 0 a 9 stláčajte číselné
tlačidlá na diaľkovom ovládači. TV sa prepne na
zvolený program. Pre voľbu programov medzi
nimi stláčajte postupne číselné tlačidlá. Keď je
čas stlačenia pre druhé číselné tlačidlo, zobrazí
sa len program prvej číslice. Pre opätovnú voľbu
programov s jednou číslicou stlačte priamo číslo
programu.
Slovensko - 97 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 97
17.09.2010 11:31:40
Sprievodca náhľadom na
elektronický program (EPG)
Môžete si prezrieť Sprievodcu elektronickým programom
(EPG), aby ste videli informácie o dostupných
programoch. Pre náhľad na EPG menu, prosím, stlačte
tlačidlo SPRIEVODCA na diaľkovom ovládači.
Modré tlačidlo (Nasledujúci deň): Zobrazí programy
nasledujúceho dňa.
Číselné tlačidlá (Preskočiť): Preskočí na preferovaný
kanál priamo cez číselné tlačidlá.
OK (Možnosti): Zobrazí programové možnosti
zahŕňajúc Možnosť “Zvoliť kanál”.
• Stlačte tlačidlá “ ”/“ ” pre navigáciu kanálmi.
Textové tlačidlo (Filter): Náhľad na možnosti
filtrovania.
• Stlačte tlačidlá “ ”/“ ” pre navigáciu cez zoznam
programov.
INFO (Detaily): Zobrazí podrobne programy.
• EPG menu zobrazí dostupné informácie o všetkých
kanáloch.
• Prosím, všimnite si, že informácie o udalostiach
sa automaticky aktualizujú. Ak pre kanály nie sú k
dispozícii žiadne informačné údaje o udalostiach,
EPG sa zobrazí s prázdnymi miestami.
Červené tlačidlo (Predchádzajúci deň): Zobrazí
programy predchádzajúceho dňa.
Zelené tlačidlo (Nasledujúci deň): Zobrazí programy
nasledujúceho dňa.
Žlté tlačidlo (Priblíženie): Rozšíri programové
informácie.
OK (možnosti): Zobrazí možnosti programov
zahŕňajúc Možnosť “Zvoliť kanál”.
INFO (Detaily o udalosti): Zobrazí podrobne
programy.
Zelené tlačidlo: Vymenuje sa rozvrh programov
Žlté tlačidlo: Zobrazí EPG dáta v súlade s časovým
plánom
M o d r é t l a č i d l o ( F i l t e r ) : N á h ľa d m o ž n o s t i
filtrovania.
Modré tlačidlo (Filter): Náhľad na možnosti
filtrovania.
INFO (Detaily): Zobrazí podrobne programy.
Číselné tlačidlá (Preskočiť): Preskočí na preferovaný
kanál priamo cez číselné tlačidlá.
OK (Možnosti): Zobrazí programové možnosti
zahŕňajúc Možnosť “Zvoliť kanál”.
Text (Vyhľadávanie): Zobrazí menu “Vyhľadávanie
sprievodcu”.
TITUL: Stlačte tlačidlo TITULKY pre náhľad na
menu Zvoliť žáner. S použitím tejto vlastnosti môžete
vyhľadať databázu programového sprievodcu v súlade
s žánrom. Vyhľadá sa info dostupné v programovom
sprievodcovi a vymenujú sa výsledky zhodujúce sa
s Vašimi kritériami.
(Teraz) : Zobrazí súčasný program.
Červené tlačidlo (Predchádzajúci časový diel):
Zobrazí programy predchádzajúceho časového
dielu.
Zelené tlačidlo (Nasledujúci časový diel): Zobrazí
programy nasledujúceho časového dielu.
Žlté tlačidlo (Predchádzajúci deň): Zobrazí programy
predchádzajúceho dňa.
Slovensko - 98 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 98
17.09.2010 11:31:40
Prvá inštalácia
DÔLEŽITÉ: Zabezpečte, aby bola anténa pripojená,
predtým ako zapnete TV pre prvú inštaláciu.
• Keď sa TV prevádzkuje prvý raz, postupom
inštalácie Vás bude viesť inštalačný sprievodca.
Najprv sa zobrazí voľba jazyka:
Poznámka: Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo M.
• Po uložení všetkých dostupných staníc sa na
obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak chcete
kanály triediť podľa LCN, prosím, zvoľte “Áno” a
stlačte “OK”.
• Použite tlačidlá “ ” alebo “ ” pre voľbu Vášho
jazyka a stlačte tlačidlo OK pre nastavenie
zvoleného jazyka a pokračujte.
• Po zvolení jazyka sa zobrazí obrazovka “Vitajte!”,
požadujúc, aby ste nastavili možnosti Krajina,Jazyk
teletextu a Zakódované snímanie.
• Stlačte tlačidlo OK pre výstup zo zoznamu kanálov
a pozerajte TV.
Inštalácia
Stlačte tlačidlo M na diaľkovom ovládači a zvoľte
Inštalácia s použitím tlačidla “ ” alebo “ ”. Stlačte
tlačidlo OK a zobrazí sa nasledujúca obrazovka s
menu.
• Stlačením tlačidla “ ” alebo “ ” zvoľte krajinu, ktorú
chcete nastaviť a stlačte tlačidlo “ ” pre zvýraznenie
možnosti Jazyk teletextu. Pre voľbu želaného
Jazyka teletextu použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
• Stlačte tlačidlo “ ” po nastavení možnosti Jazyk
teletextu. Potom sa zvýrazní Zakódované snímanie.
Môžete nastaviť Zakódované snímanie ako Áno,
ak chcete snímať zakódované stanice. Potom zvoľte
želaný Jazyk teletextu.
• Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre
pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí nasledujúca
správa:
Zvoľte Automatické snímanie kanálov použitím tlačidla
“ ”/“ ” a stlačte tlačidlo OK. Zobrazia sa nasledujúce
možnosti Automatického snímania kanálov. Môžete
zvoliť Digitálne anténové, Analógové alebo Digitálne
anténové-analógové ladenie s použitím tlačidiel “
”/“ ” a OK.
Pre zvolenie možnosti “Áno” alebo “Nie” zvýraznite
položku s použitím tlačidiel “ ” alebo “ ” stlačte
tlačidlo OK.
Ovládanie menu Automatického
kanálového snímania
Potom sa na obrazovke zobrazí nasledujúce OSD
a digitálna televízia bude vyhľadávať pozemné TV
vysielania
Analógové: Vyhľadáva a ukladá analógové
stanice.
Digitálne: Vyhľadáva a ukladá anténové DVB stanice.
Slovensko - 99 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 99
17.09.2010 11:31:41
Úplné: Vyhľadáva a ukladá analógové aj anténové
DVB stanice.
potom stlačiť tlačidlo “ ” alebo “ ” pre nastavenie
možnosti.
• Kedykoľvek si zvolíte automatický typ vyhľadávania
a stlačíte tlačidlo OK, na obrazovke sa zobrazí
potvrdzujúca obrazovka. Pre začatie inštalačného
procesu si zvoľte Áno, pre zrušenie zvoľte Nie
použitím tlačidla “ ” alebo “ ” a OK.
Zadajte číslo alebo frekvenciu kanála s použitím
číselných tlačidiel. Potom môžete stlačiť tlačidlo
OK pre vyhľadávanie. Keď sa kanál lokalizuje,
akékoľvek nové kanály, ktoré nie sú na zozname,
budú uložené.
• Po nastavení a potvrdení auto typu snímania
kanálov začne inštalačný proces a postupový
stĺpec sa bude pohybovať pozdĺžne. Stlačte tlačidlo
MENU pre zrušenie procesu. V takom prípade sa
lokalizované kanály neuložia.
Manuálne ladenie
Návrh: Tento znak sa dá použiť pre priamy vstup do
vysielania.
• Zvoľte si Manuálne snímanie kanálov z Inštalačného
menu použitím “ ”/“ ” a OK. Zobrazí sa obrazovka
možností Manuálneho snímania.
• Zvoľte si želaný Typ vyhľadávania s použitím
tlačidla “ ” alebo “ ”. Možnosti Manuálneho
vyhľadávania sa podľa toho zmenia. Použite tlačidlo
“ ”/“ ” pre zvýraznenie položky a potom stlačte
tlačidlo “ ” alebo “ ” pre nastavenie možnosti. Pre
zrušenie môžete stlačiť tlačidlo M.
Digitálne manuálne vyhľadávanie
Analógové jemné ladenie
• Zvoľte Analógové jemné ladenie zo Inštalačného
menu použitím tlačidiel “ ” alebo “ ” a OK. Zobrazí
sa obrazovka Analógové jemné ladenie. Znak
Analógové jemné ladenie nebude dostupné, ak
nie sú uložené žiadne analógové kanály, digitálne
kanály a externé zdroje.
• Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Pre nastavenie
Jemného ladenia použite tlačidlo “ ” alebo “ ”. Po
skončení stlačte znovu tlačidlo OK.
Vyčistenie zoznamu služieb (*)
(*) Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak je v položke
Krajina zvolené Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo
Fínsko.
Týmto nastavením sa vyčistia uložené kanály.
Stlačením tlačidla “ ” alebo “ ” vyberte položku
Vyčistenie zoznamu služieb a potom stlačte OK. Na
obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa:
Stlačením tlačidla OK sa proces zruší. Pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” vyberte voľbu Áno a potom
stlačením OK vymažte všetky kanály.
V manuálnom snímaní kanálov sa číslo multiplexu
alebo frekvencie zadá manuálne a len ten multiplex
alebo tá frekvencia sa vyhľadajú ohľadom kanálov. Po
zvolení typu vyhľadávania ako Digitálne môžete zadať
číslo multiplexu alebo frekvencie s použitím číselných
tlačidiel a stlačte tlačidlo OK pre vyhľadávanie.
Riadenie staníc: Zoznam kanálov
TV triedi všetky uložené stanice v Zozname kanálov.
Tento zoznam kanálov môžete meniť, nastavovať
obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú
vymenovať, použitím možností Zoznam kanálov.
Analógové manuálne vyhľadávanie
• Stlačte tlačidlo M pre náhľad na hlavné menu. Zvoľte
položku Zoznam kanálov použitím tlačidla “ ” alebo
“ ”. Stlačte OK pre náhľad na obsah menu.
Po zvolení typu vyhľadávania ako analógové, môžete
použiť tlačidlo “ ”/“ ” pre zvýraznenie položky a
Zvoľte Editovať zoznam kanálov pre riadenie
všetkých uložených kanálov. Pre zvolenie Editovania
zoznamu kanálov zvoľte tlačidlá “ ” alebo “ ” a
OK.
Slovensko - 100 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 100
17.09.2010 11:31:42
Ovládanie zoznamu kanálov
Uzamknutie kanála
Môžete stlačiť ZELENÉ tlačidlo pre kódovanie/
odkódovanie všetkých kanálov; ŽLTÉ tlačidlo pre
kódovanie/odkódovanie jedného kanála.
• Zvoľte kanál, ktorý chcete uzamknúť a zvoľte
možnosť Uzamknúť. Pre pokračovanie stlačte
tlačidlo OK.
• Požiadajú Vás, aby ste zadali kontrolný rodičovský
PIN. Štandardný PIN je nastavený na 0000. Zadajte
číslo PIN.
• Pre zvolenie kanálu, ktorý sa má spracovať, stlačte
tlačidlo “ ” alebo “ ”. Pre zvolenie funkcie v menu
Zoznam kanálov stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ”.
• Použite tlačidlá P+/P- pre pohyb strany nahor alebo
nadol.
• Stlačte MODRÉ tlačidlo pre náhľad na filtrovanie
možností.
• Stlačte tlačidlo OK, keď sa želaný kanál zvýrazní
pre uzamknutie/odomknutie kanála. Symbol zámky
sa objaví vedľa zvoleného kanála.
Riadenie staníc: Obľúbené
Môžete vytvoriť zoznam obľúbených programov.
• Pre výstup stlačte tlačidlo M.
Posun kanála
• Najprv zvoľte želaný kanál. Zvoľte možnosť v
zozname kanálov a stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa obrazovka Editovať číslo. Zadajte číslo
želaného kanála použitím číselných tlačidiel na
diaľkovom ovládači. Ak je na tom čísle predtým
uložený kanál, zobrazí sa upozorňovacia obrazovka.
Zvoľte Áno, ak chcete zvoliť kanál a stlačte OK.
• Stlačte tlačidlo M pre náhľad na hlavné menu. Zvoľte
položku Zoznam kanálov s použitím tlačidla “ ”
alebo “ ”. Stlačte OK pre náhľad na obsah menu.
• Zvoľte Obľúbené pre riadenie zoznamu obľúbených.
Použite tlačidlá “ ”/“ ” a OK pre zvolenie
Obľúbených.
• Môžete si zvoliť rôzne kanály ako obľúbené, aby boli
navigované len obľúbené kanály.
• Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK. Zvolený kanál
sa teraz posunie.
Vymazanie kanála
Môžete stlačiť ZELENÉ tlačidlo pre kódovanie/
odkódovanie všetkých kanálov; ŽLETÉ tlačidlo pre
kódovanie/odkódovanie kanála.
• Zvoľte kanál, ktorý chcete vymazať a zvoľte možnosť
Vymazať. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie.
• objaví sa upozorňovacia obrazovka. Zvoľte ÁNO pre
vymazanie, zvoľte Nie pre zrušenie. Stlačte tlačidlo
OK pre pokračovanie.
Premenovanie kanála
• Zvoľte kanál, ktorý chcete premenovať a zvoľte
možnosť Editovať názov. Pre pokračovanie stlačte
tlačidlo OK.
• Stlačením tlačidla “ ” alebo “ ” sa posunie
k predchádzajúcemu/ nasledujúcemu znaku.
Stlačenie tlačidla “ ” alebo “ ” prepne súčasný
znak, t.j., ‘b’ znak sa stane ‘a’ pri “ ” a ‘c’ pri “
”. Stlačením číselných tlačidiel ‘0...9’ sa nahradí
zvýraznený znak znakmi napísanými nad tlačidlom
jeden za druhým, ako sa tlačidlo stláča.
• Zvoľte kanál použitím tlačidla “ ” alebo “ ”.
Stlačte tlačidlo OK pre pridanie zvoleného kanála
k zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo OK znovu
pre odstránenie.
Funkcie tlačidiel
• OK: Pridá/odstráni stanicu.
• ŽLTÉ: Kóduje/odkóduje kanál.
• ZELENÉ: Kóduje/odkóduje všetky kanály.
• MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrovania.
• po ukončení stlačte tlačidlo OK pre uloženie. Pre
zrušenie stlačte M.
Slovensko - 101 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 101
17.09.2010 11:31:43
Tiež, keď zapájate USB zariadenia, automaticky sa
zobrazí obrazovka mediálneho prehliadača:
Riadenie staníc: Triedenie
zoznamu kanálov
Môžete si zvoliť vysielania v zozname kanálov. Pre
zobrazenie špecifických typov vysielania by ste mali
použiť nastavenie Aktívneho zoznamu kanálov.
Zvoľte Zoznam aktívnych kanálov z menu Zoznamov
kanálov s použitím tlačidla “ ” alebo “ ”. Stlačte
tlačidlo OK pre pokračovanie.
Z pripojeného USB pamäťového kľúča môžete
prehrávať hudobné, obrazové a video súbory. Použite
tlačidlo “ ” alebo “ ” pre zvolenie Videí, Fotografií,
Hudby alebo Nastavení.
Prezeranie videí prostredníctvom USB
Môžete si zvoliť typ vysielania zo zoznamu s použitím
tlačidiel “ ” /“ ” a OK.
Informácie na obrazovke
Pre zobrazenie informácií na obrazovke môžete stlačiť
tlačidlo INFO. Na informačnom baneri sa zobrazia
detaily o stanici a súčasnom programe.
Informačný baner Vám poskytne informácie o
zvolenom kanály a programoch, ktoré sú na ňom.
Názov kanála sa zobrazí spolu s číslom kanála
v zozname. Návrh: Nie všetky kanály vysielajú
programové dáta. Ak názov a čas programu nie
sú dostupné, tak sa informačný baner zobrazí s
prázdnymi miestami.
Ak je zvolený kanál uzamknutý, musíte zadať správny
štvorčíslicový numerický kód, aby ste videli kanál
(štandardný kód je 0000). Na obrazovke sa zobrazí
v takom prípade “Zadajte PIN”:
Prehrávanie médií s použitím
Prehliadača médií
Ak USB kľúč nie je rozpoznaný po vypnutí/zapnutí
alebo Prvej inštalácii, najprv vypojte USB zariadenie
a vypnite/zapnite TV zostavu. Znovu zapojte USB
zariadenie.
Pre zobrazenie okna Mediálneho prehliadača stlačte
buď tlačidlo “M” na diaľkovom ovládači a potom zvoľte
Mediálny prehliadač stlačením tlačidla “ ” alebo “
”. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK. Zobrazia sa
možnosti menu Mediálneho prehliadača.
Keď zvolíte z hlavných možností Videá, dostupné
video súbory budú filtrované a vymenované na
tejto obrazovke. Pre zvolenie video súboru môžete
použiť tlačidlo “ ” alebo “ ” a stlačiť tlačidlo OK pre
prehratie videa. Ak zvolíte súbor s titulkami a stlačíte
tlačidlo OK, môžete zvoliť alebo zrušiť ten súbor s
titulkami. Počas prehrávania video súboru sa zobrazí
nasledujúce menu:
Prehrať (ČERVENÉ tlačidlo): Spustí prehrávanie
videa.
Stop (MODRÉ tlačidlo): Zastaví prehrávanie videa.
Pauza (tlačidlo OK): Zastaví prehrávanie videa.
Spätné navíjanie (
Navíjanie dopredu (
tlačidlo): Ide naspäť.
tlačidlo): Ide vpred.
Titulky/Audio (LANG. tlačidlo): Nastavenie titulkov/
Audio.
Žlté: Otvorí menu opravy času titulkov.
Slovensko - 102 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 102
17.09.2010 11:31:44
Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu
len Zamiešania. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého.
Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou
ikon.
NÁVRAT (Ukončenie): Naspäť k zoznamu
súborov.
Stlačte tlačidlo NÁVRAT (Ukončiť) pre prepnutie
naspäť do predchádzajúceho menu.
Prezeranie fotografií cez USB
Keď si zvolíte Fotografie z hlavných možností, na tejto
obrazovke sa budú filtrovať a vymenujú sa dostupné
súbory s obrázkami.
INFO: Zobrazí pomocnú obrazovku.
Náhľad na hudbu cez USB
Keď si zvolíte Hudbu z hlavných možností, na tejto
obrazovke sa budú filtrovať a vymenujú sa dostupné
audio súbory.
Preskočiť (Číselné tlačidlá):Preskočiť na zvolený
súbor s použitím číselných tlačidiel.
0..9 (Číselné tlačidlá): Preskočí na zvolený súbor.
OK: Náhľad na zvolený obrázok na celej obrazovke.
Prehrať (ZELENÉ tlačidlo) : Prehrá všetky mediálne
súbory začínajúc so zvoleným súborom.
Prezentácia (ZELENÉ tlačidlo): Spustí prezentáciu
obrázkov s použitím všetkých obrázkov.
Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz
pre aktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu
Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu
len Zamiešania. Stlačte znovu pre deaktiváciu
všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať
zmenou ikon.
Prehrať toto (OK tlačidlo) : Prehrá zvolený súbor.
Stop (ČERVENÉ tlačidlo) : Zastaví prehrávanie.
Pauza (ŽLTÉ tlačidlo) : Spraví prestávku v zvolenom
prehrávaní.
Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlo)
: Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor
na prehranie.
FAV: Triedi súbory podľa Názvu, Umelca alebo
Albumu..
FAV: Triedi súbory podľa dátumu.
TEXT: Náhľad na obrázky v miniatúrach.
INFO: Zmení možnosti filtrovania.
INFO: Zmení možnosti filtrovania.
Slučka/Zamiešanie (Modré tlačidlo): Stlačte raz
pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu
Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu
len Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého.
Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou
ikon.
Možnosti prezentácie obrázkov
Pauza (ŽLTÉ tlačidlo) : Spraví pauzu v prezentácii.
Pokračovať (ZELENÉ tlačidlo) : Pokračovanie v
prezentácii.
Nastavenia prehliadača médií
Priblíženie (ČERVENÉ tlačidlo) : Priblíži obrázok.
Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlá):
Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor
v prezentácii.
Rotovať (Nahor/nadol tlačidlá): Rotuje obrázok s
použitím tlačidiel nahor/nadol.
Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz
pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu
Slovensko - 103 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 103
17.09.2010 11:31:44
Preferencie Vášho Prehliadača médií môžete nastaviť
s použitím Dialógu nastavení. Stlačte tlačidlo “ ”
alebo “ ” pre zvýraznenie položky a použite tlačidlo
“ ” alebo “ ” pre nastavenie.
Štýl náhľadu: Nastaví štandardný režim
prehliadania.
Interval prezentácie: Nastaví intervalový čas
prezentácie.
Zobraziť titulky: Nastaví preferenciu aktivácie
titulkov.
Jazyk titulkov: Nastaví podporovaný jazyk titulkov.
Poloha titulkov: Nastaví polohu hore, alebo dolu.
Poznámka: Môžete posúvať na obrazovke nahor
alebo nadol stlačením tlačidiel “ ” / “ ”, zatiaľ čo
je priblíženie obrazu nastavené ako panoramatické,
priblíženie 14:9, Kino alebo Titulky.
14:9
Toto priblíženie priblíži široký obraz (pomer strán 14:9)
k horným a spodným hraniciam obrazovky.
Veľkosť písma titulkov: Nastaví veľkosť písma
titulkov (max.54 pt).
Zmena rozmerov obrazu:
Obrazové formáty
• Programy je možné pozerať v rôznych Obrazových
formátoch, v závislosti od prijímaného prenosu.
Priblíženie 14:9
• Môžete zmeniť pomer strán (rozmer obrazu) TV pre
náhľad na obraz v rôznych režimoch priblíženia.
• Stláčajte opakovane tlačidlo OBRAZOVKA
pre zmenu rozmerov obrazu. Dostupné režimy
priblíženia sú vymenované dolu.
Auto
Keď je signál WSS (Signalizácia širokej obrazovky),
ktorý zobrazuje pomer strán obrazu, zahrnutý
vo vysielacom signálu alebo signálu z externého
zariadenia, TV automaticky zmení režim PRIBLÍŽENIA
podľa WSS signálu.
• Keď AUTO režim nefunguje správne kvôli slabej
kvalite signálu WSS alebo keď chcete zmeniť režim
PRIBLÍŽENIA, zmeňte ho manuálne na iný režim
PRIBLÍŽENIA.
16:9
Toto jednotne rozšíri ľavú a pravú stranu normálneho
obrazu (4:3 pomer strán) pre vyplnenie TV
obrazovky.
Táto možnosť priblíži obraz na 14:9.
4:3
Použite pre náhľad na normálny obraz (4:3 pomer
strán), keďže toto je jeho pôvodný rozmer.
Panoramatický
Toto rozšíri ľavú a pravú stranu normálneho obrazu
(pomer strán 4:3) na vyplnenie obrazovky, bez toho,
aby sa obraz zdal byť neprirodzeným.
Vrch a spodok obrazu sú jemne zrezané.
Kino
• Pre pomer strán 16:9, ktoré boli zmenšené na
normálny obraz (pomer strán 4:3),použite režim 16:9
pre obnovenie obrazu na jeho pôvodný tvar.
Toto priblíži široký obraz (16:9 pomer strán) na celú
obrazovku.
Titulky
Toto priblíži široký obraz (pomer strán 16:9) s titulkami
na celú obrazovku.
Slovensko - 104 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 104
17.09.2010 11:31:45
Konfigurácia nastavení obrazu
Môžete použiť podrobne rôzne nastavenia obrazu.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte Ikonu obrazu s použitím
tlačidla “ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad
na menu Nastavenia obrazu.
Herný režim: Keď je Herný režim nastavený na
Zapnutý, stiahnu sa špecifické nastavenia herného
režimu, ktoré sú optimalizované pre lepšiu kvalitu
videa.
Poznámka: Keď je Herný režim zapnutý, niektoré
položky v menu Nastavení obrazu nebude možné
nastaviť.
Priblíženie obrazu:Nastaví rozmer obrazu na Auto,16:9,
Titulky,14:9, 14:9 Priblíženie, 4:3, Panoramatický alebo
Kino.
Reset: Resetuje nastavenia obrazu na továrenské
štandardné nastavenia.
Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky
v menu Obrazu budú nedostupné. Namiesto toho
sa nastavenia režimu VGA pridajú k Nastaveniam
obrazu, pokiaľ je v PC režime.
Nastavenia obrazu PC
Pre úpravu položiek obrazu PC vykonajte nasledovné:
Stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ” pre zvolenie ikony Obrazu.
Na obrazovke sa objaví Obrazové menu.
Ovládanie položiek menu Nastavenia
obrazu
• Stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ” pre zvýraznenie
položky menu.
• Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre nastavenie
položky.
• Stlačte tlačidlo MENU pre ukončenie.
Nastavenia Kontrast, Jasnosť, Farba, Tepl. farby
a Obraz Priblíženia v tomto menu sú identické s
nastaveniami definovanými v obrazovom TV pod “Systém
hlavného menu”.
Nastavenia Zvuku,Nastavení a Zdroje sú identické s
nastaveniami vysvetlenými v systéme hlavného menu.
PC Poloha: Zvoľte toto pre zobrazenie položiek menu
polohy PC.
Položky menu Nastavení obrazu
Režim: Pre požiadavky Vášho prezerania môžete
nastaviť možnosť súvisiaceho režimu. Režim obrazu
je možné nastaviť na jednu z týchto možností:
Kino,Herný,Dynamický a Prirodzený.
Kontrast: Nastaví hodnoty svetlosti a tmavosti obrazu
obrazovky.
Jasnosť: Nastaví hodnotu jasnosti pre obrazovku.
Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti pre objekty
zobrazené na obrazovke.
Autopoloha: Automaticky optimalizuje zobrazenie.
Stlačte OK pre optimalizovanie.
Farba: Nastaví hodnotu farby, prispôsobiac farby.
H Poloha: Táto položka posúva obraz horizontálne na
pravú stranu alebo ľavú stranu obrazovky.
Farebný posun: Prispôsobí želaný farebný tón.
Tepl. farby: Nastaví želaný tón farby.
Nastavenie možnosti Chladný poskytuje biele farby
a jemný modrý nádych.
V Poloha: Táto položka posúva obraz vertikálne
smerom nahor alebo nadol na obrazovke.
Nastavenie možnosti Teplé poskytuje biele farby a
jemný červený nádych.
Bodové hodiny: Úpravy bodových hodín opravujú
interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne pásy
v bodových intenzívnych prezentáciách ako sú
tabuľkové procesory alebo odstavce alebo text v
menších veľkostiach.
Obmedzenie hluku: Ak je vysielací signál slabý a
obraz je hlučný, použite nastavenie Obmedzenie
hluku pre redukciu množstva hluku. Obmedzenie
hluku sa dá nastaviť na jednu z týchto možností:
Nízke, Stredné, Vysoké alebo Vypnuté.
Fáza: v závislosti od frekvencie rozlíšenia a snímania,
ktorú vložíte do TV zostavy, môžete vidieť nejasný
alebo hlučný obraz na obrazovke. V takom prípade
môžete použiť túto položku, aby ste získali jasný obraz
metódou pokus - chyba.
Pre normálne farby zvoľte možnosť Normálne.
Slovensko - 105 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 105
17.09.2010 11:31:46
Konfigurácia nastavení zvuku
Nastavenia zvuku sa môžu konfigurovať podľa Vašich
osobných preferencií.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte prvú ikonu použitím tlačidla
“ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na menu
Nastavenia zvuku.
Rovnováha: Toto nastavenie sa používa pre
zdôraznenie rovnováhy ľavého alebo pravého
reproduktora.
Slúchadlá: Nastavuje hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim: Režim Mono, Stereo, Dual I alebo
Dual II môžete zmeniť, len ak zvolený kanál ten režim
podporuje.
AVL: Funkcia Automatické obmedzenie hlasitosti
(Automatic Volume Limiting) (AVL) nastavuje zvuk pre
získanie úrovne pevného výkonu medzi programami
(napríklad, úroveň hlasitosti reklám zvykne byť
hlasnejšia ako programov).
Dynamické basy: Dynamické basy sa používajú pre
zvýšenie basového efektu TV zostavy.
Digitálny výstup: Nastavuje audio typ digitálneho
výstupu.
Konfigurácia nastavení Vášho TV
Detailné nastavenia sa dajú konfigurovať, aby
vyhovovali Vašim osobným preferenciám.
Ovládanie položiek menu Nastavení zvuku
Stlačte tlačidlo M a zvoľte ikonu Nastavení použitím
tlačidla “ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad
na menu Nastavení.
• Stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ” pre zvýraznenie
položky menu.
• Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre nastavenie
položky.
• Stlačte tlačidlo M pre ukončenie.
Položky menu Nastavení zvuku
Hlasitosť: Upravuje úroveň hlasitosti.
Ekvalizér: Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na podmenu
ekvalizéra.
Ovládanie položiek menu Nastavení
• Stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ” pre zvýraznenie
položky menu.
• Stlačte tlačidlo OK pre voľbu položky.
• Stlačte tlačidlo M pre ukončenie.
Položky menu Nastavení
V menu ekvalizéra sa dá prednastavenie zmeniť na
Hudba, Film, Reč, Ploché, Klasické a Užívateľské.
Stlačte tlačidlo M pre návrat do predchádzajúceho
menu.
Poznámka: Nastavenia menu Ekvalizéra je možné
zmeniť manuálne len vtedy, keď je Režim ekvalizéra
v Užívateľskom.
Podmienený prístup: Ovláda moduly Podmieneného
prístupu, keď sú dostupné.
Jazyk: Konfiguruje nastavenia jazyka.
Základné (rodičovské): Konfiguruje rodičovské
nastavenia.
Časovače: Nastavuje časovače pre zvolené
programy.
Dátum/Čas: Nastavuje dátum a čas.
Slovensko - 106 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 106
17.09.2010 11:31:46
Zdroje: Aktivuje alebo deaktivuje možnosti zvolených
zdrojov.
Iné nastavenia: Zobrazuje možnosti iných nastavení
TV zostavy.
Používanie podmieneného
prístupu Modul
DÔLEŽITÉ: CI modul vkladajte alebo odstraňujte,
len keď je TV VYPNUTÝ.
Konfigurácia Jazykových
preferencií
Jazykové nastavenia TV môžete ovládať s použitím
tohto menu.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte piatu ikonu s použitím
tlačidla “ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad
na menu Nastavení. Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre
zvýraznenie Jazyka a stlačte OK pre pokračovanie:
• Aby ste pozerali určité digitálne kanály, môže byť
potrebný modul podmieneného prístupu (CAM). Tento
modul sa musí vložiť do CI otvoru Vášho TV.
• Získajte Modul podmieneného prístupu (CAM) a
kartu na pozeranie predplatením u spoločnosti pre
platené kanály, potom ich vložte do TV s použitím
nasledujúceho postupu.
• Vložte CAM a potom kartu na pozeranie do otvoru
umiestneného v kryte svoriek na zadnej strane TV.
• CAM by sa mal vložiť správne, nie je možné vložiť
ho celý, pokiaľ je obrátený. CAM alebo terminál TV
sa môžu poškodiť, ak sa CAM zakladá nasilu.
Pripojte TV k sieťovému zdroju, zapnite ho a potom
čakajte chvíľu, kým sa karta aktivuje.
• Keď nie je vložený žiadny modul, na obrazovke
sa objaví správa “Nebol zistený žiadny Modul
rozhrania”.
Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre nastavenie položky.
Nastavenia sa ukladajú automaticky.
• Pozrite si Manuál s pokynmi ohľadom modulu pre
podrobnosti nastavení.
Preferovaný
Náhľad na menu Podmieneného prístupu
(*)
Menu: zobrazí jazyk systému.
Tieto nastavenia sa použijú, ak sú dostupné. Inak sa
použijú súčasné nastavenia.
• Audio: Nastaví jazyk audia.
(*) Nastavenia tohto menu sa môžu meniť v závislosti
od poskytovateľa služieb.
• Titulky: Nastaví jazyk titulkov. Zvolený jazyk bude
vidieť v titulkoch.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte ikonu s použitím tlačidla
“ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na
menu Nastavení. Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre
zvýraznenie Podmieneného prístupu a stlačte OK
pre náhľad na položky menu.
• Sprievodca: Nastaví preferovaný jazyk
Sprievodcu.
• Teletext: Nastaví jazyk teletextu.
Súčasný (*)
(*) Tieto nastavenia sa dajú zmeniť, len ak ich vysielač
podporuje. Inak nastavenia nebude možné zmeniť.
Audio: Zmení audio jazyk pre súčasný kanál.
• Titulky: Nastaví jazyk titulkov pre súčasný kanál.
Slovensko - 107 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 107
17.09.2010 11:31:47
Jazykové nastavenia
Ovládanie menu rodičovských nastavení
• Zvoľte položku s použitím tlačidla “ ” alebo “ ”.
• Pre nastavenie položky použite tlačidlo “ ” alebo
“ ”.
• Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na viac možností.
V ponuke Konfigurácia zvýraznite pomocou tlačidiel
“ ” alebo “ ” položku Nastavenie jazyka. Stlačte
OK a na obrazovke sa objaví podponuka Nastavenia
jazyka:
Pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” zvýraznite položku
ponuky, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte tlačidlo
“ ” alebo “ ”pre nastavenie hodnoty.
Poznámky:
• Položka Jazyk systému určuje jazyk ponúk.
• Položka Jazyk zvuku slúži na výber zvukovej stopy
kanálu.
• Ak je k dispozícii niekoľko možností, hlavnú prioritu
majú základné, primárne nastavenia. Sekundárne
nastavenia sú použité iba v prípade, že prvá
možnosť nie je k dispozícii.
Rodičovské ovládanie
Pre zakázanie pozerania určitých programov je možné
kanály a menu uzamknúť s použitím rodičovského
ovládacieho systému.
Táto funkcia aktivuje alebo deaktivuje ochranný
systém menu a umožňuje zmenu PIN kódu.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte ikonu s použitím tlačidla
“ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre náhľad na
menu Nastavení. Použite tlačidlo “ ” alebo “
” pre zvýraznenie Rodičovské a stlačte OK pre
pokračovanie:
Pre zobrazenie možností menu rodičovského zámku
by sa malo zadať číslo PIN. Štandardné továrenské
číslo PIN je 0000. Po kódovaní správneho čísla PIN
sa zobrazí menu rodičovských nastavení:
Zámok menu: Nastavenie Zámku menu aktivuje
alebo deaktivuje prístup k menu. Môžete deaktivovať
prístup k inštalačnému menu alebo k systému celého
menu.
Vyspelý zámok: Keď je nastavený, táto možnosť
získa informácie o vyspelosti z vysielania a ak je táto
úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup
k vysielaniu.
Detský zámok: Keď je nastavený Detský zámok,
TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V
tomto prípade tlačidlá ovládacieho panelu nebudú
fungovať, okrem tlačidla Pohotovosť vypnutá/
zapnutá. Keď je Detský zámok aktivovaný, môžete
prepnúť TV do Pohotovostného režimu s tlačidlom
Pohotovosť vypnutá/zapnutá. Pre opätovné zapnutie
TV je potrebný diaľkový ovládač. Z toho dôvodu, ak sa
jedno z tých tlačidiel stlačí, na obrazovke sa zobrazí
Detský zámok je zapnutý, keď obrazovka menu
nie je viditeľná.
Nastaviť PIN: Definuje nové číslo PIN. Použite
číselné tlačidlá pre zadanie nového čísla PIN. Budete
potrebovať zakódovať Váš nový PIN po druhý krát pre
overovacie účely.
DÔLEŽITÉ: Štandardné továrenské číslo PIN je 0000,
ak zmeníte číslo PIN, uistite sa, aby ste si ho zapísali
a bezpečne uložili.
Časovače
Pre náhľad na menu Časovače stlačte tlačidlo M a
zvoľte ikonu Zoznamu kanálov s použitím tlačidla “
” alebo “ ”. Pre náhľad na menu Zoznam kanálov
stlačte tlačidlo OK. Použite tlačidlo “ ” alebo “
” pre zvýraznenie Časovačov a stlačte OK pre
pokračovanie:
Nastavenie Časovača zaspávania
Toto nastavenie sa používa pre nastavenie TV, aby
sa vypol po určitom čase.
• Zvýraznite Časovač zaspávania s použitím tlačidla
“ ” alebo “ ”.
Slovensko - 108 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 108
17.09.2010 11:31:48
• Pre nastavenie použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
Časovač je možné naprogramovať medzi Vypnutý
a 2.00 hodinami (120 minút) v krokoch 30 minút.
Nastavenie programových časovačov
Programové časovače môžete nastaviť pre príslušný
program s použitím tohto znaku.
Konfigurácia Nastavení dátumu/
času
Zvoľte Dátum/Čas v menu Nastavení pre
konfigurovanie Nastavení Dátumu/času. Stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo “ ” pre nastavenie časovačov na
udalosť. Tlačidlá funkcií programových časovačov
sa zobrazia na obrazovke.
Pridanie časovača
• Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na diaľkovom ovládači
pre pridanie časovača. Na obrazovke sa objaví
nasledujúce menu:
Kanál: Zmení typ siete použitím “ ” alebo “ ”.
Typ časovača: Tento znak je nedostupný pre
nastavenie.
Dátum: Zadajte dátum s použitím číselných
tlačidiel.
• Použite tlačidlá “ ” alebo “ ” pre zvýraznenie Dátumu/
Času.
Začiatok: Zadajte začiatočný čas s použitím číselných
tlačidiel.
Dátum, Čas,Režim nastavení času a Nastavenie
časovej zóny bude k dispozícii.
Koniec: Zadajte konečný čas s použitím číselných
tlačidiel.
Trvanie: Zobrazí trvanie medzi začiatočným a
konečným časom.
Použite tlačidlá “ ” alebo “ ” pre zvýraznenie Režimu
nastavení času. Režim nastavení času sa nastavuje s
použitím tlačidiel “ ” alebo “ ”. Môže sa nastaviť na
AUTO alebo MANUÁLNE.
Opakovanie: Nastaví časovač na opakovanie ako
Raz, Denne alebo Týždenne. Použite tlačidlá “ ”
alebo “ ” pre zvolenie možnosti.
Pri zvolení AUTO nebude možné nastaviť možnosti
Dátum/Čas a Časová zóna. Ak sa zvolí možnosť
MANUÁLNE, Časovú zónu je možné zmeniť:
• Stlačte ZELENÉ tlačidlo pre uloženie časovača. Pre
zrušenie stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
• Stlačením tlačidiel “ ” alebo “ ” zvoľte Časovú
zónu.
Zmeniť/Vymazať:Ovláda rodičovské nastavenia na
časovačoch.
Použite tlačidlá “ ” alebo “ ” pre zmenu Časovej zóny
medzi GMT-12 alebo GMT+12. Dátum/Čas navrchu
zoznamu menu sa potom zmenia podľa zvolenej
Časovej zóny.
Editovanie časovača
• Zvoľte časovač, ktorý chcete editovať stlačením
tlačidla “ ” alebo “ ”.
• Zmeny sa automaticky uložia. Pre ukončenie stlačte
M.
• Stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa menu Editovať
časovač.
• Po skončení editovania stlačte ZELENÉ tlačidlo
pre uloženie. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo
MENU.
Vymazanie časovača
• Zvoľte časovač, ktorý chcete vymazať stlačením
tlačidla “ ” alebo “ ”.
• Stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
• Zvoľte ÁNO použitím tlačidiel “ ” alebo “ ” pre
vymazanie časovača. Pre zrušenie zvoľte NIE.
Slovensko - 109 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 109
17.09.2010 11:31:49
Konfigurácia nastavení zdroja
Môžete aktivovať alebo deaktivovať zvolené možnosti
zdroja. TV sa neprepne na možnosti deaktivovaného
zdroja, keď sa stlačí tlačidlo SOURCE.
Zašifrované snímanie: Keď je toto nastavenie
zapnuté, postup vyhľadávania lokalizuje aj zašifrované
kanály. Ak je nastavené na Vypnuté, zašifrované
kanály nebudú lokalizované v automatickom
vyhľadávaní ani v manuálnom vyhľadávaní.
Zadné podsvietenie (voliteľné): Toto nastavenie
ovláda úroveň zadného podsvietenia a môže sa
nastaviť na Auto,Maximálny, Minimálny, Stredné a
Eko režim (voliteľné).
Modré pozadie: Aktivuje alebo deaktivuje systém
modrého pozadia, keď je signál slabý alebo chýba.
Aktualizácia softwaru: Pre zabezpečenie, aby Váš
TV vždy mal najaktuálnejšie informácie, môžete
použiť toto nastavenie. Kvôli príslušnému ovládaniu,
prosím, zabezpečte, aby TV zostava bola nastavená
na pohotovostný režim.
• Zvoľte Zdroje v menu Nastavení a stlačte tlačidlo
OK.
• Pre zvolenie zdroja stlačte tlačidlá “ ” alebo “ ”.
• Použite tlačidlo “ ” alebo “ ” pre aktiváciu alebo deaktiváciu
zvoleného zdroja. Zmeny sa automaticky uložia.
Poznámka: YPbPR môže byť použité iba pokiaľ je
pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC
vstup YPbPr k PC káblu.
Konfigurácia iných nastavení
Pre náhľad na preferencie všeobecnej konfigurácie
zvoľte Iné nastavenia v menu Nastavení a stlačte
tlačidlo OK.
Môžete aktivovať alebo deaktivovať automatickú
aktualizáciu nastavením možnosti Automatické
snímanie.
Môžete vyhľadať manuálne nový software zvolením
Snímanie aktualizácie.
Ťažko počuteľné: Ak vysielač aktivuje akýkoľvek
špeciálny signál týkajúci sa audio, môžete toto
nastavenie nastaviť ako Zapnuté pre príjem takých
signálov.
Audio popis: Audio popis odkazuje na doplnkovú
stopu rozprávania pre nevidomých a zrakovo
postihnutých divákov vizuálnych médií, zahŕňajúc
televíziu a filmy. Popisujúci rozprávač rozpráva
prostredníctvom prezentácie, popisujúc, čo sa deje
na obrazovke počas prirodzených prestávok v audio
(a niekedy počas dialógu, ak sa to považuje za
potrebné). Tento znak môžete použiť, len ak vysielač
podporuje túto doplnkovú stopu rozprávania.
Auto TV vypnuté: Hodnotu prestávky môžete
nastaviť zo znaku auto vypnuté. Ak sa po dosiahnutí
hodnoty prestávky TV neprevádzkuje po zvolenú
dobu, TV sa vypne.
Pohotovostné vyhľadávanie (voliteľné)
• Pre náhľad na pod-menu stlačte tlačidlo OK.
Pre zvolenie Pohotovostného vyhľadávania použite
tlačidlo “ ” alebo “ ” pre a potom stlačte tlačidlo “ ”
alebo “ ” pre nastavenie tohto nastavenia ako Zapnuté
alebo Vypnuté. Ak zmeníte Pohotovostné vyhľadávanie
na Vypnuté, táto funkcia bude nedostupná. Pre
použitie Pohotovostného vyhľadávania, prosím,
zabezpečte, aby ste zvolili pohotovostné vyhľadávanie
ako Zapnuté.
Menu Prestávky: Zmení trvanie prestávky pre
obrazovky menu.
Ak je Pohotovostné vyhľadávanie nastavené na
Zapnuté, keď je TV v pohotovostnom režime,
Ovládanie
• Pre zvolenie položky stlačte tlačidlá “ ” alebo “ ”.
• Pre nastavenie možnosti použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
Slovensko - 110 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 110
17.09.2010 11:31:50
vyhľadajú sa dostupné vysielania. Ak TV lokalizuje
akékoľvek nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí
sa obrazovka s menu, pýtajúc sa Vás, či vykonať tieto
zmeny alebo nie.
Iné znaky
Zobrazenie TV informácií: Číslo programu, Názov
programu, Indikátor zvuku, čas, teletext, typ kanála
a informácie o rozlíšení sa zobrazia na obrazovke,
keď sa zadá nový program, alebo sa stlačí tlačidlo
”.
“INFO/
Funkcia stlmenia: Stlačte tlačidlo “ ” pre deaktiváciu,
indikátor Stlmenia zvuku sa zobrazí v hornej časti
obrazovky. Pre zrušenie stlmenia sú dve alternatívy,
prvá je stlačenie tlačidla “ ” a druhá je zvýšenie
úrovne hlasitosti.
Voľba obrazového režimu: Stlačením tlačidla
PRENASTAVENIE, môžete zmeniť nastavenia
Obrazový režim v súlade s Vašimi požiadavkami
pozerania. Dostupné funkcie sú Dynamický,
Prirodzený a Kino.
Zobrazenie titulkov: Titulky môžete aktivovať
stlačením tlačidla TITULKY na diaľkovom ovládači.
Stlačte znovu tlačidlo TITULKY pre deaktiváciu
funkcie titulkov.
Teletext
Systém Teletextu prenáša informácie ako sú správy,
športy a počasie na Váš TV. Všimnite si, že ak sa
signál zníži, napríklad v slabých/nepriaznivých
poveternostných podmienkach, môžu sa vyskytnúť
nejaké textové chyby, alebo sa režim teletextu môže
prerušiť.
Tlačidlá funkcie teletextu sú vymenované dolu:
“
” Teletext / Mix : Aktivuje režim teletextu, keď sa
stlačí raz. Stlačte znovu pre umiestnenie obrazovky
teletextu cez program (mix). Stlačenie znovu ukončí
režim teletextu.
Index “RETURN”: Zvolí stranu indexu teletextu.
“INFO/?”odkrytie: Ukazuje skryté informácie (napr.
riešenia hier).
“OK” podržanie: Podrží textovú stranu, keď je to
vhodné. Stlačte znovu pre obnovenie.
“ ”/“ ” Strany s druhotným kódom : Zvolí strany s
druhotným kódom, ak sú dostupné, keď sa aktivuje
teletext.
P+ / P- a čísla (0-9): Stlačte pre zvolenie strany.
Poznámka: Väčšina TV staníc používa kód 100 pre
svoje indexové strany.
Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/
MODRÉ)
časti na teletextovej strane sa stanú farebne kódované
a môžu sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel. Stlačte
farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá Vašim potrebám.
Objaví sa farebné písmo, ukazujúc Vám, ktoré farebné
tlačidlá máte použiť, keď je prítomný prenos TOP
textu. Stlačením príkazov “ ” alebo “ ” sa príslušne
vyžiada nasledujúca alebo predchádzajúca strana.
Tipy
Starostlivosť o obrazovku: Obrazovku čistite
slabo vlhkou, jemnou tkaninou. Nepoužívajte drsné
rozpúšťadlá, keďže by mohli poškodiť povrchovú
vrstvu TV obrazovky. Pre Vašu bezpečnosť vypojte
sieťovú zástrčku, keď zostavu čistíte. Pri pohybovaní
TV ho poriadne pridržte za spodnú časť.
Stálosť obrazu: Prosím, všimnite si, že sa počas
zobrazenia stáleho obrazu môže vyskytnúť zdvojenie.
Stálosť obrazu LCD TV môže po krátkom čase
zmiznúť. Pokúste sa TV na chvíľu vypnúť.
Aby ste sa tomu vyhli, nenechávajte obrazovku na
tlmenom Obraze po dlhšiu dobu.
Žiadna energia: Ak Váš TV systém nemá žiadnu
energiu, prosím, skontrolujte kábel hlavného napájania
a pripojenie k zásuvke sieťového výstupu.
Slabý obraz: Zvolili ste si správny TV systém? Je Vaša
TV zostava alebo domáca anténa pripojená príliš blízko
pri neuzemnenom audio vybavení alebo neónových
svetlách atď.? Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobiť
dvojité obrazy alebo zdvojené obrazy. Niekedy môžete
kvalitu obrazu zlepšiť zmenou nasmerovania antény.
Nedá sa obraz alebo teletext rozpoznať? Skontrolujte,
či ste zadali správnu frekvenciu. Prosím, znovu nalaďte
kanály. Kvalita obrazu sa môže znížiť, keď sú k TV
pripojené dve periférne zariadenia naraz. V takom
prípade jedno z nich odpojte.
Žiadny obraz: Je anténa pripojená poriadne? Sú
zástrčky pripojené k zásuvke antény? Je kábel antény
poškodený? Sú k pripojeniu antény použité vhodné
zástrčky? Ak máte pochybnosti, konzultujte to s
Vašim predajcom. Žiadny obraz znamená, že Váš TV
neprijíma prenos. Zvolili ste na diaľkovom ovládači
správne tlačidlo? Vyskúšajte znovu. Tiež sa uistite,
či sa zvolil správny vstupný zdroj.
Zvuk: Nepočujete žiadny zvuk. Neprerušili ste snáď
zvuk stlačením tlačidla
? Zvuk prichádza len z
jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená na
jeden extrém? Pozrite Zvukové menu.
Diaľkový ovládač: Váš TV už viac nereaguje na
diaľkový ovládač. Snáď sú vybité batérie. Ak áno,
môžete stále používať miestne tlačidlá na TV.
Vstupné zdroje: Ak nemôžete zvoliť vstupný zdroj,
je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
Skontrolujte AV káble a pripojenia, ak ste sa pokúsili
pripojiť zariadenie.
Váš TV podporuje aj FASTEXT aj TOP text systémy.
Ke´d sú tieto systémy dostupné, strany sa rozdelia do
skupín alebo tém. Keď je FASTEXT systém dostupný,
Slovensko - 111 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 111
17.09.2010 11:31:51
Príloha A: Typické režimy displeja
PC vstupu
Displej má maximálne rozlíšenie 1360x768.
Nasledujúca tabuľka je zobrazením niektorých z
typických režimov video zobrazenia. Váš TV nemusí
podporovať rôzne rozlíšenia. Podporované režimy
rozlíšenia sú vymenované dolu. Ak prepnete Váš PC
na nepodporovaný režim, na obrazovke sa objaví
upozorňujúce OSD.
Indexového
Rozlíšenia
Frekvencia
1
640x400
70 Hz
2
640x480
60 Hz
3
640x480
75 Hz
4
800x600
Príloha B: Kompatibilita s AV a HDMI
signálom (Typy vstupného signálu)
Zdroj
Podporované
signály
Dostupné
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
Bočné AV
60 Hz
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
5
800x600
75 Hz
6
1024x768
60 Hz
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
9
1152x864
75 Hz
1080P
50Hz
O
10
1280x768
60 Hz
1080P
60Hz
O
11
1280x1024
60 Hz
480I
60Hz
O
12
1360x768
60 Hz
480P
60Hz
O
YPbPr
HDMI1
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24 HZ
O
(X: Nie je dostupné, O: Dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na LCD TV nemusí
zobrazovať poriadne. Problémom môže byť nekonzistencia
so štandardmi zo zdrojového vybavenia (DVD, Prijímač,
atď. ). Ak nemáte skúsenosti s takým problémom, prosím,
kontaktujte Vášho predajcu a tiež výrobcu zdrojového
vybavenia.
Slovensko - 112 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 112
17.09.2010 11:31:51
Príloha C: Podporované DVI rozlíšenia
Pri pripájaní zariadení ku konektorom Vášho TV s použitím DVI konvertorových káblov (nedodané), môžete
si pozrieť nasledujúce informácie o rozlíšení.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
;
480i
;
480p
576i
;
576p
;
720p
;
;
1080i
;
;
;
;
;
1080p
;
;
Príloha D: Podporované formáty súborov pre USB režim
Poznámky
Formát
Médiá
Film
Prípona súboru
Obrazový
Zvukový
(Maximálne rozlíšenie, bitová frekvencia atď.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
.mpg / .dat / XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
H264-TS
trp / tp/
RMVB
PCM/MP3
XviD verzie po: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Podpora SP a ASP
MJPEG
PCM
[email protected]
m4a-
-
-
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Hudba
MPEG 1/2
3 (MP3)
Fotografie
Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz
Bitová frekvencia:: 24kbps~384Kbps
Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz
Bitová frekvencia: 128bps~320Kbps
Základný formát JPEG
WxH = 15360x8640
Postupný formát JPEG
WxH = 1024x768
.jpg
Slovensko - 113 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 113
17.09.2010 11:31:52
Príloha E: Aktualizácia softwaru
• Váš TV dokáže vyhľadať a aktualizovať nové aktualizácie softwaru cez vysielacie kanály.
• Pre vyhľadanie vysielacích kanálov TV prezerá dostupné kanály uložené vo Vašich nastaveniach. Takže
pred vyhľadaním aktualizácie softwaru sa odporúča auto vyhľadanie a aktualizácia všetkých dostupných
kanálov.
1) Vyhľadanie aktualizácie softwaru cez užívateľské rozhranie
• Je možné manuálne skontrolovať, či je aktualizácia nového softwaru pre Vašu TV zostavu.
• Jednoducho navigujte vo Vašom hlavnom menu. Zvoľte Nastavenia a zvoľte menu Iné nastavenia. V
menu Iné nastavenia navigujte na položku Aktualizácia softwaru a stlačte tlačidlo OK pre otvorenie menu
Možnosti aktualizácie.
• V menu Možnosti aktualizácie zvoľte Snímať aktualizáciu a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa nájde nová aktualizácia, začne sťahovať aktualizáciu. Postupový stĺpec indikuje postup zostávajúceho
sťahovania. Keď sa sťahovanie ukončí úspešne, zobrazí sa správa na reštartovanie pre aktiváciu nového
sofwaru. Stlačte OK pre pokračovanie s operáciou reštartu.
2) Režim vyhľadávania a aktualizácie o 3.00
• Ak sa deaktivuje Automatické snímanie v menu Možnosti aktualizácie, TV sa zobudí o 03:00 a vyhľadá
vysielacie kanály ohľadom aktualizácie nového softwaru. Ak sa nájde nový software a stiahne sa úspešne ,
pri ďalšom zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softwaru.
Poznámka ohľadom operácie reštartu: Reštartovanie je posledný krok v operácii aktualizácie softwaru,
ak sa sťahovanie nového softwaru ukončilo úspešne. Počas reštartovania TV vykoná konečné inicializácie.
Pri reštarte je výkon panelu poradia uzatvorený a predné LED indikuje aktivitu blikaním. Asi o 5 minút sa TV
reštartuje s aktivovaným novým softwarom.
• Ak sa Váš TV nereštartuje za 10 minút, vypojte zdroj napájania na 10 minút a znovu ho zapojte. TV by
sa mal otvoriť bezpečne s novým softwarom. Ak stále TV nefunguje, prosím, láskavo zopakujte vypojenie
a zapojenie ešte niekoľkokrát. Ak vaša zostava stále nefunguje, prosím, zavolajte servisný personál pre
odstránenie problému.
Výstraha: Pokiaľ LED bliká počas reštartu, nevypájajte zdroj napájania Vášho TV. Mohlo by to spôsobiť,
že sa Váš TV znovu opätovne neotvorí a bude to môcť opraviť len servisný personál.
Slovensko - 114 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 114
17.09.2010 11:31:52
Špecifikácie
TV VYSIELANIE
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PRÍJEM KANÁLOV
VHF (PÁSMO I/III)
UHF (PÁSMO U)
HYPERPÁSMO
POČET PREDNASTAVENÝCH KANÁLOV
1000
INDIKÁTOR KANÁLOV
Zobrazenie na obrazovke
RF ANTÉNOVÝ VSTUP
75 Ohm (nevyvážené)
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Nemecké + Nicam Stereo
VÝKON AUDIO VÝSTUPU (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
SPOTREBA ENERGIE (W)
60 W (max)
< 1 W (Pohotovosť)
PANEL
16:9 displej, rozmer obrazovky 22”
ROZMERY (mm)
Š x D x V (So stojanom): 117 x 532 x 376
Hmotnosť (Kg): 5,55
Š x D x V (Bez stojana): 60 x 532 x 347
Hmotnosť (Kg): 5,40
MHEG-5 ENGINE vyhovujúci ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1
Karuselová podpora objektu vyhovujúca ISO/IEC 135818-6 a UK DTT profilu
pre Spojené
Kráľovstvo
Frekvenčný rozsah: 474-850 MHz pre modely Spojeného Kráľovstva
Digitálny
príjem
170-862 MHz pre EU modely
Prenosový štandard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4
Demodulácia: COFDM s 2K/8K FFT režimom
FEC: všetky DVB režimy
Video: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG vrstva (Layer) I&II 32/44.148kHz.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu kúpy. Ak sa počas tohto obdobia vyskytne porucha,
obráťte sa na najbližší predajňu TESCO. Majte pripravený pokladničný blok. Táto záruka žiadnym
spôsobom neovplyvňuje Vaše spotrebiteľské práva.
Slovensko - 115 -
A04_MB60_[SK]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 115
17.09.2010 11:31:52
Contents
Features ..............................................................117
Introduction ..........................................................117
Preparation ..........................................................117
Safety Precautions ..............................................118
Power Cord ......................................................118
Package Contents ...............................................119
Remote Control Buttons ..................................... 120
LCD TV and Operating Buttons .......................... 121
Viewing the Back side Connections ................... 121
Viewing the Connections - Side Connectors ...... 122
Power Connection .............................................. 123
Aerial Connection ........................................... 123
Using Digital Multimedia Connectors.................. 123
USB Memory Connection ............................... 123
Connecting the LCD TV to a PC......................... 123
Using Side AV Connectors ................................. 123
Connecting to a DVD Player via HDMI ............... 124
Connecting to a DVD Player via Component
Sockets (YPbPr) or Scart Cable ......................... 124
Remote Control Handset .................................... 124
Inserting Batteries ........................................... 124
Switching On/Off................................................. 125
To Switch the TV On ....................................... 125
To Switch the TV Off ....................................... 125
Input Selection .................................................... 125
Basic Operations ................................................ 125
Operation with the Buttons on the TV ............. 125
Volume Setting ............................................ 125
Programme Selection ................................. 125
AV Mode ..................................................... 125
Operation with the Remote Control ................ 125
Volume Setting ............................................ 125
Programme Selection (Previous or Next
Programme) ................................................ 125
Programme Selection (Direct Access) ........ 125
Viewing Electronic Programme Guide (EPG) ..... 126
First Time Installation.......................................... 127
Installation .......................................................... 127
Automatic Channel Scan (Retune) Menu
Operation ........................................................ 128
Manual Tuning ................................................... 128
Digital Manual Search..................................... 128
Analogue Manual Search ............................... 128
Analogue Fine Tune........................................ 128
Clear Service List (*) ....................................... 128
Managing Stations: Channel List ........................ 128
Operating the Channel List ............................. 129
Moving a Channel ........................................... 129
Deleting a Channel ......................................... 129
Renaming a Channel ...................................... 129
Locking a Channel .......................................... 129
Managing Stations: Favourites ........................... 129
Button Functions ............................................. 129
Managing Stations: Sorting Channel List ........... 130
On-Screen Information ....................................... 130
Media Playback Using Media Browser ............... 130
Viewing Photos via USB ................................. 131
Media Browser Settings .................................. 131
Changing Image Size: Picture Formats .............. 132
Configuring Picture Settings ............................... 133
Operating Picture Settings Menu Items .......... 133
Picture Settings Menu Items ........................... 133
PC Picture Settings......................................... 133
Configuring Sound Settings ................................ 134
Operating Sound Settings Menu Items ........... 134
Sound Settings Menu Items............................ 134
Configuring Your TV’s Settings ........................... 134
Operating Settings Menu Items ...................... 134
Settings Menu Items ....................................... 134
Using a Conditional Access Module ................... 135
Viewing Conditional Access Menu (*) ............. 135
Configuring Language Preferences .................... 135
Language Settings .......................................... 136
Parental Control.................................................. 136
Parental Settings Menu Operation ................. 136
Timers ................................................................. 136
Setting Sleep Timer ........................................ 136
Setting Programme Timers ............................. 137
Adding a Timer ............................................ 137
Editing a Timer ............................................ 137
Deleting a Timer .......................................... 137
Configuring Date/Time Settings .......................... 137
Configuring Source Settings ............................... 137
Configuring Other Settings ................................. 138
Operation ........................................................ 138
Other Features ................................................... 138
Teletext ............................................................... 139
Tips ..................................................................... 139
Appendix A: PC Input Typical Display Modes..... 140
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility
(Input Signal Types)............................................ 140
Appendix C: Supported DVI Resolutions............ 141
Appendix D: Supported File Formats for USB
Mode................................................................... 141
Appendix E: Software Upgrade .......................... 142
Specifications ..................................................... 143
English - 116 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 116
17.09.2010 11:32:09
Introduction
Features
• Remote controlled colour LCD TV.
• Fully integrated Terrestrial digital TV (DVB-T MPEG2, MPEG4)
• HDMI connectors for digital video and audio. This
connection is also designed to accept high definition
signals.
• USB input.
• 1000 programmes (analogue+digital).
• OSD menu system.
• Integrated tuner MPEG 2, MPEG4 compatible.
• Scart socket for external devices (such as video,
video games, audio set, etc.).
Thank you for choosing this product. This manual will
guide you for the proper operation of your TV.
Before operating the TV, please read this
manual thoroughly. Please do keep this
manual in a safe place for future references.
This device is intended to receive and display TV
programs. The different connection options make
• Stereo sound system. (German+Nicam)
an additional expansion of the reception and display
• Teletext, fastext, TOP text.
sources possible (receiver, DVD player, DVD
recorder,
• Headphone connection.
• Automatic programming system.
VCR, PC etc.). This device is only suitable for the
operation in dry interiors. This appliance is intended
solely for private domestic use and may not be used
for industrial and commercial purposes. We exclude
liability in principle, if the device is not used as
intended, or unauthorized modifications have been
made. To operate your LCD TV in extreme ambient
conditions may cause the damage of the device.
• Forward or backward manual tuning.
• Sleep timer / Child lock.
• Automatic sound mute when no transmission.
• NTSC playback.
• AVL (Automatic Volume Limiting).
• Auto power down.
Preparation
• PLL (Frequency Search).
• PC input.
• Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windos 7.
• Game Mode
Please read the corresponding instructions of this
handbook prior to the first usage of the device, even
when the usage of electronic devices is familiar
to you. Notice especially the chapter SAFETY
PRECAUTIONS. Carefully keep the handbook as
future reference. When selling the device or giving it
away, absolutely give these direction for use.
For ventilation, leave a free space of at least 10 cm
all around the set. To prevent any fault and unsafe
situations, please do not place any objects on top of
the set. Use this device in moderate climates.
English - 117 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 117
17.09.2010 11:32:09
Lightning
Safety Precautions
Read the following recommended safety
precautions carefully for your safety.
Power Source
The TV set should be operated only from a 220-240
V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct
voltage setting for your convenience.
Power Cord
Do not place the set, a piece of furniture, etc. on
the power cord (mains lead) or pinch the cord. The
connection plug should be readily accessible to the
power cord and mains. Handle the power cord by the
plug. Do not unplug the appliance by pulling from the
power cord and never touch the power cord with wet
hands as this could cause a short circuit or electric
shock. Never make a knot in the cord or tie it with
other cords. The power cords should be placed in
such a way that they are not likely to be stepped on.
A damaged power cord can cause fire or give you an
electric shock. When it is damaged and needs to be
replaced, it should be done by qualified personnel.
Moisture and Water
Do not use this device in a humid and
damp place (avoid the bathroom, the
sink in the kitchen, and near the washing
machine). Do not expose this device to
rain or water, as this may be dangerous
and do not place objects filled with
liquids, such as flower vases, on top.
Avoid from dripping or splashing.
In case of storm and lightning or when
going on holiday, disconnect the power
cord from the wall outlet.
Replacement Parts
When replacement parts are required, make sure that
the service technician has used replacement parts,
which are specified by the manufacturer or have the
same specifications as the original one. Unauthorized
substitutions may result in fire, electrical shock or
other hazards.
Servicing
Please refer all servicing to qualified
personnel. Do not remove the cover
yourself as this may result in an electric
shock.
Waste Disposal
• Instructions for waste disposal:
Packaging and packaging aids are recyclable and
should principally be recycled. Packaging materials,
such as foil bag, must be kept away from children.
Batteries, including those which are heavy metal-free,
should not be disposed of with household waste.
Please dispose of used battery in an environment
friendly manner. Find out about the legal regulations
which apply in your area.
• Don’t try to recharge batteries. Danger of explosion.
Replace batteries only with the same or equivalent
type.
Before cleaning, unplug the TV set
from the wall outlet. Do not use liquid
or aerosol cleaners. Use soft and dry
cloth.
This symbol on the product or on its packaging means
that your electrical and electronic device
should be disposed at the end of its
service life separately from your
household wastes. There are separate
collection systems for recycling in EU.
For more information, please contact the
local authority or the dealer where you
purchased the product.
Ventilation
Disconnecting the Device
The slots and openings on the TV set are intended for
ventilation and to ensure reliable operation. To prevent
overheating, these openings must not be blocked or
covered in anyway.
The mains plug is used to disconnect TV set from
the mains and therefore it must remain readily
operable.
Heat and Flames
Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.
If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug
the TV and have it checked by qualified personnel
before operating it any further.
Cleaning
The set should not be placed near to
open flames and sources of intense heat
such as an electric heater. Ensure that
no open flame sources, such as lighted
candles, are placed on top of the TV. Batteries should
not be exposed to excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
Headphone Volume
Installation
To prevent injury, this device must be securely
attached to the wall in accordance with the installation
instructions when mounted to the wall (if the option
is available).
English - 118 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 118
17.09.2010 11:32:09
LCD Screen
The LCD panel is a very high technology product with
about a million thin film transistors, giving you fine
picture details. Occasionally, a few non-active pixels
may appear on the screen as a fixed blue, green or
red point. Please note that this does not affect the
performance of your product.
Warning! Do not leave your TV in standby or operating
mode when you leave your house.
Connection to a Television Distribution
System (Cable TV etc.) from Tuner
Device connected to the protective earthing of the
building installation through the mains connection or
through other apparatus with a connection to protective
earthing-and to a television distribution system using
coaxial cable, may in some circumstances create a
fire hazard.
mains socket prior to a longer period of non-usage,
i.e. during vacations.
Electrical device not in the hands of children
Never let children use electrical device unsupervised.
Children can´t always recognize properly the
possible dangers. Batteries / accumulators can be
life threatening when swallowed. Store batteries
unreachable for small children. In case of swallowing
a battery medical aid has to be sought immediately.
Also keep the packaging foils away from children.
There is danger of suffocation.
Package Contents
Connection to a cable distribution system has
therefore to be provided through a device providing
electrical isolation below a certain frequency range
(galvanic isolator, see EN 60728-11).
M
RETURN
LCD TV
OK
SOURCE
PRESETS
EPG
INFO
2
1
DEF
ABC
3
GHI
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
Batteries: 2 X AAA
SLEEP
Licence Notification (optional)
is a trademark of SRS Labs, Inc.
TruSurround technology is incorporated under license
from SRS Labs, Inc.
Remote Control
Instruction Book
Licence Notification (Optional)
Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT
“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The Standby Off/On button doesn´t separate this
device completely from mains. Moreover the device
consumes power in the standby operation. In order to
separate the device completely from mains, the mains
plug has to be pulled from the mains socket. Because
of that the device should be set up in a way, that an
unobstructed access to mains socket is guaranteed,
so that in case of emergency the mains plug can be
pulled immediately. To exclude the danger of fire, the
power cord should principally be separated from the
1 X Video & Audio Connection Cable
Note: You should check the accessories after
purchasing. Make sure that each accessory is
included.
English - 119 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 119
17.09.2010 11:32:10
Remote Control Buttons
1. Standby
2. Current language
3. Freeze picture
4. Return / Exit menu / Index Page (in TXT mode)
5. Navigation buttons
6. OK / Channel list
7. Picture mode selection
8. EPG (Programme Guide)
9. Programme Up / Down
10. Numeric buttons
M
RETURN
11. Previous programme
12. Subtitle on/off
OK
13. Sleep timer
14. Teletext / Mix
15. No function
16. GREEN button
SOURCE
PRESETS
17. RED button
INFO
18. Menu On/Off
EPG
19. AV / Source
20. Info
21. Volume Up/Down
22. Mute
1
2
3
23. Favourite mode
ABC
DEF
GHI
24. Mono-Stereo / Dual I-II
4
5
6
JKL
MNO
PQR
7
8
9
STU
VWX
YZ
FAV
0
25. Image Size
26. Media Browser
27. No function
SCREEN
LANG.
SUBTITLE
SLEEP
English - 120 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 120
17.09.2010 11:32:11
LCD TV and Operating Buttons
FRONT and REAR VIEW
Control buttons VIEW
Control Buttons
1. Standby Off/On button
2. TV/AV button
3. Programme Up/Down buttonsVolume Up/Down buttons
Note:You can use +/- buttons
to change volume. If you want
to change channels, press P/V/
AV button once and then use
+/- buttons. If you hold the P/V/
AV button about a few seconds,
source OSD will be displayed.
Main menu OSD cannot be
displayed via control buttons.
HDMI 1
Viewing the Back side Connections
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 1: HDMI Input
HDMI Inputs are for connecting a device that has an HDMI socket. Your LCD TV is capable of
displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD
Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets
can accept either 720p or 1080p signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI
connection.
2. RF Input connects to an aerial antenna system.
Note that if you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device
to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages.
3. SCART input or output for external devices. Connect the SCART cable between SCART socket on TV and
SCART socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player).
English - 121 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 121
17.09.2010 11:32:11
Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.
Note: S-VHS signal is supported via the scart socket.
4. PC Input is for connecting a personal computer to the TV set.
Connect the PC cable between the PC INPUT on the TV and the PC output on your PC.
Note: You can use YPbPr to VGA cable(not supplied) to enable YPbPr signal via PC input.
WARNING: You cannot use PC and YPbPr at the same time.
5. S/PDIF Coaxial Out outputs digital audio signals of the currently watched source.
Use an SPDIF coaxial cable to trasfer audio signals to a device that has S/PDIF input
Viewing the Connections - Side Connectors
1. CI Slot is used for inserting a CI card. A CI card allows you to view all the
channels that you subscribe to. For more information, see “Conditional Access”
section.
2. Side USB input.
3. TV control buttons.
4. Side audio-video connection input is used for connecting video and audio
signals of external devices. To make a video connection, you must use the
supplied AV connection cable for enabling connection. First, plug singular jack
of the cable to the TV’s Side AV socket. Afterwards, insert your video cable’s
(not supplied) connector into the YELLOW input (located on the plural side)
of the supplied AV connection cable. Colours of the connected jacks should
match.
To enable audio connection, you must use RED and WHITE inputs of the side
AV connection cable. Afterwards, insert your device’s audio cable’s connectors
into the RED and WHITE jack of the supplied side AV connection cable.
Colours of the connected jacks should match.
Note: You should use audio inputs of side AV connection cable (RED &
WHITE) to enable sound connection when connecting a device to your TV by
using PC or COMPONENT VIDEO input.
5. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system.
Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones
(optional).
English - 122 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 122
17.09.2010 11:32:14
Power Connection
Connecting the LCD TV to a PC
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on
220-240V AC, 50 Hz.
• After unpacking, allow the TV set to reach the
ambient room temperature before you connect the
set to the mains. Plug the power cable to the mains
socket outlet.
Aerial Connection
• Connect the aerial ,cable TV plug to the AERIAL
INPUT socket located at the rear of the TV.
For displaying your computer’s screen image on your
LCD TV, you can connect your computer to the TV set.
Power off both computer and display before making
any connections. Use 15-pin D-sub display cable to
connect a PC to the LCD TV. When the connection
is made, switch to PC source. See “Input selection”
section. Set the resolution that suits your viewing
requirements. Resolution information can be found
in the appendix parts
PC RGB Cable
(Not supplied)
HDMI 1
PC Input
(back)
Or
Side Video/Audio
Connection Cable
(Supplied)
SPDIF
SIDE AV
Coax.OUT
.
PC Audio Cable
(Not supplied)
Side AV Input
Using Side AV Connectors
Using Digital Multimedia
Connectors
You can connect a range of optional equipment to your
LCD TV using side connectors of the TV.
• You can connect USB devices to your TV by using
the USB input of the TV. This feature allows you to
display/play JPG, MP3 and video files stored in a
USB stick.
• It is possible that certain types of USB devices (e.g.
MP3 Players) may not be compatible with this TV.
• You may back up your files before making any
connections to the TV set in order to avoid any
possible data loss. Note that manufacturer will not
be responsible for any file damage or data loss.
• For connecting a camcorder or camera , you should
use AV socket (side). To do this, you must use the
supplied video/audio connection cable. First, plug
single jack of the cable to the TV’s AV IN socket
(side). Afterwards, insert your camera cable’s (not
supplied) connectors into the plural part of the video/
audio connection cable. Colours of the connected
jacks should match. See illustration below.
• Afterwards, you should switch to Side AV source. See
the section Input selection in the following sections
for more information.
• Do not pull out USB module while playing a file.
SIDE VIEW
USB MEMORY
AV Connection
Cable (supplied)
AV Cable
(not supplied)
SIDE AV
CAUTION: Quickly plugging and unplugging USB
devices, is a very hazardous operation. Especially,
do not repeatedly quickly plug and unplug the
drive. This may cause physical damage to the USB
player and especially the USB device itself.
Headphone
Camera
• To listen the TV sound from headphones, you
should connect headphones to your TV by using the
HEADPHONE jack as illustrated above.
USB
5Vdc
Max:500mA
USB Memory Connection
IMPORTANT: The TV should be switched off while
plugging or unplugging a USB device. Plug your
USB devices to the USB input of the TV. You can
connect a usb device to your TV by using the USB
input of the TV.
Note: It is possible certain types of hard disk drives
are not supported.
English - 123 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 123
17.09.2010 11:32:16
HDMI 1
Connecting to a DVD Player via
HDMI
Please refer to your DVD player’s instruction book
for additional information. Power off both the TV and
the device before making any connections.
SPDIF
Coax.OUT
Note: Not all cables shown in the illustration are
supplied.
HDMI 1
• If your DVD player has an HDMI socket, you can
connect via HDMI for better video and audio quality.
Scart socket
(not supplied)
HDMI Cable
(not supplied)
SPDIF
Coax.OUT
DVD Player
• When you connect to DVD player as illustrated above,
switch to the connected HDMI source. See, Input
Selection section for more information on changing
sources.
Connecting to a DVD Player via
Component Sockets (YPbPr) or
Scart Cable
• Some DVD players are connected through
COMPONENT SOCKETS (YPbPr). YPbPr can be
used only when you connect a device that has a
YPbPr output through the PC input with YPbPr to
PC cable (YPbPr cable is not supplied).
DVD Player
• Note: These three methods of connection perform the
same function but in different levels of quality. It is not
necessary to connect by all three methods.
Remote Control Handset
Inserting Batteries
• Remove the battery cover located on the back of
the handset by gently pulling backwards from the
indicated part.
• Insert two AAA/R3 or equivalent type batteries
inside. Observe the correct polarity (+/-) when
inserting batteries and replace the battery cover.
• When the connection is made, switch to YPbPr
source. See, “Input selection” section.
• To enable audio connection, use the VGA/
Component Audio cable. First, plug single jack
of the cable to the TV. Afterwards, insert your DVD
player’s audio cable’s connectors into the plural part
of the VGA/Component audio connection cable
(see illustration below). Colours of the connected
jacks should match ( RED & WHITE).
Audio Cable
(not supplied)
SIDE AV
AV Connection
Cable (supplied)
To DVD Player's
Audio Outputs.
• When the connection is made, switch to YPbPr source.
See, Input selection section.
• You may also connect through the SCART input.
English - 124 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 124
17.09.2010 11:32:17
Note: Remove the battery from remote control
handset when it is not to be used for a long period.
Otherwise it can be damaged due to any leakage of
batteries. Remote range is approximately 7m/23ft.
Basic Operations
You can operate your TV using both the remote
control and onset buttons.
Operation with the Buttons on the TV
Switching On/Off
To Switch the TV On
• Connect the power cord to the 220-240V AC 50 Hz.
Then the standby LED lights up.(The led will blink
during the standby On/Off)
Main menu OSD cannot be displayed via control
buttons. “+/-” buttons will function as volume up/down
as default. Even if you set other functions for these
buttons, “+/-” buttons will perform as default after a
short while.
• To switch on the TV from standby mode either:
Volume Setting
• Press the “ ” button, P+ / P- or a numeric button
on the remote control.
• Press “P/V/AV” button once and then use “+/-”
buttons to increase or decrease volume, so a volume
level scale (slider) will be displayed on the screen.
While Tv is on, +/- button can use as volume + or
volume - as default.
• Press the “ ” button, -P/CH or P/CH+ button on
the TV. The TV will then switch on.
Note: If you switch on your TV via PROGRAMME
UP/DOWN buttons on the remote control or on the
TV set, the programme that you were watching last
will be reselected.
By either method the TV will switch on.
Programme Selection
• Press “P/V/AV” button once and then use “+/-” buttons
to change channel. By pressing “+/-” button,you can
select the next or previous programme.
To Switch the TV Off
AV Mode
• Press the “ ” button on the remote control or press
the “ ” switch on the TV, so the TV will switch to
standby mode.
• Hold the “P/V/AV” button, source OSD will be displayed
in a few second.
• To power down the TV completely, unplug the
power cord from the mains socket.
• The remote control of your TV is designed to control
all the functions of the model you selected. The
functions will be described in accordance with the
menu system of your TV.
Note: When the TV is switched to standby mode,
standby LED can blink to indicate that features such
as Standby Search, Over Air Download or Timer is
active.
Input Selection
Once you have connected external systems to
your TV, you can switch to different input sources.
Press “SOURCE” button on your remote control
consecutively for directly changing sources.
Operation with the Remote Control
Volume Setting
• Press “V+” button to increase the volume. Press “V-”
button to decrease the volume. A volume level scale
(slider) will be displayed on the screen.
Programme Selection (Previous or Next
Programme)
• Press “P -” button to select the previous
programme.
• Press “P +” button to select the next programme.
Programme Selection (Direct Access)
• Press numeric buttons on the remote control to select
programmes between 0 and 9. The TV will switch
to the selected programme. To select programmes
between, press the numeric buttons consecutively.
When the pressing time is due for the second
numeric button, only the first digit programme will
be displayed. Press directly the programme number
to reselect single digit programmes.
Note: YPbPr mode can be used only when you
connect a device that has a YPbPr output through the
PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).
English - 125 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 125
17.09.2010 11:32:18
Viewing Electronic Programme
Guide (EPG)
You can view the electronic programme guide (EPG)
to view information about available programmes.To
view the EPG menu please press EPG button on the
remote control.
• Press “ ”/“ ” buttons to navigate through channels.
Blue button (Next day): Displays the programmes
of the next day.
Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.
OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel” option.
Text button (Filter): Views filtering options.
INFO (Details): Displays the programmes in detail.
• Press “ ”/“ ” buttons to navigate through the
programme list.
• EPG menu displays available information on all
channels.
• Please note that event information is updated
automatically. If there are no event information
data available for channels, EPG will be displayed
with blanks.
Red button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.
Green button (Next day): Displays the programmes
of the next day.
Yellow button (Zoom): Expands programme
information.
Blue button (Filter): Views filtering options.
OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel” option.
INFO (Event Details): Displays the programmes in
detail.
Green button: Programme schedule will be listed
Yellow button: Display EPG data in accordane with
timeline schedule
Blue button (Filter): Views filtering options.
INFO (Details): Displays the programmes in detail.
Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred
channel directly via numeric buttons.
OK (Options): Displays programme options including
“Select Channel” option.
Text (Search): Displays “Guide Search” menu.
SUBTTL: Press SUBTITLE button to view Select
Genre menu. Using this feature, you can search the
programme guide database in accordance with the
genre. Info available in the programme guide will
be searched and results matching your criteria will
be listed.
(Now) : Shows the current programme.
Red button (Prev Time Slice): Displays the
programmes of previous time slice.
Green button (Next Time Slice): Displays the
programmes of the next time slice.
Yellow button (Prev Day): Displays the programmes
of previous day.
English - 126 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 126
17.09.2010 11:32:18
To select the “Yes” or “No” option, highlight the item by
using “ ” or “ ” buttons and press OK button.
First Time Installation
IMPORTANT: Ensure that the aerial is connected
before switching on the TV for the first time
installation.
Afterwards, the following OSD will be displayed on the
screen and the digital television will search for digital
terrestrial TV broadcasts
• When the TV is operated for the first time, installation
wizard will guide you through the process. Next,
language selection screen will be displayed:
Note: You can press “M” button to cancel.
• Use “ ” or “ ” buttons to select your language
and press OK button to set selected language and
continue.
• After all the available stations are stored, Channel
List will be displayed on the screen. If you like the
sort channels, according to the LCN,please select
“Yes” and than press “OK”.
• After selecting the language, “Welcome!” screen will
be displayed, requiring you to set Country,Teletext
Language and Scan Encrypted options.
• Press OK button to quit channel list and watch TV.
• By pressing “ ” or “ ” button, select the country
you want to set and press “ ” button to highlight
Teletext Language option. Use “ ” or “ ” button
to select desired Teletext Language.
Installation
Press “M” button on the remote control and select
Installation by using “ ” or “ ” button. Press
OK button and the following menu screen will be
displayed.
• Press “ ” button after setting Teletext Language
option. Scan Encrypted will be then highlighted.
You can set Scan Encrypted as Yes if you want to
scan coded stations.Afterwards select the desired
Teletext Language.
• Press OK button on the remote control to continue
and the following message will be displayed on the
screen:
Select Automatic Channel Scan (Retune) by using
“ ”/“ ” button and press OK button. Automatic
Channel Scan (Retune) options will be displayed. You
English - 127 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 127
17.09.2010 11:32:19
can select Digital Aerial, Analogue or Digital AerialAnalogue tuning using “ ”/“ ” and OK buttons.
Analogue Manual Search
Automatic Channel Scan (Retune) Menu
Operation
Digital: Searches and stores aerial DVB stations.
Analogue: Searches and stores analogue stations.
Full: Searches and stores both analogue and aerial
DVB stations.
• Whenever you select an automatic search type and
press OK button, a confirmation screen will appear
on the screen. To start installation process, select
Yes, to cancel select No by using .“ ” or “ ” and
OK button.
• After auto channel scan type is set and selected
and confirmed, installation process will start and
progress bar will move along. Press “M” button to
cancel process. In such a case, located channels
are not stored.
After selecting search type as analogue, you can use
“ ”/“ ” button to highlight an item and then press “
” or “ ” button to set an option.
Enter the channel number or frequency using the
numeric buttons. You can then press OK button
to search. When the channel is located, any new
channels that are not on the list will be stored.
Analogue Fine Tune
Manual Tuning
HINT: This feature can be used for direct broadcast
entry.
• Select Manual Channel Scan from the Installation
menu by using “ ”/“ ” and OK buttons. Manual
Scan options screen will be displayed.
• Select Analogue Fine Tune from the Installation
menu by using “ ” or “ ” and OK buttons. Analogue
fine tune screen will be displayed. Analogue Fine
Tune feature will not be available if there are no
analogue channels, digital channels and external
sources stored.
• Select the desired Search Type using “ ” or “
” button. Manual search options will change
accordingly. Use “ ”/“ ” button to highlight an item
and then press “ ” or “ ” button to set an option.
You can press “M” button to cancel.
• Press OK button to proceed. Use “ ” or “ ” button
to set Fine Tune. When finished, press OK button
again.
Digital Manual Search
(*) This setting is visible only when the Country option
is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Clear Service List (*)
Use this setting to clear channels stored. Press “ ” or
“ ” button to select Clear Service List and then press
OK. The following OSD message will be displayed
on the screen:
In manual channel scan, the number of the multiplex
or frequency are entered manually and only that
multiplex or frequency are searched for the channels.
After selecting search type as Digital, you can enter
the multiplex or frequency number using the numeric
buttons and press OK button to search.
Press OK to cancel. Select Yes by pressing “ ” or “ ”
button and press OK to delete all of the channels.
Managing Stations: Channel List
The TV sorts all stored stations in the Channel List.
You can edit this channel list, set favourites or set
active stations to be listed by using the Channel List
options.
• Press “M” button to view main menu. Select
Channel List item by using “ ” or “ ” button. Press
OK to view menu contents.
English - 128 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 128
17.09.2010 11:32:19
• Pressing “ ” or “ ” button moves to the previous/
next character. Pressing “ ” or “ ” button toggles
the current character, i.e., ‘b’ character becomes ‘a’
by “ ” and ‘c’ by “ ”. Pressing the numeric buttons
‘0...9’ replaces the highlighted character with the
characters printed above the button one by one as
the button is pressed.
Select Edit Channel List to manage all stored
channels. Use “ ” or “ ” and OK buttons to select
Edit Channel List.
Operating the Channel List
• When finished, press OK button to save. Press
“M” to cancel.
Locking a Channel
You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag a single
channel.
• Select the channel that you want to lock and select
Lock option. Press OK button to continue.
• You will be asked to enter parental control PIN.
Default PIN is set as 0000. Enter the PIN number.
• Press “ ” or “ ” button to select the channel that
will be processed. Press “ ” or “ ” button to select
a function on Channel List menu.
• Use P+/P- buttons to move page up or down.
• Press BLUE button to view filtering options.
• Press OK button when the desired channel is
highlighted to lock/unlock the channel. Lock symbol
will be displayed next to the selected channel.
Managing Stations: Favourites
You can create a list of favourite programmes.
Moving a Channel
• Press “M” button to view main menu. Select
Channel List item by using “ ” or “ ” button. Press
OK to view menu contents.
• First select the desired channel. Select Move option
in the channel list and press OK button.
• Select Favourites to manage favourite list. Use “
”/“ ” and OK buttons to select Favourites.
• Edit Number screen will be displayed. Enter the
desired channel number by using the numeric
buttons on the remote control. If there is a previously
stored channel on that number, a warning screen
will be displayed. Select Yes if you want to move the
channel and press OK.
• You can set various channels as favourites so that
only the favourite channels are navigated.
• Press “M” button to exit.
• Press OK button to process. Selected channel is
now moved.
Deleting a Channel
You can press GREEN button to tag/untag all
channels; YELLOW button to tag/untag channel.
• Select the channel that you want to delete and select
Delete option. Press OK button to continue.
• A warning screen will appear. Select YES to delete,
select No to cancel. Press OK button to continue.
Renaming a Channel
• Select a channel by using “ ” or “ ” button. Press
OK button to add selected channel to favourites list.
Press OK button again to remove.
Button Functions
• Select the channel that you want to rename and
select Edit Name option. Press OK button to
continue.
• OK: Add/remove a station.
• YELLOW: Tag/untag a channel.
English - 129 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 129
17.09.2010 11:32:20
• GREEN: Tag/untag all channels.
Media Playback Using Media
Browser
• BLUE: Displays filtering options.
Managing Stations: Sorting
Channel List
You can select broadcasts to be listed in the channel
list. To display specific types of broadcast, you should
use Active channel list setting.
Select Active channel list from the Channel list
menu by using “ ” or “ ” button. Press OK button
to continue.
If the USB stick is not recognized after power off/on
or First Time Installation, first, plug the USB device
out and power off/on the TV set. Plug the USB device
in again.
To display Media Browser window, press either “M”
button on the remote control and then select Media
Browser by pressing “ ” or “ ” button. Press OK
button to continue. Media Browser menu options will
be displayed.
Also, when you plug USB devices, media browser
screen will be displayed automatically:
You can select a broadcast type option from the list
by using “ ” /“ ” and OK buttons.
On-Screen Information
You can press “INFO” button to display on-screen
information. Details of the station and current
programme will be displayed on the information
banner.
The information banner gives information on the
channel selected and the programmes on it. The
name of the channel is displayed, along with its
channel list number. Hint: Not all channels broadcast
the programme data. If the name and time of the
programme are not available, then information banner
will be displayed with blanks.
If the selected channel is locked, you must enter the
correct four-digit numeric code to view the channel
(default code is 0000). “Enter PIN” will be displayed
on the screen in such a case:
You can play music, picture and video files from the
connected USB memory stick. Use “ ” or “ ” button
to select Videos, Photos, Music or Settings.
Viewing Videos via USB
When you select Videos from the main options,
available video files will be filtered and listed on this
screen. You can use “ ” or “ ” button to select a video
file and press OK button to play a video. If you select
a subtitle file and press OK button, you can select or
deselect that subtitle file. The following menu will be
displayed while playing a video file:
Play (RED button): Starts the video playback.
Stop (BLUE button): Stops the video playback.
Pause (OK button): Pause the video playback.
English - 130 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 130
17.09.2010 11:32:21
Rewind (
button): Goes backward.
Forward (
button): Goes forward.
Subtitle/Audio (LANG. button): Sets subtitle/Audio.
Yellow: Opens subtitle time correction menu
Rotate (Up/Down buttons): Rotates the image using
up/down buttons.
Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
RETURN: Back to file list.
INFO: Displays help screen.
Viewing Music via USB
Press RETURN button to switch back to previous
menu.
When you select Music from the main options,
available audio files will be filtered and listed on this
screen.
Viewing Photos via USB
When you select Photos from the main options,
available image files will be filtered and listed on this
screen.
0..9 (Numeric buttons): Jumps to the selected file.
Play This (OK button) : Plays the selected file.
Play (GREEN button) : Plays all media files starting
with the selected one.
Jump (Numeric buttons):Jump to selected file using
the numeric buttons.
Stop (RED button) : Stops playback.
OK: Views the selected picture in full screen.
Pause (YELLOW button) : Pauses the selected
playback.
Slideshow (GREEN button): Starts the slideshow
using all images.
Previous/Next (Left/Right buttons) : Jumps to
previous or next file to play.
Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to enable
Loop. Press again to enable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to disable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
FAV: Sorts files by Title,Artist or Album..
INFO: Changes filter options.
TEXT: Views images in thumbnails.
Loop/Shuffle (Blue button): Press once to disable
Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle.
Press once more to enable only Shuffle. Press again
to enable all. You can follow the disabled functions
with the change of the icons.
INFO: Changes filter options.
Media Browser Settings
FAV: Sorts files by date.
Slideshow Options
Pause (YELLOW button) : Pauses the slideshow.
Continue (GREEN button) : Continues the
slideshow.
Zoom (RED button) : Zooms picture.
Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to
previous or next file on slideshow.
English - 131 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 131
17.09.2010 11:32:21
You can set your Media Browser preferences by
using the Settings dialog. Press “ ” or “ ” button to
highlight an item and use “ ” or “ ” button to set.
View Style: Sets default browsing mode.
Slide Show Interval: Sets slide show interval time.
Show Subtitle: Sets subtitle enabling preference.
Subtitle Language: Sets supported subtitle
language.
Subtitle Position: Sets subtitle position as up or
down.
Subtitle Font Size: Sets subtitle font size (max.
54pt).
Note: You can shift to screen up or down by pressing
“ ” / “ ” buttons while picture zoom is selected as
panaromic, 14:9 Zoom, Cinema or Subtitle.
14:9
This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to
the upper and lower limits of the screen.
Changing Image Size: Picture
Formats
• Programmes can be watched in different picture
formats, depending on the transmission received.
• You can change the aspect ratio (image size) of
the TV for viewing the picture in different zoom
modes.
• Press “SCREEN” button repeatedly to change
the image size. Available zoom modes are listed
below.
14:9 Zoom
Auto
When a WSS (Wide Screen Signalling) signal, which
shows the aspect ratio of the picture, is included in
the broadcast signal or the signal from an external
device, the TV automatically changes the ZOOM
mode according to the WSS signal.
• When the AUTO mode does not function correctly
due to poor WSS signal quality or when you want to
change the ZOOM mode, change to another ZOOM
mode manually.
This option zooms to the 14:9 picture.
4:3
Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this
is its original size.
16:9
This uniformly stretches the left and right sides of a
normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV
screen.
Panoramic
This stretches the left and right sides of a normal
picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without
making the picture appear unnatural.
• For 16:9 aspect ratio pictures that have been
squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio),
use the 16:9 mode to restore the picture to its
original shape.
Subtitle
This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio)
with subtitles to the full screen.
The top and bottom of the picture are slightly cut off.
English - 132 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 132
17.09.2010 11:32:22
Cinema
For normal colours, select Normal option.
This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to
the full screen.
Setting Warm option gives white colours a slight red
stress.
Noise Reduction: If the broadcast signal is weak and
the picture is noisy, use Noise Reduction setting to
reduce the noise amount. Noise Reduction can be set
to one of these options: Low, Medium, High or Off.
Game Mode: When Game Mode is set to On, specific
game mode settings, which are optimized for better
video quality, will be loaded.
Configuring Picture Settings
You can use different picture settings in detail.
Press “M” button and select the Picture icon by using
“ ” or “ ” button. Press OK button to view Picture
Settings menu.
Note: When Game Mode is on, some items in the
Picture Settings menu will be unavailable to be set.
Picture Zoom:Sets the picture size to Auto,16:9,
Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic or Cinema.
Reset: Resets the picture settings to factory default
settings.
While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu
will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be
added to the Picture Settings while in PC mode.
PC Picture Settings
For adjusting PC picture items, do the following:
Press “ ” or “ ” button to select Picture icon. Picture
menu appears on the screen.
Contrast, Brightness, Colour, Colour Temp and
Picture Zoom settings in this menu are identical
to settings defined in TV picture menu under “Main
Menu System”.
Sound,Settings and Source settings are identical to the
settings explained in main menu system.
Operating Picture Settings Menu Items
PC Position: Select this to display PC position menu
items.
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press “M” button to exit.
Picture Settings Menu Items
Mode: For your viewing requirements, you can set
the related mode option. Picture mode can be set
to one of these options: Cinema,Game,Dynamic
and Natural.
Contrast: Sets the lightness and darkness values
of the screen.
Autoposition: Automatically optimizes the display.
Press OK to optimize.
Brightness: Sets the brightness value for the
screen.
H Position: This item shifts the image horizontally to
right hand side or left hand side of the screen.
Sharpness: Sets the sharpness value for the objects
displayed on the screen.
V Position: This item shifts the image vertically
towards the top or bottom of the screen.
Colour: Sets the colour value, adjusting the colors.
Dot Clock: Dot Clock adjustments correct the
interference that appear as vertical banding in
dot intensive presentations like spreadsheets or
paragraphs or text in smaller fonts.
Colour Shift: Adjust the desired colour tone.
Colour Temp: Sets the desired colour tone.
Setting Cool option gives white colours a slight blue
stress.
Phase: Depending on the resolution and scan
frequency that you input to the TV set, you may see
English - 133 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 133
17.09.2010 11:32:22
a hazy or noisy picture on the screen. In such a case
you can use this item to get a clear picture by trial
and error method.
Configuring Sound Settings
Sound settings can be configured according to your
personal preferences.
Press “M” button and select the first icon by using
“ ” or “ ” button. Press OK button to view Sound
Settings menu.
Balance: This setting is used for emphasizing left or
right speaker balance.
Headphone: Sets headphone volume.
Sound Mode: You can select Mono, Stereo, Dual I
or Dual II mode, only if the selected channel supports
that mode.
AVL: Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the
sound to obtain fixed output level between programmes
(For instance, volume level of advertisements tend to
be louder than programmes).
Dynamic Bass: Dynamic Bass is used to increase
bass effect of the TV set.
Digital Out: Sets digital out audio type.
Configuring Your TV’s Settings
Detailed settings can be configured to suit your
personal preferences.
Press “M” button and select Settings ikon by using
“ ” or “ ” button. Press OK button to view Settings
menu.
Operating Sound Settings Menu Items
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press “M” button to exit.
Sound Settings Menu Items
Volume: Adjusts volume level.
Equalizer: Press OK button to view equalizer submenu.
Operating Settings Menu Items
• Press “ ” or “ ” button to highlight a menu item.
• Press OK button to select an item.
• Press “M” button to exit.
Settings Menu Items
Conditional Access: Controls conditional access
modules when available.
Language: Configures language settings.
Parental: Configures parental settings.
Timers: Sets timers for selected programmes.
Date/Time: Sets date and time.
In equalizer menu, the preset can be changed to
Music, Movie, Speech, Flat, Classic and User. Press
the “M” button to return to the previous menu.
Note: Equalizer menu settings can be changed
manually only when the Equalizer Mode is in User.
Sources: Enables or disables selected source
options.
Other Settings: Displays other setting options of
the TV set.
English - 134 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 134
17.09.2010 11:32:23
Using a Conditional Access
Module
Configuring Language
Preferences
IMPORTANT: Insert or remove the CI module only
when the TV is SWITCHED OFF.
You can operate the TV’s language settings using
this menu.
• In order to watch certain digital channels, a conditional
access module (CAM) can be necessary. This module
must be inserted in the CI slot of your TV.
Press “M” button and select the fifth icon by using “
” or “ ” button. Press OK button to view Settings
menu. Use “ ” or “ ” button to highlight Language
and press OK to continue:
• Obtain the Conditional Access Module (CAM) and
the viewing card by subscribing to a pay channel
company, then insert those to the TV using the
following procedure.
• Insert the CAM and then the viewing card to the
slot that is located in the terminal cover at the rear
side of the TV.
• The CAM should be correctly inserted, it is
impossible to insert fully if reversed. The CAM or
the TV terminal may be damaged if the CAM is
forcefully inserted.
Connect the TV to the mains supply, switch on
and then wait for few moments until the card is
activated.
• When no module is inserted, “ No Common
Interface module detected” message appears on
the screen.
Use “ ” or “ ” button to set an item. Settings are
stored automatically.
• Refer to the module instruction manual for details
of the settings.
Menu: displays the system language.
Viewing Conditional Access Menu (*)
These settings will be used if available. Otherwise the
current settings will be used.
(*) These menu settings may change depending on
the service provider.
Press “M” button and select the icon by using “
” or “ ” button. Press OK button to view Settings
menu. Use “ ” or “ ” button to highlight Conditional
Access and press OK to view menu items.
Preferred
• Audio: Sets the preferred audio language.
• Subtitle : Sets the subtitle language. Selected
language will be seen in subtitles.
• Teletext: Sets teletext language.
• Guide: Sets the preferred Guide language.
Current (*)
(*) These settings can be changed if only the
broadcaster supports. Otherwise, settings will not be
available to be changed.
Audio: Changes the audio language for the current
channel.
• Subtitle: Sets the subtitle language for the current
channel.
Note: If the Country option is set to Denmark, Sweden,
Norway or Finland, the Language Settings menu will
function as described below:
English - 135 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 135
17.09.2010 11:32:24
Language Settings
Parental Settings Menu Operation
• Select an item by using “ ” or “ ” button.
• Use “ ” or “ ” button to set an item.
• Press OK button to view more options.
In the configuration menu, highlight the Language
Settings item by pressing “ ” or “ ” buttons. Press
OK and Language Settings submenu will be displayed
on the screen:
Use “ ” or “ ” buttons to highlight the menu item
that will be adjusted and then press “ ” or “ ” button
to set.
Notes:
• System Language determines the on-screen menu
language.
• Audio Language is used for selecting the soundtrack
of a channels.
• Primary settings are the first priority when multiple
choices are available on a broadcast. Secondary
settings are the alternatives when the first options
are not available.
Parental Control
To prohibit viewing of certain programmes, channels
and menus can be locked by using the parental
control system.
This function enables or disables the menu protection
system and allows the PIN code to be changed.
Press “M” button and select the icon by using “ ” or
“ ” button. Press OK button to view Settings menu.
Use “ ” or “ ” button to highlight Parental and press
OK to continue:
Menu Lock: Menu lock setting enables or disables
the menu access. You can disable access to the
installation menu or the whole menu system.
Maturity Lock: When set, this option gets the maturity
information from the broadcast and if this maturity level
is disabled, disables access to the broadcast.
Child Lock (optional): When Child Lock is set, the TV
can only be controlled by the remote control. In this
case the control panel buttons will not work, except
for the Standby Off/On button. When Child Lock is
activated you are able to switch the TV into Standby
mode with the Standby Off/On button. To switch the
TV on again, you need the remote control. Hence, if
one of those buttons is pressed, Child Lock Is On
will be displayed on the screen when the menu screen
is not visible.
Set PIN: Defines a new PIN number. Use numeric
buttons to enter a new pin number. You will need
to code your new pin a second time for verification
purposes.
IMPORTANT: The factory default pin number is 0000,
if you change the pin number make sure you write it
down and keep it safe.
Timers
To view Timers menu, press “M” button and select
Channel List icon by using “ ” or “ ” button. Press
OK button to view Channel List menu. Use “ ”
or “ ” button to highlight Timers and press OK to
continue:
Setting Sleep Timer
This setting is used for setting the TV to turn off after
a certain time.
To display parental lock menu options, PIN number
should be entered. Factory default PIN number is
0000. After coding the correct PIN number, parental
settings menu will be displayed:
• Highlight Sleep Timer by using “ ” or “ ” button.
• Use “ ” or “ ” button to set. The timer can be
programmed between Off and 2.00 hours (120
minutes) in steps of 30 minutes.
English - 136 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 136
17.09.2010 11:32:24
Setting Programme Timers
• Use “ ” or “ ” buttons to highlight Date/Time.
You can set programme timers for a particular
programme using this feature.
Date,Time,Time Settings Mode and Time Zone Setting
will be available.
Press “ ” button to set timers on an event. Programme
timer function buttons will be displayed on the
screen.
Use “ ” or “ ” buttons to highlight the Time Settings
Mode. Time Settings Mode is set using “ ” or “ ”
buttons. It can be set to AUTO or MANUAL.
Adding a Timer
When AUTO is selected, Date/Time and Time Zone
options will not be available to be set. If MANUAL option
is selected as the Time Zone can be altered:
• Press YELLOW button on the remote control to
add a timer. The following menu appears on the
screen:
• By pressing “ ” or “ ” buttons select Time Zone.
Date: Enter a date using the numeric buttons.
Use “ ” or “ ” buttons to change the Time Zone
between GMT-12 or GMT+12. Date/Time on the top of
the menu list will then change according to the selected
Time Zone.
Start: Enter a starting time using the numeric
buttons.
• Changes are automatically stored. Press “M” to
exit.
Channel: Changes network type by using “ ” or “ ”.
Timer Type: This feature is unavailable to be set.
End: Enter an ending time using the numeric
buttons.
Duration: Displays duration between the starting and
ending time.
Repeat: Sets a timer to be repeated as Once, Daily or
Weekly. Use “ ” or “ ” buttons to select an option.
Configuring Source Settings
You can enables or disable selected source options. The
TV will not switch to the disabled source options when
“SOURCE” button is pressed.
• Press GREEN button to save the timer. Press RED
button to cancel.
Change/Delete:Controls parental settings on timers.
Editing a Timer
• Select the timer you want to edit by pressing “ ”
or “ ” button.
• Press GREEN button. Edit Timer menu screen will
be displayed.
• When finished with editing, press GREEN button to
save. You can press “M” button to cancel.
Deleting a Timer
• Select the timer you want to delete by pressing “
” or “ ” button.
• Press RED button.
• Select YES by using “ ” or “ ” buttons to delete the
timer. Select NO to cancel.
Configuring Date/Time Settings
Select Date/Time in the Settings menu to configure
Date/Time settings. Press OK button.
• Select Sources in the Settings menu and press OK
button.
• Press“ ” or “ ” buttons to select a source.
• Use “ ” or “ ” button to enable or disable the
selected source. Changes are automatically
stored.
Note: YPbPr mode can be used only when you
connect a device that has a YPbPr output through the
PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).
English - 137 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 137
17.09.2010 11:32:25
Configuring Other Settings
To view general configuration preferences, select Other
Settings in the Settings menu and press OK button.
impaired viewers of visual media, including television
and movies. The description narrator talks through
the presentation, describing what is happening on the
screen during the natural pauses in the audio (and
sometimes during dialogue, if deemed necessary).
You can use this feature, only if the broadcaster
supports that additional narration track.
Auto TV Off: You can set the timeout value of auto off
feature.After the timeout value is reached and the Tv is
not operated for selected time , the TV will go off.
Standby Search (optional):
Use “ ” or “ ” button to select Standby Search and
then press “ ” or “ ” button to set this setting as On or
Off. If you change Standby Search to Off, this function
will be unavailable.To use Standby search please
make sure that you select Standby Search as On.
If the Standby Search is set to On, when the TV is in
standby mode, available broadcasts will be searched.
If the TV locates any new or missing broadcasts, a
menu screen will be displayed, asking you whether
or not to execute these changes.
Operation
• Press “ ” or “ ” buttons to select an item.
Other Features
• Use “ ” or “ ” button to set an option.
• Press OK button to view a sub-menu.
Menu Timeout: Changes timeout duration for menu
screens.
Scan Encrypted: When this setting is on, search
process will locate the encrypted channels as well. If
it is set as Off, encrypted channels will not be located
in automatic search or manual search.
Backlight (optional): This setting controls the
backlight level and it can be set to Auto,Maximum,
Minimum, Medium and Eco Mode (optional).
Blue Background: Activates or deactivates blue
background system when the signal is weak or
absent.
Software Upgrade: To ensure that your TV always
has the most update information, you can use this
setting. In order for the proper operation, please
ensure that the TV is set to standby mode.
Displaying TV Information: Programme Number,
Programme Name, Sound Indicator, time, teletext,
channel type and resolution information is displayed
on the screen when a new programme is entered or
“INFO” button is pressed.
Mute Function: Press “ ” button to disable sound.
Mute indicator will be displayed in the upper side of
the screen. To cancel mute, there are two alternatives;
the first one is pressing the “ ” button and the second
one is increasing the volume level.
Picture Mode Selection: By pressing PRESETS
button, you can change Picture Mode settings in
accordance with your viewing requirements. Available
options are Dynamic, Natural and Cinema.
Displaying Subtitles: You can enable subtitles by
pressing the SUBTITLE button of the remote control.
Press SUBTITLE button again to disable subtitle
function.
You can enable or disable automatic upgrade by
setting Automatic Scanning option.
You can manually search for new software by
selecting Scan for upgrade.
Hard of Hearing: If the broadcaster enables any
special signal concerning the audio, you can set this
setting as On to receive such signals.
Audio Description: Audio description refers to
an additional narration track for blind and visually
English - 138 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 138
17.09.2010 11:32:26
Teletext
Tips
Teletext system transmits information such as news,
sports and weather on your TV. Note that is the signal
degrades, for example in poor/adverse weather
conditions, some text errors may occur or the teletext
mode may be aborted.
Teletext function buttons are listed below:
Screen Care: Clean the screen with a slightly damp,
soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may
damage the coating layer of the TV screen. For your
safety, unplug the mains plug when cleaning the
set. When moving the TV, hold it properly from the
bottom part.
“
” Teletext / Mix : Activates teletext mode when
pressed once. Press again to place the teletext screen
over the programme (mix).Pressing again will quit the
teletext mode.
Image Persistence: Please note that ghosting may
occur while displaying a persistent image.LCD TVs’
image persistence may disappear after a short time.
Try turning off the TV for a while.
“RETURN” Index: Selects the teletext index page.
To avoid this, do not leave the screen in still picture
for extended periods.
“INFO” Reveal: Shows hidden information (e.g.
solutions of games).
“OK” Hold: Holds a text page when convenient. Press
again to resume.
“ ”/“ ” Subcode Pages : Selects subcode pages if
available when the teletext is activated.
P+ / P- and numbers (0-9): Press to select a page.
Note: Most TV stations use code 100 for their index
pages.
Coloured Buttons (RED/GREEN/YELLOW/
BLUE)
Your TV supports both FASTEXT and TOP text
systems. When these systems are available, the
pages are divided into groups or topics. When
FASTEXT system is available, sections in a teletext
page will become colour-coded and can be selected
by pressing the coloured buttons. Press a coloured
button that corresponds to with your needs. The
coloured writings will appear, showing you which
coloured buttons to use when TOP text transmission
is present. Pressing “ ” or “ ” commands will request
the next or previous page respectively.
No Power: If your TV system has no power, please
check the main power cable and connection to the
mains socket outlet.
Poor Picture: Have you selected the correct TV
system? Is your TV set or house aerial located too close
to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?
Mountains or high buildings can cause double pictures
or ghost images. Sometimes you can improve the
picture quality by changing the direction of the aerial.
Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you
have entered the correct frequency. Please retune the
channels. The picture quality may degrade when two
peripherals are connected to the TV at the same time.
In such a case, disconnect one of the peripherals.
No Picture: Is the aerial connected properly? Are the
plugs connected tightly to the aerial socket? Is the
aerial cable damaged? Are suitable plugs used to
connect the aerial? If you are in doubt, consult your
dealer. No Picture means that your TV is not receiving
a transmission. Have you selected the correct button
on the remote control? Try once more. Also make sure
the correct input source has been selected.
Sound: You can not hear any sound. Did you perhaps
interrupt the sound, pressing the
button? Sound is
coming from only one of the speakers. Is the balance
set to one extreme? See Sound Menu.
Remote Control: Your TV no longer responds to the
remote control. Perhaps the batteries are exhausted.
If so you can still use the local buttons on the TV.
Input Sources: If you cannot select an input source,
it is possible that no device is connected. Check
the AV cables and connections if you have tried to
connect a device
English - 139 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 139
17.09.2010 11:32:27
Appendix A: PC Input Typical
Display Modes
Appendix B: AV and HDMI Signal
Compatibility (Input Signal Types)
The display has a maximum resolution of 1360 x 768.
The following table is an illustration of some of the
typical video display modes. Your TV may not support
different resolutions. Supported resolution modes are
listed below. If you switch your PC to an unsupported
mode, a warning OSD will appear on the screen.
Index
Resolution
Frequency
1
640x400
70 Hz
2
640x480
Source
Supported Signals
Available
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Side AV
60 Hz
3
640x480
75 Hz
4
800x600
60 Hz
5
800x600
75 Hz
6
1024x768
60 Hz
7
1024x768
70 Hz
8
1024x768
75 Hz
9
1152x864
75 Hz
10
1280x768
60 Hz
11
1280x1024
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
YPbPr
HDMI1
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24 HZ
O
(X: Not Available, O: Available)
In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed
properly. The problem may be an inconsistency with standards
from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you
do experience such a problem please contact your dealer and
also the manufacturer of the source equipment.
English - 140 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 140
17.09.2010 11:32:27
Appendix C: Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cables (not supplied), you can refer
to the following resolution information.
24Hz
25Hz
30Hz
50Hz
60Hz
;
480i
;
480p
576i
;
576p
;
720p
;
;
1080i
;
;
;
;
;
1080p
;
;
Appendix D: Supported File Formats for USB Mode
Media
Movie
File
Extension
Remarks
Format
Video
Audio
(Maximum resolution/Bit rate etc.)
MPEG1
MPEG Layer 1/2/3
20Mbit/sec
MPEG2
MPEG2
.mpg / .dat / XviD/ 3ivx
.vob / mkv /
Mpeg2-TS
rmvb / ts /
H264-TS
trp / tp/
RMVB
PCM/MP3
XviD Verson up to: 1.1.2
EAC3/ AC3
20Mbit/sec
IMA/LBR
10Mbit/sec
MPEG4
PCM/MP3
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3
Support SP and ASP
MJPEG
PCM
[email protected]
m4a-
-
-
.mp3
-
Layer 1/ 2/
.avi
Music
MPEG 1/2
3 (MP3)
Photo
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
Bit Rate: 24kbps~384Kbps
Sample Rate: 8K ~ 48KHz,
Bit Rate: 128bps~320Kbps
Baseline JPEG
WxH = 15360x8640
Progressive JPEG
WxH = 1024x768
.jpg
English - 141 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 141
17.09.2010 11:32:27
Appendix E: Software Upgrade
• Your TV is capable of finding and updating new software upgrades over broadcast channels.
• For broadcast channels search, TV looks the available channels stored in your settings. So before software
upgrade search, it is advised to auto search and update all available channels.
1) Software upgrade search via user interface
• It is possible manually to check if there is a new software upgrade for your TV set.
• Simply navigate on your main menu. Choose Settings and select Other Settings menu. In Other Settings
menu navigate on to the Software Upgrade item and press OK button to open Upgrade Options menu.
• In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button.
• If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. A progress bar indicates the remaining download
progress. When download completes with success a message is displayed for reboot to activate new software.
Press OK to continue with the reboot operation.
2) 3.AM search and upgrade mode
• If Automatic scanning in Upgrade Options menu is enabled, TV wakes up at 03:00 and searches broadcast
channels for new software upgrade. If new software is found and downloaded successfully, with next power
up TV opens with new software version.
Note on reboot operation: Reboot is the last step in software upgrade operation if download of new software is
finished successfully. During reboot TV makes final initializations. In reboot sequence panel power is closed and
front led indicates the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts with new software activated.
• If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power for 10 minutes and re-plug again. TV should open with
new software safely. If you still can not get TV working, please kindly repeat unplug and plug sequence a few
times more. If your set still can not operate, please call the service personnel to fix the problem for you.
Caution: While led is blinking during reboot do not unplug your TV’s power. Doing this may cause
your TV not to re-open again and can only be fixed by service personnel.
English - 142 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 142
17.09.2010 11:32:27
Specifications
TV BROADCASTING
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
RECEIVING CHANNELS
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
NUMBER OF PRESET CHANNELS
1000
CHANNEL INDICATOR
On Screen Display
RF AERIAL INPUT
75 Ohm (unbalanced)
OPERATING VOLTAGE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
AUDIO OUTPUT POWER (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
POWER CONSUMPTION (W)
60 W (max)
< 1 W (Standby)
PANEL
16:9 display, 22” Screen Size
DIMENSIONS (mm)
DxLxH (With foot): 117 x 532 x 376
Weight (Kg):5,55
DxLxH (Without foot): 60 x 532 x 347
Weight (Kg):5,40
MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1
Object carousel support compliant with ISO/IEC 135818-6 and UK DTT profile
for UK
Frequency range: 474-850 MHz for UK models
Digital
Reception
170-862 MHz for EU models
Transmission standard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4
Demodulation: COFDM with 2K/8K FFT mode
FEC: all DVB modes
Video: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.
English - 143 -
A05_MB60_[GB]_1825UK_IDTV_woypbpr_BRONZE17_22880W_10069577_50173832.indd 143
17.09.2010 11:32:27

Podobne dokumenty